MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 662/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 662         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.483. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti

 

4.484. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău

 

4.485. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti

 

4.486. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi

 

4.487. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman

 

4.491. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Rectificări la :

 - Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 26 mai 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă”, cu sediul în municipiul Piteşti, intrarea Ion Bălăceanu nr. 5, judeţul Argeş, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Mih Coco Holding” - S.R.L. din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Aşchiuţă” din municipiul Piteşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 4.483.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 26 mai 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English”, cu sediul în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 35, judeţul Bacău, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română1, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014- 2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “English Adventure” - S.R.L. din municipiul Bacău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Magic English” din municipiul Bacău, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 4.484.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 26 mai 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Polonă nr. 4. sectorul 1, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat

conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia “Blue Planet” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Ioanid” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiul Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 4.485.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 26 mai 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris”, cu sediul în municipiul Iaşi, Str. Lipovană nr. 27, judeţul Iaşi, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat

conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Iris Trading Co” din municipiul Iaşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu Program Prelungit “Iris” din municipiul Iaşi, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 4.486.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 26 mai 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat”, cu sediul în municipiul Roman, Str. Tineretului, bloc 13/2, judeţul Neamţ, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiu] Roman, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia “Roman Muşat” din municipiul Roman, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Preuniversitaria Roman Muşat” din municipiul Roman, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 4.487.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.491.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, acreditate începând cu anul şcolar 2014-2015

 

            Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Teoretic

“Jozef Gregor Tajovsky”

16/22.05.2014

-

Oraşul Nădlac, piaţa Unirii nr. 2,

tel.: 0257/474340

Liceal/Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Umanist

(filieră teoretică)

-

Filologie

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii nr. 866/2008)

Servicii

-

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

            Judeţul Argeş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic

15/16.05.2014

-

Oraşul Costeşti, Str. Pieţii nr. 8.

tel./fax: 0248/672538

Postliceal/ Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Transporturi

-

Tehnician electro­mecanic

auto

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Agricultură

-

Maistru mecanic agricol

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Bacău

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Colegiul Economic “Ion Ghica”

17/02.06.2014

-

Municipiul Bacău, Str. 9 Mai nr. 104, tel. 0234/510435, fax: 0234/581167

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Comerţ

Tehnician în

activităţi de

comerţ

Română

Cu frecventă

(zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Economic

-

Asistent de gestiune

Română

Cu frecvenţă

(zi)


            Judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Şcoala Postliceală Sanitara “Carol Davila”

17/02.06.2014

 

-

Municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 3,

tel/fax: 0263/233345

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sănătate şi asistenţă pedagogică

-

Asistent medical generalist

Română

Cu frecvenţă

(zi)

2

Liceul Tehnologic Special .”Sfânta Maria”

14/09.05.2014

-

Municipiul Bistriţa,

Bd. Independenţei nr. 23,

Şcoală profesională/ Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Turism şi alimentaţie

-

Bucătar

(învăţământ special)

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

tel./fax: 0263/233220

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

(învăţământ special)

Română

 

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

 

 

Mecanică

-

 

Lăcătuş mecanic prestări servicii

(învăţământ special)

Română

 

Cu frecvenţă

(zi)

3

Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”

14/09.05.2014

-

Comuna Maieru,

Str. Principală nr.201,

tel./fax: 0263/372185

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimen­taţie

Tehnician în hotei arie

Română

Cu frecventă (zi)

 

            Judeţul Caraş-Severin

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic “Traian

Iosif Coriolan Buracu”

15/16.05.2014

-

Comuna Prigor,

Str. Principală nr. 323,

tel.: 0255/243848

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Fabricarea produselor din lemn

 

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

2

Liceul Teologic Baptist

 

16/22.05.2014

-

Municipiul Reşiţa, Aleea Tineretului

nr. 9, tel.: 0255/213254

Preşcolar

 

 

 

Română

PN

 

            Judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic “Nicolae Istrăţoiu”

17/02.05.2014

-

Comuna Deleni.

Str. Şcolii nr. 120,

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Resurse naturale si protecţia mediului

Agricultură

Tehnician veterinar

Română, Maghiară

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

tel./fax: 0241/854887

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

 

Industrie alimentară

Tehnician în industria

alimentară

Română

Cu frecvenţă (zi),

a două şansă

2

Colegiul “Dobrogea”

17/02.05.2014

-

Comuna Castelu,

Str. Liceului nr. 1,

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

 

tel.: 0735/858193

 

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

 

 

 

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă

(zi)

3

Liceul Tehnologic “Jean Dinu”

17/02.05.2014

-

Comuna Adamclisi,

Str. Traian nr. 37,

tel./fax: 0241/854667

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

Română

Cu frecvenţă

(zi)

4

Liceul Teoretic

17/02.05.2014

-

Oraşul Băneasa,

Str. Trandafirilor nr.91,

tel ./fax: 0241/850362

Liceal/Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului

Nr. 918/2013)

Umanist

(filieră teoretică)

-

Ştiinţe

sociale

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 866/2008)

Tehnic

Electric

Tehnician în instalaţii electrice

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

 

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 918/2013)

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură

Română

Cu frecventă

(zi) “

 

            Judeţul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Teologic Reformat

17/02.06.2014

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16,

tel ./fax: 0264/430653

Primar

-

-

-

Maghiară

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

 

Gimnazial/Nivel 1

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

-

-

-

Maghiară

Cu frecventă

(zi)

2

Colegiul Tehnic “Napoca”

16/22.05.2014

-

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Taberei nr. 3,

tel./fax:

0264/562588

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Turism şi alimentaţie

 

Asistent manager unităţi hoteliere

Română

Cu frecventă

(zi)

 

            Judeţul Călăraşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul “Danubius”

15/16.05.2014

-

Municipiul Călăraşi,

Str. Bărăganului nr. 26,

tel./fax: 0242/333280

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Informatică

-

Tehnician infrastructură reţele de telecomu­nicaţii

Română

Cu frecvenţă

(seral)

 

            Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul

“Matei Basarab”

16/22.05.2014

-

Municipiul Craiova,

Str. Gilortului nr. 6 B,

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru instalator în construcţii

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 0351/428023

 

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului

nr. 918/2013)

Informatică

 

Tehnician echipamente de calcul

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

            Judeţul Dâmboviţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto

16/22.05.2014

-

Municipiul Târgovişte,

str. Lt. Pârvan Popescu nr. 12,

tel ./fax: 0372/716575

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician, electronist auto

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Giurgiu

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”

14/09.05.2014

-

Oraşul Bolintin-Vale,

Str. Republicii nr. 10,

 

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Servicii

Comerţ

Tehnician în activităţi de comerţ

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

tel.: 0246/271283

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Umanist

(filieră teoretică)

-

Filologie

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic Special

“Trinitas”

17/02.06.2014

-

Oraşul Târgu

Frumos, str. Petru Rareş nr. 35,

Şcoala profesională/ Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner articole din piele şi înlocuitori (învăţământ special)

Română

Cu frecventă

(zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

tel./fax: 0232720774

 

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

 

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal

(învăţământ special)

Română

Cu frecventă

(zi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

(învăţământ special)

Română

Cu frecventă

(zi)

 

            Judeţul Ialomiţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic “Înălţarea Domnului”

15/16.05.2014

-

Municipiul Slobozia,

Aleea Pieţii nr. 8,

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Tehnic

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

 

 

 

tel.: 0243/231049

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Estetica şi igiena corpului omenesc

Coafor stilist

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Maramureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic

15/16.05.2014

-

Comuna Ocna Şugatag,

Str. Unirii nr. 6-8,

tel.: 0262/374022

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimen­taţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Mureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic

“Domokos Kazmer”

16/22,05.2014

-

Oraşul Sovata, Str. Principală

Nr. 54/B, tel./fax: 0365/082448, 0265/570219

Şcoala profesională/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Comerţ

-

Comerciant-vânzător

Română, Maghiară

Cu frecvenţă

(zi)

2

Liceul Tehnologic “Traian

Vuia”

18/10.06.2014

-

Municipiul Târg Mureş,

str. Gheorghe Doja nr. 102,

tel./fax: 0365/730972

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician

Electronist auto

Română, Maghiară

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Neamţ

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic Nisiporeşti

15/16.05.2014

-

Comuna Boţeşti,

satul Nisiporeşti,

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Tehnic

Industrie textilă şi pielărie

Tehnician în industrie textilă

Română

Cu frecvenţă

(zi, seral)

 

 

 

 

tel ./fax: 0233/781031

 

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

 

Fabrica­rea produse­lor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Română

Cu frecvenţă

(zi, seral)

 

            Judeţul Olt

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Colegiul Tehnic “Ion Mincu”

15/16.05.2014

-

Municipiul Slatina,

str. Drăgăneşti nr.25,

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Construcţii, instalaţii şi

lucrări publice

-

Tehnician devize şi

măsurători în construcţii

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

 

 

tel.: 0249/431946

 

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanic

-

Tehnician operator maşini cu

Comandă numerică

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoală de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

2

Colegiul Tehnic Metalurgic

15/16.05.2014

-

Municipiul Slatina,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 64 B,

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Transporturi

-

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

tel.: 0249/431446

 

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Chimie industrială

-

Tehnician în chimie industrială

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

 

 

 

 

 

Mecanică

-

Tehnician prelucrări la cald

Română

Cu frecvenţă

(zi şi seral)

 

            Judeţul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Teoretic

14/09.05.2014

-

Oraşul Azuga,

Str. Independenţei nr. 55,

tel./fax: 0244/326801

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Sportiv

(filieră vocaţională)

-

Instructor sportiv

(discipline sportive - schi fond, schi alpin)

Română

Cu frecvenţă

(zi)

2

Liceul Tehnologic

14/09.05.2014

-

Comuna Cioranii de Jos, satul Cioranii de Jos, DN ID nr. 955,

tel./fax: 0244/462021

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecvenţă

(zi)

 

            Judeţul Satu Mare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţi de învăţământ

Hot. ARACIP de evaluare/ data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţi de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

 

1

Liceul Tehnologic “Simion Bărnuţiu”

15/16.05.2014

-

Municipiul Cărei,

str. Rakoczy Ferencz nr. 12,

tel.: 0361/402226

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Construcţii, instalaţii şi lucrări

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Maghiară

 

Cu frecvenţă

(zi, seral)

 

Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Industria textilă şi pielărie

Tehnician în industria textilă

Resurse naturale şi protecţia mediului

Agricultură

Tehnician în agricultură ecologică

Maghiară

 

Cu frecvenţă

(zi, seral)

 

Liceul Tehnologic “George Bariţiu”

 

16/22.05.2014

 

-

Oraşul Livada, Str. Oaşului nr. 3,

tel.: 0261/840321

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

-

Tehnician în activităţi de secretariat

Română, Maghiară

 

Cu frecvenţă

(zi, seral)

3

Colegiul Tehnic “Traian Vuia”

15/16.05.2014

-

Municipiul Satu Mare,

bd. Cloşca nr. 72/X,

tel.: 0261/840321

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Transporturi

-

Tehnician instructor auto

Română, Maghiară

Cu frecvenţă

(seral)

4

Liceul Romano-Catolic

“Josephus Calasantius”

14/09.05.2014

-

Municipiul Cărei,

str. Iuliu Maniu nr. 1,

tel.: 0261/861826

Primar

-

-

-

Maghiară

Cu frecventă

(zi)

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 7 [cu referire la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 11/1991], în loc de: “... prevăzute la art. 4 alin. (1)...” se va citi: “... prevăzute la art. 4 alin. (3)...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.