MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 795/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 795         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

939. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri īn domeniul īnvăţămāntului şi cercetării, precum şi īn ceea ce priveşte piaţa sumelor prevăzute īn hotărāri judecătoreşti devenite executorii īn perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

940. - Hotărāre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

949. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome “Registrul Auto Romān”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

            438. - Ordin privind punerea īn aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri īn domeniul īnvăţămāntului şi cercetării, precum şi īn ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute īn hotărāri judecătoreşti devenite executorii īn perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică cu suma de 818 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărāri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute īn titluri executorii avānd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri īn domeniul īnvăţămāntului şi cercetării, precum şi īn ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute īn hotărāri judecătoreşti devenite executorii īn perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat şi īn volumul şi īn structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 939.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă īn valoare totală de 2.641.950 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie īn bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice pe anul 2014, pentru sprijinirea unui număr total de 1.211 familii şi persoane singure, după cum urmează:

a) īn valoare de 1.491.950 lei pentru sprijinirea unui număr de 761 de familii şi persoane singure conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii de necesitate cauzate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială;

b) īn valoare de 1.150.000 lei pentru sprijinirea unui număr de 450 de familii şi persoane singure conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre, aflate īn situaţii deosebite din cauza īncetării furnizării energiei termice īn sistem centralizat īn municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 940.

 

ANEXA Nr. 1 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresa

Judeţul

Suma
- lei -

0

1

2

3

4

1

Ghica Nicolae

Municipiul Arad, str. Mărăşeşti nr. 3, ap. 3

Arad

1.000

2

Zbanţ Mihaela Cristina

Satul Mănăştur nr. 425, comuna Vinga

Arad

3.000

3

Negoiţescu Leonardo

Satul Păuliş nr. 364, comuna Păuliş

Arad

8.000

4

Raevschi Teodor

Municipiul Arad, Str. Unirii nr. 14, ap. 5

Arad

1.000

5

Ariciu Ion

Municipiul Piteşti, Str. Frasinului nr. 18, bl. 21, sc. A, ap. 13

Argeş

3.000

6

Beja Constanţa Niculina

Oraşul Ştefăneşti, satul Valea Mare-Podgoria, str. Coasta Cāmpului nr. 72

Argeş

2.000

7

Bucă Gheorghiţă

Municipiul Piteşti, str. Făgăraş nr. 2, bl. E9, sc. A, ap. 9

Argeş

2.500

8

Ciucă Lidia

Comuna Stālpeni, sat Ogrezea

Argeş

1.000

9

Ciucardel Ilie Gelian

Municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 22A, bl. B1A, sc. A, ap. 9

Argeş

4.000

10

Dumitru Daniela

Municipiul Piteşti, str. Vasile Alecsandri nr. 5, bl. 64A, sc. A, ap. 17

Argeş

3.000

11

Dobre Daniela

Satul Budeasa Mică nr. 29, comuna Budeasa

Argeş

3.000

12

Iordache Marinela

Satul Schitu Goleşti, comuna Schitu Goleşti

Argeş

2.000

13

Ionescu Mariana

Municipiul Piteşti, Aleea Voinicilor nr. 3, bl. 27, sc. C, ap. 2

Argeş

1.500

14

Luca Magdalena

Municipiul Piteşti, Bd. Fraţii Goleşti nr. 63, bl. S6, sc. B, ap. 12

Argeş

3.000

15

Marinescu Pandele

Oraşul Topoloveni, Str. Viilor nr. 17

Argeş

3.000

16

Miroiu Florinel

Satul Livezeni, comuna Stālpeni

Argeş

2.000

17

Neguţ Lucia

Municipiul Piteşti, cart. Găvana, Str. Carpenului, bl. B25a, sc. C, ap. 12

Argeş

1.500

18

Toader Maria

Satul Ciomăgeşti nr. 32, comuna Ciomăgeşti

Argeş

2.000

19

Fasolă Tinca

Satul Glăvăneşti, comuna Glăvăneşti

Bacău

3.000

20

Purcariu Mihai

Oraşul Buhuşi, Str. Siretului, bl. 1A, sc. A, ap. 5

Bacău

3.500

21

Şandru Ovidiu

Municipiul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 28, bl. 28, sc. B, ap. 3

Bacău

3.500

22

Petru Silvica

Satul Rădeana, comuna Ştefan cel Mare

Bacău

1.000

23

Popa Neculai

Satul Bolătău, comuna Zemeş

Bacău

3.000

24

Rebegea Georgeta

Comuna Letea Veche, str. Trecătoarea Holtului nr. 94

Bacău

3.000

25

Severin Vasile

Satul Sărata, comuna Sărata

Bacău

4.000

26

Părăluţă Eugenia

Municipiul Bacău, Str. Alecu Russo nr. 55, bl. 55, sc. B, ap. 3

Bacău

2.000

27

Chiricea Toni

Satul Budeşti, comuna Plopana

Bacău

3.500

28

Bulai Tereza

Satul Faraoani, comuna Faraoani

Bacău

2.500

29

Răducanu Minel

Satul Glăvăneşti, comuna Glăvăneşti

Bacău

2.000

30

Jigău Vasile

Municipiul Bacău, Calea Republicii nr. 78, bl. 78, sc. D, ap. 12

Bacău

2.500

31

Burghelea Gina

Satul Valea Mare, comuna Coloneşti

Bacău

2.000

32

Chiriac Vasile

Municipiul Oneşti, bd. Saturn nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 21

Bacău

2.500

33

Ursache Claudia

Satul Valea Mare, comuna Coloneşti

Bacău

3.000

34

Nechifor Marius

Municipiul Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc. B, ap. 14

Bacău

4.000

35

Barbu Stelian

Municipiul Bacău, str. Bucegi, bl. 115, sc. C, ap. 9

Bacău

3.000

36

Blănaru Mirela

Municipiul Bacău, Str. Stadionului, bl. 32, sc. B, ap. 12

Bacău

4.000

37

Buga Teodora

Satul Ungureni, comuna Bibireşti

Bacău

4.000

38

Comanac Adriana

Municipiul Bacău, str. Letea, bl. 12, sc. A, ap. 1

Bacău

4.000

39

Doloman Aurelia

Municipiul Bacău, str. Aleea Parcului, bl. 12, sc. B, ap. 2

Bacău

4.000

40

Moldovan Vasile

Satul Păltineasa nr. 7, comuna Spermezeu

Bistriţa-Năsăud

3.000

41

Secelean Măriuţa

Satul Dumitriţa nr. 205, comuna Dumitriţa

Bistriţa-Năsăud

5.000

42

Jarda Ioan

Satul Parva nr. 506, comuna Parva

Bistriţa-Năsăud

4.000

43

Barbă Neagră Victoria

Municipiul Braşov, Aleea Violetelor nr. 2, sc. D, ap. 5

Braşov

1.000

44

Borş Georgeta Diana

Municipiul Braşov, Str. Īnfrăţirii nr. 21, ap. 14

Braşov

15.000

45

Olteanu Elena

Municipiul Brăila, Str. Albinei nr. 39, bl. D1, sc. 2, ap. 23

Brăila

1.500

46

Ghelase Rădiţa

Comuna Stăncuţa, Str. Mecanizatorilor nr. 297

Brăila

5.000

47

Avărvărei Alina

Satul Săhăteni, comuna Săhăteni

Buzău

1.000

48

Borcan Stela

Municipiul Buzău, Bd. Stadionului bl. 29C, et. 2, ap. 7

Buzău

2.000

49

Bordei Elena Georgiana

Municipiul Buzău, Str. Triumfului nr. 23

Buzău

1.000

50

Botan Stelian

Oraşul Pogoanele, Str. 9 Mai nr. 1

Buzău

1.000

51

Condruz Maria

Oraşul Pogoanele, str. N. Bălcescu nr. 43

Buzău

1.000

52

Dumitru Amar

Municipiul Buzău, Str. Haiducului, bl. 2, ap. 2

Buzău

500

53

Lete Ion

Satul Săpoca, comuna Săpoca

Buzău

1.000

54

Merişan Ionel

Oraşul Pogoanele, str. Aurel Vlaicu nr. 10

Buzău

1.000

55

Naziru Niculina

Municipiul Rāmnicu Sărat, str. Obrejiţa nr. 13

Buzău

1.000

56

Negoiţă Romeo

Municipiul Buzău, str. Dorobanţi nr. 258

Buzău

2.000

57

Niţă Luminiţa

Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Buzău

1.500

58

Săpunaru Viorel Ştefan

Oraşul Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A2, ap. 1

Buzău

1.000

59

Stanciu Gheorghe

Satul Zeletin, comuna Cătina

Buzău

1.000

60

Toader Lucica

Municipiul Buzău, Str. Transilvaniei nr. 163, bl. 2, et. 1, ap. 16

Buzău

1.000

61

Tudor Ioan

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.000

62

Rīmniceanu Nicoleta Laura

Municipiul Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 3B - ANL, et. 9, ap. 47

Buzău

3.000

63

Hogea Maria

Municipiul Buzău, cartier Dorobanţi 2, bl. C6, et. 4, ap. 18

Buzău

1.500

64

Burlacu Sica

Satul Grabicina de Jos, comuna Scorţoasa

Buzău

1.000

65

Dumitrache Victoria

Satul Valea Cătinei nr. 173, comuna Cătina

Buzău

2.000

66

Iosif Daniela

Satul Scărişoara, comuna Cislău

Buzău

1.500

67

Petcu Vasile

Satul Grabicina de Jos, comuna Scorţoasa

Buzău

2.000

68

Prundaru Ion

Satul Sătuc, Şoseaua Braşovului nr. 120, comuna Berca

Buzău

2.000

69

Bārlea Doru

Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Buzău

1.000

70

Cojocaru Rodica

Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Buzău

1.000

71

Grama Gica

Satul Vālcelele, comuna Vālcelele nr. 813

Buzău

2.000

72

Pārcea Valentin

Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Buzău

1.000

73

Bīrīilă Ion

Municipiul Buzău, Str. Renaşterii nr. 16

Buzău

1.500

74

Constantin Georgiana Cristina

Municipiul Buzău, str. Tudor Vladimirescu, bl. 3A Haşdeu, et. 10, ap. 38

Buzău

3.000

75

Nan Felix

Satul Gherăseni, comuna Gherăseni

Buzău

1.000

76

Grama Costina

Satul Gherăseni, comuna Gherăseni

Buzău

300

77

Mustafa Niculai

Satul Şarānga, comuna Pietroasele

Buzău

500

78

Aron Constantin

Satul Vipereşti, comuna Vipereşti

Buzău

1.500

79

Ciulin Ionuţ Mădălin

Satul Vipereşti, comuna Vipereşti

Buzău

1.000

80

Filică Sandu

Satul Vipereşti, comuna Vipereşti

Buzău

1.000

81

Rudaru Gheorghe

Satul Vipereşti, comuna Vipereşti

Buzău

1.000

82

Bīsceanu Aurora

Municipiul Buzău, cartier Dorobanţi 2, bl. K8A, et. 2, ap. 10

Buzău

1.500

83

Lepădat Lenuţa

Municipiul Rāmnicu Sărat, str. Bisoca nr. 4

Buzău

2.000

84

Neagu Ion

Satul Găgeni, comuna Săhăteni

Buzău

1.500

85

Popescu Elena Cristina

Municipiul Buzău, cartier Dorobanţi 1, bl. 10E, et. 1, ap. 4

Buzău

3.000

86

Sterpu Sava

Satul Bălăceanu, comuna Bălăceanu

Buzău

1.000

87

Şerban Ion

Comuna Cislău, str. Ungureni nr. 37

Buzău

500

88

Albu Vasile

Satul Topliceni, comuna Topliceni

Buzău

1.000

89

Anghel Elena

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

90

Arnăutu Ştefan

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

91

Bīzu Sanda

Satul Topliceni, comuna Topliceni

Buzău

1.000

92

Coman Ioana

Satul Răduceşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

93

Coman Safta

Satul Răduceşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

94

Constantin Dănuţ

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

95

Deacănu Gheorghe

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

96

Dunuţă Octavian

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

97

Eftimie Dumitru

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

98

Grosu Nicuşor

Satul Băbeni, comuna Topliceni

Buzău

1.500

99

Ioaniţescu Vasilică

Satul Topliceni, comuna Topliceni

Buzău

1.000

100

Iordache Mihai

Satul Topliceni, comuna Topliceni

Buzău

1.500

101

Iordache Sofiţa

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

102

Jinga Moise

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

103

Motoroiu Mariana

Satul Răduceşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

104

Munteanu Valerica

Satul Topliceni, comuna Topliceni

Buzău

1.000

105

Onel Alexe

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

106

Stoica Constantin

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

107

Vergil Mariana

Satul Băbeni, comuna Topliceni

Buzău

1.500

108

Vergil Valentin

Satul Răduceşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

109

Voicu George

Satul Băbeni, comuna Topliceni

Buzău

1.500

110

Miu Dumitru

Satul Pleşeşti, Str. 1 Decembrie nr. 97, comuna Berca

Buzău

2.500

111

Marcu Vasile

Satul Pleşcoi, Str. 1 Decembrie nr. 9, comuna Berca

Buzău

1.500

112

Drugău Melania

Satul Pleşeşti, Str. Peste Vale nr. 350bis, comuna Berca

Buzău

2.500

113

Panaete Iorgu

Satul Deduleşti, comuna Topliceni

Buzău

1.500

114

Jieanu Enciu

Municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 2, bl. K8, sc. 2, ap. 8

Călăraşi

500

115

Stanciu Elena

Municipiul Călăraşi, Str. Parcului nr. 2, bl. K8, sc. 2, ap. 5

Călăraşi

500

116

Culea George

Oraşul Hārşova, Str. Rozelor nr. 16

Constanţa

5.000

117

Brici Stela

Comuna Lipniţa, Str. Violetelor nr. 295

Constanţa

5.000

118

Fieraru Elena Claudia

Comuna Runcu, Str. Principală nr. 30

Dāmboviţa

3.000

119

Dobre Nicoleta

Comuna Runcu, Str. Măceşilor nr. 5

Dāmboviţa

12.000

120

Nae Spiridon

Comuna Răzvad, Str. Bisericii nr. 18

Dāmboviţa

500

121

Ştefănescu Silvia

Comuna I.L. Caragiale, str. Furtuna nr. 267

Dāmboviţa

1.000

122

Bucur Elena Daniela

Municipiul Tārgovişte, str. Ilie Stănică nr. 43A, ap. 20

Dāmboviţa

1.000

123

Gheorghe Gigi

Municipiul Tārgovişte, str. Vasile Blendea nr. 1, bl. 20, sc. A, ap. 7

Dāmboviţa

600

124

Petre Caterina Mădălina

Satul Nucet nr. 708, comuna Nucet

Dāmboviţa

1.000

125

Neagu Florentina

Satul Runcu, str. Cristeşti nr. 4, comuna Runcu

Dāmboviţa

1.000

126

Simion George Tiberiu

Municipiul Tārgovişte, str. Nifon nr. 11

Dāmboviţa

1.000

127

Burlica Doina

Municipiul Tārgovişte, Str. Unirii nr. 25, bl. 69, sc. A, ap. 9

Dāmboviţa

8.000

128

Mănăilă Cornel

Municipiul Tārgovişte, str. Mr. Oprescu Adrian nr. 2, bl. 23A, ap. 12

Dāmboviţa

12.000

129

Sărăroiu Gheorghe

Municipiul Tārgovişte, Bd. Unirii nr. 9, bl. 44, sc. E, ap. 75

Dāmboviţa

8.000

130

Ioniţă Cornel

Oraşul Pucioasa, Str. Rāndunelelor, bl. D5, ap. 1

Dāmboviţa

1.000

131

Marghioala Gheorghe

Satul Butoiu de Jos nr. 122, comuna Hulubeşti

Dāmboviţa

10.000

132

Stan Lenuţa

Comuna Gura Ocniţei, Str. Varniţei nr. 18

Dāmboviţa

1.000

133

Badea Marin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Crevediei nr. 14

Dāmboviţa

300

134

Rădoi Iancu

Comuna Vultureanca, Calea Crevediei nr. 9

Dāmboviţa

300

135

Ciobanu Ioana

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 9

Dāmboviţa

300

136

Buceag Eleonora

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Mr. Voichin nr. 78

Dāmboviţa

300

137

Buibar State

Comuna Răscăeţi, str. Dr. Petcu nr. 55

Dāmboviţa

300

138

Chelu Marin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 17

Dāmboviţa

300

139

Dorobanţu Constantina

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Mr. Voichin nr. 79

Dāmboviţa

300

140

Ciobanu Andreiţa

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 14

Dāmboviţa

300

141

Mocanu Niculae

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 6

Dāmboviţa

300

142

Dănăilă State

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 21

Dāmboviţa

300

143

Mocanu Florica

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 16

Dāmboviţa

300

144

Ilie Niculina

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 15

Dāmboviţa

300

145

Nuţă Marin

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 13

Dāmboviţa

300

146

Popescu Eugenia

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 25

Dāmboviţa

300

147

Mustaţă Iulian

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 16

Dāmboviţa

300

148

Porojan Ioan

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Mr. Voichin nr. 77

Dāmboviţa

300

149

Porojanu Constantin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 30

Dāmboviţa

300

150

Păun Dănăilă

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 22

Dāmboviţa

300

151

Dicu Dumitru

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Popa Neicu nr. 12

Dāmboviţa

300

152

Stanca Marin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 20

Dāmboviţa

300

153

Popescu Marin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 23

Dāmboviţa

300

154

Ciobanu Florian

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 10

Dāmboviţa

300

155

Jurubiţă Vasile

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 19

Dāmboviţa

400

156

Mustaţă Emil

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Pr. Marin Constantinescu nr. 14

Dāmboviţa

300

157

Tudor Viorica

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 4

Dāmboviţa

300

158

Buibar Gheorghe

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, Str. Fermei nr. 15

Dāmboviţa

400

159

Mocanu Marin

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 2

Dāmboviţa

300

160

Joiţă Floarea

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 1

Dāmboviţa

300

161

Dicu Niculae

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. General Mardarescu nr. 41

Dāmboviţa

300

162

Ivan Gherghina

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 5

Dāmboviţa

300

163

Petre Maria

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 6

Dāmboviţa

300

164

Stana Marin

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Popa Negru nr. 5

Dāmboviţa

300

165

Iatan Stan

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Preot Constatinescu nr. 18

Dāmboviţa

300

166

Mustaţă Nicolae

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Preot Constatinescu nr. 28

Dāmboviţa

300

167

Ciocmata Eleonora

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi str. Dr. Petcu nr. 47

Dāmboviţa

300

168

Petre Ana

Comuna Răscăeţi, satul Vultureanca, str. Valea Crevediei nr. 7

Dāmboviţa

300

169

Pitirin Maria

Comuna Răscăeţi, satul Răscăeţi, str. Preot Constatinescu nr. 94

Dāmboviţa

300

170

Stan Lenuţa

Comuna Gura Ocniţei nr. 18

Dāmboviţa

1.000

171

Ioniţă Cornel

Oraşul Pucioasa, Str. Rāndunelelor, bl. D5, ap. 1

Dāmboviţa

1.000

172

Marghioala Gheorghe

Comuna Hulubeşti, sat Butoiu de Jos, nr. 122

Dāmboviţa

10.000

173

Licsandru Mariana

Comuna Aninoasa, str. Valea Mare nr. 32

Dāmboviţa

1.500

174

Drăgoi Narghita

Satul Drăgăeşti-Pămānteni, comuna Măneşti

Dāmboviţa

500

175

Duţan Constantin

Satul Gura Ocniţei, comuna Gura Ocniţei, str. Stadion nr. 24

Dāmboviţa

1.500

176

Fieraru Elena

Comuna I. L. Caragiale nr. 263

Dāmboviţa

500

177

Pīrvu Ionuţ Iftimie

Satul Coasta Lupei, comuna Nicoreşti

Galaţi

2.000

178

Tănase Clement

Municipiul Galaţi, str. Războieni nr. 54

Galaţi

1.000

179

Caragea Rodica

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 203, sc. C, ap. 56

Giurgiu

1.000

180

Mucă Maria

Comuna Vedea

Giurgiu

2.000

181

Jiga Daniel Iulian

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 100, sc. A, ap. 8

Giurgiu

500

182

Păun Magdalena Ionica

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 35 GARS., sc. A, ap. 12

Giurgiu

600

183

Ion Angela

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. L3, sc. C, ap. 57

Giurgiu

1.200

184

Dincă Aurica

Municipiul Giurgiu, str. Vasile Alecsandri nr. 2

Giurgiu

500

185

Gaură Paula

Comuna Vedea

Giurgiu

600

186

Gavrilescu Antoaneta

Oraşul Rovinari, Str. Castanilor nr. 6, bl. E2, sc. 2, ap. 1

Gorj

500

187

Toth Attila

Municipiul Topliţa, Str. Dealului, bl. 37, sc. 1, ap. 5

Harghita

2.500

188

Tanko Janos

Satul Valea Īntunecoasă nr. 168A, comuna Lunca de Jos

Harghita

3.000

189

Miklos Veronika

Municipiul Miercurea Ciuc, str. Muller Laszlo nr. 31, sc. A, ap. 35

Harghita

5.000

190

Sinka Janos

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/316

Harghita

1.600

191

Benedek Ida

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/315

Harghita

1.600

192

Denes Arpad

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/202

Harghita

1.600

193

Pal Istvan

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/205

Harghita

1.600

194

Benedek Ildiko

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/203

Harghita

1.600

195

Pora Robert

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/4

Harghita

1.600

196

Mihaly Lajos

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/212

Harghita

1.600

197

Elekes Lorinc

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/107

Harghita

1.600

198

Iosub Celus Verginel

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/303

Harghita

1.600

199

Lakatos Otto

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/100

Harghita

1.600

200

Boghiu Magdolna

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/222

Harghita

1.600

201

Otvos Karoly

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/314

Harghita

1.600

202

Benko Biro Rudolf

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/312

Harghita

1.600

203

Boldiszar Emese

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/311

Harghita

1.600

204

Tamas Vilhelmina

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/19

Harghita

1.600

205

Antal Irina

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/305

Harghita

1.600

206

Gyorgylorincz Anna

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/123

Harghita

1.600

207

Szocs Ştefan

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/109

Harghita

1.600

208

Ban Eszter

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/101

Harghita

1.600

209

Raduly Sandor

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/321

Harghita

1.600

210

Gyorgylorincz Maria

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/103

Harghita

1.600

211

Benedek Gzula

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/21

Harghita

1.600

212

Majlath Zoltan

Oraşul Vlăhiţa, str. Jozsef Attila nr. 3B/307

Harghita

1.600

213

Marton Cristina Emilia

Municipiul Deva, str. I. B. Deleanu nr. 9

Hunedoara

8.000

214

Olariu Lucreţia

Satul Căzăneşti nr. 73, comuna Vaţa de Jos

Hunedoara

500

215

Jişcanu Dorina

Municipiul Deva, str. Scoruş nr. 24

Hunedoara

1.200

216

Pāslariu Lavinia Ina

Municipiul Deva, Bd. Decebal, bl. 15, sc. D, ap. 48

Hunedoara

1.000

217

Petros Dana Elena

Satul Şoimuş nr. 135, comuna Şoimuş

Hunedoara

1.500

218

Laţcu Bianca Andreea

Municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 9, sc. 4, ap. 67

Hunedoara

1.000

219

Cīmpian Ioan Lucian

Municipiul Deva, Aleea Păcii nr. 9, bl. A2, sc. 4, ap. 77

Hunedoara

500

220

Goia Ancuţa Mihaela

Municipiul Deva, str. Horia nr. 2, bl. 88, sc. 1, ap. 2

Hunedoara

1.500

221

Teglaş Dan

Municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 11, bl. 21, sc. A, et. 4, ap. 18

Hunedoara

1.000

222

Andreşoaie Rozalia

Oraşul Aninoasa, Str. Libertăţii nr. 119, ap. 5

Hunedoara

500

223

Dobca Onorica Iuliana

Municipiul Hunedoara, str. Viorele nr. 3, bl. 5, sc. A, ap. 5

Hunedoara

1.500

224

Gostian Cosmin Adrian

Municipiul Hunedoara, bd. Traian nr. 14, bl. U2, sc. C, ap. 47

Hunedoara

1.500

225

Vitan Ana

Satul Ciopeia nr. 110, comuna Sāntămăria Orlea

Hunedoara

500

226

Atuloaiei Valerica

Comuna Movila

Ialomiţa

1.500

227

Acatrinei Costel

Municipiul Slobozia, Str. Teilor nr. 22

Ialomiţa

3.000

228

Pufu Gheorghe

Municipiul Slobozia, Str. Viilor nr. 61, sc. A, et. 3, ap. 33

Ialomiţa

3.000

229

Iordache Adrian

Comuna Bărbuleşti, Str. Izvorului nr. 1058

Ialomiţa

6.000

230

Cipu Virgil

comuna Miloşeşti, Str. Primăverii nr. 25

Ialomiţa

4.000

231

Marcu Roxana Nicoleta

Municipiul Feteşti, Str. Libertăţii nr. 8

Ialomiţa

6.000

232

Braga Cezar Gheorghe

Comuna Grădiştea, Str. Zambilelor nr. 18A

Ilfov

1.500

233

Cristache Daniela

Oraşul Popeşti-Leordeni, str. Pārāul Rece nr. 4C, et. 4, ap. 23

Ilfov

4.000

234

Ghiţă Mariean

Comuna Gruiu, satul Siliştea Snagovului, str. Drumul Coadelor nr. 49

Ilfov

10.000

235

Mihăilă Mariana

Comuna Ciorogārla, satul Ciorogārla, str. Fierari nr. 28 (domiciliul legal), satul Dārvari, comuna Ciorogārla, Str. Piersicilor nr. 28 (reşedinţa)

Ilfov

5.000

236

Costea Minodora

Oraşul Voluntari, str. Maxim Gorki nr. 21B

Ilfov

9.000

237

Stan Vasile

Comuna Grădiştea, Str. Rozelor nr. 2

Ilfov

3.000

238

Bītcor Ioan

Oraşul Vişeu de Sus, Str. Peştilor nr. 27

Maramureş

10.000

239

Farkas Domokos

Satul Porumbeni nr. 163, comuna Ceuaşu de Cāmpie

Mureş

10.000

240

Manta Corneluţa Mirela

Municipiul Tārgu Mureş, Str. Gării nr. 1, ap. 4

Mureş

8.000

241

Isachi Ermil

Comuna Petricani

Neamţ

4.000

242

Oţel Ecaterina

Oraşul Tārgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare, bl G2/100, sc. A, ap. 5

Neamţ

5.000

243

Munteanu Claudia

Comuna Dochia, Str. Nr. 4 nr. 248

Neamţ

5.000

244

Arhir Constantin

Comuna Răuceşti, satul Oglinzi

Neamţ

4.000

245

Zaharia Gheorghe

Comuna Vānători, Str. Cetăţii nr. 1296

Neamţ

5.000

246

Miron Aurel

Municipiul Piatra-Neamţ, str. Dărmăneşti nr. 62, bl K.7, sc. A, ap. 21

Neamţ

3.000

247

Gherghel Lăcrămioara

Comuna Făurei

Neamţ

5.000

248

Dumitrescu Iuliana

Municipiul Roman, Str. Gloriei, bl. 4, ap. 26

Neamţ

3.000

249

Boghean Gelu

Municipiul Roman, str. Miron Costin, bl. 2, ap. 36

Neamţ

5.000

250

Dascălu Ovidiu

Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Maratei nr. 164, bl. D.15, ap. 6

Neamţ

3.000

251

Zavate Elena

Satul Rediu, comuna Rediu

Neamţ

4.000

252

Bodea Andrei Ciprian

Municipiul Roman, str. Tudor Vladimirescu nr. 75

Neamţ

4.000

253

Nistor Petru

Oraşul Tārgu Neamţ, Str. Crizantemei nr. 15

Neamţ

3.000

254

Stan Ana

Oraşul Tārgu Neamţ, Str. Prunilor nr. 1

Neamţ

4.000

255

Nică Sorin

Comuna Găvăneşti, str. Brătuleşti nr. 31

Olt

10.000

256

Bădănoiu Daniela

Municipiul Slatina, str. Prel. Tunari nr. 3, bl. S22, sc. B, ap. 15

Olt

8.000

257

Peţa Marian

Satul Potopinu, comuna Dobrosloveni, str. Radu Leon nr. 5

Olt

2.000

258

Biţă Ionuţă Sorin

Municipiul Slatina, str. Grădişte nr. 59

Olt

1.500

259

Busuioc Ion

Comuna Schitu, Str. Grecilor nr. 42

Olt

1.000

260

Lunganu Iulian

Comuna Schitu, Str. Grecilor nr. 131

Olt

1.000

261

Boicea Grigore

Comuna Schitu, str. Dealul Soarelui nr. 2

Olt

1.500

262

Răcaru Eugen

Comuna Schitu, Str. Grecilor nr. 153

Olt

1.000

263

Tiţa Tudora

Comuna Schitu, Str. Şcolii nr. 7

Olt

1.000

264

Ene Ioan

Comuna Schitu, Str. Speranţei nr. 13

Olt

1.500

265

Grigore Verginica

Comuna Schitu, Str. Şcolii nr. 1

Olt

3.500

266

Grigore Marian

Comuna Schitu, Str. Grecilor nr. 141

Olt

1.000

267

Bălasa Aurica

Comuna Schitu, str. Moşteni nr. 54

Olt

1.000

268

Ene Gheorghe Iulian

Comuna Schitu, Str. Şcolii nr. -

Olt

1.500

269

Dumitru Simion

Comuna Schitu, str. Greci nr. -

Olt

1.000

270

Preduţ Gheorghe

Comuna Schitu, str. Greci nr. -

Olt

1.000

271

Lăzărescu Marin

Comuna Schitu, str. Dealul Soarelui

Olt

1.000

272

Zidaru Paulina

Comuna Bărăşti, Str. Principală Mereni nr. 8

Olt

1.000

273

Stan Dumitra

Comuna Bărăşti, Str. Principală Mereni nr. 12

Olt

1.000

274

Stancu Gheorghe

Comuna Icoana, str. Vedea nr. 7

Olt

1.000

275

Covaci Ciucescu Carmen

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 117

Olt

1.000

276

Neaga Constantin

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 60

Olt

1.000

277

Neacşu Ioana

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 50

Olt

1.000

278

Niculae Nichita

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 103

Olt

1.500

279

Bălănescu Floarea

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 140

Olt

1.000

280

Ciobanu Ion

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 67

Olt

1.000

281

Tudor Dumitra

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 73

Olt

1.000

282

Tudor Constantin

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 77

Olt

1.000

283

Rădulescu Titu Narcis

Comuna Icoana, Str. Ogrăzii nr. 2

Olt

2.000

284

Nedelea Ionuţ

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 109

Olt

1.000

285

Teodorescu Florel

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 96

Olt

2.000

286

Iordache Ilie

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 172

Olt

1.500

287

Stoian Ilie

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 174

Olt

1.000

288

Ştefan Constantin

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 228

Olt

1.000

289

Cruceru Matei

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 143

Olt

1.000

290

Baranga Steluta

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 139

Olt

1.500

291

Stoica Niculina

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 132

Olt

1.500

292

Camenschii Vladislav

Comuna Icoana, Str. Principală nr. -

Olt

2.000

293

Cārstea Florea

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 137

Olt

1.500

294

Neacşu Maria

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 81

Olt

1.200

295

Badea Marian

Comuna Icoana, Str. Mecanizatorilor nr. 10

Olt

1.000

296

Jianu Constantin

Comuna Icoana, Str. Vedea nr. 11

Olt

2.500

297

Zaharia Liviu

Comuna Icoana, str. Vedea nr. 26

Olt

3.000

298

Grigore Floarea

Comuna Icoana, str. Vedea nr. 20

Olt

2.500

299

Marin Zamfira

Comuna Icoana, Str. Crāngului nr. 2

Olt

3.500

300

Niculae Marin

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 148

Olt

2.000

301

Stan Constantin

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 144

Olt

1.500

302

Stan Laurenţiu

Comuna Icoana, Str. Şcolii nr. 22

Olt

1.500

303

Şerban Valentina

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 101

Olt

1.500

304

Vladu Mircea

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 75

Olt

1.200

305

Strigoiu Costel

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 67

Olt

1.500

306

Voiculeţ Ilie

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 59

Olt

1.300

307

Oprea Ion

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 45

Olt

1.200

308

Drăghici Alexandra

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 66

Olt

1.000

309

Matei Marin

Comuna Icoana, Str. Gārlei nr. 4

Olt

1.000

310

Matei Floarea

Comuna Icoana, Str. Gārlei nr. 5

Olt

1.200

311

Ciurea Ion

Comuna Icoana, Str. Fāntānii nr. 9

Olt

1.000

312

Nuţă Niculae

Comuna Icoana, Str. Narciselor nr. 1

Olt

1.000

313

Ciucescu Niculae

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 69

Olt

1.000

314

Chiţu Florica

Comuna Icoana, Str. Principală nr. -

Olt

1.500

315

Rădulescu Catiriţa

Comuna Icoana, Str. Principală nr. -

Olt

1.500

316

Calotă Iulian Ilie

Comuna Icoana, Str. Principală nr. 51

Olt

1.300

317

Ionescu Niculina

Comuna Icoana, Str. Morii nr. -

Olt

2.000

318

Nicolae Constantin

Oraşul Balş, str. M. Drumeş nr. 49

Olt

1.200

319

Drăghici Ştefania

Oraşul Balş, str. M. Drumeş nr. 49A

Olt

1.000

320

Mladinoiu Constantin

Oraşul Balş, str. M. Drumeş nr. 47

Olt

1.500

321

Marin Aurel

Oraşul Balş, Str. Viilor nr. 28

Olt

1.100

322

Dumitraşcu Dumitru

Oraşul Balş, str. Popa Şapcă nr. 105

Olt

1.000

323

Ene Florea

Comuna Crāmpoia, Str. Principală nr. 145

Olt

1.500

324

Bunea Nicolae

Comuna Şerbăneşti, str. Dumitru Popovici nr. 121

Olt

1.500

325

Paraschiv Ion

Comuna Şerbăneşti, str. Starcu nr. 156

Olt

3.500

326

Brătoi Sergiu

Comuna Şerbăneşti, str. Dumitru Popovici nr. 33

Olt

2.000

327

Popescu Nicuşor

Comuna Şerbăneşti, Str. Grădiniţei nr. 35

Olt

2.000

328

Dumitrana Georgeta

Comuna Şerbăneşti nr. 8

Olt

1.000

329

Grigore Stanca

Comuna Şerbăneşti, str. Murgeşti nr. 43

Olt

3.500

330

Popescu Floarea

Comuna Şerbăneşti, str. Dumitru Popovici nr. 125

Olt

2.000

331

Radulescu Floarea

Comuna Şerbăneşti, str. Dumitru Popovici nr. 126

Olt

2.500

332

Mihai Marin

Comuna Şerbăneşti, str. Murgeşti nr. 11

Olt

2.500

333

Diaconu Constantin

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 32

Olt

1.000

334

Eremia Maria

Comuna Movileni, Str. Rozelor nr. -

Olt

2.000

335

Ghiţă Emilian

Comuna Movileni, Str. Principală nr. 173

Olt

2.000

336

Vitan Viorica

Comuna Movileni, Str. Principală nr. 167 A

Olt

2.500

337

Drăguşin Ilie

Comuna Movileni, Str. Crāngului nr. 9

Olt

2.000

338

Bitoiu Gheorghe

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 11

Olt

1.500

339

Brīnaru Eftemie Petruţ

Comuna Movileni, Str. Soarelui nr. 6

Olt

1.000

340

Turtureanu Florina Mariana

Comuna Movileni, Str. Lalelelor nr. 67

Olt

1.000

341

Nanita Maria

Comuna Movileni, Str. Principală nr. 64

Olt

1.500

342

Grigore Ion

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 9

Olt

1.500

343

Biţoiu Marin

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 13

Olt

1.000

344

Dima Florea

Comuna Movileni, Str. Grădinarului nr. 18

Olt

1.000

345

Coman Alexandra

Comuna Movileni, Str. Bisericii nr. 31

Olt

2.000

346

Nanita Constantin

Comuna Movileni, Str. Principală nr. 124

Olt

1.500

347

Turcin Alexandru

Comuna Movileni, Str. Principală nr. -

Olt

1.500

348

Burcea Viorel

Comuna Movileni, Str. Grădinarului nr. 7

Olt

2.000

349

Biţoiu Costina Simona

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 11

Olt

1.000

350

Stāngă Ileana

Comuna Movileni, Str. Văilor nr. 30

Olt

1.000

351

Petre Florin

Comuna Movileni, Str. Grădinarului nr. 5

Olt

3.000

352

Selea Polifron

Comuna Movileni, str. Valea Teiului nr. 34

Olt

1.500

353

Stănilă Joiţa

Comuna Movileni, Str. Magnoliei nr. 15

Olt

2.000

354

Sultana Ecaterina

Comuna Movileni, str. Valea Teiului nr. 38

Olt

1.500

355

Anca Maria

Comuna Movileni, Str. Principală nr. 76

Olt

1.500

356

Pīrvan Stoican

Comuna Movileni, Aleea Crizantemelor nr. 1

Olt

1.000

357

Grigore Cornelia

Comuna Movileni, Str. Lalelelor nr. 77

Olt

1.000

358

Trancă Elisabeta

Comuna Oboga, Str. Principală nr. 325

Olt

1.000

359

Anton Ana

Comuna Baldovineşti, Str. Lalelelor nr. 12B

Olt

2.000

360

Ciovică Florian

Comuna Baldovineşti, Str. Progresului nr. 19

Olt

2.500

361

Popa Marin

Comuna Dobroteasa, Str. Principală nr. 192

Olt

1.000

362

Pascu Ioana

Comuna Bobiceşti, str. Bechet nr. 40

Olt

1.000

363

Năstasie Dumitru

Comuna Bobiceşti, str. Bechet nr. 48

Olt

1.000

364

Bănicioiu Marin

Comuna Optaşi-Măgura, satul Optaşi, str. Paris

Olt

1.500

365

Ticameş Dumitru

Comuna Optaşi-Măgura, Str. Principală

Olt

2.000

366

Giurcă Marin

Comuna Oporelu, satul Beria de Jos, Str. Principală nr. 100

Olt

1.500

367

Crăciun Doina

Comuna Oporelu, satul Beria de Jos, Str. Principală nr. 61

Olt

1.500

368

Begeacă Tudor

Comuna Osica de Sus, Str. Teiului nr. 21

Olt

2.000

369

Ghidarcea Cami-Andrei

Comuna Corbu, satul Milcoveni, Str. Principală nr. 186

Olt

1.500

370

Coman Tache

Comuna Corbu, satul Buzeşti, Str. Principală nr. 138

Olt

1.000

371

Rădoi Ionut Iulian

Comuna Corbu, Str. Veteranilor

Olt

1.500

372

Florescu Ioana

Comuna Corbu, satul Ciureşti, Str. Principală nr. 45

Olt

3.000

373

Dicu Florente

Comuna Corbu, satul Buzeşti, Str. Principală nr. 142

Olt

1.500

374

Drăguşin Tudor

Comuna Corbu, satul Burduleşti, Str. Principală nr. 80

Olt

3.000

375

Stoenescu Mariana

Comuna Corbu, Str. Principală nr. 248

Olt

1.000

376

Popescu Marin

Comuna Corbu, satul Buzeşti, Str. Bisericii nr. 16

Olt

2.000

377

Dumitru Maria

Comuna Corbu, satul Milcoveni, Str. Principală nr. 192

Olt

1.000

378

Dicu Florea

Comuna Corbu, satul Milcoveni, Str. Principală nr. 190

Olt

1.000

379

Ştefan Sofica

Comuna Corbu, satul Milcoveni, Str. Veteranilor nr. 5

Olt

1.000

380

Soare Valeria

Comuna Corbu, Str. Principală nr. 114

Olt

1.000

381

Sandu Florea

Municipiul Caracal, str. Decebal nr. 79

Olt

1.000

382

Murugă Iulian

Comuna Priseaca, satul Buiceşti, Str. Victoriei nr. 2

Olt

1.500

383

Vasile Constantin

Comuna Priseaca, satul Buiceşti, Str. Principală nr. 108

Olt

1.000

384

Diaconescu Constantina

Comuna Priseaca, Str. Principală nr. 117

Olt

1.500

385

Stoian Ion

Comuna Priseaca, Str. Panseluţei nr. 22

Olt

1.500

386

Gheorghe Pătrăchioiu Narcis Viorel

Municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 6, bl. FA 4, ap. 10 (domiciliul legal), comuna Priseaca, satul Buiceşti (reşedinţa)

Olt

1.500

387

Smarandache Iacob

Comuna Osica de Jos, Str. Izlazului nr. 8

Olt

1.500

388

Năvală Ionel

Comuna Osica de Jos, str. Guşata nr. 3

Olt

1.500

389

Amzu Ilie

Comuna Osica de Jos, str. Guşata nr. 14

Olt

2.000

390

Ghiţă Gheorghe

Comuna Osica de Jos, str. Guşata nr. 20

Olt

1.000

391

Buzna Nicolae

Comuna Osica de Jos, Str. Barajului nr. 7

Olt

1.500

392

Turlan Mihai

Comuna Priseaca, satul Săltăneşti, Str. Principală

Olt

2.000

393

Badea Dumitru

Comuna Priseaca, satul Buiceşti, Str. Principală nr. 115

Olt

1.500

394

Stanciu Dumitru

Comuna Dobrun, satul Roşienii Mari, Str. Principală nr. 4

Olt

2.000

395

Calotă Constanţa

Comuna Dobrun, satul Roşienii Mari, Str. Principală nr. 6

Olt

2.500

396

Duminecianu Ion

Oraşul Scorniceşti, satul Mogoşeşti nr. 219

Olt

2.000

397

Moisescu Gheorghe

Oraşul Scorniceşti, satul Mărgineni nr. 117

Olt

1.500

398

Mīndreanu Vangheliţa

Oraşul Scorniceşti, satul Jitaru, str. Al. Ioan Cuza nr. 40

Olt

2.000

399

Vasile Constantin

Oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 70, bl. D2, sc. A, ap. 5 (domiciliul legal), oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 70 B (reşedinţa)

Olt

1.500

400

Croitoru Gheorghe

Comuna Găneasa, satul Izvoru, Str. Izvorului nr. 60

Olt

1.500

401

Borhoată Dumitru

Comuna Găneasa, satul Grădiştea, Str. Primăverii nr. 136

Olt

1.500

402

Buzatu Sorin Gelu

Comuna Găneasa, satul Izvoru, Str. Izvorului nr. 58

Olt

1.000

403

Costache Florea

Comuna Găneasa, satul Dranovăţu, Str. Principală nr. 45

Olt

3.500

404

Maria Ion

Comuna Osica de Jos, str. Guşata nr. -

Olt

2.000

405

Vărzaru Marin

Comuna Osica de jos, str. Guşata nr. 12

Olt

1.500

406

Barbu Dumitru

Comuna Sārbii-Măgura, satul Vităneşti nr. 129

Olt

1.000

407

Murgea Alexe

Comuna Teslui, Str. Oltului nr. 47

Olt

2.000

408

Manea Floarea

Municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 163, bl. 1, ap. 13 (domiciliul legal), comuna Teslui (reşedinţa)

Olt

2.000

409

Ifrim Gheorghe

Comuna Teslui, Str. Principală nr. 35

Olt

1.500

410

Murgea Maria

Comuna Teslui, Str. Oltului nr. 41C

Olt

1.500

411

Pepene Marian

Comuna Teslui, Str. Oltului nr. 41

Olt

1.500

412

Murgea Dumitru

Comuna Teslui, Str. Oltului nr. 41 D

Olt

1.500

413

Vasile Atanasia

Comuna Teslui, str. Profesor Stănculescu nr. 2

Olt

1.500

414

Creţu Nicolae

Comuna Teslui, str. Profesor Stănculescu nr. 4

Olt

1.500

415

Pepene Spirache

Comuna Teslui, Str. Principală nr. 60

Olt

1.500

416

Matei Gheorghe

Comuna Teslui, Str. Oltului nr. 39

Olt

1.500

417

Grigore Felix

Oraşul Piatra-Olt, Str. Parcului nr. 12 (domiciliul legal), Staţia 14 (reşedinţa)

Olt

3.500

418

Neacşa Dorina

Oraşul Balş, str. N. Bălcescu nr. 149, bl. JT, sc. 1, ap. 5 (domiciliul legal), comuna Găneasa, satul Grădiştea (reşedinţa)

Olt

1.500

419

Constantinescu Ion

Municipiul Slatina, str. Oituz nr. 33

Olt

2.000

420

Nicolae Iulian

Municipiul Slatina, str. Andrei nr. 9

Olt

1.500

421

Barbu Floarea

Oraşul Balş, str. Popa Şapcă nr. 39

Olt

1.000

422

Duca Felicia Letiţia

Comuna Ceraşu nr. 291B

Prahova

17.000

423

Ştefan Gheorghe

Municipiul Ploieşti, str. Cozia nr. 23

Prahova

10.000

424

Stanciu Elena

Municipiul Ploieşti, str. Cozia nr. 23 bis

Prahova

3.000

425

Soare Florica

Comuna Ceraşu nr. 72B

Prahova

5.000

426

Chirilescu Georgeta

Satul Ploieştiori nr. 408, comuna Blejoi

Prahova

10.000

427

Barbu Isabella Elena

Municipiul Ploieşti, Aleea Cirezarilor nr. 2, bl. 27, sc. F, ap. 117

Prahova

6.000

428

Stoian Cornel

Comuna Poiana Cāmpina, str. Pitigaia nr. 865

Prahova

3.500

429

Luscă Emil

Municipiul Mediaş, str. Ceahlău nr. 10

Sibiu

1.000

430

Florea Gheorghe

Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 213

Sibiu

3.000

431

Mureşan Margareta

Municipiul Sibiu, str. Costache Negruzzi nr. 4

Sibiu

1.500

432

Aldea Mihai

Satul Valchid nr. 180, comuna Hoghilag

Sibiu

3.500

433

Todor Maria

Municipiul Sibiu, Aleea Haiducului nr. 1, sc. A, ap. 10 (domiciliul legal), municipiul Sibiu, str. I. L. Caragiale nr. 3 (fără forme legale)

Sibiu

5.000

434

Zeng Daniel

Municipiul Sibiu, str. Tārgu Cailor nr. 5, ap. 93

Sibiu

4.000

435

Boldijar Iosif

Satul Metiş, comuna Mihăileni nr. 73

Sibiu

4.000

436

Unch Johann

Oraşul Avrig, str. Samuel Brukenthal bl. 2, sc. B, ap. 20

Sibiu

2.000

437

Costea Laura Ramona

Municipiul Sibiu, Str. Semaforului, bl. 16, sc. A, ap. 1 (fără forme legale)

Sibiu

5.000

438

Curea Dumitru

Satul Ighişu Nou, Str. Cāmpului nr. 22

Sibiu

2.000

439

Stoica Alexandru

Municipiul Sibiu, Str. Faianţei nr. 14 (fără forme legale)

Sibiu

2.000

440

Cozmiuc Marius

Municipiul Suceava, str. Jean Bart nr. 5A, bl. 5A, sc. A, ap. 56

Suceava

2.000

441

Buzuleac Florentina Georgeta

Satul Pătrăuţi, comuna Pătrăuţi

Suceava

1.800

442

Nechita Daniela

Oraşul Siret, Str. Sucevei nr. 1, bl. 4, ap. 6

Suceava

4.500

443

Cimpoi Sorin

Satul Grigoreşti nr. 84, comuna Siminicea

Suceava

4.500

444

Ionesi Lăcrămioara Albumiţa

Municipiul Suceava, Str. Luceafărului nr. 11, bl. 84, sc. A, ap. 15

Suceava

6.150

445

Curic Dorica

Satul Mihoveni, comuna Şcheia, Str. Trandafirilor nr. 16

Suceava

8.200

446

Harasemiuc Vasile

Comuna Bălcăuţi nr. 52

Suceava

1.000

447

Cepoi Gheorghe

Comuna Drăgoieşti

Suceava

5.000

448

Rusu Aneta

Comuna Crucea, str. Chiril nr. 85

Suceava

1.000

449

Ovagiuc Tatiana

Municipiul Suceava, aleea Jupiter nr. 3, bl. 122, sc. A, ap. 8

Suceava

2.000

450

Mamciuc Mihai Liviu

Municipiul Suceava, Aleea Lalelelor nr. 7, bl. 110, sc. A, ap. 10

Suceava

4.000

451

Matei Corina

Satul Călineşti nr. 275, comuna Şerbăuţi

Suceava

50.000

452

Birigă Eugen Daniel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

453

Rizea Maria

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale (fără forme legale), comuna Săceni, judeţul Teleorman (domiciliul legal)

Teleorman

1.000

454

Nedea Gherghina

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

455

Amuza M. Elena

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

456

Goanţă Victor

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

457

Cojocaru Tudora

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

458

Vladu Elena

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

459

Mărăşescu Ion

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

460

Silişteanu Diţa

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

461

Goanţă Florian

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

462

Vānturache Marinel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

463

Ionescu Emil

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

464

Băsătă Constantin

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

465

Trantea Paraschiv

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

466

Băsătă Spirea

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

467

Răducescu Costel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

468

Isăilă Mariana

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

469

Pārcălabu Mihai

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

470

Robescu Ilie

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

471

Lulea Ioana

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

472

Ştirbu Marin

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

473

Amuza Floarea

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

474

Luca A. Elena

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

475

Nedea Aurică

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

476

Stancu George

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

477

Ciobanu Anişoara

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

478

Răboj Elvira

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

479

Luca Costel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

480

Bădan Mariana

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal (fără forme legale), municipiul Bucureşti, sector 1, str. Jules Michelet nr. 10-12 (domiciliul legal)

Teleorman

1.000

481

Sanda Alexandru

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.500

482

Berechet Alexandru

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

483

Berechet Ştefan

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

484

Grigoriţă Nicuşor

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.500

485

Grigoriţă Victoria

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

486

Radu Florian

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

487

Radu Dumitru

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

488

Bordeianu Florentina

Comuna Beuca, satul Beuca (fără forme legale), municipiul Bucureşti, Str. Zambilelor nr. 5, bl. C2, sc. 2, et. 1, ap. 52, sector 2 (domiciliul legal)

Teleorman

1.500

489

Avram Adriana

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

490

Vişan Ion

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.500

491

Miu Vasile

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

492

Miu Maria

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

493

David Constantin

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

494

Radu Florea

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

495

Moraru Alexandrina

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

496

Ionescu Paulică

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

497

Radu Costel

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

498

Nicolae Florea

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

499

Radu Elena

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

500

David Nicolae

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

501

Matei Stan

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

502

Cojocaru Anghel

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

503

Petcana Sonia

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

504

Năstase Gheorghe

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

505

Briceag Constantin

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

506

Cismaru Didina Săndica

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.500

507

Moise Gheorghe

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.500

508

Ilie Valerică

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.000

509

Burcea Ştefania

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.500

510

Moise Silviu Marian

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

1.500

511

Pisică Florentina

Comuna Vităneşti, satul Vităneşti

Teleorman

1.500

512

Marghioala Marin

Comuna Vităneşti, satul Vităneşti

Teleorman

1.000

513

Negrilă Valerică

Comuna Vităneşti, satul Vităneşti

Teleorman

1.000

514

Călin Constanţa

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.500

515

Gārdoc Ilie

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

516

Mircescu Gheorghe

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

517

Călin Ion

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

2.000

518

Şerban Marin

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.500

519

Bica Maria

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

520

Danciu Florea

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

521

Gavrilă Nicolae

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.000

522

Dicu Dumitra

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

523

Brabete Marian

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

524

Tudorică Iuliana

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

525

Baicu Petre

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

526

Burnei Mădălin

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.000

527

Cioprīnzan Veronica

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

2.000

528

Calotă Costel

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

529

Nedea Sergiu-George

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

530

Baias Mihail-Gavril

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

531

Badea Mariana

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

532

Lazăr Mirela

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.500

533

Părpălea Floarea

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

534

Vasile Mirela

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.500

535

Breazu Virginia

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

2.000

536

Moldoveanu Tudor

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.500

537

Tudorache Ion

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.500

538

Ştefan Floarea

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

2.000

539

Cioc Gherghina

Comuna Frumoasa, satul Păuleasca

Teleorman

1.500

540

Ciobanu Ioan

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.200

541

Banu Sevastita

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.000

542

Ban Arghira

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.000

543

Cardaş Eugeniu

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.000

544

Sprīnceană Ecaterina

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.000

545

Gheorghe Voica

Comuna Necşeşti, satul Gārdeşti

Teleorman

1.500

546

Marin Smaranda

Comuna Necşeşti, satul Gārdeşti

Teleorman

1.000

547

Vlaicu Alexandru

Comuna Necşeşti, satul Belciug

Teleorman

1.000

548

Moise Fane

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

500

549

Fieraru Gheorghe

Comuna Tătărăştii de Jos, satul Tătărăştii de Jos

Teleorman

500

550

Voicescu Ion

Comuna Trivalea Moşteni, satul Deparaţi (fără forme legale), municipiul Bucureşti, sector 5, Drumul Nefliului nr. 48 (domiciliul legal)

Teleorman

1.000

551

Bulumac Maria

Comuna Trivalea Moşteni, satul Trivalea Moşteni

Teleorman

1.000

552

Nedelici Lucreţia

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

553

Grigoriţă Ion

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

554

Sanda Ioana

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

1.000

555

Gherghe Ion

Comuna Beuca, satul Beuca

Teleorman

500

556

Muscalu Elena

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

557

Dobrescu Niculae

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

558

Popa Viorel

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

1.000

559

Tănase Florica

Comuna Siliştea-Gumeşti, satul Siliştea-Gumeşti

Teleorman

500

560

Năstase Eugenia

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

561

Cārtoc Radu

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

562

Lulea Vlad

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

500

563

Dragne Niculae

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

564

Miron Gheorghe

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

565

Toader Ionel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

566

Parpală Maria

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

567

Voinicilă Dumitru Doru

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

568

Boboşilă Ion

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.500

569

Dumitru Elisabeta

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

570

Mustăţea Costel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

571

Niţu Ilie

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

572

Niţu Adrian

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

573

Tănăsescu Georgeta

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

574

Tiţă Constantin

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

575

Carol Florea

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.500

576

Buică Elena

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

500

577

Mareş Costică

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

578

Rădulescu Constantin

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

579

Truşcă Tudor

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

580

Radu Ion

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

581

Birigă Ion

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

582

Stancu Mihai

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

583

Oprea Sofica

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

584

Mărtescu Ion

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

585

Cojbīc Iulian

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

586

Mărtescu Iulian

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

587

Vlad George

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

588

Butuc Ovidiu Sorinel

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

1.000

589

Truşcă Cecilia

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

590

Andrei Maria

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Vale

Teleorman

500

591

Icleanu Silviu

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

592

Dumitrache Victoria

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

593

Vlad Carmen Florentina

Comuna Ciolăneşti, satul Ciolăneştii din Deal

Teleorman

1.000

594

Voicu Marian

Comuna Necşeşti, satul Necşeşti

Teleorman

1.000

595

Budu Nicolae

Comuna Necşeşti, satul Belciug

Teleorman

1.000

596

Dicilă Dumitra

Comuna Necşeşti, satul Gārdeşti

Teleorman

1.000

597

Dicilea Ion

Comuna Necşeşti, satul Gārdeşti

Teleorman

1.000

598

Lazăr Marian

Comuna Necşeşti, satul Gārdeşti

Teleorman

1.000

599

Burcea Vasile

Comuna Necşeşti, satul Belciug

Teleorman

1.000

600

Scaete Floarea

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

601

Coteanu Ioana

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.000

602

Dumitraşcu Florian

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

603

Uţuleanu Florian

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

604

Marinescu Dumitra

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

800

605

Pascu Dumitru

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

600

606

Stan Petrişor

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

607

Dobrescu Florea

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Sus

Teleorman

1.000

608

Stemate Gheorghe

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

609

Totolan Radu Marian

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

800

610

Stoica Vasile

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

611

Caravană Marian

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

612

Sobu Paulina

Comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

800

613

Dragne Andreica

Comuna Vedea, satul Albeşti

Teleorman

1.000

614

Constantin Rada

Comuna Vedea, satul Albeşti

Teleorman

1.000

615

Militaru Andrei

Comuna Vedea, satul Albeşti

Teleorman

700

616

Constantin Ilie

Comuna Vedea, satul Albeşti

Teleorman

1.200

617

Bălăşoiu Ana

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.000

618

Badea Stana

Comuna Vārtoape, satul Vārtoapele de Jos

Teleorman

1.000

619

Tutunaru Cristea

Comuna Lunca

Teleorman

1.000

620

Tudosoiu Costică

Comuna Liţa

Teleorman

500

621

Rogojină Cristina Elena

Municipiul Bārlad, Str. Vărăriei nr. 55, bl. G7, sc. B, ap. 38

Vaslui

3.000

622

Gīncianu Cătălina

Municipiul Bārlad, str. Mihai Viteazul nr. 1, bl. B1, sc. A, ap. 16

Vaslui

4.500

623

Străluciuc Adriana

Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 133, sc. B, ap. 17

Vaslui

2.000

624

Rīpanu Adina Cătălina

Municipiul Vaslui, str. Decebal, bl. 301, sc. F, ap. 12

Vaslui

4.500

625

Căpriţă Laura

Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 24 A

Vaslui

3.000

626

Zabuliche Mirela Adela

Satul Borodeşti, comuna Pochidia

Vaslui

3.000

627

Ciurescu Mihaela

Satul Sălceni, comuna Pochidia

Vaslui

4.000

628

Ciurescu Fănel

Satul Sălceni, comuna Pochidia

Vaslui

4.500

629

Ene Vasile

Satul Sălceni, comuna Pochidia

Vaslui

1.000

630

Ghiorghiu Adrian Vasilică

Satul Sălceni, comuna Pochidia

Vaslui

2.000

631

Beşleagă Mihaela

Satul Pochidia, comuna Pochidia

Vaslui

2.500

632

Cernătescu Eugenia

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Str. Republicii nr. 20, bl. 18, sc. A, ap. 17

Vālcea

3.000

633

Constantin Ilie Cornel

Satul Beneşti, str. Mihai Viteazul nr. -, oraşul Bălceşti

Vālcea

1.200

634

Dumitraşcu Maria

Satul Racoviţa, comuna Budeşti

Vālcea

1.500

635

Iacob Rodica

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Aleea Nuci nr. 95B, bl. 34, sc. A, ap. 13

Vālcea

800

636

Lăcătuş Doina

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Aleea Nuci nr. 95B, bl. 34, sc. A, ap. 6

Vālcea

700

637

Mihalache Sever

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Aleea Cocorilor nr. 2, bl. 21, sc. B, ap. 18

Vālcea

1.000

638

Ruse Mariana

Satul Zăvideni, Str. Dealului nr. 25, comuna Prundeni

Vālcea

2.500

639

Stoica Maria

Municipiul Rāmnicu Vālcea, Bd. Tineretului nr. 12, bl. A10, sc. A, ap. 1

Vālcea

2.000

640

Tigmeanu Ioana Tatiana

Satul Urşi, comuna Stoileşti

Vālcea

3.000

641

Ungureanu Elena

Satul Rădăcineşti, comuna Berislăveşti

Vālcea

3.000

642

Calancea Tudoriţa

Municipiul Drăgăşani, Str. Trandafirilor nr. 4, bl. C1, sc. A, ap. 15

Vālcea

1.000

643

Cărtuşeanu Maria

Comuna Frānceşti

Vālcea

2.000

644

Furdui Valerica

Oraşul Brezoi, satul Valea lui Stan nr. 58

Vālcea

1.500

645

Grecu Elena