MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 27 din 29 octombrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala) acte autorităţii naţionale de

 

ACTE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE  ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

161. - Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

 

162. - Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

DECIZIA Nr. 27

din 29 octombrie 2015

 

Dosar nr. 3.061/1/2015/HP/P

 

Mirela Sorina Popescu - preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Leontina Şerban - judecător la Secţia penală

Lucia Tatiana Rog - judecător la Secţia penală

Ştefan Pistol - judecător la Secţia penală

Mariana Ghena - judecător la Secţia penală

Aurel Gheorghe Ilie - judecător la Secţia penală

Săndel Lucian Macavei - judecător (a Secţia penală - judecător-raportor

Francisca Vasile - judecător la Secţia penală

Anca Mădălina Alexandrescu - judecător la Secţia penală

Valeria Maurer - magistrat-asistent

 

S-a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept:

- dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” şi nu „in personam”.

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi art. 274 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.

La şedinţa de judecată participă doamna Valeria Maurer, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale, desemnat în conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror Irina Kuglay.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la data de 29 septembrie 2015 a fost depus raportul întocmit de judecătorul-raportor, domnul judecător Săndel Macavei Lucian, prin care s-a exprimat opinia că - redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în căzui infirmării dispuse din oficiu.

Raportul a fost comunicat părţilor, la aceeaşi dată, acestea nedepunând la dosarul cauzei punctele lor de vedere privind chestiunea de drept supusă dezlegării.

La dosar a fost depus punctul de vedere al specialiştilor de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

La dosar a fost înaintat şi punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a opinat în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penată este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

De asemenea, la dosar au fost înaintate puncte de vedere ale Curţii de Apel Galaţi, Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Suceava, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Oradea, Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Craiova, Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Târgu Mureş, Curţii de Apel Alba Iulia, Curţii de Apel Cluj, însoţite de jurisprudenţă, opinia majoritară fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

Opinia în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală numai în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” a fost exprimată de magistraţii din cadrul Curţii de Apel Timişoara, Judecătoriei Topliţa şi Judecătoriei Odorheiu Secuiesc; în cadrul Curţii de Apel laşi opinia majoritară a fost în sensul că este inadmisibilă confirmarea ordonanţei procurorului ierarhic superior de către judecătorul de cameră preliminară, iar judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila au apreciat că este admisibilă sesizarea judecătorului de cameră preliminară doar când urmărirea penală a fost începută „in personam”.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a depus, la data de 26 octombrie 2015, concluzii privind rezolvarea de principiu a chestiunii de drept supuse dezlegării, opinia susţinută şi oral fiind în sensul că dispoziţiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală privind confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale sunt aplicabile atât subsecvent exercitării din oficiu a controlului asupra soluţiei de netrimitere în judecată, de către procurorul ierarhic superior celui care a emis-o, cât şi subsecvent exercitării acestui control la plângerea persoanei îndreptăţite conform art. 336 din acelaşi cod.

Preşedintele completului a declarat dezbaterile închise, cauza rămânând în pronunţare.

ÎNALTA CURTE,

asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 524/44/2015, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior [prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale] este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem” şi nu „in personam”.

II. Expunerea succintă a cauzei

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi cu nr. 524/44/2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat, îh baza art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, confirmarea de către instanţa de judecată a Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Prin Ordonanţa nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-a admis plângerea formulată de petentul M.L.C.; s-a infirmat Ordonanţa de clasare nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi şi s-a dispus redeschiderea şi reluarea urmăririi penale în cauză.

S-au înaintat Lucrarea nr. 88/11/2/2015 şi Dosarul nr. 596/P/2014 ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi la Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară de la această instanţă şi completării cercetărilor efectuate în cauză în condiţiile menţionate în considerentele ordonanţei.

Pentru a dispune astfel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a reţinut că prin plângerea penală formulată la data de 23 octombrie 2014 M.L.C. a solicitat efectuarea de cercetări faţă de C.M., avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal.

În fapt, M.L.C. a sesizat că avocatul C.M. a întocmit în fals „împuternicirea avocaţială nr. 163 bis şi nr. 165 bis din 30.10.2012”, fără ştiinţa sa, prin contrafacerea semnăturii sale, şi a folosit acest înscris în Dosarul nr. 14.370/233/2013 al Judecătoriei Galaţi. În baza acestui înscris, prin Sentinţa civilă nr. 8.305 din 8 august 2014, s-a dispus respingerea contestaţiei la executare promovate de către petent împotriva executării silite care a făcut obiectul Dosarului nr. 227/ES-MPL/2010 al B.E.J.M.P.L.

Pe parcursul soluţionării recursului declarat de M L.C. Împotriva Sentinţei civile nr. 8.305 din 8 august 2014 a Judecătoriei Galaţi, la termenul din 18 decembrie 2014, petentul a solicitat suspendarea soluţionării cauzei în condiţiile prevăzute de art. 183 din Codul de procedură civilă anterior.

Cererea a fost admisă de către Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă şi, în baza dispoziţiilor art. 183 din Codul de procedură civilă anterior, s-a suspendat judecarea pricinii până la soluţionarea procesului penal.

În aceste condiţii, cu Adresa nr. 14.370/233/2015, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi împuternicirea avocaţială nr. 163 bis şi nr. 165 bis din 30 octombrie 2012, în original, procesul-verbal de constatare încheiat, la data de 18 decembrie 2014, conform prevederilor art. 181 alin. 1 din Codul de procedură civilă anterior, precum şi încheierea de şedinţă din 18 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14.370/233/2013 al instanţei de recurs.

În raport cu fapta astfel sesizată, în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de C.M. pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal.

Prin Ordonanţa nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. (1) din Codul penal, în temeiul art. 314 alin. (1) lit. a) şi art. 315 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală în referire la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală.

Petentul M L.C. a formulat plângere împotriva acestei ordonanţe, în baza art. 339 din Codul de procedură penală, în termen legal, în cuprinsul căreia a reiterat aspectele sesizate prin plângerea penală, susţinând, în esenţă, că nu s-au administrat în mod corespunzător probele necesare, iar ordonanţa contestată, adoptată la data de 20 aprilie 2015, nu cuprinde date concrete şi nici nu arată care este raţionamentul logico-juridic care a conclus la soluţia de clasare a cauzei.

În dovedirea aspectelor sesizate prin plângerea penală formulată în cauză, petentul a solicitat efectuarea unei expertize grafoscopice, audierea tatălui său M.L. şi a executorului judecătoresc M.P.L.

O plângere cu un conţinut identic a fost formulată la data de 5 iunie 2015 la Curtea de Apel Galaţi, instanţă care a trimis-o spre competentă soluţionare Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi cu Adresa nr. 3.359/I/A/38/2014 din 8 iunie 2015.

Plângerea formulată de petentul M.L.C. Împotriva Ordonanţei nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a fost admisă, iar ordonanţa a fost infirmată în vederea continuării cercetărilor.

În baza art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat confirmarea redeschiderii urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Galaţi, instanţă căreia i-a fost înaintat Dosarul nr. 596/P/2D14 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, o copie a Lucrării nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015, precum şi actele anexate de petent în copie.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi cu nr. 524/44/2015, fiind repartizată spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară, la termenul din 17 iunie 2015 în Camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a părţilor, aşa cum cer dispoziţiile art. 335 alin. (4) teza â II-a din Codul de procedură penală.

Curtea, din oficiu, în baza art. 29 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, iar în baza art. 475 din Codul de procedură penală a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării chestiunii de drept anterior menţionate.

Pe fondul cauzei, Curtea a apreciat că nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze, deoarece nu poate stabili cu exactitate dacă judecătorului de cameră preliminară îi revine competenţa de a proceda la confirmarea Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 21 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Instanţa care a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu chestiunea de drept supusă dezlegării şi-a exprimat punctul de vedere, apreciind că singurul mod în care procurorul ierarhic superior poate declanşa procedura prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală (şi implicit cere confirmarea soluţiei) este acela al sesizării din oficiu pe calea controlului ierarhic de legalitate şi oportunitate prevăzut de dispoziţiile art. 77 lit. k), I), m) şi p) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

III. Punctul de vedere al completului de judecată care a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Titularul sesizării a apreciat că „nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze”.

Din analiza coroborată a prevederilor art. 335 din Codul de procedură penală şi art. 341 din Codul de procedură penală se consideră că singurul mod în care procurorul ierarhic superior poate declanşa procedura prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală (şi implicit cere confirmarea soluţiei) este acela al sesizării din oficiu pe calea controlului ierarhic de legalitate şi oportunitate prevăzut de dispoziţiile art. 77 lit. k), I), m) şi p) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor.

IV. Punctele de vedere exprimate de curţile de apel şi instanţele de judecată arondate

La dosar au fost înaintate punctele de vedere ale magistraţilor din cadrul Curţii de Apel Galaţi, Curţii de Apel Ploieşti, Curţii de Apel Suceava, Curţii de Apel Piteşti, Curţii de Apel Oradea, Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Craiova, Curţii de Apel Constanţa, Curţii de Apel Bucureşti, Curţii de Apel Târgu Mureş, Curţii de Apel Alba Iulia, Curţii de Apel Cluj, cu privire la chestiunea de drept supusa dezlegării, opinia majoritară fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

Puncte de vedere diferite, în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin, (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală numai în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, au fost exprimate de magistraţii din cadrul Curţii de Apel Timişoara, Judecătoriei Topliţa şi Judecătoriei Odorheiu Secuiesc; în cadrul Curţii de Apel laşi opinia majoritară a fost în sensul că este inadmisibilă confirmarea ordonanţei procurorului ierarhic superior de către judecătorul de cameră preliminară, iar judecătorii din cadrul Judecătoriei Brăila au apreciat că este admisibilă sesizarea judecătorului de cameră preliminară doar când urmărirea penală a fost începută „in personam”.

V. Punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin Adresa cu numărul 2.236/C/2192/111-5/2015 din data de 30 septembrie 2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că analiza jurisprudenţei naţionale vizând „modul de interpretare a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, în sensul de a se stabili dacă redeschiderea urmăririi penale dispuse de procurorul ierarhic superior trebuie supusă confirmării instanţei în toate cazurile sau doar în situaţia în care aceasta se dispune din oficiu de către procurorul ierarhic superior şi nu ca urmare a admiterii plângerii formulate de una din părţi”, a relevat existenţa unei practici majoritar unitare, în sensul că infirmarea soluţiei de netrimitere în judecată, dispusă de procurorul ierarhic superior, ca urmare a exercitării controlului ierarhic din oficiu sau la plângerea formulată de persoana interesată, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară.

În acest context, prin Adresa nr. 2.236/C/2192/III-5/2015 din 26 octombrie 2015, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat că nu există în lucru nicio sesizare având ca obiect promovarea unui recurs în interesul legii vizând chestiunea de drept supusă dezlegării, iar opinia parchetului cu privire la aceasta este că dispoziţiile art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală privind confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale sunt aplicabile atât subsecvent exercitării din oficiu a controlului asupra soluţiei de netrimitere în judecată, de către procurorul ierarhic superior celui care a emis-o, cât şi subsecvent exercitării acestui control la plângerea persoanei îndreptăţite conform art. 336 din acelaşi cod.

VI. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, studii şi documentare din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost ataşat dosarului, fiind în sensul că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

VII. Opinia specialiştilor consultaţi

În conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală a fost solicitată opinia scrisă a specialiştilor, comunicând punctul de vedere specialiştii din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, care au apreciat că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1 j din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în care urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

VIII. Jurisprudenţă relevantă în cauză

Au fost depuse hotărâri judecătoreşti ale instanţelor naţionale, care, în majoritate au apreciat că ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea părţii vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului de caz şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală atât în situaţia în caro urmărirea penală a fost începută „in rem”, cât şi „in personam”.

IX. Raportul asupra chestiunii de drept supuse dezlegării

Opinia judecătorului-raportor asupra chestiunii de drept supuse dezlegării a fost în sensul că „redeschiderea urmăririi penale prevăzute de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu.”

X. Dispoziţii legale incidente

Art. 335 din Codul de procedură penală - Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale:

„Art. 335. - (1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.

(2) în cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.

(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (3), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.

(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.

(5) în cazul în care s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.”

XI. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinând sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, reţine următoarele:

A. Cu privire la condiţiile de admisibilitate a sesizării:

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se constată că, în mod legal, a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin încheierea din 26 iunie 2015, pronunţată de către Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 524/44/2015, fiind îndeplinite cerinţele impuse de dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală.

Astfel, Curtea de Apel Galaţi a fost învestită cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă, respectiv cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi privind redeschiderea urmării penale de către judecătorul de cameră preliminară, ce face obiectul Dosarului nr. 596/P/2014 al aceleiaşi unităţi; chestiunea de drept cu care a fost sesizată instanţa supremă nu a primit încă o rezolvare printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii şi nici nu face obiectul unui asemenea recurs, astfel cum rezultă din Adresa nr. 2.236/C/2192/III-S/2015 din 26 octombrie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: soluţionarea pe fond a cauzei depinde de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul prezentei sesizări, dosarul având ca obiect cererea de confirmare a Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 prin care a fost infirmată Ordonanţa de clasare nr. 596/P/2014 din 20 aprilie 2015 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

B. Cu privire la chestiunea de drept a cărei dezlegare este solicitată:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând că întrebarea a fost impropriu formulată, pornind de la premisa expusă de titularul sesizării, în sensul că „nu poate proceda la soluţionarea prezentei cauze, deoarece nu poate stabili cu exactitate dacă judecătorului de cameră preliminară îi revine competenţa de a proceda la confirmarea Ordonanţei nr. 88/11/2/2015 din 11 iunie 2015 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, conform dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală”, pentru a se permite interpretarea dreptului, va proceda la reformularea acesteia în sensul: dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile ari. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.

Redeschiderea urmăririi penale reprezintă unul din cazurile de reluare a urmăririi penale, instituţie reglementată în cuprinsul cap. VI din titlul I „Partea specială” a Codului de procedură penală intitulat „Urmărirea penală”.

Potrivit art. 332 alin. (1) din Codul de procedură penală, urmărirea penală este reluată în caz de:

a) încetare a cauzei de suspendare;

b) restituire a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară;

c) redeschidere a urmăririi penale.

În cuprinsul dispoziţiilor art. 335 din Codul de procedură penală sunt reglementate expres cazurile în care se dispune redeschiderea urmăririi penale şi soluţiile adoptate de procuror:

a) dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea;

b) dacă au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că au dispărut împrejurările pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;

c) când suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit, cu rea-credinţă, obligaţiile stabilite la momentul renunţării la urmărirea penală, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea;

d) dacă s-a dispus clasarea sau renunţarea la urmărire penală şi judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. b) şi alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, admite plângerea împotriva soluţiei şi trimite cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că în prezenta cauză este incidenţă ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia în plângerea persoanei interesate constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care s-a întemeiat clasarea

Conform art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, redeschiderea urmăririi penale este supusă, expresis verbis, confirmării judecătorului de cameră preliminară.

În contextul în care infirmarea ordonanţei prin care s-a adoptat o soluţie de netrimitere în judecată nu este reglementată doar în cuprinsul art. 335 din Codul de procedură penală, se ridică justificat problema dacă este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară redeschiderea urmăririi penale ca urmare a infirmării soluţiei şi în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală sau dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală se aplică doar în cazul infirmării dispuse din oficiu.

Dezlegarea problemei depinde de modul în care se înţelege raportul dintre procedurile prevăzute de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală şi de dispoziţiile art. 335 din Codul de procedură penală.

În situaţia în care se apreciază că este vorba de două proceduri distincte, fără legătură între ele, atunci confirmarea de către judecătorul de cameră preliminară este aplicabilă doar în cazul infirmării din oficiu a soluţiei, nu şi în procedura plângerii împotriva soluţiilor de câtre persoanele interesate.

O astfel de interpretare însă, bazată exclusiv pe reglementarea celor două instituţii în cadrul unor capitole separate, fără să existe o normă de trimitere care să facă legătura între ele, este greşită.

Esenţială pentru o corectă interpretare a situaţiei este analiza în sine a cazului de infirmare a ordonanţei prin care un procuror a adoptat o soluţie de către procurorul ierarhic superior [art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - „soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca nelegale”].

Concluzia ce se desprinde este că toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului de legalitate al procurorului ierarhic superior şi acest lucru este valabil indiferent dacă există o plângere din partea vreunei persoane interesate sau din oficiu.

Apoi toate soluţiile adoptate de procuror sunt supuse controlului privind legalitatea şi temeinicia în cazul în care împotriva acestora s-a formulat plângere de către orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin adoptarea lor.

În cazul în care găseşte plângerea întemeiată, precum cazul de faţă, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei. În situaţia în care a fost începută urmărirea penală, iar ulterior s-a dispus clasarea, subsecvent infirmării se va dispune redeschiderea urmăririi penale.

Se poate observa că nu există o dispoziţie legală specială privind infirmarea ordonanţei de clasare în acest caz, în consecinţă, mecanismul aplicabil pentru soluţionarea plângerii nu poate fi decât cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.

În sprijinul acestei interpretări pledează şi faptul că, în cazul continuării procedurii plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimiterii în judecată şi ajungerii în faţa unui judecător potrivit art. 340 din Codul de procedură penală, sunt expres reglementate regulile de procedură şi soluţiile ce se pot adopta (art. 341 din Codul de procedură penală), iar în situaţia sus-menţionată, neexistând o normă expresă cu care

prevederile privind plângerea persoanei interesate să fie completate, nu înseamnă că circuitul a fost închis, ci mecanismul final de aplicat trebuie să fie cel prevăzut de art. 335 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 273 din Codul de procedură penală anterior, reluarea urmării penale în caz de redeschidere era de competenţa exclusivă a procurorului, prevederile alin. 2 al articolului anterior menţionat arătând doar că redeschiderea urmăririi penale se dispune de procuror prin ordonanţă. Spre deosebire de vechea reglementare, conform art. 335 alin. (4) din actualul Cod de procedură penală, instituţia redeschiderii urmăririi penale nu mai este prerogativa exclusivă a procurorului, ci este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară. În acest fel, legiuitorul a înţeles să pună în acord dispoziţiile Codului de procedură penală cu prevederile art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ca urmare a celor reţinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 4 august 2005, pronunţată în Cauza Stoianova şi Nedelcu împotriva României, paragraful 21, prin care instanţa europeană a constatat necesitatea ca posibilitatea acordată parchetului de a redeschide urmărirea penală să fie supusă autorizării unei instanţe naţionale care să fie obligată să examineze temeinicia unei astfel de cereri, în sensul de a aprecia dacă redeschiderea cazului nu este inechitabilă sau perioada scursă de la încetarea anchetei nu este excesivă.

Procedura de confirmare de către judecătorul de cameră preliminară a redeschiderii urmăririi penale astfel reglementată - respectiv prin ajungerea în faţa unei „instanţe naţionale” - constituie, prin urmare, o garanţie procesuală a caracterului echitabil al actului de redeschidere a urmăririi penale acordată participanţilor la procesul penal, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie şi ale art. 6 paragraful (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 477 din Codul de procedură penală,

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanţa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se dispune infirmarea ordonanţei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Stabileşte că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzuta de art. 336 şi următoarele din Codul de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2015,

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

MIRELA SORINA POPESCU

Magistrat-asistent,

Valeria Maurer

 

ACTE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE  ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul de transport şi de sistem va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi întră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

Art. 5. - Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale are obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă aferenţi perioadei 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2016, întocmită în conformitate cu prevederile legale existente până la data intrării în vigoare a Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 6. - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2016, operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale are obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2015.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

 

STANDARD DE PERFORMANŢĂ

pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

 

 

 

Art. 1. - (1) Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de transport şi de sistem ai gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.

(2) Operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

Art. 2. - (1) Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

a) utilizatorii sistemului de transport al gazelor naturale;

b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport şi de sistem pentru acordarea accesului la sistemul de transport al gazelor naturale;

c) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de transport şi de sistem în vederea racordării la sistemul de transport al gazelor naturale;

d) persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează operatorului de transport şi de sistem o solicitare/sesizare/reclamaţie referitoare la prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;

e) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:

a) înregistrarea şi soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor utilizatorilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;

b) accesul la sistemul de transport al gazelor naturale;

c) racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

d) refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de lucrări la infrastructura sistemului de transport al gazelor naturale;

e) respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

f) limitarea/Întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.

Art. 3. - Prevederile prezentului standard nu se aplică:

a) în situaţii de urgenţă, declarate în conformitate cu prevederile legale;

b) în caz de forţă majoră, declarată în conformitate cu prevederile legale;

c) la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 4. - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) IP - indicator de performanţă;

c) OTS - operatorul de transport şi de sistem al gazelor naturale;

d) ST - sistemul de transport al gazelor naturale;

e) Convenţie-cadru - Convenţia-cadru privind stabilirea parametrilor tehnologici aferenţi punctelor fizice de intrare în/ieşire din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale;

f) indicator de performanţă - parametru prin care se stabileşte nivelul minim de calitate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2);

g) întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor ST;

h) întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor ST;

i) serviciu de transport şi de sistem al gazelor naturale - totalitatea activităţilor necesare pentru rezervarea capacităţii şi transportul gazelor naturale prin ST, precum şi pentru racordarea, exploatarea, dezvoltarea ST şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme;

j) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OTS;

k) solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OTS, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a ST;

l) utilizator ST - utilizator al sistemului de transport al gazelor naturale.

(2) Termenii menţionaţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Indicatori de performanţă

 

Art. 5. - Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:

a) IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale;

b) IP1 - respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

c) IP2 - accesul la ST;

d) IP3 - racordarea la ST;

e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST;

f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;

g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;

h) IP7 - soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

i) IP8 - Tel Verde;

j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor, datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.

IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

Art. 6. - (1) Pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, OTS are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină;

a) un birou specializat de informare şi reiaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;

b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;

c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă pentru primirea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 7. - (1) în momentul primirii, OTS are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare solicitare/sesizare/ reclamaţie.

(2) Solicitările/sesizările/reclamaţiile primite de către OTS după încheierea programului de lucru cu publicul, se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(3) OTS are obligaţia să transmită solicitantului sau utilizatorului ST numărul de înregistrare menţionat la alin. (1), astfel:

a) pe loc, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile depuse la biroul specializat;

b) în termen de maximum două zile lucrătoare, pentru solicitările/sesizările/reclamaţiile primite;

(i) online;

(ii) prin poştă electronică;

(iii) prin fax;

(iv) prin poştă.

(4) Numărul de înregistrare pentru solicitările/sesizările/ reclamaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se transmite de către OTS prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă.

(5) în cazul în care solicitantul sau utilizatorul ST specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.

(6) Solicitările/Sesizările/Reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de contact ale solicitantului sau ale utilizatorului ST se clasează fără ca OTS să emită răspuns.

Art. 8. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (3) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NT0 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a);

b) NT2- numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b);

c) Nînreg - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite şi înregistrate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);

d) Nclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor primite, înregistrate şi clasate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5).

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia   ≥ 90%.

Art. 9. - Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b) OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la art. 7 alin. (2), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP1 - Respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

Art. 10. - OTS are obligaţia de a respecta, în punctele fizice de predare-preluare, parametrii tehnologici conveniţi cu utilizatorii ST, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.

Art. 11. - (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi aferenţi punctelor de predare-preluare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) OTS are obligaţia să verifice parametrii tehnologici conveniţi, în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(3) Utilizatorul ST poate solicita participarea la verificarea prevăzută la alin. (2) în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.

(4) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care utilizatorul ST a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(5) Atunci când valorile parametrilor tehnologici conveniţi nu se înscriu în limitele convenite cu utilizatorul ST, OTS procedează la restabilirea acestora în termen de maximum 12 ore de la momentul verificării,

Art. 12. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRparametrii10 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

b) NTRparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, primite;

c) NRCLparametrii - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NverificareP24 - numărul verificărilor privind valorile parametrilor tehnologici conveniţi, la care OTS a dat curs într-un interval de timp mai mic de 24 de ore de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei;

b) NTverificareP - numărul total de sesizări/reclamaţii privind nerespectarea parametrilor tehnologici conveniţi.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 13. - (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.

(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 11-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (2) şi/sau alin. (5), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 500 lei.

Art. 14. - OTS are obligaţia de a respecta, în punctele de predare-preluare, cerinţele de calitate a gazelor naturale impuse de Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la calitatea gazelor naturale în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) Răspunsul OTS la sesizările/reclamaţiile menţionate la alin. (1) se elaborează pe baza datelor furnizate de buletinele de analiză cromatografică, precum şi de determinările specifice necesare, aferente perioadei ce face obiectul sesizării/ reclamaţiei.

(3) La cererea utilizatorului ST, OTS are obligaţia să transmită acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, buletinele de analiză cromatografică şi rezultatele determinărilor specifice aferente zonei de calitate a gazelor naturale şi a perioadei specificate de utilizator.

Art. 16. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

 

a) NRcalitate15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

b) NTRcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale, primite;

c) NRCLcalitate - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind calitatea gazelor naturale, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 17. - (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 2.000 lei.

(2) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(3) Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Art. 18. - (1) OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui utilizator ST, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(2) OTS are obligaţia de a se deplasa la faţa locului pentru constatări cu privire la modul de funcţionare a sistemului/ mijlocului de măsurare a gazelor naturale, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(3) Utilizatorul ST poate participa la constatarea prevăzută la alin. (2), în condiţiile stabilite prin Convenţia-cadru; în cazul în care utilizatorul ST nu participă la constatare, OTS efectuează constatarea în lipsa acestuia.

(4) Rezultatele constatării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OTS; în situaţia în care utilizatorul ST a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(5) în situaţia în care, în urma constatării prevăzute la alin. (2), utilizatorul ST doreşte verificarea metrologică a sistemului/mijlocului de măsurare, acesta depune/transmite o cerere la OTS, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.

Art. 19. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRmăsurare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora:

b) NTRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, primite;

c) NRCLmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 18 alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NVmăsurare2 - numărul sistemelor/mijloacelor de măsurare a cantităţilor de gaze naturale supuse constatării modului de funcţionare, într-un interval de timp mai mic de două zile lucrătoare de la data înregistrării sesizărilor/reclamaţiilor;

b) NTRmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, primite;

c) NRCLmăsurare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale, clasate.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 20. - (1) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(2) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 500 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP2 - Accesul la ST

Art. 21. - La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a răspunde în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi acordul sau refuzul de acces la ST.

Art. 22. - OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise, ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la accesul la ST, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

Art. 23. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiilor prevăzute la art. 21 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) Nacces - numărul acordurilor sau refuzurilor de acces la ST emise într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării cererii de acces;

b) NTCacces - numărul total al cererilor de acces la ST primite.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 22 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRacces15 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

b) NTRacces - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST primite;

c) NRCLacces - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind accesul la ST clasate.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 24. - (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 21, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 60 lei;

b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant a documentelor necesare.

(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 22, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

IP3 - Racordarea la ST

Art. 25. - La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi avizul tehnic de racordare sau refuzul privind racordarea la ST.

Art. 26. - OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la racordarea la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Art. 27. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiilor prevăzute la art. 25 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) Nracordare - numărul avizelor tehnice de racordare şi al refuzurilor de racordare la ST, emise într-un interval de timp mai mic de 30 zile de la data înregistrării cererii de racordare;

b) NTCracordare - numărul total al cererilor privind racordarea la ST primite.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 26 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRracordare15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST la care OTS a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora:

b) NTRracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST primite;

c) NRCLracordare - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la ST clasate.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 28. - (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 25, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 60 lei;

b) suplimentar, 10 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 zile de întârziere.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau utilizatorul ST a documentelor necesare.

(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 26, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Art. 29. - Pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare la ST sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OTS are obligaţia să finalizeze lucrările şi să pună în funcţiune instalaţia de racordare în termenul stabilit în contractul de racordare.

Art. 30. - OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/ reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Art. 31. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 29 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NIR - numărul instalaţiilor de racordare puse în funcţiune într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut în contractul de racordare;

b) NTIR - numărul total al instalaţiilor de racordare puse în funcţiune.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită  ≥ 95%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 30 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRperpif15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

b) NTRperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare primite;

c) NRCLperpif - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor privind proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare clasate.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 32. - (1) Pentru nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 29, OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează neemiterii de către terţi în termenul legal a unor avize/aprobări/autorizaţii sau transmiterii cu întârziere de către solicitantul ori utilizatorul ST a documentelor necesare solicitate de OTS.

(3) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 30 OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 zile lucrătoare de întârziere.

IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST

Art. 33, - în situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemului de transport al gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestuia, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, OTS are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.

Art. 34. - OTS are obligaţia de a răspunde la sesizările/ reclamaţiil8 scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Art. 35. - (1) Indicatorul specific de performantă aferent obligaţiei prevăzute la art. 34 se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NRrefacere - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

b) NTRrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, primite;

c) NRCLrefacere - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele ST, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

Art. 36. - Pentru nerespectarea termenului prevăzut la art. 34, OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/ reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Art. 37. - (1) OTS are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor ST.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OTS dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu au relaţii contractuale cu OTS.

(3) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 400 lei.

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale

Art. 38. - (1) în situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OTS are obligaţia să notifice telefonic sau prin poşta electronică fiecare utilizator ST afectat, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(2) OTS are obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât, în situaţia unor limitări şi/sau întreruperi neplanificate, reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale să se realizeze cât mai urgent.

(3) în situaţia în care durata limitării/întreruperii neplanificate este mai mare de 24 de ore, OTS are obligaţia să notifice utilizatorii ST afectaţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.

Art. 39. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 38 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

\a) NU6 - numărul utilizatorilor ST afectaţi, notificaţi în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul limitării/întreruperii neplanificate;

b) NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 38 alin, (3) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NU24 - numărul utilizatorilor ST afectaţi pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, notificaţi corespunzător;

b) NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

Art. 40. - (1) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 38 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 200 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 7-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate.

(2) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 38 alin. (3), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.

IP6 - Notificarea limitărilor şl/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale

Art. 41. - (1) OTS are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de transport şi de sistem ăl gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare/ reabilitare/reparaţie/modernizare/exploatare şi întreţinere.

(2) OTS publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:

a) limitările şi/sau întreruperile planificate prevăzute la alin. (1), până la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;

b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.

Art. 42. - (1) în situaţia în care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OTS are obligaţia de a notifica utilizatorii ST afectaţi, în scris, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu privire la data şi ora reluării prestării serviciului.

(2) OTS are obligaţia să reia prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (1).

Art. 43. - (1) Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

 

a) NU5 - numărul utilizatorilor ST afectaţi care au fost notificaţi într-un interval de timp mai mare de 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;

b) NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

(3) Indicatorul specific de performanţă care stabileşte gradul de îndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NUreluare - numărul utilizatorilor ST afectaţi pentru care prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost reluată la termenul specificat în notificare;

b) NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor ST afectaţi.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

Art. 44. - (1) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la art. 42 alin. (1) şi/sau alin. (2), OTS are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.

(2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) nu se plătesc în cazul în care OTS prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la art. 42 alin. (2) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.

IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

Art. 45. - (1) OTS are obligaţia de a răspunde oricăror solicitări/sesizări/reclamaţii privind serviciul de transport şi de

sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.

(2) în categoria solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi solicitări/sesizări/reclamaţii, se face referire la două sau mâi multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OTS prevăzute la art. 11 alin. (2)-(5) şi la art. 18 alin. (2)-(5).

Art. 46. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 45 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) NSSR30 - numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;

b) NTSSR - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, primite;

c) NSSRclasate - numărul total al solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, clasate.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 80%.

Art. 47. - Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la art. 45 alin. (1), OTS are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere

IP8 - Tel Verde

Art. 48, - (1) OTS are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST.

(2) OTS are obligaţia sa păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:

a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;

b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de Siguranţă a ST, inclusiv al celor referitoare la scăpările de gaze naturale;

c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a ST;

d) numărul de apeluri de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.

(3) în cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OTS are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.

(4) OTS are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie prevăzute la alin. (3) la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului, dar nu mai mult de 6 ore de la momentul primirii apelului, în vederea remedierii defecţiunii.

(5) în cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare aparţinând OTS, acesta are obligaţia de a comunica utilizatorului ST afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere, în conformitate cu prevederile Convenţiei-cadru.

Art. 49. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. d) se calculează cu formulă:

 

, (%) unde:

 

a) NAtimp60 - numărul apelurilor de urgenţă cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde;

b) NAtotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) se calculează cu formula:

 

 

 

, (%) unde:

 

a) NASC6 - numărul apelurilor de urgenţă referitoare la scăpări de gaze naturale, la care deplasarea echipei de intervenţie s-a efectuat într-un interval de timp mai mic de 6 ore de la momentul primirii apelului;

b) NASCtotal - numărul total de apeluri de urgenţă referitoare la scăpări de gaze naturale, primite.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

Art. 50. - (1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OTS la cererea îndreptăţită a solicitantului sau a utilizatorului ST, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Cererea scrisă privind plata compensaţiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OTS devin scadente.

(3) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.

(4) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres „Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă ...”.

(5) Plata de către OTS a compensaţiilor nu îi exonerează pe acesta de plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.

Art. 51. - În cazul în care OTS nu efectuează plata compensaţiilor stabilite în prezentul standard în termenul şi îh condiţiile prevăzute la art. 50, acesta are obligaţia să plătească solicitantului:

a) dublul compensaţiilor datorate. Începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 50 alin. (1);

b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 50 alin. (1).

Art. 52. - (1) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la art. 50 alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%) unde:

 

a) Ncomp30 - numărul cererilor privind piaţa compensaţiilor achitate într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării;

b) NTCcomp - numărul total al cererilor privind plata compensaţiilor, primite.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 90%.

 

CAPITOLUL III

Modalităţii de comunicare

 

Art. 53. - (1) La solicitările/sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator ST, OTS are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.

(2) Obligaţia OTS de a răspunde la solicitări/sesizări/ reclamaţii se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

(3) OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă;

d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul sau utilizatorul ST.

(4) în cazul în care solicitantul sau utilizatorul ST specifică o anumită modalitate de comunicare, OTS are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.

(5) Data la care OTS transmite răspunsul se consideră:

a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;

b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;

c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică.

Art. 54. - (1) Solicitantul sau utilizatorul ST are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea de către OTS a obligaţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile prezentului standard.

(2) Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 90 de zile de la data la care obligaţiile OTS prevăzute de prezentul standard devin scadente.

Art. 55. - (1) în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, OTS are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a utilizatorilor ST, în conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:

a) calitatea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor ST în capacitatea OTS de a opera ST în condiţii de siguranţă;

b) atitudinea şi competenţa personalului OTS cu care solicitantul sau utilizatorul ST vine în contact;

c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OTS;

d) promptitudinea în soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/ reclamaţiilor;

e) modul de soluţionare a solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor;

f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi utilizatorilor ST.

(2) În urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1), OTS raportează anual la ANRE:

a) numărul de respondenţi;

b) criteriile avute în vedere;

c) interpretarea rezultatelor;

d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.

 

CAPITOLUL IV

Evidenţe şi raportări

 

Art. 56. - (1) Pentru fiecare an gazier, OTS are obligaţia să ţină evidenţa:

a) solicitărilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 2;

b) solicitărilor, sesizărilor şi a reclamaţiilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale;

c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate în prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 1.

(2) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze zilnic evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c).

Art. 57. - (1) OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:

a) raportul privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;

c) numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:

 

 , unde:

 

NSi - numărul cererilor procesate în intervalul de timp ti;

ti - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;

NSt - numărul total de cereri primite;

d) numărul total al solicitărilor, sesizărilor şi al reclamaţiilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:

 

 , unde:

 

NRi - numărul solicitărilor, sesizărilor şi al reclamaţiilor procesate în intervalul de timp ti;

ti - durata de procesare a reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor, exprimată în zile;

NRt - numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor primite;

e) informaţiile prevăzute la art. 55 alin. (2);

f) evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a);

g) evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. c), în format fişier XML.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită/ împuternicite să reprezinte legal OTS.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al OTS sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OTS.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în original, la ANRE; documentele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format electronic editabil, prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

Art. 58. - (1) OTS are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 57 alin, (1) lit. a).

(2) OTS are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.

Art. 59. - OTS are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

Art. 60. - Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 61. - În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OTS are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

Art. 62. - Nerespectarea prevederilor prezentului standard se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 63. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.

 

ANEXA Nr. 1

la standard

 

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi neplanificate

 

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Tipul limitării/ întreruperii

Denumire lucrare/ motiv limitare şi/sau întrerupere

Locaţia limitării/întreruperii

Punct de ieşire/intrare afectat

Utilizator ST afectat

Perioada planificată de execuţie a lucrării 2

Data şi ora limitării/ întreruperii

Data şi ora reluării prestării serviciului

Observaţii

SIRUTA

Localitate

Judeţ

Coordonate

GPS1 început

Coordonate

GPS1 sfârşit

Puncte de ieşire din SNT

Puncte de intrare în SNT

Data

Ora

Data

Ora

 

Neplanificată

Planificată

X1

Y1

X2

Y2

Limitare

Întrerupere

Limitare

Întrerupere

 

 

 

 

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

 

 

1 Coordonate GPS în sistem STEREO 70.

2 Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

la standard

 

Evidenţa solicitărilor privind accesul la sistemul de transport al gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitatea aparţinătoare

Judeţul

Solicitare acces

Soluţionare acces

Număr

Data

Mod de soluţionare acord/refuz

Număr

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitatea aparţinătoare

Judeţul

Solicitare racordare

Soluţionare racordare

Număr

Data

Mod de soluţionare aviz tehnic/refuz

Număr

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 3

la standard

 

Raport privind nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă a serviciului de transport al gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Indicator specific de performanţă

Condiţia de realizare a performanţei, în %

Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului

Valoare termen

Grad de îndeplinire a condiţiei de performanţă %

1.

IP0

IP10

90%

NT0

 

 

NT2

 

Nînreg

 

Nclasate

 

2.

IP1

IP11

95%

NRparametri10

 

 

NTRparametrii

 

NRCLparametrii

 

IP21

95%

NverificareP24

 

 

NTverificareP

 

IP31

95%

NRcalitate15

 

 

NTRcalitate

 

NRCLcalitate

 

IP41

95%

NRmăsurare15

 

 

NTRmăsurare

 

NRCLmăsurare

 

IP51

95%

N\/măsurare2

 

 

NTRmăsurare

 

NRCLmăsurare

 

3.

IP2

IP12

95%

Nacces

 

 

NTCacces

 

IP22

95%

NRacces15

 

 

NTRacces

 

NRCLacces

 

4.

IP3

IP13

95%

Nracordare

 

 

NTCracordare

 

IP23

95%

NRracordare15

 

 

NTRracordare

 

 

NRCLracordare

 

IP33

95%

NIR

 

 

NTIR

 

IP43

95%

NRperpif15

 

 

NTRperpif

 

NRCLperpif

 

5.

IP4

IP14

90%

N45

 

 

Nconvenţie

 

NTL

 

IP24

95%

NRrefacerel5

 

 

NTRrefacere

 

NRCLrefacere

 

6.

IP5

IP15

98%

NU6

 

 

NUafeciaţi

 

IP25

98%

NU24

 

 

NUafectaţi

 

7.

IP6

IP16

90%

NU3

 

 

NUafectaţi

 

IP26

98%

NUreluare

 

 

NUafectaţi

 

NUafectaţi

 

8.

IP7

IP17

80%

NSSR30

 

 

NTSSR

 

 

NSSRclasate

 

 

9.

IP8

IP18

90%

NAtimp60

 

 

NAtotal

 

 

IP28

98%

NASC6

 

 

NASCtotal

 

 

10.

IP9

IP19

90%

Ncomp30

 

 

NTCcomp

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 4

la standard

 

Bilanţul compensaţiilor plătite

 

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale

 

Nr. licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OTS a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Numărul cererilor privind plata compensaţiilor

Cuantumul total al compensaţiilor achitate (lei)

1.

IP0 - înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

 

 

2.

IP1 - Respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

 

 

3.

IP2 - Accesul la sistemul de transport al gazelor naturale

 

 

4.

IP3 - Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

 

 

5.

IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de transport al gazelor naturale

 

 

6.

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de transport şi de sistem al gazelor naturale

 

 

7.

IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului

 

 

8.

IP7 - Soluţionarea solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor privind prestarea serviciului de transport ai gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanţă

 

 

9.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prevederile standardului de performanţă

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile:

- art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;

- art. 134 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.

Art. 5. - Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă aferenţi perioadei 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2016, întocmită în conformitate cu prevederile legale existente până la data intrării în vigoare a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 6. - De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem ai gazelor naturale.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2015.

Nr. 162.

 

STANDARD DE PERFORMANŢĂ

pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul standard reglementează calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale şi stabileşte indicatorii de performanţă.

Art. 2. - (1) Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

a) utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

b) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

c) persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

d) persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizare/reclamaţie/solicitare referitoare la serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

e) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi:

a) înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

b) contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

c) respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

d) accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

e) racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

f) refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

g) limitarea/întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

Art. 3. - Prevederile prezentului standard nu se aplică:

a) în situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale;

b) în caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale;

c) la apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 4. - (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentul standard se definesc după cum urmează:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) DTAC - documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

c) IP - indicator de performanţă;

d) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

e) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

f) an gazier - perioada de timp începând cu ora 06,00 din data de 1 octombrie a anului curent şi terminând cu ora 06,00 din data de 1 octombrie a anului următor;

g) indicator de performanţă - parametru prin care se stabileşte nivelul de calitate pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin, (2);

h) întrerupere neplanificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale fără înştiinţarea în prealabil a utilizatorului SD;

i) întrerupere planificată - întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale cu înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor SD;

j) serviciu de distribuţie şi de sistem - totalitatea activităţilor necesare pentru rezervarea de capacitate şi vehicularea gazelor naturale prin SD, pentru exploatarea şi dezvoltarea SD şi, după caz, interconectarea cu alte sisteme, precum şi pentru racordarea la SD a solicitanţilor;

k) solicitant - orice persoană fizică sau juridică care depune/transmite o cerere scrisă la OSD;

l) solicitare - orice cerere scrisă depusă/transmisă la OSD, alta decât pentru prestarea unei activităţi conexe celei de operare a SD;

m) utilizator SD - orice persoană fizică sau juridică ce este deservită de SD şi/sau ale cărei obiective sunt racordate la acesta.

(2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Indicatori de performanţă

 

Art. 5. - Pentru activităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc următorii indicatori generali de performanţă:

a) IP0 - înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

b) IP1 - contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale;

c) IP2 - accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

d) IP3 - racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

e) IP4 - refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

f) IP5 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

g) IP6 - notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

h) IP7 - soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard;

i) IP8 - Tel Verde;

j) IP9 - realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard.

IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Art. 6. - (1) Pentru primirea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor OSD are obligaţia să înfiinţeze şi să menţină:

a) un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;

b) un serviciu permanent de voce şi date, respectiv telefon, fax, poştă electronică;

c) o secţiune pe pagina proprie de internet pentru preluarea online a acestora.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de corespondenţă, pentru preluarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor.

(3) în momentul primirii, OSD are obligaţia să înregistreze, cu număr unic, fiecare sesizare/reclamaţie/solicitare,

(4) Sesizările/Reclamaţiile/Solicitările primite de către OSD după încheierea programului de lucru cu publicul se înregistrează în următoarea zi lucrătoare.

(5) OSD are obligaţia să transmită solicitantului sau utilizatorului SD numărul de înregistrare prevăzut la alin. (3), astfel:

a) pe loc, pentru cele depuse la biroul specializat;

b) în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele primite:

(i) online;

(ii) prin poştă electronică;

(iii) prin fax;

(iv) prin poştă.

(6) Numărul de înregistrare pentru sesizările/reclamaţiile/ solicitările prevăzute la alin. (5) lit. b) se transmite de către OSD prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă.

(7) în cazul în care solicitantul sau utilizatorul SD specifică o anumită modalitate de comunicare OSD are obligaţia să transmită numărul de înregistrare pe calea specificată.

(8) Sesizările/Reclamaţiile/Solicitările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale solicitantului sau ale utilizatorului SD se clasează fără ca OSD să emită răspuns.

(9) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (5) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

 

unde:

NT0 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis conform prevederilor alin. (5) lit. a);

NT2 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, al căror număr de înregistrare a fost transmis într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la alin. (5) lit. b);

Nînreg - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite şi înregistrate conform prevederilor alin. (3);

Nclasate - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor primite, înregistrate şi clasate.

(10) Indicatorul prevăzut la alin. (9) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 90%.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) lit. b) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 3-a zi lucrătoare de la data înregistrării

sesizării/reclamaţiei/solicitării prevăzute la alin. (3), dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP1 - Contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

Art. 7. - Indicatorul general de performanţă se referă la următoarele:

a) contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale;

b) asigurarea presiunii gazelor naturale;

c) asigurarea calităţii gazelor naturale;

d) măsurarea gazelor naturale.

Art. 8. - (1) La cererea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice, care îndeplineşte condiţiile încheierii unui contract de distribuţie a gazelor naturale, OSD are obligaţia să transmită acesteia documentul în cauză, în vederea semnării; termenul pentru transmiterea contractului este de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzuta în Contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

NCTR10 - numărul contractelor de distribuţie a gazelor naturale transmise într-un interval de timp mai mic de 10 zile de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, prevăzută de legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale;

NTCTRSD - numărul total de solicitări primite de OSD în vederea contractării serviciului de distribuţie a gazelor naturale,

(3) Indicatorul prevăzut la alin. (2) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 90%.

(4) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 11-a zi de la data înregistrării cererii şi/sau a documentaţiei complete, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Art. 9. - (1) OSD are obligaţia să asigure utilizatorilor SD livrarea cantităţilor de gaze naturale, în punctele de predare-preluare comercială, la presiunea prevăzută în avizul tehnic de racordare şi/sau în contractul de distribuţie a gazelor naturale.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui utilizator SD, cu privire la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(3) OSD are obligaţia să verifice la faţa locului presiunea gazelor naturale, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei.

(4) OSD are obligaţia să notifice utilizatorul SD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data, ora şi locul unde urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (3).

(5) Utilizatorul SD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (3); în cazul în care utilizatorul SD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (4), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia.

(6) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (3) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care utilizatorul SD a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(7) Atunci când valoarea măsurată a presiunii de livrare a gazelor naturale nu se înscrie în limitele precizate în avizul tehnic de racordare şi/sau în contractul de distribuţie, OSD procedează la restabilirea valorii acesteia.

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%),

unde:

NP15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

NPTR - numărul total de sesizări/reclamaţii referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale primite;

NPclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la nerespectarea valorii presiunii gazelor naturale clasate.

(9) Indicatorul prevăzut la alin. (8) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere,

(12) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Art. 10. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale utilizatorilor SD, cu privire la calitatea gazelor naturale, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(2) Răspunsul OSD la sesizările/reclamaţiile cu privire la calitatea gazelor naturale se elaborează pe baza datelor primite de la operatorul sistemului din amonte, pentru zona respectivă de calitate, aferente perioadei de facturare.

(3) OSD poate clasa sesizările/reclamaţiile cu privire strict la valoarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale utilizată la facturare, primite după 60 de zile de la data emiterii facturii de gaze naturale.

(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

unde:

NC15 - numărul reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

NTCAL - numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale primite;

NCalClasat - numărul total al reclamaţiilor/sesizărilor referitoare la calitatea gazelor naturale clasate.

(5) Indicatorul prevăzut la alin. (4) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(6) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei:

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Art. 11. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui utilizator SD, cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea acesteia.

(2) în situaţia în care sesizarea/reclamaţia se referă la funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD are obligaţia să verifice la locul de consum funcţionarea acestuia, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei; la faţa locului se verifică, după caz, cel puţin următoarele: etanşeitatea îmbinărilor, existenţa şi integritatea sigiliilor OSD, funcţionarea sistemului/mijlocului de măsurare la debitul minim şi la debitul maxim al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(3) OSD are obligaţia să notifice utilizatorul SD, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, cu privire la data şi ora când urmează să se efectueze verificarea prevăzută la alin. (2).

(4) Utilizatorul SD poate participa la verificarea prevăzută la alin. (2); în cazul în care utilizatorul SD nu dă curs notificării prevăzute la alin. (3), OSD efectuează verificarea în lipsa acestuia.

(5) Rezultatele verificării prevăzute la alin. (2) se înscriu în documentele specifice întocmite de către OSD; în situaţia în care utilizatorul SD a fost prezent la verificare, contrasemnează aceste documente.

(6) în situaţia în care în urma verificării prevăzute la alin. (2) utilizatorul SD doreşte verificarea metrologică a sistemului/ mijlocului de măsurare, acesta depune o cerere la OSD, iar verificarea metrologică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările ulterioare.

(7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

NM15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

NTM - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale primite;

NMclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la măsurarea cantităţilor de gaze naturale clasate.

(8) Indicatorul prevăzut la alin. (7) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

(10) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 6-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

(11) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 5 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 4-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP2 - Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Art. 12. - (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi acordul sau refuzul de acces la SD.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la accesul la SD, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

Nacces - numărul acordurilor sau refuzurilor de acces la SD emise într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării cererilor de acces;

NTSacces - numărul total al cererilor de acces la SD primite.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%),

unde:

NAcces15 - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor referitoare la accesul la SD, la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile de la data înregistrării acestora;

NTRacces - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la accesul la SD;

NTclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la accesul la SD.

(6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(7) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de acces, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau utilizator SD a documentelor necesare.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

IP3 - Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Art. 13. - (1) La cererea scrisă a oricărui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligaţia de a răspunde în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia; răspunsul poate fi avizul tehnic de racordare sau refuzul privind racordarea la SD.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la racordare la SD, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

NA - numărul avizelor tehnice de racordare şi al refuzurilor de racordare la SD, emise într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării cererilor de racordare;

NTSracord - numărul total al cererilor de racordare la SD.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

 

unde:

NRR20 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor privind racordarea la SD la care OSD a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

NTRracord - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la racordarea la SD;

NRclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la racordarea la SD.

(6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(7) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii de racordare, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte cu documente justificative că neîndeplinirea obligaţiilor sale se datorează transmiterii cu întârziere de către solicitant sau utilizator SD a documentelor necesare.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

Art. 14. - (1) Pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OSD are următoarele obligaţii:

a) să depună documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - DTAC - în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare;

b) să pună în funcţiune instalaţia de racordare, în termenul de realizare a lucrărilor prevăzut în contractul de racordare la SD.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, în termen de maximum 20 de zile de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (1) lit. a) se calculează cu formula:

 

, (%),

unde:

N90- numărul documentaţiilor DTAC depuse într-un interval de timp mai mic de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare;

NTDTAC - numărul total al documentaţiilor DTAC.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

 

unde:

Nir - numărul instalaţiilor de racordare puse în funcţiune, într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut în contractul de racordare;

NTir - numărul total al instalaţiilor de racordare puse în funcţiune.

(6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(7) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

 

 

, (%),

 

unde:

NR20EX - numărul sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 20 de zile de la data înregistrării acestora;

NTREX - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

NREXclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la proiectarea, execuţia, recepţia şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

(8) Indicatorul prevăzut la alin. (7) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(9) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 21-a zi de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile de întârziere.

IP4- Refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale

Art. 15. - (1) în situaţia în care, în exercitarea dreptului de uz şi de servitute pentru executarea lucrărilor necesare în vederea dezvoltării, reabilitării, modernizării, exploatării şi întreţinerii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale sau a unei părţi componente a acestora, sunt afectate terenuri şi/sau bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, OSD are obligaţia de a readuce la starea iniţială terenurile şi/sau bunurile afectate.

(2) OSD are obligaţia de a răspunde la sesizările/reclamaţiile oricărui solicitant sau utilizator SD, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la Obiectivele SD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(3) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (2) se calculează cu formula:

 

, (%),

unde:

NL15 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

NTRL - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor primite, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD;

NLclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor clasate, cu privire la refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele SD.

(4) Indicatorul prevăzut la alin. (3) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 90%.

(5) Pentru nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 20 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 16-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

Art. 16. - (1) OSD are obligaţia să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a utilizatorilor SD.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care OSD dovedeşte, cu documente justificative, că neîndeplinirea obligaţiei este rezultatul solicitărilor/acţiunilor unor terţi, indiferent dacă aceştia au sau nu relaţii contractuale cu OSD.

(3) Pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 200 lei.

IP5 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Art. 17. - (1) Atunci când prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă neplanificat, OSD are obligaţia de a notifica utilizatorii SD,în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore de la momentul limitării/întreruperii, cu privire la motivul limitării/întreruperii, data şi ora preconizată pentru reluarea prestării serviciului.

(2) în situaţia în care nu este posibilă reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la data şi ora comunicate iniţial, OSD are obligaţia să notifice utilizatorii SD, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la informarea iniţială, asupra evoluţiei situaţiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei şi a orei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.

(3) în cazul în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mic de 100 de utilizatori SD, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se consideră îndeplinite prin lipirea de afişe la limita de proprietate a acestora.

(4) Pentru situaţiile în care limitarea şi/sau întreruperea neplanificată a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale afectează un număr mai mare de 100 de utilizatori SD, OSD are obligaţia să efectueze notificările prevăzute la alin. (1) şi (2), prin anunţuri publice realizate prin intermediul mass-mediei.

(5) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

NU12 - numărul utilizatorilor SD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mic de 12 ore;

NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor SD afectaţi.

(6) Indicatorul prevăzut la alin. (5) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 95%.

(7) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenele prevăzute la alin. (1) şi/sau alin. (2), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 100 lei;

b) suplimentar, 2 lei pentru fiecare oră de întârziere, începând cu a 13-a oră de la momentul limitării/întreruperii neplanificate prevăzute la alin. (1) şi/sau de la informarea iniţială, prevăzută la alin. (2).

IP6 - Notificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Art. 18. - (1) OSD are dreptul să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparaţie, modernizare, exploatare.

(2) OSD publică pe pagina proprie de internet, folosind modelul din anexa nr. 1:

a) limitările şi/sau întreruperile planificate a prestării serviciului de distribuţie şi de sistem, prevăzute la alin. (1), până cel târziu la data de 1 iulie a anului curent, pentru anul gazier următor;

b) modificarea limitărilor şi/sau întreruperilor planificate prevăzute la lit. a), precum şi justificarea acesteia, cu cel puţin 30 de zile anterior modificării.

(3) în cazul în care prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale este limitată şi/sau întreruptă planificat, OSD are obligaţia de a notifica utilizatorii SD afectaţi, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data începerii lucrărilor, cu privire la motivul, data şi ora limitării/întreruperii, precum şi cu data şi ora reluării prestării serviciului.

(4) OSD are obligaţia să reia prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale la termenul specificat în notificarea prevăzută la alin. (3).

(5) OSD îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (3) prin una dintre următoarele variante:

a) afişează anunţul la limita de proprietate a utilizatorilor;

b) transmite utilizatorului anunţul prin poştă, poştă electronică sau sms;

c) transmite anunţul public prin intermediul mass-mediei.

(6) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzute la alin. (3) se calculează cu formula:

 

,

unde:

NU2 - numărul utilizatorilor SD afectaţi, notificaţi într-un interval de timp mai mare de 2 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor;

NUafectaţi - numărul total al utilizatorilor SD afectaţi.

(7) Indicatorul prevăzut la alin. (6) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

(8) Pentru nerespectarea obligaţiilor în termenele prevăzute la alin. (3) şi/sau alin. (4), OSD are obligaţia să plătească solicitantului o compensaţie în valoare de 100 lei.

(9) Compensaţiile prevăzute la alin. (8) nu se plătesc în cazul în care OSD prezintă documente justificative din care rezultă că respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (4) nu a fost posibilă datorită unor acţiuni sau restricţii impuse de terţi.

IP7 - Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în cadrul prezentului standard

Art. 19. - (1) OSD are obligaţia de a răspunde oricărei sesizări/reclamaţii/solicitări cu privire la prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora.

(2) în categoria sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi cazurile în care, în cuprinsul aceleaşi sesizări/reclamaţii/solicitări, se face referire la două sau mai multe situaţii tratate distinct în prezentul standard.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere obligaţiilor OSD prevăzute la art. 9 alin. (2)-(7), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2)-(5), art. 17 alin. (1)-(5), precum şi art. 18 alin. (2)-(4).

(4) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula:

 

, (%),

Unde:

Nînreg30 - numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;

NTSprimite - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor primite, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard;

NSclasat - numărul total al sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor clasate, altele decât cele tratate distinct în prezentul standard.

(5) Indicatorul prevăzut la alin. (4) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 80%.

(6) Pentru nerespectarea obligaţiei în termenul prevăzut la alin. (1), OSD are obligaţia să plătească solicitantului următoarele compensaţii:

a) o sumă fixă în valoare de 10 lei;

b) suplimentar, 1 leu pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, începând cu a 31-a zi lucrătoare de la data înregistrării sesizării/reclamaţiei, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare de întârziere.

IP8 - Tel Verde

Art. 20. - (1) OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD.

(2) OSD are obligaţia să păstreze, pentru fiecare an gazier, pe o perioadă de 3 ani calendaristici, următoarele informaţii:

a) numărul total de apeluri primite la Tel Verde;

b) numărul apelurilor cu privire la apariţia unor defecţiuni de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD, inclusiv cele referitoare la scăpările de gaze naturale;

c) numărul apelurilor cu privire la acţiunile unor terţi de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD;

d) numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde.

(3) în cazul apelurilor cu privire la scăpări de gaze naturale, OSD are obligaţia de a preciza perioada estimată în care urmează să sosească echipa de intervenţie la locul semnalat.

(4) OSD are obligaţia să asigure deplasarea echipei de intervenţie, prevăzută la alin. (3), la locul semnalat, în cel mai scurt timp posibil de la momentul primirii apelului.

(5) în cazul în care scăpările de gaze naturale sunt localizate după sistemul/mijlocul de măsurare, dar înainte de robinetul de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare aparţinând OSD, acesta are obligaţia de a-i comunica, în cel mai scurt timp posibil, utilizatorului SD afectat apariţia defecţiunii, măsurile luate, precum şi durata estimată pentru remediere.

Art. 21. - (1) Indicatorul specific de performanţe aferent obligaţiei prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

NAtimp - numărul apelurilor cu timp de aşteptare mai mic sau egal cu 60 de secunde:

NAtotal - numărul total de apeluri de urgenţă primite la Tel Verde.

(2) Indicatorul prevăzut la alin. (1) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 98%.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

Art. 22. - (1) Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard se efectuează de către OSD la cererea îndreptăţită a solicitantului sau a utilizatorului SD.

(2) Cererea scrisa privind plata compensaţiilor poate fi depusă în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD devin scadente.

(3) OSD are obligaţia de a plăti compensaţiile datorate în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, prevăzută la alin. (1).

(4) Modalitatea de plată a compensaţiilor se stabileşte de comun acord între părţi.

(5) Pe instrumentele de plată prin care se plătesc compensaţiile datorate se specifică expres „Contravaloare compensaţii conform indicatorului de performanţă...”.

(6) Plata de către OSD a compensaţiilor nu îl exonerează pe acesta de la plata altor daune stabilite de instanţa de judecată şi/sau de alte reglementări aplicabile.

(7) în cazul în care OSD nu efectuează plata compensaţiilor în termenul prevăzut la alin. (3), acesta are obligaţia să plătească solicitantului:

a) dublul compensaţiilor datorate, începând cu a 31-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1);

b) triplul compensaţiilor datorate, începând cu a 61-a zi de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1).

(8) Indicatorul specific de performanţă aferent obligaţiei prevăzută la alin. (3) se calculează cu formula:

 

, (%),

 

unde:

Ncomp30 - numărul cererilor privind plata compensaţiilor care au fost achitate într-un interval de timp mai mic de 30 de zile de la data înregistrării acestora;

NTcererecomp - numărul total al cererilor privind plata compensaţiilor.

(9) Indicatorul prevăzut la alin. (8) se consideră performant dacă este îndeplinită condiţia  ≥ 90%.

 

CAPITOLUL III

Modalităţi de comunicare

 

Art. 23. - (1) La sesizările/reclamaţiile/solicitările scrise ale oricărui solicitant sau utilizator SD, OSD are obligaţia de a analiza aspectele semnalate şi de a răspunde, în scris, cu privire la rezultatul analizei efectuate şi la măsurile dispuse.

(2) Obligaţia OSD de a răspunde la sesizări/reclamaţii/ solicitări se consideră îndeplinită la data transmiterii răspunsului.

(3) OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) prin una dintre următoarele modalităţi de comunicare:

a) prin poşta electronică;

b) prin fax;

c) prin poştă;

d) prin predare sub semnătură, în situaţia în care răspunsul este ridicat personal de către solicitantul sau utilizatorul SD.

(4) în cazul în care solicitantul sau utilizatorul SD specifică o anumită modalitate de comunicare, OSD are obligaţia să transmită răspunsul prevăzut la alin. (1) pe calea specificată.

(5) Data la care OSD transmite răspunsul se consideră:

a) data predării, dacă răspunsul este ridicat personal, sub semnătură de primire;

b) data transmiterii prin poştă, cu confirmare de primire;

c) data generării raportului afirmativ de primire a acestuia, în cazul expedierii prin fax sau prin poşta electronică.

Art. 24. - (1) Solicitantul sau utilizatorul SD are dreptul de a se adresa la ANRE cu sesizări/reclamaţii în legătură cu nerespectarea, de către OSD, a obligaţiilor care îi revin conform prevederilor prezentului standard.

(2) Sesizările/Reclamaţiile menţionate la alin. (1) se depun în termen de maximum 60 de zile de la data la care obligaţiile OSD, prevăzute de prezentul standard, devin scadente.

Art. 25. - (1) în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, OSD are obligaţia să desfăşoare activităţi de monitorizare anuală a gradului de satisfacţie a solicitanţilor şi a utilizatorilor SD. În conformitate cu familia de standarde ISO 9001, cel puţin cu privire la următoarele criterii:

a) calitatea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, respectiv încrederea utilizatorilor SD în capacitatea OSD de a opera SD în condiţii de siguranţă;

b) atitudinea şi competenţa personalului OSD cu care solicitantul sau utilizatorul SD vine în contact;

c) accesibilitatea informaţiilor privind serviciul prestat de OSD;

d) promptitudinea în soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/ solicitărilor;

e) modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor;

f) satisfacerea cerinţelor solicitanţilor şi utilizatorilor SD.

(2) în urma desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) OSD raportează anual la ANRE:

a) numărul de respondenţi;

b) criteriile avute în vedere;

c) interpretarea rezultatelor;

d) planul de măsuri necesare pentru acţiunile corective.

 

CAPITOLUL IV

Evidenţe şi raportări

 

Art. 26. - (1) Pentru fiecare an gazier, OSD are obligaţia să ţină evidenţa:

a) solicitărilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 2;

b) reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor primite, precum şi a răspunsurilor transmise, defalcată pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale;

c) limitărilor şi/sau întreruperilor planificate şi întreruperilor neplanificate în prestarea serviciului de distribuţie şi sistem al gazelor naturale, întocmită conform anexei nr. 1.

(2) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze trimestrial evidenţa prevăzută la alin. (1) lit. c), până la data de:

a) 3 ianuarie, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie a anului gazier;

b) 3 aprilie, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a anului gazier;

c) 3 iulie, pentru perioada 1 aprilie-30 iunie a anului gazier;

d) 3 octombrie, pentru perioada 1 iulie-1 octombrie a anului gazier.

Art. 27. - (1) OSD are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru anul gazier anterior, următoarele:

a) raportul privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 3;

b) bilanţul compensaţiilor plătite, întocmit conform anexei nr. 4;

c) numărul total al cererilor privind accesul, respectiv racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimata în zile, se calculează cu formula:

 

,

 

unde:

NSi - numărul cererilor procesate în intervalul de timp t|;

ti - durata de procesare a cererii, exprimată în zile;

Nst - numărul total de cereri primite;

d) numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor primite, defalcate pe fiecare indicator specific de performanţă a serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, şi durata medie de procesare a acestora; durata medie de procesare Tm, exprimată în zile, se calculează cu formula:

 

,

unde:

NRi - numărul reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor procesate în intervalul de timp ti;

ti - durata de procesare a reclamaţiilor, sesizărilor şi a solicitărilor, exprimată în zile;

NRt - numărul total al reclamaţiilor, sesizărilor şi al solicitărilor primite;

e) informaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2);

f) evidenţa prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a);

g) evidenţa prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. c), în format fişier XML.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al OSD sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OSD.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se semnează pe fiecare pagină în parte de către reprezentantul legal al OSD sau de către persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să reprezinte legal OSD.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în original, la ANRE; anexele prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format editabil, prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

(5) OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la alin. (1) lit. a).

Art. 28. - OSD are obligaţia să menţină pe pagina proprie de internet evidenţa prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. c) şi raportul prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici.

Art. 29. - OSD are obligaţia să menţină datele care au stat la baza calculării indicatorilor specifici de performanţă din prezentul standard pentru o perioadă de minimum 3 ani gazieri.

Art. 30. - Costurile generate de plata compensaţiilor nu sunt considerate costuri justificate şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 31. - În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OSD are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet.

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor prezentului standard constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 194 pct. 16 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul standard.

 

 

ANEXA Nr. 1

la standard

 

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a evidenţei

 

Anul pentru care se realizează evidenţa

 

 

Nr. crt.

Tipul limitării/ întreruperii

Denumire lucrare/ motiv limitare şi/sau întrerupere

Locaţia limitării/întreruperii

Modul de informare privind limitarea/ întreruperea

Perioada planificată de execuţie a lucrării 2

Data şi ora limitării/ întreruperii

Data şi ora reluării prestării serviciului

Observaţii

SIRUTA

Localitate

Judeţ

Coordonate

GPS1 început

Coordonate

GPS1 sfârşit

Străzi afectate

Data

Ora

Data

Ora

 

Neplanificată

Planificată

X1

Y1

X2

Y2

Limitare

Întrerupere

 

 

1 Coordonate GPS în sistem STEREO 70.

2 Se completează numai pentru limitările/întreruperile planificate.

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

la standard

 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Evidenţa solicitărilor privind accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitate aparţinătoare

Judeţ

Cerere acces

Soluţionare acces

Număr

Data

Mod soluţionare acord/ refuz

Număr

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

Evidenţa solicitărilor privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Solicitant

SIRUTA

Localitate aparţinătoare

Judeţ

Cerere racordare

Soluţionare racordare

Număr

Data

Mod soluţionare aviz tehnic/refuz

Număr

Data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 3

la standard

 

Raport privind indicatorii de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Indicator specific de performanţă

Condiţia pentru performanţa indicatorului - % -

Abreviere termen utilizat pentru calculul indicatorului de performanţă

Valoare termen

Gradul de îndeplinire a condiţiei de performanţă

- % -

0

1

2

3

4

5

6

1.

IP0

IP10

90%

NT0

 

 

NT2

 

Nînreg

 

2.

IP1

 

IP11

90%

NCTR10

 

 

NTCTRSD

 

 

IP21

95%

NP15

 

 

NPTR

 

NPclasat

 

 

 

IP31

95%

NC15

 

 

NTCAL

 

NCalClasat

 

IP41

95%

NM15

 

 

NTM

 

NMclasat

 

3.

IP2

IP12

95%

Nacces

 

 

NTSacces

 

 

IP22

95%

NAcces15

 

 

NTRacces

 

NTclasat

 

4.

IP3

IP13

95%

NA

 

 

NTSracord

 

 

IP23

95%

NRR20

 

 

NTRracord

 

NRclasat

 

IP33

95%

N90

 

 

NTDTAC

 

 

IP43

95%

Nir

 

 

NTir

 

 

IP53

95%

NR20EX

 

 

NTREX

 

NREXclasat

 

5.

IP4

 

IP14

90%

NL15

 

 

NTRL

 

NLclasat

 

6.

IP5

 

IP15

95%

NU12

 

 

NUafectaţi

 

NUafectaţi

 

7.

IP6

 

IP16

98%

NU2

 

 

NUafectaţi

 

NUafectaţi

 

8.

IP7

IP17

 

80%

Nînreg30

 

 

NTSprimite

 

NSclasat

 

9.

IP8

IP18

 

98%

NAtimp

 

 

NAtotal

 

10.

IP9

IP19

90%

Ncomp30

 

 

NTcererecomp

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 4

la standard

 

Bilanţul compensaţiilor plătite

 

Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

Numărul şi data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului

 

Anul pentru care se realizează raportarea

 

 

Nr. crt.

Indicator general de performanţă

Numărul cererilor privind plata compensaţiilor

Cuantumul total al compensaţiilor achitate (lei)

0

1

2

3

1.

IP0 - Înregistrarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

 

2.

IP1 - Contractarea serviciului de distribuţie şi respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale

 

 

3.

IP2- Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

 

4.

IP3 - Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

 

5.

IP4 - Refacerea terenurilor şi/sau a bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale

 

 

6.

IP5 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor neplanificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

 

 

7.

IP6 - Notificarea limitărilor sau întreruperilor planificate şi reluarea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

 

 

8.

IP7 - Soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor privind prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, altele decât cele tratate distinct în standardul de performanţă

 

 

 

9.

IP9 - Realizarea obligaţiei de plată a compensaţiilor datorate în conformitate cu prezentul standard

 

 

 

 

Reprezentant legal al OTS: ……………………….

(numele şi prenumele)

 

Semnătura: