MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 841/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            672. - Decret privind acordarea unei graţieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

54. - Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 

55. - Hotărâre privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 

56. - Hotărâre privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a unui deputat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.024. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

302. - Decizie privind revocarea, la cerere, a domnului Ionuţ Cotarcea din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

303. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

304. - Decizie pentru exercitarea unor atribuţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            567. - Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1.668. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea unei graţieri individuale

În temeiul art. 94 lit. d) şi al art. 100 din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se graţiază doamna Mocanu Garofiţa, născută la data de 9 martie 1982 în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, fiica lui Natural şi Zinica, pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208-209 lit. a) din Codul penal, dispusă prin Sentinţa penală nr. 1.457 din 19 octombrie 2011 a Judecătoriei Deva, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 93 din 23 ianuarie 2012 a Curţii de Apel Alba Iul ia, precum şi pentru pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. 662/2009 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 672.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat Ion Diniţă în Dosarul nr. 49/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 54.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor încuviinţează arestarea preventivă a domnului deputat Ioan Adam în Dosarul nr. 63/P/2012 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 55.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a unui deputat

În temeiul dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 195 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor încuviinţează percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a domnului deputat Roşea Mircea în Dosarul nr. 192/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 56.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Miţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Károly Borbély,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.024.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008)

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lucrarea de interes naţional “Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”

 

Preşedinte:

Károly Borbély - secretar de stat, Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei

Membri:

Barou Daniela Angela - consilier Direcţia generală resurse energetice

Popescu Corneliu - consilier Direcţia generală resurse energetice

Popa Anda Gianina - consilier juridic Direcţia generală resurse energetice

Boeangiu Vasile-Pârvu - primarul comunei Alunu, judeţul Vâlcea

Jugravu Vasile - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

Pălea Ion - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

Alb Vasile - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea, la cerere, a domnului Ionuţ Cotarcea din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Ionuţ Cotarcea, înregistrată cu nr. 73.789 din 23 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Cotarcea se revocă, la cerere, din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 302.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere propunerea Cancelariei Primului-Ministru, formulată prin Adresa nr. 1.420 din 10 noiembrie 2014, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 9 al articolului unic din Decizia prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“9. Cristina Anca Păiuşescu, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru - membru neexecutiv.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 303.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea unor atribuţii

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 19-24 noiembrie 2014, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, exercită atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2014.

Nr. 304.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

în temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2015: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 2. - Operatorii economici care în cursul anului 2014 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2015.

Art. 3. - În cursul anului 2015 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2015. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2015 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistica.

Art. 5. - Prin prezentul ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 567.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI- S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,

a constatat următoarele:

întrucât în cadrul societăţii nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu au fost dispuse metodologii adecvate şi mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 “Asigurări de garanţii”, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar conform propriilor teste de stres societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constată că atribuţiile conducerii administrative pentru asigurarea unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscului nu au fost îndeplinite.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 37 lit. c) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Responsabil pentru deficienţele sus-menţionate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este domnul Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) şi art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei şi cu retragerea aprobării domnul Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA., cu domiciliul în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 4, bl. F1C, sc. 1, et. 3, ap. 16, sectorul 3, carte de identitate seria RR nr. 484823, emisă de SPCEP municipiul Bucureşti la data de 19 septembrie 2007, CNP 1731002131268.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară imediat după achitare.

(4) în conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Teodoru Emanuel, persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.668.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.