MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 714/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

35. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

36. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

37. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

38. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

807. - Hotărāre pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie

 

822. - Hotărāre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată”, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.454. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

            93. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALEAROMĀNIEI

 

32. - Circulară privind nivelul ratei dobānzii de referinţă a Băncii Naţionale a Romāniei

 

Rectificări la :

 - Hotărārea Guvernului nr. 805/2014

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

Īn temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. la punctul 16 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat - domnul senator Savu Daniel, Grupul parlamentar PSD, este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de senator a domnului Drăghici Damian;

2. la punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză - domnul senator Bumbu Octavian-Liviu, Grupul parlamentar PSD, este desemnat īn calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de senator a domnului Drăghici Damian;

3. la punctul 33 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovacă - domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin, Grupul parlamentar PSD, īl īnlocuieşte īn calitatea de membru pe domnul senator Agrigoroaei Ionel;

4. la punctul 72 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan - domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin, Grupul parlamentar PSD, īl īnlocuieşte īn calitatea de membru pe domnul senator Agrigoroaei Ionel.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 35.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Īn temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului Romāniei la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I “Membri titulari”, punctul 4, este numită doamna senator Jipa Florina Ruxandra, Grupul parlamentar PSD, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Drăghici Damian.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

Īn temeiul art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 3 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna senator Gabriela Creţu, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnată īn calitatea de membru al comisiei pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Damian Drăghici.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 37.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova

Īn temeiul art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul Romāniei şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la secţiunea “SENAT”, domnul senator Octavian-Liviu Bumbu, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, este desemnat īn calitatea de membru al comisiei īn locul domnului senator Ionel Agrigoroaei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 29 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 38.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie

 

Avānd Īn vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat şi ale Deciziei Comisiei Europene 0(2014)2240 final,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,

 

            Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Scopul prezentei hotărāri īl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major īn economie, denumită īn continuare schemă, avānd ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii īn toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi īn Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat īn baza prezentei scheme, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major īn economie īn cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit īn continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

(2) Comisia Europeană este informată īn termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, potrivit prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL II

Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

 

Art. 3. - (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare īn baza prezentei scheme pānă la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei īn domeniul ajutorului de stat, īn limita bugetului anual alocat schemei.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează īn perioada 2015- 2023, īn baza acordurilor pentru finanţare emise, īn limita bugetului anual alocat schemei.

Art. 4. - (1) Prezenta schemă este inclusă īn Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat īn baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu īncadrarea īn creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

(2) Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2014-2020;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2023.

(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Art. 5. - Numărul total estimat al īntreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat īn baza schemei este de 150.

 

CAPITOLUL III

Cheltuieli eligibile

 

Art. 6. - (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută īn anexa nr. 2, precum şi cheltuielile legate de īnchirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale.

(2) Activele corporale şi necorporale trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie exploatate exclusiv de īntreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;

b) să fie incluse īn activele īntreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămānă asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei;

c) să fie achiziţionate īn condiţii de piaţă.

(3) Activele necorporale trebuie să īndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate aşa cum sunt definite īn art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută īn anexa nr. 2.

(5) īn cazul īnchirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de īnchiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.

(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiţiei.

Art. 7. - Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Art. 8. - Ajutorul de stat se acordă īntreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărāri şi a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, īn raport cu cheltuielile eligibile şi īn limita intensităţii maxim admisibile.

 

CAPITOLUL IV

Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat

 

            Art. 9. - (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o īntreprindere, īn cadrul schemei, īn raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 11, este următorul:

 

Regiunea

Nivelul maxim al ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321)

echivalentul īn lei a11,25 milioane euro

echivalentul īn lei a 7,5 milioane euro

Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi Regiunea Ilfov (NUTS3R0 322)

echivalentul īn lei a 26,25 milioane euro

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

echivalentul īn lei a 37,5 milioane euro

 

(2) Pentru verificarea īncadrării īn nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat īn euro, Ministerul Finanţelor Publice utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a Romāniei, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare.

Art. 10. - (1) Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

 

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

2014-2017

2018-2020

Regiunea Bucureşti (NUTS3 RO 321)

15%

10%

Regiunea Vest (NUTS2 RO 42) şi Regiunea Ilfov (NUTS3 RO 322)

35%

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

 

(2) īn cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (20) din Regulament.

(3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat īn mai multe subproiecte īn scopul de a beneficia de ajutor de stat īn valoare mai mare decāt valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.

(4) īn cazul īn care un proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu poate depăşi valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiţii calculat conform alin. (2).

Art. 11. - (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat, de care o īntreprindere beneficiază, se īncadrează īn limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) şi (2), se ia īn considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau īntreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.

(2) Ajutoarele de stat acordate īn baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:

a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;

b) cu orice alt ajutor de stat, īn legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai īn cazul īn care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) şi (2).

(3) Ajutoarele de stat acordate īn baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis īn raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşeşte limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2).

Art. 12. - Ajutorul de stat solicitat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută īn anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL V

Efectul stimulativ

 

Art. 13. - (1) Prezenta hotărāre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) īntreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, īnainte de demararea investiţiei;

b) documentaţia anexată cererii face dovada că investiţia nu ar fi profitabilă pentru īntreprindere īn regiunea respectivă sau nu ar fi realizat īn regiunea respectivă, īn absenţa ajutorului de stat;

c) investiţia nu demarează īnaintea primirii acordului pentru finanţare.

Art. 14. - Īn cazul īn care īntreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii acordului pentru finanţare, īntreaga investiţie nu este eligibilă.

 

CAPITOLUL VI

Criterii de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 15. - Prezenta hotărāre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:

a) ajutoare acordate īn sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor īn sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoare acordate īn sectorul producţiei primare;

c) ajutoare acordate īn sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, īn următoarele cazuri:

(i) atunci cānd valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către īntreprinderile īn cauză, sau

(ii) atunci cānd acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

d) ajutoare pentru facilitarea īnchiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;

e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, şi sectorul energiei şi al infrastructurii pentru aceasta.

Art. 16. - Īntreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:

a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de īnfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) ajutor pentru exploatare.

Art. 17- - (1) Pot beneficia de ajutor de stat īn baza schemei īntreprinderile care īndeplinesc cumulativ, la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt īnregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) realizează o investiţie iniţială īn Romānia, īn orice sector, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi īn Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat īn baza prezentei scheme, prevăzută īn anexa nr. 1;

c) nu īnregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului;

d) nu intră īn categoria “Īntreprinderilor īn dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;

e) nu se află īn procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, īnchidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau īn cazul īn care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale īn vigoare;

g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale īn cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

h) nu au īnchis o activitate identică sau similară īn spaţiul economic european īn ultimii 2 ani anteriori īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul īnregistrării cererii, nu au planuri concrete de a īnchide o astfel de activitate īntr-o perioadă de 2 ani după finalizarea, īn regiunea īn cauză, a investiţiei iniţiale.

(2) īntreprinderile īn activitate pot beneficia de ajutor de stat īn baza schemei dacă īndeplinesc cumulativ, la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decāt zero īn ultimul exerciţiu financiar īncheiat;

b) au capitalurile proprii pozitive īn ultimul exerciţiu financiar īncheiat.

(3) īntreprinderile nou-īnfiinţate pot beneficia de ajutor de stat īn baza schemei, dacă īndeplinesc cumulativ, la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:

a) au capital social subscris vărsat īn condiţiile legii īn valoare de minimum 100.000 lei;

b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut īn ultimii 2 ani anterior datei īnregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă īntreprindere īnregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Art. 18. - Investiţiile realizate de īntreprinderi īn cadrul schemei trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate;

a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, respectiv investiţii iniţiale īn favoarea unei noi activităţi economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevăzută la anexa nr. 2, īn cazul īntreprinderilor mari care realizează investiţii īn regiunea Bucureşti-Ilfov;

b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro;

c) să īşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevăzută īn anexa nr. 2;

d) să demonstreze īndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;

e) să īndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi īn anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;

f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil īn economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a publica pe site-ul său textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot īnregistra cereri de acord pentru finanţare şi bugetul anual alocat schemei, data suspendării īnregistrării cererilor de acord pentru finanţare, precum şi data epuizării bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat acestei scheme, īn conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

(2) īnregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data la care se constată că finanţarea solicitată prin cererile de acord pentru finanţare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, īn conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finanţare īnregistrate după data publicării anunţului de suspendare se restituie īntreprinderilor.

(3) īn cazul īn care, īn urma analizei cererilor de acord pentru finanţare īnregistrate pānă la data publicată īn anunţul de suspendare, se constată neutilizarea īn totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, īn conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanţelor Publice publică pe site-ul său bugetul rămas neutilizat din bugetul anual alocat schemei şi data reluării procedurii de īnregistrare a cererilor de acord pentru finanţare.

(4) Informaţiile prevăzute īn anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul īn lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul propriu.

Art. 20. - (1) Ministerul Finanţelor Publice trebuie să păstreze īnregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investiţiile īn cadrul schemei. Aceste īnregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor īn cadrul schemei.

(2) īntreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanţare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit īn cadrul schemei.

(3) Ministerul Finanţelor Publice, īn calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

Art. 21. - Īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri, Ministerul Finanţelor Publice va emite un ghid al solicitantului īn aplicarea prezentei hotărāri.

Art. 22. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 807.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

 

Nr.

crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

0

1

2

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ Şl PESCUIT

1

01

Agricultură, vānătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

7

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

8

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

9

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

10

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

11

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

12

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

13

1105

Fabricarea berii

14

1106

Fabricarea malţului

15

12

Fabricarea produselor din tutun

16

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

17

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

18

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

19

2051

Fabricarea explozivelor

20

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

21

24

Industria metalurgică

22

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

23

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

24

301

Construcţia de nave şi bărci

25

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

26

33

Repararea, īntreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

27

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

28

41

Construcţii de clădiri

29

42

Lucrări de geniu civil

30

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

31

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, īntreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

32

46

Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

33

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

34

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

35

50

Transporturi pe apă

36

51

Transporturi aeriene

37

522

Activităţi anexe pentru transporturi

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

38

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

39

61

Telecomunicaţii

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

40

64

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

41

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

42

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

SECŢIUNEA L -TRANZACTII IMOBILIARE

43

68

Tranzacţii imobiliare

SECŢIUNEA N- ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII-SUPORT

44

77

Activităţi de īnchiriere şi leasing

45

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă

SECŢIUNEA O- ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

46

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

SECŢIUNEA R - ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

47

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

48

93

Activităţi sportive, recreative şi distractive

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

49

94

Activităţi asociative diverse

SECTIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ĪN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

50

97

Activităţi ale gospodăriilor private īn calitate de angajator de personal casnic

51

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

SECŢIUNEA U- ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

52

99

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

privind acordarea ajutoarelor de stat

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - Īn sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:

(i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;

(ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărārii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale īn vigoare;

b) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

c) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;

d) achiziţia de active īn condiţii de piaţă - modalitate de achiziţionare a activelor care are la bază următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficienţa utilizării fondurilor;

e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei īntreprinderi, care nu are legătură cu o investiţie iniţială. Aceste cheltuieli cuprind categorii de costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, īntreţinerea, administrarea şi altele asemenea, dar nu cuprind costurile de amortizare şi costurile de finanţare īn cazul īn care acestea au fost incluse īn costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;

f) arie desfăşurată - suma ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 “Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale”;

g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol īn vederea vānzării, a punerii īn vānzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vānzări de către un producător primar către revānzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vānzare; o vānzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare īn cazul īn care se desfăşoară īn localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

h) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de īntreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

i) data documentaţiei considerate completă - data de la care īntreprinderea depune īntreaga documentaţie, inclusiv documentaţia solicitată ulterior de Ministerul Finanţelor Publice;

j) demararea investiţiei - fie demararea lucrărilor de construcţie īn cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, īn funcţie de care are loc primul; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor;

k) desfăşoară activitate economică - obţine venituri din activitatea realizată;

            l) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior īn unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost īnregistrate īn exerciţiul financiar ce precede īnceperea lucrărilor;

m) exerciţiu financiar īncheiat - exerciţiul financiar pentru care īntreprinderea are situaţii financiare depuse şi aprobate conform prevederilor legale īn vigoare;

n) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie īn amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate;

o) investiţie iniţială - investiţia īn active corporale şi necorporale aflate īn acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior īn unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

p) investiţia iniţială īn favoarea unei noi activităţi economice - investiţia īn active corporale şi necorporale aflate īn acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior īn unitatea respectivă;

q) īnfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente;

r) īntreprindere - orice entitate cu personalitate juridică, īnfiinţată īn scopul de a realiza venituri din desfăşurarea unei activităţi economice;

s) īntreprindere afiliată - persoană juridică afiliată aşa cum este definită īn art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

t) īntreprindere mare - īntreprinderea care nu se īncadrează īn definiţia IMM-urilor conform anexei I din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, denumit īn continuare Regulament,

u) īntreprindere īn activitate - īntreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani fiscali consecutivi de la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat;

v) īntreprindere nou-īnfiinţată - īntreprinderea īnfiinţată īn anul īnregistrării cererii de acord pentru finanţare sau īntreprinderea care nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi īnainte de data īnregistrării cererii;

w) perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate;

x) persoană autorizată - reprezentantul legal al īntreprinderii sau persoana īmputernicită de reprezentantul legal să reprezinte īntreprinderea;

y) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a īntreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizānd cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, fundamentarea planului de investiţii, analiza pieţei relevante pe care īntreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. Īn document se fundamentează: īncadrarea investiţiei īn categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de īndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi īn anexa nr. 3. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;

z) planul de investiţii - document sintetic, prezentat īn format tabelar, care cuprinde toate cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale cu determinarea valorii totale a investiţiei, conform prevederilor art. 6 din prezenta hotărāre, precum şi a calendarului realizării investiţiei;

aa) piaţa relevantă - produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea īi sunt destinate, precum şi aria geografică īn care acestea sunt comercializate;

bb) proiect mare de investiţii-o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a Romāniei, valabil la data elaborării acordului pentru finanţare;

ce) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar sau īntreprinderi asociate īntr-un interval de 3 ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor īn aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ;

dd) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate īn anexa I la Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;

ee) produse agricole - produsele enumerate īn anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultura enumerate īn anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor īn sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.124/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

ff) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate īn exploataţiile agricole, necesare īn vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vānzare;

gg) cerere de piaţă a ajutorului de stat aprobat - o cerere de plată soluţionată de către Ministerul Finanţelor Publice cu plata totală sau parţială a ajutorului de stat solicitat;

hh) schimbare fundamentală īn procesul general de producţie - achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, calculată īn cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla īnlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală īn procesul general de producţie;

ii) spaţiu economic european - include statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;

jj) standard de cost - valoarea maximă considerată eligibilă īn cazul activelor corporale de natura construcţiilor care nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfăşurată;

kk) sursa de finanţare - resursele financiare ale īntreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, īmprumut intragrup sau credit bancar;

ll) uzura fizică - procesul de deteriorare īn timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acţiunii unor factori externi;

mm) uzura morală - fenomenul datorat evoluţiei ulterioare a activelor cu aceeaşi destinaţie, ca urmare a progresului tehnic;

nn) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, conform art. 6 alin. (1) din prezenta hotărāre, şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A.

 

CAPITOLUL II

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, īntreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor Publice.

(2) īnregistrarea cererilor de acord pentru finanţare īncepe de la data comunicată de Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul său, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta hotărāre.

Art. 3. - (1) īntreprinderea solicitantă transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut īn anexa nr. 1, īnsoţită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator, īn original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lāngă tribunalul unde īşi are sediul īntreprinderea, īn care să se menţioneze cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de īnregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai īntreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale īntreprinderii şi data ultimei menţiuni īnscrise īn registru şi obiectul acesteia;

b) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat, īn copie, după caz;

c) certificat de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, īn original sau īn copie legalizată;

d) certificat de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, īn original sau īn copie legalizată;

e) planul de investiţii aferent investiţiei iniţiale pentru care se solicită finanţarea;

f) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a īntreprinderii;

g) īmputernicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al īntreprinderii solicitante, īn cazul īn care o altă persoană decāt acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;

h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal īntreprinderea, īn copie;

i) opis cu documentele transmise.

(2) Documentele menţionate la lit. e) şi f) se transmit şi īn format electronic.

Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise prevăzute īn anexa nr. 2 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a īntreprinderii conform prevederilor anexei nr. 3.

(2) īn urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice transmite īntreprinderilor solicitante, după caz:

a) acord pentru finanţare, dacă sunt īndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărāre;

b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, īn cazul īn care:

(i) există neconcordanţe īn informaţiile furnizate;

(ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute īn anexa nr. 2;

(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare īn vederea soluţionării cererii;

c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, īn cazul īn care:

(i) cererea de acord pentru finanţare nu este īnsoţită de documentele prevăzute la art. 3;

(ii) nu sunt īndeplinite īn mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărāre;

(iii) īntreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare.

Art. 5. - (1) Ministerul Finanţelor Publice solicită informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, īn condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. b), īn termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare.

(2) Documentele transmise de īntreprinderea solicitantă din propria iniţiativă īn vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu sunt luate īn considerare īn procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare.

Art. 6. - Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare īn termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care īntreaga documentaţie este considerată completă īn sensul prevederilor prezentei scheme.

Art. 7. - (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor Publice de către īntreprindere trebuie prezentate īn limba romānă. Īn cazul documentelor depuse īntr-o limbă străină, īntreprinderea prezintă aceste documente īnsoţite de traduceri īn limba romānă certificate de către traducători autorizaţi.

(2) Documentele emise de īntreprinderea solicitantă īn original trebuie să fie datate, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea. Documentele prezentate īn copie poartă pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila īntreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal īntreprinderea.

 

CAPITOLUL III

Plata ajutorului de stat

 

Art. 8. - Īntreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare īn termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, sub sancţiunea prevăzută la art. 17.

Art. 9. - Ajutorul de stat se plăteşte īntreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanţare, īn limita creditelor bugetare anuale aprobate.

Art. 10. - (1) īn vederea plăţii ajutorului de stat, īntreprinderea transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, cel puţin următoarele documente:

a) cerere de plată a ajutorului de stat īnsoţită de documentele justificative, potrivit formularului prevăzut īn anexa nr. 4a;

b) formularul de decont, potrivit formularului prevăzut īn anexa nr. 4b;

c) situaţii financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat, īn copie, după caz;

d) certificat de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat, fără debite restante, īn original sau īn copie legalizată;

e) certificat de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, īn original sau īn copie legalizată;

f) confirmarea de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică īn a cărei rază īşi are domiciliul fiscal īntreprinderea, a deschiderii contului pentru cod IBAN 50.70 “Disponibil din subvenţii şi transferuri”, īn copie;

g) opis cu documentele transmise īn vederea plăţii ajutorului de stat.

(2) īntr-un an calendaristic, īntreprinderea are dreptul la maximum două cereri de plată a ajutorului de stat aprobat.

Art. 11. - (1) Ministerul Finanţelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise şi īndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă īn vederea efectuării plăţii.

(2) īn cazul īn care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe īntre datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor Publice returnează īntreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, īn vederea completării acesteia.

Art. 12. - (1) Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea īntreprinderii de plată a ajutorului de stat, după verificarea la faţa locului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor şi a documentelor aferente cheltuielilor efectuate de īntreprindere conform prevederilor prezentei scheme.

(2) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, īntreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, īn condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele īn original, care atestă īndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărāre.

Art. 13. - (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.

(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor Publice, īn termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de piaţă a ajutorului de stat este considerată completă īn sensul prevederilor prezentei scheme, īn contul 50.70 “Disponibil din subvenţii şi transferuri”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului īn a cărei raza īşi are domiciliul fiscal īntreprinderea beneficiară de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL IV

Menţinerea investiţiei şi recuperarea ajutorului de stat

 

Art. 14, - (1) īntreprinderea are obligaţia de a menţine īn stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia.

(2) īn cazul īn care, īn termenul prevăzut la alin. (1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă īnlocuirea acestora, īn vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 15. - Pānă la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv a realizării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, īntreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor Publice un raport auditat de o īntreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu īntreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că investiţia a fost realizată īn parametrii propuşi şi s-au obţinut rezultatele economico-financiare asumate prin cererea de acord pentru finanţare şi documentaţia anexată acesteia.

Art. 16. - (1) īntreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare īn termenele prevăzute īn planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.

(2) īn cazul īn care investiţia īnregistrează modificări ale calendarului de implementare a planului de investiţii, īntreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestei modificări, īn termen de 30 de zile lucrătoare de cānd a luat cunoştinţă de respectiva modificare, anexānd o fundamentare īn acest sens, nu mai mult de două ori pe parcursul implementării investiţiei iniţiale.

(3) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedānd astfel:

a) īn situaţia īn care se constată că investiţia īndeplineşte īn continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea īncadrării īn bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător;

b) īn situaţia īn care se constată că investiţia nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă.

(4) īn cazul īn care se īnregistrează modificări de ordin tehnic īn cuprinsul planului de investiţii, īntreprinderea poate proceda astfel:

a) fie transmite o notificare Ministerului Finanţelor Publice privind activele corporale şi necorporale adăugate sau īnlocuite īn urma acestor modificări, acestea devenind neeligibile;

b) fie urmează procedura prevăzută la alin. (2), continuarea implementării investiţiei neputānd fi realizată decāt după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (3).

(5) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanţare oricānd īn perioada prevăzută la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărāre, cu respectarea prevederilor prezentului articol.

Art. 17. - (1) Acordul pentru finanţare se revocă īn următoarele situaţii:

a) īntreprinderea nu a demarat investiţia īn termenul prevăzut la art. 8;

b) īntreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 14 alin. (1);

c) īntreprinderea nu respectă prevederile art. 15;

d) īntreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1), (2) şi (4);

e) īntreprinderea se află īn situaţia prevăzută la art. 16 alin, (4) şi valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 18 Kt. b) din prezenta hotărāre.

(2) īn situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice transmite īntreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.

(3) Revocarea acordului pentru finanţare īn situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare īn vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.

(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare īn următoarele situaţii:

a) īntreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională astfel cum este definită la art. 1 lit. h) īn cuantumul prevăzut īn documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare;

b) īntreprinderea nu īndeplineşte alte condiţii prevăzute īn acordul pentru finanţare.

(5) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

(6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobānda aferentă, datorată de la data plăţii pānă la data recuperării. Rata dobānzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 2 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3,4a şi 4b fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Data īnregistrării.....................................

Numărul īnregistrării...............................

 

CERERE

de acord pentru finanţare

 

Subscrisa ................................................. avānd datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ....................... avānd calitatea de ..............................solicit finanţarea īn condiţiile prevederilor schemei avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. ..............

 

I. Prezentarea īntreprinderii

Denumirea īntreprinderii: .........................................................................................................................................................

Data īnregistrării īntreprinderii: .................................................................................................................................................

Nr. de īnmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: ...............................................................................................................

Codul de identificare fiscală: ...................................................................................................................................................

Adresa: ............................................................................................................., codul poştal: ...............................................

Telefon: ...................................................................................fax: ........................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................................................................

Forma juridică: .......................................................................................................................................................................

Capitalul social: ................................................................................................................................................. lei, deţinut de:

- persoane fizice: ................................................................................................................................................................ %;

- IMM1: ............................................................................................................................................................................ %;

- īntreprinderi mari2: ........................................................................................................................................................... %.

Obiectul principal de activitate: ................................................................................................................................................

Cod CAEN: ...........................................................................................................................................................................

Obiectul secundar de activitate3: .......................................................................................................................................... 

Cod CAEN: ............................................................................................................................................................................

 

II. Prezentarea situaţiei actuale a īntreprinderii

Date din situaţiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat, după caz:

- numărul mediu de salariaţi: .............................................................................................................................................

- cifra de afaceri: ............................................................................................................................................................. lei

- valoare active totale4: .................................................................................................................................................... lei

- rentabilitatea cifrei de afaceri5: ....................................................................................................................................... lei

- capitaluri proprii6: .......................................................................................................................................................... lei

 

III. Prezentarea succintă a investiţiei realizate īn cadrul schemei, inclusiv următoarele informaţii:

- obiectivul investiţiei:

............................................................................................................................................................................................

- īncadrarea investiţiei īn categoria investiţiei iniţiale:

 īnfiinţarea unei unităţi noi;

 extinderea capacităţii unităţii;

 diversificarea producţiei unităţii;

sau

 schimbarea fundamentală īn procesul general de producţie din cadrul unităţii;

- valoarea investiţiei: ....................... lei;

- locaţia realizării investiţiei: ................................................................................................................................................;

- data de īnceput a investiţiei conform planului de investiţii: ..................................................................................................;

- data de finalizare a investiţiei conform planului de investiţii: .................................................................................................

 

IV. Efectul stimulativ

Ajutorul de stat acordat īn baza prezentei scheme are efect stimulativ, īntrucāt:

 investiţia nu ar fi profitabilă pentru īntreprindere īn regiunea respectivă īn absenţa ajutorului; sau

 investiţia nu ar fi realizată īn regiunea respectivă īn absenţa ajutorului.


1 Īntreprinderea care se īncadrează īn definiţia prevăzută la anexa I din Regulament.

2 Īntreprinderea care nu se īncadrează īn definiţia IMM-urilor conform prevederilor anexei I din Regulament.

3 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.

4 Prin active totale se īnţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli īn avans.

5 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (profit net/cifra de afaceri).

6 Elementul “Capitaluri proprii” din bilanţ.

 

            V. Prezentarea costurilor eligibile şi a finanţării solicitate

 

Denumirea activităţii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile*)

– lei -

Intensitatea maximă a ajutorului īn regiune

Valoarea ajutorului de stat solicitat

- lei -

Anul I**)

Anul II

Anul ….

Total

Anul I

Anul II

Anul …

Total

Realizarea de investiţii īn active corporale şi necorporale



a) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii īn active corporale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a1)

Realizare construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a2)

Īnchiriere construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a3) Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Costuri eligibile pentru realizarea de investiţii īn active necorporale

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b1) Costuri cu brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.

**) A se indica anii calendaristici.

 

VI. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ......................... nr. ..................... eliberat de ............................. la data de .............................................. cu domiciliul īn localitatea

.................................... str. ...................... nr. ................. bl. ............. sc. ........................ ap. ...................., sectorul/judeţul ..................... īn calitate de reprezentant legal al īntreprinderii ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate īn prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Īnţeleg că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informaţiilor īn scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 se īncadrează īn categoria īntreprinderilor mari;

 se īncadrează īn categoria īntreprinderilor mici şi mijlocii;

 nu a demarat proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare;

 nu intră īn categoria “Īntreprinderilor īn dificultate” potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

 nu se află īn procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, īnchidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, īn cazul īn care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale īn vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale īn cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a īnchis o activitate identică sau similară īn spaţiul economic european īn ultimii 2 ani anteriori īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul īnregistrării cererii, nu are planuri concrete de a īnchide o astfel de activitate īntr-o perioadă de 2 ani după finalizarea, īn regiunea īn cauză, a investiţiei iniţiale;

 nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut īn ultimii 2 ani anterior datei īnregistrării cererii o altă īntreprindere īnregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, īn cazul īntreprinderilor nou-īnfiinţate.

Declar pe propria răspundere că, īn ultimii 3 ani7, īntreprinderea:

 nu a beneficiat de ajutor de minimis şi alte ajutoare de stat;

 a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis şi ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro8 -

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor;

 a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelaşi proiect unic de investiţii din partea altor furnizori de ajutor:

 

Nr. crt.

Denumirea proiectului de investiţii

Locaţia investiţiei

(judeţul)

Anul acordării ajutorului

Actul normativ

Cuantumul ajutorului

- euro9 -

 

 

 

 

 

 

 

Numele: ..............

Funcţia: ..............

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului 10: ..............

Data semnării: ..............


7 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal īn curs şi 2 ani anteriori.

8 Echivalentul īn euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

9 Echivalentul īn euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.

10 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Condiţii de conformitate

Cererea de acord pentru finanţare

- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă formularul din anexa nr. 1 şi este datată, ştampilată şi semnată īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, actul de identitate al persoanei autorizate sau īmputernicirea, dacă este cazul.

Certificatul constatator

- este ataşat īn original, este actualizat cu date valabile la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.

Situaţiile financiare corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar īncheiat

- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale īn vigoare, după caz, sunt ataşate īn copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea şi conţin menţiunea “conform cu originalul”.

Planul de investiţii

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de acord pentru finanţare.

Planul de afaceri

- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat, ştampilat şi semnat īn original de către persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea;

- prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de profit şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) īn conformitate cu modelele din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de acord pentru finanţare.

Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri

- sunt ataşate īn copie, ştampilate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea şi conţin menţiunea “conform cu originalul”.

Certificatul de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul de stat

- este valabil la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi este ataşat īn original sau īn copie legalizată.

Certificatele de atestare fiscală privind īndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru

- sunt valabile la data īnregistrării cererii de acord pentru finanţare şi sunt ataşate īn original sau īn copie legalizată.

īmputernicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al īntreprinderii solicitante

- īn cazul īn care o altă persoană decāt acesta semnează cererea de acord pentru finanţare, este ataşată īn original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal īntreprinderea

- se ataşează īn copie, “conform cu originalul”.

Opisul

- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina la care este īndosariat.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei

Īncadrarea īn definiţia investiţiei iniţiale

Prezentarea investiţiei şi demonstrarea īncadrării investiţiei īn categoria investiţiei iniţiale, respectiv īn categoria investiţiei iniţiale īn favoarea unei noi activităţi economice, īn cazul īntreprinderilor mari care realizează investiţii īn regiunea Bucureşti

Justificarea necesităţii realizării investiţiei

- Prezentarea pieţei relevante a produselor/serviciilor realizate ca urmare a implementării investiţiei sub aspectul cererii, ofertei şi preţului, precum şi ariei geografice īn care acestea se comercializează

- Cuantificarea şi justificarea capacităţii de producţie şi a gradului de utilizare a acesteia aferentă activităţii existente (īn cazul īntreprinderilor īn activitate), cea aferentă investiţiei, precum şi fundamentarea necesităţii creşterii capacităţii de producţie existente prin implementarea investiţiei

Analiza şi fundamentarea proiecţiilor financiare pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia

Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte că există asigurarea vānzării produselor/serviciilor obţinute ca urmare a realizării investiţiei

Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat prin prezentarea şi fundamentarea uneia din situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din prezenta hotărāre

 

 


Calcularea şi explicitarea indicatorilor cantitativi

Indicatori cantitativi

 

 

 

 

Calculul şi fundamentarea īncadrării īn limitele indicatorilor pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia, pe baza proiecţiilor financiare realizate conform prevederilor legale īn vigoare şi a instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Rata de solvabilitate generală

Rsg = Active totale/Datorii totale

Rsg > 1,66

Rentabilitatea cifrei de afaceri

Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

Rca ≥ 2,5%

 

Trendul rezultatului net

Tm = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente - Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent)/Rezultatul net aferent perioadei similare a anului precedent īn valoare absolută

Tm>0%

Rata lichidităţii curente

RLC = (Active curente/Datorii curente)

(Rlc) ≥ 1,00

Indicatorul gradului de īndatorare*

Igi = (Capital Īmprumutat/Capital angajat) x 100

(Rig) ≤ 60%

Rata rentabilităţii economice

Re = (Profit brut/Active totale) x 100

Superioară ratei inflaţiei

Rata rentabilităţii financiare

Rf = (Profitul net/Capitaluri proprii ale īntreprinderii) x 100

Superioară ratei medii a dobānzii de piaţă

Demonstrarea şi fundamentarea indicatorilor calitativi

Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor art. 1 lit. kk) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Poziţia pe piaţă şi experienţa īn domeniul pentru care solicită finanţare conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Impactul acordării ajutorului de stat asupra mediului concurenţial conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Contribuţia īntreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională conform prevederilor art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Implicarea īntreprinderii īn diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia ce conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil īn economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului

Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului


*) Capital īmprumutat = credite peste un an

Capital angajat - capital īmprumutat + capital propriu

 

ANEXA Nr. 4a

la procedură

 

Data īnregistrării.....................................

Numărul īnregistrării...............................

 

CERERE

de plată a ajutorului de stat

 

Subscrisa ............................................ avānd datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ................. avānd calitatea de .................... identificat/identificată cu actul de identitate seria ........................  nr. ............... eliberat de .............. la data de .............., cu domiciliul īn localitatea ..............., str. ...................... nr. ............. bl. .............., sc. ............ ap. ........., sectorul/judeţul ................. codul poştal ............, solicit eliberarea sumei nerambursabile (tranşa nr. .........) aferente cheltuielilor eligibile, fără TVA, prevăzute īn formularul de decont anexat, īn baza Acordului pentru finanţare nr. ......din data de.............şi īn condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat avānd ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major īn economie, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. ........

 

I. Datele de identificare a īntreprinderii:

Denumirea īntreprinderii: ...................................................................................................................................................

Data īnregistrării īntreprinderii: ..........................................................................................................................................

Nr. de īnmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........................................................................................................

Codul de identificare fiscală: ............................................................................................................................................

Adresa: ...........................................................................................................................................................................

Telefon: ..............................................................fax: ................................................., e-mail: ........................................

Cod IBAN: ....................................................deschis la Trezoreria.................................................................................

Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4b.

 

II. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata ................................................ identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ................., eliberat de ............. la data de ......................., cu domiciliul īn localitatea ........................, str. ........................ nr. ........., bl. ..............., sc. .............. ap. ............, sectorul/judeţul ................., īn calitate de reprezentant legal al īntreprinderii ..................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate īn prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Īnţeleg că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informaţiilor īn scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că īntreprinderea:

 nu se află īn procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, īnchidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

 nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, īn cazul īn care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale īn vigoare;

 nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale īn cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;

 nu a īnchis o activitate identică sau similară īn Spaţiul Economic European după īnregistrarea cererii de acord pentru finanţare şi, īn momentul īnregistrării cererii de plată, nu are planuri concrete de a īnchide o astfel de activitate īntr-o perioadă de 2 ani după finalizarea, īn regiunea īn cauză, a investiţiei iniţiale.

 

Numele: ..............

Funcţia: ..............

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1: ..............

Data semnării: ..............

 

NOTA:

Cererea de plată a ajutorului de stat este īnsoţită de următoarele documente aferente cheltuielilor eligibile, īn copie2;

- documentele prin care se demonstrează achiziţia īn condiţii de piaţă;

- contracte de achiziţie şi/sau comenzi către furnizorii desemnaţi īn urma procesului de achiziţie;

- facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţare cu ajutor de stat;

- ordine de plată şi/sau dispoziţii de plată externe;

- extrase de cont care certifică efectuarea plăţilor, care poartă ştampila băncii emitente;

- declaraţie privind obligaţia de plată a impozitului pe profit, depusă la organele abilitate;

- note contabile privind īnregistrarea activelor achiziţionate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al īntreprinderii. Pentru activele achiziţionate īntr-o altă monedă se precizează cursul de referinţă la care au fost īnregistrate şi care corespunde reglementărilor contabile īn vigoare;

- alte documente relevante.


1 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.

2 Toate copiile poartă pe fiecare pagină menţiunea “Conform cu originalul”, ştampila īntreprinderii şi semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal īntreprinderea.

 

ANEXA Nr. 4b

la procedură

 

FORMULAR DE DECONT

 

Īntreprinderea: ....................

Data: .................................

 

 

Codul/Poziţia

din planul de

investiţii

Activitatea

(construcţii/

instalaţii/

active

necorporale)

Tipul

costului (linia de fabricaţie)

Nr. de inventar

Denumirea

Factura de achiziţie

Plata

Cursul valutar utilizat la

īnregistrarea īn evidenţa contabilă

Valoarea īnregistrată īn contabilitate

Denumirea din planul de investiţii

Denumirea din situaţiile contabile

Furnizor

Numărul facturii

Data facturii

Valoarea lei/valută

Tipul

documentului

(OP/DPE)

Nr. şi data

Extras de cont (nr., data plată)

Valoarea plătită īn lei/valută

Total valută fără TVA

Total lei fără TVA

din care eligibilă pentru

care se solicită finanţare

cu TVA

fără TVA

cu TVA

 

fără TVA

Valută fără TVA

Lei fără TVA18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare cheltuieli eligibile pentru care se solicită decontare, din care:

Valută fără TVA (col. 19)

Lei fără TVA (col. 20)

Construcţii, din care;

 

 

- realizate

 

 

- chirii

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

 

 

Active necorporale

 

 

TOTAL

 

 

 

Numele: ...........................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1


1 Formularul de decont va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal īntreprinderea.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată”, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A.

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-econom ici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată”, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., prevăzuţi īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 822.

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri - structură preluată”, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A. pentru perioada realizării investiţiei

Beneficiar final: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Slatina

Amplasament: str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

(Īn preţuri la data de 26 martie 2014; 1 euro = 4,4637 lei),

din care:

 

mii lei

71.180*)

- construcţii-montaj

 

mii lei

59.731

- Valoare rest de finanţat, inclusiv TVA:

(īn preţuri la data de 26 martie 2014; 1 euro = 4,4637 lei),

din care:

 

mii lei

53.470

- construcţii-montaj

 

mii lei

44.003

- Eşalonarea investiţiei rest de finanţat: INV/C+M

- anul l

INV

mii lei

25.000

C+M

mii lei

20.000

- anul II

INV

mii lei

28.470

C+M

mii lei

24.003

- Capacităţi:

 

 

 

- locuri īn tribune

 

nr.

3.000

- suprafaţa construita

 

mp

7.169,33

- suprafaţa desfăşurată

 

mp

11.489,62

- Durata de realizare a investiţiei rest de finanţat

 

luni

24

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-3/2008.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”

 

Avānd īn vedere Referatul nr. 140.976 din 11 septembrie 2014 privind aprobarea modificării şi completării Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, .Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”, cu modificările şi completările ulterioare, elaborat de Direcţia generală industrie alimentară,

īn baza prevederilor:

- art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014;

- art. 27 lit. e) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioarei

- art. 37 lit. f) din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate īn subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011- 2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020”, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 395 şi 395 bis din 6 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, «Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020», cu modificările şi completările ulterioare (ADER 2020), prevăzut īn anexa nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute īn anexa nr. 2, precum şi bugetul total estimat īn sumă de 53.361.000 lei.”

2. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Bugetul

Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 53.361.000 lei, din care:

- īn anul 2011 - 10.900.000 lei;

- īn anul 2012 - 11.393.000 lei;

- īn anul 2013 - 14.993.000 lei;

- īn anul 2014 - 16.075.000 lei.”

3. La anexa nr. 1, la obiectivul general 1 ADESC, obiectivul specific 1.3, proiectul ADER 1.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Proiectul ADER 1.3.2: Valorificarea multifuncţionalităţii pajiştilor īn contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului

1. Perioada de derulare a planului sectorial: 2011-2014

2. Durata proiectului: maximum 40 de luni

3. Bugetul estimat: 1.182.500 lei

 

Total lei: dc.

2011

2012

2013

20

1.182.500

150.000

156.667

157.500

718.

 

4. Rezumat:

Elaborarea acestui proiect are la bază situaţia existentă īn prezent īn agricultura din Europa, īn special īn ţările aflate īn tranziţie īn care, datorită diferitelor politici privind sistemele de producţie agricolă şi ca urmare a abandonării folosirii unor mari suprafeţe de teren agricol, s-a ajuns la o serie de aspecte negative privind: cantitatea şi calitatea producţiilor obţinute, biodiversitatea vegetală şi animală, fertilitatea solului, calitatea peisajului şi a mediului īnconjurător.

Durabilitatea sistemelor de producţie se măsoară atāt prin capacitatea lor de a menţine un anumit nivel de producţie, cāt şi prin capacitatea de a menţine pe termen mediu şi lung calitatea mediului īnconjurător.

Īn Romānia suprafaţa de pajişti reprezintă 35% din suprafaţa agricolă, comparativ cu Europa unde pajiştile acoperă īnjur de 50% din terenul agricol.

Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă reprezentat prin: bunăstarea animalelor, asigurarea furajelor, calitatea solurilor şi folosirea optimă a terenurilor mai slab productive.

Īn plus, pe lāngă rolul decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă īn dezvoltarea rurală şi a mediului īnconjurător reflectată prin: sechestrarea carbonului īn soluri, fixarea simbiotică a azotului, calitatea peisajului, conservarea biodiversităţii, īmbunătăţirea fertilităţii solurilor şi prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, important patrimoniu cultural şi gestionarea rezervelor de apă.

Conform prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială īn cauză, īntocmite de către specialişti din cadrul primăriilor, direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.

Pentru implementarea cunoştinţelor şi inovaţiilor referitoare la folosirea şi gospodărirea pajiştilor, īn sisteme agricole (inclusiv cele cu inputuri minime şi organice) situate īn diferite condiţii pedoclimatice şi socioeconomice, proiectul va cuprinde:

- funcţiile şi utilitatea pajiştilor din punct de vedere economic, agronomic şi de mediu;

- căile de optimizare a acestor funcţii, inclusiv pentru sistemele durabile de producţie cu animale (īn special cu rumegătoare), printr-o mai bună organizare practică şi tehnică, folosind specii şi soiuri de plante furajere adaptate diferitelor condiţii staţionale, studiul dinamicii vegetaţiei pajiştilor, organizarea păşunatului etc;

- amplasarea pajiştilor īn cadrul unităţilor administrativ-teritoriale sau al bazinelor hidrografice, interacţiunea spaţială şi temporală dintre pajişti, culturile arabile şi alte elemente ale mediului īnconjurător;

- alegerea amestecului de graminee cu leguminoase perene de pajişti, ca variantă tehnologică īn cadrul asolamentului, pentru iniţierea stării agroclimax minimal necesară pentru dezvoltarea sistemelor de producţie īn agricultura durabilă;

- īntocmirea unitară la nivel de ţară a amenajamentelor pastorale după un ghid, ce cuprinde elemente de recunoaştere a principalelor plante erbacee şi a altor plante furajere care cresc īn mod tradiţional pe pajişti după criterii uşor de determinat, caracterizarea vegetaţiei īn ansamblu cu determinarea capacităţii de păşunat şi īncărcarea optimă pe durata sezonului de păşunat.

Această multitudine de compatibilităţi este nouă, īn comparaţie cu studiile agricole privind folosirea terenului, şi se adresează mai bine aspectelor multifuncţionale ale pajiştilor.

Studiul bazat pe o agricultură ştiinţifică va avea. de asemenea, puternice dimensiuni socioeconomice şi politice şi va promova cunoaşterea, cooperarea, transferul de cunoştinţe şi tehnologie īntre ferme, industrie şi societate.

Studiile şi cercetările vor fi focalizate pe stabilirea unei interacţiuni favorabile īntre sistemele de culturi agricole şi sistemele de creştere a animalelor īn regiunea luată īn studiu, cu bune rezultate īn ceea ce priveşte utilizarea resurselor naturale.

Pe baza utilizării rezultatelor experimentale existente şi a studiilor ce se vor dezvolta īn cadrul proiectului se vor stabili şi generaliza metodele de cultură şi asolamentele agricole care, cu inputuri minime, să asigure dezvoltarea durabilă a agriculturii īn condiţii de multifuncţionalitate, biodiversitate şi stabilitate a randamentelor compatibile cu mediul īnconjurător

Mai mult decāt atāt, activităţile de cercetare şi dezvoltare din cadrul proiectului vor permite şi elaborarea unor tehnologii regionale pentru īmbunătăţirea şi mentenanţa pajiştilor permanente.

Pentru realizarea obiectivului proiectului, acesta va include următoarele activităţi:

- testarea ecologică a variantelor de valorificare a potenţialului de producţie a pajiştilor;

- evaluarea capacităţii de producţie, a calităţii furajere şi a eficienţei economice a variantelor tehnologice;

- determinarea pragurilor critice de intervenţie antropică pentru conservarea biodiversităţii īn funcţie de poziţionarea geografică şi orografică a pajiştilor;

- evaluarea stării actuale a sistemului de agricultură practicat īn zona luată īn studiu, consecinţe pe termen scurt şi mediu;

- elaborarea unui ghid de īntocmire a amenajamentelor pastorale.

Reinstalarea stării de agroclimax impusă de sistemele specifice agriculturii durabile/sustenabile pe siturile agricole exploatate pānă īn prezent īn regim intensiv/extensiv trebuie condusă īn condiţiile climatice ale zonei de cultură īn care este amplasată ferma, la nivelul ofertei climatice naturale specifice, pentru ca procesul să nu fie īncărcat de costurile aferente unor lucrări suplimentare.

5. Rezultate scontate:

Aplicarea rezultatelor obţinute īn cadrul proiectului va permite o exploatare optimă a suprafeţelor de pajişti, consolidarea competitivităţii şi beneficiilor aduse mediului īnconjurător de pajiştile folosite pentru producţia animalieră, răspunzāndu-se astfel interesului european şi global de protecţie a mediului şi practicării unei agriculturi durabile.

Vor fi elaborate instrumentele necesare pentru:

- evaluarea potenţialului naţional de producţie de tip durabil pentru pajişti;

- strategia de valorificare durabilă a pajiştilor;

- tehnologii-cadru de valorificare īn contextul conservării biodiversităţii şi protecţiei medului īn funcţie de poziţionarea geografică şi orografică a pajiştilor;

- ghiduri de bune practici agricole şi de mediu.

Se vor furniza cunoştinţe, metode şi resurse pentru:

- stabilirea asolamentelor şi rotaţiilor optime economic pentru obţinerea produselor agricole īn sistemul unei agriculturi durabile practicate īn zona de cultură luată īn studiu;

- stabilirea efectului utilizării amestecurilor de graminee cu leguminoase perene asupra evoluţiei caracteristicilor fizico-chimice ale solului şi asupra spectrului de buruieni din culturile exploatate īn sistemele tehnologice specifice agriculturi durabile;

- verigi tehnologice şi metode proactive pentru instalarea stării de agroclimax īn agroecosistemele agricole regionale;

- verigi tehnologice şi metode proactive pentru conservarea stării de agroclimax īn agroecosistemele agricole regionale;

- īntocmirea unui determinator de recunoaştere rapidă şi facilă a plantelor de pajişti;

- elaborarea tehnologiilor de īmbunătăţire şi folosire raţională, īn funcţie de habitatele de pajişti;

- realizarea ghidului de īntocmire a amenajamentelor pastorale.

6. Modul de aplicare a rezultatelor Rezultatele cercetărilor vor fi utilizate īn/pentru:

- conservarea biodiversităţii floristice şi faunistice a pajiştilor;

- elaborarea şi consolidarea politicilor publice privind menţinerea/conservarea/ameliorarea potenţialului de producţie a pajiştilor;

- creşterea profiturilor crescătorilor de animale;

- extensia rezultatelor cercetărilor prin organizarea de loturi şi vizite demonstrative, editarea de publicaţii de popularizare, tehnologii-cadru, ghiduri de bune practici etc.

Rezultatele obţinute īn cadrul proiectului vor fi aplicate prin transfer tehnologic către entităţile interesate, asociaţiile interprofesionale (Uniunea Naţională a Producătorilor Agricoli din Romānia, Asociaţia Fermierilor din Romānia etc.), care au membri interesaţi īn dezvoltarea sistemelor de agricultură durabilă, exploataţiile agricole care practică agricultura īn sistem conservativ.

Ghidul elaborat constituie baza pentru abordarea unitară, pe ţară, a execuţiei amenajamentelor pastorale prin tehnologii, normative şi alte date utilizate īn statele europene.”

4. La anexa nr. 2, primul tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Număr de proiecte

Valoarea totală contractare (lei) d.c.

2011

2012

2013

2014

72

53.361.000

10.900.000

11.393.000

14.993.000

16.075.000

 

5. La anexa nr. 2, la obiectivul general 1 se modifică valoarea temelor care vor avea următorul cuprins:

 

“OBIECTIVUL GENERAL 1

Adaptarea tehnologiilor de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice (acronim: ADESC)

Nr. teme: 24; valoare totală de contractare: 19.750.500 lei d.c. 3.917.000 lei/2011; 4.024.001 lei/2012; 5.388.500 lei/2013; 6.420.999 lei/2014”

 

6. La anexa nr. 2, la obiectivul specific 1.3 se modifică valoarea temelor care vor avea următorul cuprins:

 

“Obiectiv specific 1.3. Modalităţi tehnologice proactive de atingere şi conservare a stării de agroclimax īn agroecosistemele specializate pentru culturile agricole

Nr. teme: 5; valoare totală de contractare: 3.512.000 lei de. 710,000 lei/2011; 734.334 lei/2012; 748,000 lei/2013; 1.319.666 lei/2014;

 

7. La anexa nr. 2, numărul curent 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod proiect

ADER

Denumirea obiectivului general/

Denumirea obiectivului specific/

Denumirea proiectului

Valoare totală (lei)

d.c

2011

2012

2013

2014

Principalele rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor

1

2

3

4

5

6

7

„19.

ADER

1.32

Valorificarea multifuncţionalităţii pajiştilor īn contextul dezvoltării durabile a  agriculturii şi  protecţiei mediului

1.182.500

150.000

156.667

157.500

718.333

Evaluarea potenţialului naţional de producţie de tip durabil pentru pajişti.

Strategia de valorificare durabilă a pajiştilor.

Tehnologii-cadru de valorificare īn contextul conservării biodiversităţii şi protecţiei mediului īn funcţie de poziţionarea geografică şi orografică a pajiştilor. Ghiduri de bune practici agricole şi de mediu.

Īntocmirea unitară la nivel de ţară a amenajamentelor pastorale după un ghid ce cuprinde elemente de recunoaştere a principalelor plante erbacee şi a altor plante furajere care cresc īn mod tradiţional pe pajişti după criterii uşor de determinat, caracterizarea vegetaţiei īn ansamblu cu determinarea capacităţii de păşunat şi īncărcarea optimă

pe durata sezonului de păşunat.

Testarea ecologică a variantelor de valorificare a potenţialului de producţie a pajiştilor. Evaluarea capacităţii de producţie, a calităţii furajere şi a eficienţei economice a variantelor tehnologice.

Determinarea pragurilor critice de intervenţie antropică pentru conservarea biodiversităţii īn funcţie de poziţionarea geografică şi orografică a pajiştilor.

Elaborarea unui ghid de īntocmire a amenajamentelor pastorale.

Conservarea biodiversităţii floristice şi faunistice a pajiştilor. Valorificarea informaţiilor īn elaborarea şi consolidarea politicilor publice privind menţine rea/conservarea/ ameliorarea potenţialului de producţie a pajiştilor.

Extensia rezultatelor cercetărilor prin organizarea de loturi şi vizite demonstrative, editarea de publicaţii de popularizare, tehnologii-cadru, ghiduri de bune practici şi realizarea unui ghid de īntocmire a amenajamentelor pastorale.

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 1.454.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 40/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 34/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 16/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 14/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CORDUN GAZ - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 46/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C- COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. DESIGN PROIECT- S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 41/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 47/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 13/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ EST- SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 38/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ SUD - SA, publicat Īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIV. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 43/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. GAZ VEST - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C, GRUP DEZVOLTARE REŢELE - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEGACONSTRUCT -SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA- S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifica şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 35/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. OLIGOPOL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 23, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 36/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PREMIER ENERGY -S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 24, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 37/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 25, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 26, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVII. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. SALGAZ - S.A, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 27, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXVIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 40/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. TIMGAZ - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXIX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. WIROM GAS - SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 29, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXX. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 83/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. OTTO GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 30, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 103/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.N.G.N. ROMGAZ - S.A, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 31, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 27/2010 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 32, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIII. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l, nr. 525 din 26 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 33, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXIV. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 35/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială TEN GAZ - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 602 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 34, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXV. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 22/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMĀNIA - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 229 din 1 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 35, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVI. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 27/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. E.ON ENERGIE ROMĀNIA- SA, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 229 din 1 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 36, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXXVII. - Autoritatea Naţională de Reglementare īn Domeniul Energiei şi operatorii economici din sectorul gazelor naturale vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. XXXVIII. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 octombrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 septembrie 2014.

Nr. 93.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 40/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.CAMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,27

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,78

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,26

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

107,07

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11627,79 MWh şi 116.277.79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

158,60

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

157,12

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

155,59

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

153,41

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 81/2013)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,91

B.2, Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,22

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111.55

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

110,91

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

110,28

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

                       

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,40

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,71

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,04

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

100,40

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

99,77

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 34/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

98,66

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

96,60

B.3, Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

93.74

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

93,11

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

91,94

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONGAZ - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5, Consum anual peste 1.162,777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

148,66

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

146,61

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

143,75

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

143,12

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

141,95

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 16/2011)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare ŞI īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,95

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,35

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,32

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,62

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială MACIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

154,14

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

153,55

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

151,52

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

150,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 14/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,68

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,24

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,43

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

107,84

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

90,35

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

88,91

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

87,10

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

85,50

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 46/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. COVICONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,60

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,07

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,35

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

107,91

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

147,15

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

146,62

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

145,90

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

145,46

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 37/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5, Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

118,48

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,85

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,46

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

113,28

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

105,81

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMĀNIA- S.R.L pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

166,84

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

165,20

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

162,81

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

161,63

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

154,17

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 17/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

112,98

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,35

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,51

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

           

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

153,90

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

153,28

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

152,44

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 2 1a Ordinul nr. 41/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

77,91

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,66

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,08

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,72

BA Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,05

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

125,18

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

158,93

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

157,35

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

155,99

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

153,32

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 23/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,46

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,95

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

BA Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY- S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

150,01

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

148,49

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 47/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,78

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,23

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,71

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

100,73

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZ EST - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

148,26

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

147,71

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

147,19

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

146,21

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 38/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

6. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

98,96

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

97,84

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

97,34

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

96,45

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

144,98

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

143,85

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

143,35

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

142,46

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 26/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

110,42

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,92

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

109,62

BA Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,40

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ SUD - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

156,43

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

155,94

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

155,63

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

155,41

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 43/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

122,33

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,88

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,14

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

117,42

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

166,43

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

164,98

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

162,23

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

161,52

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 28/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare ŞI īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

98,90

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

98,46

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

97,88

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

97,54

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

97,08

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

145,17

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

144,73

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

144,15

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

143,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

143,35

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 29/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici ŞI producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare ŞI īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

102,31

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,25

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,91

BA Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

100,41

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

100,12

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A,5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

146,06

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

145,00

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

144,65

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

144,16

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

143,87

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 17

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 30/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

96,29

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

95,80

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

94,76

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

93,93

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

93,25

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

51,16

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

50,67

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

49,64

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

48,81

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

48,13

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 18

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 31/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii casnici ŞI producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare ŞI īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

108,82

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

107,68

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,47

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,22

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

157,86

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

156,73

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

155,51

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

155,27

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 19

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 32/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

108,91

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,28

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

107,12

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

104,57

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

103,67

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

152,66

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

152,03

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

150,87

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

148,32

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

147,42

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 20

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 8/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

94,93

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116.28 MWh

92,41

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

90,39

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

88,74

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6, Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. MIHOC OIL - S.R.L pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centratele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116,277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

110,76

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,24

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

106,22

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

104,57

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 21

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 44/2014)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

118,23

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,39

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,54

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

114,71

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

163,68

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

162,84

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

160,99

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

160,16

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 22

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 34/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare ŞI īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

93,07

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

92,05

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

91,26

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

90,63

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

90,11

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

139,75

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

138,73

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

137,94

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

137,31

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

136,79

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 23

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 35/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

109,41

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,01

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1,162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

106,47

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

157,25

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

155,86

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

154,32

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 24

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 36/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

121,00

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,08

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,87

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

117,16

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

115,77

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

164,71

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

163,79

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

162,58

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

160,87

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

159,48

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

ANEXA Nr. 25

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 37/2009)

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A. 1. Consum anual pānă la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual īntre 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi īn sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

97,67

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

96,04

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică īn centralele de cogenerare şi īn centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

 

A.1. Consum anual pān