MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 768/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 768         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Hotărârea nr. 50 din 22 octombrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilágyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

907. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 

910. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

284. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

285. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

286. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

 

287. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

 

288. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general  al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

289. - Decizie privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

290. - Decizie privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

291. - Decizie pentru numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

292. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

293. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de câtre domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general ai Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

294. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.407/1.917. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării  regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 50

din 22 octombrie 2014

privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilágyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Sesizarea formulată şi depusă de domnul Gheorghe Funar cu privire la “Încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5), art. 16, art. 31 alin. (1), art. 37 alin. (1) şi art. 40 alin. (3) din Constituţie” de către mai mulţi candidaţi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, printre care, posibil, domnii Kelemen Hunor, Zsolt Szilágyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi doamna Monica-Luisa Macovei, a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 21 octombrie 2014.

Sesizarea formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.002F/2014, la care au fost ataşate propunerile de candidatură a domnului Kelemen Hunor, împreună cu Decizia nr. 17D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014, a domnului Zsolt Szilágyi. Împreună cu Decizia nr. 25D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.240 din 24 septembrie 2014, a domnului Klaus-Werner Iohannis, împreună cu Decizia nr. 13D/22.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.192 din 23 septembrie 2014, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, împreună cu Decizia nr. 27D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.247 din 24 septembrie 2014, a domnului Victor-Viorel Ponta, împreună cu Decizia nr. 11 D/18.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.140 din 18 septembrie 2014 şi a domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, împreună cu Decizia nr. 19D/24.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.239 din 24 septembrie 2014, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei, împreună cu Decizia nr. 15D/22.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.191 din 23 septembrie 2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.

În sesizarea formulată, domnul Gheorghe Funar arată, în esenţă, că “se pare că (...) mai mulţi dintre cei 14 candidaţi la funcţia de Preşedinte al României au încălcat prevederile art. 28 lit. b) din Legea nr. 80/1995 şi ale art. 15 din Legea nr. 1/1998, ei fiind ofiţeri activi ai Serviciilor Secrete”. Faţă de aceasta, în vederea respectării dreptului la informaţie, prevăzut de art. 31 din Constituţie, solicită Curţii Constituţionale să ceară “de la instituţiile statului român, informaţiile şi documentele pe care le deţin în legătură cu cei 14 candidaţi la funcţia de Preşedinte al României, referitoare la apartenenţa lor la Serviciile secrete româneşti sau străine, precum şi cu privire la dubla cetăţenie” şi “să adopte o decizie prin care să-i oblige pe cei 14 candidaţi la funcţia de Preşedinte al României să dea, până cel târziu în data de 25 octombrie a.c, (...), o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze dacă sunt sau nu ofiţeri sub acoperire şi dacă au sau nu cetăţenia unui alt stat, al cărui stat şi dacă au jurat credinţă statului respectiv”.

De asemenea precizează că “această sesizare nu constituie o contestaţie la adresa vreunui candidat la funcţia de Preşedinte al României, ci este impusă de respectarea prevederilor din Constituţie şi din Legile nr. 80/1995 şi nr. 1/1998”, iar “alegerea Preşedintelui României nu se poate face prin încălcarea Constituţiei şi a legilor”.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a contestaţiei formulate, învederând că aceasta excedează atribuţiilor Curţii Constituţionale prevăzute de Constituţie, Legea nr. 47/1992 şi Legea nr. 370/2004.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţiile privind înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii la funcţia de Preşedinte al României şi cele cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formaţiuni politice ori a unui candidat de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile legii.

Curtea observă că, prin contestaţia formulată, autorul susţine, de fapt, încălcarea, de către unii candidaţi, a unor condiţii constituţionale şi legale pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.

În continuare, Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.

De asemenea, Curtea reţine că, potrivit art. 28 din Legea nr. 370/2004, “Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese (...).”, dispoziţiile constituţionale menţionate stabilind că „Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3)”.

În acelaşi timp, Curtea reţine că, potrivit art. 27 din Legea nr. 370/2004, propunerile de candidatură cuprind precizarea că, în cazul candidatului la funcţia de Preşedinte al României, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Propunerea de candidatură este însoţită de declaraţia de acceptare a candidaturii scrisă, semnată şi datată de candidat, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru a candida, printre care şi cea privind cetăţenia română, astfel cum rezultă din art. 16 alin. (3) din Constituţie, potrivit căruia “Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară.”şi cea privind respectarea impedimentului de asociere în partide politice, astfel cum rezultă din art. 40 alin. (3) din Legea fundamentală, care stabileşte că “nu pot face parte din partide politice (.,.), membri activi ai armatei”.

Sub acest aspect, Curtea constată că alegaţiile formulate de autor vizează, în realitate, modificarea şi completarea legislaţiei privind atribuţiile Curţii Constituţionale şi alegerea Preşedintelui

României, ceea ce excedează competenţei instanţei de contencios constituţional, astfel cum este stabilită prin Constituţie, art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992 şi Legea nr. 370/2004.

Distinct de aceasta, Curtea reţine că, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturilor la funcţia de Preşedinte al României, Biroul Electoral Central decide în sensul înregistrării sau respingerii înregistrării acestora. Prevederile art. 31 alin. (1)din aceeaşi lege dau dreptul candidaţilor, partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi alegătorilor de a contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor. Contestaţiile pot fi formulate în cel mult de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 29 alin. (2) din aceeaşi lege.

Biroul Electoral Central a decis înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor, pe data de 24.09.2014, a domnului Zsolt Szilágyi, pe data de 24.09.2014, a domnului Klaus-Werner Iohannis, pe data de 22.09.2014, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, pe data de 24.09.2014, a domnului Victor-Viorel Ponta, pe data de 18.09.2014, a domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, pe data de 24.09.2014, şi a doamnei Monica-Luisa Macovei, pe data de 22.09.2014, aceste candidaturi rămânând definitive.

Sub acest aspect, Curtea constată că prezenta contestaţie, depusă şi înregistrată la Curtea Constituţională pe data de 21 octombrie 2014, a fost introdusă cu depăşirea termenului prevăzut de Legea nr. 370/2004.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de domnul Gheorghe Funar privind înregistrarea candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilágyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu. Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintelor, se impun, în regim de urgenţă, deblocarea procesului de creditare şi facilitarea accesului persoanelor fizice la finanţare, aspect ce presupune implementarea de măsuri anticriză de Guvernul României pentru susţinerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru că în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului creşterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile de maşini şi serviciile, ar fi semnificativ afectate de condiţiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de creditare şi dinamizarea activităţii cu efecte asupra creşterii economice şi impact pozitiv în privinţa locurilor de muncă.

Prin adoptarea prezentului act normativ se doreşte implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziţia de autoturisme în comparaţie cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanţii materiale.

În vederea menţinerii unor perspective încurajatoare în ceea ce priveşte reluarea creşterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar în cadrul unei oferte specifice de finanţare dedicate persoanelor fizice, adaptată cererii potenţiale, având în vedere necesitatea creării unui cadru favorabil pentru adoptarea şi pentru pregătirea implementării strategiei naţionale pentru competitivitate 2014-2020, care plasează industria auto şi componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10 sectoare de viitor, lipsa unei oferte de finanţare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afectează creşterea consumului populaţiei, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie existente ale producătorilor de autoturisme şi componente, precum şi volumul comerţului şi serviciilor specializate pentru autovehicule. Aceşti factori reprezintă contributori importanţi la formarea valorii adăugate din economie şi care nu beneficiază de suportul sistemului bancar într-o ofertă specifică de finanţare dedicată persoanelor fizice, proporţională cu cererea potenţială.

Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea atragerii de fonduri în activităţi de producţie existente ale producătorilor de autoturisme şi componente care produc valoare adăugată şi cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care să vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achiziţionării de autoturisme noi.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziţia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.

(2) Prin Program persoanele fizice pot achiziţiona un singur autoturism.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) autoturism nou - se înţelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi al cărui preţ de achiziţie nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deţinut în proprietate un autoturism - bun nou;

2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;

c) credit - linia de credit pe care instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară o pune la dispoziţia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii şi în baza unui contract de credit;

d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituţia de credit sau de instituţia financiară nebancară şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit sau de instituţia financiară nebancară, în cazul producerii riscului de credit;

e) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

f) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;

g) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice afte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

h) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;

i) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit sau instituţiei financiare nebancare de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

j) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget;

k) comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar Programului;

l) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

m) garanţie guvernamentală - garanţie asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi expresă, conform reglementărilor Băncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calităţii de diminuator de risc de credit al garanţiilor,

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. În vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului.

(2) În exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.

(3) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. În numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului este Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

(4) Plafonul anual al garanţiilor, modalitatea şi condiţiile de acordare, condiţiile de eligibilitate a instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare nebancare şi a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanţiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare nebancare şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

(6) Mecanismul de garantare inclus în Program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

Art. 4. - În baza contractului de garantare se înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligaţiilor de plată aferente creditului garantat acordat în cadrul Programului.

Art. 5. - Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţiile prevăzute la art. 2 constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

Art. 6. - Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea Programului.

Art. 7. - (1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, respectiv instituţia financiar nebancară, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

(2) Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (1) va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare de către instituţia de credit finanţatoare, respectiv instituţia financiar nebancară, care va primi un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) între instituţia de credit sau instituţia financiară nebancară, beneficiarul Programului şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se poate încheia o convenţie, în condiţiile legii, prin care se stabileşte că instituţia de credit finanţatoare, respectiv instituţia financiar nebancară, fără a solicita consimţământul beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont.

Art. 8. - (1) Instituţia de credit şi instituţia financiară nebancară au dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit.

(2) Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin Program, în numele şi în contul statului, se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul Programului.

Art. 9. - (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 8 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. Întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.

(2) în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate.

(3) înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit prevederilor cap. VIN din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor cap. III din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii creanţei inclusiv.

(5) Creanţele rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare în cadrul Programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare prin executare silită se efectuează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(6) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 10. - În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Economiei, va elabora şi va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 66.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 1.128 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 20 “Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat”, pentru plata taxei către “Womens Tennis Association”, în vederea organizării Turneului Internaţional Feminin de Tenis în România care se va desfăşura în anul 2015.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat şi volumul şi structura bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2014.

Art. 3. - Ministerul Tineretului şi Sportului răspunde de modul de utilizare în conformitate cu prevederile legale în vigoare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 907.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014 cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior răspund de modul de utilizare a sumelor alocate prin prezenta hotărâre, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 910.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţi lor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Adresa nr. 104/2014, precum şi Avizul favorabil nr. 43.969/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin.(11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ingrid Vasilica Istrate exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi Avizul favorabil nr. 33.005/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin.(1i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Andrea Illes exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu

 

Având în vedere propunerea formulată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, precum şi Avizul favorabil nr. 43.970/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Tănăsoiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 287.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Având în vedere propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice formulată prin Adresa nr. 2.101 din data de 16 octombrie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 43.935/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (2^) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Vasile Pelmuş exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 288.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Culturii,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Leonard Artur Horvath se numeşte în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 289

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere acordul Cancelariei Primului-Ministru, formulat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.460/2014, privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General ai Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 87 alin. (2) lit. d) şi al art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Cristian Vasile Bitea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se aplică mutarea definitivă în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se face prin ordin al secretarului general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 290.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/5.297/2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Vasile Bitea se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere propunerea Consiliului Concurentei, formulată prin Adresa nr. 12.061/2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 5 al articolului unic din Decizia prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. Marian Ivan, reprezentant al Consiliului Concurenţei - membru neexecutiv;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 292.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr.20/14.399/1.M. din 15 octombrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 293.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Adresa nr. 81.935 din 15 octombrie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 43.505/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. de către domnul Remulus Emilian Birjaru,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (1Î) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Remulus Emilian Birjaru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai al Inspectoratului de Stat în Construcţii. - I.S.C.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 294.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.407 din 16 octombrie 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.917 din 16 octombrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. V alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale ŞI administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea stingerii de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor a obligaţiilor prevăzute la art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Predarea-primirea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se face între unităţile administrativ-teritoriale care au încasat sume în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” şi organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat plăţi în contul de venituri al bugetului local.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale competente pentru administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea informaţiilor de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate, în baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”, şi primirea acestora de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţi, notari publici şi executori judecătoreşti pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au efectuat plăţi în contul de venituri al bugetului local.

Art. 2. - Organele fiscale participante la procedura de predare-primire sunt:

a) compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale beneficiare a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”, denumit în continuare organ fiscal predător,

b) organul fiscal competent în administrarea contribuabilului, din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în evidenţele cărora sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti care au efectuat plăţi în contul de venituri al bugetului local, denumit în continuare organ fiscal primitor.

 

CAPITOLUL II

Procedura de transmitere a datelor de la unitatea administrativ-teritorială la organul fiscal competent

 

Art. 3. - Organul fiscal predător întocmeşte şi comunică organului fiscal primitor situaţia contribuabililor care au efectuat plăţi în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”, întocmită pentru fiecare contribuabil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Situaţia prevăzută la art. 3 se întocmeşte pentru plăţile efectuate în baza art. 19 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, şi se transmite organului fiscal primitor în termen de 30 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei proceduri.

Art. 5. - Cu sumele comunicate conform art. 3, organul fiscal competent în administrarea contribuabilului în evidenţele căruia sunt înregistrate obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de avocaţii, notarii publici şi executorii judecătoreşti stinge, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, obligaţiile fiscale datorate de contribuabil pentru venitul din activitatea independentă respectivă la bugetul de stat, pentru perioada fiscală corespunzătoare.

Art. 6. - Situaţia prevăzută la art. 3 cuprinde următoarele elemente: denumirea contribuabilului/a reprezentantului legal/împuternicitului, codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal, perioada pentru care s-a plătit suma, numărul şi data documentului prin care s-a încasat suma şi suma încasată în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”.

Art. 7. - Dacă apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale plătite de un contribuabil, organul fiscal primitor este obligat să solicite organului fiscal predător clarificări. În acest caz, organul fiscal predător are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate.

Art. 8 - În cazul în care, de la momentul plăţii şi până la data-limită de transmitere a situaţiei de către organul fiscal predător, contribuabilul care a efectuat plata în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” şi-a mutat domiciliul fiscal în raza altei unităţi administrativ-teritoriale decât cea care este beneficiară a sumelor încasate, organul fiscal predător transmite informaţiile privind sumele încasate de acesta organului fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Art. 9. - În situaţia în care organul fiscal predător nu are cunoştinţa de mutarea domiciliului fiscal al contribuabilului de la momentul plăţii şi până la data-limită de transmitere a situaţiei prevăzute în anexa nr. 1, acesta transmite informaţiile privind sumele încasate organului fiscal competent în administrarea contribuabilului din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la data efectuării plăţii. După primirea informaţiilor, organul fiscal competent în administrarea contribuabilului la data efectuării plăţii transmite organului fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului situaţiile primite de la organul fiscal predător.

Art. 10. - Predarea-primirea situaţiilor prevăzute la art. 3 se face prin transfer electronic, respectiv fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, fa numerele de fax/e-mail comunicate de organul fiscal primitor.

Art. 11. - Confirmarea primirii situaţiilor prevăzute la art. 3 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire întocmit între reprezentantul organului fiscal predător şi reprezentantul organului fiscal primitor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care se transmite de către organul fiscal predător odată cu situaţiile prevăzute la art. 3. Confirmarea se comunică după verificarea situaţiilor primite, prin semnarea procesului-verbal de către reprezentantul organului fiscal primitor şi retransmiterea acestuia pe aceleaşi căi prin care au fost primite situaţiile şi procesul-verbal. În cazul transmiterii pe cale electronică, procesul-verbal se retransmite semnat de către organul fiscal primitor, în format pdf.

Art. 12. - În cazul în care predarea-primirea situaţiilor nu se poate realiza conform art. 10, acestea se transmit, împreună cu procesul-verbal de predare-primire, în format hârtie, fie prin deplasarea reprezentantului organului fiscal predător la sediul organului fiscal primitor, fie prin poştă, cu scrisoare recomandată de primire. După verificarea situaţiilor primite, procesul-verbal de predare-primire se semnează şi se retransmite de către reprezentantul organului fiscal primitor pe aceleaşi căi prin care s-a primit.

Art. 13. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

Oraşul/Comuna...................

Codul de identificare fiscală

Nr. .........../...............

 

SITUAŢIA

privind sumele încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”

 

Nr. crt.

Denumirea contribuabilului/a reprezentantului legal/ împuternicitului

Codul de identificare fiscală

Perioada pentru care s-a plătit suma1

Documentul prin care s-a încasat suma

Suma încasată de la contribuabil2

 

 

 

 

Nr.

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

.......................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

 


1 Se trec trimestrul şi anul. Pentru sumele aferente anului 2013 se înscrie perioada 1 ianuarie-15 februarie 2013.

2 Se trec cumulat sumele încasate pentru fiecare trimestru până la data de 25 a ultimei tuni din fiecare trimestru. Pentru anul 2013 se înscriu cumulat sumele încasate pentru perioada 1 ianuarie-15 februarie 2013.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a situaţiilor privind contribuabilii care au efectuat plăţi în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”

Încheiat astăzi......................

Între

Serviciul/Biroul/Compartimentul ................ din cadrul1 ..............................................., cu sediul în ................................. reprezentată prin2 .......................................................

şi

Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................. din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Administraţia judeţeană/sector... a finanţelor publice ..................................., cu sediul în ............................, reprezentată prin3 ..................................

Prin prezentul proces-verbal se adevereşte că au fost predate şi au fost primite situaţiile contribuabililor care au efectuat plăţi în valoare totală de......în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”, întocmite pentru un număr de ................ contribuabili.

 

Am predat,

Unitatea administrativ-teritorială

Oraşul/Comuna ...........................

Numele şi prenumele ..................

Funcţia .........................................

Semnătura ...................................

Ştampila .......................................

Am primit,

Direcţia generală regională a finanţelor publice/Administraţia

judeţeană/sector …... a finanţelor publice ...........................

Numele şi prenumele ..................

Funcţia .........................................

Semnătura ...................................

Ştampila .......................................


1 Se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale.

2 Se completează cu numele şi prenumele şi funcţia persoanei care predă situaţiile.

3 Se completează cu numele şi prenumele şi funcţia persoanei care preia situaţiile.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.