MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 862/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            692. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

307. - Decizie pentru eliberarea domnului Dragoş George Bogdan din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

308. - Decizie pentru numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

309. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

310. - Decizie pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

311. - Decizie pentru numirea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            178. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            117. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 171 din 11 noiembrie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre aprobare Parlamentului Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi amendamentul convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2014.

Nr. 692.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dragoş George Bogdan din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului şi schimbărilor climatice, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.430 din 2 octombrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş George Bogdan se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului şi schimbărilor climatice, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.430 din 2 octombrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin-Irinel Cotoşman se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Justiţiei prin Adresa nr. 93.706 din 18 noiembrie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 50.599 conexat cu 50.216/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şt a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodorescu Ion Claudiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată sub nr. 20/15.980/1.M. din 14 noiembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Claudia Ioana Szabo îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor-Viorel Meleşcanu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2014.

Nr. 311.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARA VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.702 din 29 septembrie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 1982/894/CE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 378 din 31 decembrie 1982, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare 2012/737/CE a Comisiei din 27 noiembrie 2012 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 82/894/CEE a Consiliului privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 329 din 29 noiembrie 2012.”

2. În norma sanitară veterinară, la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) focar primar - un focar ce nu este epizootie legat de un focar anterior constatat în aceeaşi regiune a României, 3S& cum este definită la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecţie veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine şi porcine, sau primul focar într-o regiune diferită a României.”

3. În norma sanitară veterinară, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul pestei porcine clasice sunt considerate suficiente informaţiile furnizate în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, cu modificările ulterioare, ce transpune Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice.”

4. În norma sanitară veterinară, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

5. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

“III. În cazul bolilor animalelor terestre menţionate în lista A.2 din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară:

Confirmarea oricărui focar, oricărei infecţii sau a prezenţei unui agent patogen într-un efectiv, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau într-o exploataţie, astfel cum se prevede în anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 91/68/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine şi caprine sau retragerea statutului oficial indemn oricărui astfel de efectiv sau oricărei astfel de exploataţii, datorită analizelor de laborator sau anchetei epidemiologice, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României sau o regiune a acestuia oficial indemnă de aceste boli, în conformitate cu legislaţia menţionată anterior şi nelegat, din punct de vedere epidemiologie, de un focar constatat anterior, trebuie să fie notificate ca un focar primar, astfel cum se defineşte la art. 2 lit. d) din norma sanitară veterinară, şi sunt notificate Comisiei Europene şi statelor membre în termen de o săptămână.

Orice altă confirmare a unui focar, a unei infecţii sau a prezenţei unui agent patogen ori retragerea statutului oficial indemn oricărui astfel de efectiv sau oricărei astfel de exploataţii, datorită analizelor de laborator sau anchetei epidemiologice, astfel cum se prevede în anexele nr. 1 şi 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României sau o regiune a acestuia oficial îndemnă de aceste boli, în conformitate cu legislaţia menţionată anterior, se notifică drept focare secundare, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară.

Focarele secundare se notifică în fiecare lună Comisiei Europene şi statelor membre.

În cazul tuberculozei bovine, al brucelozei bovine şi al brucelozei ovine şi caprine, numele speciei patogene trebuie inclus, de asemenea, în notificare, în cazul în care este cunoscut.”

7. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, după punctul III se introduce un nou punct, punctul IV, cu următorul cuprins:

“IV. În cazul bolilor animalelor de acvacultura menţionate la lit. B din anexa nr. 1:

Confirmarea oricărui focar al unei boli exotice şi a focarelor de boli neexotice în România, zone sau compartimente anterior indemne de boală, aşa cum sunt definite în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultura şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva 2006/88/CEE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate animală pentru animale şi produse de acvacultura şi privind prevenirea şi controlul anumitor boli la animalele de acvacultura, sunt notificate ca focare primare.

Alte focare decât cele sus-menţionate sunt notificate ca focare secundare, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară.

Focarele secundare se notifică în fiecare lună Comisiei Europene şi statelor membre. Numele şi descrierea zonal sau compartimentului sunt incluse, de asemenea, în notificare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2014.

Nr. 178.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

 

BOLILE CARE FAC OBIECTUL NOTIFICĂRII

 

A. Boli ale animalelor terestre

Lista A. 1:

1. Pesta cabalină africană

2. Pesta porcină africană

3. Antrax

4. Gripa aviară (HPAI la păsările de curte, păsările captive şi la păsările sălbatice şi LPAI la păsările de curte şi la păsările captive)

5. Boala limbii albastre

6. Encefalopatia spongiformă bovină

7. Pesta porcină clasică

8. Pleuropneumonia contagioasă bovină

9. Durina

10. Encefalomielita ecvină de următoarele tipuri:

a) Encefalomielita ecvină de est

b) Encefalita japoneză

c) Encefalomielita ecvină venezueleană

d) Febra West Nile

e) Encefalomielita ecvină de vest

11. Anemia infecţioasă ecvină

12. Febra aftoasă

13. Morva

14. Dermatoza nodulară contagioasă

15. Boala Newcastle

16. Pesta micilor rumegătoare

17. Infecţia cu virusul rabic

18. Febra Văii de Rift

19. Pesta bovină

20. Variola ovină şi caprină

21. Infestaţie cu gândacul mic de stup (Aethina tumida)

22. Boala veziculoasă a porcului

23. Infestaţie cu Tropilaelaps la albine

24. Stomatita veziculoasă

Lista A.2:

1. Bruceloza bovină

2. Tuberculoza bovină

3. Leucoza bovină enzootică

4. Bruceloza caprină şi ovină (cu excepţia Brucella ovis)

B. Boli ale animalelor de acvacultura

1. Necroză hematopoietică epizootică

2. Necroza hematopoietică infecţioasă

3. Anemia infecţioasă a somonului

4. Infecţia cu Perkinsus marinu

5. Infecţia cu Mikrocytos mackini

6. Infecţia cu Marteilia refringens

7. Infecţia cu Bonamia ostreae

8. Infecţia cu Bonamia exitiosa

9. Boala cu virusul herpes Koi

10. Sindromul Taura

11. Septicemia hemoragică virală

12. Boala petelor albe

13. Boala capului galben

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I» nr. 580 din 12 septembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Metodologia se aplică pentru stabilirea tarifului practicat de operator pentru activităţile desfăşurate pe pieţele centralizate de energie electrică şi de certificate verzi, administrate de acesta.”

2. La articolul 5 alineatul (1), definiţia “Cheie USB - Universal Seria Bus” se elimină.

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în prezenta metodologie se folosesc următoarele abrevieri:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CV - certificat verde

PE - piaţa de echilibrare

PRE - parte responsabilă cu echilibrarea

RI - rata inflaţiei

UT- unitate tranzacţionată.”

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8 - Operatorul este obligat să organizeze:

a) evidenţa contabilă de gestiune, separată pentru fiecare piaţă centralizată:

b) evidenţa contabilă de gestiune, separată pentru activităţile nereglementate.”

5. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Venitul reglementat al operatorului, obţinut prin aplicarea tarifului reglementat pentru serviciile prestate participanţilor la pieţele centralizate V[OPER], se calculează cu formula:

 

V[OPER] = Vînscr + Vadmin + Vtranz + Cortt-2 - Va [lei]       (1),

 

unde:

- Vînscr = Cînscr x (1+p) este venitul pentru activitatea de înscriere a participanţilor la pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cînscr şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p.

- Vadmin = Cadmin x (1+p) este venitul pentru activitatea de administrare a pieţelor centralizate, pentru perioada tarifară t, calculat pe baza costurilor justificate Cadmin şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p.

- Vtranz este venitul pentru activitatea de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate pentru perioada tarifară t, alcătuit din venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte Vtranz contraparte şi venitul pentru activitatea de tranzacţionare pe pieţele centralizate pe care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte Vtranz bilateral.  Venitul pentru activitatea de tranzacţionare este calculat pe baza costurilor justificate Ctranz contraparte şi Ctranz bilateral, precum şi a profitului corespunzător ratei reglementate a profitului brut p, astfel:

 

Vtranz = Vtranz contraparte + Vtranz bilateral

Vtranz contraparte = Ctranz contraparte x (1+p)

Vtanz bilateral = Ctranz bilateral x (1+p)

 

- Cortt-2 - reprezintă corecţia venitului reglementat prognozat pentru perioada tarifară t, datorată erorii de prognoză a costurilor cu activităţile operatorului pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2.

- Va reprezintă veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţilor operatorului aferente perioadei tarifare t (venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, venituri financiare etc.).”

7. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în vederea stabilirii venitului reglementat pentru perioada tarifară t, operatorul completează şi transmite la ANRE, până la data de 15 octombrie a fiecărei perioade tarifare t-1, datele necesare calculului tarifului reglementat, în conformitate cu macheta din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.”

8. La articolul 15, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate unde operatorul nu este contraparte Ttranz bilateral [lei/UT], aplicată fiecărui participant, pentru tranzacţiile de vânzare/ cumpărare realizate într-o lună calendaristică, după încheierea lunii respective.”

9. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.

10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate, indiferent de preţul de tranzacţionare, după fiecare tranzacţie realizată pe pieţele centralizate.”

11. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul nu este contraparte se plăteşte de fiecare participant, pentru unităţile tranzacţionate într-o lună calendaristică, în luna următoare celei de tranzacţionare, respectiv în lunile următoare celei de tranzacţionare pentru tranzacţiile încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de certificate verzi.”

12. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Tariful reglementat practicat de operator pentru fiecare perioadă tarifară t se propune de către operator până la data de 15 octombrie a perioadei tarifare t-1 şi se aprobă de către ANRE până la data de 15 decembrie a perioadei tarifare t-1, potrivit prezentei metodologii.”

13. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Operatorul nu poate solicita revizuirea tarifului reglementat la un interval mai mic de 6 luni de la data aprobării acestuia de câtre ANRE.”

14. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Pentru producătorii de energie electrică valoarea componentei de administrare a tarifului reglementat practicat de operator se aprobă de către ANRE, pe baza propunerii operatorului, În funcţie de categoria în care se încadrează puterea instalată P( a centralelor electrice pe care le deţin, după cum urmează:

a) pentru Pi >1 MW;

b) pentru 1 MW ≥ Pi > 100 kW;

c) pentru Pi ≤ 100 kW.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2), producătorii de energie electrică, care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW, plătesc anual contravaloarea unei singure componente de administrare, indiferent de numărul de pieţe centralizate la care producătorii din această categorie sunt înregistraţi.

(3) în cazul retragerii/suspendării/revocării de la pieţele centralizate a producătorilor de energie electrică prevăzuţi la alin. (2), contravaloarea componentei de administrare nu se returnează.

(4) Producătorii de energie electrică au obligaţia să comunice în scris operatorului orice modificare a puterii instalate a centralelor pe care le deţin, în termen de 5 zile de la apariţia modificării, operatorul fiind îndreptăţit în acest caz să perceapă pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului componenta de administrare a tarifului reglementat corespunzătoare noii puteri instalate, conform clasificării de la alin. (1).

(5) Producătorilor de energie electrică care deţin centrale electrice cu puteri instalate mai mici sau egale cu 5 MW şi care sunt şi titulari ai licenţei de furnizare energie electrică nu li se aplică prevederile alin. (2).

(6) Producătorii de energie electrică care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, cărora le sunt aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau lit. c) din Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plătesc componenta de administrare a pieţelor centralizate aferentă producătorilor cu Pi ≤ l00 kW.”

15. Anexa nr. 1 la metodologie se abrogă.

Art. II. - Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2014.

Nr. 117.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.