MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 551/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 551         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 25 iulie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

533. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş

 

534. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului însurăţei, judeţul Brăila

 

576. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Stejari, judeţul Gorj

 

577. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

178. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor privind publicarea în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

Memorandum de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

719. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Vadului, judeţul Alba

 

1.197. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 

1.210. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

 

3.855. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria” din municipiul Constanţa

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            69. - Ordin pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Acăţari, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 533.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Acăţari, judeţul Mureş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Acăţari se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite, încărcat cu un acăţ (salcâm) dezrădăcinat, înflorit, de argint.

În partea inferioară care corespunde vârfului scutului se află un brâu undat de argint, având poziţionate deasupra lui, la dreapta - un disc de aur, iar la stânga - o turtă-monedă, negru cu argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat,

Semnificaţiile elementelor însumate

Acăţul reprezintă toponimul comunei Acăţari şi al localităţii Gruişor, iar fondul verde este reprezentativ pentru localităţile împădurite Stejeriş şi Suveica.

Discul solar face aluzie la denumirea satului Roteni şi la cultura grâului.

Turta-monedă face referire la denumirea satelor Cobeşti, Găieşti, Murgeşti şi la piesele arheologice numismatice antice, descoperite în teritoriu.

Brâul undat este un motiv decorativ local şi simbolizează afluenţii râului Mureş care străbat localitatea, precum şi satul Văleni.

Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului însurăţei, judeţul Brăila

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului însurăţei, judeţul Brăila, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 534.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului însurăţei, judeţul Brăila

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului însurăţei, judeţul Brăila

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului însurăţei se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat:

- la dextra cu un bărbat tânăr, redat în întregime, văzut din faţă, purtând pe cap o căciulă cu ţuguiul spre dreapta, opinci în picioare, îmbrăcat cu o cămaşă lungă, închisă în partea de sus cu patru nasturi mici, încins cu un brâu confecţionat din bucăţi de piele dispuse orizontal şi oblic, un cojoc desfăcut, ornat, de sus în jos, cu motive geometrice liniare în zig-zag, peste care are, pe umeri, o tunică lungă până la genunchi, deschisă, ornată cu motive asemănătoare cu cele prezentate mai sus;

- la senestra cu o femeie tânără, redată în întregime, văzută din faţă, cu capul înclinat puţin spre dreapta, purtând pe cap o năframă şi opinci în picioare, îmbrăcată în costum popular, având o traistă cu cureaua trecută pe după gât, sprijinită pe şoldul drept, cu mâna stângă flexată din cot, cu palma deschisă şi părând că atinge cu vârfurile degetelor colţul superior stâng al acesteia.

În vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

în cazul de faţă, cele două personaje sunt arma vorbitoare, deoarece fac referire la denumirea localităţii, cu aluzie la “Însurăţei”, împroprietăriţi cu pământ aici după “legea însurăţeilor” din anul 1878, în fostul sat Pârdăleni, pe locul căruia se află, astăzi, oraşul.

Brâul undat reprezintă râul Călmăţui, oraşul fiind pe malul drept al acestuia.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Stejari, judeţul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Stejari, judeţul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MI NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 576.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Stejari, judeţul Gorj

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Stejari, judeţul Gorj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Stejari, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o biserică de argint văzută frontal, cu pridvorul sprijinit pe coloane, având trei deschideri arcuite cu intrarea pe sub cea din mijloc. Biserica este împodobită cu trei brâuri orizontale cu un acoperiş în patru ape, din care se ridică o turlă străpunsă de două ferestre înalte şi arcuite; turla este acoperită, având în vârf o cruciuliţă.

În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află un stejar verde cu tulpina neagră.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp auriu, se află un ciorchine de strugure albastru, cu două frunze şi doi cârcei verzi.

În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află o căprioară de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Biserica reprezintă Biserica “Sfinţii împăraţi” din localitate, declarată monument istoric.

Stejarul indică pădurile din zonă şi dă denumirea localităţii.

Ciorchinele de strugure şi căprioara simbolizează bogăţia viticolă şi cinegetică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2014.

Nr. 577.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei 1 Decembrie se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru.

În partea superioară, în câmp roşu, se află o coroană regală închisă de opt cercuri cu perle (dintre care cinci vizibile), terminate în partea superioară cu un glob crucifer, totul de aur.

În vârful scutului, în câmp auriu, se află un copac verde dezrădăcinat.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Coroana regală simbolizează faptul că actuala comună, denumită anterior Regele Ferdinand, este legată atât de Ziua Unirii, cât şi de suveranul României, în timpul căruia s-a înfăptuit Unirea.

Brâul undat evocă râul Argeş, pe malul căruia se află localitatea.

Copacul reprezintă pâlcul de pădure de pe teritoriul localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/ Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere*) dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 2 iunie 2014.

Nr. 178.

 

 

STEMĂ

 

STEMĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

AUTORITATEA DE INFORMAŢII FINANCIARE -

UNITATEA DE INFORMAŢII FINANCIARE DIN SFÂNTUL SCAUN/STATUL CETĂŢII VATICANULUI

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului, denumite în continuare, în mod individual şi, respectiv, colectiv, autoritatea şi autorităţile, amândouă având funcţii de primire, colectare, colaţionare, procesare, analizare şi diseminare a informaţiilor privind tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul lor de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a spălări] banilor şi finanţării terorismului.

În acest sens, autorităţile au convenit după cum urmează:

Art. 1. - (1) Autorităţile convin să coopereze pentru a schimba, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţii disponibile cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate în activităţile infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, în limitele permise de legislaţia respectivelor jurisdicţii şi în conformitate cu politicile şi procedurile proprii.

(2) În cazul unei cereri de informaţii, autoritatea solicitantă va justifica transmiterea cererii printr-o scurtă declaraţie pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informaţiile vor fi folosite şi alte informaţii considerate a fi suficiente pentru a permite autorităţii solicitate să determine dacă cererea respectă legislaţia naţională proprie.

Art. 2. - Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi şi nici nu vor fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, de urmărire penală sau în scopuri judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice. Se înţelege că în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigaţie ori în cadrul urmăririi penale pentru o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

Art. 3. - În cazul în care autoritatea solicitată nu poate realiza schimbul de informaţii la cererea autorităţii solicitante, autoritatea solicitată va notifica, în mod prompt, autoritatea solicitantă, furnizând o motivaţie în scris.

Art. 4. - Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum fără consimţământul prealabil al autorităţii care Ie-a furnizat.

Art. 5. - Toate informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale şi fac obiectul aceleiaşi legislaţii privind confidenţialitatea şi secretul aplicabile fiecărei autorităţi pentru informaţii similare din surse interne.

Art. 6. - Autoritatea care furnizează informaţii în conformitate cu prezentul memorandum poate solicita celeilalte autorităţi să comunice modalitatea de folosire a informaţiilor astfel furnizate.

Art. 7. - Autorităţile vor stabili de comun acord, în conformitate cu legislaţia din propria jurisdicţie, modalităţile de comunicare acceptabile şi se vor consulta în scopul implementării acestui memorandum.

Art. 8. - Orice comunicări făcute între autorităţi se vor desfăşura în limba engleză.

Art. 9. - În cazul în care sunt iniţiate proceduri judiciare în legătură cu un caz pentru care au fost solicitate informaţii, autoritatea solicitată nu este obligată să schimbe informaţiile cerute şi va informa autoritatea solicitantă în acest sens.

Art. 10. - Prezentul memorandum poate fi amendat oricând, prin încheierea unui protocol adiţional de amendare. Protocolul de amendare va intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 12, referitoare la intrarea în vigoare a memorandumului.

Art. 11. - Prezentul memorandum este valabil pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând, de către oricare dintre autorităţi. Memorandumul va ieşi din vigoare la 30 (treizeci) de zile de la primirea de către cealaltă autoritate a unei notificări scrise privind denunţarea. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.

Art. 12. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

 

Semnat în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România

Neculae Plăiaşu,

Preşedinte

(semnătură indescifrabilă)

 

Semnat la Bucureşti la data de 30 mai 2014

Pentru Autoritatea de Informaţii Financiare - Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului

Rene Brulhart.

director

(semnătură indescifrabilă)

 

Semnat la Lima la data de 3 iunie 2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana vadului, judeţul Alba

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Poiana Vadului, judeţul Alba.

(2) Teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Poiana Vadului, judeţul Alba, este împărţit în 64 de sectoare cadastrale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 10 iulie 2014.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

SCHIŢA*)

cu sectorizarea cadastrală a unităţii administrativ-teritoriale Poiana Vadului, Judeţul Alba

 

64 SECTOARE

 


*) Schiţa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 

Având în vedere prevederile art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII(b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, ale art. 2 din Decizia Consiliului 2013/267/UE din 13 mai 2013 privind poziţia care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecţia mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei şi în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţă maritimă în ceea ce priveşte modificarea Codului internaţional de management al siguranţei, precum şi modificarea capitolului III din Convenţia SOLAS şi a Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză din 1994 şi 2000 referitor la accesul în spaţiile închise şi exerciţiile de salvare, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), cod care a fost acceptat de România prin Legea nr. 85/1997, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Mr. 1.197.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.353(92)

(adoptată la 21 iunie 2013)

 

Amendamente la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul LS.M.)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

luând notă de Rezoluţia A.741 (18), prin care Adunarea a adoptat Codul internaţional de management pentru exploatarea

în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) (denumit în continuare Codul I.S.M), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului IX al Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenea),

notând, de asemenea, articolul VIII(b) şi regula IX/1.1 ale Convenţiei referitoare la procedura de amendare a Codului I.S.M., luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi două sesiune a sa, amendamentele la Codul I.S.M., propuse şi difuzate în

conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,

 

1. adoptă în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Codul I.S.M., al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2014, cu excepţia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei la aceasta membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.353(92)

 

Amendamente la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.)

Partea A – Implementare

 

6 Resurse şi personal

1 Textul existent al paragrafului 6.2 se înlocuieşte cu următorul text: “6.2 Compania trebuie să se asigure că fiecare navă:

.1 dispune de personal navigant calificat, brevetat şi apt din punct de vedere medical în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale; şi

.2 dispune de echipaj corespunzător în scopul acoperirii tuturor aspectelor legate de menţinerea siguranţei operaţiunilor la bord*.


* Se face referire la Principiile de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A.1047(27).”

 

12 Verificarea, examinarea ŞI evaluarea efectuate de către companie

2 Următorul nou paragraf 12.2 se introduce după paragraful 12.1 existent, iar paragrafele 12.2 până la 12.6 existente se renumerotează ca 12.3 până la 12.7:

“12.2 Compania trebuie să verifice periodic dacă toţi aceia care execută sarcini încredinţate legate de Codul I.S.M. acţionează în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin companiei în temeiul Codului.”

Note de subsol şi paragraf pentru “Introducerea” din Codul publicat

1 În paragraful 1.1.10 se introduce după cuvintele “Nonconformitate majoră” următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Procedurile privind nonconformităţi majore cu Codul I.S.M. care au fost observate (MSC/Circ.1059-MEPC/Circ.401).”

 

            2 În paragraful 1.2.3.2 se introduce după cuvântul “considerare” următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Lista codurilor, recomandărilor, liniilor directoare şi a altor instrumente neobligatorii care au legătură cu siguranţa şi securitatea (MSC.1/Circ.1371).”

 

                                                         3 La sfârşitul titlului secţiunii 3 se introduce următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Liniile directoare pentru aplicarea operaţională a Codului internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) de către companii (MSC-MEPC 7/Circ.5).”

 

                                                         4 La sfârşitul titlului secţiunii 4 se introduce următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Instrucţiunile privind calificările, instruirea şi experienţa necesare pentru îndeplinirea rolului de persoană desemnată în temeiul prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) (MSC-MEPC.7/Circ.6).”

 

                                                         5 La sfârşitul titlului secţiunii 8 se introduce următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Liniile directoare privind structura unui sistem integrat de planificare a situaţiilor de urgenţă la bord, adoptate de Organizaţie prin Rezoluţia A,852(20), aşa cum a fost modificată.”

 

                                                         6 La sfârşitul titlului secţiunii 9 se introduce următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Instrucţiunile privind raportarea cvasi-accidentelor(MSC-MEPC.7/Circ.7).”

 

                                                         7 La sfârşitul titlului secţiunii 11 se introduce următoarea notă de subsol:

 

“Se face referire la Lista revizuită a certificatelor şi documentelor care se cer navelor să le aibă la bord (FAL.2VCirc.127, MEPC.1/Circ.817 şi MSC.1/Circ. 1462).”

 

8 La “Introducerea” din codul publicat se adaugă următorul nou paragraf:

 

“Notele de subsol care figurează în prezentul cod sunt inserate cu titlu de referinţe şi indicaţii şi nu constituie cerinţe în temeiul codului. Totuşi, conform paragrafului 1.2.3.2, trebuie luate în considerare toate liniile directoare, recomandările etc. care sunt relevante. În toate cazurile cititorul trebuie să consulte versiunea cea mai recentă a textului documentului la care se face referire într-o notă de subsol, având în vedere faptul că aceste texte vor fi putut fi revizuite sau înlocuite cu o versiune actualizată.”

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

 

Văzând Adresa Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine nr. 44/2014, transmisă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 305.290 din 15 iulie 2014,

având în vedere prevederile ari 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.127 din 30 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 iulie 2014.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

[Anexa nr. 3a) la Ordinul nr. 849/2004]

 

COMISIA DE CLASIFICARE A CARCASELOR

Nr. raport clasificare:

Săptămâna:

Data sosirii:

Data abatorizării:

Abator:

C.U.I.:

Cod abator A.N.S.V.S.A.:

 

 

 

Furnizor

Producător

Denumire

 

 

C.U.I./C.N.P.

 

 

Cod exploataţie AN.S.VS.A.

 

 

Tatuaj lot

 

Preţ*)

Agenţia de clasificare/Clasificatorul independent:

Numele clasificatorului:

Număr atestat:

 

RAPORT DE CLASIFICARE CARCASE PORCI

Data:

 

Nr. sacrif.

Greul.

(kg)

Confiscări veterinare

(kg)

Greut. finală

(kg)

Grosime

(mm)

%

CM

Clasa

Nr. sacrif.

Greut.

(kg)

Confiscări veterinare

(kg)

Greut. finală

(kg)

Grosime

(mm)

%

CM

Clasa

+

-

SL

M

+

-

SL

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalizare carcase pe procent

 

%

came macră

Nr. carcase

Greutate vie

Preţ în viu

Greutate carcasă

Preţ carcasă

Valoare clasificare

Penaliz. greut. mică

Bonif. greut. optimă

Penaliz. greut. mare

Valoare finală

Preţ efectiv

Viu

Carcasă

≤ 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greutate vie medie (kg):..........           Greutate carcasă medie (kg):..........    Randament (%):.........

Grosime medie (mm): Slănină:....... Muşchi:....... Procentul mediu de carne:..........

Interval optim greutate carcasă:                      -                       kg

Penalizare greutate mică:.......%,         Bonificaţie greutate optimă:.......%,    Penalizare greutate mare:.......%

Porcii sacrificaţi au fost...................**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcase

Număr

Greutate

Valoare finală

Preţ efectiv

 

vie

carcasă

viu

carcasă

Clasificate

 

 

 

 

 

 

Neclasificate

X

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii:

 

 

 

Carcasele din acest raport au fost clasificate de mine, la abatorul menţionat mai sus.

Am folosit metoda.........................aparatul...................... serie aparat.....................................

Carcasele au fost prezentate standard conform normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci în vigoare

Preţul mi-a fost comunicat în scris de abator prin formularul:

nr. ....................seria:...............................data:.................................

 

Semnătura...........................................

 

Ştampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În funcţie de negocierea dintre abator şi furnizorul de porci se va scrie una dintre următoarele posibilităţi:

- de baza lei/kg carcasa;

- lei/kg carcasă pentru categoria X;

- lei/kg carcasă pentru categoria T;

- de bază lei/kg viu;

- lei/kg viu pentru categoria X;

- lei/kg viu pentru categoria T;

- forfetar lei/kg viu.

**) Se va scrie provenienţa porcilor sacrificaţi astfel:

- cumpăraţi;

- din producţie proprie;

- din prestări servicii.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria1 din municipiul Constanţa se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Ministerul Educaţiei Naţionale, persoana juridică fondatoare Societatea Comercială «Copilăria» - S.R.L. din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară «Petre Ispirescu», cu sediul în municipiul Constanţa, Aleea Universităţii nr. 40, judeţul Constanţa, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iulie 2014.

Nr. 3.855.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transportai gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 26 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Punctele de intrare, respectiv punctele de ieşire se grupează pe baza criteriului «tipul sistemului adiacent», după cum urmează:

a) grupul punctelor de intrare din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin SNT;

b) punctul/grupul punctelor de intrare din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale;

c) grupul punctelor de intrare din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) grupul punctelor de ieşire către sistemele de distribuţii, reţelele de conducte din amonte şi clienţii finali racordaţi direct la sistemul de transport al gazelor naturale;

e) grupul punctelor de ieşire către depozitele de înmagazinare subterană;

f) punctul/grupul punctelor de ieşire din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale.”

2. La articolul 41, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cazurile menţionate la art. 40 lit. b) şi f), tariful de rezervare de capacitate se stabileşte pe fiecare punct şi/sau grup, după caz, iar punctul are semnificaţia unui grup.”

3. La capitolul III, secţiunea a 2-a, titlul paragrafului 2.6 va avea următorul cuprins:

“2.6. Tariful de rezervare de capacitate în punctul/grupul de puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale”.

4. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) în toate licitaţiile pentru serviciile de transport cu rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă în punctul/grupul de puncte de interconectare cu alte sisteme de transport al gazelor naturale, tariful de rezervare de capacitate fermă/întreruptibilă stabilit pe baza prezentei metodologii este utilizat ca tarif de rezervă şi reprezintă tariful minim admisibil în licitaţie.”

Art. II. - Operatorii licenţiaţi de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 iulie 2014.

Nr. 69.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.