MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 227/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

314. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

315. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

316. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

317. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

318. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonei din Ministerul Apărării Naţionale

 

319. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

320. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

321. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

322. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

323. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

324. - Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

221. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014

 

226. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            141. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            221. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa”

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Elenă din România

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării în Teatrul de Operaţii din Afganistan,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de război:

- domnului locotenent-colonel Nicolaescu Gheorghe-Mihai Constantin;

- domnului sublocotenent Birtok Ignaţie Robert-Tibor.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de război, domnului sergent major Mihăilă Maria Ioan.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, de război, domnului sergent Pălea Ioan Gabriel.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 314.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea

din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Dincovici Ilie Cristian-Iulian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 315.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamnei colonel Chiriţă Niculae Ileana i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 316.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Incicaş Teodor Teodor i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 317.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Manea Victor Gheorghe i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 318.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Pop Ovidiu Virgil-Ovidiu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 319.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Brătulescu Justin-Mircea Neculai-Florentin i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 320.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Lungulescu Florea Liviu-Marilen i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 321.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Ciorobea Petre Constantin i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 322.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 21/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Olaru Marcel Mircea se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 323.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă cu o stea unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 22/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Custură Savu Ioan i se acordă gradul de contraamiral de flotilă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 martie 2014.

Nr. 324.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

Ţinând cont că, în determinarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au luat în calcul volumele de gaze din producţia internă vândute consumatorilor casnici şi noncasnici atât pe piaţa reglementată, cât şi piaţa concurenţială,

având în vedere că insuficienţa reglementării a condus la influenţarea preţurilor gazelor naturale pe piaţa concurenţială,

ţinând seama că neadoptarea clarificărilor referitoare la volumele destinate consumatorilor noncasnici ar menţine anularea avantajelor pe care piaţa concurenţială sau piaţa centralizată le poate oferi participanţilor, inactivând principiul de formare a preţurilor pe piaţa concurenţială “pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale”, principiu prevăzut la art. 177 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,

luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013)

 

Formula de calcul pentru veniturile suplimentare

 

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60*(VS - redevenţa*VS - VI)

 

VS = (PCCreglem - PRCC)*VGCC + (PCNCreglem - PRCNC)*VGCNCregiem + (PMPCNC - PRCNC)* VGCNC,

unde:

VS - venitul suplimentar;

VI - valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;

PCCreglem - preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienţilor casnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;

PRCC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici în anul 2012, respectiv 45,71 Iei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;

VGCC - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor casnici;

PCNCreglem - preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienţilor noncasnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru” piaţa reglementată de gaze naturale;

PRCNC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă proprie pentru clienţii noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 Iei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;

VGCNCreglem - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici pe piaţa reglementata;

PMPCNC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă corespunzătoare cantităţilor comercializate pe piaţa concurenţială pentru consumatorii noncasnici, nu mai mic de 72 Iei/MWh. În cazul în care tranzacţiile sunt încheiate pe pieţele centralizate de gaze naturale, PMPCNC reprezintă preţurile gazelor naturale la care sunt încheiate tranzacţiile;

VGCNC - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici pe piaţa concurenţială sau piaţa centralizată;

IPC - indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului I al anului 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 cu suma de 8.246 mii lei la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 5.708 mii lei şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 2.538 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului aprobat acestuia pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 221.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“e)îndeplineşte atribuţiile aferente autorităţii de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice şi pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane;”.

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al ministrului fondurilor europene, direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri sau compartimente, fără a fi modificată anexa nr. 1.”

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 487, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Conducerea Ministerului Fondurilor Europene se exercită de către ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de către trei secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.”

5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Ministerul Fondurilor Europene are în dotare un parc auto potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru activităţi specifice de monitorizare şi control, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Fondurilor Europene, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al Ministerului Fondurilor Europene, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.”

6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

“Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

7. Anexa devine anexa nr. 1 şi se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

8. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, “Mijlocele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 226.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2013)

 

Structura organizatorică a Ministerului Fondurilor Europene

 

Număr de posturi = 487

(inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2013)

 

Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Ministerul Fondurilor Europene

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul

(litri/lună/vehicul)

3.

Parc auto activităţi specifice*

Autoturism

20

200


*) Pentru realizarea activităţilor specifice de monitorizare şi verificare la faţa locului, precum şi pentru verificarea îndeplinirii funcţiilor delegate de la autorităţile de management, în procesul de gestionare şi utilizare a fondurilor europene, numărul autoturismelor este stabilit conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Toate cheltuielile privind achiziţionarea sau închirierea autoturismelor, cele privind consumul de carburant necesar, precum şi alte cheltuieli aferente acestora se suportă din fonduri europene nerambursabile.

 

NOTE:

1. Nu se consideră depăşiri ale consumului de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

2. Autoturismele din parcul auto al Ministerului Fondurilor Europene pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului fondurilor europene.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2012 privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă

cetăţenească, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

 

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 141.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc elementele tehnice şi de securitate ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă

cetăţenească, conform Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 211/2011,

(2) Normele metodologice vizează declaraţiile de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească colectate printr-un sistem de colectare online, a cărui bază de date este stocată într-o locaţie aflată pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii utilizaţi au următoarele definiţii:

a) iniţiativă cetăţenească - iniţiativa prezentată Comisiei Europene (Comisia) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011, prin care Comisia este invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, orice propunere corespunzătoare privind chestiuni pentru care cetăţenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii Europene în vederea punerii în aplicare a tratatelor, care a fost susţinută de cel puţin un milion de semnatari eligibili provenind din cel puţin un sfert din toate statele membre;

b) semnatar - cetăţean al Uniunii Europene care a sprijinit o anumită iniţiativă cetăţenească prin completarea unui formular de declaraţie de susţinere a iniţiativei respective;

c) organizator - persoana fizică ce formează un comitet al cetăţenilor responsabil de pregătirea unei iniţiative cetăţeneşti şi de prezentarea acesteia Comisiei;

d) sistem de colectare online - sistem informaţional constând în programe, echipamente, mediu de găzduire, procese operaţionale şi personal, destinat colectării online a declaraţiilor de susţinere;

e) plan de securitate - documentul ce descrie totalitatea măsurilor tehnice şi administrative care sunt luate de către organizator pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere;

f) certificat de confirmare a conformităţii - documentul semnat de autoritatea naţională responsabilă care certifică faptul că sistemul de colectare online a declaraţiilor de susţinere este conform cu dispoziţiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

(2) în înţelesul prezentelor norme metodologice, abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

a) MSI - Ministerul pentru Societatea Informaţională;

b) AADR - Agenţia pentru Agenda Digitală a României;

c) ISACA - Information Systems Audit and Control Association (organizaţie care acordă certificări de securitate informatică);

d) CISA - Certified Information Systems Auditor (tip de certificare pentru auditorul de sisteme informatice, acordat de ISACA);

            e) XML - Extensible Markup Language.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea naţională responsabilă

 

Art. 3 - (1) Autoritatea naţională responsabilă (Autoritatea) pentru eliberarea certificatelor de confirmare a conformităţii sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească este MSI.

(2) Autoritatea îşi exercită atribuţiile de certificare a conformităţii sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească prin intermediul AADR.

(3) Organizatorii vor solicita Autorităţii certificarea sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere dacă baza de date a sistemului este stocată într-o locaţie aflată pe teritoriul României.

(4) Organizatorii vor solicita Autorităţii certificarea conformităţii sistemului de colectare online cu 30 de zile înainte de începerea colectării declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească.

Art. 4 - (1) Sistemul de colectare online utilizat pentru o iniţiativă cetăţenească ce conţine declaraţii de susţinere din mai

multe state membre va fi certificat doar de statul membru în care vor fi stocate datele obţinute prin sistemul de colectare online.

(2) Autoritatea recunoaşte certificatele eliberate de celelalte autorităţi competente din alte state membre.

            Art. 5. - Organizatorii au responsabilitatea întocmirii planului de securitate al sistemului utilizat şi sunt obligaţi să solicite Autorităţii certificarea sistemului chiar dacă utilizează soluţia software pusă la dispoziţie de către Comisie. În cazul în care software-ul nu este modificat, se va verifica doar siguranţa infrastructurii - aspectele legate de partea hardware, mediul de găzduire etc.

 

CAPITOLUL III

Sisteme de colectare online

 

Art. 6. - Sistemul de colectare online trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 211/2011 şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească, astfel încât să fie îndeplinite următoarele cerinţe:

a) formularele de declaraţie de susţinere online pot fi depuse doar de persoanele fizice;

b) datele furnizate online vor fi colectate şi stocate astfel încât să se asigure, printre altele, că acestea nu pot fi modificate sau utilizate în orice alt scop decât cel indicat, şi anume susţinerea unei anumite iniţiative cetăţeneşti, şi vor fi protejate datele cu caracter personal;

c) asigură împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat;

d) sistemul va genera formulare de declaraţii de susţinere într-o formă care să respecte modelele prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Art. 7. - Cerinţele minime de securitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemul de colectare online a declaraţiilor de susţinere sunt:

a) asigurarea confidenţialităţii şi integrităţii comunicaţiilor electronice;

b) asigurarea securităţii bazei de date şi a integrităţii datelor;

c) asigurarea autenticităţii datelor;

d) asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal;

e) detectarea, monitorizarea şi împiedicarea accesului neautorizat în sistem;

f) restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale şi evenimente imprevizibile;

g) gestionarea şi administrarea sistemului informatic;

h) orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru operarea în siguranţă a sistemului.

Art. 8. - Organizatorul are obligaţia întocmirii unui plan de securitate care va avea următoarea structură;

1. Informaţii de identificare:

a) numele şi prenumele organizatorului sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere;

b) titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească;

c) numărul de înregistrare atribuit de Comisie;

d) statutul operaţional al sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere;

e) descrierea generală a soluţiei tehnice;

f) locaţia bazei de date a sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere;

g) datele de contact ale persoanelor responsabile.

2. Senzitivitatea sistemului:

a) norme de siguranţă a informaţiilor;

b) cerinţe funcţionale;

c) securitatea la nivelul aplicaţiei informatice;

d) securitatea bazei de date şi integritatea datelor;

e) siguranţa infrastructurilor - amplasamentul fizic, infrastructura de reţea şi mediul serverului.

Art. 9. - Autoritatea, prin personal desemnat, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) verifică dacă sistemul permite depunerea formularelor de declaraţie de susţinere online doar de către persoanele fizice;

b) se asigură că sistemul generează formulare de susţinere conform anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 sau oferă posibilitatea de exportare a declaraţiilor de susţinere într-un format interoperabil, cum ar fi XML;

            c) primeşte notificările aferente declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească la adresa de e-mail ice@aadr.ro care funcţionează ca punct unic de contact în relaţia cu organizatorii.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea certificatului de confirmare a conformităţii

 

Art. 10. - Autoritatea eliberează, în urma verificării respectării condiţiilor de la art. 6, un certificat de confirmare a conformităţii sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească (anexa nr. 2), conform modelului prezentat în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

Art. 11. - Un sistem poate fi certificat doar pentru o singură iniţiativă cetăţenească. În cazul în care organizatorii doresc să utilizeze acelaşi sistem pentru o nouă iniţiativă, ei au obligaţia de a-şi certifica sistemul încă o dată pentru această iniţiativă.

Art. 12. - Documentele necesare pentru certificarea sistemului utilizat sunt:

a) cererea adresată în acest scop Autorităţii (anexa nr. 1);

b) dovada calităţii de operator de date cu caracter personal;

c) copie de pe înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească în registrul Comisiei;

d) descrierea funcţională a sistemului informatic;

e) planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către organizator;

f) opinia de audit asupra planului de securitate prevăzut la art. 8 şi a soluţiei informatice prin intermediul căreia este oferit sistemul de colectare online a declaraţiilor de susţinere;

g) o declaraţie în care este exprimată independenţa auditorului faţă de sistemul informatic auditat.

Art. 13. - (1) Opinia de audit prevăzută la art. 12 lit. f) va fi întocmită de către o persoană certificată ca auditor de sisteme informatice (auditor). În procesul de auditare, auditorul poate solicita concursul unor experţi.

(2) La cererea expresă a Autorităţii, precum şi în cazul opiniilor de audit exprimate cu rezerve, organizatorul va pune la dispoziţie raportul de audit rezultat în urma auditării sistemului.

(3) Documentele enumerate la art. 12 vor fi întocmite într-un singur exemplar, în limba română.

(4) în cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale, Autoritatea eliberează un certificat de confirmare a conformităţii sistemului de colectare online a declaraţiilor de susţinere în termen de 30 de zile de la data la care organizatorii iniţiativei cetăţeneşti au solicitat certificarea sistemului şi au prezentat toate documentele necesare pentru certificarea acestuia.

Art. 14. - (1) După eliberarea certificatului de confirmare a conformităţii. În termen de 3 zile calendaristice, Autoritatea va remite organizatorului un exemplar al certificatului (anexa 2), în conformitate cu anexa nr. IV la Regulamentul (UE) nr. 211/2011.

(2) Certificatul de confirmare a conformităţii este valabil pe 0 perioadă de 12 luni de la data emiterii sale.

            (3) Certificatul de confirmare a conformităţii eliberat nu este transmisibil.

 

CAPITOLUL V

Alte prevederi

 

Art. 15, - Instituţiile desemnate vor duce la îndeplinire aceste norme şi vor aduce la cunoştinţa părţilor interesate conţinutul prezentelor norme metodologice prin respectarea prevederilor principiului european al transparenţei decizionale.

Art. 16. - (1) Prezentele norme metodologice vor intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

anexa Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE-TIP

 

- model -

 

1. Numele complete (inclusiv adresele poştale şi adresele de e-mail):

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

2. Titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

3. Numărul de înregistrare atribuit de Comisia Europeană:

................................................................................................................................................................................................................

4. Data înregistrării: .......................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

5. Soluţia software utilizată

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

6. Anexe:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

7. Data şi semnăturile persoanelor de contact:

................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERTIFICAT

de confirmare a conformităţii sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească

 

- model –

 

Agenţia pentru Agenda Digitală a României, în numele Ministerului pentru Societatea Informaţională, în calitate de autoritate competentă din România, certifică prin prezenta că sistemul de colectare online............................................................ (adresa de internet) utilizat pentru colectarea declaraţiilor de susţinere pentru ........................................................................... (titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească) este conform cu dispoziţiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească.

 

Data, semnătura şi parafa oficială a autorităţii competente

.....................................................................................................

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 468 din 25 martie 2014 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 şi 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul VII, tabelul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2014” se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul “Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-aprilie 2014”, cu următorul cuprins:

“Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-aprilie 2014

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului naţional de sănătate curativ

Credite de angajament

ianuarie-aprilie anul 2014

Credite bugetare

ianuarie-aprilie anul 2014

Programul naţional de oncologie

408.161,00

476.835,00

Programul naţional de diabet zaharat

273.168,00

259.874,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

22.686,00

22.806,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

24.954,00

31.413,00

Program naţional de tratament al bolilor neurologice

35.393,00

47. 344,00

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

15.815,00

17.870,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile(implant cohlear şi proteze auditive)

2.853,00

3.217,00

Programul naţional de boli endocrine

1.221,00

459,00

Programul naţional de ortopedie

15.134,00

17.658,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

164,00

0,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

35.668,00

2.134,00

Programul naţional de sănătate mintală

538,00

24,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă

6.425,00

1.035,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

3.839,00

1.035,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

1.995,00

0,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

133,00

0,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

458,00

0,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

265.999,00

252.734,00

TOTAL

1.108.179,00

1.133.403,00”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 25 martie 2014.

Nr. 221.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator

 

1. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2013 este de 498.729,56 lei.

2. Cuantumul total al donaţiilor încasate de la persoane fizice şi juridice în anul 2013 este de 41.908 lei.

3. Dobânzi: 0,31 lei.

4. Alte venituri: 5.821,55 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Partida Romilor “Pro-Europa”

 

            Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2013 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

ILIE MARIO RAFAEL

1750613-45-1536

română

bani

8.460,00

2013

TOTAL

 

 

 

8.460,00

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Elenă din România

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii este de 33.609 lei pentru anul 2013.

În anul 2013 nu au fost încasate cotizaţii de la membrii Uniunii Elene din România a căror valoare însumată să depăşească baremul de 10 salarii minime brute pe ţară.

2. Cuantumul total al donaţiilor încasate în 2013 este de 69.584 lei.

Nu am avut persoane fizice şi juridice care au făcut donaţii în anul fiscal 2013 a căror valoare cumulată să depăşească 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu am avut donaţii confidenţiale primite de la persoane fizice şi juridice în anul 2013.

3. Nu am avut donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică.

4. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse:

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

283

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

910

Acţiuni culturale, sportive şi distractive

107.475

Serviciile interne

15.359,32

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

0

înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

0

înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

0

TOTAL:

124.027,32

 

            5. Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formaţiune nepolitică asociată cu un partid politic este 0 lei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.