MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 634         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 20 august 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

630. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

903. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.365(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014

 

o20972.097. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - aparat propriu:

a) se transferă imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 159741 la Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sibiu”;

b) se transferă imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 154588 - Teren pentru sediu Tribunal Ilfov şi Judecătoria Buftea la inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ilfov”;

c) se scoate din inventarul bunurilor din domeniul public al statului imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 159777 - imobil (parţial);

d) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 1.

2. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Alba Iulia se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 2.

3. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Alba;

a) se introduce o poziţie nouă - Teren pentru construire Tribunal Alba” şi se aprobă darea imobilului în administrarea Tribunalului Alba;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 3.

4. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Arad:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 27316 - Judecătoria Chişineu-Criş;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 4.

5. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Piteşti se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 5.

6. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Argeş;

a) se introduce o poziţie nouă - Tribunalul Argeş”;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 6.

7. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bacău:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 35623 - Judecătoria Moineşti şi anexe;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 7.

8. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bihor se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 8.

9. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bistriţa-Năsăud se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 9.

10. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Botoşani se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 10.

11. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Braşov:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 39400 - Teren;

b) se introduce o poziţie nouă - Judecătoria Zărneşti”;

c) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 11.

12. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Brăila se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 12.

13. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bucureşti:

a) se transferă imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 100623 - Judecătoria Buftea la Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ilfov”;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 13.

14. La Inventarul bunurilor din domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Buzău se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 14.

15. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Caraş-Severin:

a) se scot din inventar imobilele înregistrate la poziţiile cu numerele MFP 136612,136613 şi 136614;

b) se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 15.

16. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Călăraşi:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 141576 - Judecătoria Lehliu-Gară;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 16.

17. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Cluj se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 17.

18. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Constanţa se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 18.

19. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Constanţa se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 19.

20. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Covasna se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 20.

21. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dâmboviţa:

a) se introduce o poziţie nouă - Tribunalul Dâmboviţa”;

b) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 37302 - Judecătoria Răcari;

c) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 21.

22. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Dolj se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventarele imobilelor, conform anexei nr. 22.

23. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei Tribunalul Galaţi:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul MFP 141572;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 23.

24. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Giurgiu se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 24.

25. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Gorj se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 25.

26. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Harghita se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 26.

27. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Hunedoara se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 27.

28. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ialomiţa se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 28.

29. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Iaşi se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 29.

30. Se introduce Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ilfov”:

a) se introduce Tribunalul Ilfov (având C.U.I. 29342362 şi calitatea de ordonator terţiar de credite), aflat în subordinea Curţii de Apel Bucureşti (C.U.I. 17019105, având calitatea de ordonator secundar de credite), în lista instanţelor aferente Ministerului Justiţiei;

b) se transferă în Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Ilfov”, imobilele înregistrate la poziţiile cu numerele M.F.P.:

- 154588 - teren pentru sediu Tribunalul Ilfov şi Judecătoria Buftea (imobil transferat de la inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei*), conform pct. 1 lit. b);

- 100623 - Judecătoria Buftea (imobil transferat de la Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Bucureşti*), conform pct. 13 lit. a);

c) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 30.

31. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Maramureş:

a) se scot din inventar imobilele înregistrate la poziţiile cu numerele MFP:

- 27668 - Judecătoria Vişeu de Sus - clădire anexă 1;

- 27670 - Judecătoria şi Carte funciară Târgu Lăpuş 1;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 31.

32. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinţi se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 32.

33. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Curtea de Apel Târgu Mureş:

a) se introduce o poziţie nouă - Garaj auto;

b) se modifică denumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar a imobilului cu numărul M.F.P.

156619 - Sediu Curtea de Apel Târgu Mureş şi construcţii anexe, conform anexei nr. 33.

34. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mureş:

a) se introduce o poziţie nouă - teren pentru realizarea obiectivului Imobil pentru Judecătoria Luduş” şi se aprobă darea imobilului în administrarea Ministerului Justiţiei;

b) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 36991-Judecătoria Reghin;

c) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 34.

35. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Neamţ se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 35.

36. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Olt:

a) se scoate din inventar imobilul înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 37892 - Tribunalul Olt - sediu vechi;

b) se introduce o poziţie nouă - Judecătoria Slatina” şi se aprobă darea imobilului în administrarea Tribunalului Olt;

c) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 36.

37. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Prahova se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 37.

38. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Satu Mare se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 38.

39. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 39.

40. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sibiu se modifică datele de identificare a imobilelor, conform anexei nr. 40.

41. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Suceava:

a) se introduc trei noi poziţii:

- Judecătoria Fălticeni”;

- Corp nou - extindere sediu Judecătorie Câmpulung Moldovenesc”;

- Corp nou - extindere sediu Palat de Justiţie Suceava”;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 41.

42. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Teleorman:

a) se introduce o poziţie nouă - Judecătoria Videle”;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 42.

43. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Timiş:

a) se scoate din inventar imobilul cu numărul M.F.P. 25759 - Judecătoria şi CF Deta”;

b) se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 43.

44. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Tulcea se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 44.

45. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vaslui se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 45.

46. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vâlcea se modifică datele de identificare ale imobilelor, conform anexei nr. 46.

47. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Vrancea se modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar ale imobilelor, conform anexei nr. 47.

48. La Inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Spitalul Profesor Dr. Constantin Angelescu” se modifică datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar a imobilului, conform anexei nr. 48.

Art. II.- Anexele nr. 1-48 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 630.

 

ANEXA Nr. 1

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35251

8.29.06

Imobil

Ministerul Justiţiei - sediu administrativ actual

S + P + M + 4E şi ETAJ 6

Sd = 5,154,01 mp

N - Ministerul Finanţelor Publice

S - Institutul Naţional de Statistică

E - Bd. Libertăţii

V - str. Apolodor

România,

municipiul Bucureşti,

str. Apolodor nr. 17,

sector 5

2004

15.530.300,00

18.941.721,00

H.G. nr. 23/21.01.1999

H.G. nr. 1539/23.09.2004

H.G. nr. 1163/23.12.2013,

H.G. nr. 254/02.04.2014

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

18.941.721,00

 

35250

8.29.08

Imobil

Ministerul Justiţiei - sedii administrative pentru I.N.E.C., S.N.G., I.N.M.

D + P+M + 6E

Sc = 848 mp

Sd = 7.087 mp

N – Parcul Cişmigiu

S - Biserica Ilie Gorgan

E- Arhivele Naţionale

V - Bloc locuinţe

România,

municipiul Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53,

sector 5

1992

16.567.429,00

16.531.118,00

H.G. nr. 313/08.06.1992

În administrarea Ministerului Justiţiei

S teren = 1.098 mp

2.865.780,00

TOTAL

19.396.898,00

 

35252

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie din Bucureşti - sedii administrative pentru Curtea de Apel Bucureşti, Judecătoria Sectorului 5, Baroul de Avocaţi Bucureşti, Uniunea Naţională a Avocaţilor din România

S + P + M + 1E

Sc = 8.778 mp

Sd = 33.235 mp

N - Splaiul Independentei

S - str. Palatul de Justiţie

E - str. Sfinţii Apostoli

V - str. Danielopol

România,

Municipiul Bucureşti,

Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4

1895

138.348.793,00

134.822.727,00

H.G. nr. 866/17.07.2003

În administrarea Ministerului Justiţiei

S teren = 10.068 mp

25.714.872,00

TOTAL

160.537.599,00

 

156597

8.25.07

Imobil

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator - spaţiu la parterul blocului M 39

Parter

Sd = 708 mp

Sc = 526,84 mp

S = 463,91 mp

N - Domeniu public

S - Bl. M38

E - str. Nerva Traian

V - Domeniu public

România,

municipiul Bucureşti,

str. Nerva Traian nr. 6,

sector 3

2003

1.475.200,00

1.475.938,00

Încheiere BCF Judecătoria Sectorului 3 nr. 16048/ 08.10.2001

PV RF nr. 1/25.06.2010

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL

1.475.938,00

 

160291

8.29.09

Imobil

Corp B3

Sc = 13.425 mp

S1 = 1.622 mp

P = 647 mp

Et. 1 = 1.622 mp

Et.2 = 1 622 mp

Et.3 = 1.622 mp

Et.4 = 1.628 mp

Et. 5 = 2.040 mp

Et. 6 + spatii tehnice = 1.000 mp

Camera Deputaţilor

România,

municipiul Bucureşti,

str. Izvor nr. 2-4

2014

128.561.079,00

128.561.079,00

H.G. nr. 670/31.07.2014

În administrarea Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

300.482.801,00

328.913.235,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17683900

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

105.160

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Alba Iulia

S parţial + P + 2E

Sd = 9,084 mp

Sc = 2.352 mp

N - LP.J. Alba Iulia

S - str. Bucureşti

E - Parc

V - Piaţa I.C. Brătianu

România,

judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia.

Piaţa I.C. Brătianu nr. 1

2010

3.222.493,00

3.222.493,02

H.G. nr. 866/2010,

H.G. nr. 1053/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

S teren = 3.069 mp

1.869.021,00

TOTAL

5.091.514,02

 

 

107924

8.25.08

Imobil

Garaj

Sc= 573 mp

N - I.P.J. Alba Iulia

S - Parc

E - str. Tribunalului

V - Curtea de Apel Alba Iulia

România,

judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia.

str. Tribunalului nr. 1

2010

118.310,00

118.310,00

H.G. nr. 866/2010,

H.G. nr. 1053/2011

În administrarea Ministerului Justiţiei

S teren = 573 mp

348.979,00

TOTAL

467.289,00

 

TOTAL GENERAL

3.340.803,00

5.558.803,02

 

 

ANEXA Nr. 3

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17683900

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

3. Ordonator terţiar de credite

4765863

TRIBUNALULALBA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37080

8.29.09

Imobil

Judecătoria Ai ud

S (parţial) + P +1E

Sc = 636 mp

Sd = 1.417 mp

N – Proprietate privată

S - Penitenciarul Aiud

E - Penitenciarul Aiud

V - str. Morii

România,

judeţul Alba,

municipiul Aiud,

str. Morii nr.7A

2008

1.433.900,00

879.400,00

H.G. nr. 1211/2008

CF 72232/2011

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.354 mp

379.100,00

TOTAL

1.258.500,00

 

39805

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sebeş

S (parţial) + P

Sc = 444 mp

Sd = 772 mp

N - Bloc locuinţe

S - str. Lucian Blaga

E - Proprietate privată

V - Bloc locuinţe nr. 44

România,

judeţul Alba,

municipiul Sebeş,

str. Lucian Blaga nr. 47

1998

956.000,00

564.300,00

H.C.L. Sebeş nr. 25/1998

CF 22392/2002

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 720 mp

265.000,00

TOTAL

829.300,00

 

120832

8.29.09

Imobil

Judecătoria Blaj

S (parţial) + P + 1 E

Sc = 279,34 mp

Sd = 918mp

N - Proprietate privată

S - str. Republicii

E - Proprietate privată

V - str. Popa Şapcă

România,

judeţul Alba,

municipiul Blaj,

str. Republicii nr. 14

2001/ 2010

1,788.780,00

2.580.500,00

Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere nr. 1144/09.11.2001,

CF nr. 736

 

S teren= 493 mp

181.400,00

TOTAL

2.761.900,00

 

145408

8.29.09

Imobil

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

P + M (parţial) + 2E

Sc = 1,123 mp

Sd = 2,800 mp

N - Piaţa Iuliu Maniu nr. 24

S - S.C. Duraco - S.R.L.

E - str. Camil Velican

V - Bloc locuinţe

România,

judeţul Alba,

municipiul Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 24

1982

4.446.134,00

2.911.400,00

Decretul Consiliului de Stat nr. 375/1976

C.F. nr. 74742

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren =1.298 mp

916.400,00

TOTAL

3.827.800,00

 

156609

8.29.09

Imobil

Judecătoria Câmpeni

S + P + 1E + 2E (parţial)

Sc = 1.143 mp

Sd = 3.047 mp

S - Mănescu Ovidiu

E - str. Horia

N - Bloc locuinţe

V - Proprietate privată

România,

judeţul Alba,

municipiul Câmpeni,

str. Horea nr. 12

2011

493.486,00

9.307.800,00

Hotărârea Guvernului nr. 1108/2008

H.C.L. Câmpeni nr. 15/2007

C.F. nr. 4210/2008,

C.F. 657/2008, PVRTL

 

S teren= 2.391 mp

387.340,00

TOTAL

9.695.140,00

 

xxxxxx

8.29.09

Imobil

Teren pentru construire sediu Tribunal Alba

S teren = 14.818 mp

C.F. nr. 98476

N - Teren Primăria Aibă Iulia

S - Teren Primăria Alba Iulia

E - Teren Primăria Aibă Iulia

V - Teren Primăria Alba Iulia

România,

judeţul Aibă,

municipiul Alba Iulia.

str. Târgului, FN

2015

 

3.852.708,21

H.C.L. Alba Iulia nr. 157/28.04.2015

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

9.118.300,00

22.225.348,21

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17062067

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

3. Ordonator terţiar de credite

3519798

TRIBUNALULARAD

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27314

8.29.09

Imobil

Tribunalul Arad Judecătoria Arad

Ds + P + 2E

Sc = 2.150 mp,

Sd = 10.758 mp

N - Râul Mureş

S - Bd. Vasile Milea nr. 2-4

E - Parc

V - str. Grigorescu

România,

judeţul Arad,

municipiul Arad.

bd. V. Milea nr. 2-4

1929

14.587.263,00

15.107.205,00

Legea nr. 20/1929

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren - 3.361 mp

C.F. nr. 319946(6800)

1.892.982,00

TOTAL

17.000.187,00

 

 

 

 

 

27315

8.29.09

Imobil

Judecătoria Gurahonţ

P+1E

Sc = 739 mp

Sd - 965 mp

N - Casă particulară

S - Casă particulară

E - Spital

V - Livadă

România,

judeţul Arad,

oraşul Gurahonţ,

str. Crişan nr. 12

1994

1.561.339,00

1.313.697,00

Sentinţa civilă nr. 17/1994, H.C.L. nr. 33-Gurahonţ

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.809 mp

C.F. nr. 765.

C.F. nr. 822

38.005,00

TOTAL

1.351.702,00

 

27317

8.29.09

Imobil

Judecătoria Lipova

Sp + P + 1E

Sc - 807 mp

Sd = 1,619 mp

N - Casă particulară

S - str. Brancovici

E - Grădiniţă

V - Casă particulară

România,

judeţul Arad,

oraşul Lipova, str.  Brancovici nr. 27

1997

2.292.748,00

2.480.148,00

Încheierea nr. 5602/1900/Protocol Insp. Şcolar

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.911 mp

C.F. nr. 300668.

C.F. nr. 3387

128.132,00

TOTAL

2.608.280,00

 

27318

8.29.09

Imobil

Judecătoria Ineu

P

Sc = 656,85 mp

Sd = 656,85 mp

N - Teren

S - Şosea

E - Case particulare

V - Case particulare

România,

judeţul Arad,

oraşul Ineu,

Bd. Revoluţiei nr. 26

1952

41,00

3.016,00

C.F. 1383/1997

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 3.089 mp

75.618,00

TOTAL

78.634,00

 

TOTAL GENERAL

18.441.391,00

21.038.803,00

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

171800544

CURTEA DE APEL PITEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36695

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Piteşti

Ds+P+1E

Sc =1.660 mp

Sd = 3.278 mp

N - Primăria Municipiului Piteşti

S - str. Justiţiei

E - Alee acces

V - str. Victoriei

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

str. Victoriei nr. 22

1993

1,089.823,00

1.089.823,14

H.G. nr. 673/29.11.1993

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 2.308 mp

4.900.000,00

TOTAL

5.989.823,14

 

156618

8.29.09

Imobil

Tehnic Club (parte din construcţie)

S (parţial)+ P+1E

Sc = 352,50 mp

Sd = 1,630,60 mp

Su =1,583 mp

S teren =754,65 mp

N - str. Justiţiei

S - Biblioteca judeţeană

E - Casa Căsătoriilor

V - str. Victoriei

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti str. Justiţiei nr. 1

2001

2.665,000,00

3.547.450,00

H.C.L. Piteşti nr. 34/2007

H.C.L. Piteşti nr. 116/2007

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

3.547.450,00

 

 

TOTAL GENERAL

3.754.823,00

9.537.273,14

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

171800544

CURTEA DE APEL PITEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4318083

TRIBUNALULARGEŞ

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35285

8.29.09

Imobil

Tribunalul Specializat Argeş

Parte din construcţie P + E

Sd = 676 mp

N - Domeniu public

S - S.C. Cara - SA.

E - str. Maior Sontu

V - Colegiul M. Teiuleanu

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti,

str. Maior Şonţu nr. 2

2004

428.519,00

703.279,00

H.G. nr. 830/27.05.2004

În administrarea

Ministerului Justiţiei

36696

8.29.09

Imobil

Judecătoria Piteşti

S+D+P+1E Sc= 608 mp

Sd =2.432 mp

N - str. Eroilor S-str. Turda

E - Parchetul Argeş

V - Construcţie

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti, str.

Eroilor nr. 5

1976

2.937.413,00

2.865.348,00

Sentinţa civilă 5886/2011, dosar 25593/280/2011 Jud. Piteşti

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 2.295 mp

1.930.637,00

TOTAL

4.795.985,00

 

36697

8.29.09

Imobil

Judecătoria Câmpulung Muscel

Ds + P ME + Md

Sc = 1.024,88 mp

Sd =1.810 mp

N - str. Nicu Leonard

S - str. Emilian Paveliu

E - Primăria Câmpulung

V - BI.A10

România,

judeţul Argeş,

municipiul Câmpulung Muscel,

str. Emilian Paveliu nr. 2

1902

1.314.255,00

1.667.000,00

Sentinţa civilă nr. 219/04.02.2011, dosar 5948/205/2010- Jud. Câmpulung

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.094,88 mp

219.059,00

TOTAL

1.886.059,00

 

36698

8.29.09

Imobil

Judecătoria Curtea de Argeş

Clădire S + P + 1E

Sc = 454,78 mp

Sd = 915,56 mp

Anexă

Sc = 108,53 mp

Su = 180,90 mp

N - Prop. privată

S - Prop. privată

E - str. Ion Heliade Rădulescu

V - str. Negru Vodă

România,

judeţul Argeş,

municipiul Curtea de Argeş,

str. Negru Vodă nr. 83

1915/1994

1.261.267,00

865.694,00

Sentinţa civilă nr. 151/09.02.2011, dosar 3767/216/2010 Jud. Curtea de Argeş

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.185,58 mp

242.208,00

TOTAL

1.107.902,00

 

36699

8.29.09

Imobil

Judecătoria Costeşti

P +1E (parţial)

Sc = 617 mp

Sd = 617 mp

N - Drum acces şi S.C. Muntenia

S - Drum domeniu public

E - str. Victoriei

V -S.C. Muntenia

România,

judeţul Argeş,

oraş Costeşti,

str. Victoriei nr. 44

1992

505.108,00

639.629,00

H.C.L. Costeşti nr. 647/1992

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.985 mp

438.346,00

TOTAL

1.077.975,00

 

36700

8.29.09

Imobil

Judecătoria Topoloveni

Parte din construcţie Parter

Sd = 515 mp

N - Administraţia fiscală

S - Complex multifuncţional

E - str. Calea Bucureşti

V - Primăria Topoloveni

România,

judeţul Argeş,

oraş Topoloveni, şos. Bucureşti nr. 111

1998

224.304,00

747.444,00

H.G. nr. 179/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 700 mp

102.218,00

TOTAL

849.662,00

 

******

8.29.09

Imobil

Tribunalul Argeş

S + D + P + 4E

Sc = 1.254,89 mp

Sd = 8,786,53 mp

N - Bd. I.C. Brătianu

S - Parcare supraterană

E - Proprietate Siblani

V - Proprietate Alcadibo

România,

judeţul Argeş,

municipiul Piteşti, bd. IC. Brătianu nr. 7

2012

 

35.977.671,37

H.G. 1009/2008,

Legea 205/2006,

H.G. 1133/10.11.2010

P.V. - R.T.L. nr. 101617/30.11.2011

P.V.- R.F. nr. 120452/12.12.2012

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

6.670.866,00

46.398.533,37

 

 

ANEXA Nr. 7

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17704752

CURTEA DE APEL BACĂU

3. Ordonator terţiar de credite

4278370

TRIBUNALUL BACĂU

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156184

8.29.09

Imobil

Curtea de Apel Bacău Tribunalul Bacău

S + P + M + 5E

Sc = 863 mp

Sd =5.893 mp

N - Direcţia Apelor Şiret Bacău

S - Judecătoria Bacău

E - str. Cuza Vodă

V - Inspectoratul Şcolar Bacău

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău. str.  Cuza Vodă nr. 1

2004

8.975.117,00

8.959.150,20

Acord MF nr. 168/1997

O.M.J. nr. 842/C/1997

PV RF nr. 3.524/34A din 11.09.2006

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

 

 

35618

8.29.09

Imobil

Tribunalul Bacău - Secţia II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

S+P+1E

Sc = 676 mp

Sd = 1.984 mp

N - Strada Turbinei

S - Strada Vadul Bistriţei

E-S.C. Total Service - S.R.L. Bacău

V - str. Ştefan cel Mare

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str.  Ştefan cel Mare nr. 4

1998

1.083.949,00

1.678.162,50

H.G. nr. 632/1993 PV RF1362 din 24.09.1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.853 mp

1.454407,50

TOTAL

3.132.570,00

 

35619

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bacău

S + P + 2E

Sc = 947 mp

Sd = 2.841 mp

N - Tribunalul Bacău

S - str. Oituz

E - str. Cuza Vodă

V – Proprietate privată

România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău. str.  Oituz nr. 20

1957

765 401,00

1.709.486,20

C.F. 23757/2007 încheiere nr. 53599/2007. Decizia nr. 867 din 26.10.1957 a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Bacău

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 3.274 mp

2.519.481,30

TOTAL

4.228.967,50

 

35620

8.29.09

Imobil

Judecătoria Oneşti

S + P+1E

Sc = 921 mp

Sd = 1.842 mp

N - Parchetul de

pe lângă

Judecătoria Oneşti

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V-str. Tineretului

România,

judeţul Bacău,

municipiul Oneşti.

str. Tineretului nr. 1

1972

1,047.282,00

1.508.108,70

Decizia nr. 925 din 11.11.1972 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Bacău

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren =1.110 mp

187.954,20

TOTAL

1.696.062,90

 

35624

8.29.09

Imobil

Judecătoria Buhuşi

P

Sg=205,71 mp

Sd = 205,71 mp

N - str. Cârd Davila

S - Oficiul Poştal Buhuşi

E – Proprietate privată

V - str. Republicii

România,

judeţul Bacău,

oraş Buhuşi,

str.  Carol Davila nr.2

1993

497.324,00

138.280,59

H.G. nr. 632/1993

O.M.J. nr. 332/C/ 30.01.2007

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 626,34 mp

40.723,41

TOTAL

179.004,00

 

35626

8.29.09

Imobil

Judecătoria Podul Turcului

D + P + 1E

Sc = 459 mp

Sd = 1.644 mp

N - Proprietate privată

S - Spitalul Podu Turcului

E - str. Teiului

V - str. T. Vladimirescu

România,

judeţul Bacău, localitatea Podul Turcului,

str. T. Vladimirescu nr. 96

1998

2.404.853,00

1.821.365,70

H.G. nr. 126/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.847 mp

85.026,90

TOTAL

1.906.392,60

 

TOTAL GENERAL

14.773,926,00

20.102.147,20

 

 

ANEXA Nr. 8

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17071723

CURTEA DE APEL ORADEA

3. Ordonator terţiar de credite

4245003

TRIBUNALUL BIHOR

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34902

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie Oradea - sediu Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor, Judecătoria Oradea

S (parţial) + P + 2E

Sc = 3.930 mp

Sd = 13.880 mp

S teren = 4.500 mp

N - Spitalul de boli infecţioase

S - Parcul Traian

E - Proprietăţi private V-B.N.R.

România,

judeţul Bihor,

municipiul Oradea,

str. Parcul Traian nr. 10

1998

14.887.190,00

14.887.190,00

H.G. nr. 879/1998

C.F. 3252/2007

În administrarea

Ministerului Justiţiei

34903

8.29.09

Imobil

Judecătoria Beiuş

P+1E

Sc = 1.041 mp

Sd = 1.806 mp

S teren = 7.972 mp

N - str. Horea

S - Parchetul de pe lângă

Judecătoria Beius

E - S.C. Edilul  Beiuş

V - Proprietate privată

România,

judeţul Bihor,

municipiul Beiuş,

str. Horea nr. 11

1945

1.369.570,00

1.298.454,00

C.F. nr. 548 şi nr. 2703/1921

Legea nr. 213/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

34904

8.29.09

Imobil

Judecătoria Marghita

P+ 1E

Sc = 801 mp

Sd = 1.612 mp

S teren = 1.910 mp

N - Reţeaua Profi

S - Birou Notar public Pana Petre

E - Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita

V - Proprietate privată,

str. Tudor Vladimirescu nr. 6

România,

judeţul Bihor,

municipiul Marghita,

str. T. Vladimirescu nr. 2

1922/1995

1,299.481,00

1.236.931,00

Legea nr. 213/1998

CF 712

În administrarea

Ministerului Justiţiei

34905

8.29.09

Imobil

Judecătoria Aleşd

S (parţial) + P

Sc = 1.064 mp

Sd = 1,064 mp

S teren = 1.890 mp

N - Drum european E 60

S - Grădină

E - BRD str. Piaţa Unirii nr. 7

V - S.C. Rombiz, str. Piaţa Unirii nr. 3 şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd

România,

judeţul Bihor,

oraşul Aleşd,

Piaţa Unirii nr. 5

1951/1994

667.167,00

551.109,00

Legea nr. 213/1998

CF 1868

În administrarea

Ministerului Justiţiei

34906

8.29.09

Imobil

Judecătoria Salonta

Sp + P + M

Sc=720 mp

Sd = 1.203 mp

S teren = 2.164 mp

N - Birou notarial

S - Bloc locuinţe

E - str. Oradiei

V - Parchetul Salonta

România,

judeţul Bihor,

oraşul: Salonta,

str. Oradiei nr. 2

1997

1.751.930,00

1.641.177,00

H.C.L. Salonta nr. 76/1997

Legea nr. 213/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

156268

8.29.09

Imobil

Judecătoria Aleşd

Sc = 405r96 mp

Sd = 1.183,22 mp

S teren = 1.088,56 mp

N - str. Bobâlna nr. 23-35

S, E, V - Pârâul Valea Şoimoş

România,

judeţul Bihor,

oraşul Aleşd,

str. Bobâlna nr. 23-25

2011

208.531,00

191.284,00

H.G. nr. 785/03.08.2011

C.F. nr. 100809

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

20.183.869,00

19.806.145,00

 

 

ANEXA Nr. 9

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

 

 

2. Ordonator secundar de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

3. Ordonator terţiar de credite

17705260

CURTEA DE APEL CLUJ

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156186

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie Bistriţa-Năsăud, sedii: Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Judecătoria Bistriţa

D + P + 3E + M

Sc = 1783 mp,

Sd = 6.859,05 mp

N - St r. Alba Iulia

S - str. Ion Raţiu

E - str. Simion Bărnuţiu, Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Bistriţa-Năsăud,

municipiul Bistriţa,

str. Alba Iulia nr. 1

2001

17.737.338,00

24.874.843,00

O.M.J. nr. 261/C/1991

Acord MF nr. 866/1991

PV-RTL nr. 248/2001

În administrarea

Ministerului Justiţiei

156185

8.29.09

Imobil

Judecătoria Năsăud

D+P+2E

Sc = 597.84 mp

Sd = 2.020,6 mp

S teren= 3.773 mp

N - Stadion

S - str. Vasile Născu

E - Aleea Stadion

V - Casa Copiilor

România,

judeţul Bistriţa-Năsăud,

oraşul Năsăud,

str. Vasile Născu nr. 49

2005

7.803.696,00

7.523.933,00

O.M.J. nr. 1727/C/24.10.1996

Acord MF nr. 866/1991

PV-RTL nr. 1115/ 14.10.2005

În administrarea

Ministerului Justiţiei

38174

8.29.09

Imobil

Judecătoria Beclean

P+1E

Sc = 543 mp

Sd = 671,85 mp

S teren = 2.446 mp

N - Biserica Catolică

S - str. Libertăţii

E - Locuinţe

V - Locuinţe

România,

judeţul Bistriţa-Năsăud. localitatea Beclean,

str. Libertăţii nr. 13

1993

225,00

225,00

H.C.L. Beclean nr. 30/1993

În administrarea

Ministerului Justiţiei

38177

8.29.09

Imobil

Judecătoria Năsăud - corp A -

D+P+2E

Sc = 41 mp

Sd - 542 mp

S teren = 738 mp

N - Bd. Republicii

S - Parchetul Năsăud

E- Clădiri RATL

V - Locuinţe private

România,

judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Năsăud,

str. Libertăţii nr. 14

1974

276.445,00

276445,00

Decret nr. 381/1973 inch. 91/1974

În administrarea

Ministerului Justiţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

25.817.704,00

32.675.446,00

 

 

ANEXA Nr. 10

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17043928

CURTEA DE APEL SUCEAVA

3. Ordonator terţiar de credite

4557919

TRIBUNALUL BOTOŞANI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39056

8.29.09

Imobil

Judecătoria Botoşani

D + P + 2E + M (parţial)

Sc = 847 mp

Sd = 3.014 mp

N - Cercul Militar

S - str. Bucovina

E - Bd. M. Eminescu

V - Parcul M. Eminescu

România,

judeţul Botoşani,

Municipiul Botoşani.

bd. M. Eminescu nr. 38

1907

4.797.941,00

3.745.999,13

Decret nr. /1907

Legea nr. 213/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 4.073 mp

1.051.941,86

TOTAL

4.797.940,99

 

39057

8.29.09

Imobil

Judecătoria Dorohoi

D + P+ 1 E

Sc = 1.252 mp

Sd = 1.564 mp

N - Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi

S - Ansamblu locuinţe

E  - Parc Bancă

V- Ansamblu locuinţe

România,

judeţul Botoşani,

municipiul Dorohoi,

str. Poştei nr. 60

1950

1.529,398,00

1.202.630,11

HCM/1950

Legea nr. 213/1998

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren =2.315 mp

326.768,00

TOTAL

1.529.398,11

 

39058

8.29.09

Imobil

Judecătoria Săveni

P+1E

Sc = 693 mp

Sd = 1.480 mp

N - S.C. RAF MAR - S.R.L.

S - str. Dr. Ciucă

E - Consiliul local (clădire)

V - str. Ştefan cel Mare

România,

judeţul Botoşani,

oraş Săveni,

str. Dr. Ciucă nr. 1

1995

863.169,00

786401,08

H.G. nr. 329/15.05.1995

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 3.131 mp

180.345,60

TOTAL

966.746,68

 

39059

8.29.09

Imobil

Judecătoria Darabani

D + P+ 1E

Sc = 5l8mp

Sd = 984 mp

N - str. 1 Decembrie

S - Proprietate privată Nistor Elena

E - PANISEB - S.R.L.

V - str. Luceafărului

România,

judeţul Botoşani,

oraş Darabani,

str. 1 Decembrie nr. 160

1995

768.232,00

639.144,58

H.G. nr. 328/15.05.1995

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 3.373 mp

210.475,20

TOTAL

849.619,78

 

150158

8.29.09

Imobil

Tribunalul Botoşani corp clădire anexă

D + P+1E

Sc = 240,75 mp

Sd = 481 mp

N - S.C. NATIONAL - S.R.L.

S – Bloc 1

E - str. Marchian

România,

judeţul Botoşani,

municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 17

2000

975.230,00

1.028.106,87

Contract de vânzare-cumpărare nr. 230/1993

În administrarea

Ministerului Justiţiei

152063

8.29.09

Imobil

Tribunalul) Botoşani

D + PME + Md

Sc = 959 mp

Sd = 4.140 mp

E - Judecătoria Botoşani

S - Consiliul Local Municipal - dom.

public

N - SC. Apa Grup - S.A. Botoşani;

V - Parcul M. Eminescu

România,

judeţul Botoşani,

municipiul Botoşani, str. Maxim Gorki nr. 8

2001

10.089.412,00

10.092.442,37

Acord MF nr. 1270/1991

O.M.J. nr. 106/C/1992

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

19.023.382,00

19.264.254,80

 

 

ANEXA Nr. 11

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17016290

CURTEA DE APEL BRAŞOV

3. Ordonator terţiar de credite

4688540

TRIBUNALUL BRAŞOV

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39399

8.29.09

Imobil

Tribunalul Braşov

D+P+E+M

Sc = 1.727,20 mp

Sd - 5,925,20 mp

S teren = 4.507 mp,

C.F. nr. 123530

N - str. Iuliu Maniu

S - Blocuri locuinţe

E - Blocuri locuinţe, parcare auto

V - Bd. 15 Noiembrie

România,

judeţul Braşov,

municipiul Braşov,

str. 15 Noiembrie nr. 45

1918

7.705,566,00

10.308.339,95

2.155.698,00

act 30644/07.12.1922, emis de Ministerul Justiţiei - Directoratul Cluj-act 20633/ 17.10.1994, emis de S.C. COMPREST-S.A. Braşov, documentaţie de dezmembrare, act nr. 16163-16164.2002 cf şi act nr. 10142- 10143.2003 cf - statul român

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

12.462.037,95

 

39401

8.29.09

Imobil

Judecătoria Făgăraş

S + P + E

Sc = 592 mp

Sd = 1.370 mp

S teren = 946 mp,

C.F. nr. 103132

N - str. Doamna Stanca

S - Blocuri locuinţe

E-V – Proprietate privată

V - Proprietate privată

România,

judeţul Braşov,

municipiul Făgăraş,

str.  Doamna Stanca nr. 27

1925

205,00

3.641.329,70

120.002,00

act 369/09.02.1925, act 30644 din 1922, emis de Ministerul Justiţiei - Directoratul Cluj - Statul român, Ministerul de Justiţie

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

3.761.331,70

 

39403

8.29.09

Imobil

Judecătoria Rupea

D + P + E

Sc=777mp

Sd* 1.784 mp

S teren = 2.067,30 mp

N-str. Cetăţii

S-str. Republicii

E - Raiffeisen Bank

V - Proprietate privată

România,

judeţul Braşov,

oraş Rupea,

str. Republicii nr. 155

1925

120,00

3.830.855,59

act 783/30.04.1925- ordin 6.2-1924, emis de prim-preşedinte al Curţii de Apel Târgu Mureş - Statul român, resortul justiţiei

În administrarea

Ministerului Justiţiei

140437,00

 

3.971.292,59

 

39402

8.29.09

Imobil

Judecătoria Zărneşti

S + P + E

Sc = 547,2 mp

Sd = 1.320 mp

S teren = 889,20 mp

N - str. Mitropolit Ion Metianu

S - Casa particulară + Casa de cultură E -BCR - Sucursala Zărneşti V - Proprietate privată

România,

judeţul Braşov,

oraş Zărneşti,

str. Mitropolit Ion Metianu nr. 7

1992

1,00

1,00

H.C.L. Zărneşti nr. 38/1992

C.F. 578

În administrarea

Ministerului Justiţiei

XXXXXX

8.29.09

Imobil

Judecătoria Zărneşti

Sc = 850 mp

Sd = 1.892 mp

N - str. Mitropolit Ion Metianu

S - Casă particulară + Casă de cultură

E - BCR - Sucursala Zărneşti

V - Proprietate privată

România,

judeţul Braşov,

oraş Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 9

2013

 

6.110.032,26

H.C.L. Zărneşti nr. 3804/1992

C.F. 578

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

7.705.892,00

26.304.694,50

 

 

ANEXA Nr. 12

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17043103

CURTEA DE APEL GALAŢI

3. Ordonator terţiar de credite

4584867

TRIBUNALUL BRĂILA

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39149

8.29.09

Imobil

Tribunalul Brăila

D + P + 3E

Sc = 2.484 mp

Sd = 4.550 mp

N - Proprietăţi private

S - Bd. Alexandru Ioan Cuza

E - Calea Călăraşilor

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Brăila,

municipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47

1983

4,776.293,00

9.106.040,00

Decret nr. 646/1969 şi O.M.J. nr. 324/C/1983, PV nr. 5362/41A/30.12.2010

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39150

8.29.09

Imobil

Teren

S = 2.720 mp

N - Proprietăţi private

S - Bd. Alexandru Ioan Cuza

E - Calea Călăraşilor

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Brăila, municipiul Brăila,

Calea Călăraşilor nr. 47

1977

1.768,000,00

2.351.108,00

Decizia Consiliului Popular Brăila nr. 192/22.04.1977, PV nr. 5362/41A/30.12.2010

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39151

8.29.09

Imobil

Judecătoria însurăţei

Parter

Sc = 560 mp

Sd = 560 mp

N - Proprietăţi private

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Brăila,

oraşul însurăţei,

str. Lacu Rezii nr. 97

1994

90.710,00

246.337,00

H.C.L. Însurăţei nr. 33/30.04.1993 şi nr. 35/15.07.2004, PV nr. 5362/41A/30.12.2010

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39152

8.29.09

Imobil

Teren

S = 2.307 mp

N - Proprietăţi private

S - Proprietăţi private

E - Proprietăţi private

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Brăila,

oraşul însurăţei,

str. Lacu Rezii nr. 97

1994

52.900,00

70.347,00

H.C.L. Însurăţei nr. 33/30.04.1993 şi nr. 35/15.07.2004 PV nr. 5362/41A/30.12.2010

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

6.687,903,00

11.773.832,00

 

 

ANEXA Nr. 13

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4340633

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35253

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 1 Judecătoria Sectorului 4

Ds + PME

Sc = 1571,79 mp

Sd = 4,420 mp

S teren = 2.353 mp

C.F. nr. 79103

N - Splaiul Independenţei

S - Centrul Electronic de Calcul

E - str. Danielopol

V –B locuri locuinţe

România,

municipiul Bucureşti,

str. Gh. Danielopol nr. 2-4, sector 4

1942

4.340.457,00

15.652,441,15

C.F. nr. 79103

În administrarea

Ministerului Justiţiei

35254

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 3

Sp + P + 2E

Sc = 1.882,73 mp

Sd = 4.861 mp

S teren = 3.781,74 mp

C.F. nr. 222031

N - Policlinica

Ministerului de Interne şi birouri

S - Intersecţie Splaiul

Independenţei cu str. Ilfov E-str. Ilfov

V - Splaiul Independenţei

România,

municipiul Bucureşti,

str. Ilfov nr. 6, sector 5

1996

1.769.910,00

20.345.509,11

H.G. nr. 797/1995

C.F. nr. 17942

În administrarea

Ministerului Justiţiei

100619

8.29.09

Imobil

Judecătoria Sectorului 6

S + P + 1E

Sc = 941,32 mp

Sd = 2.352 mp

S teren = 1.305,99 mp

C.F. nr. 114856

N - str. Ştirbei Vodă

S - Imobile Calea Plevnei

E-R.A.S.U.B.

V - Proprietăţi private

România,

municipiul Bucureşti,

str. Ştirbei Vodă nr. 115, sector 1

1996

1.716.310,00

7.903.760,76

Sentinţa civilă nr. 5933/23.05.1996

C.F. nr. 114856

În administrarea

Ministerului Justiţiei

100630

8.29.09

Imobil

Tribunalul Bucureşti

2S + P + 5E

Sc = 3.720,55 mp

Sd = 28.585 mp

N - str. Sf. Vineri

S – Bd. Unirii

E - Bd. Mircea Vodă

V - str. Negru Vodă

România,

Municipiul Bucureşti,

Bd. Unirii nr. 37,

sector 3

2000

28.013.304,00

32.537.452,34

H.G. nr. 545/2000,

H.G. nr. 948/2011

C.F. nr. 106438

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 14.164,66 mp

CF nr. 106438

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17704779

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4646960

TRIBUNALUL BUZĂU

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39291

8.29.09

Imobil

Judecătoria Rm. Sărat

P+1E

Sc = 1.246 mp

Sd = 1.860 mp

S teren = 3.944 mp

N - Proprietate privată

S- Administraţia Financiară

E - str. Ghe. Lupescu

V - Proprietate privată

România,

judeţul Buzău,

municipiul Râmnicu Sărat,

str. Gheorghiţă Lupescu nr. 7

1994

12 622,00

2.288.849,00

O.M.S. nr. 647/1992,

O.M.S. nr. 174/1994

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39292

8.29.09

Imobil

Judecătoria Pogoanele

Corp principal (P+ 1E) + magazie + grup social;

Sc = 664 mp

Sd = 1.154 mp

S teren = 3.667 mp

N - str. Unirii

S - Proprietate privată

E - Proprietate privată

V - Proprietate

privată

România,

judeţul Buzău,

oraşul Pogoanele,

str. Unirii nr. 59

1994

26.592,00

1.569.761,00

H.C.L. Pogoanele nr. 48/2010

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39293

8.29.09

Imobil

Tribunalul Buzău şi Judecătoria Buzău

P + M + 1E Sc = 1.479.17 mp

Sd = 3.930 mp

S teren = 2.591 mp

N - Soc, asigurări

S - Bd. N. Bălcescu

E - Romtelecom

V – Ansamblu blocuri

România,

judeţul Buzău,

municipiul Buzău,

bd. N. Bălcescu nr. 8

1912

3.485.178,00

5.874.060,00

Act de vânzare-cumpărare şi

H. C. L. Buzău nr. X/1993

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39294

8.29.09

Imobil

Judecătoria Pătârlagele

P+1E

Sc = 541 mp

Sd = 1.064 mp

S teren = 889 mp

N - Drum comunal

S - Proprietate privată

E - DN 10

V - Proprietate privată

România,

judeţul Buzău,

oraşul Pătârlagele,

str. N. Bălcescu nr. 43

1906

388.942,00

1.075.670,00

Sentinţa civilă nr. 1000/13.03.1994

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

3.913.334,00

10.808.340,00

 

 

ANEXA Nr. 15

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17062067

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

3. Ordonator terţiar de credite

4287386

TRIBUNALUL CARAŞ-SEVERIN

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36013

8.29.09

Imobil

Tribunalul Caraş-Severin

Judecătoria Reşiţa

D + P + 1 E

Sc = 1.922,26 mp

Sd = 2.402,8 mp

N - Inspectoratul Şcolar Judeţean

S – Staţia CFR Reşiţa Sud

E - Casa de Cultură

V - Râul Bârzava

România,

judeţul Caraş-Severin,

Municipiul Reşiţa,

str. Horea nr. 2-4

1976

5.367.009,00

8.465.382,95

CF. 6554/1994,

Ord. Adresa nr. 3962/1994

În administrarea

Ministerului Justiţiei

150160

8.29.09

Imobil

Tribunalul Caraş-Severin garaj (clădire + teren)

S = 4,97 mp

S = 29.85 mp

N - Complex Nera

S - Banc Post

E - Primăria

V - B.C.R.

România,

judeţul Caraş-Severin,

municipiul Reşiţa,

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, Reşiţa

2002

5.674,00

8.949,76

H.G. nr. 1224/2001

PV predare-primire S.R.P. Olăneşti nr. 56/17.01.02

 

36014

8.29.09

Imobil

Tribunalul Caraş-Severin Arhiva veche - permanentă

P + 4E

Sc = 445,92 mp

Sd = 618,48 mp

N - Blocuri locuinţe

S - Universitatea Eftimie Murgu

E - Râul Bârzava

V - Blocuri locuinţe

România,

judeţul Caraş-Severin,

municipiul Reşiţa,

piaţa Traian Vuia nr. 1, bloc 800

1992

31.813,00

50.177,86

C.F. 9776/2006

Decizia nr. 173/03.04.1992 a Prefecturii Caraş-Severin

 

36015

8.29.09

Imobil

Judecătoria Caransebeş

Ds + PME

Sc = 1,400 mp

Sd = 2.982 mp

N - Şcoala de şoferi

S - Casa de Cultură

E - Proprietate privată

V - Parcul Dragalina

România judeţul Caraş-Severin,

municipiul Caransebeş,

str. Dragalina nr. 1

1922

1.519.375,00

2.396.510,85

C.F. 853/2006

O.M.J. nr. 1768/1922

 

36016

8.29.09

Imobil

Judecătoria Oraviţa

Ds + PME

Sc = 1.810 mp

Sd = 2.120 mp

N - Pădure

S - Poliţia Oraviţa

E - Proprietate privată

V - Proprietate privată

România,

judeţul Caraş-Severin,

oraşul Oraviţa,

str. Revoluţiei nr.2

1932

799.173,00

1.260.535,89

Ord. M.J. nr. 1029/1932,

C.F. 1303/2006

În administrarea

Ministerului Justiţiei

36017

8.29.09

Imobil

Judecătoria Moldova Nouă

P+1E

Sc = 1.225 mp

Sd = 1,425 mp

N - Pârâul Boşneag

S – Proprietate privată

E – Proprietate privată

V - Proprietate privată

România,

judeţul Caraş-Severin,

oraşul Moldova Nouă,

str. 1 Decembrie 1918 nr. 21

1993

40.275,00

63.526,14

C.F. 1462/2006

O.M.S. nr. 730/1993

În administrarea

Ministerului Justiţiei

36018

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bozovici

P + 1E Sc= 639 mp

Sd = 835 mp

Stereo = 1.132 mp

N – Parchetul

S – Primăria

E – Poliţia

V – Proprietate privată

România,

judeţul Caraş-Severin,

oraşul Bozovici,

str. M. Eminescu nr. 247

1992

166.577,00

262.742,38

C.F. 861/2006

H.C.L. Bozovici nr. 11/1992

În administrarea

Ministerului Justiţiei

150161

8.29.09

Imobil

Judecătoria Bozovici

S = 84,6 mp

N - Drum judeţean

S - Piaţă

E - Magazin

V - Proprietăţi private

România,

judeţul Caraş-Severin,

oraşul Bozovici,

str. M. Eminescu nr. 263, bl. 1 F2

2002

4.235,00

6.680,43

H.G. nr. 1224/2001

PV predare-primire S.R.P. Olăneşti nr. 55/17.01.02

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

7.929.896,00

12.514506,26

 

 

ANEXA Nr. 16

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17019105

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4294057

TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

156611

8.29.09

Imobil

Tribunalul Călăraşi Judecătoria Călăraşi

D + P + 2E

Sc = 2.931 mp

Sd = 7,919 mp

N - str. Bucureşti

S - str. Flacăra

E - SRI Călăraşi

V - str. Eroilor

România,

judeţul Călăraşi,

municipiul Călăraşi,

str. Bucureşti nr. 106

2007/2013

30.035.819,88

27.251.671,82

1) P.V. nr. 1635/2007;

2) PV-RF nr. 2989/ 16.07.2009;

3) PV RTL nr. 2654/20.06.2011;

4) Raport de reevaluare nr. 3180/25.07.2012;

5) PV-RTL nr. 4550/ 08.11.2013;

6) Raport de reevaluare 1856/08.04.2015

În administrarea

Ministerului Justiţiei

36223

8.29.09

Imobil

Judecătoria Olteniţa

D + P + 2E

Sc = 979 mp

Sd = 3,088 mp

N - Parcul Olteniţa

S - Bd. Republicii

E - str. Al. I. Cuza

V - Bd. Tineretului

România,

judeţul Călăraşi,

municipiul Olteniţa,

Bd. Tineretului nr. 123

2000

4 277 774,13

4.060.000,00

1) Raport de reevaluare nr. 3102/19.07.2012,

2) Raport de reevaluare 1855/08.04.2015

În administrarea

Ministerului Justiţiei

141576/

156610

8.29.09

Imobil

Judecătoria

Lehliu-Gară

D + P+1E

Sc = 557 mp

Sd = 1.526,83 mp

N-str. Industriei

S - Teren IND COOP Lehliu

E - DJ 201 B

V - Agromec Lehliu

România,

judeţul Călăraşi,

oraşul Lehliu-Gară,

str. Industriei nr. 1

1) 2002

2) 2006

3) 2011

8.160.207,80

3.316.798,69

1) Decizia civilă nr.435/C/2010 a CA Constanţa;

2) P.V. nr. 950/2011;

3) Raport de reevaluare nr. 3022/16.07.2012;

4) PV casare din demolări

4589/01.11.2012

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

ANEXA Nr. 17

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17705260

CURTEA DE APEL CLUJ

3. Ordonator terţiar de credite

4565300

TRIBUNALUL CLUJ

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39081

8.29.09

Imobil

Palatul de Justiţie din Cluj

Curtea de Apel Cluj-Napoca Tribunalul Cluj Judecătoria Cluj-Napoca

Ds + P + 3Ep

Sc = 7,405 mp

Sd = 19,950 mp

S teren = 11.473 mp

C.F. nr. 268031

N - Calea Dorobanţilor

S - Garnizoana IV

E - Imobile

V - Opera

România,

judeţul Cluj,

municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4

1945

19.677.075,00

43.188.373,78

Legea nr. 260/14.04.1945, art. 19; Raport de evaluare a terenului nr. 1801/02.11.2012

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39082

8.29.09

Imobil

Judecătoria Dej

P+1E

Sc = 2.912 mp

Sd = 8.150 mp

S teren = 7.283 mp

N - Blocuri locuinţe

S - str. N. Titulescu

E - Piaţa 16 Februarie

V - Spitalul Penitenciar Dej

România,

judeţul Cluj,

municipiul Dej. Piaţa 16 Februarie nr. 4

1923

9,589,245,00

9.589.244,54

C.F. Dej nr. 1625;

Încheiere nr. 615/1923

În administrarea

Ministerului Justiţiei

39084

8.29.09

Imobil

Judecătoria Gherla

Sp + PME

Sc = 892,3 mp

Sd = 2.024,42 mp

S teren = 2.700 mp

C.F. nr. 50655

N - Blocuri locuit

S - str. Moţilor

E - str. Bobâlna

V - Domeniul public

România,

judeţul Cluj,

municipiul Gherla,

str. Bobâlna nr. 55

1968

2.562.207,00

2.585.287,00

Încheiere nr. 250/25.06.1968; în baza Decretului nr. 260/14.04.1945

În administrarea

Ministerului Justiţiei

159969

8.29.09

Imobil

Judecătoria Turda

S + P + 2E

Sc= 1.108 mp

Sd = 3.089 mp

S teren = 7.322 mp

C.F. nr. 53586,

Nr. top 1917/2/2, 1918/1/a/1/2

N - Piaţa Romană

S-str. Alba Iulia

E - Piaţa Romană

V - str. Traian

România,

judeţul Cluj,

municipiul Turda,

Piaţa Romană nr. 12

2012

4.144,580,00

4.144.579,79

H.G. nr. 1224/02.12.2010, Protocol

de predare-preluare nr. 451/05.04.2012;

Raport de evaluare nr. 838/26.03.2014

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

35.973.107,00

59.507.485,11

 

 

ANEXA Nr. 18

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17662983

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

154571

8.29.09

Imobil

Palatul Justiţiei Constanţa

S + P + M + 3E

Sc = 988 mp

Sd = 5.243 mp Su = 4.815 mp

N - str. Traian

S - Tribunalul Constanţa

E - Teren proprietate privată

V - Clădire Barou avocaţi

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Constanţa,

str. Traian nr. 35 C

2005

18.333.083,00

26.842.563,97

H.G. nr. 746/09.07.2008 şi Ordin nr. 3471/2008 privind reevaluarea;

P.V. de recepţie finală nr. 4171/16 din 18.10.2007,

P.V. de reevaluare nr. 8360/25/20.12.2013

În administrarea Curţii de Apel Constanţa

TOTAL GENERAL

18,333.083,00

26.842.563,97

 

 

ANEXA Nr. 19

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17662983

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

3. Ordonator terţiar de credite

4700953

TRIBUNALUL CONSTANŢA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39445

8.29.09

Imobil

Tribunalul Constanţa

Ds + P + E + M

Sc = 735 mp,

Sd - 2,605,71 mp

N - str. Traian

E - Casa Armatei

V - Judecătoria Constanta

S - str. Canarache

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Constanţa,

str. Traian nr. 31

1990

95.109,00

10.883.560,00

Decizia nr. 101/1990 a Primăriei Constanţa,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea Tribunalului Constanţa

S teren = 2.427,5 mp

2.152.051,00

TOTAL

13.035.611,00

 

39446

8.29.09

Imobil

Judecătoria Constanţa

Ds + P + E + M

Sc = 1.051 mp

Sd = 3,628,47 mp

N - Palatul de Justiţie

S - Strada Canarache

E - Tribunalul Constanţa

V - Proprietate privată

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Constanţa,

str. Traian nr. 33

1903

6,484.229,00

15.960.748,00

Act de cesiune gratuită transcris

sub nr. 815/1903,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea Tribunalului Constanţa

S teren = 1.497 mp

1.327.135,00

TOTAL

17.287.883,00

 

39447

8.29.09

Imobil

Judecătoria Medgidia

P + 2E * M

Sc = 831 mp

Sd = 2.063,79 mp

N - Spaţii comerciale

S - Spaţii comerciale

E - Teren domeniu public

V - Strada Independenţei

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Medgidia,

str. Independenţei nr. 14

1986

719.796,00

6.013.161,00

Decizia nr. 327/1986 a Consiliului Judeţean Constanţa,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea Tribunalului Constanţa

S teren = 1.725 mp

233.358,00

TOTAL

6.246.519,00

 

39448

8.29.09

Imobil

Judecătoria Mangalia

S (parţial) + P + 1 E

Sc = 754 mp

Sd = 1.015,19 mp

N - Proprietate privată

S - Blocuri-locuinţe

E - str. Mircea cel Bătrân

V - Strada I.C. Brătianu

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Mangalia,

str. Mircea cel Bătrân nr. 4

1993

36.968,00

1.034.765,00

H.C.L. Mangalia nr. 45/1993,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea Tribunalului Constanţa

S teren = 2.009,97 mp

664480,00

TOTAL

1.699.245,00

 

39449

8.29.09

Imobil

Judecătoria Băneasa

P + 2E

Sc = 449 mp

Sd = 1.366.75 mp

N - Alee domeniu public

S - str. Trandafirilor

E - Grădiniţa comunei

V - Cămin cultural

România,

judeţul Constanţa,

oraşul Băneasa. str. Trandafirilor nr. 11

1998

303,00

2.603.364,00

H.G. nr. 270/1998

H.C.L. Băneasa nr. 7/28.03.2002,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 2.619 mp

51.438,46

TOTAL

2.654.802,46

 

39450

8.29.09

Imobil

Judecătoria Hârşova

P + E + M

Sc = 289mp

Sd = 816,37 mp

N - Baza auto

S - DN2A

E - Baza auto

V - Parc auto

România,

judeţul Constanţa,

Municipiul Hârşova,

Şos. Constantei nr. 4

1998

240.384,00

2.044.695,00

Proces-verbal de licitaţie din 19.08.1998,

Raport de evaluare din 17.03.2014

În administrarea

Ministerului Justiţiei

S teren = 1.199 mp

188.251,39

TOTAL

2.232.946,39

 

TOTAL GENERAL

7,576 789,00

43.157.006,85

 

 

ANEXA Nr. 20

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17016290

CURTEA DE APEL BRAŞOV

3. Ordonator terţiar de credite

5228515

TRIBUNALUL COVASNA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40183

8.29.09

Imobil

Tribunal Covasna Judecătoria Sfântu Gheorghe

S + P + 2E

Sc = 729 mp

Sd = 2,491 mp

S teren = 3.022 mp

C.F. nr. 24866.

C.F. nr. 24868

N - str. Kriza Janos

S - Locuinţe

E - Şcoala de şoferi

V - Liceu

România,

judeţul Covasna,

municipiul Sfântu Gheorghe,

str. Kriza Janos nr. 2

1983

2.976.370,00

5.172.783,72

632.897,72

C.F. 24868 şi

C.F. nr. 24866 (provenite din conversia

C.F. 4269)

În administrarea Tribunalului Covasna

TOTAL

5.805.681,44

 

40184

8.29.09

Imobil

Judecătoria Târgu Secuiesc

S + P + 1E

Sc = 690 mp

Sd = 1.889 mp

S teren = 2.407 mp

C.F. nr. 26375

N - Proprietate privată

 S- Alee acces incintă

E - str. Ady Endre

V - Societate panificaţie

România,

judeţul Covasna,

municipiul Târgu Secuiesc,

str. Andy Endre nr. 5

1968

1.387.559,00

2.403.477,63

317.844,80

C.F. 26375 (provenită din conversia

C.F. 547)

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

2.721.322,43

 

40185

8.29.09

Imobil

Judecătoria întorsura Buzăului

S + P + 2E

Sc = 494,5 mp Sd= 1.401,5 mp

S teren = 3.117 mp

C.F. nr. 24229

N - Coop. de Consum

S - str. Hanului

E - Proprietate privată

V - Domeniul public

România,

judeţul Covasna,

municipiul întorsura Buzăului,

str. Hanului nr. 4

1999

948.084,00

1.602.720,46

298.194,26

Contract vânzare-cumpărare cu încheiere nr. 553//1999

C.F. 4297 şi 4049

În administrarea

Ministerului Justiţiei

TOTAL

1.900.914,72

 

TOTAL GENERAL

5.312.013,00

10.427.918,59

 

 

ANEXA Nr. 21

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

4265841

MINISTERUL JUSTIŢIEI

2. Ordonator secundar de credite

17704779

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

3. Ordonator terţiar de credite

4344317

TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

Elemente de identificare

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Tip bun (mobil/ imobil)

Denumirea

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Valoare de inventar actualizată

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

administrare/

concesiune

1

2

3