MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 263/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 263         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

77. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

 

402. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

 

79. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

404. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

80. - Lege pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

405. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            8. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 86 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

247. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - SA., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

248. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

251. - Hotărâre privind aprobarea Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            465. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 12 decembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 77.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 aprilie 2015.

Nr. 402.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 28 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 79.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 aprilie 2015.

Nr. 404.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins;

“(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice -, li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 80.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944- 31 decembrie 1961, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 405.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 20-21 aprilie 2015, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Petru Ga briei Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 20 aprilie 2015.

Nr. 8.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 86

din 26 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Personalului din învăţământul Preuniversitar Vâlcea, pentru membra de sindicat Mihaela Luminiţa Iordache, în Dosarul nr. 1.459/90/2014 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 975D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 204 din 3 aprilie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 30 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.459/90/2014, Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Sindicatul Personalului din învăţământul Preuniversitar Vâlcea, pentru membra de sindicat Mihaela Luminiţa Iordache, în cadrul unei cauze având ca obiect soluţionarea cererii de obligare la plata drepturilor băneşti reprezentând sporul de doctorat de 15%.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin principiului egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, întrucât creează o diferenţă de tratament juridic între cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 şi cele care au obţinut titlul ulterior acestei date, în sensul că beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. Or, ambele categorii de cadre didactice au titlul ştiinţific de doctor, astfel încât consumul nervos, suprasolicitarea neuropsihică şi efortul psihic depus sunt aceleaşi. Mai arată că, deşi ambele categorii de personal au titlul ştiinţific de doctor şi prestează activitatea didactică la un nivel superior, tratamentul juridic în privinţa recompensării efortului psihic şi calităţii superioare a actului educaţional este diferit, uneia acordându-i-se sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, alteia nu. Data obţinerii titlului, în funcţie de care se face diferenţierea, nu reprezintă un criteriu obiectiv care să justifice tratamentul juridic diferenţiat. Invocă, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1615 din 20 decembrie 2011 şi susţine, totodată, că prin neplata dreptului aferent titlului ştiinţific de doctor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care au dobândit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009 se instituie o restrângere a exerciţiului drepturilor economice şi sociale ale salariaţilor în cauză.

6. Autorul excepţiei mai susţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar care are titlul ştiinţific de doctor este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază, că Legea nr. 128/1997 a fost în vigoare până la data de 9 februarie 2011 când a intrat în vigoare Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, că dispoziţia art. 50 alin. (10) nu a mai fost aplicată cadrelor didactice care au obţinut titlul de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010, ceea ce este vădit neconstituţional şi discriminatoriu. Mai arată că, potrivit art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011, persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază şi că aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în anul în curs ca efect al Legii nr. 283/2011, care, la articolul unic, prevede că începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. Totodată, la data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice care a menţinut dispoziţiile art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997, abrogând o serie de alte articole care instituiau drepturi salariale în favoarea cadrelor didactice. De asemenea, susţine că intenţia evidentă a legiuitorului a fost ca sporul de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor să fie acordat în continuare cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar ca recompensă pentru efortul depus şi pentru titlu în sine. Prin neacordarea acestor drepturi se încalcă valori protejate de întregul sistem de drept şi impuse cu putere de principiu în dezvoltarea istorică a dreptului naţional şi universal, prin norme ce se regăsesc în dreptul pozitiv - principiul egalităţii în fata legii şi nediscriminării, prevăzut de art. 16 din Constituţie, art. 5 alin (1) din Legea nr. 53/2003 şi art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Invocă în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 1/1994 şi nr. 1.615/2011, arătând că situaţia de faţă este aproape identică, întrucât: 1. există două categorii de cadre didactice - una care beneficiază de remuneraţia aferentă titlului ştiinţific de doctor deoarece l-a avut în plată la data de 31 decembrie 2009. alta care nu beneficiază de aceasta, deoarece nu l-a avut în plata la această dată; 2. ambele categorii lucrează în aceleaşi condiţii; 3. ambele categorii deţin titlul ştiinţific de doctor şi totuşi tratamentul juridic aplicat celor două categorii este diferenţiat, iar diferenţierea operată - în funcţie de existenţa sau nu în plată a dreptului salarial corespunzător titlului la data de 31 decembrie 2009 - nu este un criteriu obiectiv care să justifice tratamentul diferenţiat aplicat. De asemenea, şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în nenumărate rânduri în sensul că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, nu urmăreşte un scop legitim şi nu păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere.

7. În final, autorul excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Astfel, prin neplata dreptului aferent titlului ştiinţific de doctor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care nu beneficiau de el la data de 31 decembrie 2009 se instituie o restrângere a folosinţei şi exerciţiului drepturilor economice, sociale ale reclamantului în condiţiile în care îi este negat dreptul de a beneficia de un drept salarial pe un criteriu temporal. În concluzie, solicită să se constate că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, în măsura în care se exclud de la acordarea sumelor corespunzătoare titlului de doctor persoanele care au dobândit acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009.

8. Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă şi-a exprimat opinia în sensul că textul de lege criticat este constituţional, fiind atributul legiuitorului de a interveni asupra actelor normative şi de a reglementa situaţii care să corespundă nevoilor sociale existente la un moment dat.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 - “Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ” la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, care au următorul cuprins: “Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.”

13. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi dispoziţiile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării şi ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, privind protecţia proprietăţii.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate identice (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013, Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014). Curtea a statuat că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. Legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. În acest sens, sunt şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.601 din 9 decembrie 2010 şi nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011 şi, respectiv, nr. 99 din 8 februarie 2012.

15. De asemenea, Curtea a reţinut că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la aplicarea, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor.

16. Prin urmare, Curtea a statuat că este de competenţa legiuitorului eliminarea sau, din contră, acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca aceasta să aibă relevanţă constituţională. În acelaşi timp, cu privire la prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, Curtea a constatat că acestea nu vizează situaţia autorului excepţiei, ci situaţia acelor persoane care aveau în plată, la data de 31 decembrie 2009, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor.

17. Aşa fiind, Curtea a statuat că admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

18. În final, Curtea a observat că situaţia în care se afla autorul excepţiei nu este similară cu cea constatată în Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, întrucât, în realitate, acesta îşi argumentează critica prin prisma unei soluţii legislative necuprinse în textul de lege criticat. De altfel, chiar constatarea neconstituţionalităţii art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, sub aspectul invocat, nu ar avea drept efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi salariaţi.

19 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi*,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Personalului din învăţământul Preuniversitar Vâlcea, pentru membra de sindicat Mihaela Luminiţa Iordache, în Dosarul nr. 1.459/90/2014 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


* A se vedea opinia separată la Decizia Curţii Constituţionale nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - S.A.

Constanţa, localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3

Cod unic de înregistrare: 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4467,63

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4421,80

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

3064,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

45,83

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

 

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4405,63

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

552.26

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

120.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3012.37

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1957,88

C1

ch. cu salariile

13

1943,38

C2

bonusuri

14

14,50

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

497,79

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

556,70

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

721,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

62,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5921,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

700,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5921,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

67

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

66

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2453,76

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2453,76

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

67,00

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000,00

8

 

Plăţi restante

55

3,00

9

 

Creanţe restante

56

205,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ “ADMINISTRAŢIA PORTURI LOR DUNĂRII MARITIME” - S.A. GALAŢI

Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

17.297,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17.240,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

57,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

15.708,14

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

15.638,14

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.905,64

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

303,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.175,50

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.957,90

C1

ch. cu salariile

13

4.361,90

C2

bonusuri

14

596,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

177,60

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

769,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1271,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.254,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

70,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.586,86

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

283,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,305,86

 

1

 

Rezerve legale

25

85,44

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.220,42

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

120,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

670,21

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

618,60

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

51,61

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

550,21

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

1.623,71

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

1.623,71

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

96,71

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.134.,53

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

106,20

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

136,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

150,27

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

36.199,45

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

10.341,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

10.341,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

25.858,45

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

162

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

162

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.454,68

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.243,78

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

106,42

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

908,14

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

400,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 111 alin. (1) lit. a) şi art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” care se va derula pe o perioadă de 7 ani, începând cu luna septembrie 2015.

Art. 2. - Obiectivele generale ale Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” sunt:

a) reducerea ratei de abandon şcolar în licee, respectiv reducerea ratei de abandon al studiilor universitare;

b) creşterea ratei de absolvire şi îmbunătăţirea promovabilităţii la examenul de bacalaureat;

c) creşterea ratei de înscriere în învăţământul superior. Art. 3. - (1) Sprijinul constă în acordarea de granturi în vederea atingerii obiectivelor generale ale Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” prevăzute la art. 2.

(2) Sprijinul se poate acorda liceelor şi instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform criteriilor de eligibilitate aprobate potrivit dispoziţiilor art. 5.

Art. 4. - Beneficiarii finali ai Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” sunt, în special, elevii de liceu şi studenţii din învăţământul de stat care aparţin unor grupuri dezavantajate sau sunt în risc de eşec şcolar, respectiv abandon ai studiilor.

Art. 5. - (1) Criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului şi metodologia de implementare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Perioada de acordare a sprijinului este de maximum 4 ani pentru licee şi de maximum 3 ani pentru instituţiile de învăţământ superior.

Art. 6. - Finanţarea Programului naţional “Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu încadrarea în sumele alocate anual cu această destinaţie şi din alte surse legal constituite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 251.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2;

2. anexa 27 “Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3;

3. anexa 41 “Corelaţii între formularele de situaţii financiare” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

Art. 3. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul deconturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 5.

Art. 4. - La pct. 2.8.(1) lit. d) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 96/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, sintagma: “În contabilitatea trezoreriei centrale se evidenţiază plăţile efectuate din bugetul de stat pentru Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune prin înregistrarea 658 (682) = 770” se elimină.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 aprilie 2015.

Nr. 465.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea şi depunerea situaţii lor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015

 

CAPITOLUL I

Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare

 

1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2015 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1, 2, 3, 4-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9,11-13, 29 şi 31b);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare);

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, (anexa 16 la situaţiile financiare);

- prezentul ordin.

2.(1). În ceea ce priveşte întocmirea conturilor de execuţie pentru venituri şi cheltuieli în anul 2015:

- informaţiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare;

- informaţiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăţi efectuate, cheltuieli efective se completează în funcţie de noile surse de finanţare evidenţiate în structura analitică a conturilor contabile (de exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, informaţiile se preiau de la sursele: E, F şi G).

2.(2). Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 “Planul de conturi general pentru instituţiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi potrivit anexei nr. 5 la prezentul ordin.

2. (3).1. La completarea formularului “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2015 se vor avea în vedere următoarele:

Coloanele de la 1 la 9 se completează în mod similar cu anul 2014, astfel:

Veniturile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile: 5200100, 5210100, 5240100, 52501, 5710100, 57401, 5750100.

Plăţile bugetului de stat (sursa A), bugetelor locale (sursa A), bugetului asigurărilor sociale de stat (sursa A), bugetului asigurărilor pentru şomaj (sursa A), bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (sursa A), bugetului Fondului pentru mediu (sursa I), bugetului Trezoreriei Statului (sursa J) se completează în “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară 7700000 “Finanţare de la buget” aferente fiecărei surse de finanţare.

Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.

După coloana 10 se introduc coloanele de la 11 la 15, care se completează astfel:

Coloana 10 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii (sursa F), evidenţiate în contul: 5600101 “Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”.

Coloana 10 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget”, reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul de venituri proprii (sursa F).

Coloana 11 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii (sursa G), evidenţiate în contul: 5610100 “Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii”.

Coloana 11 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget”, reprezentând plăţile netede casă, efectuate din bugetul de venituri proprii şi subvenţii (sursa G).

Coloana 12 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii (sursa E), bugetul activităţii de privatizare (sursa H), evidenţiate în contul: 5620101 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”.

Coloana 12 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget” reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii (sursa E) şi bugetul activităţii de privatizare (sursa H).

Coloana 13 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetele creditelor externe (sursa B) şi bugetele creditelor interne (sursa C), evidenţiate în conturile: 5130101 “Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie”, 5140101 “Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la trezorerie”, 5160101 “Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie”, 5170101 “Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie”, la codurile bugetare de venituri 41.02.00 “Sume aferente creditelor interne” şi 41.03.00 “Sume aferente creditelor externe”.

La raportările trimestriale, pentru conturile: 5130301 “Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat”, 5130302 “Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat, 5140301 “Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor-din împrumuturi garantate de stat”, 5140302 “Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat, 5160301 “Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor-din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale”, 5160302 “Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale”, 5170301 “Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale”, 5170302 “Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autorităţile administraţiei publice locale”, se completează soldul iniţial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective se completează pe rd. 14.3.

Coloana 13 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget”, reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul creditelor externe (sursa B) şi bugetul creditelor interne (sursa C).

Coloana 14 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) evidenţiate în contul: 5150103 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)”.

La raportările trimestriale, pentru contul 5150600 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor” se completează soldul iniţial pe rd. 14, iar sumele care au fost transferate la începutul anului din contul de disponibil în contul bugetului respectiv se completează pe rd. 14.3.

Coloana 14 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget”, reprezentând plăţile nete de casă, efectuate din bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D).

Coloana 15 - la încasări se completează cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare. Coloana 15 - la plăţi se completează cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Casele sectoriale de pensii nu completează ca şi solduri iniţiale în coloana 15 deficitele la finele anului 2014 aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, transmise la 31 decembrie 2014, care au fost înscrise în coloana 10.

Rezultatele din anii precedenţi ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului aferent activităţii de privatizare, bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia în care este aprobat cu buget de venituri şi cheltuieli, soldul iniţial al contului 5150600 “Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor”, în situaţia în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri şi soldurile iniţiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor, se raportează la rândul 14 “Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului” pe coloanele bugetelor respective în formularul “Situaţia fluxurilor de trezorerie”.

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut, evidenţiate la rd. 14.2, se raportează în cursul exerciţiului la încasări la “Numerar din activitatea de finanţare”. Plăţile efectuate în cursul exerciţiului din aceste sume se raportează la “Numerar din activitatea operaţională” sau “Numerar din activitatea de investiţii”, în funcţie de natura cheltuielilor, după caz.

La rândul 14.1 “Sume recuperate din excedentul anului precedent” se completează sumele restituite la excedent din împrumuturi.

La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rd. 14.1 şi 14.2 trebuie să fie egale,

Rândurile 14.1 “Sume recuperate din excedentul anului precedent” şi 14.2 “Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, bugetul activităţii finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situaţia în care este aprobat cu buget de venituri şi cheltuieli, bugetul aferent activităţii de privatizare.

Rândul 14.3 “Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent” se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, precum şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe cu sumele transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.

În formularul “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” şi de la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.

Sumele încasate la codul bugetar 40.16.00 “Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată” se raportează în “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) la activitatea operaţională.

Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în contul plăţilor efectuate de la sursa de finanţare (A), în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077000 “Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget”. Aceste sume nu se raportează în anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”.

Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. Datele înscrise în “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.

2.(3).2. În formularul “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, formularul “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.

2.(4).1. Formularele “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexele 5,9,12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi), în structura bugetului aprobat.

În formularele “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexele 5, 9 şi 17 la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât şi veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.

Nu se întocmesc formularele “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” pentru bugetele creditelor interne şi bugetele creditelor externe.

În cazul bugetelor fondurilor externe nerambursabile - sursa D, formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” se întocmeşte numai în cazul în care bugetul a fost aprobat cu venituri. Nu se cuprind în formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” sumele încasate la codul bugetar 41.04 “Sume aferente FEN”.

2.(4).2. Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor centraliza şi vor transmite formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare) având ca anexe formularele ce poartă viza

Trezoreriei Statului pentru administraţiile judeţene ale finanţelor publice pe care le coordonează.

2.(5). În formularele “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexele 6, 11, 15, 16 şi 18 la situaţiile financiare) şi “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexele 7 şi 7b la situaţiile financiare) vor fi evidenţiate atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.

2.(6). Formularul “Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare” (anexa 19 la situaţiile financiare) se întocmeşte potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 şi ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

În aplicarea instrucţiunilor prevăzute în normele metodologice menţionate mai sus se vor avea în vedere şi următoarele:

- la completarea informaţiilor referitoare la plăţi, pe lângă plăţile efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” se vor cuprinde şi plăţile efectuate de la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”;

- la completarea informaţiilor referitoare la rambursări, pe lângă sumele încasate la capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări” se vor cuprinde şi sumele încasate la capitolul 48 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020”;

- coloana 8 nu se completează cu informaţii privind sumele justificate şi acceptate de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian.

2.(7). Formularul “Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»“ (anexa 27 la situaţiile financiare) îşi modifică denumirea în: “Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)”.

În anexa 27 “Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)”, totalul plăţilor raportate de instituţiile publice la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se detaliază pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, şi trebuie să corespundă cu totalul plăţilor raportate în anexa 7 sau 7b la situaţiile financiare, la cele două titluri (coloana 6).

2.(8). Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul “Bilanţ” cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanţare a acestora.

Formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local.

“Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde şi coloana 3 pentru finanţarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele: “Contul de execuţie a bugetului de stat” (anexele nr. 6 şi 7 la situaţiile financiare), “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situaţiile financiare) şi “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexele 3 şi 4 la situaţiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor şcolare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.

În mod experimental, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul “Bilanţ” şi detaliat pe cele două sectoare, buget de stat şi, respectiv, buget local. O copie a formularului “Bilanţ” întocmit experimental pentru sectorul buget de stat va fi depusă în scop informativ şi pentru verificare la inspectoratele şcolare, fără a fi centralizat de acestea în bilanţul propriu. Acesta va conţine numai operaţiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2015, având ca solduri iniţiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2014.

2.(9). 1. Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor interne şi Serviciului Român de Informaţii depun la Casa Naţională de Pensii Publice formularul ..Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare), formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare), formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare) şi formularul “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare).

Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice: “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri” (anexa 5 la situaţiile financiare), “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare), “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare) şi “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situaţiile financiare), întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii.

2.(9).2. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administraţia centrală şi S1314 “Asigurări sociale” care trebuie să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

2.(10). Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt următoarele:

- societăţi nefinanciare (S.11);

- societăţi financiare (S.12):

- banca centrală (S.121);

- societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122);

- fonduri de piaţă monetară (S.123);

- fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124);

- alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125);

- auxiliari financiari (S.126);

- instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127);

- societăţi de asigurare (SA) (S.128);

- fondurile de pensii (FP) (S.129).

- administraţii publice (S.13):

- administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311);

- administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313);

- fonduri de securitate socială (S.1314).

- gospodăriile populaţiei (S.14);

- instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15);

- restul lumii (S.2).

2.(10).1. Formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare

ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.....”

(anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

În subsectorul administraţie publică centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1311) - reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.

2.(10).2. Formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de.....” (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.

În subsectorul administraţie publică locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1313) - reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.

2.(10).3. Formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ........” (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În subsectorul Fonduri de securitate socială (cod S.1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează:

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;

- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;

- Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;

- Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii;

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.

2.(10).4. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituţionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 2010) se mai cuprind:

a) societăţi nefinanciare (cod S.11) - sectorul societăţi nefinanciare (S.11) cuprinde unităţile instituţionale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piaţă şi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi alte asemenea;

b) societăţi financiare (cod S.12), unde se includ:

- banca centrală (cod S.121) - Banca Naţională a României;

- societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare, cu excepţia celor clasate în subsectoarele banca centrală şi fonduri de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară şi a căror activitate constă în primirea de depozite şi/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unităţi instituţionale, prin urmare nu numai de la instituţii financiare monetare şi, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi şi/sau efectuarea de investiţii în titluri de valori, cum sunt instituţiile de credit şi alte asemenea;

- fonduri de piaţă monetară (S.123) - este format din toate societăţile financiare şi cvasisocietăţile, cu excepţia celor clasificate în subsectoarele banca centrală şi instituţii de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii drept substitut pentru depozite şi a investi în principal în acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei şi/sau depozite.

Următorii intermediari financiari sunt Incluşi în subsectorul S.123: fondurile de investiţii, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv şi alte fonduri de investiţii ale căror acţiuni sau unităţi sunt substitut pentru depozite;

- fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124) - cuprinde toate sistemele de investiţii colective, cu excepţia celor clasificate în subsectorul fondurilor de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii care nu sunt substitut pentru depozite şi efectuarea, pe cont propriu, de investiţii, în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, şi în active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);

- alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unităţi instituţionale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiţii ori angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii şi sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi alte asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi alte asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală;

- auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.

Tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiară;

- instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare care nu sunt implicate nici în activităţi de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare şi ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacţionate pe pieţele libere;

- societăţi de asigurare (S.128) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări;

- fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale şi necesităţilor persoanelor asigurate (asigurări sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat.

Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare şi, adesea, indemnizaţii în caz de deces sau handicap;

c) gospodăriile populaţiei (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât şi de întreprinzători, producători de bunuri de piaţă sau de servicii financiare şi nefinanciare de piaţă (producători de piaţă), cu condiţia ca producţia de bunuri şi servicii să nu fie realizată de unităţi distincte tratate drept cvasisocietăţi. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri şi servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu.

Acest sector instituţional cuprinde, de asemenea: asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile), care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mănăstiri, unităţi de asistenţă socială şi alte asemenea);

d) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15) - cuprinde instituţiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populaţiei şi care sunt producători nonpiaţă privaţi. Resursele lor principale sunt cotizaţii voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populaţiei în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administraţiile publice şi din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi alte asemenea;

e) restul lumii (S.2.) - este o grupare de unităţi care nu se caracterizează prin funcţii şi resurse; aceasta cuprinde unităţile nerezidente în măsura în care acestea efectuează operaţiuni cu unităţi instituţionale rezidente sau au alte relaţii economice cu unităţile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a relaţiilor economice care leagă economia ţării cu restul lumii. Sunt incluse instituţiile Uniunii Europene şi organizaţiile internaţionale.

2.(10).5. În vederea întocmirii corecte a formularului “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de........” (anexa 40a la situaţiile financiare), a formularului “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de........” (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de........” (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.

2.(11). Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute în cap. III la pct. 10, lit. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile şi în anul 2015.

2.(12). Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanţelor Publice formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli” (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare).

2.(13). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale şi lunare în anul 2015 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/instituţii publice/legislaţie.

 

CAPITOLUL II

Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare

 

1. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanţelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 11 mai, pentru trimestrul II - 10 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2015.

2. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite se depun la instituţiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 8271991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II “Raportări financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

4.(1). Execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” şi execuţia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se raportează distinct în formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli” (anexa 7b la situaţiile financiare).

Formularele se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate şi plăţi efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informaţiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare iniţiale, credite bugetare definitive şi plăţi efectuate.

Detalierea pe clasificată economică se efectuează pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, atât în programare, cât şi în execuţie.

4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanţelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2015 sunt cele prevăzute la cap. III “Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare” din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanţare, transmit raportările financiare lunare şi în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

6. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuţie bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice şi indicatori din bilanţ, vor urmări concordanţa datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaţiile financiare trimestriale. În cazul unor diferenţe majore, se vor comunica cauzele acestor diferenţe, precum şi corecţia datelor raportate.

7. Sancţiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1 )şi (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa 3 la situaţiile financiare)

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 

cod 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Denumirea Indicatorului

Cod rând

TOTAL

CASA

ct.

5310101

Buget de stat*)

ct. 5200100/

7700000

Buget local

ct. 5210100/ 7700000

Buget asigurări sociale de stat

ct. 5250101 +

5250102/

7700000

Buget asigurări

pentru şomaj

ct. 5740101

+ 5740102/

7700000

Buget Fond

naţional unic de asigurări sociale de sănătate

ct. 5710100/

7700000

Buget Fond pentru mediu

ct. 5750100/1

7700000

Buget Trezoreria Statului

ct. 5240100/ 7700000

Buget instituţii

Publice finanţate integrat din venituri proprii

ct. 5600101/

7700000

Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

ct. 5610100/ 7700000

Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare

ct 5620101/ 7700000

Buget împrumuturi interne şi externe

ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri

externe nerambursabile

(sursa D)

ct. 5150103/

7700000

Alte disponibilităţi

(ct. 5xx)

A

B

1=2 + 3 + ....+ 15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încasări

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăţi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02 - rd. 03)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încasări

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăţi

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerar net din activitatea de investiţii (rd. 06 - rd. 07)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încasări

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăţi

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10 - rd.11)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREŞTEREA(DESCREŞTEREA) NETA DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume recuperate din excedentul anului precedent**)

14.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent**)

14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)

14.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14 + rd. 14.1 - rd. 142 - rd. 14.3)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) La unităţile administrativ-teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total.

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele activităţii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.

 

Conducătorul instituţiei,

................................................

Conducătorul compartimentului Financiar-contabil,

................................................

Viza trezoreriei

................................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa 271a situaţiile financiare)

 

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58) la data de..............

 

cod 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care:

Nr. crt.

Denumirea indicatori tor

Cod

rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor  sociale de stat

(s03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

(s04-şomaj)

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de

Sănătate

(s05-sănătate)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

(s10-local)

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

(s08 – stat +asigurări

+ local)

Bugetul creditelor externe

(s06-stat+local)

Bugetul creditelor interne

(s07-stat+local)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

(s20 stat+ asigurări +

autonome)

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii

(s10 stat + autonome)

A

B

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total plăţi (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)(rd.2 + rd. 11)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd. 03 lard. 10)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli de personal (titlul I)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Bunuri şi servicii (titlul II)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Subvenţii (titlul IV)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Alte transferuri (titlul VII)

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Asistenţă socială (titlul IX)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Alte cheltuieli (titlul XI)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Active nefinanciare (titlul XIII)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Cheltuieli de personal (titlul I)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bunuri şi servicii (titlul II)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Subvenţii (titlul IV)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Alte transferuri (titlul VII)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Asistenţă socială (titlul IX)

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Alte cheltuieli (titlul XI)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Active nefinanciare (titlul XIII)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei,

................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

................................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa 41 la situaţiile financiare)

 

Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru sectorul administraţia publică (S1311 + S1313 + S1314)

 

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

la situaţiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) cu anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...” (cod 03) şi anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...” (cod 04):

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd, 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04).

(Rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04).

Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul administraţia centrală (S1311)

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) . rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la situaţiile financiare trimestriale;

2) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial”, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*);

3) la “unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 “Bilanţ de deschidere” =121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilanţ de închidere”

Excepţia de la punctul 3 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 1210000 “Rezultatul patrimonial”, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*);

2) la “unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”, ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităţilor teritoriale subordonate:

891 “Bilanţ de deschidere” = 121 “Rezultatul patrimonial”

sau:

121 “Rezultatul patrimonial” = 892 “Bilanţ de închidere”

Excepţia de la punctul 2 nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 41 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 04).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) La Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget” - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*);

2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 41 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...” (cod 04):

Rd.35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ..”(cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...” (cod 17):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei”(cod 31) = rd. 61 + rd. 62 + rd. 86 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTA:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 şi 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se vor respecta următoarele corelaţii:

Rd. 41 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Pentru respectarea acestei corelaţii se va proceda astfel:

Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 33.1 în bilanţ se va prelua la rd. 41.1 în bilanţ.

Suma raportată la 31 decembrie 2014 la rd. 15 în anexa 40a se va prelua la rd. 22 în anexa 40a.

Rd. 41.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 22 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 489 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 489 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:

Rd. 64 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori:

Rd. 66 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a

“Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTA:

Corelaţia nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 489.3 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de.,.” (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 489.3 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie” (cod 03) şi anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 “Finanţarea de la buget” - bugetul de stat în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare si din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*);

2) în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 34 + rd.39 +rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

NOTĂ:

Corelaţia de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data.,.” (cod 04) = rd. 42 + rd. 63 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...” (cod 17).

Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (SI313)

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la situaţiile financiare trimestriale;

2) la unităţile administrativ-teritoriale:

- în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie:

1) la unităţile administrativ-teritoriale:

în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: “unităţi de învăţământ preuniversitar*), în bilanţul centralizat al unităţii administrativ-teritoriale se va prelua şi rezultatul patrimonial al instituţiilor subordonate finanţate din bugetul de stat, în timp ce în “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03)

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de,...” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...” (cod 03).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţul centralizat şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanţ şi care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 126 + rd. 134 + rd. 142 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilanţ(cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18);

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilanţ (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...”(cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Conturi la trezorerie, casă în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...”(cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 8 + rd. 19 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 9 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...”(cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilanţ (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 241 + rd. 290 + rd. 298 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilanţ (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilanţ (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii între formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) şi anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de...” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii:

1) la unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat ale acestora;

2) la unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie ale acestora.

Corelaţii între formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii între formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şl nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 cot. 01 din formularul anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...” (cod 18).

Corelaţii între formularele de situaţii financiara din subsectorul Asigurări sociale (S1314)

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02):

Rd. 87 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

NOTĂ:

Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie:

la situaţiile financiare trimestriale.

Rd. 87 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03):

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04):

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04).

Corelaţii între formularul “Bilanţ” (cod 01) şi anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Titluri de participare:

Rd. 08 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Creanţe comerciale şi avansuri:

Rd. 10 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Creanţele bugetului general consolidat:

Rd. 24 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeană:

Rd. 26 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa în lei:

Rd. 33 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor

financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 15 +rd. 17 +rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Conturi la instituţii de credit, BNR, casa în valută:

Rd. 35 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c”Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie:

Rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Datorii comerciale şi avansuri:

Rd. 53 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd.61 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01 ) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Împrumuturi pe termen lung:

Rd. 54 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 246+ rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Provizioane pe termen lung:

Rd. 55 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 332.1 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 332.1 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt:

Rd. 70 + rd. 71 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 70 + rd. 71 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Salariile angajaţilor:

Rd. 72 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:

Rd. 73 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Provizioane pe termen scurt:

Rd. 75 col. 01 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul “Bilanţ” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) şi anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de....” (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) şi anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...” (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Corelaţii între formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şl nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) şi anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19):

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...” (cod 19).

 

ANEXA Nr. 5

 

Modificări şi completări la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru Instituţii publice ŞI Instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

I. Capitolul VI “Planul de conturi general pentru instituţii publice” se modifică şi se completează astfel:

1. Clasa 1 “Conturi de capitaluri”, grupa 10 “Capital, rezerve, fonduri” se modifică şi se completează după cum urmează:

- La contul sintetic de gradul 1:102 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

10200 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”;

1020000 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”.

- După contul sintetic de gradul I: 102 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

10201 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”;

1020101 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”;

1020102 “Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice”.

- La contul sintetic de gradul I: 104 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

10400 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale”;

1040000 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale”.

- După contul sintetic de gradul I: 104 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

10401 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale”;

1040101 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale”;

1040102 “Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală”.

2. Clasa 5 “Conturi la trezorerii şi instituţii de credit”, grupa 56 “Disponibil al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” se modifică şi se completează astfel:

- La contul sintetic de gradul II: 56201 “Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se elimină următorul cont sintetic de gradul III:

5620100 “Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii”.

- După contul sintetic de gradul II: 56201 “Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:

5620101 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie”;

5620102 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit”;

5620103 “Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit.

3. Clasa 6 “Conturi de cheltuieli”, grupa 65 “Alte cheltuieli operaţionale” se modifică şi se completează astfel:

- La contul sintetic de gradul I: 658 “Alte cheltuieli operaţionale” se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

65800 “Alte cheltuieli operaţionale”; 6580000 “Alte cheltuieli operaţionale.

- După contul sintetic de gradul I: 658 “Alte cheltuieli operaţionale” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

65801 “Alte cheltuieli operaţionale”;

6580101 “Alte cheltuieli operaţionale - transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice”;

6580109 “Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni”.

4. Clasa 7 “Conturi de venituri şi finanţări”, grupa 77 “Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială” se modifică şi se completează astfel;

- La contul sintetic de gradul I: 779 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” se elimină următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

77900 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”; 7790000 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”.

- După contul sintetic de gradul I: 779 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit” se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:

77901 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit”; 7790101 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit -

transfer active fixe şi stocuri între instituţii publice”;

7790109 “Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni”.

II. Anexa nr. 2 “Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice” la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, se modifică şi se completează astfel:

- contul 4280101 “Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an” se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor numai în cazul în care operaţiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente bugetului instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia cheltuielilor în situaţia garanţiilor gestionarilor care se păstrează într-un cont de disponibil distinct şi nu reprezintă o cheltuială în bugetul instituţiei la momentul restituirii);

- contul 4500600 “Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare” se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la Autoritatea de Certificare şi Plată);

- contul 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” se dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul instituţiei (de exemplu: nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în cazul

pieselor rezultate din dezmembrarea unui activ fix şi care se folosesc în continuare);

- contul 5620101 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie” se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor;

- contul 5620102 “Disponibil în lei al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit” se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor şi clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor;

- contul 5620103 “Disponibil în valută al activităţilor finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit” se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor şi clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor.

III. În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit prevederilor pct. I din anexa nr. 5.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.