MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 215/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

21. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

23. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            14. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

53. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014

 

104/IG. - Ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

298/203. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

            92. - Decizie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se completează cu două noi anexe, anexele nr. XIX şi XX, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. XIX

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru transporturi şi energie

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Butnaru Florinei

Grupul parlamentar al PSD

2.

Butunoi Ionel-Daniel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Constantinescu Florin

Grupul parlamentar al PSD

4.

Pop Gheorghe

Grupul parlamentar al PSD

5.

Suciu Matei

Grupul parlamentar al PSD

6.

Ehegartner Petru

Grupul parlamentar al PNL

7.

Grigoraş Viorel

Grupul parlamentar al PNL

8.

Ariton Ion

Grupul parlamentar al PDL

9.

Chiru Gigi-Christian

Grupul parlamentar al PDL

10.

Tánczos Barna

Grupul parlamentar al UDMR

11.

Nistor Vasile

Grupul parlamentar al PC

 

ANEXA Nr. XX

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru mediu

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Anghel Adrian

Grupul parlamentar al PSD

2.

Ioniţă Dan Aurel

Grupul parlamentar al PSD

3.

Marin Nicolae

Grupul parlamentar al PSD

4.

Pavel Marian

Grupul parlamentar al PSD

5

Silistru Doina

Grupul parlamentar al PSD

6.

Motoc Octavian

Grupul parlamentar al PNL

7.

Popa Ion

Grupul parlamentar al PNL

8.

Zisu Ionuţ-Elie

Grupul parlamentar al PNL

9.

Marian Dan Mihai

Grupul parlamentar al PDL

10.

Klánk László-Attila

Grupul parlamentar al UDMR

11.

Pelican Dumitru

Grupul parlamentar al PC”

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr.21.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVI - Componenţa Comisiei pentru regulament, doamna senator Miron Vasilica-Steliana - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - iese din componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 24 martie 2014.

Nr. 23.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru transporturi şi infrastructură, În calitate de membru;

- domnul deputat Moţ Constantin-Stelian-Emil, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic;

- doamna deputat Pană Adriana-Doina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru;

- doamna deputat Plumb Rovana, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru muncă şi protecţie sociala, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.094/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Crişeni, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi comuna Crişeni, localitatea Crişeni, judeţul Sălaj, în calitate de administrator.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.095/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Topi iţa - Foraj FGT1 Bradul, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în calitate de administrator.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 47.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.060/2014 privind explorarea resurselor de minereu polimetalic şi minereu de molibden din perimetrul Nucet Est, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială REMAT GROUP MANAGEMENT- - S.R.L, municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.063/2014 privind explorarea resurselor de minereuri metalifere din perimetrul Teiul, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent şi Societatea Comercială RESERVOIR MINERALS - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.096/2014 privind explorarea resurselor de aur aluvionar din perimetrul Valea Nerei, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială FORMIN - S.A., municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.098/2014 privind explorarea resurselor de sare gemă din perimetrul Nireş, judeţul Cluj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială SALZBERGWERK RESSOURCEN UND INVESTIONEN - S.R.L., municipiul Bucureşti, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.111/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Cheile Bicazului, judeţul Neamţ, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială IZVORUL MUNTELUI APĂ MINERALĂ NATURALĂ - S.R.L., comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Lista perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 86/2014, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 5 martie 2014, se modifică după cum urmează:

- La numărul curent 6, coloana nr. 7 va avea următorul cuprins: “lignit”.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 19 martie 2014.

Nr. 53.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Inspecţia de prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va lua măsuri pentru aplicarea prezentului ordin.

(2) Prevederile procedurii prevăzute la art. 1 se aplică documentaţiilor transmise spre avizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Împuternicit inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

Nicolae Cornea

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 104/IG.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Procedura privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de soluţionare a cererilor furnizorilor de formare profesională în vederea obţinerii avizului prevăzut la pct. B1 lit. b) din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.20272003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Procedura vizează solicitările de obţinere a avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în următoarele ocupaţii incluse în domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: a) inspector protecţie civilă - cod COR 121303;

b) şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă - cod COR 541901;

c) şef compartiment pentru prevenire - cod COR 541101;

d) sef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor-cod COR 541102;

e) specialist pentru prevenire - cod COR 541103;

f) şef grupă intervenţie - cod COR 541105;

g) şef echipă specializată - cod COR 541106; h) servant pompier-cod COR 541104;

i) mecanic utilaj - cod COR 723302; j) conducător autospecială - cod COR 833204; k) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - cod COR 541902;

            l) ignifugator - cod COR 713104;

m) operator termoprotecţie - cod COR 713105;

n) operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu - cod COR 723306;

o) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor - cod COR 742104;

p) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu - cod COR 742105;

q) tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor - cod COR 742106;

r) tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces - cod COR 352130;

s) proiectant sisteme de securitate - cod COR 215119;

ş) inginer sisteme de securitate - cod COR 215222;

t) operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor - cod COR 723308.

Art. 2. - În sensul prezentei proceduri, avizarea reprezintă activitatea în urma căreia, pe baza documentaţiei depuse, solicitanţii obţin avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea autorizării ca furnizori de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat, menţionate la art. 1 alin. (2).

            Art. 3. - Analizarea documentaţiilor transmise în vederea emiterii avizului de la autoritatea de reglementare se realizează de către comisiile de avizare, constituite la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumite în continuare comisii de avizare.

 

CAPITOLUL II

Componenţa comisiilor de avizare.

Atribuţii

 

Art. 4. - (1) Comisiile de avizare sunt formate din specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, nominalizaţi prin ordin pe zi pe unitate de către inspectorul general.

(2) în raport cu specificul ocupaţiilor din domeniul reglementat, comisiile de avizare au următoarea componenţă:

a) pentru ocupaţia nominalizată la art. 1 alin. (2) lit. a):

- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;

- reprezentant al Serviciului evacuare, asanare pirotehnică şi urgenţe CBRN;

- reprezentant al Serviciului prevenirea dezastrelor;

- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

b) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. b)-h):

- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;

- reprezentant al Serviciului coordonare servicii publice voluntare şi servicii private;

- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei.

c) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. i) şi j):

- preşedinte: şeful Direcţiei protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei sau înlocuitorul legal al acestuia;

- reprezentant al Serviciului coordonare servicii publice voluntare şi servicii private;

- reprezentant al Serviciului tehnic din cadrul Direcţiei planificare şi asigurare tehnico-materială;

- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

d) pentru ocupaţiile nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. k)-t):

- preşedinte: şeful Direcţiei prevenire sau înlocuitorul legal al acestuia;

- reprezentant al Serviciului avizare-autorizare şi reglementări;

- reprezentant al Serviciului prevenirea incendiilor;

- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

e) pentru ocupaţia nominalizată la art. 1 alin. (2) lit. u):

- preşedinte: şeful Direcţiei prevenire sau înlocuitorul legal al acestuia;

- reprezentant al Serviciului avizare-autorizare şi reglementari;

- reprezentant al Serviciului prevenirea incendiilor;

- reprezentant al Serviciului tehnic din cadrul Direcţiei planificare şi asigurare tehnico-materială;

- reprezentant al Serviciului formarea şi educarea populaţiei;

- secretar: un ofiţer din cadrul Serviciului formarea şi educarea populaţiei.

Art. 5. - Preşedintele comisiei de avizare are următoarele atribuţii:

a) analizează cererile de avizare însoţite de documentele aferente, pe care le repartizează secretarului comisiei de avizare;

b) dispune analizarea documentaţiilor de către membrii comisiei de avizare;

c) analizează punctele de vedere transmise de membrii comisiei de avizare şi, pe baza acestora, urmăreşte întocmirea de către secretarul comisiei de avizare a proiectului de răspuns către solicitant;

d) convoacă comisia de avizare şi asigură medierea atunci când membrii acesteia au puncte de vedere divergente referitoare la conţinutul documentaţiilor transmise în vederea avizării;

e) transmite spre semnare, pe cale ierarhică, proiectele de răspuns către solicitanţi/avizele pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională.

Art. 6. - Membrii comisiei de avizare au următoarele atribuţii:

a) analizează documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului şi întocmesc referate de avizare pe care le transmit, prin secretar, preşedintelui comisiei de avizare;

b) participă, atunci când sunt convocaţi, la susţinerea observaţiilor formulate în referatele de avizare întocmite.

Art. 7. - (1) Secretarul comisiei de avizare are următoarele atribuţii:

a) anunţă membrii comisiei de avizare privind solicitările adresate în vederea obţinerii avizului;

b) pune la dispoziţia membrilor comisiei de avizare documentaţia transmisă de solicitanţi în vederea avizării;

c) urmăreşte transmiterea de către specialiştii din comisia de avizare a propunerilor şi observaţiilor asupra conţinutului documentaţiei la termenul prevăzut de prezenta procedură şi le prezintă preşedintelui comisiei de avizare;

d) întocmeşte proiectele de răspuns către solicitanţi;

e) urmăreşte transmiterea, pe cale ierarhică, spre semnare, a avizelor/proiectelor de răspuns adresate solicitanţilor;

f) ştampilează spre neschimbare documentaţiile ce se remit solicitanţilor împreună cu avizul emis;

g) urmăreşte transmiterea către solicitanţi a avizelor şi a documentaţiilor vizate spre neschimbare său, după caz, a deciziilor de respingere a eliberării avizelor;

h) ţine, în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, evidenţa tuturor avizelor şi răspunsurilor eliberate, precum şi a celorlalte documente întocmite pe parcursul activităţii de avizare.

            (2) Secretarul comisiei de avizare nu prezintă opţiuni personale privind conţinutul documentaţiilor supuse avizării.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea activităţii de avizare

 

Art. 8. - Cererile şi documentaţiile depuse la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru obţinerea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat sunt repartizate pe cale ierarhică, în funcţie de specificul ocupaţiilor, secretarului comisiei de avizare competente.

Art. 9. - Cererea de avizare se înregistrează la Direcţia protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei, data şi numărul de înregistrare consemnându-se de către secretarul comisiei de avizare în registrul de evidenţă al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Dosarul de avizare trebuie să cuprindă, în două exemplare, următoarele documente:

a) cererea de avizare;

b) programa de pregătire;

c) fişa de autoevaluare;

d) lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare, cu precizarea responsabilităţilor fiecăruia în parte, respectiv temele care vor fi susţinute din cadrul programei de pregătire;

e) acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare;

f) CV-ui fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia adulţilor;

g) copii de pe diplome şi certificate din care să reiasă că formatorii deţin specializarea şi experienţa specifice programului de formare;

h) copii de pe documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului de formare, precum şi regimul juridic al acestora, respectiv:

- lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice: capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;

- lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

- lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală de sport, cantină etc, dacă este cazul);

- documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări).

(2) Copiile trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională.

(3) Fiecare filă a dosarului de avizare trebuie să fie numerotată şi ştampilată.

(4) Pe ultima pagină este consemnat numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.

(5) Opisul dosarului de avizare se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Secretarul comisiei de avizare verifică dacă dosarul de avizare este complet, situaţie în care îl pune la dispoziţia membrilor comisiei de avizare.

(2) în cazul în care secretarul comisiei de avizare constată neconformităţi în ceea ce priveşte documentaţia depusă, raportează despre aceasta preşedintelui comisiei de avizare şi întocmeşte, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de avizare, adresa prin care se comunică solicitantului neconformităţile şi că se restituie un exemplar din documentaţie în vederea completării.

(3) Adresa de comunicare se semnează de către inspectorul general sau înlocuitorul legal al acestuia şi se transmite prin scrisoare recomandată de către Serviciul cabinete şi secretariat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 12. - (1) Membrii comisiei de avizare verifică dacă programa de pregătire permite dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de standardul ocupaţional.

(2) La analizarea programei de pregătire se are în vedere dacă:

a) structura programei de pregătire este în concordanţă cu anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) fiecare modul permite dobândirea cunoştinţelor prevăzute de unitatea de competenţă studiată;

c) obiectivele generale ale programului sunt formulate în conformitate cu unităţile de competenţă din standardul ocupaţional;

d) pentru fiecare disciplină, obiectivele de referinţă sunt rezultate din interpretarea activităţilor-cheie reprezentate de elementele de competenţă conţinute de standardul ocupaţional;

e) conţinutul tematic:

- este adecvat nivelului de pregătire al participanţilor;

- este formulat în concordanţă cu terminologia şi legislaţia în vigoare;

- asigură dobândirea unităţilor de competenţă vizate;

- este adecvat tipului programului de pregătire (iniţiere, perfecţionare, specializare) definit potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;

f) metodele/formele de activitate sunt adecvate procesului de formare şi sunt stabilite în concordanţă cu conţinutul tematic;

g) mijloacele de instruire şi materialele de învăţare sunt corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor de referinţă, respectiv pentru dobândirea competenţelor specifice;

h) criteriile de evaluare asigură cuantificarea rezultatelor obţinute în urma desfăşurării procesului de pregătire şi sunt în conformitate cu criteriile de realizare din standardul ocupaţional.

(3) Pentru ocupaţiile la care există programe-cadru aprobate prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor/Autoritatea Naţională pentru Calificări, membrii comisiei de avizare verifică dacă programa de pregătire respectă cerinţele programei-cadru.

Art. 13. - În ceea ce priveşte fişa de autoevaluare, membrii comisiei de avizare urmăresc:

a) respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) completarea corectă a datelor de identificare a programului de formare;

c) precizarea ocupaţiei în conformitate cu nomenclatorul Clasificarea ocupaţiilor din România;

d) dacă sunt adecvate condiţiile prevăzute pentru accesul la program şi acestea se referă la pregătirea generală minimă necesară, competenţele de bază, abilităţile specifice şi avizul medical necesar;

e) dacă obiectivele sunt exprimate în competenţele profesionale care urmează să fie dobândite de participanţii la programul deformare, dacă sunt corect formulate, relevante din punctul de vedere al conţinutului şi definite în conformitate cu standardul ocupaţional;

f) corelarea timpului alocat programului de formare profesională cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare şi dacă durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse, atât pentru pregătirea teoretică, cât şi pentru cea practică;

g) dacă modalităţile de organizare a programului de formare (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.) permit atingerea obiectivelor propuse;

h) dacă numărul de participanţi pe grupa de formare profesională corespunde resurselor alocate şi respectă prevederile Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.20272003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv maximum:

- 28 de persoane pentru pregătirea teoretică, cu excepţia prelegerilor la care numărul participanţilor nu este reglementat;

-14 persoane pentru pregătirea practică.

Art. 14. - (1) Experienţa şi specializarea formatorilor se evaluează din documentele transmise de solicitantul avizului, în sensul garantării unui nivel corespunzător de pregătire în ocupaţia respectivă.

(2) Pentru ocupaţiile la care există programe-cadru aprobate prin hotărâri ale Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor/Autoritatea Naţională pentru Calificări, din documentele transmise trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor precizate în cuprinsul programei-cadru la recomandări metodologice.

Art. 15. - (1) Prin documentele privind resursele materiale asigurate, furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională. Baza materială a furnizorului de programe de formare profesională poate fi deţinută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.

(2) Prin documentele prezentate se urmăresc următoarele aspecte:

a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică, pentru cel puţin un ciclu de pregătire în avans faţă de momentul în care se solicită avizarea/autorizarea;

b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea practică şi, totodată, să fie supravegheat şi îndrumat de către formator şi, după caz, de personalul de specialitate numit de operatorul economic;

c) spaţiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart. calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;

d) spaţiile de desfăşurare a activităţii de pregătire practică sunt înzestrate cu echipamentele, maşinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcţionare;

e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum şi cantitatea de materiale consumabile necesară desfăşurării activităţii practice.

Art. 16. - (1) Membrii comisiei de avizare analizează documentaţia şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmit secretarului comisiei de avizare referatul de avizare cu observaţiile şi propunerile referitoare la avizarea/respingerea acesteia.

(2) Preşedintele comisiei de avizare poate prelungi termenul precizat la alin. (1) în situaţia în care, din motive obiective, acesta nu poate fi respectat.

(3) Punctul de vedere întocmit de fiecare reprezentant al comisiei de avizare trebuie să conţină în mod obligatoriu propunerea de avizare sau de respingere a eliberării avizului, după caz. Concluzia finală a comisiei de avizare, luată în plen, cu privire la acordarea sau neacordarea avizului va fi decisă cu majoritate de voturi, preşedintele comisiei de avizare având rol de mediator al procesului decizional.

(4) Modelul referatului de avizare este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) Modelul avizului este prezentat în anexa nr. 4.

(2) Pentru observaţii referitoare la documentaţie ce nu sunt de natură a influenţa atingerea obiectivelor programului de formare se pot face menţiuni în avizul emis solicitantului.

Art. 18. - Avizul obţinut este valabil doar pentru o singură autorizare de 4 ani.

Art. 19. - În cazul respingerii eliberării avizului, în adresa de răspuns se motivează acest lucru, fiind cuprinse totodată aspecte concrete, potrivit observaţiilor comisiei de avizare.

Art. 20. - (1) Avizul/Răspunsul de respingere a eliberării avizului se întocmeşte în două exemplare.

(2) Avizul/Răspunsul de respingere a eliberării avizului se contrasemnează de către adjunctul inspectorului general şi se semnează de inspectorul general.

(3) Un exemplar al documentelor prevăzute la alin. (1) se păstrează de către secretarul comisiei de avizare, iar al doilea exemplar se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al documentaţiei, în cel mult 30 de zile de la primirea şi înregistrarea cererii la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

(4) în cazul eliberării avizului, fiecare filă a documentaţiei se ştampilează cu ştampila triunghiulară nr. 2 “Vizat spre neschimbare”, prin grija secretarului comisiei de avizare.

Art. 21. - (1) Emiterea unui nou aviz poate fi solicitată în următoarele situaţii:

a) la reautorizarea furnizorului de formare profesională în vederea desfăşurării de cursuri de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

b) atunci când avizul eliberat anterior a expirat fără ca furnizorul de formare profesională să fi solicitat autorizarea;

c) atunci când avizul eliberat anterior a fost pierdut, deteriorat sau distrus.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este necesară reluarea procedurii de avizare.

            (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se emite un duplicat care va avea aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi avizul.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - (1) Un exemplar al documentaţiei depuse în vederea obţinerii avizului, punctele de vedere ale membrilor comisiei de avizare, precum şi un exemplar al avizului/adresei de răspuns se păstrează la Serviciul formarea şi educarea populaţiei.

(2) Termenul de păstrare a actelor menţionate la alin. (1) este de 5 ani.

(3) Serviciul formarea şi educarea populaţiei asigură întocmirea şi actualizarea periodică a listei cu furnizorii de formare profesională care au obţinut avizul în vederea autorizării, postată pe pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 23. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Model

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

a avizelor şi punctelor de vedere emise la solicitările de avizare a documentaţiilor în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Nr. de înregistrare/dată

 

 

Ocupaţia şi tipul programului

 

 

Societatea

 

 

Adresa

 

 

Telefon, fax, e-mail

 

 

Ce s-a emis

Observaţii

 

 

Aviz/Adresă de răspuns

(număr, dată)

Punct de vedere (număr, dată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Model

 

OPISUL DOSARULUI DE AVIZARE

 

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Model

 

REFERAT DE AVIZARE

 

I. Date de identificare ale specialistului care face evaluarea

Gradul, numele şi prenumele .....................................................

Serviciul ................................................

Numit prin O.Z.U. nr. ..... din ................

Nr. de înregistrare a dosarului ..............

Data primirii documentaţiei ..................

Data predării referatului de avizare ...................

 

II. Date referitoare la solicitant

Denumirea furnizorilor de formare ...........................

Forma de organizare sau statutul juridic/CUI, act de constituire etc. ...................................................

Reprezentată prin ........................................................

Sediul social al persoanei juridice:

Str. ............................................ nr. ....... bl. ......, sc. ..... ap. ......, cod poştal ........................

localitatea ............................................... judeţul/sectorul ................................., telefon ..........................

Fax ....................., e-mail .................................

 

III. Constatări privind documentaţia transmisă în vederea obţinerii avizului:

1. Programa de pregătire

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2. Fişa de autoevaluare

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

3. Formatorii propuşi pentru programul de formare

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

4. Resursele materiale asigurate de furnizorul de formare

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

5. Alte constatări

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 

IV. Se propune emiterea avizului:

Da    Nu 

 

V. Observaţii

Observaţii ale evaluatorului:

...........................................................................................................................................................................

 

..............................................

(semnătura evaluatorului)

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Model

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA

 

AVIZ

nr. .......... din ......................

 

La cererea ......................................... înregistrată cu nr. ......... din ................. în baza prevederilor art. 11 lit. I) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Situaţii de

Urgenţă emite avizul în vederea autorizării ........................................ ca furnizor de formare profesională în ocupaţia de “.................................................” - cod COR - ..............

Se fac următoarele menţiuni:...........................................................................................................


* Se anexează un exemplar al documentaţiei conţinând ...... pagini ştampilate spre neschimbare.

 

Inspector general,

..............................................

..............................................


* Avizul este valabil doar însoţit de documentaţia vizată spre neschimbare.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 298 din 18 martie 2014

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 203 din 11 martie 2014

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB.675 din 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/360/2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La capitolul II, la punctul I “Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere”, după litera a) de la punctul 1 se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

“a1) Telefon/Fax medic prescriptor (cu prefixul de ţară) – se va completa cu numărul de telefon, respectiv numărul de fax al medicului prescriptor, menţionându-se şi prefixul de ţară. (0040 sau +40);

a2) E-mail medic prescriptor - se va completa cu adresa de e-mail a medicului prescriptor;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Gheorghe Radu Ţibichi

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

BIROUL EXECUTIV

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT

 

Având în vedere proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, elaborat de Comisia de experţi în materie notarială şi înaintat cu Adresa nr. 614/2014, înregistrată la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu nr. 1.207/2014,

luând în considerare prevederile art. 62 alin. (7) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma discuţiilor care au avut loc în cadrul şedinţei Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din data de 4 martie 2014,

în conformitate cu dispoziţiile art. 58 alin. (4), (5) şi alin. (6) lit. o) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică CNARNN- INFONOT.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 4 martie 2014.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN-INFONOT

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN- INFONOT sau Centrul, este înfiinţat în baza dispoziţiilor art. 62 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 36/1995, coroborate cu cele ale art. 191 şi următoarele din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013.

Art. 2. - (1) CNARNN-INFONOT este persoană juridică română de drept privat, aflată sub autoritatea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, are buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, denumit în continuare Biroul executiv.

(2) CNARNN-INFONOT este organizat şi funcţionează în limitele competenţelor stabilite de lege şi de prezentul regulament.

(3) CNARNN-INFONOT are sigiliu propriu, care cuprinde denumirea sa şi stema României, şi siglă proprie. Forma şi conţinutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(4) Sediul CNARNN-INFONOT se stabileşte în municipiul Bucureşti, bd. Theodor Pallady nr. 40G, sectorul 3.

Art. 3. - (1) Scopul înfiinţării CNARNN-INFONOT este, în principal, acela de a asigura administrarea registrelor naţionale notariale înfiinţate de către Consiliul Uniunii în condiţiile art. 163 din Legea nr. 36/1995 şi ale Codului civil.

(2) în vederea îndeplinirii obiectivelor şi scopului pentru care a fost înfiinţat, CNARNN-INFONOT va desfăşura următoarele activităţi:

a) asigură cadrul necesar funcţionării registrelor naţionale notariale înfiinţate în condiţiile legii de către Consiliul Uniunii;

b) elaborează normele metodologice privind funcţionarea registrelor naţionale notariale;

c) asigură pregătirea necesară a notarilor publici în procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;

d) sprijină Consiliul Uniunii în dezvoltarea strategiilor de informatizare a notariatului român;

e) contribuie efectiv la dezvoltarea infrastructurii necesare informatizării Uniunii, Camerelor Notarilor Publici şi birourilor notariale;

f) prestează, la cerere şi contra cost, servicii de specialitate terţilor sau altor persoane interesate;

            g) orice alte activităţi legate de obiectul său de activitate, cu aprobarea Consiliului Uniunii, Biroului executiv sau a Comisiei de experţi constituite la nivelul CNARNN-INFONOT, denumită în continuare Comisia de experţi sau Comisia.

 

CAPITOLUL II

Organele de conducere ale CNARNN-INFONOT.

 

Componenţă şi funcţionare

Art. 4. - Organele de conducere ale CNARNN-INFONOT sunt următoarele:

a) Biroul executiv;

b) preşedintele Biroului executiv;

c) Comisia de experţi;

d) directorul general.

Art. 5. - (1) În activitatea de coordonare a CNARNN- INFONOT, Biroul executiv îşi desfăşoară activitatea în condiţiile Legii nr. 36/1995, Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, regulamentului de funcţionare a Biroului executiv şi ale prezentului regulament.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor de coordonare a CNARNN- INFONOT, Biroul executiv adoptă decizii executorii.

(3) Materialele care fac obiectul dezbaterilor se vor transmite de către Comisia de experţi sau de către directorul general preşedintelui Uniunii în vederea introducerii pe ordinea de zi.

(4) Membrii Biroului executiv răspund individual pentru votul exprimat în această calitate.

(5) Pentru activităţile de coordonare desfăşurate la nivelul CNARNN-INFONOT, o parte din indemnizaţia lunară a membrilor Biroului executiv se suportă din bugetul Centrului, în condiţiile stabilite de către Consiliului Uniunii.

(6) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într-un proces-verbal care se păstrează la nivelul Uniunii, iar la CNARNN-INFONOT se comunică deciziile adoptate în vederea clucerii la îndeplinire.

(7) Deciziile Biroului executiv adoptate în scopul coordonării activităţii CNARNN-INFONOT se înregistrează în Registrul de evidenţă a deciziilor Biroului executiv de la nivelul Uniunii şi devin executorii de la data comunicării şi înregistrării în evidenţele CNARNN-INFONOT. Pentru înregistrarea deciziilor Biroului executiv la nivelul CNARNN-INFONOT se înfiinţează Registrul de evidenţă a deciziilor Biroului Executiv.

(8) La lucrările Biroului executiv participă, fără drept de vot, preşedintele Comisiei de experţi şi directorul general, aceştia urmărind consemnarea în procesul verbal de şedinţă a aspectelor supuse dezbaterilor în vederea redactării ulterioare a deciziilor. În cazul în care preşedintele Comisiei de experţi este un membru al Biroului executiv acesta îşi va exercita votul în această calitate. În funcţie de ordinea de zi a şedinţei ordinare sau extraordinare, la şedinţele Biroului executiv pot fi invitaţi atât membrii Comisiei de experţi, cât şi specialişti în problemele care fac obiectul discuţiilor.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea activităţilor de coordonare a CNARNN-INFONOT, potrivit art. 58 alin. (6) lit. o) coroborat cu art. 62 alin. (7) din Legea nr. 36/1995, Biroul executiv are următoarele atribuţii:

a) numeşte şi revocă membrii Comisiei de experţi şi desemnează preşedintele acesteia;

b) adoptă, la propunerea Comisiei de experţi, strategia de dezvoltare a CNARNN-INFONOT, pe care o comunică Consiliului Uniunii;

c) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, normele metodologice pentru funcţionarea registrelor naţionale notariale;

d) aprobă achiziţionarea de echipamente şi bunuri necesare desfăşurării activităţii CNARNN-INFONOT;

e) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, tarifele pentru înscrierile şi verificările în registre, reducerile şi scutirile de tarif, precum şi tarifele pentru alte servicii prestate de către CNARNN-INFONOT;

f) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, organigrama şi statul de funcţii ale CNARNN-INFONOT;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, indemnizaţiile prevăzute de prezentul regulament şi execuţia bugetară a CNARNN-INFONOT;

h) aprobă donaţiile, sponsorizările şi mecenatele;

i) numeşte şi revocă, la propunerea Comisiei de experţi, directorul general;

j) stabileşte, la propunerea Comisiei de experţi, salariul directorului General;

k) aprobă încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii publice sau private;

            l) aprobă, la propunerea Comisiei de experţi, suportarea din bugetul CNARNN-INFONOT a costurilor unor servicii destinate exclusiv dezvoltării instituţiei notarului public;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, statut sau de actele normative cu caracter intern.

(2) Biroul executiv poate delega, în legătură cu administrarea Centrului, unele din atribuţiile sale preşedintelui sau Comisiei de experţi.

Art. 7. - (1) Preşedintele Biroului executiv asigură legătura şi comunicarea permanentă dintre Biroul executiv şi CNARNN- INFONOT.

(2) Preşedintele Biroului executiv are următoarele atribuţii:

a) supune dezbaterilor Biroului executiv materialele comunicate de CNARNN-INFONOT;

b) solicită CNARNN-INFONOT comunicarea tuturor materialelor necesare pentru a le supune dezbaterilor în cadrul şedinţelor Biroului executiv;

c) urmăreşte modul în care Comisia de experţi îşi îndeplineşte atribuţiile şi informează, dacă se impune, Biroul executiv;

d) face parte de drept din Comisia de experţi şi participă în calitate de membru la şedinţele acesteia;

e) sprijină Comisia de experţi în realizarea atribuţiilor şi asigură legătura permanentă cu Uniunea şi cu celelalte entităţi din cadrul Uniunii;

f) propune Biroului executiv numirea sau revocarea membrilor Comisiei de experţi;

g) semnează deciziile adoptate de către Biroul executiv. Art. 8. - (1) Comisia de experţi are ca scop principal stabilirea strategiei şi conducerea tuturor activităţilor CNARNN- INFONOT, altele decât cele date în competenţa Biroului executiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care au fost înfiinţate registrele naţionale notariale administrate de CNARNN-INFONOT.

(2) Comisia este formată din 7 membri, notari publici şi alţi specialişti, desemnaţi pe criterii de experienţă şi competenţă de către Biroul Executiv. Din Comisia de experţi face parte de drept şi preşedintele Biroului executiv. Comisia de experţi va fi condusă de un preşedinte desemnat de către Biroul executiv dintre membrii acesteia.

Art. 9. - (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor săi şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Comisiei. La lucrările Comisiei participă fără drept de vot, ca urmare a solicitării preşedintelui Comisiei, directorul general, directorii adjuncţi, iar dacă problematica inclusă pe ordinea de zi o impune, participă şi coordonatorii de registre, precum şi orice altă persoană din cadrul CNARNN-INFONOT.

(2) Directorul general asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi redactarea hotărârilor rezultate în urma şedinţei, urmărind ducerea acestora la îndeplinire.

(3) în cazuri urgente, Comisia poate adopta hotărâri cu exprimarea votului prin corespondenţă, situaţie în care directorul general comunică fiecărui membru proiectul de hotărâre sau materialele ce fac obiectul aprobării, iar după primirea acestora fiecare membru îşi exprimă votul în scris pe care îl comunică de îndată CNARNN-INFONOT.

(4) Preşedintele Comisiei împreună cu 2 dintre membrii Comisiei şi preşedintele Biroului executiv păstrează legătura permanentă cu directorul general şi directorii adjuncţi şi asigură rezolvarea cu operativitate a problemelor intervenite între şedinţele Comisiei de experţi, iar hotărârile adoptate vor fi aduse şi la cunoştinţa celorlalţi membri ai Comisiei în proxima şedinţă.

(5) Preşedintele Comisiei poate repartiza membrilor Comisiei anumite sarcini, de a căror îndeplinire aceştia răspund în faţa acestuia.

(6) Preşedintele Comisiei reprezintă Centrul în plan intern în relaţia cu autorităţile publice şi private şi în plan internaţional în relaţia cu organizaţiile şi organismele internaţionale.

Art. 10. - (1) Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:

a) asigură conducerea permanentă a CNARNN-INFONOT;

b) controlează şi supraveghează activitatea directorului general al CNARNN-INFONOT şi dispune luarea măsurilor ce se impun;

c) aprobă, în limita sumei de 500.000 lei, achiziţionarea de echipamente, bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii;

d) elaborează organigrama şi statui de funcţii ale CNARNN- INFONOT, pe care le supune aprobării Biroului executiv;

e) avizează proiectul anul al bugetului de venituri şi cheltuieli, ce va fi supus aprobării Biroului executiv;

f) stabileşte strategia de funcţionare a CNARNN-INFONOT, pe care o supune aprobării Biroului executiv;

g) aprobă regulamentele interne de organizare şi funcţionare ale CNARNN-INFONOT;

h) aprobă propunerile directorului general privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;

i) dispune directorului general angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;

j) propune Biroului executiv tarifele pentru înscrierile şi verificările în registre, scutirile şi reducerile de tarif, precum şi tarifele pentru alte servicii prestate de către CNARNN- INFONOT;

k) stabileşte. În limitele aprobate prin statul de funcţii, politica salarială a CNARNN-INFONOT;

            l) aprobă, la propunerea directorului general, numirea directorilor adjuncţi şi salariul lunar al acestora;

m) aprobă fişa postului directorului general şi a directorilor adjuncţi;

n) participă la activităţile de evaluare a personalului angajat al CNARNN-INFONOT;

o) aprobă contractul colectiv de muncă al personalului angajat al CNARNN-INFONOT;

p) monitorizează activitatea registrelor naţionale notariale şi dispune luarea măsurilor necesare;

q) asigură implementarea aplicaţiei informatice de accesare în timp real a registrelor şi urmăreşte modul de funcţionare a acesteia;

r) asigură pregătirea notarilor publici pentru utilizarea registrelor;

s) asigură pregătirea personalului CNARNN-INFONOT pentru utilizarea registrelor;

ş) dispune înscrierea, rectificarea sau radierea datelor înscrise în registre;

t) elaborează, în vederea aprobării de către Biroul executiv, proiectul de norme metodologice privind procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;

ţ) emite puncte de vedere obligatorii în aplicarea normelor metodologice privind procedurile de lucru cu registrele naţionale notariale;

u) propune Biroului executiv îmbunătăţirea cadrului normativ specific activităţilor de funcţionare a registrelor;

v) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţă de către Biroul executiv sau prin acte normative interne.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia adoptă cu majoritate de voturi hotărâri sau emite adrese cuprinzând puncte de vedere ori măsuri necesare îndeplinirii obiectivelor CNARNN-INFONOT, acte care se semnează de către preşedintele Comisiei sau de un alt membru desemnat de către acesta. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este determinant.

(3) Hotărârile adoptate de către Comisie sunt obligatorii, se înregistrează în Registrul de evidenţă a hotărârilor, directorul general al CNARNN-INFONOT urmărind şi, după caz, asigurând ducerea acestora la îndeplinire.

(4) Nerespectarea de către directorul general, directorii adjuncţi şi celelalte persoane angajate ale CNARNN- INFONOT atât a dispoziţiilor prezentului regulament, cât şi a hotărârilor adoptate de către Comisie atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, conform actelor normative în vigoare.

Art. 11. - Preşedintele Comisiei va informa periodic sau ori de câte se solicită Biroul executiv în legătură cu activitatea desfăşurată de către Comisie la nivelul CNARNN-INFONOT, iar pentru activităţile desfăşurate membrii Comisiei beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de Biroul executiv în condiţiile legii şi prezentului regulament, care se suportă din bugetul CNARNN-INFONOT

Art. 12. - (1) Activitatea curentă şi conducerea executivă a CNARNN-INFONOT sunt asigurate de către directorul general numit de Biroul executiv, la propunerea Comisiei de experţi. Directorul general este şi ordonator de credite, în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

(2) Atribuţiile directorului general sunt următoarele:

a) asigură conducerea executivă a CNARNN-INFONOT, în limitele stabilite de Comisia de experţi prin fişa postului;

b) informează în permanenţă preşedintele Comisiei în legătură cu modul de desfăşurare a activităţilor de la nivelul CNARNN-INFONOT, iar la sfârşitul fiecărui an întocmeşte o informare privind activităţile desfăşurate în cursul anului, pe care o prezintă Comisiei;

c) participă la lucrările Comisiei şi la şedinţele Biroului executiv, iar la solicitarea preşedintelui Uniunii, transmite materialele ce îi revin în sarcină, în vederea introducerii pe ordinea de zi a şedinţelor Biroului executiv;

d) în cadrul lucrărilor Comisiei, asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi redactarea hotărârilor rezultate în urma şedinţei, urmărind ducerea acestora la îndeplinire;

e) întocmeşte, la cererea preşedintelui Comisiei, situaţii statistice privind activitatea desfăşurată la nivelul registrelor pe care le administrează;

f)în cazuri urgente, la solicitarea Comisiei, comunică fiecărui membru proiectul de hotărâre sau materialele ce fac obiectul aprobării în procedură de urgenţă;

g) înaintează Comisiei propuneri privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractelor de muncă ale angajaţilor;

h) urmăreşte punerea în aplicare a dispoziţiilor Comisiei privind angajarea, promovarea, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului angajat;

i) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisie, în urma monitorizării activităţii CNARNN-INFONOT;

j) propune Comisiei numirea directorilor adjuncţi şi salariul lunar al acestora.

(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii interne prin care asigura repartizarea sarcinilor personalului sau compartimentelor de activitate ale CNARNN- INFONOT, în funcţie de competenta şi atribuţiile acestora.

Art. 13. - Pentru deplasările efectuate în interesul CNARNN-INFONOT, membrii Biroului executiv, ai Comisei de experţi, notarii publici desemnaţi în acest sens, directorul general, personalul de specialitate şi administrativ, personalul din cadrul Uniunii sau al entităţilor subordonate beneficiază de suportarea din bugetul acestuia a cheltuielilor de diurnă, cazare şi transport.

Art. 14. - (1) în aplicarea art. 62 alin. (6) din Legea nr. 36/1995, CNARNN-INFONOT va pune, la cerere, la dispoziţia notarilor publici chitanţiere pentru încasarea tarifelor aferente înscrierilor şi verificărilor.

(2) Metodologia privind emiterea chitanţierelor şi gestionarea acestora de către notarii publici se va aproba prin decizie a Biroului executiv, după consultarea Consiliului Uniunii.

Art. 15. - Echipamentele informatice necesare funcţionării registrelor naţionale notariale, precum şi cele necesare dezvoltării de programe informatice care să sprijine notarii publici în activităţile profesionale şi, respectiv, Uniunea, Camerele şi celelalte entităţi subordonate se vor achiziţiona de

la Societatea Comercial㠓Infonot Systems” - S.R.L. sau prin intermediul acesteia.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 16. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, directorul general al CNARNN- INFONOT va proceda la armonizarea regulamentului de organizare internă cu prezentul regulament, pe care îl va supune aprobării Comisiei de experţi. Orice dispoziţie contrară prezentului regulament se abrogă.

Art. 17. - Arhiva creată de către registrele naţionale notariale în perioada în care au fost administrate şi gestionate de către Societatea Comercial㠓Infonot Systems” - S.R.L. se predă CNARNN-INFONOT, împreună cu evidenţele electronice create.

Art. 18. - Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

ANEXĂ

la regulament

 

1. Sigla Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN – INFONOT

 

 

2. Sigiliul Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN - INFONOT

 

Forma: rotundă

Dimensiunea plăcii: 2,5-4,5 cm

Legenda/Câmpul: România, Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale CNARNN - INFONOT, stema României şi steluţe

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.