MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 759/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 759         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

856. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

 

1.042/547. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 

2.668. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local īn anul 2014, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 32.961 din 9 octombrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte īn silvicultură, īn temeiul prevederilor art. 102 lit. c)şi art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin grija autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se organizează Centrul de expertiză şi coordonare la distanţă, denumit īn continuare Centrul APCRS, care va funcţiona ca structură specializată īn furnizarea de informaţii specifice necesare resurselor de intervenţie īn soluţionarea urgenţelor referitoare la transportul materialelor lemnoase sesizate către Serviciul de urgenţa 112, potrivit art. 3 lit. d)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008.

(2) Furnizarea informaţiilor specifice prevăzută la alin. (1) se face īn urma interogării bazei de date a Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit īn continuare SUMAL, prevăzut la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Centrul APCRS prelucrează prin interogarea bazelor de date din SUMAL informaţiile primite de la centrele unice pentru apeluri de urgenţă prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, referitoare la transportul materialelor lemnoase, corespunzător atribuţiilor acestor centre prevăzute la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008.

(4) Centrul APCRS este dotat cu sistemele tehnice electronice necesare accesului īn SUMAL şi īn Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă īn scopul preluării apelurilor de urgenţă referitoare la transportul materialelor lemnoase redirecţionate de centrele unice pentru apeluri de urgenţă.

(5) Funcţionarea Centrului APCRS este asigurată permanent.

Art. 2. - (1) Centrul APCRS verifică īn baza de date SUMAL validitatea codului unic online prevăzut la art. 3 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cod asociat numărului de īnmatriculare al mijlocului de transport al materialelor lemnoase comunicat de către centrele unice pentru apeluri de urgenţă şi corespunzător datei şi orei la care s-a primit sesizarea. Īn lipsa numărului de īnmatriculare al mijlocului de transport nu este posibilă identificarea codului unic online alocat transportului sesizat, fapt pentru care Centrul APCRS nu va fi apelat īn sistemul 112.

(2) Dacă Centrul APCRS constată validitatea codului unic online prevăzut la alin. (1), comunică aceasta operatorilor din centrele unice pentru apeluri de urgenţă pentru a īnchide fişa apelului.

(3) Dacă Centrul APCRS constată că nu există codul unic valid prevăzut la alin. (1), comunică aceasta operatorilor din centrele unice pentru apeluri de urgenţă, care vor transfera apelurile şi către dispeceratul de urgenţă al inspectoratului judeţean de poliţie competent teritorial, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru a acţiona conform competenţelor.

Art. 3. - (1) La solicitarea poliţiştilor care constată lipsa sau invaliditatea codului unic sau lipsa īnscrierii pe avizul de īnsoţire a unui cod offline, inspecţia silvică şi de vānătoare/inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vānătoare asigură prezenţa de urgenţă la faţa locului a personalului specializat al ocoalelor silvice īn vederea stabilirii speciei sau grupelor de specii, dimensiunii şi volumului materialului lemnos, precum şi pentru preluarea īn custodie a materialului lemnos reţinut īn vederea stabilirii provenienţei.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) asigură sprijinul tehnic şi logistic solicitat de către poliţişti.

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vānătoare stabilesc, pentru fiecare judeţ din zona de competenţă, respectiv pentru municipiul Bucureşti, şi comunică inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti numerele de telefon la care poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) solicită intervenţia personalului specializat al ocoalelor silvice.

Art. 4. - Şefii ocoalelor silvice de stat şi private au obligaţia de a nominaliza persoana/persoanele care, īn regim de permanenţă, are/au responsabilitatea de a se deplasa de urgenţă la faţa locului īn vederea acordării sprijinului de specialitate, tehnic şi logistic, necesar poliţiştilor, precum şi de a stabili şi a comunica la inspecţia silvică şi de vānătoare/ inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vānătoare numărul/ numerele de telefon la care se poate solicita acest sprijin, īn caz contrar aplicāndu-se sancţiunea revocării avizului pentru numirea īn funcţie a şefilor ocoalelor silvice private sau, după caz, sancţiunile administrative īn cazul şefilor ocoalelor silvice de stat.

Art. 5. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vānătoare īntocmesc evidenţa solicitărilor şi a acţiunilor realizate cu echipajele de poliţie şi cu ocoalele silvice.

Art. 6. - Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultura iniţiază demersurile necesare īn vederea īncheierii unui protocol de cooperare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi cu Inspectoratul General al Poliţiei Romāne īn scopul stabilirii modalităţilor concrete de acţiune īntre părţi, potrivit obligaţiilor legale ce le revin acestora.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Doina Adriana Pană

 

Bucureşti, 14 octombrie 2014.

Nr. 856.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.042 din 8 septembrie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 547 din 20 august 2014

 

ORDIN

pentru modificarea ari. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 

Avānd īn vedere:

- Referatul de aprobare nr. P6.788 din 20 august 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 868 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, īn temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) şi art. 869 alin.(1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - PNC funcţionează ca structură de specialitate şi este cuprinsă īn organigrama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

Īn considerarea prevederilor art. 9 din Hotărārea Guvernului nr. 1.069/2013 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar general

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 2.668.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, denumit īn continuare Institutul, este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, cu activitate īn domeniul cercetării īn cultură, al formării profesionale, al managementului cultural şi al dezvoltării instituţionale, care funcţionează īn subordinea Ministerului Culturii.

(2) Institutul se organizează şi funcţionează īn conformitate cu dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 1.069/2013 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu dispoziţiile legale şi prevederile metodologice incidente din domeniul cercetării, formării profesionale şi al culturii, precum şi cu prevederile prezentului regulament.

(3) Institutul are deplină autonomie īn stabilirea şi realizarea programelor, proiectelor, acţiunilor proprii, īn acord cu strategia Ministerului Culturii.

Art. 2. - (1) Institutul are sediul īn municipiul Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.

(2) Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de indicarea sediului, sigla instituţiei, precum şi denumirea autorităţii publice centrale īn a cărei subordine funcţionează.

(3) īn subordinea Institutului funcţionează două filiale cu personalitate juridică, cu sediul īn comuna Repedea, judeţul Maramureş, respectiv īn municipiul Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi.

Art. 3. - Activitatea Institutului este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

 

CAPITOLUL II

Obiective. Atribuţii

 

Art. 4. - Obiectivele de activitate ale Institutului sunt:

a) īndeplinirea strategiei Ministerului Culturii īn domeniile cercetării, formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului cultural;

b) realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente şi managementului īn domeniul culturii, īn beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate īn domeniul cultural şi ai persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte;

c) elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural.

Art. 5. - Pentru īndeplinirea obiectivelor, Institutul are următoarele atribuţii principale:

1. Īn domeniul cercetării sectorului cultural;

a) efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii;

b) colectează, gestionează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din Romānia;

c) fundamentează politicile publice īn domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii īn vederea promovării valorilor culturale, īn corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice romāneşti care au acelaşi obiectiv;

d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă īn sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din Romānia;

e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;

f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;

g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului īn sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru īmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

k) valorifică studiile, analizele, cercetările;

            l) dezvoltă programe şi proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă privind conservarea, restaurarea, managementul, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural;

m) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică īn cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.

2. Īn domeniul formării profesionale continue şi al educaţiei permanente:

a) determină nevoile de formare profesională ale angajaţilor instituţiilor publice şi persoanelor juridice de drept privat cu activitate īn domeniul cultural;

b) elaborează, īn colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Calificări, cu Centrul Naţional de Dezvoltare a īnvăţămāntului Profesional şi Tehnic şi cu alte autorităţi şi organisme īn domeniu, standardele de pregătire profesională şi standardele ocupaţionale, tematici şi programe specifice domeniului culturii;

c) organizează şi desfăşoară programe, cursuri şi alte activităţi de formare profesională a personalului instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum şi a persoanelor fizice;

d) propune Ministerului Culturii proiecte de formare a specialiştilor īn domeniul protejării monumentelor istorice;

e) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi īnscriere īn acesta, īn conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii;

f) oferă servicii de educaţie recurentă sau compensatorie, formare profesională şi educaţie civică, prin organizarea şi desfăşurarea de programe, cursuri şi alte activităţi specifice;

g) oferă servicii de orientare profesională īn colaborare cu entităţile educaţionale din sistemul educaţional naţional;

h) organizează şi desfăşoară activităţi de evaluare şi atestare a competenţelor profesionale dobāndite pe cale nonformală şi informală;

i) organizează şi desfăşoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală şi postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, īn condiţiile legii;

j) elaborează şi realizează aplicaţii practice pentru programele, cursurile şi celelalte activităţi organizate;

k) organizează şi desfăşoară, īn colaborare cu direcţiile de Specialitate ale Ministerului Culturii şi cu alte instituţii ale acestuia, atestarea specialiştilor şi experţilor īn domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituţiile de spectacole;

            l) sprijină activitatea şi colaborează cu instituţiile de īnvăţămānt artistic şi cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;

m) eliberează, īn condiţiile legii, diplome educaţionale şi certificate de absolvire, persoanelor care au urmat programele şi cursurile organizate;

n) participă la organizarea de programe şi activităţi de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, īn ceea ce priveşte conservarea, evidenţa şi punerea īn valoare a patrimoniului cultural mobil şi imobil deţinut de unităţile de cult;

o) asigură īndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;

p) asigură atestarea īn domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor şi operatorilor culturali conform legii;

q) dezvoltă, perfecţionează şi pune la dispoziţia persoanelor interesate aplicaţii informatice necesare formării profesionale şi educaţiei permanente specifice domeniului culturii.

3. Īn domeniul managementului cultural:

a) elaborează şi pune la dispoziţia persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management şi marketing cultural;

b) elaborează studii, lucrări şi metodologii cu aplicabilitate īn domeniul culturii;

c) asigură consultanţă şi asistenţă metodologică şi de specialitate īn domeniul managementului şi marketingului cultural instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, şi persoanelor juridice de drept privat;

d) elaborează şi propune, īn vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură;

e) colaborează cu alte instituţii publice care au atribuţii şi dezvoltă programe īn domeniul managementului cultural;

f) dezvoltă aplicaţii informatice specifice managementului cultural.

4. Īn domeniul dezvoltării instituţionale:

a) acordă consultanţă la solicitarea persoanelor juridice de drept privat şi realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale şi de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităţilor pentru activitatea de conducere;

b) pregăteşte şi perfecţionează specialişti īn domenii care sunt solicitate de economia de piaţă, pentru sectorul culturii - legislaţie, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc;

c) elaborează proiectele metodologiilor şi criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate īn domeniul culturii, precum şi modalităţile de examinare finală şi de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii.

5. Alte atribuţii;

a) editează şi comercializează publicaţii de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor şi altele;

b) propune Ministerului Culturii, īn vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite;

c) organizează şi īntreţine baze de date, precum şi un centru de documentare, specifice obiectului său de activitate;

d) organizează manifestări ştiinţifice, mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experienţă şi de informare documentară - īn domeniile sale de competenţă;

e) desfăşoară activităţi de cazare şi masă īn spaţiile pe care le are īn administrare.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate īn domeniul public sau privat al statului, după caz, pe care le administrează īn condiţiile legii, precum şi asupra bunurilor aflate īn proprietatea sa.

(2) Patrimoniul Institutului poate fi īmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi prin preluarea īn custodie sau transfer, cu acordul părţilor, de obiecte, materiale şi alte bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept privat ori persoane fizice din ţară sau străinătate, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Personalul şi conducerea

 

Art. 7. - Funcţionarea Institutului se asigură īn principal prin activitatea personalului de specialitate şi administrativ angajat īn baza unui contract individual de muncă.

Art. 8. - (1) Numărul de posturi ale Institutului este 36.

(2) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 9. - (1) Salarizarea personalului angajat al Institutului se realizează īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2) īncadrarea personalului se face conform dispoziţiilor īn vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Activitatea Institutului este organizată şi se desfăşoară pe bază de programe şi proiecte, conform Planului de management aprobat.

Art. 11. - (1) Institutul este condus de un manager, pe baza contractului de management, īncheiat īn urma concursului de management, conform legii.

(2) Managerul Institutului este asistat īn activitatea sa de următoarele organisme colegiale cu rol consultativ:

a) Consiliul administrativ;

b) Consiliul de specialitate.

Art. 12. - (1) Managerul Institutului conduce īntreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă īn raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, din ţară sau din străinătate.

(2) Managerul Institutului este ordonator secundar de credite şi īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă şi angajează juridic, profesional şi financiar instituţia īn raporturile juridice cu terţii;

b) propune spre aprobare ministrului culturii bugetul şi statele de funcţii ale Institutului, la termenele şi īn condiţiile stabilite de autoritate;

c) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi dispune luarea măsurilor care se impun pentru aceasta;

d) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor (egale;

e) aprobă angajarea, promovarea şi concedierea personalului Institutului, īn condiţiile legii;

f) negociază clauzele contractelor īncheiate conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

g) răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Institutului, asigură promovarea personalului īn funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea īn gradaţii, īn condiţiile legii, astfel īncāt să se īncadreze īn sumele aprobate cu această destinaţie īn bugetul propriu;

h) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, īn condiţiile legii;

i) stabileşte, după caz, criterii suplimentare de evaluare a performanţelor profesionale;

j) aprobă, īn funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale īn domeniu, constituirea echipelor de proiect pentru desfăşurarea unor activităţi proiecte/programe şi desemnează coordonatorii acestora;

k) īncheie acte juridice īn numele şi pe seama instituţiei, īn limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;

            l) răspunde de administrarea şi gestionarea patrimoniului instituţiei;

m) planifică şi organizează programul anual de activitate al instituţiei;

n) asigură elaborarea, supune spre avizare Consiliului administrativ şi aprobă Regulamentul intern al instituţiei;

o) asigură luarea măsurilor pentru organizarea activităţilor de protecţie a muncii, pază şi protecţie īmpotriva incendiilor;

p) dispune aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului instituţiei, potrivit legii;

q) coordonează īntocmirea şi actualizarea fişelor de post pentru personalul instituţiei;

r) organizează controlul financiar preventiv propriu şi activitatea de audit public intern, potrivit legii;

s) aprobă, la solicitarea motivată a experţilor-consultanţi, acordarea de reduceri şi gratuităţi beneficiarilor persoane fizice ai programelor de formare profesională oferite de Institut, īn condiţiile legii;

t) coordonează şi conduce procesele de elaborare, implementare şi control necesare introducerii sistemului de management al calităţii īn activitatea Institutului;

u) asigură īmbunătăţirea modului de organizare şi de desfăşurare a activităţilor Institutului;

v) aprobă planul anual de cercetare ştiinţifică īn cadrul Institutului;

w) dispune măsurile necesare pentru īndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Institutului, inclusiv pentru dezvoltarea şi diversificarea veniturilor proprii;

x) asigură respectarea destinaţiei subvenţiilor/alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

y) răspunde, potrivit legii, de: angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor īn limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate; realizarea veniturilor; angajarea şi utilizarea cheltuielilor īn limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; integritatea bunurilor īncredinţate instituţiei pe care o conduce; organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat īn administrare şi execuţiei bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

z) elaborează şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, iar, după aprobare, asigură defalcarea lui pe activităţi specifice;

aa) soluţionează contestaţiile īn legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

bb) avizează şi propune spre aprobare autorităţii, ori de cāte ori intervin modificări care să justifice un astfel de demers, modificarea organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Institutului sau noi astfel de documente, după caz;

ce) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

(3) īn exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.

(4) īn exercitarea atribuţiilor sale managerul este asistat de o echipă managerială, conform contractului de management.

(5) Managerul poate delega, īn condiţiile legii, prin decizie, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane cu funcţii de conducere din cadrul Institutului.

(6) īn absenţa managerului, atribuţiile şi competenţele acestuia pot fi delegate, prin decizie scrisă, directorului Direcţiei cercetare şi formare profesională.

Art. 13. - (1) Consiliul administrativ al Institutului este organism colegial cu rol consultativ, alcătuit din 6 membri, după cum urmează:

a) managerul - īn calitate de preşedinte al Consiliului administrativ;

b) directorul Direcţiei cercetare şi formare profesională;

c) şeful Serviciului cercetare;

d) şeful Serviciului formare profesională;

e) contabilul-şef;

f) un membru din cadrul Compartimentului ştiinţific cercetare-dezvoltare.

(2) Componenţa nominală a Consiliului administrativ se stabileşte prin decizie de către managerul Institutului.

(3) La şedinţele Consiliului administrativ poate participa un reprezentant al Compartimentului juridic.

(4) La şedinţele Consiliul administrativ pot participa īn calitate de invitaţi coordonatorii/membri ai echipelor de proiect care nu sunt membri ai Consiliului administrativ sau reprezentanţi ai compartimentelor Institutului, pentru a oferi informaţii suplimentare cu privire la obiectul dezbaterii.

(5) Secretariatul Consiliul administrativ este asigurat de către personalul Institutului, numit prin decizia managerului.

Art. 14. - (1) Consiliul administrativ se īntruneşte trimestrial, īn şedinţe ordinare, sau ori de cāte ori este necesar, īn şedinţe extraordinare, la propunerea managerului.

(2) Convocarea Consiliului administrativ se realizează cu două zile īnainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, de preşedintele acestuia, prin grija secretariatului.

(3) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului administrativ este īntocmită de preşedinte şi comunicată membrilor de către secretariat cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Consiliul administrativ se consideră legal īntrunit īn prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi.

(5) Ordinea de zi a şedinţei şi hotărārile Consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Īn cazul imposibilităţii atingerii majorităţii simple, votul preşedintelui este hotărātor.

(6) Membrii secretariatului Consiliului administrativ participă la şedinţe, īntocmesc procesul-verbal şi asigură luarea la cunoştinţă a acestuia īn vederea semnării de către membrii prezenţi.

(7) Procesul-verbal al şedinţei, semnat de toţi membrii prezenţi, precum şi documentele care au fost dezbătute īn şedinţă se arhivează īn condiţiile legii.

(8) Membrii secretariatului, membrii Consiliului administrativ şi invitaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra documentelor şi dezbaterilor din cadrul şedinţelor.

(9) Activitatea membrilor Consiliului administrativ nu este retribuită.

Art. 15. - (1) Principalele atribuţii ale Consiliul administrativ sunt:

a) īn baza propunerilor formulate de manager, analizează şi fundamentează programele şi proiectele culturale anuale şi de perspectivă ale Institutului;

b) avizează programul anual de activitate al Institutului;

c) pe baza proiectelor şi programelor aprobate, dezbate şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Institutului;

d) analizează execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli cu privire la folosirea eficientă şi eficace a fondurilor alocate, precum şi utilizarea sumelor realizate din venituri extrabugetare şi formulează propuneri, după caz, pe care le īnaintează managerului;

e) analizează şi propune necesarul de investiţii, reparaţii curente şi capitale, de dotări independente, pe care le include īn proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi, după aprobarea acestuia, urmăreşte stadiul realizării;

f) avizează Regulamentul intern al Institutului, pe care īl propune spre aprobare managerului;

g) analizează şi formulează propuneri pentru īmbunătăţirea structurii organizatorice, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii ale Institutului;

h) analizează şi propune măsuri pentru perfecţionarea, īncadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii;

i) dezbate măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizānd studii şi programe de perfecţionare a activităţii;

j) dezbate propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de casare a bunurilor materiale;

k) analizează, dezbate şi propune tarifele pentru activităţile prestate de Institut;

            l) dezbate orice alte probleme care se impun a fi rezolvate īn realizarea obiectului de activitate al instituţiei, incluse pe ordinea de zi aprobată a şedinţelor Consiliului administrativ;

m) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

(2) īn exercitarea atribuţiilor sale Consiliul administrativ adopta dispoziţii.

Art. 16. - (1) Consiliul de specialitate al Institutului este organism colegial cu rol consultativ care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menţine şi īmbunătăţi sistemul de management al calităţii din Institut şi care asigură coordonarea ştiinţifică a acestuia.

(2) Consiliul de specialitate este alcătuit din 5 membri, după cum urmează:

a) managerul Institutului - preşedinte;

b) un reprezentant din domeniul cercetării;

c) un reprezentant din domeniul formării profesionale; d) un reprezentant din īnvăţămāntul universitar;

e) un reprezentant al Ministerului Culturii.

(3) Componenţa nominală a Consiliului de specialitate se stabileşte prin decizie de către managerul Institutului.

(4) La şedinţele Consiliului de specialitate pot participa īn calitate de invitaţi, la propunerea managerului, coordonatorii/ membri ai echipelor de proiect care nu sunt membri ai Consiliului de specialitate sau reprezentanţi ai compartimentelor Institutului, pentru a oferi informări suplimentare cu privire la obiectul dezbaterii şi/sau personalităţi ale vieţii culturale, artistice, ştiinţifice etc, īn funcţie de problematica supusă analizei.

(5) Secretariatul Consiliului de specialitate este asigurat de către personalul Institutului, numit prin decizie a managerului.

Art. 17. - Principalele atribuţii ale Consiliului de specialitate sunt următoarele:

a) formulează propuneri şi recomandări privind strategia managerială īn domeniul cercetării şi formării;

b) formulează propuneri pentru optimizarea implementării planului de management;

c) formulează recomandări pentru planificările anuale privind activităţile specifice ale Institutului;

d) avizează planul de marketing;

e) face propuneri şi recomandări pentru īncheierea unor parteneriate sau acorduri de cooperare cu instituţii şi organizaţii de prestigiu din ţară şi străinătate;

f) sprijină activităţile menite să ducă la īmbunătăţirea imaginii publice a Institutului;

g) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 18. - (1) Consiliul de specialitate se īntruneşte de două ori pe an, īn şedinţe ordinare, sau ori de cāte ori este necesar, īn şedinţe extraordinare, la propunerea managerului.

(2) Convocarea Consiliului de specialitate se realizează cu două zile īnainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei, de preşedintele acestuia, prin grija secretariatului.

(3) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de specialitate este īntocmită de preşedinte şi comunicată membrilor de către secretariat, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Membrii secretariatului Consiliului de specialitate participă la şedinţe, īntocmesc procesul-verbal şi asigură luarea la cunoştinţă a acestuia īn vederea semnării de către membrii prezenţi.

(5) Procesul-verbal al şedinţei, semnat de toţi membrii prezenţi, precum şi documentele care au fost dezbătute īn şedinţă se arhivează īn condiţiile legii.

(6) Membrii secretariatului, membrii Consiliului de specialitate şi invitaţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra documentelor şi dezbaterilor din cadrul şedinţelor.

(7) Activitatea membrilor Consiliului de specialitate nu este retribuită.

Art. 19. - Contabilul-şef al Institutului este numit, potrivit legii, prin decizie a managerului, se află īn subordinea acestuia, coordonează activitatea Compartimentului financiar-contabilitate şi a Compartimentului administrativ şi īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) pregăteşte bugetele, planifică şi controlează toate operaţiunile financiare, contabile şi administrative legate de activitatea Institutului şi le supune aprobării managerului;

b) elaborează şi supune avizării Consiliului administrativ proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

c) răspunde de legalitatea operaţiunilor financiar-contabile;

d) avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, pe care le depune la compartimentul competent al Ministerului Culturii la termenele prevăzute de lege;

e) asigură īntocmirea raportărilor lunare şi trimestriale obligatorii, potrivit legii, şi răspunde de transmiterea acestora la Ministerul Culturii la termenele stabilite;

f) asigură evidenţa angajamentelor legale şi a celor bugetare;

g) organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă;

i) verifică documentele justificative primite pentru toate operaţiunile financiare;

j) organizează activitatea financiar-contabilă īn cadrul instituţiei şi asigură efectuarea corectă şi la timp a īnregistrărilor contabile, potrivit prevederilor legale;

k) organizează evidenţa gestiunii bunurilor materiale şi urmăreşte efectuarea procesului de inventariere a elementelor de activ şi pasiv, īn condiţiile legii;

            l) urmăreşte realizarea controlului financiar preventiv;

m) angajează Institutul prin semnătură, alături de manager, īn operaţiunile economico-financiare;

n) asigură controlul casieriei şi al magaziei de materiale;

o) īntocmeşte şi īnaintează dările de seamă statistice cu caracter financiar la termenele prevăzute;

p) urmăreşte şi asigură īnregistrarea īn contabilitate a materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;

q) īndrumă şi controlează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului din Institut, activitatea de inventariere şi administrare a īntregului patrimoniu gestionat de Institut;

r) avizează notele de fundamentare pentru achiziţii publice de bunuri, servicii sau produse;

s) organizează activitatea casieriei īn conformitate cu prevederile legale, ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţi lor īn numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu băncile;

t) asigură fondurile necesare pentru deplasările salariaţilor Institutului īn ţară, īn interesul serviciului, la manifestări culturale etc, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor īn vigoare, urmărind īncadrarea corectă īn cheltuielile aprobate;

u) īntocmeşte, pentru deplasările īn străinătate, formele de plată; verifică deconturile prezentate şi urmăreşte restituirea valutei neutilizate la casieria Institutului şi reconstituirea fondurilor respective;

v) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

Comisii

 

Art. 20. - (1) Īn cadrul Institutului funcţionează:

a) comisii specializate pentru atestarea, autorizarea sau avizarea persoanelor fizice, respectiv juridice;

b) Comisia pentru atestare şi avizare īn domeniul impresariatului artistic - organism de specialitate, fără personalitate juridică, organizat īn conformitate cu Hotărārea Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare īn domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

c) Comisia de atestare īn domeniul monumentelor istorice, constituită conform Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici īn domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.495/2010;

d) Comisia centrală pentru acordarea certificatelor de traducător īn şi din limbi străine;

e) alte comisii menite să īmbunătăţească transparenţa modului de desfăşurare a activităţilor specifice.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi e) funcţionează īn baza procedurilor aprobate prin decizie a managerului.

 

CAPITOLUL VI

Structura organizatorică

 

Art. 21. - Organizarea Institutului este structurată īn funcţie de natura activităţilor care sunt desfăşurate īn cadrul acestuia, conform organigramei cuprinse īn anexă.

Art. 22. - Compartimentul juridic este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului;

b) reprezintă instituţia pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei;

c) apără interesele instituţiei īn faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi īn raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;

d) īntocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, īn instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului;

e) exercită căile de atac īmpotriva hotărārilor judecătoreşti considerate neīntemeiate şi nelegale;

f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice īn care Institutul este parte;

g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia;

h) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate īn īntocmirea de acte, contracte, decizii etc, asigurānd conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;

i) acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente ale Institutului;

j) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute;

k) avizează deciziile emise de manager;

            l) elaborează sau, după caz, analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, proiectele de acte juridice şi de contracte īn care Institutul este parte, asigurānd conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;

m) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului;

n) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului;

0) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 23. - Compartimentul achiziţii este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii principale:

a) derulează procedurile privind achiziţiile publice cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărārii Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) īntocmeşte, urmăreşte şi actualizează planul de achiziţii;

c) īntocmeşte documentaţia necesară iniţierii procedurilor de achiziţie, precum şi documentaţia de atribuire;

d) pregăteşte şi transmite răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi;

e) realizează şi menţine un sistem de monitorizare a achiziţiilor şi a contractărilor, conform legislaţiei īn vigoare īn domeniu;

f) asigură suportul administrativ pentru comisiile de licitaţie īn cadrul procesului de evaluare a ofertelor;

g) īntocmeşte şi transmite anunţurile de atribuire, conform prevederilor legale;

h) īntocmeşte contractele şi le īnaintează īn vederea semnării;

i) īntocmeşte şi păstrează dosarele achiziţiilor publice;

j) īntocmeşte rapoartele privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor aplicate;

k) urmăreşte respectarea termenelor pentru elaborarea ofertelor, precum şi a termenelor pentru īncheierea contractelor de achiziţie publică;

1) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 24. - (1) Compartimentul resurse umane şi control managerial intern este īn subordinea managerului şi asigură respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii specifice sferei de activitate a compartimentului.

(2) īn domeniul resurselor umane, Compartimentul resurse umane şi control managerial intern īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) īntocmeşte proiectul statului de funcţii al Institutului şi īl propune spre aprobare managerului;

b) propune structura de personal pe baza căreia se determină fondurile destinate cheltuielilor cu salariile, conform legii;

c) īntocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor, actele adiţionale la acestea, documentele pentru

promovarea personalului īn urma concursurilor susţinute, conform legii, precum şi convenţiile pentru prestări de servicii;

d) asigură īntocmirea şi efectuarea corectă a īnregistrărilor īn documentele de evidenţă a muncii prevăzute de lege şi păstrarea acestora īn condiţii corespunzătoare;

e) asigură completarea Registrului general de evidenţă a salariaţilor;

f) asigură consultanţa de specialitate īn scopul īntocmirii fişelor de post ale angajaţilor Institutului;

g) īntocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din structura instituţiei;

h) asigură condiţiile necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din structura instituţiei;

i) īntocmeşte documentele de angajare sau īncetare a raporturilor de muncă ale angajaţilor instituţiei;

j) gestionează fişele de evaluare profesională individuală anuală a angajaţilor;

k) īntocmeşte contractele prevăzute de legislaţia īn vigoare pentru persoanele care īndeplinesc atribuţii de instruire teoretică şi practică īn cadrul programelor de formare profesională derulate de Institut;

            l) asigură documentaţia necesară pentru īntocmirea dosarelor persoanelor care solicită īncetarea activităţii şi o supune spre aprobare conducerii instituţiei;

m) asigură īntocmirea documentelor statistice, a evidenţelor de personal şi de salarizare, precum şi a altor documente solicitate īn domeniul resurselor umane;

n) asigură consultanţa de specialitate şi sprijinul necesar desfăşurării īn condiţii de legalitate a procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor Institutului;

o) īnaintează conducerii Institutului propunerile nominale ale personalului ce īndeplineşte condiţiile prevăzute de lege īn vederea promovării īn grade sau trepte profesionale;

p) stabileşte īn condiţii de legalitate drepturile salariale ale personalului Institutului;

q) īntocmeşte centralizatorul anual al concediilor de odihnă ale personalului şi īl supune aprobării managerului;

r) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

(3) Īn domeniul controlului managerial intern, Compartimentul resurse umane şi control managerial intern īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) colaborează cu celelalte compartimente din instituţie la identificarea şi selectarea activităţilor procedurabile la nivelul Institutului;

b) asigură secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei;

c) elaborează şi propune Comisiei de monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial reglementările metodologice, criteriile de evaluare necesare pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern;

d) asigură evaluarea sistematică, īn scopul menţinerii la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor;

e) asigură cunoaşterea de către personalul de conducere şi de execuţie a importanţei şi rolului controlului intern;

f) asigură īnregistrarea de īndată şi īn mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative;

g) verifică şi asigură realizarea de către instituţie a cerinţelor generale şi specifice īn domeniul controlului intern managerial prevăzute de dispoziţiile legale īn vigoare;

h) elaborează proiectul de raport anual asupra sistemului de control intern managerial, pe care īl prezintă spre avizare Comisiei de monitorizare, coordonare şi īndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial cu atribuţii īn acest sens;

i) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 25. - (1) Activitatea de audit intern a Institutului se desfăşoară īn conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

(2) Auditul intern reprezintă o activitate funcţională independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliază conducerea Institutului īn ceea ce priveşte buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice.

(3) Compartimentul audit public intern este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:

a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

e) īn cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

f) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa prin lege.

Art. 26. - (1) Compartimentul financiar-contabilitate se află īn subordinea contabilului-şef şi urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) actualitatea şi corectitudinea informaţiilor economice şi contabile necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate ale Institutului;

b) respectarea prevederilor legale privind īnregistrarea cronologică a operaţiilor economico-financiare şi prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului;

c) asigurarea unui control cāt mai strict al integrităţii patrimoniului prin īnregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor pe categorii, pe locuri de depozitare etc;

d) corecta īntocmire a documentelor de sinteză contabilă care dau imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

(2) Compartimentul financiar-contabilitate īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe baza planului de management şi a programului minimal aprobat;

b) asigură execuţia bugetului instituţiei;

c) asigură īnregistrarea operaţiunilor financiar-contabile ale instituţiei şi a documentelor aferente;

d) răspunde de īntocmirea, conform legislaţiei īn vigoare, a statelor de plată, īn baza documentelor care atestă legalitatea acestora;

e) īntocmeşte statele de salarii avānd la bază statele de funcţii transmise de Compartimentul resurse umane şi control managerial intern;

f) īntocmeşte viramente pentru plata obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate şi către fondul de şomaj;

g) fundamentează tarifele şi cuantumurile acestora, pe baza propunerilor primite de la compartimentele operaţionale şi funcţionale abilitate;

h) īntocmeşte declaraţia lunară privind obligaţiile de plată pentru asigurări de sănătate;

i) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate;

j) răspunde de păstrarea tuturor documentelor īntocmite;

k) organizează contabilitatea veniturilor īncasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială;

            l) urmăreşte realizarea īncasărilor şi efectuarea la termen a plăţilor, cu respectarea dispoziţiilor legale;

m) asigură īncasarea şi īnregistrarea veniturilor proprii ale Institutului, potrivit dispoziţiilor legale;

n) exercită verificarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti, efectuarea recepţiilor şi plăţilor, inventarierilor, asigurarea şi constituirea de garanţii, conducerea evidenţei contabile şi realizarea datelor īnscrise īn bilanţuri şi conturi de execuţie;

o) īntocmeşte rapoarte şi situaţii financiare finale;

p) participă la efectuarea inventarierii, propune casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, identifică mijloace de valorificare a acestora;

q) asigură şi păstrează evidenţa contractelor īncheiate de instituţie;

r) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 27. - Compartimentul administrativ se află īn subordinea contabilului-şef şi īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) īntocmeşte planul de apărare şi de pază contra incendiilor, īl supune spre aprobare managerului şi urmăreşte aplicarea acestuia;

b) organizează serviciul de pază al instituţiei;

c) coordonează activitatea de aprovizionare a magaziei de materiale a Institutului;

d) primeşte, aprobă şi distribuie rechizite personalului din Institut;

e) verifică şi semnează notele de lichidare pentru personalul din Institut care īşi īncetează activitatea;

f) face comenzi pentru realizarea ştampilelor şi tipăriturilor folosite īn activitatea de secretariat;

g) procură şi decontează mărci poştale necesare tuturor expedierilor din Institut şi distribuie destinatarilor din instituţie corespondenţa primită pe această cale;

h) asigură montarea şi reparaţii minore pentru mobilierul şi dotările Institutului;

i) menţine curăţenia spaţiilor de lucru aflate īn administrarea sau proprietatea Institutului;

j) propune fundamentat lucrări de instalaţii, reparaţii, īntreţinere etc;

k) participă la realizarea inventarierii tuturor bunurilor din patrimoniul Institutului;

1) īntocmeşte referatele de necesitate pentru consumabile, mijloace fixe, aparatură şi bunuri de inventar, la propunerea conducătorilor compartimentelor;

m) ia măsuri preventive pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor unor fenomene naturale periculoase: ploi, zăpezi, īngheţ, inundaţii, cutremure etc;

n) oferă informaţii necesare īntocmirii caietelor de sarcini pentru achiziţionarea de servicii şi echipamente;

o) propune măsurile necesare bunei administrări a patrimoniului mobil şi imobil aflat īn administrarea Institutului şi răspunde pentru modul de aplicare a acestora;

p) administrează şi utilizează aparatura şi utilajele necesare efectuării lucrărilor de īntreţinere şi reparaţii curente necesare imobilelor utilizate de instituţie;

q) verifică, la primirea documentelor, organizarea corectă īn dosare, īn conformitate cu prevederile Nomenclatorului de păstrare, ale Normelor tehnice şi ale Instrucţiunilor Arhivelor Naţionale;

r) pune la dispoziţia structurilor din Institut, precum şi a altor persoane fizice sau juridice, la solicitarea acestora şi īn baza aprobării conducerii, spre consultare, documente, cu excepţia celor cu regim secret şi clasificate;

s) eliberează, īn baza solicitărilor aprobate, copii de pe documentele aflate īn arhiva Institutului;

t) se preocupă de buna păstrare a materialului arhivistic, asigurāndu-l īmpotriva furtului şi degradării, şi răspunde pentru integritatea materialului arhivistic;

u) ţine evidenţa documentelor intrate şi ieşite din arhivă īn Registrul de evidenţă curentă;

v) organizează, conform prevederilor legale, activitatea de predare către Arhivele Naţionale a documentelor care se păstrează permanent;

w) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 28. - Compartimentul marketing, comunicare, PR şi IT este subordonat managerului şi īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) realizează şi propune spre aprobare managerului strategia de marketing a Institutului;

b) realizează planul de comunicare internă şi externă a Institutului;

c) efectuează segmentarea pe tipuri de produse şi servicii ale Institutului;

d) se ocupă de plasarea adecvată a ofertei institutului īn raport cu beneficiarii;

e) dezvoltă raporturile Institutului cu media;

f) utilizează bazele de date din cadrul Institutului pentru diseminarea materialelor generate de Compartimentul marketing, comunicare, PR şi IT;

g) elaborează strategia de comunicare şi strategia de promovare a imaginii şi le implementează după aprobarea acestora de către managerul Institutului;

h) supervizează realizarea elementelor de identitate vizuală ale Institutului şi le propune spre aprobare managerului Institutului;

i) urmăreşte reflectarea īn media a activităţilor Institutului şi propune acţiuni corective īn cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi īn percepţia publică faţă de activitatea institutului;

j) sprijină activitatea celorlalte compartimente ale Institutului, īn vederea asigurării identităţii de imagine a instituţiei;

k) asigură valorificarea publicistică a rezultatelor activităţii Institutului;

            l) creează reţeaua informatică integrată a Institutului şi asigură securitatea informatică a bazelor de date;

m) asigură mentenanţa reţelei hardware şi software şi răspunde de derularea contractelor de servicii aferente;

n) realizează şi actualizează paginile de internet ale Institutului;

o) asigură buna funcţionare a dotărilor electronice necesare desfăşurării īn bune condiţii a activităţilor specifice Institutului, precum şi buna funcţionare a acestora;

p) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 29. - Compartimentul ştiinţific cercetare-dezvoltare este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor de cercetare-dezvoltare;

b) propune spre aprobare Consiliului administrativ programul anual de cercetare-dezvoltare managerială al Institutului;

c) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea planului de cercetare ştiinţifică;

d) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, īncadrarea personalului de cercetare īn grade profesionale;

e) propune tematica manifestărilor cu caracter ştiinţific;

f) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

g) contribuie la iniţierea unor proiecte de cercetare instituţionale;

h) face propuneri de colaborare cu alte instituţii de profil;

i) face propuneri de afiliere la asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, fără ca prin activitatea desfăşurată īn aceste organisme să intre īn conflict de interese cu Institutul;

j) avizează rapoartele anuale privind cercetarea ştiinţifică a Institutului;

k) elaborează normele privind etica şi deontologia activităţii de cercetare-dezvoltare īn cadrul Institutului;

            l) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 30. - (1) Direcţia cercetare şi formare profesională se află īn subordinea managerului, este condusă de un director şi are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de cercetare, respectiv activitatea deformare profesională a Institutului şi supraveghează calitatea acesteia;

b) favorizează, stimulează şi propune liniile de perspectivă pentru programele şi proiectele instituţiei īn domeniul cercetării, respectiv al formării profesionale;

c) prezintă propuneri de programe şi/sau proiecte pentru Institut;

d) iniţiază, stabileşte, dezvoltă şi susţine raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Romāne, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate īn Romānia şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu sau activităţi de formare de interes comun;

e) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizare şi implementare a fiecărui program şi/sau proiect din domeniul cercetării, respectiv formării profesionale derulat de Institut;

f) stabileşte parteneriate cu instituţii şi organizaţii care au interese comune cu cele ale Institutului;

g) planifică priorităţile participării la manifestări ştiinţifice cu comunicări din rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, īn condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, īn limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;

h) planifică priorităţile de participare la conferinţe, grupuri de lucru sau comunicări din domeniul formării profesionale;

i) stabileşte priorităţile de a publica lucrări ştiinţifice, īn condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, īn limita resurselor financiare, şi le propune managerului pentru aprobare;

j) planifică şi organizează, pe baza propunerilor şefului Serviciului formare profesională, editarea materialelor de curs sau a suporturilor de curs pentru activităţile de formare ale Institutului;

k) propune brevetarea rezultatelor cercetării, īn condiţiile legii, cu sprijinul compartimentelor Institutului, īn limita resurselor financiare;

            l) identifică, īmpreună cu celelalte compartimente, posibilităţile de aderare a Institutului la organisme naţionale şi internaţionale şi reţele de interes pentru instituţie şi īntreprinde demersurile necesare īn acest scop;

m) propune editarea de publicaţii şi tipărituri ale Institutului şi fundamentează aceste propuneri;

n) coordonează şi urmăreşte activitatea colaboratorilor specializaţi pentru activităţile de formare şi cercetare;

o) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

(2) īn subordinea Direcţiei cercetare şi formare profesională se află Serviciul cercetare şi Serviciul formare profesională.

Art. 31. - (1) Serviciul cercetare este subordonat Direcţiei cercetare şi formare profesională şi este compus din Compartimentul studii, cercetare, analize, politici şi strategii, Compartimentul statistici, baze de date şi Compartimentul publicaţii de specialitate, documentare.

(2) Serviciul cercetare este condus de un şef serviciu care coordonează activitatea compartimentelor prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul cercetare urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) creşterea nivelului de cunoaştere a situaţiei culturii romāneşti la nivel internaţional prin furnizarea de date comparabile pe domenii specifice: consum cultural, cartografiere culturală, economie creativă, creaţie contemporană etc;

b) susţinerea dezvoltării sectoarelor culturale şi creative prin intermediul analizelor adaptate nevoilor organizaţiilor culturale;

c) menţinerea standardului de calitate şi profesionalism īn domeniul cercetării prin intermediul specialiştilor implicaţi īn cercetare şi prin formarea de tineri cercetători specializaţi īn cercetarea īn domeniul culturii:

d) susţinerea cercetării aplicate şi a transferului de cunoaştere la nivelul organizaţiilor culturale publice şi private.

(4) Serviciul cercetare are următoarele atribuţii principale:

a) asigură fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestuia;

b) avizează strategiile īn domeniu elaborate de compartimentele coordonate;

c) avizează raportul anual conţinānd principalele rezultate ale cercetărilor Institutului, precum şi rapoartele şi informările comunicate managerului, īntocmite pe baza informaţiilor din bazele de date;

d) asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor şi studiilor despre sectoarele culturale şi creative pentru specialiştii din domeniu şi pentru publicul larg prin intermediul instrumentelor specifice şi prin participarea la conferinţele naţionale şi internaţionale de profil;

e) asigură realizarea studiilor, analizelor şi cercetărilor incluse īn planul anual de cercetare;

f) coordonează organizarea seminarelor, congreselor, colocviilor, meselor rotunde, a şcolilor de vară, conferinţelor şi dezbaterilor, naţionale şi internaţionale;

g) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Romāne, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate īn Romānia şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şt cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun, precum şi cu publicaţii de specialitate, din ţară sau din străinătate;

h) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 32. - Compartimentul studii, cercetare, analize, politici şi strategii exercită următoarele atribuţii principale:

a) furnizează date statistice actualizate şi studii de profunzime pentru fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale Ministerului Culturii, la solicitarea acestuia;

b) concepe şi realizează instrumente de lucru şi metodologii de cercetare adaptate studierii sectoarelor culturale şi creative din Romānia;

c) efectuează analize, cercetări, studii de impact, studii de fundamentare pentru strategiile, programele şi politicile Ministerului Culturii;

d) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;

e) fundamentează politicile publice īn domeniul culturii, la solicitarea Ministerului Culturii, şi elaborează strategii īn vederea

promovării valorilor culturale, īn corelare cu alte strategii şi programe ale instituţiilor publice romāneşti care au acelaşi obiectiv;

f) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă īn sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din Romānia;

g) efectuează, la cerere, studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului īn sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru īmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

k) asigură colaborarea şi cooperarea cu alte unităţi sau departamente ale Ministerului Educaţiei Naţionalei ale Ministerului Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Culturii, Academiei Romāne, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate īn Romānia şi peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale, naţionale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun;

            l) oferă consultanţă şi expertiză calificată la solicitarea unor structuri publice sau private, īn domeniile care ţin de competenţa Institutului;

m) efectuează studii şi cercetări privind cererea şi oferta de competenţe profesionale specifice domeniului cultural;

n) efectuează studii şi cercetări privind nevoile de formare profesională ale organizaţiilor cu activitate īn domeniul culturii;

o) efectuează cercetări şi documentări pentru domeniul cultural şi domeniile adiacente acestuia şi valorifică rezultatele acestor cercetări;

p) elaborează şi monitorizează predicţii īn ceea ce priveşte fluctuaţia cererii privind necesarul de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din reţeaua instituţiilor publice de cultură;

q) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 33. - Compartimentul statistici, baze de date exercită următoarele atribuţii principale:

a) colectează, gestionează, arhivează şi analizează date statistice despre sectoarele culturale şi creative din Romānia;

b) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii de către organismele internaţionale preocupate de sectorul cultural;

c) realizează raportul anual conţinānd principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

d) actualizează informaţii despre beneficiari;

e) actualizează informaţiile privind beneficiarii prezenţi şi potenţiali, precum şi concurenţii instituţiei;

f) constituie şi administrează bazele de date digitale ale Institutului;

g) furnizează, la cererea managerului şi a celorlalte compartimente, rapoarte şi informări pe baza informaţiilor din bazele de date;

h) sesizează managerul asupra situaţiilor īn care informaţiile necesare constituirii sau actualizării bazelor de date sunt furnizate cu īntārziere sau īn mod defectuos de către celelalte compartimente;

i) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 34. - Compartimentul publicaţii de specialitate, documentare exercită următoarele atribuţii principale:

a) susţine demersurile ştiinţifice de cercetare a tuturor surselor edite şi inedite, cărţi, ziare, manuscrise, jurnale,

documente de arhivă şi altele, legate de sectoarele culturale şi creative;

b) valorifică studiile, analizele, cercetările prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări īn domeniu, īn limba romānă şi īn principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate īn format tipărit şi/sau electronic;

c) coordonează şi monitorizează editarea şi diseminarea Revistei Muzeelor;

d) contribuie la realizarea raportului anual conţinānd principalele rezultate ale cercetărilor Institutului;

e) organizează seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale;

f) propune legături cu publicaţii de profil din ţară şi din străinătate;

g) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 35. - (1) Serviciul formare profesională este subordonat direcţiei cercetare şi formare profesională şi este compus din Compartimentul planificare formare, Compartimentul diplome, atestate, certificate şi Compartimentul registre evidenţă, registrul artele spectacolului.

(2) Serviciul formare profesională este condus de un şef serviciu care coordonează activitatea compartimentelor, prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul formare profesională urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

a) diversificarea şi adaptarea continuă a ofertei de programe de formare profesională a Institutului, la cerinţele beneficiarilor specifici Institutului;

b) creşterea veniturilor Institutului din activităţile de formare profesională;

c) buna informare a instituţiilor de profil, a profesioniştilor din sectorul culturii, precum şi a publicului larg asupra caracteristicilor şi avantajelor formării profesionale;

d) īmbunătăţirea modului de eliberare a diplomelor, certificatelor, avizelor şi atestatelor emise de Institut.

(4) Serviciul formare profesională are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de identificare şi planificare a programelor profesionale pentru ocupaţiile specifice domeniului culturii;

b) avizează planurile pentru programele de pregătire;

c) avizează propunerile de colaborare a Institutului cu formatori cu experienţă īn competenţe profesionale specifice;

d) coordonează demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

e) asigură existenţa cadrului necesar care să permită efectuarea evaluărilor de competenţe profesionale;

f) avizează propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate īn cadrul programelor de formare profesională şi pentru activitatea de evaluare;

g) coordonează activităţile de selecţie şt pregătire a specialiştilor din domeniul culturii īn vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale;

h) identifică şi face demersuri pentru dezvoltarea legăturilor Institutului cu alte instituţii şi organizaţii cu activitate īn domeniul formării profesionale şi educaţiei permanente;

i) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 36. - Compartimentul planificare formare īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi planifică programe de formare profesională pentru ocupaţii specifice domeniului culturii;

b) identifică ocupaţii specifice domeniului culturii, pentru care se pot organiza noi programe de formare profesională continuă şi propune conducerii Institutului includerea acestora īn oferta instituţiei;

c) īntocmeşte planurile pentru programele de pregătire şi le supune spre aprobare managerului;

d) propune programarea examenelor de absolvire, componenţa comisiilor de examinare şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de absolvire;

e) īntreprinde demersurile īn vederea obţinerii avizelor necesare pentru derularea programelor la absolvirea cărora se eliberează certificate de absolvire sau de calificare, cu acoperire naţională;

f) asigură evidenţa prezenţei şi rezultatelor cursanţilor şi comunică aceste date compartimentelor cu atribuţii īn domeniu;

g) identifică şi propune spre aprobare colaborarea cu formatori cu experienţă de competenţe profesionale specifice, pentru pregătirea şi derularea programelor de formare profesională;

h) īntreprinde demersurile necesare pentru elaborarea sau actualizarea standardelor ocupaţionale pentru ocupaţii din domeniul culturii pentru care Institutul organizează programe de formare profesională;

i) formulează şi prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activităţile derulate īn cadrul programelor de formare profesională;

j) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de formare profesională şi despre programele desfăşurate de Institut;

k) colaborează cu furnizorii de educaţie din sistemul educaţiei formale iniţiale (licee, universităţi etc.) pentru oferirea de servicii de consiliere profesională şi īndrumare vocaţională absolvenţilor de nivel mediu şi superior;

            l) oferă consultanţă de specialitate īn vederea evaluării şi certificării de formatori īn domeniul culturii;

m) colaborează cu Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor īn vederea identificării celor mai potrivite mijloace de promovare a certificării competenţelor profesionale dobāndite pe alte căi decāt cele formale;

n) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 37. - Compartimentul diplome, atestate, certificate īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) īntreprinde demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de eliberare a certificatelor de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională pentru ocupaţii din domeniul culturii din partea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

b) selecţionează şi pregăteşte specialişti din domeniul culturii īn vederea certificării ca evaluatori de competenţe profesionale;

c) difuzează informaţii şi materiale cu privire la condiţiile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale;

d) oferă oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor candidaţilor care doresc să fie evaluaţi īn vederea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale;

e) asigură un sistem transparent care permite candidaţilor să conteste decizia de evaluare, raportată la anumite unităţi de competenţă, şi să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unităţi de competenţă, efectuată de un alt evaluator;

f) asigură un sistem corect de gestionare a informaţiilor rezultate din procesele de evaluare, conform prevederilor procedurii legale īn vigoare;

g) propune componenţa comisiilor de examinare şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenelor de finalizare;

h) formulează şi prezintă propuneri conducerii Institutului privind nivelul tarifelor percepute pentru activităţile derulate īn procesul de evaluare;

i) asigură funcţionarea Comisiei pentru atestare şi avizare īn domeniul impresariatului artistic, a Comisiei centrale pentru acordarea certificatelor de traducător īn şi din limbi străine, organizează sesiunile de atestare şi avizare īn domeniul impresariatului artistic şi a sesiunilor de evaluare pentru traducători;

j) asigură funcţionarea Comisiei de atestare īn domeniul monumentelor istorice;

k) completează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale pe baza datelor furnizate de formatori/evaluatori;

            l) eliberează certificatele de calificare, de absolvire şi de competenţe profesionale persoanelor īndreptăţite, după verificarea identităţii acestora;

m) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

Art. 38. - Compartimentul registre evidenţă, Registrul artele spectacolului īndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) gestionează registrele de evidenţă ale formatorilor şi ale cursanţilor, precum şi registrele de evidenţă din domeniul impresariatului;

b) īntocmeşte, pe baza datelor furnizate de formatori şi evaluatori, următoarele documente: registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare şi absolvire, tabelul nominal cu persoanele care au īncheiat contract de formare profesională, registrul general al persoanelor evaluate, registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale;

c) verifică şi introduce īn arhivă, pe suport hārtie, şi sprijină arhivarea īn format electronic a următoarelor documente īntocmite deformatori/evaluatori: catalogul participanţilor pentru fiecare program de formare profesională, catalogul cu rezultatele examenului şi foile de notare pentru fiecare program de formare profesională, procesul-verbal al comisiei de examinare pentru fiecare program de formare profesională, dosarul de evaluare īmpreună cu dovezile de competenţă culese;

d) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici;

e) īndeplineşte orice alte atribuţii date īn competenţa sa, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Bugetul de venituri şi cheltuieli

 

Art. 39. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului sunt finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale.

(2) Veniturile proprii ale Institutului pot proveni din:

a) activităţi de evaluare a competenţelor profesionale;

b) activităţi de formare profesională;

c) activităţi de consultanţă;

d) tarife percepute pentru activităţile prestate;

e) contracte de cercetare ştiinţifică;

f) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor, īn condiţiile legii;

g) organizarea de congrese, seminare, conferinţe;

h) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate din domeniile proprii de activitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice;

i) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv īn parteneriat public-privat;

j) furnizarea de servicii de consultanţă şi expertiză, īn beneficiul altor persoane juridice, prin īncheierea de contracte;

k) valorificarea drepturilor de autor pe care le deţine īn raport cu alte persoane fizice sau juridice;

            l) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, romāne sau străine;

m) īnchirierea bunurilor imobile pe care le are īn administrare, īn condiţiile legi;

n) cursuri şi programe de formare profesională;

o) participarea īn proiecte cu finanţare externă;

p) servicii de cazare şi masă īn spaţiile pe care le are īn administrare;

q) alte activităţi specifice realizate de Institut, īn conformitate cu atribuţiile sale legale.

(3) Tarifele pentru activităţile/serviciile prestate sunt propuse de Institut şi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

(4) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia Institutului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

Art. 40. - (1) Institutul īntocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Institutul fundamentează proiectul de buget de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu activitatea programată.

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Art. 41. - (1) Institutul propune programul de investiţii ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuāndu-se din surse proprii şi din surse bugetare, prin Ministerul Culturii, potrivit legii.

(2) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează īn condiţiile legii.

Art. 42. - (1) Operaţiunile de īncasări şi plăţi ale Institutului se efectuează prin conturi deschise la unităţi de trezorerie din raza teritorială unde se află sediul instituţiei, precum şi la bănci comerciale, cu sediul īn Romānia, pentru operaţiunile derulate īn valută.

(2) Institutul poate efectua operaţiuni de īncasări şi plăţi īn lei şi īn valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutară stabilite prin actele normative īn vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 43. - Institutul organizează arhiva proprie, īn care se păstrează documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistical instituţiei aprobat potrivit dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

Art. 44. - Institutul poate negocia şi īncheia contractul colectiv de muncă la nivel de unitate cu respectarea prevederilor legale.

Art. 45. - Institutul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.

Art. 46. - (1) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative incidente.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament se face prin proceduri aprobate prin decizie a managerului.

Art. 47. - Orice modificare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului culturii.

 

ANEXĂ*)

la regulament

 

Număr de posturi: 36

 

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU CERCETARE ŞI FORMARE CULTURALĂ

- organigrama –

 


*) Anexa la regulament este reprodusă īn facsimil.

 

JUDEŢULARGEŞ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEŞTI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALA A MUNICIPIULUI PITEŞTI

 

LISTA

asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local īn anul 2014, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romāne cu personalitate juridică, care īnfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Denumirea asociaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor Argeş

10.500 lei

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din Romānia, filiala Argeş

10.500 lei

Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic Romānia - Filiala Argeş

8.400 lei

Asociaţia Salvaţi Copiii - Filiala Argeş

35.000 lei

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.