MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 241/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

235. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

 

236. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            67. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Comercială “Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2015 cu suma de 970 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 235.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 390.400 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2015, pentru sprijinirea unui număr total de 138 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune

socială.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 aprilie 2015.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresă

Judeţul

Suma

- lei -

1

Bârna Gheorghe Aurel

comuna Petriş, satul Ilteu nr. 8

Arad

2.000

2

Boca Marin Ioan

comuna Şeitin, satul Şeitin, Str. Lungă nr. 2

Arad

1.000

3

Gagiu Claudia Livia

comuna Semlac, satul Semlac nr. 68

Arad

2.000

4

Szakacs Monica

municipiul Arad, Str. Pionierilor, bl. 66, sc. B, et. 2, ap. 8

Arad

2.000

5

Ţintoi Rodica Florica

oraşul Pâncota, Str. Eroilor nr. 14

Arad

10.000

6

Bobureaz Luminiţa

comuna Letea Veche, satul Trecătoarea Hoitului nr. 176

Bacău

3.000

7

Borcea Niţă

municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 7, sc. B, ap. 39

Bacău

2.000

8

Buhai Ilior

comuna Coloneşti, satul Călini

Bacău

3.000

9

Dumitrache Victor

municipiul Oneşti, Bd. Republicii nr. 25, bl. 25, sc. A, ap. 3

Bacău

2.500

10

Ganu Vasile

municipiul Oneşti, str. Jupiter nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 35

Bacău

3.000

11

Ghenade Costel

comuna Odobeşti, satul Tisa Silvestri

Bacău

3.000

12

Gheorgheosu Liliana

municipiul Bacău, str. Bucegi nr. 136A, bl. 136A, sc. A, ap. 10

Bacău

3.500

13

Mocanu Constantin

comuna Pârjol, satul Băseşti

Bacău

5.000

14

Radu Bogdan

municipiul Oneşti, str. Saturn nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 94

Bacău

4.000

15

Surugiu Valentin

comuna Pârjol, satul Bârneşti

Bacău

4.000

16

Arcălean Vasile

municipiul Bistriţa, Intr. Turturelelor, bl. 3, sc. A, ap. 6

Bistriţa-Năsăud

2.000

17

Mocanu Emilia Alexandrina

municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 90, bl. 3, sc. B, ap. 36

Braşov

6.000

18

Palcu Maria

comuna Prejmer, Str. Mare nr. 872

Braşov

1.200

19

Bădoiu Maria

municipiul Buzău, Aleea Centrală, bl. 12A, et. 1, ap. 38

Buzău

1.000

20

Băicuş Maria

oraşul Pătâriagele, satul Crâng nr. 124

Buzău

1.000

21

Bălan Maria

oraşul Pătârlagele, satul Lunca nr. 13

Buzău

1.000

22

Banu Mariana

comuna Vintilă Vodă, satul Podu Muncii

Buzău

1.000

23

Cristea Georgeta

comuna Căneşti, satul Pacurile

Buzău

1.000

24

Damian Liliana

comuna Brădeanu, satul Brădeanu, Str. Zootehniei

Buzău

1.000

25

Leu Elionora

comuna Chiliile, satul Chiliile

Buzău

3.000

26

Negoescu Domniţa

comuna Vintilă Vodă, satul Petrăcheşti

Buzău

1.500

27

Nica Marian

municipiul Buzău, Str. Victoriei nr. 29

Buzău

1.000

28

Panait Gheorghe

comuna Vadu Paşii, satul Vadu Paşii, str. Mihai Eminescu nr. 59

Buzău

1.500

29

Rupă Miţa

comuna Scorţoasa, satul Policiori

Buzău

500

30

Spoială Maria

comuna Scorţoasa, satul Grabicina de Jos

Buzău

1.000

31

Iliescu Nicolae

municipiul Reşiţa, Bd. Muncii, bl. 14, sc. D, ap. 8

Caraş-Severin

2.000

32

Bolcoşi Ion

oraşul Budeşti, Str. Păcii nr. 2

Călăraşi

500

33

Brezeanu Viorel

comuna Gălbinaşi, Str. Câmpului nr. 14

Călăraşi

1.000

34

Coarnă Dumitru

municipiul Călăraşi, Str. Belşugului nr. 9, bl. 11, sc. 2, ap. 12

Călăraşi

7.000

35

Ilie Florentina

comuna Alexandru Odobescu, Str. Unirii nr. 3, bl. E13, sc. C, ap. 19

Călăraşi

500

36

Lefegiu Marian

comuna Radovanu, str. Învăţător Mustăţea Gheorghe nr. 91

Călăraşi

5.000

37

Dincă Marius

comuna Nucet, satul Ilfoveni nr. 100

Dâmboviţa

3.000

38

Ivănescu Tudonţa

comuna Valea Mare, satul Valea Mare nr. 230

Dâmboviţa

10.000

39

Bostan Rodica

comuna Şotânga, satul Şotânga, str. Glodului nr. 10

Dâmboviţa

800

40

Maftei Grigore

municipiul Galaţi, str. Braşov nr. 79

Galaţi

1.500

41

Chelmu Ionuţ

comuna Stoeneşti, satul Ianculeşti

Giurgiu

7.000

42

Dragomir Marian Ionuţ

comuna Roata de Jos, satul Sadina

Giurgiu

1.000

43

Ilie Sanda Daniela

comuna Herăşti

Giurgiu

1.000

44

Ciobanu Ion

comuna Dăneşti, satul Bucureasa nr. 3

Gorj

2.000

45

Duică Elena Loredana

municipiul Târgu Jiu, str. Ciocârlău nr. 1 bl. 1, sc. 1, ap. 20

Gorj

1.000

46

Bănuţ Traian

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. B, ap. 29

Hunedoara

3.000

47

Dollinger Iosif

municipiul Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. D2, sc. A, ap. 10

Hunedoara

3.000

48

Luca-Irinei Alina-Georgeta

municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, bl. T1, sc. B, ap. 31

Hunedoara

2.500

49

Negrean Geana

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. B, ap. 27

Hunedoara

3.000

50

Nendreanu Doina Margareta

municipiul Deva, str. Mihai Viteazu, bl. 40, sc. B, ap. 21

Hunedoara

6.000

51

Pătraş Gabriela

municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. A, ap. 14

Hunedoara

3.000

52

Petrean Elena Maria

municipiul Vulcan, str. Gheorghe Bariţiu nr. 17, ap. 2

Hunedoara

500

53

Sprinceană Nela

oraşul Petrila, Str. Minei, bl, 30, ap, 36

Hunedoara

500

54

Vas Tibor

municipiul Vulcan, str. Gheorghe Bariţiu nr. 14, ap. 2

Hunedoara

500

55

Gherguţ Ana

comuna Hălăuceşti, satul Luncaşi

laşi

4.000

56

Ianuş Mihai Gabriel

comuna Hălăuceşti, satul Luncaşi nr. 125

laşi

4.000

57

Vrabie Genoveva

comuna Ţibana, satul Poiana de Sus

laşi

5.000

58

Bacrita Mirela Florentina

oraşul Pantelimon, Str. Viilor nr. 76 bis

Ilfov

5.000

59

Bamboi Sanda

comuna Chiajna, Intr. Fluturilor nr. 8

Ilfov

5.000

60

Oprea Ioana

comuna Glina, Str. Libertăţii nr. 255A

Ilfov

3.000

61

Plosca Constanţa

comuna Gruiu, satul Lipia, str. Bojdani nr. 31

Ilfov

3.000

62

Răducanu Petra

comuna Găneasa, Str. Veteranilor nr. 23

Ilfov

2.000

63

Laza Ioan

comuna Petrova nr. 394

Maramureş

1.000

64

Andrei Iosif

comuna Sagna, satul Sagna

Neamţ

5.000

65

Cristia Maria

municipiul Roman, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 6, ap. 18

Neamţ

2.500

66

Leoreanu Elena

municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 18

Neamţ

6.000

67

Lionte Maria

oraş Târgu Neamţ, str. 9 Mai nr. 15C

Neamţ

2.500

68

Lupu Ruxanda

municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 8, bl. D3, ap. 26

Neamţ

4.000

69

Mocanu Maria Delia

comuna Girov, str. Gheorghe Puiu nr. 135

Neamţ

5.000

70

Pădureanu Cezar

comuna Crăcăoani

Neamţ

5.000

71

Petrescu Elena

municipiul Roman, Str. Libertăţii, bl. 8, sc. A, ap. 20

Neamţ

5.000

72

Proca Costică

municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 8, bl. D3, ap. 22

Neamţ

2.500

73

Constantin Doina

municipiul Slatina, Str. Zăvoiului nr. 4

Olt

3.000

74

Ungureanu Ştefan

municipiul Slatina, Str. Cazărmii nr. 22

Olt

2.000

75

Ciupe Patriciu

comuna Agrij, satul Agrij nr. 227

Sălaj

3.000

76

Cocoară Florina Beatrice

municipiul Zalău, Aleea Mesteacănului nr. 12, bl. P11, sc. A, et. 1, ap. 6 (domiciliul legal) str. Tudor Vladimirescu, bl. P57, ap. 6 (domiciliul în fapt)

Sălaj

20.000

77

Andronic Lenuţa

comuna Dumbrăveni nr. 1653 bis

Suceava

3.000

78

Bodnărescu Nicuşor

municipiul Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. A1, ap. 18

Suceava

1,200

79

Helbet Floarea

comuna Dumbrăveni, satul Sălăgeni nr. 42

Suceava

1.500

80

Maniga (divorţată Buţerchi) Iulia Elena

municipiul Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. A1, sc. A, ap. 16

Suceava

1.200

81

Niculcea Ilie

municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 145

Suceava

1.000

82

Oloier Cristian Dom

municipiul Suceava, str. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. A1, ap. 17

Suceava

1.200

83

Păcurari Minai Matei

comuna Şcheia, satul Mihoveni nr. 717

Suceava

2.000

84

Tărniceru Gavrii

municipiul Vatra Dornei, str. Negreşti nr. 1

Suceava

1.000

85

Tocilă Mihaela Alina

comuna Dumbrăveni

Suceava

1.500

86

Dumitru Nicuşor

comuna Ţigăneşti

Teleorman

4.000

87

Ghinea Eduard

municipiul Turnu Măgurele, str. Horia, Cloşca şi Crişan, bl. F32, sc. 1,ap. 6

Teleorman

3.000

88

Mătură Marian

municipiul Turnu Măgurele, str. Elena Cuza Vodă, bl. A6. sc. 2. ap. 22

Teleorman

2.000

89

Răducan Lucian

comuna Vităneşti, satul Vităneşti

Teleorman

3.000

90

Rusu Ioan

comuna Cervenia, satul Cervenia

Teleorman

7 000

91

Stancovici Mariana

comuna Siliştea Gumeşti

Teleorman

1.000

92

Tănase Adriana Ioana

comuna Siliştea Gumeşti, satul Siliştea Gumeşti

Teleorman

2.000

93

Voicu Ştefan

municipiul Alexandria, Str. Libertăţii nr. 381, bl. 1504, sc. C, ap 48

Teleorman

500

94

Anghel Mariana

municipiul Vaslui, str. Const. Ciuhodaru nr. 11, bl. S1, se A, ap. 9

Vaslui

1.500

95

Atofani Lorica

comuna Bunaşti Avereşti, satul Buneşti

Vaslui

2.500

96

Cheşcu Gianina

comuna Buneşti Avereşti, satul Buneşti

Vaslui

2.000

97

Creţu Gabriela

municipiul Vaslui, str. Const. Ciuhodaru nr. 11, bl. S1, ap. 2

Vaslui

3.000

98

Diaconu Marius

municipiul Bârlad, str. Iordache Gane nr. 18 bis

Vaslui

3.000

99

Iuga Stanciu

municipiul Vaslui, str. Ana Ipătescu bl. 302, sc. D, ap. 6

Vaslui

1.500

100

Mercaş Mihaela

comuna Buneşti Avereşti, satul Buneşti

Vaslui

2.000

101

Michiu Mihaela

comuna Buneşti Avereşti, satul Buneşti

Vaslui

2.500

102

Miron Ioan

municipiul Vaslui, Str. Ciocârliei nr. 4 (domiciliul legal) Str. Şcolii, bl. 135, sc. B, ap. 22 (fără forme legale)

Vaslui

2.000

103

Munteanu Anica

comuna Buneşti Avereşti, satul Buneşti

Vaslui

3.500

104

Păduraru Mirela

municipiul Huşi, str. Ana Ipătescu nr. 141 (domiciliul legal) municipiul Huşi, cartier Dric 3 (domiciliul în fapt)

Vaslui

3.000

105

Proca Olga

municipiul Huşi, str. Preot Isăcescu nr. 7

Vaslui

2.500

106

Rontea Cristina

comuna Costeşti, satul Costeşti

Vaslui

2.500

107

Rusu Elena Luminiţa

comuna lâna, satul lâna

Vaslui

3.500

108

Tolontan Cristian Eugen

municipiul Vaslui, str. Alexandru Donici, bl. 3, sc. D, ap. 9

Vaslui

7.000

109

Topalea Mana

municipiul Vaslui, str. George Enescu nr. 252, sc. B, ap. 1

Vaslui

6.000

110

Vâlsan Marius

municipiul Bârlad, str. 1 Decembrie nr. 60

Vaslui

5.000

111

Călin Călin

municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 3A, bl. A13, sc. E, ap. 13

Vâlcea

2.000

112

Peleşca Mircea

oraşul Băile Govora, Str. Eroilor nr. 47

Vâlcea

1.000

113

Piele Petruţa

municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Zorilor nr. 2, bl. 86, sc. A, ap. 4

Vâlcea

1.500

114

Teodorescu Cristian

oraşul Băile Govora, Str. Pieţii nr. 1A

Vâlcea

1.000

115

Apostu Dănuţ Gabriel

oraşul Panciu, cartier Dumbrava, str. Caraiman nr. 17

Vrancea

6.000

116

Gheorghiu Verona

municipiul Focşani, str. Cpt. Creţu Florin nr. 7, et. 1, ap, 5

Vrancea

7.000

117

Moisă Mihai

comuna Tănăsoaia, satul Feldioara

Vrancea

3.500

118

Banu Ioana

aleea Barajul Bistriţei nr. 8, bl. Y8, sc. 1, ap. 33, sectorul 3

Bucureşti

5.000

119

Ciorcan Necular Corneliu

municipiul Bucureşti, Str. Muzelor nr. 5B, et. 2, ap. 4, sectorul 4

Bucureşti

4.000

120

Deaconu Gheorghe

str. Elev Ştefănescu Ştefan nr. 61, bl. 420, sc. 1, et. 9, ap. 114, sectorul 2

Bucureşti

800

121

Drăgan Ştefania Laura

str. Cpt. Ilie Nedelcu nr. 36, sectorul 5

Bucureşti

2.500

122

Drăgulin Daniel

Str. Democraţiei nr. 6, bl. 9, sc. 1, et. 5, ap. 22, sectorul 4

Bucureşti

5.000

123

Gheorghiu Verona

str. Motoc nr. 9, bl. P54, sc. 1, et. 4, ap. 85, sectorul 5

Bucureşti

1.000

124

Giurcă Tudora

str. Petre Nenciu nr. 23, sectorul 5

Bucureşti

1.500

125

Grăunceanu Vasile

sos. Sălaj nr. 138, bl. 48, sc. D. et. 1, ap. 51, sectorul 5

Bucureşti

1.000

126

Manole Carmen-Iuliana

aleea Lunca Florilor nr. 6, bl. 16, sc. A, ap. 21, sectorul 2

Bucureşti

3.000

127

Militam Anişoara

str. Maior Vasile Băcilă nr. 32-34, bl. 2, sc. 1, ap. 98, sectorul 2

Bucureşti

2.000

128

Neaţă Vica

str. Câmpia Libertăţii nr. 5, bl. PM60, sc. 2, et. 6, ap. 90, sectorul 3

Bucureşti

1.500

129

 Nicolescu Mirela

str. Tarniţa nr. 8, sectorul 3

Bucureşti

2.000

130

Păpuşoi Vasile

str. Lavandei nr. 2, bl. P35, sc. 2t et. 3, ap. 25, sectorul 6

Bucureşti

1.000

131

Radu Dora

municipiul Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2, sc. 2, et. 2, ap. 43, sectorul 2

Bucureşti

3.000

132

Soare Maria

str. Adrian nr. 4, et. 1, ap. 4, sectorul 5

Bucureşti

1.500

133

Sporniak Elena Monica

Str. Părăluţelor nr. 12, bl. P42, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 6

Bucureşti

1.500

134

Teodorescu Viorica

Calea Floreasca nr. 186, corp B, sectorul 1 (domiciliul legal) Str. Cameliei nr. 8, sectorul 1 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

1.000

135

Trandafir Gheorghe Vasile

str. Alexandru Ivasiuc nr. 32-40, bl. 6E, sc. 1, et. 3, ap. 45, sectorul 6 bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97, ap. 1 (domiciliul legal)

Bucureşti

1.500

136

Tudor Elena

Str. Mânzului nr. 24, bl. A, ap. 1, sectorul 1 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

2.000

137

Ud rea Maria

str. Murgeni nr. 14, bl. L26, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 3

Bucureşti

1.000

138

Velicu Mariana

str. Maior Ion Coravu nr. 9-15, bl. C5, sc. B, et. 9, ap. 93, sectorul 2

Bucureşti

1.000

 

 

Total

 

390.400

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazina re subterană a gazelor naturale de către Societatea Comercială “Depomureş” - S.A. Târgu Mureş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomureş”- S.A. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare subterană 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componentele tarifului reglementat prevăzut la alin. (1) nu conţin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui deal patrulea an, aprilie 2015 - martie 2016, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Comercială “Depomureş” - S.A. Târgu Mureş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 10 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 aprilie 2015.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomureş” - S.A. Târgu Mureş, pentru ciclul complet de înmagazinare subterană 2015-2016

 

Denumire componentă tarif

U.M.

Valoare

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

6,12

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

lei/MWh

2,32

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

lei/MWh

0,97

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al patrulea an, aprilie 2015-martie 2016, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumire

U.M.

Valoare

Venitul total

lei

29.070.417

Venitul reglementat total

lei

35.048.099

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.