MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 420/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 420         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

428. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009

 

457. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti ta 12 februarie 2014

 

Memorandum de înţelegere intre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

104. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

211. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 

447. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei

 

448. - Ordin al ministrului delegat pentru energie privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi

 

720. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 428.

 

AMENDAMENTUL UNU*)

la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (titlu abreviat: AGS PMOU)


*) Traducere.

 

INTRODUCERE

 

Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare participanţi),

având în vedere Memorandumul de înţelegere al Programului de supraveghere terestră al Alianţei NATO (AGS PMOU), care a intrat în vigoare la 3 septembrie 2009, şi

stabilind că AGS PMOU trebuie actualizat pentru a reflecta drepturile şi responsabilităţile actuale ale participanţilor;

întrucât, pe baza acordului dintre Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi NAGSMO BOD, semnat la 12 decembrie 2012, Danemarca a fost reintegrată în programul AGS,

întrucât Ministerul Apărării Naţionale al Canadei s-a retras din programul AGS începând cu 30 aprilie 2012, plătind o sumă de 37 de milioane de euro (anul de bază 2007), ca o compensare a retragerii sale din program, aşa cum s-a convenit în Aranjamentul Contribuţiei, semnat la 29 martie 2012, dintre Ministerul Apărării Naţionale al Canadei şi NAGSMO BOD,

întrucât Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia a solicitat să devină membru al programului AGS,

participanţii au convenit modificarea PMOU după cum urmează:

 

SECŢIUNEA I

Scop

 

            Acest amendament are ca obiectiv actualizarea AGS PMOU pentru a reflecta retragerea Canadei, reintegrarea Danemarcei ca participant fondator şi aderarea Poloniei la AGS PMOU.

 

SECŢIUNEAII

Modificări

 

1. Pagina de titlu:

Se înlocuieşte actuala pagină de titlu cu pagina de titlu următoare:

“MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între

Ministerul Apărării din Republica Bulgaria

şi

Ministerul Apărării din Republica Cehă

şi

Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei

şi

Ministerul Apărării din Republica Estonia

şi

Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania

şi Ministerul Apărării din Republica Italiană

şi

Ministerul Apărării din Republica Letonia

şi

Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania

şi

ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg

şi

Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei

Ş ministrul apărării naţionale din Republica Polonia

Ş Ministerul Apărării Naţionale din România

şi Ministerul Apărării din Republica Slovacia

şi

Ministerul Apărării din Republica Slovenia

şi

Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii

privind

Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră

(titlu abreviat: AGS PMOU)”

 

2. La Secţiunea I “Introducere”:

În primul alineat, se elimină “ministrul apărării naţionale din Canada.” Se introduce “ministrul apărării naţionale din Republica Polonia”.

3. La Secţiunea VII “Aranjamente financiare”:

Alineatul 7.1.1 se înlocuieşte cu:

“Plafonul financiar pentru Programul Nucleul AGS include costurile de achiziţie, plus costurile administrative şi costul ISS iniţial (numai sprijinul logistic al contractantului). Plafonul financiar este de 1330,96 milioane euro (anul de bază 2007) incluzând contribuţia Canadei datorată retragerii sale, de 37 milioane euro (anul de bază 2007) şi contribuţiile financiare ale naţiunilor participante, prezentate în tabelul de mai jos. Fiecare participant va suporta costurile Programului, inclusiv costurile NAGSMA, în conformitate cu tabelul de mai jos.

Costurile financiare ale Programului AGS, inclusiv NAGSMA şi ISS iniţial, la anul de referinţă 2007:

 

Participanţii

Procentajul de participare la costuri %

Contribuţiile naţionale la AGS, în milioane € anul de referinţă 2007

Bulgaria

0,6074

7,86

Republica Cehă

1,5851

20,51

Danemarca

2,6019

33,67*

Estonia

0,1909

2,47

Germania

30,9492

400,47

Italia

13,6967

177,23

Letonia

0,2450

3,17

Lituania

0,3694

4,78

Luxembourg

0,2682

3,47

Norvegia

3,0843

39,91

Polonia

4,3688

56,53

România

1,9537

25,28

Slovacia

0,7983

10,33

Slovenia

0,4560

5,90

Statele Unite ale Americii

38,8251

502,38

TOTAL:

100%

1.293,96**


* Ponderea costurilor Danemarcei este bazata pe contribuţia totală de 33,667,566 echivalent EUR BY07.

** Această suma nu include contribuţia Canadei de 37,00 M EUR BY07.

 

SECŢIUNEA III

Data intrării în vigoare şi semnarea

 

3.1. Prezentul amendament Unu la NATO AGS PMOU intră în vigoare atunci când a fost semnat de toţi participanţii, la data ultimei semnături. Cu excepţia cazurilor menţionate în mod special în acest document, toate celelalte prevederi ale Memorandumului de înţelegere al Programului NATO AGS PMOU din 3 septembrie 2009 rămân neschimbate.

3.2. Cele prezentate mai sus reprezintă voinţa părţilor în legătură cu subiectele respective.

Pentru Ministerul Apărării din Republica Bulgaria

Semnătura:

Mumele: Angel Naydenov

Funcţia: ministru

Data: 16.10.2013

 

Pentru Ministerul Apărării din Republica Cehă

Semnătura:

Mumele: Josef Mucka

Funcţia: directorul Departamentului Dezvoltare Strategică, Direcţia Politică de Apărare şi Strategie

Data: 6.09.2013

 

Pentru ministrul apărării din Regatul Danemarcei

Semnătura:

Numele: Per Pugholm Olsen

Funcţia: şeful pentru asigurarea materială a forţelor armate

Data: 19.12.2013

 

Pentru ministrul apărării din Republica Estonia

Semnătura:

Numele: Ingvar Parnamae

Funcţia: subsecretar pentru investiţii pentru apărare

Data: 13.08.2013

 

Pentru Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania

Semnătura:

Numele: de Maiziere

Funcţia: ministru

Data: 19.08.2013

 

Pentru Ministerul Apărării din Republica Italiană

Semnătura:

Numele: Mario Mauro

Funcţia: ministrul apărării

Data: 30.01.2014

 

Pentru Ministerul Apărării din Republica Letonia

Semnătura:

Numele: Dr. Artis Pabriks

Funcţia: ministrul apărării

Data:19 august 2013

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania

Semnătura:

Numele: indescifrabil

Funcţia: director general pentru capabilităţi şi armamente

Data: 14 octombrie 2013

 

Pentru ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului

Semnătura: pentru ministrul apărării

Numele: Alzin

Funcţia: consilier de direcţie, clasa 1

Data: 25.11.2013

 

Pentru Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei

Semnătura:

Numele: Fridthjof Sogaard

Funcţia: director general

Data: 9 septembrie 2013

 

Pentru ministrul apărării naţionale din Republica Polonia

Semnătura:

Numele: Nowak Wladziemierz

Funcţia: directorul Departamentului Politici de Armamente

Data: 2.04. 2014

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România

Semnătura:/sub rezerva aprobării

Numele: Mircea Duşa

Funcţia: ministrul apărării naţionale

Data: 13 martie 2014

 

Pentru Ministerul Apărării din Republica Slovacă

Semnătura:

Numele: Martin Glvac

Funcţia: ministrul apărării

Dala: 4 noiembrie 2013

 

Pentru Ministerul Apărării din Republica Slovenia

Semnătura:

Numele: Roman Jakic

Funcţia: ministrul apărării

Data: 14.10.2013

 

Pentru Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii

Semnătura:

Numele: Frank Kendall

Funcţia: subsecretar al apărării pentru achiziţii, tehnologie şi logistică

Data: 6.11.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aproba Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 457.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică

 

Guvernul României şi Guvernul Palestinei (denumite în cele ce urmează separat parte şi în împreună părţi),

luând în considerare importanţa legăturilor existente între poporul român şi poporul palestinian din West Bank (Cisiordania) şi Fâşia Gaza,

conştienţi de vederile lor împărtăşite în diverse probleme de interes comun care s-au dezvoltat printr-o cooperare fructuoasă şi reciproc avantajoasă,

dorind să stabilească cadrul potrivit pentru dialog constant având ca scop formularea de măsuri corespunzătoare în vederea intensificării relaţiilor economice în beneficiul ambelor părţi,

decişi să consolideze, să adâncească şi să diversifice relaţiile lor economice la întreaga dimensiune a capacităţii lor de creştere pe baza avantajului reciproc,

recunoscând că parteneriatul economic ar crea un dialog dinamic privind diferite aspecte economice de interes comun, susţinând dezvoltarea economică a ambelor părţi, îmbunătăţind eficienţa economică şi bunăstarea consumatorilor,

convinşi că legăturile mai puternice între părţi ar oferi oportunităţi mai mari şi un mediu reglementat pentru colaborarea economică,

ţinând seama de drepturile şi obligaţiile părţilor prin acordurile internaţionale pe care le-au semnat,

luând în considerare angajamentul părţilor de a stabili un cadru de cooperare, care în particular să fie în concordanţă cu prevederile Acordului interimar Euromediteranean de asociere pentru comerţ şi cooperare între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte (Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part), încheiat la Bruxelles la 24 februarie 1997, intrat în vigoare la 1 iulie 1997,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părţile, în lumina capacităţilor şi aspiraţiilor lor economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile considerate oportune, în special în sectorul economic.

2. Printre obiectivele acestei cooperări se vor afla:

a) dezvoltări şi beneficii ale industriilor proprii;

b) încurajarea cooperării economice, precum şi a progresului ştiinţific şi tehnologic;

c) protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

d) în general, să contribuie la dezvoltarea economiilor proprii şi a standardelor de viaţă.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Relaţiile economice se vor dezvolta în cadrul acestui memorandum de înţelegere (Mdl) prin promovarea activităţilor legate de domeniul economic, ştiinţific şi tehnic, în special pentru următoarele sectoare, dar fără limitare la acestea;

- infrastructură;

- înaltă tehnologie;

- echipamente industriale;

- energie;

- construcţii industriale şi civile;

- turism;

- agricultură;

- extinderea schimburilor comerciale;

- alte domenii considerate oportune de către părţi.

2. Cooperarea în sectoarele sus-menţionate va încuraja dezvoltarea contactelor de afaceri între companiile celor două părţi, schimbul reciproc de informaţii asupra legilor în vigoare, identificarea de proiecte specifice şi sectoare de interes potenţial pentru colaborarea comună.

3. Vor fi facilitate schimburile de experţi din sectoarele public şi privat, tehnicieni, reprezentanţi de afaceri, precum şi transferul de materiale, echipamente şi expertiză necesare pentru realizarea activităţilor ce intră sub incidenţa scopului acestui Mdl.

 

CAPITOLUL II

Comitetul mixt România-Palestina pentru colaborare economică

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părţile vor înfiinţa Comitetul mixt România-Palestina pentru colaborare economică (Comitetul mixt), în scopul promovării şi urmăririi diferitelor activităţi economice, acţionând ca instrument principal pentru implementarea acestui Mdl.

2. Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Comitetul mixt poate solicita asistenţă şi consiliere din partea funcţionarilor publici şi a instituţiilor guvernamentale ale părţilor, precum şi să înfiinţeze grupuri de lucru şi comitete ad-hoc sau permanente, care pot stabili şi delega responsabilităţi specifice.

 

ARTICOLUL 4

 

            Comitetul mixt îşi va desfăşura sesiunile alternativ în fiecare din cele două ţări la date stabilite de comun acord de către părţi.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru a facilita implementarea şi a promova obiectivele generale ale acestui Mdl, Comitetul mixt, printre altele:

a) va examina evoluţia şi perspectivele relaţiilor economice bilaterale;

b) va încuraja cooperarea în domenii de interes reciproc prin facilitarea de contacte între companiile celor două părţi, identificând proiecte specifice şi sectoare de interes potenţial pentru cooperarea comună;

c) va informa comunităţile lor de afaceri, reciproc, asupra legilor şi reglementărilor în vigoare care au legătură cu sau afectează aplicarea acestui Mdl;

d) va promova şi intensifica cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnologică în sectoarele public şi privat, inclusiv transferul de tehnologie, în concordanţă cu obligaţiile internaţionale ale părţilor şi cu politicile şi priorităţile lor economice şi de dezvoltare, cu respectarea deplină â drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute de legile lor naţionale în vigoare;

e) va acţiona ca un organism consultativ pentru părţi în ceea ce priveşte cooperarea economică, industrială, ştiinţifică şi tehnologică şi va încuraja părţile să adopte măsuri corespunzătoare care vor îmbunătăţi relaţiile bilaterale aşa cum se face referire în prezentul Mdl;

f) va evalua periodic implementarea acestui Mdl.

 

ARTICOLUL 6

 

În scopul de a identifica şi facilita oportunităţile de afaceri şi noile forme de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică, Comitetul mixt va proceda la următoarele:

a) va sprijini înfiinţarea şi operarea de birouri de reprezentare, filiale, camere de comerţ mixte şi alte entităţi economice în conformitate cu legile celor două părţi şi politicile părţilor;

b) va promova şi va sprijini misiunile economice, târgurile, expoziţiile, seminarele, simpozioanele şi alte activităţi similare;

c) va sprijini instituţiile financiare şi băncile celor două părţi în stabilirea de contacte şi întărirea cooperării dintre ele, va promova participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la realizarea obiectivelor acestui Mdl, va încuraja crearea de întreprinderi mixte şi filiale.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 7

 

1. În scopul soluţionării disputelor, părţile implicate pot înainta o cerere scrisă pentru consultări care să se desfăşoare în cadrul Comitetului mixt.

2. Consultările vor avea loc în interval de maximum 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii scrise.

 

ARTICOLUL 8

 

            Acest Mdl poate fi amendat în orice moment prin acordul comun în scris al părţilor.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 9

 

1. Acest Mdl va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile vor comunica una alteia că procedurile interne legale privind intrarea în vigoare a acestuia au fost îndeplinite.

2. Acest Mdl va rămâne în vigoare până când îşi va încheia valabilitatea.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prevederile acestui Mdl nu afectează obligaţiile internaţionale ale părţilor. Se va aplica fără a prejudicia obligaţiile ce decurg din statutul de membru al României la Uniunea Europeană.

2. Acest Mdl nu poate fi interpretat sau invocat în sensul de a încălca ori afecta în orice mod obligaţiile derivând din orice acord încheiat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (PLO), în beneficiul Autorităţii Palestiniene din West Bank şi Fâşia Gaza, pe de altă parte.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Fiecare parte poate denunţa acest Mdl în orice moment printr-o notificare scrisă privind această intenţie, către cealaltă parte. În astfel de situaţie, acest Mdl îşi va încheia valabilitatea după încheierea unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării menţionate.

2. Încheierea valabilităţii acestui Mdl nu va afecta proiectele până la realizarea lor, care vor continua să fie guvernate de prevederile acestuia.

Încheiat la Bucureşti la 12 februarie 2014 în 2 (două) exemplare originale în limbile română şi engleză, prin reprezentanţii deplin autorizaţi ai părţilor.

 

Pentru Guvernul României

Titus Corlăţean,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Palestinei

Riad Malki,

ministrul afacerilor externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.278/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Parc Băi Moineşti, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi municipiul Moineşti, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoui

 

Bucureşti, 30 mai 2014.

Nr. 104.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Procesele-verbale de constatare a contravenţiei seria A.N.P.C. nr. 0630001 la 0670000 sunt valabile şi se vor utiliza până la epuizarea stocului.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 29 mai 2014.

Nr. 211.

 

ANEXA Nr. 1

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 103/2010)

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ale anexei acestuia, precum şl ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

Caracteristicile tehnice ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei:

- format: 21 x 29,7 cm;

- 6 file/exemplar x 20 seturi/carnet (120 file/carnet);

- culori interior: 2 + 0 culori (negru + culoare specială orange fluorescent)/verso netipărit;

- hârtie interior: hârtie autocopiativă alb 56 g/roz 60 g/verde 55 g;

- capsat cu două capse pe latura de 29,7 cm;

- perfor pe latura de 29,7 cm;

- elemente speciale: înseriere (numerotare), seria fiind pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

- elemente speciale: element de siguranţă guilloche tipărit pe fiecare filă a carnetului, culoarea specială: orange fluorescent.

Caracteristicile tehnice ale anexei la procesul-verbal de constatare a contravenţiei:

- format finit: 21 x 29,7 cm;

- 1 carnet: 3 file/exemplar x 20 seturi = 60 file;

- culori interior: 2 + 0 culori (negru + culoare specială orange fluorescent)/verso netipărit;

- hârtie interior: hârtie autocopiativă alb 56 g/roz 60 g/verde 55 g;

- capsat cu două capse pe latura de 29,7 cm;

- perfor pe latura de 29,7 cm;

- elemente speciale: element de siguranţă guilloche tipărit pe fiecare filă a carnetului.

Caracteristicile tehnice ale autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor:

- format: A4;

- file volante;

- hârtie de securitate de 90-95 g/m2;

- tipar faţă: 4 culori + dublă numerotare; tipar verso: 0;

- culori tipar faţă: negru, pantone 288 U, pantone 5425 U şi o cerneală specială;

- elemente grafice de securitate: fond numismatic, guilloche etc;

- alte elemente: perfor.

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei

 

În conformitate cu prevederile pct. 5 al secţiunii B din Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.459/2012,

în temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 26 mai 2014.

Nr. 447.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei

 

Nr. crt.

Denumirea şi adresa organismului recunoscut pentru activitatea de eşantionare

Grupa de produse

Sarcini conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

1.

S.C. LUKOIL România - S.R.L

Str. Elena Văcărescu nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

Benzină, motorină

Prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare

2.

SGS România - S.A.

Calea Şerban Vodă nr. 38, sectorul 4, Bucureşti

Benzină, motorină

Prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi

 

În conformitate cu prevederile pct. 5 din secţiunea B a Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.775/2007,

în temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 26 mai 2014.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a combustibililor lichizi

 

Denumirea şi adresa organismului recunoscut pentru activitatea de eşantionare

Grupa de produse

Sarcini conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.775/2007 privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi

 SGS România - S.A.

Calea Şerban Vodă nr. 38, sectorul 4, Bucureşti

Combustibili lichizi

Prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor de determinare a conţinutului de sulf din combustibilii lichizi care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările şi completările ulterioare

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) şi (8) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L., cu sediul în judeţul Cluj, satul Poieni, comuna Poieni, Str. Principală, FN, cod unic de înregistrare 25314459, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Poieni, judeţul Cluj, şi este înscris în cartea funciară nr. 50478;

b) are o suprafaţă de 5,51 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat oferit în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Poieni, judeţul Cluj.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 mai 2014.

Nr. 720.

 

ANEXĂ*)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.