MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 740/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

129. - Lege pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014

 

613. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014

 

130. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

 

614. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

 

131. - Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

615. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            845. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            815. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează substanţele şi metodele interzise în sport.

Art. 2. - Substanţele interzise sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 383/2013 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 28 octombrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, ev respectarea prevederilor art. 75 şi a\e art. 76 afla (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 129.

 

 

ANEXĂ

 

Lista interzisă pentru anul 2014

 

CAPITOLUL 1

Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD)

Codul Mondial Anti-Doping

Standardul internaţional

 

            Textul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către AMAD şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

Lista interzisă pentru anul 2014

Codul Mondial Anti-Doping

            Conform articolului 4.2.2 al Codului Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate “substanţe specifice”, cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.

 

CAPITOLUL 2

Lista interzisă

 

Subcapitolul 1: Substanţe interzise

Secţiunea 1: S0. Substanţe neaprobate

 

            Orice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe “designer” sau medicamente de uz veterinar) este interzisă permanent.

 

Secţiunea 2: S1. Agenţii anabolici

 

Agenţii anabolici sunt interzişi.

1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)

a) SAA exogeni) includ:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4’, 5;’: 2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α -metil-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3’.4’:2,3]-5α--androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17β-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metandienonă (17β-hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17β-hidroxi-2α,17β-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17β-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17β-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17β-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17β-[ (tetrahidropiran-2-il)oxi]-1’H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hidroxi-5α-androsM-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (17-hidroxi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11 -trien-3-onă); trenbolon (17β-hidroxiestr-4,9,11 -trien-3-onă) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect (e) biologic(e) similar(e).

 

b) SAA endogeni2 când s-au administrat exogen: androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17β-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3β-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la:

5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5α-androstan-3β, 17α -diol; 5α-androstan-3β,17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3β-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 7α-hidroxi-DHEA; 7β-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.

 

2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la:

Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

 

Secţiunea 3: S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înrudite

 

(1) Sunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):

1. Agenţi de stimulare a eritropoiezei [de exemplu: eritropoietina (EPO), darbepoetina (dEPO), stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), precum (xenon, argon) metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), peginesatida (Hematida)];

2. Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi;

3. Corticotropinele şi factorii lor de eliberare;

4. Hormonul de creştere (GH) şi factorii săi de eliberare, factorul de creştere similar insulinei-1 (IGF-1),

(2) în plus, sunt interzişi următorii factori de creştere:

- factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră, şi alte substanţe cu structură Chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).

 

Secţiunea 4: S3. Beta-2 agonişti

 

Toţi beta-2 agoniştii, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi l-), unde e cazul, sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului inhalat (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore), formoterolului inhalat (maximum 54 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului luat prin inhalare, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.

Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers, dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice inhalate de până la limita maximă indicată mai sus.

 

Secţiunea 5: S4. Hormoni şi modulatori metabolici

 

(1) Următoarele clase sunt interzise:

1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;

2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERMs) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;

3. Alte substanţe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;

4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei;

5. Modulatori metabolici:

a) insulinele;

b) agonişti ai receptorilor δ activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ) (de exemplu, GW1516), agonişti ai axei PPARδ”- proteinkinaze activate de AMP (AMPK) (de exemplu, AICAR).

 

Secţiunea 6: S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatori

 

Agenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ:

- diuretice, desmopresina, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol; administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol), probenecid; şi alte substanţe cu efect(e) biologic(e) similar(e). Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară nu este interzisă.

Diureticele includ:

acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren, vaptani (de exemplu, tolvaptan)şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drospirenonei, pamabromului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei aplicate local, care nu sunt interzise).

Utilizarea în competiţie şi în afara competiţiei, după caz, a oricărei cantităţi a unei substanţe cu limită de prag (de exemplu, formoterol, salbutamol, cathină, efedrina, metilefedrină şi pseudoefedrină), în combinaţie cu un diuretic sau alt agent mascator, necesită eliberarea unei scutiri de uz terapeutic specifice pentru acea substanţă în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau pentru alt agent mascator.

 

Subcapitolul 2: Metode interzise

Secţiunea 1: M1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângelui

 

Sunt interzise următoarele:

1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine în sistemul circulator;

2. Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobina modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobina, produşi de hemoglobina micro-încapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar;

3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau componentelor sângelui prin mijloace fizice sau chimice.

 

Secţiunea 2: M2. Manipularea chimică şi fizică

 

Sunt interzise următoarele:

1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping. Aceste practici includ, dar nu se limitează la substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele);

2. Infuziile intravenoase şi/sau injecţiile cu mai mult de 50 ml într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaţiilor clinice.

 

Secţiunea 3: M3. Dopajul genetic

 

Sunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:

1. Transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;

2. Utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic. Subcapitolul 3: Substanţe şi metode interzise în competiţie

Pe lângă categoriile SO-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:

 

Secţiunea 1: 3.1 Substanţe interzise

Subsecţiunea 1: S6. Stimulente

 

(1) Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi I-), unde este cazul, sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol pentru uz local şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 20143.

(2) Stimulentele includ:

a) stimulente nespecifice:

adrafinil; amfepramonă; amfetamina; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaina; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)]; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fenmetrazinâ; fentermină; prenilamină; prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică;

b) stimulente specifice (exemple):

benzfetamină; cathină4; cathinonă şi analogii săi (de exemplu, mefedrona, metedrona, a-pirolidinovalerofenonă); dimetilamfetamină, efedrina5; epinefrină6 (adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metil efedrina7; metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină8; selegilină: sibutramină; stricnina: tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); trimetazidină; tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e)

 

Subsecţiunea 2: S7. Narcotice

 

Sunt interzise următoarele:

- buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivaţii lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.

 

Subsecţiunea 3: S8. Canabinoide

 

            Delta 9-tetrahidrocanabinol (THC) natural (de exemplu, canabis, haşiş, marijuana) sau sintetic şi canabimimeticele (de exemplu, ierburile “Spice”, JWH018, JWH073, HU-210) sunt interzise.

 

Subsecţiunea 4: S9. Glucocorticosteroizi

 

            Toţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.

 

Secţiunea 2: 3.2. Substanţe interzise în anumite sporturi

Subsecţiunea 1: P1. Alcool

 

Alcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este echivalent cu o concentraţie de alcool în sânge de 0,10g/L

- Sporturi de aer (FAI)

- Tir cu arcul (WA)

- Automobilism (FIA)

- Karate (WKF)

- Motociclism (FIM)

- Bărci cu motor (UIM).

 

Subsecţiunea 2: P2. Betablocante

 

(1) Dacă nu este specificat altfel, betablocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:

- Tir cu arcul (WA) (interzise şi în afara competiţiei) - Automobilism (FIA)

- Biliard (toate disciplinele) (WCBS)

- Darts (WDF)

- Golf (IGF)

- Tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei)

- Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air.

(2) Betablocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: - acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranofol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

 

CAPITOLUL 3

Agenţia Mondială Anti-Doping

Programul de monitorizare pe anul 2014*)

 

Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2014:

1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeina, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină (< 150 micrograme per mililitru), sinefrină;

2. narcotice: numai în competiţie: hidrocodonă, mitraginină, raportul morfină/codeină, tapentadol, tramadol;

3. glucocorticosteroizi: numai în afara competiţiei.


1 “Exogen” se refera la substanţele care, de regulă, nu sunt produse de organism în mod natural.

2 “Endogen” se referă la substanţele care, de regulă, sunt produse de organism în mod natural.

3 Următoarele substanţe induse în Programul de monitorizare pe 2014 (bupropion, cafeina, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise.

4 Cathina este interzisă când concentraţia sa îh urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

5 Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

6 Administrarea locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) de epinefrină (adrenalină) sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali nu este interzisă.

7 Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

8 Pseudoefedrină este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.

*) Codul AMAD (articolul 4.5) stipulează: .AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află pe Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport.”

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 613.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 28 septembrie ca Ziua Limbii Cehe.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Cehe, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii cehe se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.

Art. 3. - În instituţiile de învăţământ în care se predă limba cehă ca limbă maternă, în ziua de 28 septembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 130.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii Cehe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 614.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 3 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se poate stabili plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului mai mic de 3 ani, în situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 131.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 615.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale CEPROHART - S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CEPROHART- S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Nicolae Minea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 845.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială CEPROHART - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Al. I. Cuza nr. 3, Brăila

Cod unic de înregistrare: RO 2269251

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9855

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9505

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

350

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

9775

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9390

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

5916

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

171

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2916

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

2028

C1

ch. cu salariile

13

1960

C2

bonusuri

14

63

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

68

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

38

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

134

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

685

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

387

2

 

Cheltuieli financiare

20

385

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

32

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

48

 

1

 

Rezerve legale

25

4

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

44

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

22

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

13

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

9

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3086

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3086

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

100

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

79

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2139.24

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2067.51

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

120.32

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

991.88

8

 

Plăţi restante

55

251

9

 

Creanţe restante

56

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) prejudicii de exploatare - arborii neincluşi în actul de punere în valoare, care au fost vătămaţi sau distruşi în derularea procesului tehnologic de exploatare aprobat al partizii respective.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Autorizaţiile de exploatare se emit în 3 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase pe picior; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, autorizaţiile de exploatare se emit în două exemplare.”

3. La articolul 4 alineatul (4), literele a) şi b) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

“a) operatorii economici atestaţi pentru exploatări forestiere, care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior cu proprietarii/deţinătorii pădurilor sau vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier sau care efectuează prestări de servicii de exploatare, pe bază de contracte încheiate cu cumpărătorii de masa lemnoasă pe picior;

b) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;”.

4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

n(5) Autorizaţiile de exploatare emise, a căror valabilitate nu a expirat la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor actualiza în sistemul informaţional SUMAL până la data de 30 noiembrie 2014, conform modelului prevâzut în anexa nr. 1. Perioada pentru care se face autorizarea este perioada de timp determinată de data eliberării noii autorizaţii de exploatare şi, respectiv, de data expirării termenului autorizaţiei de exploatare iniţiale.”

5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv.”

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

,,(4) Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice şi în platforma primară, însuşite sub semnătură de împuterniciţii părţilor contractante, se înregistrează la sediul vânzătorului şi se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a parchetului; în situaţia în care cumpărătorul masei lemnoase nu participă la inventariere la data comunicată prin invitaţie sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le realizează în lipsă şi le comunică acestuia.

(5) După reprimirea parchetului în condiţiile alin. (3) şi (4), titularul autorizaţiei de exploatare şi emitentul avizelor de însoţire se modifică pe autorizaţia iniţială astfel:

a) titularul autorizaţiei devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât şi a celui aflat în diferite faze tehnologice;

b) emitentul avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă colectată şi expediata din parchet devine ocolul silvic.

(6) Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.”

7. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situaţia o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) şi (5) şi a actelor adiţionale la contracte pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.”

9. La articolul 13, literele n, r, s) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruşi sau vătămaţi prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizaţiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare;

……………………………………………………………………………………………………………………

r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu ai unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare, dacă acesta este şi cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului;

s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării proprietarul/deţinătorul pădurii/vegetaţiei forestiere de pe terenuri din afara fondului forestier naţional în care este constituită partida, precum şi în cazul în care partida este exploatată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

……………………………………………………………………………………………………………………

 (u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;”.

10. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.”

11. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în două exemplare.”

12. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.”

13. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie.”

14. La articolul 30, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

(3) Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.”

15. Anexele nr. 1, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 815.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la instrucţiuni)

 

Ocolul Silvic........................

Nr. ............din.................

 

AUTORIZAŢIE DE EXPLOATARE

Nr. ......din..........

 

1. Subsemnatul .......................................................... şeful Ocolului Silvic ..............................., autorizez exploatarea masei lemnoase din partida ............................, constituită în fondul forestier/vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, proprietatea .................................................... U.P./tarlaua ............................ u.a./parcela .............................. având un volum brut de .............. m3 pe o suprafaţă de .............  ha şi un număr de ............. arbori marcaţi cu dispozitivul de marcat cu amprenta ............ nr. ........destinat producţiei anului ........................ în următoarele condiţii:

a) parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat cu amprenta pătrată nr. .....................aplicat pe un număr de............arbori;

b) masa lemnoasă pe picior:

- este cumpărată pe picior de către ............................................................................................ reprezentată prin ............................................................ CI seria ......... nr. ..................... conform Contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior nr. .............................., încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier............................... în urma licitaţiei/negocierii organizate în data de ..............................; obligaţiile şi drepturile cumpărătorului sunt cele prevăzute de contract;

- este contractată de către ............................................... reprezentată prin ........................................ CI seria ....... nr. ..................... pentru prestări de servicii de exploatare, conform Contractului nr. ...................... încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier ................................................................................;

c) masa lemnoasă pe picior va fi exploatată de către ........................................................................, care are calitatea de titular al autorizaţiei de exploatare, reprezentată prin .................................................... CI seria ......... nr. ...................., în baza Certificatului de atestare seria ............  nr. .........................., valabil până la data de ..............................., şi a Contractului*) nr. .................................................................., încheiat cu ..............................................................

Titularul autorizaţiei de exploatare răspunde pe toată durata exploatării pentru prejudiciile produse în cuprinsul parchetului şi a drumurilor auto forestiere pe care circulă;

d) avizele de însoţire primare se emit de către:

d1) Ocolul silvic ............................................................... .(în condiţiile art. Salin. (1)lit. a) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce provin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare);

d2) operatorul economic ........................................................ (în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care deţine acord de distribuire şi utilizare a avizelor de însoţire, valabil.

Operatorului economic, altul decât ocolul silvic, care realizează lucrări de exploatare forestieră prin prestări de servicii silvice îi este interzisă emiterea avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă provenită din partida pentru care a realizat prestaţia.

 

2. În intervalul .............................titularul autorizaţiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a) instalarea unui număr de ........ linii de funiculare/alte instalaţii cu cablu, cu lungimile de: .................;

b) amenajarea drumurilor de tractor în lungime de .................;

c) amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de ..................;

d) amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de ...................;

e) asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii ...........................;

f) alte lucrări de organizare a şantierului ............................................................................................

 

3. Tehnologia de exploatare.................................................................................................................

 

4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin...............................................................................

 

5. Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin ...................................................................................................................................................................

 

6. Platforma primară în suprafaţă de.........m2, amplasată în u.a. .................(materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr. ........, aplicat pe un număr de ......... arbori ........................

 

7. Măsuri speciale conform art. 30 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011 ........................................................................................

 

8. Partida se va exploata în termenele de recoltare şi colectare de la ................... până la ................ şi de la ............. până la .................

 

9. Reprimirea parchetului se va face până la data de ......................

 

10. Alte menţiuni**)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

11. Nerespectarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, şi a termenelor prevăzute în prezenta autorizaţie atrage răspunderea titularului autorizaţiei de exploatare, conform reglementărilor legale.

 

Şeful ocolului silvic

Data........................

Semnătura............................

Titularul autorizaţiei

Ridicat autorizaţia astăzi.............

Semnătura............................

Cumpărătorul masei lemnoase

Data........................

Semnătura............................

 

            12. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul...................din data de..........., până la data de...............

 

Şeful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

 

            13. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul.............din data de................până la data de..................

 

Şeful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

 

            14. Autorizaţia s-a prelungit, în temeiul............din data de.............., până la data de...................

 

Şeful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

Titularul autorizaţiei/împuternicit

Data.........................

Numele, prenumele şi semnătura

........................................................

 

            15. În baza Notificării nr. ............... adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare................................., autorizaţia s-a prelungit, în temeiul .............din data de.................... până la data de.....................


*) Acest contract poate fi:

- contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiat cu proprietarul/deţinătorul fondului forestier/ vegetaţiei forestiere din afara acestuia, dacă cumpărătorul este atestat pentru activitatea de exploatare şi va desfăşura activitatea respectivă. Dacă, însă, cumpărătorul respectiv nu este atestat sau va realiza exploatarea masei lemnoase cu un alt operator atestat, atunci la această rubrică se va înregistra contractul de prestări servicii de exploatare încheiat între cumpărătorul masei lemnoase pe picior şi prestatorul în cauză;

- contractul de prestări servicii de exploatare încheiat de proprietarul/deţinătorul fondului forestier/vegetaţiei forestiere din afara acestuia cu un operator economic atestat.

**) Se referă la situaţiile de retragere a autorizaţiei de exploatare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la instrucţiuni)

 

VALOAREA

factorului “k” pe specii sau grupe de specii şi categorii de diametre

 

Nr. crt.

Categoria de diametre (cm)*)

Valoarea factorului “k”*) pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:

 

 

răşinoase

cvercinee, paltin, frasin, cireş, sorb

alte foioase

0

1

2

3

4

1.

2,1-4,0

0,018

0,036

0,018

2.

4,1-8,0

0,036

0,054

0,018

3.

8,1-12,0

0,054

0,090

0,018

4.

12,1-16,0

0,072

0,117

0,054

5.

16,1-20,0

0,108

0,153

0,072

6.

20,1-24,0

0,117

0,207

0.090

7.

24,1-28,0

0,207

0,378

0,144

8.

28,1-32,0

0,351

0,522

0,270

9.

32,1-36,0

0,522

1,071

0,459

10.

36,1-40,0

0,738

1,665

0,720

11.

40,1-44,0

0,945

2,223

0,963

12.

44,1-48,0

1,215

2,880

1,233

13.

48,1-52,0

1,656

3,861

1,656

14.

52,1-56,0

2,016

4,824

2,232

15.

56,1-60,0

2,394

6,138

2,970

16.

60,1-64,0

2,952

7,848

3,924

17.

64,1-68,0

3,366

9,126

4,815

18.

68,1-72,0

3,717

10,530

5,760

19.

72,1-76,0

4,212

12,609

7,047

20.

76,1-80,0

4,563

14,337

8,019

21.

>80,0

4,860

15,930

9,045


*) Pentru determinarea valorii prejudiciului diametrele se măsoară la 0.30 m de la sol. Pe terenurile înclinate diametrul se măsoară în partea din amonte.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la instrucţiunii

 

Ocolul Silvic..........................

Nr. .................din..............

Se aprobă.

Şeful ocolului silvic,

.......................................

 

PROCES-VERBAL

de reprimire/reprimire parţială a parchetului

încheiat astăzi,............................

 

Subsemnatul .........................................................., având funcţia de ......................................., împreună cu ......................................................... din partea Ocolului Silvic ........................................

în prezenţa/absenţa reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare, am efectuat reprimirea/reprimirea parţială a parchetului ........................... u.a. ......................, partida nr. ................ de produse ................... cu un volum brut pe picior de ...............m3, a cărei exploatare s-a făcut în baza

Autorizaţiei nr. ..............din.................făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2. Protecţia seminţişului şi curăţarea parchetului:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

 

u.a.

Felul regenerării (naturală sau artificială)

Compoziţia seminţişului utilizabil

Modul de răspândire

Suprafaţa ocupată cu seminţiş utilizabil

- mp -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

 

Specificarea prejudiciilor şi calculul penalităţilor

U/M

Valoarea unitară

- lei -

Valoarea totală

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contravenţie cu amenzi în valoare de .......................... urmând ca titularul autorizaţiei să achite suma de .........................., reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări şi măsuri*):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

            . La reprimirea/reprimirea parţială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

 

Tipul de stoc**)

Specii/Grupe de specii

Sortimentul

Volumul

- mc -

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal silvic împuternicit,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Pădurar titular de canton,

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Titularul autorizaţiei, (reprezentant)

..........................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

 


*) Se va preciza obligatoriu dacă a fost reprimită şi suprafaţa pe care a fost amplasată platforma primară.

**) Stoc pe picior, stoc în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară; stocul pe picior şi stocul în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului se consemnează numai în cazurile prevăzute la art. 6 din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.