MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 376/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 376         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

74. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            288. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            11. - Normă privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 251

din 30 aprilie 2014

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, formulată de Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat, Grupul parlamentar al Partidului Poporului-Dan Diaconescu din Camera Deputaţilor şi un grup de deputaţi neafiliaţi.

2. Sesizarea de neconstituţionalitate a fost transmisă Curţii Constituţionale de secretarul general al Camerei Deputaţilor cu Adresa nr. 2/1.712 din 2 aprilie 2014, a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.378 din 2 aprilie 2014 şi formează obiectul Dosarului nr. 265 L/2/2014.

3. Autorii sesizării, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat, sunt următorii: Vasile Blaga, Cristian Rădulescu, Alin Păunei Tise, Dumitru Oprea, Nicolae Vlad Popa, Mărinică Dincă, Ion Ariton, Mihai Răzvan Ungureanu, Gheorghe Flutur, Gavrilă Ghilea, ValeriuTodiraşcu, Traian Constantin Igaş, Marius Baiu, Alexandru Pereş, Viorel Riceard Badea, Daniel Cristian Florian, Emil-Marius Paşcan, Gigi Christian Chim, Dan Mihai Marian, Anca Daniela Boagiu. Autorii sesizării, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, sunt următorii: Tinel Gheorghe, Lucian Nicolae Bode, Raluca Turcan, Vasile Iliuţă, Mircea Lubanovici, Cristian Constantin Roman, Sanda-Maria Ardeleanu, Dănuţ Culeţu, Gheorghe Udrişte, Vasile Gudu, Florin Urcan, Romeo Rădulescu, Gheorghe Ialomiţianu, Iulian Vladu, Liviu Laza-Matiuţa, Maria-Andreea Paul, Dan Cristian Popescu, Constantin Dascălu, Alexandru Nazare, Ştefan Bucur Stoica, Ioan Oltean, Roberta Anastase, George Ionescu, Eusebiu-Manea Pistru, Ioan Bălan, Lucian Mîlitaru, Claudia Boghicevici, Cătălin-Florin Teodorescu, Costică Canacheu, Valeria-Diana Schelean, Cornel Mircea Sămărtinean, Mircea Man, Mircia Muntean, Mircea-Nicu Toader, Alin Popoviciu, Cezar-Florin Preda. Autorii sesizării, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Poporului-Dan Diaconescu, sunt următorii: Daniel Fenechiu, Luminiţa Pachel Adam, Ştefan Burlacu, Mihai Deaconu, Cristian-George Sefer, Tudor Ciuhodaru, Niculina Mocioi, Gabriela-Lola Anghel, Liliana Mincă, Ştefan-Petru Dalca, Adrian-Nicolae Diaconu, Daniel Vasile Oajdea, Valentin Blanariu, Ioan Iovescu, Mărio Ernest Caloianu, Maria Dragomir. Autorii sesizării desemnaţi prin sintagma “deputaţi neafiliaţi” sunt următorii: Elena Gabriela Udrea, Eugen Tomac, Dragoş Ionel Gunia, Clement Negrut, Marin Anton, Florian Daniel Geantă, Petru Movilă, Florin Gheorghe, Theodor Paleologu, Camelia Margareta Bogdănici, Adrian Gurzău, Florin Mihail Secară, Valerian Vreme, Mihaela Stoica, Florin Aurelian Popescu.

4. În motivarea sesizării se susţine că, potrivit prevederilor art. 9 lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificare şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorltăţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările din România, pentru numirea membrilor executivi şi neexecutivi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, aceştia trebuie să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă. Or, domnul Victor Ciorbea, care a fost numit în funcţia de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, nu îndeplineşte această condiţie, ceea ce înseamnă că Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 prin care s-a realizat numirea sa în funcţie încalcă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012. Această nelegalitate are ca efect încălcarea principiului statului de drept prevăzut de art. 1 alin. (3) din Constituţie şi a obligaţiei de respectare a legii, impusă de art. 1 alin. (5) din Constituţie.

5. În susţinerea sesizării s-a depus curriculum vitae al domnului Victor Ciorbea, aşa cum a fost ataşat la Raportul comun cu privire la audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de preşedinte, respectiv membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor, respectiv Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat.

6. În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale s-au solicitat punctele de vedere ale Birourilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor asupra sesizării de neconstituţionalitate.

7. Cu Adresa nr. XXXV/2.119 din 15 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.589 din 15 aprilie 2014, a fost transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului, prin care se solicită Curţii Constituţionale să constate că sesizarea de neconstituţionalitate formulată în cauză nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate şi, prin urmare, trebuie respinsă. Se invocă în acest sens considerentele jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, potrivit cărora pot fi supuse controlului de constituţionalitate numai acele hotărâri ale Parlamentului care afectează valori, reguli şi principii constituţionale sau, după caz, organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional (Decizia nr. 53/2011, Decizia nr. 54/2011, Decizia nr. 727/2011, Decizia nr. 41/2014). Or, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este o instituţie de rang constituţional, ci legal, ceea ce înseamnă că în această situaţie nu operează regimul de protecţie constituţională sporită pe care Curtea Constituţională l-a instituit. Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 reprezintă o hotărâre cu caracter individual, iar, potrivit jurisprudenţei Curţii, acest tip de hotărâri nu este supus controlului de constituţionalitate. Se arată în acest sens că “autorii sesizării de neconstituţionalitate invocă încălcarea unor dispoziţii constituţionale ca urmare a unei presupuse încălcări a prevederilor legale referitoare la numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, fără a invoca şi motiva încălcarea unor exigenţe substanţiale ori procedurale reglementate în Legea fundamentală”.

8. Cu Adresa nr. 2/1.921 din 15 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.591 din 15 aprilie 2014, a fost transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, prin care se solicită Curţii Constituţionale respingerea sesizării de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. Se arată că, din analiza dispoziţiilor hotărârii contestate şi a prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), rezultă că invocarea acestora din urmă este pur formală, fără a avea caracter efectiv, şi este irelevantă din punct de vedere constituţional. Aplicarea prevederilor legale în situaţia dată, în cadrul procedurilor parlamentare prevăzute în Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, dă expresie competenţei forului legislativ, abilitat astfel de Legea fundamentală şi de legea-cadru în materie. De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este o instituţie de rang constituţional. În aceste condiţii, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii, potrivit căreia hotărârile care nu se referă la instituţii şi autorităţi de rang constituţional pot fi cenzurate numai din punctul de vedere al exigenţelor procedurale şi substanţiale stabilite expres prin textul Constituţiei (Decizia nr. 1.094/2012), iar astfel de exigenţe nu au fost invocate în cauză, sesizarea de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

9. În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională a solicitat preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu Adresa nr. 1.631 din 16 aprilie 2014, documentele care au stat la baza numirii domnului Victor Ciorbea în calitate de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv documentele care demonstrează întrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea domniei sale în această funcţie, inclusiv a condiţiei prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012. Răspunsul la aceste solicitări a fost transmis de secretarul general al Camerei Deputaţilor cu Adresa nr. 2/896 CP din 17 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.655 din 17 aprilie 2014, iar de secretarul general al Senatului, cu Adresa nr. XXXV/2.240 din 23 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.700 din 23 aprilie 2014.

CURTEA

examinând sesizarea, punctele de vedere ale birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, lucrările şi documentele depuse la dosar, Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Obiectul sesizării, astfel cum a fost formulat, îl constituie prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 1 aprilie 2014.

11. Prevederile constituţionale invocate în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate sunt cele ale art. 1 alin. (3), potrivit cărora “România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, si

sunt garantate” şi ale art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”

12. Înainte de a proceda la analiza propriu-zisă a criticilor de neconstituţionalitate, Curtea urmează a se pronunţa asupra admisibilităţii sesizării de neconstituţionalitate, din perspectiva competenţei Curţii Constituţionale de control al constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului.

13. Curtea reţine că, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, “Curtea Constituţională se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.”

14. Procedând la circumstanţierea competenţei sale de control de constituţionalitate al hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, Curtea Constituţională a statuat în mod constant că “pot fi supuse controlului de constituţionalitate numai hotărârile Parlamentului, adoptate după conferirea noii competenţe, hotărâri care afectează valori, reguli şi principii constituţionale sau, după caz, organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional.” (Decizia nr. 53 din 25 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, Decizia nr. 54 din 25 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 4 mai 2012, Decizia nr. 783 din 26 septembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 3 octombrie 2012).

15. Hotărârile Parlamentului contestate pot avea caracter normativ sau individual, întrucât “textul art. 27 din Legea nr. 47/1992 nu instituie vreo diferenţiere între hotărârile care pot fi supuse controlului Curţii Constituţionale sub aspectul domeniului în care au fost adoptate sau sub cel al caracterului normativ sau individual, ceea ce înseamnă că toate aceste hotărâri sunt susceptibile a fi supuse controlului de constituţionalitate - ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. În consecinţă, sesizările de neconstituţionalitate care vizează asemenea hotărâri sunt de plano admisibile.” (Decizia nr. 307 din 28 martie 2012)

16. Curtea Constituţională a mai stabilit, în mod expres, că, pentru a fi admisibilă sesizarea de neconstituţionalitate, norma de referinţă trebuie să fie de rang constituţional pentru a se putea analiza dacă există vreo contradicţie între hotărârile menţionate la art. 27 din Legea nr. 47/1992, pe de o parte, şi exigenţele procedurale şi substanţiale impuse prin dispoziţiile Constituţiei, pe de altă parte. Aşadar, criticile trebuie să aibă o evidentă relevanţă constituţională, şi nu una legală ori regulamentară. Prin urmare, toate hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, plenului Senatului şi plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului pot fi supuse controlului de constituţionalitate, dacă în susţinerea criticii de neconstituţionalitate sunt invocate dispoziţii cuprinse în Constituţie. Invocarea acestor dispoziţii nu trebuie să fie formală, ci efectivă (Decizia nr. 307 din 28 martie 2012 şi Decizia nr. 783 din 26 septembrie 2012).

17. Curtea a mai reţinut, în privinţa hotărârilor care prin obiectul lor vizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional, că norma de referinţă, în cadrul controlului de constituţionalitate exercitat, poate fi atât o dispoziţie de rang constituţional, cât şi una infraconstituţională, ţinând cont de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. O atare orientare a Curţii este dată de domeniul de maximă importanţă În care intervin aceste hotărâri - autorităţi şi instituţii de rang constituţional -, astfel încât şi protecţia constituţională oferită autorităţilor sau instituţiilor fundamentale ale statului trebuie să fie una în consecinţă. Prin urmare, hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, plenului Senatului şi plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului care vizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional pot fi supuse controlului de constituţionalitate, chiar dacă actul normativ pretins încălcat are valoare infraconstituţională.

18. Având în vedere aceste considerente, Curtea a respins ca inadmisibile sesizări de neconstituţionalitate în care autoritatea publică vizată de Hotărârea Parlamentului României criticată nu era una de rang constituţional, iar criticile formulate erau formale, irelevante din punct de vedere constituţional. Astfel este, de exemplu, Decizia nr. 335 din 4 iulie 2013 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 15 iulie 2013. În considerentele deciziei pronunţate, Curtea a reţinut că “autoritatea publică vizată, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, nu este reglementată de Constituţie, nefiind de rang constituţional”. Cât priveşte criticile formulate, în sensul că desemnarea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară s-a realizat după criteriul “apartenenţei politice sau cel al sorgintei propunerii politice a candidaţilor”, Curtea a apreciat că invocarea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie este “pur formală, iar nu efectivă şi relevantă din punct de vedere constituţional”.

19. În prezenta cauză, sesizarea de neconstituţionalitate are ca obiect Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Este vizat aşadar Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, autoritate care nu are rang constituţional, astfel cum Curtea a mai constatat în jurisprudenţa sa. Spre deosebire însă de cauza soluţionată prin Decizia nr. 335 din 4 iulie 2013, în prezent se invocă încălcarea unor dispoziţii exprese ale legii, ce reglementează o condiţie cu caracter obiectiv, obligatoriu a fi îndeplinită pentru numirea ca membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Este vorba despre dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: “Membrii Consiliului A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: [...]să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1).”

20. Curtea constată în acest sens că, reglementând condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 se referă la experienţa profesională în două texte distincte, după cum urmează: la lit. a) a alin. (1) al art. 9, stabilind că membrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară trebuie să aibă “pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe”, şi, respectiv, la lit. a2) a aceluiaşi articol, stabilind că aceştia trebuie să aibă “o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1).” Dacă noţiunea de “corespunzătoare” care circumstanţiază pregătirea şi experienţa profesională în cuprinsul art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 93/2012 semnifică o evaluare şi apreciere ce revin exclusiv Parlamentului, în calitate de autoritate ce realizează numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi nicidecum instanţei de contencios constituţional, durata care circumstanţiază experienţa profesională, reglementată prin dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. a2), semnifică o condiţie cu caracter obiectiv - vechimea în domeniile de referinţă, verificabilă pe bază de documente de către orice persoană interesată.

21. Astfel fiind, critica de neconstituţionalitate prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie, referitoare la obligaţia de respectare a legilor, nu are caracter formal, ci este clar fundamentată, prin trimiterea la un text de lege care reglementează o condiţie cu caracter obiectiv. În consecinţă, nu subzistă cauza de inadmisibilitate identificată de Curtea Constituţională în precedent, instanţa de contencios constituţional fiind competentă să se pronunţe, din perspectiva criticilor de neconstituţionalitate formulate, asupra faptului dacă Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 respectă principiul constituţional referitor la statul de drept şi obligaţia de respectare a legilor. Acceptarea tezei contrare, cu consecinţa excluderii de la exercitarea controlului de constituţionalitate a Hotărârilor Parlamentului României date cu încălcarea dispoziţiilor exprese ale legii, ar avea drept consecinţă plasarea organului reprezentativ suprem al poporului român - Parlamentul, deasupra legii, şi acceptarea ideii că tocmai autoritatea legitimată constituţional să adopte legile le poate încălca fără a putea fi în vreun fel sancţionată. Or, într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege.

22. Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate formulate, pentru a se pronunţa asupra acestora, Curtea a procedat la solicitarea documentelor care au stat la baza numirii domnului Victor Ciorbea în calitate de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, respectiv a documentelor care demonstrează întrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea domniei sale în această funcţie, inclusiv a condiţiei prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012.

23. Cu adresa nr. 2/896 CP din 17 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.655 din 17 aprilie 2014, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, al Comisiei economice, industrii şi servicii şi, respectiv, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Senat, şi, respectiv, Camera Deputaţilor, cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, având ataşate o serie de documente depuse de candidaţi. Cât priveşte pe domnul Victor Ciorbea, este ataşat un document, purtând numărul de înregistrare XXII/305/26.03.2014, care cuprinde prezentarea datelor personale, educaţiei, experienţei profesionale şi în alte domenii, activităţii parlamentare, profesionale şi sociale actuale. De asemenea, sunt ataşate copia cărţii de identitate, a diplomei de licenţă şi a diplomei de absolvire de cursuri postuniversitare în domeniile drept civil, dreptul muncii, legislaţie economică şi drept procesual civil, precum şi copia declaraţiei pe propria răspundere că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 93/2012. Cu aceeaşi adresă, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale comunicarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, înregistrată la registratura generală a Camerei Deputaţilor cu nr. 1.852/11.04.2014, referitoare la demisia domnului Victor Ciorbea din funcţia de membru neexecutiv în cadrul Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, având anexată adresa domnului Victor Ciorbea în acest sens. Totodată, s-a înaintat Curţii Constituţionale extras din stenograma şedinţei comune a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 14 aprilie 2014, în care s-a luat act de demisia domnului Victor Ciorbea din funcţia de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

24. Cu Adresa nr. XXXV/2.240 din 23 aprilie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.700 din 23 aprilie 2014, secretarul general al Senatului a transmis Curţii Constituţionale Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital, al Comisiei economice, industrii şi servicii şi, respectiv, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Senat, şi, respectiv, Camera Deputaţilor, cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, având ataşate o serie de documente depuse de candidaţi. Cât priveşte pe domnul Victor Ciorbea, este ataşat acelaşi document, purtând numărul de înregistrare XXII/305/26.03.2014, care cuprinde prezentarea datelor personale, educaţiei, experienţei profesionale şi în alte domenii, activităţii parlamentare, profesionale şi sociale actuale. Sunt ataşate, de asemenea, copia cărţii de identitate, a diplomei de licenţă, copia diplomei de absolvire de cursuri postuniversitare şi a declaraţiei pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b)-g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012. Cu aceeaşi adresă, secretarul general al Senatului a transmis Curţii Constituţionale un extras din stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 1 aprilie 2014, respectiv pct. 12 al ordinii de zi, referitor la numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

25. Examinând Raportul comun cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, Curtea constată că acesta menţionează faptul că, “În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună Plenului Parlamentului numirea în funcţia de preşedinte, respectiv membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, candidaţii cuprinşi în anexa nr. 2 la prezentul raport”, respectiv: Negriţoiu Mişu - preşedinte, membru executiv, începând cu data de 1 mai 2014, şi Ciorbea Victor-membru neexecutiv. Raportul nu aduce nicio precizare cu privire la condiţiile cerute de lege, înţelegându-se în mod implicit că acestea sunt îndeplinite în cazul celor doi candidaţi.

26. Din stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 1 aprilie 2014 rezultă că grupurile parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, prin liderul Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, domnul Tinel Gheorghe, au susţinut faptul că domnul Victor Ciorbea nu întruneşte condiţiile legale pentru a ocupa o funcţie în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Nu au existat comentarii din partea grupurilor politice parlamentare faţă de această intervenţie, respectiv fată de Raportul comun cu privire la audierea candidaţilor pentru Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară prezentat de preşedintele Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, drept pentru care au fost supuse la vot propunerile de numire din Raport.

27. Examinând şi celelalte documente transmise Curţii Constituţionale de secretarii generali ai Camerelor Parlamentului, Curtea constată că nici un ui dintre acestea nu probează întrunirea de către domnul Victor Ciorbea a condiţiei prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 pentru numirea în funcţia de membru neexecutiv al Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară. Prezentarea candidatului Victor Ciorbea (CV) nu poate constitui un asemenea document probator, întrucât are un caracter personal, şi trebuie să fie însoţită de documente oficiale doveditoare a celor consemnate în cuprinsul său. De altfel, potrivit documentului menţionat, domnul Victor Ciorbea a desfăşurat activitate profesională în următoarele funcţii, respectiv demnităţi, după caz: judecător, procuror, cadru didactic, avocat, primar general al Bucureştiului, prim-ministru al României, senator. Or, niciuna dintre aceste funcţii, respectiv demnităţi nu poate fi de natură să susţină întrunirea condiţiei constând în “experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau ai instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1)”, textul legal circumstanţiind foarte precis şi restrictiv domeniile de activitate cerute pentru ocuparea funcţiei de membru al Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în considerarea specificului acestei autorităţi. Chiar dacă s-ar admite că înaltele demnităţi menţionate antamează, prin natura lor, problematici care vizează domeniul financiar, astfel cum se încearcă a se acredita în CV, acestea au o sferă foarte generală, or, textul art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 solicită o experienţă specifică în materie, prin indicarea expresă a domeniilor financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare.

28. Astfel fiind, şi văzând că nu a fost transmis Curţii Constituţionale niciun alt document probator, Curtea constată că domnul Victor Ciorbea nu întrunea condiţia prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 pentru numirea în funcţia de membru neexecutiv al Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiara. Prin urmare, Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 este nelegală în ceea ce priveşte această numire. Întrucât cauza de nelegalitate astfel determinată prezintă relevanţă constituţională din perspectiva exigenţelor de ordin substanţial şi procedural impuse de prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie privind statul de drept şi obligaţia de respectare a legii, aceasta se converteşte într-o cauză de neconstituţionalitate, cu consecinţa admiterii sesizării de neconstituţionalitate formulate.

29. Faptul că domnul Victor Ciorbea şi-a prezentat demisia din funcţia de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, iar în şedinţa comună a birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 14 aprilie 2014 s-a luat act de această demisie, nu prezintă relevanţă din perspectiva obiectului controlului de constituţionalitate, câtă vreme actul criticat în prezenta cauză nu a fost amendat în niciun fel de Parlament.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. I) din Constituţie, al art. 1, 3, 10 şi 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii:

DECIDE:

Admite sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Camera Deputaţilor, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal din Senat Grupul parlamentar al Partidului Poporului-Dan Diaconescu din Camera Deputaţilor şi un grup de deputaţi neafiliaţi, şi constată că Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară este neconstituţională în ceea ce priveşte numirea domnului Victor Ciorbea în calitatea de membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din 30 aprilie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 31 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25 alineatul (1), litera f) se abrogă.

2. La articolul 32 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de interes general pentru întreg personalul, redactează dispoziţia zilnică pe unitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

3. La articolul 33 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care instituţia a figurat ca parte, pe

care le trimite structurilor interesate ale instituţiei pentru punerea acestora în executare, potrivit legii”.

4. În anexa nr. 4, la litera D, punctul 1 se completează cu următoarele atribuţii:

“- conduce şedinţele grupului de lucru cu atribuţii pe linia monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării controlului intern/managerial, denumit în continuare grup de lucru, avizează activităţile specifice din cadrul acestuia şi dispune (după caz) secretarului grupului de lucru realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia;

- coordonează activitatea grupului de lucru, stabilind strategia de lucru şi instrumentele ce vor fi utilizate, şi supune aprobării conducerii I.G.I. procedurile de lucru specifice activităţii de control intern/managerial;

- dispune măsuri în vederea monitorizării stadiului de îndeplinire a sarcinilor din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al I.G.I. şi evaluează eficienţa activităţilor desfăşurate;

- avizează situaţiile întocmite ca urmare a activităţilor desfăşurate în cadrul grupului de lucru şi implicit (inclusiv situaţiile centralizatoare semestriale/anuale);

- decide asupra participării la şedinţele grupului de lucru şi a altor reprezentanţi din cadrul I.G.I. sau al M.A.I., a căror prezenţă este considerată necesară pentru clarificarea şi soluţionarea problemelor discutate;

- reprezintă I.G.I. pe linie de control intern/managerial în limitele mandatului conferit;

- informează conducerea I.G.I., direct sau prin secretarul grupului de lucru, asupra aspectelor relevante rezultate în urma şedinţelor grupului de lucru sau ori de ori consideră că este necesară adoptarea unor măsuri de îmbunătăţire a sistemului de control intern/managerial.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 19 mai 2014.

Nr. 74.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 281 alin, (1) lit. a) şi b) şi art. 294 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 18 pct. 10 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 1.4.1 din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013;

- Adresa Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern nr. 370.230 din 28 martie 2014 prin care sunt avizate Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare nr. 43 din 30 aprilie 2014 al Direcţiei audit public intern a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul:

- art. 281 alin, (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică structurilor de audit public intern organizate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 162/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 19 martie 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 5 mai 2014.

Nr. 288.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 119-133 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), ale art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 23 aprilie 2014,

            Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte condiţiile de avizare şi funcţionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii administrate privat.

            Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în legislaţia privind piaţa de capital şi în legislaţia aplicabilă instituţiilor de credit.

 

CAPITOLUL II

Avizarea depozitarului

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de avizare

 

Art. 3. - Pentru a desfăşura activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, instituţia de credit trebuie să obţină avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 4. - Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Autoritatea analizează cererea de avizare şi documentaţia depusă de solicitant şi verifică dacă instituţia de credit îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:

a) dispune de echipamente şi dotări tehnice necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de depozitare şi custodie, iar personalul acesteia implicat în efectuarea operaţiunilor de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii dispune de capacităţi profesionale adecvate activităţii desfăşurate;

b) desfăşoară activitate de custodie a instrumentelor financiare;

c) deţine fonduri proprii mai mari de 500 milioane lei;

            d) dispune de proceduri prin care să se asigure păstrarea în condiţii de siguranţă a tuturor activelor fondurilor de pensii şi a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, precum şi controlul permanent, din punctul de vedere al respectării legalităţii, asupra operaţiunilor dispuse de administratorul care acţionează în numele unui fond de pensii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Documentaţia necesară obţinerii avizului

 

Art. 5. - (1) Avizul prevăzut la art. 3 se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1, care este însoţită de următoarele documente:

a) autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României/autoritatea similară din statul aparţinând Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituţia de credit a fost autorizată să desfăşoare activităţile de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în copie;

b) certificatul de înscriere a menţiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu prevederile lit. a), dacă este cazul, în original;

c) organigrama şi limitele de competenţă stabilite la nivelul structurii organizatorice a solicitantului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare şi custodie, în copie;

d) procedurile privind activităţile de depozitare şi custodie, de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor cazuri de forţă majoră, care să permită separarea şi păstrarea în siguranţă a tuturor activelor fondurilor de pensii şi a activelor corespunzătoare provizionului tehnic, în copie;

e) procedurile privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii şi de cele ale activelor corespunzătoare provizioanelor tehnice pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie şi între acestea, aprobate de consiliul de administraţie/persoanele împuternicite în acest sens, în copie;

f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi certificatul de atestare fiscală, emis de autoritatea administraţiei publice locale, depuse în original, în termenul de valabilitate al acestora, din care să reiasă că instituţia de credit nu are datorii restante câtre bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;

g) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului, în termenul de valabilitate, în original;

h) documentul prin care organul statutar desemnează persoanele mandatate să reprezinte instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, în copie;

i) actul de identitate al fiecărei persoane care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate;

j) curriculum vitae, datat şi semnat, pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, din care să rezulte că au pregătirea şi experienţa profesională corespunzătoare, în original, semnat pe fiecare pagină;

k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, întocmită conform anexei nr. 2, în original, în formă autentică;

            l) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal pentru persoanele care reprezintă instituţia de credit în relaţia cu Autoritatea, depuse în termenul de valabilitate al acestora, în original;

m) descrierea sistemelor informatice utilizate din care să reiasă capacitatea de a derula activităţile pentru care se solicită avizul, gradul de securitate al informaţiei şi capacitatea de a furniza raportările solicitate de către Autoritate, în original;

n) declaraţia din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puţin două persoane având competenţa de a angaja instituţia de credit sau de cel puţin 2 salariaţi împuterniciţi de conducerea acesteia, în original;

o) ultima situaţie a formularului de calcul şi raportare a fondurilor proprii la nivel individual, în copie;

p) dovada achitării taxei de avizare, în copie.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puţin două persoane având competenţa de a angaja instituţia de credit sau de cel puţin 2 salariaţi împuterniciţi de conducerea instituţiei de credit.

            (3) Toate documentele depuse la Autoritate, în scopul obţinerii avizului, vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de către reprezentantul legal sau de cel puţin o persoană împuternicită a solicitantului şi vor fi însoţite de un opis.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Eliberarea avizului sau respingerea cererii de avizare

 

Art. 6. - (1) Autoritatea analizează cererea şi documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare din partea Autorităţii cu privire la furnizarea de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor informaţii sau modificări. Furnizarea de informaţii suplimentare sau modificarea documentelor se face în termen de cel mult de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.

(3) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

(4) în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite un aviz prin care se acordă instituţiei de credit solicitante calitatea de depozitar.

(5) în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, Autoritatea emite o decizie de respingere a cererii de avizare ca depozitar formulate de instituţia de credit.

Art. 7. - (1) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.

            (2) O nouă cerere poate fi adresată Autorităţii numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare şi custodie

 

Art. 8. - (1) Activitatea de depozitare se desfăşoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relaţiile cu terţii, şi depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Activitatea de custodie se desfăşoară în baza unui contract de custodie care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relaţiile cu terţii, şi depozitarul activelor respectivului fond de pensii.

(2) Contractul de custodie cuprinde cel puţin clauze referitoare la:

a) drepturi şi obligaţii pentru părţi, care să includă cel puţin obligaţia custodelui de a returna către fondul de pensii administrat privat toate activele acestuia care, indiferent de cauză, nu se mai regăsesc în portofoliul fondului de pensii, precum şi dreptul custodelui de a pune în aplicare proceduri şi metode prin care să se asigure că are un control adecvat asupra tuturor operaţiunilor desfăşurate în numele şi pe seama fondului de pensii;

b) decontarea tranzacţiilor;

c) păstrarea activelor în custodie;

d) confirmarea/raportarea deţinerilor către administratori şi Autoritate, după caz;

e) urmărirea şi procesarea evenimentelor de grup, după caz;

f) colectarea cupoanelor/dividendelor, după caz;

g) servicii de recuperare de impozite, după caz;

h) servicii de reprezentare în adunările generale ale acţionarilor, după caz.

(3) Pentru desfăşurarea activităţii de custodie a activelor unui fond de pensii administrat privat, depozitarul trebuie să dispună de proceduri care să cuprindă cel puţin următoarele:

a) confirmarea şi/sau raportarea deţinerilor către depozitari centrali externi şi/sau locali, subcustozi, autorităţi, emitenţi;

b) reconcilierea cu depozitarii centrali externi şi/sau locali şi/sau subcustozi;

c) informarea structurii care desfăşoară activitate de depozitare despre evenimentele de grup;

d) reconcilierea zilnică cu serviciul depozitare pentru deţinerile în custodie, preţurile folosite, evaluarea instrumentelor şi caicului comisioanelor;

e) mijloace prin care să se asigure că există drepturile de proprietate asupra acelor active ale fondurilor de pensii administrate privat pe care depozitarul consideră că, din punct de vedere tehnic, nu le poate păstra în custodie;

f) mijloace prin care să se asigure că întreg procesul de investire şi/sau dezinvestire, precum şi circuitul financiar implicat sunt sub controlul său.

Art. 10. - (1) în exercitarea activităţii de depozitare şi custodie, instituţia de credit acţionează numai pe baza instrucţiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii şi în limita prevederilor legale aplicabile.

(2) În exercitarea activităţii de depozitare, instituţia de credit asigură o persoană dedicată cu atribuţii pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(3) în exercitarea activităţii de custodie, instituţia de credit asigură o persoană responsabilă pentru cel mult 4 fonduri de pensii sau cel mult 4 miliarde lei active cumulate.

(4) Instituţia de credit notifică Autoritatea cu privire la persoanele responsabile şi cu atribuţii în desfăşurarea activităţii de depozitare şi custodie, precum şi cu privire la înlocuitorii acestora, în termen de două zile lucrătoare de la desemnarea lor.

(5) Instituţiile de credit care desfăşoară activităţi de depozitare şi custodie pentru fondurile de pensii trebuie să asigure separarea operaţională a activităţii de depozitare de activitatea de custodie, acestea neputându-se efectua de aceleaşi persoane.

Art. 11. - Depozitarul solicită administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare şi/sau din contractul de depozitare şi/sau din contractul de custodie.

Art. 12. - Administratorul are obligaţia şi nu poate refuza, sub pretextul confidenţialităţii, transmiterea informaţiilor şi/sau a documentelor necesare îndeplinirii obligaţiilor depozitarului.

Art. 13. - Depozitarul primeşte sumele reprezentând contribuţiile participanţilor unui fond de pensii în contul colector al fondului deschis numai la depozitar.

Art. 14. - (1) Depozitarul înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele fiecărui fond de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.

(2) Depozitarul înregistrează, verifică şi monitorizează toate activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit de administrator pentru fiecare fond de pensii administrat privat pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.

Art. 15. - (1) Activele fondurilor de pensii se evidenţiază în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului şi ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor, pe numele fiecărui fond de pensii, acestea fiind debitate/creditate numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi custodie şi în strictă conformitate cu instrucţiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii administrate privat sunt depozitate separat pentru fiecare fond şi sunt înregistrate în aşa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii pentru care se desfăşoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operaţiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii se realizează numai prin intermediul depozitarului.

(5) Toate operaţiunile de creditare sau debitare a conturilor de active corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii se realizează numai prin intermediul depozitarului,

Art. 16. - Depozitarul certifică existenţa activelor fondului de pensii şi calculează valoarea activului net şi numărul de unităţi de fond al fondului de pensii pe baza informaţiilor şi documentelor proprii, precum şi pe baza documentelor emise de alte instituţii prin intermediul cărora au fost realizate investiţii în numele fondului.

Art. 17. - (1) Depozitarul efectuează plăţi din contul fondului de pensii numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investiţii, potrivit prevederilor legale;

b) pentru stingerea obligaţiilor, plata taxelor de audit, comisioanelor de administrare a fondului de pensii administrat privat;

c) pentru orice alt scop precizat în instrucţiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii.

(2) Depozitarul procedează la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 18. - (1) Depozitarul derulează operaţiuni cu activele corespunzătoare provizionului tehnic pentru fiecare fond de pensii numai pentru efectuarea de investiţii potrivit legislaţiei aplicabile, concomitent cu creditarea/debitarea contului aferent, pe baza instrucţiunilor corespunzătoare din partea administratorului, precum şi pe baza documentelor emise de alte instituţii prin intermediul cărora au fost realizate investiţiile.

(2) Depozitarul certifică existenţa şi valoarea activelor care acoperă provizionul tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

Art. 19. - (1) Depozitarul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalităţii operaţiunilor efectuate de către acesta în contul fondului de pensii administrat.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidenţialitate prevăzută la alin. (1) în cazul controalelor efectuate de Autoritate şi/sau de Banca Naţională a României şi al solicitărilor acestora.

Art. 20. - Pentru fiecare fond de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie, depozitarul calculează şi transmite Autorităţii, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net şi numărul de unităţi de fond.

Art. 21. - Depozitarul informează în scris Autoritatea despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale aplicabile sau ale documentelor de constituire ale fondului, de care a luat cunoştinţă în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie.

Art. 22. - Depozitarul informează în scris Autoritatea cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informaţii şi/sau documente, împreună cu o descriere a operaţiunii pentru care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la primirea refuzului administratorului.

Art. 23. - În situaţia prevăzută la art. 22, Autoritatea poate suspenda transformarea în unităţi de fond a contribuţiilor primite, precum şi transferul participanţilor la/de la alte fonduri de pensii administrate privat, până la clarificarea situaţiei.

Art. 24. - În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor şi/sau informaţiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergenţe între acesta şi administrator cu privire la efectuarea unei operaţiuni, depozitarul informează imediat Autoritatea şi transmite toate informaţiile şi copiile documentelor relevante cu privire la respectiva operaţiune.

Art. 25. - Depozitarul este obligat să informeze în scris Autoritatea cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii depozitate sau cu activele corespunzătoare provizionului tehnic constituit pentru fiecare fond de pensii.

Art. 26. - (1) Depozitarul poate încredinţa obligaţiile sale, asumate prin contractul de custodie, unei alte entităţi supravegheate de o autoritate cu competenţe de supraveghere financiară, numai în cazurile de custodie a activelor achiziţionate pe pieţele externe, sub sancţiunea retragerii avizului ca depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Obligaţiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredinţat unei alte entităţi toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(3) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranţă a activelor aflate în custodia unei alte entităţi.

Art. 27. - (1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele său şi/sau în numele fondului de pensii.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre păstrare în numele său şi/sau în numele fondului de pensii, în lipsa unor instrucţiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Autoritate a unor măsuri speciale sau în situaţia aplicării unor prevederi legale incidente.

Art. 28. - Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului şi fondului de pensii administrat privat.

            Art. 29. - Activele unui fond de pensii administrat privat nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprire de către aceştia şi nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al instituţiei de credit.

 

CAPITOLUL IV

Notificări transmise Autorităţii

 

Art. 30. - (1) Se notifică Autorităţii toate modificările documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) care au fost transmise în vederea obţinerii avizului.

(2) Notificările se transmit Autorităţii în maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor, respectiv de la data eliberării certificatului de înregistrare menţiuni, după caz.

(3) Notificările sunt însoţite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 31. - Modificările trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă, necesare pentru obţinerea avizului ca depozitar.

Art. 32. - (1) Autoritatea poate solicita informaţii suplimentare referitoare la documentele prezentate iniţial.

(2) în situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicită înlocuirea sau completarea acestora.

Art. 33. - Depozitarul notifică Autorităţii, în termen de o zi lucrătoare de la constatare, următoarele:

a) săvârşirea actelor sau faptelor suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi custodie;

b) depăşirea limitelor investiţionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prospectul schemei fondului de pensii;

c) nerespectarea de către administrator a obligaţiei de corectare a abaterii de la gradul de risc;

d) nerespectarea de către administrator a obligaţiei de corectare a abaterii pasive de la cerinţele de rating.

Art. 34. - (1) Autoritatea poate solicita depozitarului să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii de depozitare şi de custodie desfăşurate pentru fondurile de pensii, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia.

            (2) Transmiterea către Autoritate a informaţiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea depozitarului în cauză.

 

CAPITOLUL V

Încetarea contractului de depozitare şi a contractului de custodie

 

Art. 35. - Contractul de depozitare şi contractul de custodie încetează simultan în următoarele cazuri:

a) prin denunţarea unilaterală în condiţiile stabilite în contract;

b) prin acordul părţilor;

c) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului;

e) ca efect al retragerii autorizaţiei fondului de pensii administrat privat.

Art. 36. - (1) încetarea contractelor în unul dintre cazurile prevăzute la art. 35 lit. a)-c) produce efecte la 90 de zile calendaristice de la notificarea Autorităţii.

            (2) încetarea contractelor în situaţiile prevăzute la art. 35 lit. d) şi e) produce efecte de la data notificării depozitarului de către Autoritate privind retragerea avizului/autorizaţiei.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea avizului depozitarului

 

Art. 37. - Autoritatea este în drept să retragă avizul depozitarului în cazurile prevăzute de Lege, precum şi în următoarele situaţii:

a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta normă, necesare pentru obţinerea avizului;

b) în cazul nerespectării de către depozitar a obligaţiilor prevăzute de Lege, de reglementările Autorităţii sau de contractul de depozitare şi de custodie;

c) la iniţierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Naţională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz, ori la deschiderea procedurii falimentului;

d) la retragerea autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţională a României/autoritatea similară competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz.

Art. 38. - (1) în cazurile prevăzute la art. 35 lit. a)-c), administratorul are obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării schimbării depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare şi un nou contract de custodie cu o altă instituţie de credit avizată de Autoritate pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar activele fondului de pensii şi copii ale documentelor privind activitatea sa în legătură cu acesta, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de depozitare şi a contractului de custodie dintre administrator şi noul depozitar.

(3) în termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Autoritatea notifică această decizie depozitarului şi tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare şi de custodie cu acesta.

(4) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.

(5) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, depozitarul căruia i-a fost retras avizul are obligaţia să notifice Autorităţii, care poate proceda la restricţionarea conturilor respectivului fond de pensii până la data efectuării transferului.

Art. 39. - (1) în cazurile prevăzute la art. 35 lit. d) şi art. 37, noul contract de depozitare şi cei de custodie sunt transmise Autorităţii, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestora.

(2) Depozitarul căruia i-a fost retras avizul începe transferul complet al activelor deţinute pentru fondurile de pensii administrate privat către noul depozitar care a încheiat contracte de depozitare şi contract de custodie cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Autoritate a noilor contracte de depozitare şi de custodie.

Art. 40. - (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii administrate privat, depozitarii implicaţi întocmesc un raport pentru fiecare fond de pensii, care conţine descrierea detaliată a modului în care s-a operat transferul activelor fondului de pensii, activelor corespunzătoare provizionului tehnic, valoarea activului net şi a activului net unitar, numărul de unităţi de fond, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer.

            (2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii administrat privat şi Autorităţii.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea juridică

 

Art. 41. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către depozitari a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9, 10, 18, 19 alin. (1), art. 21, 22, 24, 25 şi la art. 38 alin. (5);

b) nerespectarea de către depozitari a interdicţiilor prevăzute la art. 27 şi 28;

c) nerespectarea de către administratori a obligaţiilor prevăzute la art. 12 şi la art. 38 alin. (1);

d) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.

            (2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 42. - (1) Toate documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în formă autentică, împreună cu traducerea legalizată a acestora.

(2) Toate documentele depuse în copie la Autoritate vor fi semnate de reprezentantul depozitarului şi certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 43. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, depozitarul are obligaţia să elaboreze sau să revizuiască, după caz, contractul de depozitare, contractul de custodie şi procedurile, în conformitate cu prevederile prezentei norme, şi să le notifice Autorităţii.

Art. 44. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 45. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2007.

 

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2014.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

Pagina 1/3

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................................................................................................ (numele şi prenumele)

în calitate de ......................................................................................., solicit avizul pentru a desfăşura activitate de depozitare

a fondurilor de pensii administrate privat pentru: ........................................................................................................................ (denumirea instituţiei de credit)

 

având:

 

Sediul social ............................................................................................................................................................................... (localitatea) (strada şi numărul) (judeţul) (codul poştal)

Forma de înregistrare ................................................................................................................................................................. (centrală, filială, sucursală)

Numărul de telefon ...................................................., numărul de fax .........................................................

Adresa de postă electronică ........................................................................................................................................................

 

Semnătura ...............................

Data ....................................

 

Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ..................................................................... documente, totalizând un număr de ... file.


Pagina 2/3

Persoane cu competenţe de a angaja instituţia de credit, persoane cu funcţie de conducere din cadrul structurii organizatorice care sunt mandatate să desfăşoare operaţiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii administrate privat şi persoanele care le înlocuiesc pe acestea

 

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

Numele şi prenumele

Funcţia

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal...........................

Semnătura reprezentantului legal.....................................

Data...........................

 

Pagina 3/3

DATE DESPRE ACŢJONARII DEPOZITARULUI

 

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT

 

ACŢIONARI DEPOZITAR

Persoane fizice/juridice

Nr. crt.

Acţionari 1)

Denumirea/Numele şi prenumele

Statul rezident

Autoritatea competentă de supraveghere 2)

Deţinere

Codul de înregistrare fiscală/Codul numeric personal3)

Nr. de acţiuni

% din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal..................................................

Semnătura reprezentantului legal...................................................................

Data.....................................


1) Daca societatea are mai mult de 20 de acţionari, se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5% şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora. Se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie. Pentru societăţile ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată se vor completa acţionarii doar la nivel de acţionar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice şi juridice străine se vor completa, după caz. seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară oficiului registrului comerţului din statul de origine.

2) Se completează numai de persoanele juridice cu denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresă completă, nr. telefon, fax, e-mail).

3) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se vor completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară oficiului registrului comerţului din statul de origine.

 

FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ*)

........................................................................................................................................................

(denumirea instituţiei de credit care solicită avizul pentru depozitarea activelor fondurilor de pensii administrate privat)

 

înregistrată la registrul comerţului cu numărul .....................................................................................................................

având cod de înregistrare fiscală la registrul comerţului .....................................................................................................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

1)

.....................................................................................................................

 

 

2)

.....................................................................................................................

 

 


*) Prezenta anexă se va completa în faţa reprezentantului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relaţia cu Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate semna, se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

Societatea ...............................................- SA, cu sediul în ........................ str. ............................................ nr. ....... sectorul ......, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. .......................................... cod unic de înregistrare ................................. înscrisă în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea, - Sectorul Sistemului de Pensii Private cu nr. ....... autorizată de Autoritate prin Decizia nr. ..............., reprezentată legal prin ........................ în calitate de administrator al Fondului de pensii administrat privat ................. înscris în Registrul Autorităţii cu nr. .................

denumită în continuare administrator,

şi

Societatea ...............................................- S.A., cu sediul în ............................... str. ..................................... nr. ....... sectorul ......, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. ................, cod unic de înregistrare ................................. înscrisă în Registrul Autorităţii cu nr. ...................................... avizată de Autoritate prin Avizul nr. ......................reprezentată legal prin

........................................, în calitate de depozitar al Fondului de pensii administrat privat ............... denumită în continuare depozitar.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

(1) Activele fondului de pensii administrat privat, denumit în continuare Fondul, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum şi numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanţilor.

(2) Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate şi preluate în custodie la depozitar care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului şi în gestiunea depozitarului.

(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operaţiunilor desfăşurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

            (4) Cheltuielile Fondului reprezintă costuri aferente funcţionării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele Autorităţii.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

 

            Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiţii de siguranţă a activelor Fondului şi desfăşurarea de activităţi de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a numărului unităţilor de fond, cu respectarea dispoziţiilor legale privind pensiile administrate privat.

 

ARTICOLUL 4

Durata contractului

 

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ........................... începând cu data intrării în vigoare.

            Dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte părţi încetarea prezentului contract cu cel puţin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, acesta se consideră prelungit automat în aceleaşi condiţii, considerându-se un acord tacit al părţilor.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile părţilor

 

(1) Modalitatea concretă de lucru şi de predare-preluare a evidenţelor şi activelor Fondului se stabileşte prin proceduri.

(2) Obligaţiile depozitarului:

1. să primească, să păstreze în condiţii de siguranţă toate activele Fondului şi să le evidenţieze separat de activele sale şi ale altor entităţi;

2. să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasării contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;

b) conturi operaţionale utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor Fondului, în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;

c) un cont de transfer pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;

d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanţilor Fondului în caz de deces, invaliditate şi deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe.

3. Conturile prevăzute la alin. (2) pct. 2 vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcţiilor sale de depozitare şi în strictă conformitate cu instrucţiunile administratorului.

4. să se asigure că în tranzacţiile având ca obiect activele Fondului orice obligaţie de plată este executată în termenul stabilit;

5. să se asigure că transformarea contribuţiilor în unităţi de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

6. să calculeze valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net şi să le transmită către administrator şi către Autoritate, în condiţiile şi în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;

7. să îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare;

8. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului;

9. orice alte obligaţii prevăzute de normele Autorităţii. (3) Obligaţiile administratorului:

1. să solicite depozitarului să deschidă:

a) un cont colector pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;

b) conturi operaţionale utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor Fondului, în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;

c) un cont de transfer pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;

d) un cont pentru plata contravalorii activelor personale ale participanţilor Fondului în caz de deces, invaliditate şi deschidere a dreptului de pensie (contul DIP);

e) conturi bancare pentru decontare aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare în lei şi în valutele de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare pe pieţe externe;

2. să comunice în timp util toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor depozitarului, precum şi alte informaţii solicitate de acesta pentru buna desfăşurare a obligaţiilor sale şi monitorizarea activităţii Fondului;

3. să achite depozitarului preţul prezentului contract;

4. să informeze în scris, în timp util, depozitarul despre orice schimbare cu privire la administrarea Fondului;

            5. orice alte obligaţii prevăzute de normele Autorităţii.

 

ARTICOLUL 6

Preţul contractului

 

(1) Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe următoarele comisioane:

            (2) În cazul în care nu îşi execută obligaţiile contractuale privind plata preţului contractului, administratorul va plăti din contul său penalităţi în valoare de .................% pe zi de întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.

 

ARTICOLUL 7

Răspunderea părţilor

 

(1) în executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instrucţiunile pe care le transmite depozitarului, precum şi pentru toate actele şi faptele aferente activităţii de administrare, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare. Depozitarul nu va fi ţinut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de către administrator a informaţiilor şi documentelor necesare calculării activelor nete ale Fondului şi evidenţei unităţilor de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data şi ora-limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informaţiile furnizate nu sunt exacte, corecte şi complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al Fondului.

(2) Depozitarul este răspunzător faţă de administrator şi faţă de participanţii la Fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

(3) Depozitarul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalităţii operaţiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. Confidenţialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Autoritate, de Banca Naţională a României sau de autorităţile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

(4) Depozitarul nu poate să garanteze sau să dispună în niciun fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele Fondului.

(5) Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredinţate spre păstrare de către administrator în numele Fondului. În lipsa unor instrucţiuni corespunzătoare ale administratorului.

(6) Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Autorităţii.

            (7) Depozitarul solicită administratorului orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare în legătură cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informaţii si/sau documente sub pretextul confidenţialităţii.

 

ARTICOLUL 8

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră este acel eveniment neprevăzut, obiectiv şi imposibil de înlăturat, ivit în cursul executării prezentului contract şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

            (2) Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ............... zile şi demonstrată în termen de ............. zile, ambele de la data apariţiei.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

(1) Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de reprezentanţii legali ai părţilor, notificat Autorităţii.

            (2) Intrarea în vigoare a modificărilor contractului se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează în condiţiile prevăzute la art. ..... din Norma nr. ............  privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, emisă de Autoritate.

 

ARTICOLUL 11

Litigii

 

(1) Orice litigiu în legătură cu executarea sau interpretarea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă.

            (2) în cazul în care o rezolvare amiabilă nu va fi posibilă în termen de 30 de zile de la apariţia litigiului, acesta va fi supus spre soluţionare instanţelor competente.

 

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul contract, împreună cu anexele şi eventualele acte adiţionale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă formă de înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

(2) în cazul în care una din clauzele acestui contract este declarată nevalabilă, nelegală sau neexecutabilă, celelalte clauze ale contractului nu vor fi afectate în niciun mod, iar părţile vor conveni să înlocuiască prin eforturi rezonabile respectiva clauză cu o altă clauză legal valabilă, având acelaşi scop.

(3) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru Autoritate, şi intră în vigoare la .................

 

Administrator,

..............................................

Depozitar,

..............................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.