MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 702/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

806. - Hotărâre pentru modificarea denumirilor unor structuri NATO în cuprinsul actelor normative în vigoare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 2, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 748.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al stalului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Satul Cheriu, judeţul Bihor

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2363, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.725 – parţial

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 73,60 mp;

- valoarea contabilă = 1,7 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 12 mp;

- valoarea contabilă = 1,7 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 12 mp;

- valoarea contabilă = 11,7 lei.

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 6,30 mp;

- valoarea contabilă = 0,3 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 294,5 mp;

- valoarea contabilă = 14,12 lei.

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 12,06 mp;

- valoarea contabilă = 10,27 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 30,02 mp;

- valoarea contabilă = 1,9 lei.

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 25,41 mp;

- valoarea contabilă = 1,79 lei.

Pavilionul I;

- suprafaţa construită = 73,60 mp;

- valoarea contabilă = 1,7 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 170 mp;

- valoarea contabilă = 7,27 lei.

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 261,37 mp;

- valoarea contabilă = 23,60 lei.

Pavilionul L1:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,5 lei,

Pavilionul L2:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,5 lei,

Pavilionul L3:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul l_4:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei,

Pavilionul L5:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L6:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L7:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L8:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L9:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L10:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionului:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L12:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L13:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul L14:

- suprafaţa construită = 6,21 mp;

- valoarea contabilă = 0,5 lei.

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 6,27 mp;


0

1

2

3

 

 

 

- valoarea contabilă = 0,39 lei.

Pavilionul M2:

- suprafaţa construită = 6,27 mp;

- valoarea contabilă = 0,39 lei.

Pavilionul M3:

- suprafaţa construită = 6,27 mp;

- valoarea contabilă = 0,39 lei.

Pavilionul M4:

- suprafaţa construită = 6,27 mp;

- valoarea contabilă = 0,39 lei.

Pavilionul N1:

- suprafaţa construită = 1,44 mp;

- valoarea contabilă = 0,1 lei.

Pavilionul N2:

- suprafaţa construită = 1,44 mp;

- valoarea contabilă = 0,1 lei.

Pavilionul N3:

- suprafaţa construită = 1,44 mp;

- valoarea contabilă = 0,1 lei.

Pavilionul N4-

- suprafaţa construită = 1,44 mp;

- valoarea contabilă = 0,1 lei.

Pavilionul 01:

- suprafaţa construită = 9,46 mp;

- valoarea contabilă = 0,54 lei.

Pavilionul 02:

- suprafaţa construită = 9,46 mp;

- valoarea contabilă = 0,54 lei.

Pavilionul 03:

- suprafaţa construită = 9,46 mp;

- valoarea contabilă = 0,6 lei.

Pavilionul 04:

- suprafaţa construită = 9,46 mp;

- valoarea contabilă = 0,6 lei.

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 7,55 mp;

- valoarea contabilă = 0,5 lei.

Pavilionul R1:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,2 lei.

Pavilionul R2:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,2 lei,

Pavilionul R3:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,2 lei.

Pavilionul R4:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,2 lei.

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 15,2 mp;

- valoarea contabilă =4.790,47 lei.

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită = 36,55 mp;

- valoarea contabilă = 19.766,51 lei.

Pavilionul S2:

- suprafaţa construită = 16,87 mp;

- valoarea contabilă = 9.081,07 lei.

Pavilionul S3:

- suprafaţa construită = 23,80 mp;

- valoarea contabilă = 3.173.40 lei.

Pavilionul S4:

- suprafaţa construită = 12,56 mp;

- valoarea contabilă = 3.671,36 lei.

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 203 mp;

- valoarea contabilă = 2,13 lei.

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 341 mp;

- valoarea contabilă = 33.446,30 lei.

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 51 mp;


0

1

2

3

 

 

 

- valoarea contabilă = 7.197,60 lei.

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 166 mp;

- valoarea contabilă = 14.395,20 lei.

Pavilionul V2:

- suprafaţa construită = 45 mp;

- valoarea contabilă = 2.399,20 lei.

Pavilionul V3:

- suprafaţa construită = 200 mp;

- valoarea contabilă = 3.598,80 lei.

Pavilionul V4:

- suprafaţa construită = 27 mp;

- valoarea contabilă = 1.180,07 lei.

Pavilionul W:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul W1:

- suprafaţa construită = 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul W2:

- suprafaţa construită - 3,8 mp;

- valoarea contabilă = 0,4 lei.

Pavilionul Z;

- suprafaţa construită = 0,50 mp;

- valoarea contabilă = 0,3 lei.

Pavilionul Z1:

- suprafaţa construită = 0,50 mp;

- valoarea contabilă = 0,3 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Platouri betonate sau asfaltate:

- suprafaţa construită = 120 mp;

- valoarea contabilă = 1 leu.

Platouri pavate sau cu macadam:

- suprafaţa construită = 80 mp;

- valoarea contabilă = 0,35 lei.

Drumuri betonate:

- suprafaţa construită = 840 mp;

- valoarea contabilă = 46.331,63 lei.

Drumuri cu macadam:

- suprafaţa construită = 3.000 mp;

- valoarea contabilă = 10,20 lei.

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

- lungimea construită = 6.294 ml;

- valoarea contabilă = 3,78 lei.

Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită - 2.250 ml;

- valoarea contabilă = 4,28 lei.

Reţea subterană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 1.200 ml;

- valoarea contabilă = 0,36 lei. Reţea alimentare cu apă:

- lungimea construită = 150 ml;

- valoarea contabilă = 19.363,52 lei.

Total valoare contabilă imobil 2363 - parţial = 168.506,52 lei

2.

Municipiul Bucureşti, Şoseaua de centură,

C.F. nr. 224505 Bucureşti, sectorul 6,

Nr. cadastral 224505

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1099, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.812 – parţial

1. Construcţii:

Puţ forat:

- suprafaţa construită = 0,07 mp;

- valoarea contabilă = 100 lei.

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 87,4 mp;

- valoarea contabilă = 8.071,70 lei.

Total valoare contabilă imobil 1099 - parţial = 8.171,70 lei

3

Municipiul Bucureşti, Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, sectorul 4,

C.F. nr. 213049 Bucureşti, sectorul 4,

Nr. cadastral 213049

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1137, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.588 – parţial

1. Construcţii:

Pavilionul P4:

- suprafaţa construită = 146 mp;

- valoarea contabilă = 12.931,50 lei.

Pavilionul P5:

- suprafaţa construită = 140 mp;

- valoarea contabilă = 9.382,75 lei.

Pavilionul P10:

- suprafaţa construită = 305 mp;

- valoarea contabilă = 56.510,75 lei.

Pavilionul P11:

- suprafaţa construită = 296 mp;

- valoarea contabilă = 54.811,25 lei.

Total valoare contabilă imobil 1137 - parţial = 133.636,25 lei


0

1

2

3

4

Comuna Deveselu, judeţul Olt, extravilan,

C.F. nr. 50108 Deveselu,

Nr. cadastral 50108

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1114, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.884 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul D1:

- suprafaţa construită = 1.505 mp;

- valoarea contabilă = 751.960,68 lei.

Pavilionul D3:

- suprafaţa construită = 211 mp;

- valoarea contabilă = 139.862,72 lei.

Pavilionul D4:

- suprafaţa construită = 353 mp;

- valoarea contabilă = 233.988,70 lei.

Pavilionul D8:

- suprafaţa construită = 227 mp;

- valoarea contabilă = 174.664,59 lei.

Pavilionul D9:

- suprafaţa construită = 227 mp;

- valoarea contabilă = 174,664,59 lei.

Pavilionul M4:

- suprafaţa construită = 78 mp;

- valoarea contabilă = 53.592,69 lei.

Pavilionul M5:

- suprafaţa construită = 95 mp;

- valoarea contabilă = 65.273,08 lei.

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 86 mp;

- valoarea contabilă = 42.034,77 lei.

Pavilionul V4:

- suprafaţa construita = 100 mp;

- valoarea contabilă = 303.450,50 lei.

Pavilionul V5:

- suprafaţa construită = 171 mp;

- valoarea contabilă = 78.028,05 lei.

Pavilionul V6:

- suprafaţa construită = 223 mp;

- valoarea contabilă = 119.896,74 lei.

Pavilionul V7:

- suprafaţa construită = 288 mp;

- valoarea contabilă = 174.912,42 lei.

Pavilionul W1:

- suprafaţa construită =16 mp;

- valoarea contabilă = 3.041,96 lei.

Pavilionul 211:

- suprafaţa construită = 384 mp;

- valoarea contabilă = 17.616,69 lei.

2. Amenajări la terenuri: Platou betonat:

- suprafaţa construită = 317.800 mp;

- valoarea contabilă = 775.432 lei.

Total valoare contabilă Imobil 1114 - parţial = 3.108420,18 lei

5

Municipiul Craiova Str. Tancodromului nr. 10, judeţul Dolj,

C.F. nr. 64202 Craiova,

Nr. cadastral 23538

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1228, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.868 – parţial

1. Construcţii:

Pavilionul U2:

- suprafaţa construită = 144 mp;

- valoarea contabilă = 175 lei.

Total valoare contabilă imobil 1228 - parţial = 175 lei


0

1

2

3

6.

Municipiul Bistriţa, Str. Avram Iancu nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud,

C.F. nr. 55450 Bistriţa,

Nr. cadastral 55450

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 355, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.644 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul E1:

- suprafaţa construită = 300 mp;

- valoarea contabilă = 46.617,60 lei.

Total valoare contabilă imobil 355 - parţial = 46.617,60 lei

7.

Comuna Călăraşi, satul Bogata, judeţul Cluj, extravilan,

C.F. nr. 50144 Călăraşi,

Nr. cadastral 50144

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2264, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.780 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 170,40 mp;

- valoarea contabilă = 3,41 lei.

Pavilionul 02:

- suprafaţa construită = 60 mp;

- valoarea contabilă = 1,20 lei.

Pavilionul 03:

- suprafaţa construită = 149 mp;

- valoarea contabilă = 1,35 lei.

Total valoare contabilă imobil 2264 - parţial = 5,96 lei

8.

Municipiul Bucureşti, Şoseaua de centură, sectorul 6,

C.F. nr. 224516 Bucureşti, sectorul 6,

Nr. cadastral 224516

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3078, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P, = 103.648 - parţial

1. Construcţii:

Puţ forat 18 m:

- suprafaţa construită = 0,78 mp;

- valoarea contabilă = 100 lei.

Total valoare contabilă imobil 3078 - parţial = 100 lei

9.

Municipiul Bucureşti, Strada C.A. Rosetti nr. 37, sectorul 2,

C.F. nr. 216300 Bucureşti, sectorul 2,

Nr. cadastral 216300

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 955, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P, = 103.574 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 224 mp;

- valoarea contabilă = 64.753,56 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 16 mp;

- valoarea contabilă = 238,90 lei.

Total valoare contabilă imobil 955 - parţial = 64.992,46 lei

10.

Municipiul Mangalia. Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa

CF nr. 106329 Mangalia.

Nr. cadastral 2141

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1669, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul D - corespunde C13:

- suprafaţa construită = 18,23 mp;

- valoarea contabilă = 7.195 lei.

Pavilionul D 1 - corespunde C 16:

- suprafaţa construită * 26,94 mp:

- valoarea contabilă = 7.195 lei.

Pavilionul F 1 - corespunde C1:

- suprafaţa construită = 32,05 mp;

- valoarea contabilă = 2.236,3 lei.

Pavilionul F 2 - corespunde C4:

- suprafaţa construită = 489,65 mp;

- valoarea contabilă = 1.392.30 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 49,00 mp:

- valoarea contabilă - 26.527,83 lei.

Pavilionul J 3 - corespunde C20:

- suprafaţa construită = 13,43 mp;

- valoarea contabilă = 176,60 lei.

Pavilionul M 1 - corespunde C6:

- suprafaţa construită = 21,05 mp;

- valoarea contabilă = 1.049,67 lei.

Pavilionul N - corespunde C12:

- suprafaţa construită = 313,23 mp;

- valoarea contabilă = 30.335,52 lei.

Pavilionul U-corespunde C21:

- suprafaţa construită = 37,35 mp;

- valoarea contabilă = 3.889,20 lei.

Pavilionul U 1 - corespunde C10:

- suprafaţa construită = 98,44 mp;

- valoarea contabilă = 9.528,50 lei.

Pavilionul U 2 - corespunde C15:

- suprafaţa construită = 266,27 mp;

- valoarea contabilă = 17.112,40 lei.

Pavilionul U 3 - corespunde C18:

- suprafaţa construită = 242,75 mp;

- valoarea contabilă = 89.606,88 lei.

Pavilionul U 4 - corespunde C19:

- suprafaţa construită = 250,60 mp;

- valoarea contabilă = 92.406,96 lei.

Pavilionul U 5 - corespunde C9:

- suprafaţa construită = 139,31 mp;

- valoarea contabilă = 139.999,00 lei.

Total valoare contabilă imobil 1669 - parţial = 428.651,16 lei


0

1

2

3

11.

Municipiul Constanţa, Str. Gheorghe Marinescu nr. 2.

CF nr. 228873 Constanţa

Nr. cadastral 228873

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1204, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107072 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul F 4:

- suprafaţa construită = 65,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.861,50 lei.

Pavilionul F 5:

- suprafaţa construită = 65,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.861.50 lei.

Pavilionul F 6:

- suprafaţa construita = 66,00 mp;

- valoarea contabilă = 19.640,40 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 210,00 ml;

- valoarea contabilă = 12.570,60 lei.

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 140,00 ml;

- valoarea contabilă = 11.604,60 lei.

Împrejmuire beton:

- suprafaţa construită = 304,58 ml;

- valoarea contabilă = 2.595,02 lei.

Total valoare contabilă imobil 1204- parţial = 56.133,62 lei

12.

Satul Argestru, str. Argestru nr. 75

CF nr. 32236 Vatra Dornei

Nr. cadastral 32236

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1212, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106867 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 123,00 mp;

- valoarea contabilă = 12.920,32 lei.

Pavilionul Y:

- suprafaţa construită = 141,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,10 lei.

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 73,00 mp:

- valoarea contabilă = 4,40 lei.

Pavilionul Y 8:

- suprafaţa construită = 108,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,60 lei.

Total valoare contabilă imobil 1212 - parţial = 12.927,42 lei

13.

Municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5

CF nr. 217649 Bucureşti

Nr. cadastral 217649

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

001 <

Imobil 1281, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103594 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul E 3:

- suprafaţa construită = 544,00 mp;

- valoarea contabilă - 280.633,12 lei.

Total valoare contabilă imobil 1281 - parţial = 280,633,12 lei

14.

Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 233, judeţul Braşov

CF nr. 127185 Braşov

Nr. cadastral 127185

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 497, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103977 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul C1 - corespunde C15:

- suprafaţa construită = 167,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.412,80 lei.

Pavilionul C 2 - corespunde C15:

- suprafaţa construită = 932,00 mp;

- valoarea contabilă = 15.605,40 lei.

Pavilionul C 3 - corespunde C19:

- suprafaţa construită = 169,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.547,40 lei.

Pavilionul C 4 - corespunde C20:

- suprafaţa construită = 453,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.681,10 lei.

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 530,00 mp;

- valoarea contabilă = 8.867,30 lei.

Pavilionul M - corespunde C5:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.537,70 lei.

Pavilionul M 2:

- suprafaţa construită = 100,00 mp;

- valoarea contabilă = 11.084,20 lei.

Pavilionul M 3:

- suprafaţa construită = 100,00 mp;

- valoarea contabilă = 11.084,20 lei.

Pavilionul G1 - corespunde C 9, C11, C12 şi C13:

- suprafaţa construită = 372,00 mp;

- valoarea contabilă = 8.138,10 lei.

Pavilionul T1 - corespunde C16:

- suprafaţa construită = 29,00 mp:

- valoarea contabilă = 3.305,80 lei.

Pavilionul T 2 - corespunde C14:

- suprafaţa construită = 18,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.139,10 lei.

Total valoare contabilă imobil 497 - parţial = 76.403,10 lei


0

1

2

3

15

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui

CF nr. 71210 Griviţa

Nr. cadastral 624

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1149, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106906 – parţial

1. Construcţii:

Pavilionul G1 - corespunde C1:

- suprafaţa construită = 204,71 mp;

- valoarea contabilă = 10,40 lei.

Pavilionul I - corespunde C25:

- suprafaţa construită = 58,90 mp;

- valoarea contabilă =2,10 lei.

Pavilionul M - corespunde C18:

- suprafaţa construită = 10,63 mp;

- valoarea contabilă = 43,80 lei.

Pavilionul J 4 - corespunde C24:

- suprafaţa construită = 44,99 mp;

- valoarea contabilă = 1,80 lei.

Pavilionul L 4:

- suprafaţa construită = 187,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,90 lei,

Pavilionul L - corespunde C26:

- suprafaţa construită = 36,61 mp;

- valoarea contabilă = 6,60 lei.

Pavilionul R1 - corespunde C9:

- suprafaţa construită = 64,96 mp;

- valoarea contabilă = 9.529,12 lei.

Pavilionul R 2 - corespunde C11:

- suprafaţa construită = 38,79 mp;

- valoarea contabilă = 4.331,60 lei.

Pavilionul R 3 - corespunde C12:

- suprafaţa construită = 106,88 mp;

- valoarea contabilă = 17.325,40 lei.

Pavilionul R 4 - corespunde C8:

- suprafaţa construită = 125,80 mp;

- valoarea contabilă = 19.058,24 lei.

Pavilionul R - corespunde C9:

- suprafaţa construită = 64,96 mp;

- valoarea contabilă = 13.700,92 lei.

Pavilionul R 5 - corespunde C2:

- suprafaţa construită = 16,18 mp;

- valoarea contabilă = 2.848,84 lei.

Total valoare contabilă imobil 1149 - parţial = 66.860,72 lei

16

 Municipiul Buzău, Str. Hangarelor nr. 3-5, judeţul Buzău

CF nr.62518 Buzău

Nr. cadastral 7381

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3035, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106965 – parţial

1. Amenajări la terenuri:

Împrejmuire cu gard de beton:

- suprafaţa construită = 120,00 ml;

- valoarea contabilă = 643,68 lei.

Împrejmuire cu gard din plasă:

- suprafaţa construită = 102,00 ml;

- valoarea contabilă = 885,83 lei.

Total valoare contabilă imobil 3035 - parţial = 1.529,53 lei


0

1

2

3

17.

Comuna Călăraşi, judeţul Cluj

CF nr. 50142 Călăraşi Nr. cadastral 50142;

CF nr. 50143 Călăraşi Nr. cadastral 50143;

comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj

CF nr. 50689 Moldoveneşti Nr. cadastral 50689;

comuna Unirea, judeţul Alba

CF nr. 70577 Unirea  Nr. cadastral 70577;

comuna Ocna Mureş, judeţul Alba

CF nr. 71202 Ocna Mureş Nr. cadastral 71202

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1556, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106786 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 17,54 mp;

- valoarea contabilă = 0,35 lei.

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită = 17,54 mp;

- valoarea contabilă = 0,35 lei.

Total valoare contabilă imobil 1556 - parţial = 0,70 lei

18

Municipiul Craiova, Str. Anul 1848 nr. 98, fost nr. 62, judeţul Dolj

CF nr. 210365 Craiova

Nr. cadastral 23549

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 984, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.R = 103865 – parţial

1. Amenajări la teren: împrejmuire din beton (prefabricat):

- suprafaţa construită = 94,77 mp;

- valoarea contabilă = 558,74 lei.

Total valoare contabilă imobil 984 - parţial = 558,74 lei

19.

Municipiul Câmpulung, str. Mărăşti nr. 48, judeţul Argeş CF nr. 83459, Câmpulung

Nr. cadastral 4346

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 757, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103720 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 1.095,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.289,30 lei.

Pavilionul K1:

- suprafaţa construită = 1.095,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.644,60 lei.

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 47,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.123,50 lei.

Total valoare contabilă imobil 757 - parţial = 10.057,40 lei

20.

Comuna Mihai Viteazu, Str. Armatei nr. 62-64, judeţul Cluj

CF nr. 52418 Mihai Viteazu

Nr. cadastral 52418

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 379, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106777 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul F 12:

- suprafaţa construită = 5,88 mp;

- valoarea contabilă = 1,30 lei.

Total valoare contabilă imobil 379 - parţial = 1,30 lei

21.

Municipiul Lugoj, Str. Timişorii nr. 124, judeţul Timiş

CF nr. 406931 Lugoj

Nr. cadastral 406931

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1223, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 103521 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 125,00 mp;

- valoarea contabilă = 10,90 lei.

Pavilionul R 3:

- suprafaţa construită = 307,00 mp;

- valoarea contabilă = 22,91 iei.

Pavilionul R 4:

- suprafaţa construită = 307,00 mp;

- valoarea contabilă = 22,91 lei.

Pavilionul H 3:

- suprafaţa construită = 427,00 mp;

- valoarea contabilă = 21,12 lei.

Pavilionul T1:

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,21 lei.

Pavilionul T 2:

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,21 lei.

Pavilionul T 3:

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,21 lei.

Pavilionul T 4:

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,21 lei.

Pavilionul T 5;

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,21 lei.

Pavilionul T 6:

- suprafaţa construită = 3,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,50 lei.

Pavilionul Pd:

- suprafaţa construită = 103,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,35 lei.

Pavilionul SF:

- suprafaţa construită = 61,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,83 lei.

Pavilionul C 7:

- suprafaţa construită = 306,00 mp:

- valoarea contabilă = 19,56 lei.

Pavilionul N 3:

- suprafaţa construită = 301,00 mp;

- valoarea contabilă = 15,79 lei.

Pavilionul N 4:

- suprafaţa construită = 301,00 mp;

- valoarea contabilă = 15,79 lei.

Pavilionul Z:

- suprafaţa construita = 50,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,45 lei.

Pavilionul D 7:

- suprafaţa construită = 371,00 mp;

- valoarea contabilă = 21,57 lei.

Total valoare contabilă imobil 1223 - parţial = 177,73 lei


0

1

2

3

22.

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Traian Moşoiu nr. 22, judeţul Cluj

CF nr. 275171 Cluj-Napoca

Nr. cadastral 275171

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 775, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106667 – parţial

1. Construcţii:

Pavilionul U 2:

- suprafaţa construita = 49,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul U 3:

- suprafaţa construită = 30,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul U 4:

- suprafaţa construită = 4,00 mp;

- valoarea contabilă = 6.384,00 lei.

Total valoare contabilă imobil 775 - parţial = 6.388,80 lei

23.

Municipiul Râmnicu Sărat, Şoseaua Podgoriei, judeţul Buzău

CF nr. 31959 Râmnicu Sărat

Nr. cadastral 31959

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

 

Imobil 687, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106986 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul Dl;

- suprafaţa construită = 573,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.212,50 lei.

Pavilionul R 1:

- suprafaţa construită = 39,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.964,83 lei.

Pavilionul S;

- suprafaţa construită = 370,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.259,25 lei.

Pavilionul V6:

- suprafaţa construită = 37,00 mp;

- valoarea contabilă = 15.256,25 lei.

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 674,88 lei.

Pavilionul R 3:

- suprafaţa construită = 19,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.835,18 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 84,00 mp;

- valoarea contabilă = 75.054,96 lei.

Pavilionul V 7;

- suprafaţa construită = 80,00 mp;

- valoarea contabilă = 30.147,00 lei.

Pavilionul XI:

- suprafaţa construită = 10,00 mp;

- valoarea contabilă = 19.059,76 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 510,00 ml;

- valoarea contabilă = 12.834,30 lei.

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 40,00 ml;

- valoarea contabilă = 243,32 lei.

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 50,00 ml;

- valoarea contabilă = 126,00 lei.

Total valoare contabilă imobil 687 - parţial = 173.668,23 lei


0

1

2

3

24.

Satul Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud

C.F. nr. 25933 Bistriţa Bârgăului

Nr. cadastral 25933

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2621, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106680 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 19,00 mp;

- valoarea contabilă = 12,577,00 lei.

2 Amenajări la terenuri:

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 20,00 ml;

- valoarea contabilă = 1,080,20 lei.

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 205,00 ml;

- valoarea contabilă = 7.058,15 lei.

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe 1 rând:

- suprafaţa construită = 1.357,00 ml;

- valoarea contabilă = 13,57 lei.

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe 2 rânduri:

- suprafaţa construită = 1.062,00 ml;

- valoarea contabilă = 10,62 lei,

Platouri cu macadam:

- suprafaţa construită = 500,00 mp;

- valoarea contabilă * 10,00 lei.

Total valoare contabilă imobil 2621- parţial = 20.749,54 lei

25

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Izvorul Malului nr. 6, judeţul Suceava

CF nr. 33245 Câmpulung Moldovenesc

Nr. cadastral 33245;

CF nr. 33178 Câmpulung Moldovenesc

Nr. cadastral 33178;

CF nr. 33144 Câmpulung Moldovenesc

Nr. cadastral 33144;

CF nr. 33177 Câmpulung Moldovenesc

Nr. cadastral 33177;

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, judeţul Suceava

CF nr. 33188 Câmpulung Moldovenesc

Nr. cadastral 33188

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

 

Imobil 1211, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106870 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul N 1:

- suprafaţa construită = 10,00 mp;

- valoarea contabilă = 324.913,05 lei.

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 55,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,70 lei,

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 52,00 mp;

- valoarea contabilă = 3,90 lei.

Pavilionul S 1:

- suprafaţa construită = 375,00 mp;

- valoarea contabilă = 7,00 lei.

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 30,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,10 lei,

2. Amenajări la terenuri:

Racord apă tehnologică staţie de epurare:

- suprafaţa construită = 130,00 ml;

- valoarea contabilă = 135.824,90 lei.

Racord canalizare la staţia de epurare:

- suprafaţa construită = 34,00 ml;

- valoarea contabilă = 54.159,96 lei.

Racord electric la staţia de epurare:

- suprafaţa construită = 150,00 ml;

- valoarea contabilă = 14.596,50 lei.

Împrejmuire sanitară:

- suprafaţa construită = 160,00 mp;

- valoarea contabilă = 20.368,00 lei.

Total valoare contabilă Imobil 1211 - parţial = 549.877,11 lei


0

1

2

3

26

Municipiul Constanţa, Str. Prelungirea Tuleai nr. 24, judeţul Constanţa

CF nr. 211066 Constanţa

Nr. cadastral 211066

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1354, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107074 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 1.420,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.457,00 lei.

Pavilionul L1;

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 17.767,44 lei.

Pavilionul L 2:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 17.767,44 lei.

Total valoare contabilă imobil 1354 - parţial = 39.991,88 lei

27

Municipiul Mangalia, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 13, judeţul Constanţa

CF nr. 108167 Mangalia

Nr. cadastral 108167

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1275, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107104 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul H 2:

- suprafaţa construită = 316,00 mp;

- valoarea contabilă = 24.501,90 lei.

Pavilionul H 3;

- suprafaţa construită = 360,00 mp;

- valoarea contabilă = 28.002,10 lei.

Pavilionul H 7:

- suprafaţa construită = 44,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.542,10 lei,

Pavilionul L 1:

- suprafaţa construită = 43,00 mp;

- valoarea contabilă = 2281,00 lei.

2. Amenajări la terenuri: Reţea de canalizare:

- suprafaţa construită = 1.250,00 ml;

- valoarea contabilă = 10.913,20 lei.

Reţea de termoficare:

- suprafaţa construită = 1.800,00 ml;

- valoarea contabilă = 6.667,75 lei.

Reţea electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 90,00 ml;

- valoarea contabilă = 1.131,10 lei.

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 463,00 ml;

- valoarea contabilă = 581,91 lei.

Drumuri şi alei asfaltate:

- suprafaţa construită = 6.940,00 mp;

- valoarea contabilă = 11.285,02 lei.

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 368,00 ml;

- valoarea contabilă = 4,830,71 lei.

Total valoare contabilă imobil 1275 - parţial = 95.736.79 lei

28

Comuna Perieni, judeţul Vaslui

CF nr. 70860 Perieni

Nr. cadastral 1177

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

 

Imobil 2379, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106899 - parţial

1. Construcţii:

Pavilionul D - corespunde C6:

- suprafaţa construită = 151,00 mp;

- valoarea contabilă = 14.976,40 lei.

Pavilionul F;

- suprafaţa construită = 10,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.425,50 lei.

Pavilionul E - corespunde C13:

- suprafaţa construită = 206,00 mp;

- valoarea contabilă = 15.725,30 lei.

Pavilionul E 1 - corespunde C14:

- suprafaţa construită = 282,00 mp;

- valoarea contabilă = 23.400,75 lei.

Pavilionul E 2 - corespunde C15:

- suprafaţa construită = 171,00 mp;

- valoarea contabilă = 32.761,25 lei.

Pavilionul E 3 - corespunde C4:

- suprafaţa construită = 165,00 mp;

- valoarea contabilă = 2.096,96 lei.

Pavilionul G - corespunde C7:

- suprafaţa construită = 257,00 mp;

- valoarea contabilă = 29.952,75 lei.

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 21,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.679,75 lei.

Pavilionul J - corespunde C11:

- suprafaţa construită = 254,00 mp;

- valoarea contabilă = 97.066,50 lei.

Pavilionul L - corespunde C9:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.919,20 lei.

Pavilionul L 1 - corespunde C10:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 62.969,50 lei.

Pavilionul X-corespunde C12:

- suprafaţa construită = 75,00 mp;

- valoarea contabilă = 393,20 lei.

2. Amenajări la teren:

Împrejmuire metalică:

- suprafaţa construită = 134,00 ml;

- valoarea contabilă = 419,80 lei.

Împrejmuire scândură:

- suprafaţa construită = 92,00 ml;

- valoarea contabilă = 22,70 lei.

Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând:

- suprafaţa construită = 820,00 ml;

- valoarea contabilă = 280,80 lei.

Reţea de alimentare electrică pentru iluminat în linii de transport aeriene pe stâlpi de lemn - parţial:

- suprafaţa construită = 250,00 ml;

- valoarea contabilă = 17,345,00 lei.

Total valoare contabilă imobil 2379 - parţial = 312,435,36 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizata a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

106725

8.19.01

Imobil 2363

Judeţul Bihor, satul Cheriu

2.

106812

8.19.01

Imobil 1099

Municipiul Bucureşti, Şoseaua de centură, C.F. nr. 224505 Bucureşti, sectorul 6, Nr. cadastral 224505

3.

103588

8.19.01

Imobil 1137

Municipiul Bucureşti, Şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, Sectorul 4, C.F. nr. 213049 Bucureşti, sectorul 4, Nr. cadastral 213049

4.

103884

8.19.01

Imobil 1114

Comuna Deveselu, judeţul Olt, C.F. nr. 50108 Deveselu, Nr. cadastral 50108

5.

103868

8.19.01

Imobil 1228

Municipiul Craiova, Str. Tancodromului nr. 10, judeţul Dolj, C.F. nr. 64202 Craiova, Nr. cadastral 23538

6.

106644

8.19.01

Imobil 355

Municipiul Bistriţa, Str. Avram Iancu nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, C.F. nr. 55450 Bistriţa, Nr. cadastral 55450

7.

106780

8.19.01

Imobil 2264

Comuna Călăraşi, satul Bogata, judeţul Cluj, C.F. nr. 50144 Călăraşi, Nr. cadastral 50144

8.

103648

8.19.01

Imobil 3078

Municipiul Bucureşti, Şoseaua de centură, sectorul 6, C.F. nr. 224516 Bucureşti sectorul 6, Nr. cadastral 224516

9.

103574

8.19.01

Imobil 955

Municipiul Bucureşti, Str. CA. Rosetti nr. 37, sectorul 2, C.F. nr. 6300 Bucureşti, sectorul 2, Nr. cadastral 216300

10.

107111

8.19.01

Imobil 1669

Municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa, CF nr. 106329 Mangalia, Nr. cadastral 2141

11.

107072

8.19.01

Imobil 1204

Municipiul Constanţa, Str. Gheorghe Marinescu nr. 2, CF nr. 228873 Constanţa, Nr. cadastral 228873

12.

106867

8.19.01

Imobil 1212

Satul Argestru, Str. Argestru nr. 75, judeţul Suceava, CF nr. 32236 Vatra Domei, Nr. cadastral 32236

13.

103594

8.19.01

Imobil 1281

Municipiul Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Măgurele nr. 33, sectorul 5, CF nr. 217649 Bucureşti, Nr. cadastral 217649

14.

103977

8.19.01

Imobil 497

Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 233, judeţul Braşov, CF nr. 127185 Braşov, Nr. cadastral 127185

15.

106906

8.19.01

Imobil 1149

Comuna Griviţa, judeţul Vaslui, CF nr. 71210 Griviţa, Nr. cadastral 624

16.

106965

8.19.01

Imobil 3035

Municipiul Buzău, Str. Hangarelor nr. 3-5, judeţul Buzău, CF nr. 62518 Buzău, Nr. cadastral 7381

Comuna Călăraşi, judeţul Cluj, CF nr. 50142 Călăraşi, Nr cadastral 50142;

CF nr. 50143 Călăraşi, Nr. cadastral 50143;

Comuna Moldoveneşti, judeţul Cluj

17.

106786

8.19.01

Imobil 1556

CF nr. 50689 Moldoveneşti, Nr, cadastral 50689; Comuna Unirea, judeţul Alba CF nr. 70577 Unirea, Nr. cadastral 70577;

Comuna Ocna Mureş, judeţul Alba CF nr. 71202 Ocna Mureş, Nr, cadastral 71202

18.

103865

8.19.01

Imobil 984

Municipiul Craiova, Str. Anul 1848 nr. 98, fost 62, judeţul Dolj. CF nr. 210365 Craiova, Nr. cadastral 23549

19.

103720

8.19.01

Imobil 757

Municipiul Câmpulung, Str. Mărăşti nr. 48, judeţul Argeş, CF nr. 83459 Câmpulung, Nr. cadastral 4346

20.

106777

8.19.01

Imobil 379

Comuna Mihai Viteazu, Str. Armatei nr. 62-64, judeţul Cluj, CF nr. 52418 Mihai Viteazu, Nr. cadastral 52418

21.

103521

8.19.01

Imobil 1223

Municipiul Lugoj, Str. Timişorii nr. 124, judeţul Timiş, CF nr. 406931 Lugoj, Nr. cadastral 406931

22.

106667

8.19.01

Imobil 775

Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 22. judeţul Cluj, CF nr. 275171 Cluj-Napoca, Nr. cadastral 275171

23.

106986

8,19.01

Imobil 687

Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Şoseaua Podgoriei, judeţul Buzău, CF nr. 31959 Râmnicu Sărat, Nr. cadastral 31959

24.

106680

8.19,01

Imobil 2621

Satul Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, CF nr. 25933 Bistriţa Bârgăului, Nr. cadastral 25933

 

 

 

 

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Izvorul Malului nr. 6, judeţul Suceava, CF nr. 33245

Câmpulung Moldovenesc,

Nr. cadastral 33245;

CF nr. 33178 Câmpulung Moldovenesc,

Nr. cadastral 33178;

25.

106870

8.19.01

Imobil 1211

CF nr. 33144 Câmpulung Moldovenesc,

Nr. cadastral 33144;

CF nr. 33177 Câmpulung Moldovenesc,

Nr. cadastral 33177;

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, judeţul Suceava, CF nr. 33188 Câmpulung Moldovenesc,

Nr. cadastral 33188

26.

107074

8.19.01

Imobil 1354

Municipiul Constanţa, Str. Prelungirea Tulcei nr. 24, judeţul Constanţa, CF nr. 211066 Constanţa, Nr. cadastral 211066

27.

107104

8.19.01

Imobil 1275

Municipiul Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, judeţul Constanţa, CF nr. 108167 Mangalia, Nr. cadastral 108167

28.

106899

8.19.01

Imobil 2379

Comuna Perieni, judeţul Vaslui, CF nr. 70860 Perieni, Nr. cadastral 1177

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea denumirilor unor structuri NATO în cuprinsul actelor normative în vigoare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se modifică după cum urmează:

1. denumirile “Organizaţia NATO de întreţinere şi Aprovizionare (NAMSO)” şi “Organizaţia NATO pentru Aprovizionare şi Mentenanţă (NAMSO)” se înlocuiesc cu denumirea “Organizaţia NATO pentru Sprijin (NSPO)”;

2. denumirile “Agenţia NATO de întreţinere şi înzestrare (NAMSA)”, “Agenţia NATO de întreţinere şi Aprovizionare (NAMSA), “Agenţia NATO pentru Aprovizionare şi Mentenanţă (NAMSA)”, “Agenţia NATO pentru întreţinere şi Aprovizionare (NAMSA)” şi “Agenţia NATO de mentenanţă şi aprovizionare (NAMSA)” se înlocuiesc cu denumirea “Agenţia NATO pentru Sprijin (NSPA)”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 806.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.