MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 379/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 mai 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            7. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

394. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 

417. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 

244/654/462. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” - S.A.

 

755/705. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În data de 22 mai 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 21 mai 2014.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa” se modificaşi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 224, 226, 304 şi 550;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 349, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.227.060,73 lei”;

- la poziţia nr. 490, coloana 5 va avea următorul cuprins: .1.025.431,69 lei”;

- la poziţia nr. 751, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.698.415,64 lei”;

- la poziţia nr. 752, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.933.087,61 lei”;

- la poziţia nr. 753, coloana 5 va avea următorul cuprins: “212.109,87 lei”;

- la poziţia nr. 754, coloana 5 va avea următorul cuprins: “199.365,40 lei”;

- la poziţia nr. 755, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.982,70 lei”;

- la poziţia nr. 756, coloana 5 va avea următorul cuprins: “325.134,80 lei”;

- la poziţia nr. 757, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.735,26 lei”:

c) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 1,049 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 1.050 şi 1.051, potrivit anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Titu” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 136, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă DE 2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “T2, S = 10.385 mp, lt = 6 m, lg = 1.709 m”;

- la poziţia nr. 137, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă DE 2/2”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “T2, S = 11.353 mp, lt = 6 m, lg = 1.877,30 m”;

- la poziţia nr. 138, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă DE 24/1”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “T2/3, S = 11.491 mp, lt = 6 m, lg = 1.902,30 m”;

- la poziţia nr. 141, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă DE 25”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “T4/4, S = 460 mp, lt = 6 m, lg = 78 m”;

- la poziţia nr. 142, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum de exploatare agricolă DE 24”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “T5/2/3, S = 7.376 mp, lt = 6 m, lg = 1.120,57 m”;

- la poziţia nr. 406, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.553,344,56 lei”;

- la poziţia nr. 407, coloana 5 va avea următorul cuprins: “303.475,00 lei”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 565 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 566, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 13 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Braniştea”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Dâmbovicioara, L = 383 m, S = 5.105 mp”;

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Dâmbovicioara, L = 331 m, S = 3.026 mp”;

- la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Dâmbovicioara, L = 812 m, S = 10.000 mp”;

- la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Dâmbovicioara, L = 822 m, S = 9.030 mp”;

- la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Dâmbovicioara, L = 400 m, S = 4.180 mp”.

4. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbii Mari”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Mare parţial”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “406 ml parţial”;

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Mare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “866 ml”;

- la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Bujorului”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “140 ml”;

- la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Şirnei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “858 ml”;

- la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Violetei”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “353 ml”;

- la poziţia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Asociaţiei”;

- la poziţia nr. 172, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţă 2.271 mp”.

5. Anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corniţeiu” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 322;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 249, coloana 5 va avea următorul cuprins: “254.725,00 lei”;

- la poziţia nr. 250, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.760,00 lei”;

- la poziţia nr. 252, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa 2.474 mp, vecinătăţi: N-DJ 701, E-DC 41, S-Bucur Mareş, V-Deaconu Alexandru Gabriel”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.532,00 lei”.

6. Anexa nr. 30 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângurile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 4.950 m, din care lungimea de 2.487 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.640.961 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 10.000 m, din care lungimea de 2.508 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.654.817 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 515”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 362,86 m, modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “239.421 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 434”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 640 m, din care lungimea de 226,93 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “149.732 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 16, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 106”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală =440 m, din care lungimea de 259,29 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “171.083 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 274”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 544,49 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “359.263 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 197”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 262,08 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “172.924 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 123”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 198,36 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “130.881 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 124”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 440 m, din care lungimea de 421,66 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “278.218 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 47”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 549,07 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “362.285 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS491”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 686,14 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “452.726 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS401”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 569,31 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “375.639 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 628”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 180,15 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “118.866 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS Biserica Feraru”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 1.300 m, din care lungimea de 1.195,70 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “788.941 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 246”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 136,55 m, Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “90.098 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS336”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 420 + 420 m, din care lungimea de 422,96 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “279.075 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 256”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 679,65 m. Modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “448.443 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 22/28.07.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 246”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 150 m, din care lungimea de 96,10 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “63.408 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 330”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 180 m, din care lungimea de 154,19 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “101.737 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12/17.04.2013”;

- la poziţia nr. 177, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în satul Pătroaia Vale, pe DC 51 cu suprafaţa construită de 183 m. Reabilitat cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “459.813,59 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 11/19.08.1999 şi nr. 12717.04.2013”;

- la poziţia nr. 208, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Imobil situat în satul Pătroaia Vale, cu suprafaţa construită de 122 mp”;

- la poziţia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime totală = 2.250 m, din care lungimea de 170,78 m este modernizată cu cofinanţare prin P.N.D.R., măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1.899/01.04.2013 de Comisia de recepţie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “112.683 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 6/01.03.2002 şi nr. 12/17.04.2013”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile” după poziţia nr. 239 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 240, potrivit anexei nr. 3.

7. La anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dărmăneşti”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: “strada nr. 1 de la nr. 1 la nr. 9”, “strada nr. 2 de la nr. 43 la nr. 47”, “strada nr. 3 de la nr. 66 la nr. 91”, “strada nr. 4 de la nr. 214 la nr. 215”, “strada nr. 5 de la nr. 242 la nr. 247”, “strada nr. 6 de la nr. 260 la nr. 282”, “strada nr. 7 de la nr. 247 la nr. 270B”, “strada nr. 8 de la nr. 304 la nr. 328”, “strada nr. 9 de la nr. 329 la nr. HC445”, “strada nr. 10 de la nr. 332 la nr. 325”, “strada nr. 11 de la nr. 365 la nr. 366”, “strada nr. 12 de la nr. 367 la nr. 377”, “strada nr. 13 de la nr. 377 la nr. 376”, “strada nr. 14 de la nr. 339 la nr. 343”, “strada nr. 15 de la nr. 408 la nr. 425”, “strada nr. 16 de la nr. 400 la nr. 425”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “130 ml”, “70 ml”, “560 ml”, “284 ml”, “230 ml”, “265 ml”, “465 ml”, “502 ml”, “115 ml”, “375 ml”, “235 ml”, “191 ml”, “80 ml”, “260 ml”, “342 ml”, “342 ml”;

- la poziţia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire primărie”.

8. Anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dotară7 se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 132 şi 133;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construcţie din cărămidă. Suprafaţa construită 176 mp”;

- la poziţia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Construcţie din cărămidă. Suprafaţa construită 296 mp. Vecini: N - Nicolae Marin, E-DC 417, S - Primăria Dobra, V - Buzea Geanina”;

c) la secţiunea I “Bunuri imobile” după poziţia nr. 219 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 220, potrivit anexei nr. 4.

9. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gura Foii”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa de 181 mp”;

- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa de 918 mp”.

10. Anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iedera” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 688,49 m, suprafaţa = 3.792 mp, situată în satul Iedera de Jos”;

- la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 655,5 m, suprafaţa = 4.400 mp, situată în satul Iedera de Sus”;

- la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 150 m, lăţime = 7 mp, situată în satul Colibaşi”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 257 se introduc4 noi poziţii, poziţiile nr. 258-261, potrivit anexei nr. 5.

11. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lunguleţu” secţiunea I “Bunuri imobile”, la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa 1.465 mp”.

12. La anexa nr. 50 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mogoşani” secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 60 şi 79.

13. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moţăieni”, după poziţia nr. 120 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 121, potrivit anexei nr. 6.

14. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ocniţa” secţiunea I “Bunuri imobile”, la poziţia nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren aferent Centrului local de informare şi promovare turistică”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţă 1.010 mp. Vecini: N - teren aferent celor două şcoli, S - farmacie, întreprindere individuală Cismaru Nicolae, City Star Corn - S.R.L., S.C. Comalex Prod - S.R.L., V- Oficiul PTTR, E - drum comunal”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.062 lei”.

15. Anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odobeşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 936”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Odobeşti. Porneşte de la DJ 701 până la DS 351, drum pietruit. L-1050 m. Suprafaţa 12.231 mp, număr cadastral 70510”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “57.750 lei”;

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 834”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Odobeşti. Porneşte de la DJ 701 până la pârâul Şuta, drum pietruit. L - 465 m. Suprafaţa 4.126 mp, număr cadastral 70508”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.575 lei”;

- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DS 878”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Odobeşti. Porneşte de la DS 834 până la DS 936, drum pietruit. L - 265 m. Suprafaţa 2.516 mp, număr cadastral 70509”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.575 lei”;

- la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Satul Odobeşti. Teren în suprafaţă de 15.005 mp curţi construcţii. Număr cadastral 70187. Vecini: N - DE 690/1, E - Lot 2, DJ 701, S - Bălan Gheorghe, Paraschiv Ion, Păuna

Gheorghe, Barbu Rada, Neacşu Ion, Iordache Constantin, Bănică Marin, V - Bănică Marin”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.656 lei”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 114 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 115 şi 116, potrivit anexei nr. 7.

16. La anexa nr. 58 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Petreşti”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 121, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Puntea de Greci L = 0,740 km. De la intersecţia cu DJ 702 F-DJ 702F”;

- la poziţia nr. 130, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Greci, L = 0,868 km, de la intersecţia cu DN 61 - extravilan”;

- la poziţia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Greci, L = 0,598 km, de la intersecţia cu DN 61-DN 61”;

- la poziţia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Greci, L = 0,434 km, de la intersecţia cu DN 61-extravilan”;

- la poziţia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Petreşti, L = 0,494 km, de la intersecţia cu DN 61- extravilan”;

- la poziţia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ioneşti, L = 0,178 km, de la intersecţia cu DJ 702 G- extravilan”;

- la poziţia nr. 144, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sat Ioneşti, L = 0,213 km, de la intersecţia cu DJ 702 G- extravilan”.

17. La anexa nr. 60 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.000 m, suprafaţa 6.500 mp”;

- la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 300 m, suprafaţa 2.250 mp”;

- la poziţia nr. 214, coloana 3 va avea următorul cuprins: “l_ = 200 m, suprafaţa 1,300 mp”;

- la poziţia nr. 217, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 450 m, suprafaţa 2.925 mp”;

- la poziţia nr. 219, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 250 m, suprafaţa 1.750 mp”;

- la poziţia nr. 222, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 150 m, suprafaţa 975 mp”;

- la poziţia nr. 225, coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 250 m, suprafaţa 1.875 mp”.

18. Anexa nr. 72 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 46 şi 47;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 106 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 107, potrivit anexei nr. 8.

19. Anexa nr. 75 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 215 şi 283-286;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 418 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 419 şi 420, potrivit anexei nr. 9.

20. Anexa nr. 76 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Mare” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 44 şi 45;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 88 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 89-93, potrivit anexei nr. 10.

21. La anexa nr. 81 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vârfuri” secţiunea I “Bunuri imobile”, la poziţia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Şcoală şi grădiniţă Ulmetu”.

22. La anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlădeni”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 20.

Art. II. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 13 mai 2014.

Nr. 394.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

 

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau acte doveditoare

1050

1.3.7.1.

Trasee turistice din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii din zona montană înaltă a judeţului Dâmboviţa”

Trasee turistice amplasate în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, munţii Bucegi, sectorul de creastă din judeţul Dâmboviţa şi Valea Ialomiţei - bazinul superior

Obiectivul este compus din:

2010

525.340.24

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 203/26.09,2013

A. OB1 - Trasee turistice existente, din care:

276.941,31

- A1: Pe traseul bandă roşie: Sinaia-Hotel Alpin - V. Dorului-Şaua Lăptici (1.830 m)-Hotel Peştera (1.610 m).

Certificat de omologare nr. 484/2009

14.322,55

- A2: Pe traseul bandă albastră: Sinaia-Poiana Stanei-Cabana Piatra Arsă-Hotel Peştera- Cabana Vârful Omu-Cabana Mălăeşti-Râşnov Certificat de omologare nr. 485/2009

17.973,89

- A3: Pe traseul cruce albastră: Moroeni-Cabana Scropoasa-Cabana Bolboci-Hotel Peştera - Cabana Babele-Cabana Caraiman (2.025 m) -Buşteni (885 m)

Certificat de omologare nr. 486/2009

72.548.93

- A4: Pe traseul bandă roşie: Buşteni-Cabana Gura Diham-Cabana Poiana Izvoarelor-”La Prepeleac”- Cabana Vârful Omu-Vârful Gutanu- Şaua Bătrâna-Şaua Strunga-Masivul Leaota

Certificat de omologare nr. 487/2009

58.175,47

- A5: Pe traseul triunghi roşu: Moieciu de Sus- Poiana Gutanu-Muntele Bătrâna-Valea Doamnele-Hotel Peştera

Certificat de omologare nr. 488/2009

53.419.21

- A6: Pe traseul cruce roşie: Moieciu de Sus- Valea Prăvalele-Şaua Strunga-Cabana Padina Certificat de omologare nr. 489/2009

11.780,36

- A7: Pe traseul cruce galbenă: Curmătura Vârful cu Dor-Valea Izvorul Dorului-Cabana Bolboci

Certificat de omologare nr. 490/2009

28.051,49

- A8: Pe traseul cruce roşie: Cabana Bolboci- Şaua Zănoaga-Cantonul Brătei-Masivul Leaota (Vârful Leaota)

Certificat de omologare nr. 491/2009

20.669,41

 

B. OB 2 - Trasee turistice noi, din care:

248.398,93

- B1: Punct galben: Şaua Zănoaga-Vârful Lucacilă-Vârful Deleanu-Şaua Strunguliţa-Şaua Strunga

Certificat de omologare nr. 492/2009

44.332,03

- B2: Triunghi galben: Cheile Tătarului-Valea Seacă a Tătarului-Şaua Strunguliţa-Şaua Strunga

Certificat de omologare nr. 493/2009

142.760,19

- B3: Punct roşu: Valea Ialomiţei-Valea Doamnele-Culmea Doamnele-Vârful Doamnele

Certificat de omologare nr. 494/2009

61.306,71

1051

1.3.8.

Platformă Heliport din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii din zona montană înaltă a judeţului Dâmboviţa”

Amplasat în comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa, munţii Bucegi, pe terenul proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, înscris la poziţia nr. 493 din Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001, aflat în administrarea Serviciului Salvamont Dâmboviţa, lângă Staţia de Telecabină Peştera - Babele S = 400 mp (20 x 20 m) Platformă betonată de tip radier, cu sistem de iluminare.

2010

406.530,98

Domeniul public al judeţului Dâmboviţa, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 203/26.092013

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Titu

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

566

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă potabilă Plopu

L = 8,63 km. Mat. PEHD.

Str. Gării DE 280 mm.

Str. Cuza Vodă DE 160 mm, Plopu DE 90-160 mm.

Număr branşamente 221

2011

2.086.852,50

Domeniul public al oraşului conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Titu nr. 38/28.03.2012

 

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângurile

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

240

1.6.2.

Centru de îngrijire persoane de vârsta a III-a

Imobil situat în intravilanul satului Pătroaia Deal, 2013 compus din clădiri şi teren, astfel:

Construcţii:

- Centru de îngrijire pentru persoane de vârsta a III-a, regim de înălţime demisol + parter + mansardă în suprafaţă de 394 m, construită în anul 2013; şi

- clădire centrală termică, regim de înălţime P, în suprafaţă de 42 mp, construită în anul 2013;

- Amenajare incintă - teren curte fără clădiri

Construcţii realizate cu cofinanţare prin P.N.D.R., Măsura 322, în baza Contractului nr. C322010931600054/04.06.2010 încheiat cu APDRP. Recepţionată în baza PV nr. 1901/01.04.2013 de Comisia de recepţie.

Clădirile sunt amplasate pe terenul aflat în domeniul public al comunei Crângurile, la poziţia nr. 235, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/25.05.2009

2013

2.513.448,51

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Crângurile nr. 12/17.04.2013

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

220

 

Teren aferent construcţiei căminului cultural Dobra

Teren intravilan curţi construcţii. 1991

Suprafaţa de 273 mp.

Vecini; N - Nicolae Marin, E - DC 417, S - Primăria Dobra, V - Buzea Geanina

 

0

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Dobra nr. 35/21.11.2013

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iedera

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

258

1.3.7.1.

Uliţa Viilor

Lungime = 25 m, lăţime -4m

Situată în satul Iedera de Jos cu plecare din uliţa Linie a aceluiaşi sat

 

2013

0

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Iedera nr. 70/12.12.2013

259

1.3.7.1.

Intrarea Dumitru

Situată în comuna Iedera, satul Iedera de Sus, judeţul Dâmboviţa, cu plecare din uliţa Călugărescu-Radu la km 0+170,39 a aceluiaşi sat, având următoarele date de identificare: lungime = 15 m, lăţime = 4 m

2014

0

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Iedera nr. 7/13.02.2014

260

1.3.7.1.

Intrarea Preda

Situată în comuna Iedera, satul Iedera de Sus, judeţul Dâmboviţa, cu plecare din uliţa Călugărescu-Radu la km 0+235,43 a aceluiaşi sat, având următoarele date de identificare: lungime = 300 m, lăţime = 4 m

2014

0

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Iedera nr. 7/13.02.2014

261

1.3.7.1.

Intrarea Oancea

Situată în comuna Iedera, satul Iedera de Sus, judeţul Dâmboviţa, cu plecare din uliţa Călugărescu-Radu la km 0+269,73 a aceluiaşi sat, având următoarele date de identificare: lungime = 70 m, lăţime = 3 m

2014

0

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Iedera nr. 7/13.02.2014

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moţăieni

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

121

1.3.7.1.

Drum

Teren în suprafaţă de 9 mp situat în intravilanul comunei Moţăieni, sat Moţăieni, strada Ţarina nr. 19

Vecini: E - proprietate Bălăşescu Maria, Bălăşescu Cristiana, Bălăşescu Tatiana şi Bălăşescu Ion - 17,65m, V - strada Ţarina - 17,75 m

2013

0

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Moţăieni nr. 8/14.01.2014

Contract de donaţie autentificat sub nr. 5062/17.12.2013

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Odobeşti

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

115

1.3.7.1.

DS351

Satul Odobeşti. Porneşte de la DS 936 până la DJ 701, drum pietruit. L - 320 m, suprafaţa 3.991 mp.

Număr cadastral 70512

1999

17.600

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Odobeşti nr. 34/13.09.2013

116

 

Teren

Satul Odobeşti. Teren în suprafaţă de 4.633 mp, curţi construcţii. Număr cadastral 70188

Vecini: N - DE 690/1, E - DJ 701, S - lot 1, V - lot 1

1999

544

Domeniul public al comunei, conform

Hotărârii Consiliului Local Odobeşti nr. 34/13.09.2013

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătărani

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

107

1.7.1.1.

Extindere a reţelei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor şi a sistemului de management al iluminatului public în zona DN72Adin comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa

Lungime de 1 km în zona DN 72 A- punct “Ruja”, amplasată pe un număr de 29 stâlpi tip (SE 4, SE 8, SE 10), cu un punct de transformare PTA 20/0.4 KVA - 160 KVA pe un stâlp tip SE 8

2013

415.146,62

 Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Tătărani nr. 15/31.05.2013

 

ANEXA Nr. 9

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

419

1.6.3.2.

Împrejmuire incintă Şcoala generală VI Gorgota, punct Lunca

Gard plasă bordurată şi fundaţie de beton în lungime de 300 ml

2011

68.971,91

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Lungă nr. 26/31.05.2012

420

1.3.1.7.2.

Pod acces Izlaz Runcu, sat VL Gorgota

Pod beton, amplasat peste pârâul Ştiubeie 10 m, lungime şi 6 m lăţime

2010

487.457,7 2

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Lungă nr. 26/31.05.2012

 

ANEXA Nr. 10

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Mare

 

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

89

1.3.7.1.

DS 186 Valea Caselor

 Lungime = 279 m

2013

33.148

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Mare nr. 45/10.09.2013

90

1.3.7.1.

DS 121 Fetei

 Lungime = 279 m

2013

16.463

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Mare nr. 50/11.10.2013

91

1.3.7.1.

DS 58 Fetei

 Lungime = 230 m

2013

30.292

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Mare nr. 50711.10.2013

92

1.3.7.1.

DS 413 Valea Caselor

 Lungime = 150 m

2013

19.756

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Mare nr. 50711.10.2013

93

1.3.7.1.

DS 370 Livezile - Gârleni

Lungime = 1790 m

2013

5.800

Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului Local Valea Mare nr. 50/11.10.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La punctul I litera C din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată”, din Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie

2006, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 22 se introduce o nouă poziţie, poziţia 23, cu următorul cuprins:

“23. Sediul Departamentului pentru Energie din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, sectorul 6.”

Art. II. - Posturile necesare pentru instituirea pazei şi protecţiei cu efective de jandarmi la obiectivul prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire la nivelul Jandarmeriei Române.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 mai 2014.

Nr. 417.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Nr. 244 din 25 martie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 654 din 7 mai 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 462 din 26 martie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit

următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Medserv Min” - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ*)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială “Medserv Min” - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BUGET an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

5.669

 

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.661

 

 

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

8

3

 

Venituri extraordinara

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

5.317

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5.302

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.126

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

23

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.016

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

3.000

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

2.429

 

 

 

C2

bonusuri

14

571

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

246

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

770

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

137

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

15

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

352

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

96

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

256

 

1

 

Rezerve legale

25

18

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 23, 29

30

238

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

119

 

a)

- dividende cuvenita bugetului de stat

33

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

119

 

 

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

119

VI.

 

 

VENNIRI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

 

a) cheltuieli materiale

38

 

 

 

 

b) cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

 

c) cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

 

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

 

e) alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

454

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢH

46

454

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

143

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

134

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1,866

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (tei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.510

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2fRd.49)

52

42,2

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

938

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 755 din 20 mai 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 705 din 20 mai 2014

 

ORDIN

pentru stabilirea Procedurii de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 111.037 din 15 mai 2014,

având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se stabileşte Procedura de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de plată a sumelor prevăzute în Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 

Art. 1. - Fac obiectul prezentei proceduri sumele reprezentând:

a) sumele recuperate sau, după caz, depuse voluntar de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic;

b) sumele aferente primelor neîncasate în cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 48/2014.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 lit. a) se virează în contul beneficiarilor, conform evidenţelor Direcţiei economice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură referitoare la sumele recuperate sau, după caz, depuse voluntar.

Art. 3. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 lit. b) se calculează de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în funcţie de efectivele care au fost eligibile la momentul respingerii cererii de plată şi de cuantumul stabilit anual prin hotărâre a Guvernului.

(2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente acestora, prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - (1) în baza situaţiilor centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente acestora, prevăzute la art. 3 alin. (2), transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi a evidenţelor Direcţiei economice din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţiile centralizatoare ale sumelor cuvenite pentru plăţile prevăzute la art. 1.

(2) în baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (1), transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare.

Art. 5. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 6. - În cazul decesului beneficiarilor plăţii sumelor prevăzute la art. 1, sumele cuvenite se virează în conturile succesorilor în baza copiilor actelor de succesiune, care se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.