MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 864/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.056. - Hotărâre privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

119. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

120. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş”

 

124. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

125. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

126. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe suma totală de 12.591 mii lei, din care 9.600 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 2.991 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe suma totală de 83.807 mii lei, din care 59.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 24.807 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.

(2) Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică

şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministru] finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 1.056.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUME

repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Total

din care:

 

 

 

 

 

 

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special

1

Arad

450

350

100

2

Argeş

650

650

 

3

Bacău

741

500

241

4

Bistriţa-Năsăud

400

250

150

5

Botoşani

100

100

 

6

Braşov

250

250

 

7

Buzău

500

500

 

8

Caraş-Severin

600

600

 

9

Călăraşi

100

100

 

10

Cluj

1.600

1.600

 

11

Constanţa

250

 

250

12

Covasna

100

 

100

13

Dâmboviţa

150

150

 

14

Dolj

500

500

 

15

Galaţi

100

 

100

16

Giurgiu

150

 

150

17

Gorj

100

100

 

18

Ialomiţa

200

100

100

19

Ilfov

100

 

100

20

Maramureş

700

700

 

21

Mehedinţi

200

100

100

22

Mureş

500

500

 

23

Neamţ

300

 

300

24

Olt

450

200

250

25

Prahova

250

250

 

26

Satu Mare

400

300

100

27

Sibiu

400

300

100

28

Suceava

1.300

1.000

300

29

Teleorman

500

400

100

30

Timiş

250

 

250

31

Tulcea

100

 

100

32

Vâlcea

200

100

100

Total:

12.591

9.600

2.991

 

ANEXA Nr. 2

 

SUME

repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Total

din care:

 

 

 

 

 

 

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

1

Alba

3.000

3.000

 

2

Arad

200

 

200

3

Argeş

8.600

3.800

4.800

4

Bacău

5.500

2.200

3300

5

Bihor

3.000

3.000

 

6

Bistriţa-Năsăud

1.000

1.000

 

7

Botoşani

1.500

1.500

 

8

Brăila

4.300

1.400

2.900

9

Buzău

1,100

1,100

 

10

Caraş-Severin

2.300

2.300

 

11

Călăraşi

600

 

600

12

Cluj

2.800

2.800

 

13

Covasna

1.500

1.500

 

14

Dâmboviţa

2.500

1.200

1.300

15

Dolj

4.700

4.200

500

16

Galaţi

1.000

 

1.000

17

Giurgiu

700

 

700

18

Harghita

3.000

3.000

 

19

laşi

1.000

 

1.000

20

Maramureş

6.500

5.200

1.300

21

Mehedinţi

1.700

1.700

 

22

Mureş

1.600

1.600

 

23

Neamţ

2.100

2.100

 

24

Olt

6.100

4.800

1.300

25

Prahova

300

 

300

26

Satu Mare

4.200

3.000

1.200

27

Sălaj

2.400

2.400

 

28

Suceava

3.800

1.400

2.400

29

Timiş

1.600

1.600

 

30

Vâlcea

1.600

1.600

 

31

Vrancea

1.600

1.600

 

32

Bucureşti

2.007

 

2.007

Total:

83.807

59.000

24.807

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a., care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b., care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care Optează pentru un astfel de preţ.

            (3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 3. - Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă lit. b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 119.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

323.463

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

1,46

Venitul total unitar

Lei/MWh

2,07

 

ANEXA Nr.1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

331.526

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

1,51

Venitul total unitar

Lei/MWh

2,11

 

ANEXA Nr. 2

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A. 1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,14

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

100,65

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,40

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

98,40

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

97,58

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

19,02

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

18,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

17,27

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

16,27

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

15,46

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.a.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1 .b.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 120.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

VENITUL REGLEMENTAT UNITAR ŞI VENITUL TOTAL UNITAR

pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a. Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

2.043

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

30,74

Venitul total unitar

Lei/MWh

41,47

Rata de creştere a eficienţei economice

 

2,26%

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

2.043

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

7,15

Venitul total unitar

Lei/MWh

9,13

 

ANEXA Nr. 1.b

 

VENITUL REGLEMENTAT UNITAR ŞI VENITUL TOTAL UNITAR

pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a. Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

2.585

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

33,67

Venitul total unitar

Lei/MWh

42,15

b. Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

2.585

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

7,40

Venitul total unitar

Lei/MWh

8,96

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE REGLEMENTATE

pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

44,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

40,06

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

38,71

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,03

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,45

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Mediaş pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A. 1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777.87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

60,51

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

55,87

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

54,29

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială DESIGN PROIECT- S.R.L. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 3. - Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 124.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială DESIGN PROIECT- S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

4.559

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,72

Venitul total unitar

Lei/MWh

7,30

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

5.012

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,93

Venitul total unitar

Lei/MWh

7,36

 

ANEXA Nr. 2

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare ŞI în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0.00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,40

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110.42

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termica, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136,56

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

135,83

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

134,85

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - SRL. În al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 3. - Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY -S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 125.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

39.649

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

2.22

Venitul total unitar

Lei/MWh

2,41

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

39.352

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

2,32

Venitul total unitar

Lei/MWh

2,51

 

ANEXA Nr. 2

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,51

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,96

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY -S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

150,83

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

149,28

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin,

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 3. - Societatea Comercială GAZ SUD - SA va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de SC. GAZ SUD - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2014.

Nr. 126.

 

ANEXA Nr. ţa

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

251.620

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,67

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,39

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

251.344

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,98

Venitul total unitar

Lei/MWh

5,70

 

ANEXA Nr. 2

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

97,63

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

96,90

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

96,41

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

95,99

B.5, Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

74,11

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

73,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

72,90

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

72,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.