MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 932/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 932         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

351. - Decizie privind eliberarea domnului Aţin Lucian Antochi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

352. - Decizie privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

353. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

354. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura G rişti na Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

355. - Decizie pentru numirea domnului Daniel Picu īn funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei

 

356. - Decizie pentru numirea domnului Călin-Ionuţ Ungur īn funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

357. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea

 

358. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu

 

359. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

360. - Decizie privind reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

361. - Decizie privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

362. - Decizie privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

773. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

374. - Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale” īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Alin Lucian Antochi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Avānd īn vedere propunerea ministrului justiţiei, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 511.27A din 14 decembrie 2015,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alin Lucian Antochi se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 351.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Diana Marielissa Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Avānd īn vedere propunerea ministrului justiţiei, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.200 din 10 decembrie 2015,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Diana Marielissa Voicu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 352.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 

Avānd īn vedere propunerea ministrului justiţiei, īnregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.199 din 10 decembrie 2015,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 353.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 354.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Daniel Picu īn funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei

 

Avānd īn vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea īnalţilor funcţionari publici nr. 26 din 27 noiembrie 2015, prin care se propune numirea īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici a candidatului admis īn urma concursului susţinut īn data de 23 noiembrie 2015, precum şi propunerea Consiliului Concurenţei nr. 16.072 din 8 decembrie 2015,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Picu se numeşte īn funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei.

Art. 2. - Pe data prevăzută la art. 1 īncetează aplicabilitatea Deciziei  prim-ministrului nr. 153/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 379 din 29 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 355.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Călin-Ionuţ Ungur īn funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data de 16 decembrie 2015, domnul Călin-Ionuţ Ungur se numeşte īn funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 356.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 25.917 din 14 decembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 62.286/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către doamna Rozica-Alina Oprea,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Rozica-Alina Oprea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 357.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de ministrul culturii prin Adresa nr. 7.095 din 26 noiembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 61.211/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii de către domnul Andrei Diaconescu,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Diaconescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 358.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria īnalţi lor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediului de Afaceri, formulată prin Adresa nr. 5.796/CGB din 2 decembrie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 60.177/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena-Gabriela Eremia a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (V) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Elena-Gabriela Eremia exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 359.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere Sentinţa civilă nr. 4.450 din 13 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 5.900 din 3 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, prin care s-au dispus anularea Deciziei prim-ministrului nr. 293/2013 privind eliberarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, reintegrarea domnului Balaban Alexandru-Gabriel īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia deţinută anterior emiterii deciziilor contestate şi salariul aferent funcţiei ocupate īn prezent de la data eliberării din funcţie şi pānă la reintegrarea efectivă,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Balaban Alexandru-Gabriel se reintegrează īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministru lui nr. 365/2013 privind transferul īn interesul serviciului al domnului Balaban Alexandru-Gabriel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, īn cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, īşi īncetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 360.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind reintegrarea doamnei Georgeta Modiga īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere Sentinţa civilă nr. 4.450 din 13 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 5.900 din 3 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, prin care s-au dispus anularea Deciziei prim-ministrului nr. 283/2013 privind eliberarea doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, reintegrarea doamnei Georgeta Modiga īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia deţinută anterior emiterii deciziilor contestate şi salariul aferent funcţiei ocupate īn prezent de la data eliberării din funcţie şi pānă la reintegrarea efectivă,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Modiga se reintegrează īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 348/2013 privind transferul, īn interesul serviciului, al doamnei Georgeta Modiga din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului īn funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu al Serviciului economic din cadrul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 519 din 19 august 2013, īşi īncetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 361.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vedere Sentinţa civilă nr. 4.450 din 13 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 5.900 din 3 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal īn Dosarul nr. 30.865/3/2013, prin care s-a dispus anularea Deciziei prim-ministrului nr. 319/2013 privind eliberarea domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, reintegrarea domnului Niculcea Zorinel īn funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia deţinută anterior emiterii deciziilor contestate şi salariul aferent funcţiei ocupate īn prezent de la data eliberării din funcţie şi pānă la reintegrarea efectivă,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Art. 1. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Niculcea Zorinel se reintegrează īn funcţia publică corespunzătoare categoriei īnalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 468/2013 privind transferul īn interesul serviciului al domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, īn funcţia publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, īşi īncetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 362.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

 

ORDIN

privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire

 

Luānd īn considerare referatul de aprobare īntocmit de Direcţia generală ex-ante, avānd īn vedere:

- prevederile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale īn domeniul achiziţiilor publice, precum şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia īn perioada 2014-2020;

- necesitatea fluidizării procesului de achiziţie publică prin prevenirea īntārzierilor īn iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin responsabilizarea autorităţilor contractante īn legătură cu conţinutul acestora,

īn temeiul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se consideră documentaţie de atribuire retransmisă de către autoritatea contractantă īn conformitate cu prevederile art. 331 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia reīncărcată īn SEAP īn termen de maximum 15 zile de la respingere, ca urmare a neconformităţilor constatate la nivelul acesteia.

(2) īn cazul īn care autoritatea contractantă nu reīncarcă īn SEAP documentaţia de atribuire īn termenul prevăzut la alin. (1), se consideră că modificările necesare sunt substanţiale şi astfel documentaţia de atribuire reīncărcată va fi considerată una nouă, necesitānd reluarea īntregului proces de evaluare prevăzut la art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) īn aplicarea prevederilor art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) are obligaţia să evalueze documentaţiile de atribuire īn ordinea primirii acestora īn cadrul aplicaţiei informatice specifice.

(2) Autoritatea contractantă va lua īn calcul şi perioada de timp alocată ANAP pentru verificarea documentaţiei, atunci cānd elaborează calendarul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Art. 3. - (1) Modificarea sau corectarea informaţiilor cuprinse īn documentaţia de atribuire se admite doar īn secţiunile ce fac obiectul deblocării ca urmare a formulării de observaţii şi recomandări de către ANAP rezultate din procesul de evaluare a documentaţiei de atribuire īn conformitate cu prevederile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin excepţie, se admit modificări sau corectări de informaţii īn alte secţiuni ale documentaţiei de atribuire īn situaţia īn care este necesară efectuarea unor corelări īntre informaţiile ce fac obiectul observaţiilor cu cele precizate īn cadrul altor secţiuni, sub rezerva indicării exprese şi motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul sistemului informatic de tip portal care asigură schimbul de informaţii dintre ANAP şi autorităţile contractante,

Art. 4. - Orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerinţe sau informaţii īn alte secţiuni decāt cele asupra cărora au fost formulate observaţii şi recomandări ca urmare a evaluării documentaţiei de atribuire de către ANAP, conduce la īncadrarea documentaţiei de atribuire īn cauză īn categoria celor noi intrate īn sistemul electronic specific, necesitānd reluarea īntregului proces de evaluare īn condiţiile art. 331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Roxana Mīnzatu

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2015.

Nr. 773.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE

 

CASA NAŢIONALA DE PENSII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea instrucţiunilor privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale” īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

Avānd īn vedere:

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

- dispoziţiile art. 36-41 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 33-41 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

- prevederile art. 7 pct. III lit. e), m) şi n)din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 9 din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă instrucţiunile privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale” īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi casele teritoriale de pensii vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin īn conformitate cu prevederile Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Ileana Ciutan

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 374.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind eliberarea şi utilizarea documentului portabil DA1 - „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale” īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) īn conţinutul acestor instrucţiuni se vor folosi următoarele abrevieri:

- UE- Uniunea Europeană;

- SEE- Spaţiul Economic European;

- CNPP- Casa Naţională de Pensii Publice;

- DGAMBP- Direcţia generală accidente de muncă şi boli profesionale;

- FIAM - Formular pentru īnregistrarea accidentului de muncă;

- BP2- Fişă de declarare a cazului de boală profesională;

- Documentul portabil DA1 - Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

- Documentul portabil A1 - Certificat privind legislaţia īn materie de securitate socială care se aplică titularului;

- C7P- Casa teritorială de pensii;

- INEMRCM - Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

(2) Prezentul ordin se aplică īn relaţia cu statele membre ale UE/SE E/Elveţia.

(3) CNPP, prin DGAMB, este organismul de legătură īn domeniul accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale dintre instituţiile competente din statele membre UE/SEE şi Elveţia şi casele teritoriale de pensii din Romānia.

(4) CTP īndeplinesc funcţia de instituţie competentă, care suportă cheltuielile pentru prestaţiile īn natură acordate asiguraţilor proprii, de către furnizorii de servicii medicale din

alte state membre UE/SEE/Elveţia, īn baza formularelor europene.

(5) CTP/INEMRCM au calitatea de instituţii competente pentru recuperarea sumelor plătite furnizorilor de servicii medicale cu care aceştia se află īn relaţii contractuale pentru serviciile oferite cetăţenilor statelor membre UE/SEE/Elveţia, īn baza formularelor europene.

Art. 2. - (1) Documentul portabil DA1 permite deţinătorului să beneficieze de prestaţii īn natură, acordate īn numele şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară din alt stat membru al UE/SEE/Elveţia, īn conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta o aplică.

(2) Acest document portabil este emis numai pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale care au fost confirmate şi īnregistrate, conform prevederilor legale.

(3)īn cazul īn care instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară nu are sistem propriu pentru acordarea prestaţiilor īn natura, acestea sunt acordate de către instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară responsabilă de acordarea prestaţiilor de asigurări de sănătate.

(4) Documentul portabil DA1 se poate elibera asiguraţilor care se deplasează, au reşedinţa sau şederea temporară īntr-un alt stat UE/SEE/Elveţia, altul decāt statul īn care au īncheiată asigurarea pentru accidente de muncă/boli profesionale.

(5) Modelul documentului portabil DA1 se regăseşte īn anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de prestaţii īn natură īntr-un stat membru al UE/SEE/Elveţia, altul decāt statul membru īn care este asigurat pentru accidente de muncă şi boii profesionale, deţinătorul acestui document este obligat să se īnregistreze la instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale/instituţia similară de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară, prin prezentarea documentului portabil DAI.

(2) Documentul portabil DA1 este asimilat documentelor prevăzute de art. 53 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, īn baza căruia persoanele asigurate īntr-un stat membru al UE/SEE/Elveţia beneficiază de prestaţii īn natură, conform prevederilor legale din legea menţionată mai sus.

(3) Din documentele medicale transmise de instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boţi profesionale/instituţia similară de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară trebuie să reiasă că prestaţiile īn natură acordate sunt necesare ca urmare a accidentului de muncă declarat şi īnregistrat şi a bolii profesionale confirmate.

 

CAPITOLUL II

Procedura de eliberare a documentului portabil DA1

 

Art. 4. - (1) CTP eliberează documentul portabil DA1 la cererea:

a) persoanei asigurate īn sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată;

b) instituţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară a solicitantului.

(2) Documentul portabil DA1 nu se eliberează persoanelor asigurate care necesită tratament programat/planificat ca urmare a unui accident de muncă/boală profesională. Trimiterea la tratament programat/planificat se va realiza īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare din domeniul asigurării sociale de sănătate, precum şi ale normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 346/2002, republicată.

(3) Decontarea cheltuielilor, pentru tratamentul programat/ planificat, prevăzute la alin. (2) se va realiza īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

 

SECŢIUNEA 1

Procedura de eliberare a documentului portabil DA1 asiguraţilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia

 

Art. 5. - (1) Pentru eliberarea documentului portabil DA1, solicitantul trebuie să īndeplinească simultan următoarele condiţii:

a) să fie asigurat īn sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată;

b) să figureze īnregistrat cu accident de muncă/boală profesională, conform legislaţiei īn vigoare din Romānia;

c) se deplasează, are reşedinţa sau şederea temporară īntr-un alt stat membru al UE/SEE/Elveţia;

d) documente medicale care să ateste că diagnosticul avut este ca urmare a accidentului de muncă/bolii profesionale.

(2) Solicitantul să deţină, la data depunerii cererii, documentul portabil A1, īn conformitate cu prevederile legale privind legislaţia aplicabilă.

Art. 6. - (1) īn vederea obţinerii documentului portabil DA1, persoana prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) trebuie să depună la CTP pe raza căreia īşi are domiciliul următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea documentului portabil DA1, conform modelului din anexa nr. 2;

b) actul de identitate: B.I./C.I./paşaport, după caz - īn copie;

c) formularul de īnregistrare a accidentului de muncă/fişa de declarare a bolii profesionale (FIAM/BP2) - copie;

d) dovada calităţii de asigurat īn sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia, care poate fi, după caz:

- adeverinţa de la angajator - pentru lucrătorii salariaţi;

- contractul individual de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (copie), precum şi dovada plăţii contribuţiei - pentru lucrătorii independenţi;

e) dovada menţinerii la sistemul de securitate socială din Romānia, respectiv documentul portabil A1, după caz;

f) copie după documentul care atestă schimbarea numelui īn situaţia īn care există neconcordanţe īntre documentele menţionate la lit. b) şi c).

(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) poate fi obţinut de la sediul CTP pe raza căreia persoana īşi are domiciliul sau descărcat de pe site-ul www.cnpp.ro.

(3) Documentele se depun la Registratura CTP.

Art. 7. - Īn cazul īn care se constată că documentaţia depusă este incompletă, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data īnregistrării īn evidenţa compartimentului accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul CTP, se notifică solicitantul īn vederea completării dosarului. Pentru situaţiile īn care acesta nu depune documentaţia solicitată īn termen de 30 de zile, dosarul/cererea se clasează.

Art. 8. - (1) Documentul portabil DA1 se emite īn două exemplare, īn termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii dosarului complet.

(2) Un exemplar al documentului portabil DA1 se eliberează personal solicitantului sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la CTP - compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de eliberare a documentului portabil DA1 la solicitarea instituţiei de asigurare pentru accidente de muncă fi boli profesionale/instituţia similară de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară din alt stat membru al UE/SEE/Elveţia

 

Art. 9. - (1) īn cazul īn care instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale/instituţia similară de la locul de reşedinţă sau de şedere temporară solicită DGAMBP din cadrul CNPP eliberarea documentului portabil DA1, CNPP - DGAMBP transmite solicitarea/cererea CTP, care va īntocmi un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) solicitarea de eliberare a documentului portabil DA1, emis de instituţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale/instituţia similară;

b) formularul de īnregistrare a accidentului de muncă/fişa de declarare a bolii profesionale (FIAM/BP2);

c) dovada calităţii de asigurat la data solicitării documentului portabil DA1, respectiv evidenţa stagiului de cotizare la sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia;

d) dovada menţinerii la sistemul de securitate socială din Romānia, respectiv existenţa formularului documentului portabil A1 eliberat de Direcţia relaţii internaţionale din cadrul CNPP, conform prevederilor legale.

(2) CTP emite documentul portabil DA1 īn două exemplare. Un exemplar se transmite prin poştă către CNPP - DGAMBP, iar cel de-al doilea se arhivează.

(3) CNPP - DGAMBP transmite documentul portabil DA1 instituţiei solicitante, prin poştă cu confirmare de primire.

Art. 10. - CTP poate refuza cererea instituţiei solicitante din alt stat membru UE/SEE/Elveţia privind eliberarea documentului portabil DA1 dacă nu sunt īndeplinite condiţiile prevăzute la art. 5.

Art. 11. - Documentul portabil DA1 īşi pierde valabilitatea dacă deţinătorul nu mai are calitatea de asigurat īn sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia sau expiră perioada de valabilitate pentru care a fost emis.

 

CAPITOLUL III

Procedura de acordare īn Romānia a prestaţiilor īn natură deţinătorilor documentului portabil DA1 eliberat de către instituţiile din alte state membre ale UE/SEE/Elveţia

 

Art. 12. - (1) Persoana care a suferit un accident de muncă sau o boală profesională, recunoscute anterior, pe teritoriul unui stat membru UE/SEE/Elveţia beneficiază de prestaţii īn natură īn Romānia īn baza documentului portabil DA1, eliberat de instituţia competentă din statul īn care persoana este asigurată.

(2) Pentru a beneficia de prestaţii īn natură solicitantul trebuie să prezinte la CTP-ul din judeţul īn care īşi are reşedinţa/ şederea temporară următoarele documente:

- cererea pentru acordarea prestaţiilor, al cărei model se regăseşte īn anexa nr. 3;

- documentul portabil DA1;

- actul de identitate/paşaport īn original şi copie;

- documente medicale īnsoţite de traducere legalizată.

(3) Īn conformitate cu prevederile art. 36 (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi īn baza documentelor prevăzute la alin. (2), deţinătorul documentului portabil DA1 va beneficia de prestaţii īn natură, ca şi cum ar fi asigurat īn sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia.

(4) Prestaţiile īn natură acordate posesorilor de document portabil DA1 sunt cele reglementate de Legea nr. 346/2002, republicată, şi se acordă īn conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) ale acestei legi.

(5) La solicitarea instituţiei competente dintr-un stat membru UE/SEE/Elveţia, CTP sau INEMRCM prin medicul expert de expertiză medicală efectuează controlul medical şi īntocmeşte raportul medical aferent. Acesta va fi transmis instituţiei solicitante prin intermediul CNPP - DGAMBP.

(6) Tratamentul de recuperare a capacităţii de muncă, respectiv serviciile medicale de fizioterapie solicitate de către instituţiile competente dintr-un stat membru se pot acorda de către INEMRCM.

(7) Pentru situaţia īn care solicitantul nu deţine documentul portabil DA1, acesta se adresează īn scris compartimentului accidente de muncă şi boli profesionale din cadrul CTP pentru obţinerea documentului de la instituţia din statul membru UE/SEE/Elveţia īn care este asigurat.

(8) CTP solicită documentul portabil DA1 instituţiei competente dintr-un stat membru UE/SEE/Elveţia prin intermediul CNPP - DGAMBP.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de decontare a cheltuielilor aferente prestaţiilor īn natură acordate deţinătorilor documentului portabil DA1

 

Art. 13. - Prestaţiile īn natură acordate de instituţia unui stat membru UE/SEE/Elveţia asiguraţilor romāni īn baza documentului portabil DA1 sunt rambursate integral de către casele teritoriale de pensii īn termenele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Art. 14. -(1) La data primirii formularului/documentului emis de instituţia care a acordat prestaţiile īn natură, CTP verifică plata contribuţiei datorată de angajator, urmānd a efectua rambursarea īn conformitate cu prevederile Deciziei nr. 862/20081) privind procedura de rambursare şi recuperare a cheltuielilor reprezentānd prestaţiile īn natură şi/sau īn bani, precum şi expertizarea medicală ca urmare a aplicării regulamentelor comunitare referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială.

(2) īn cazul īn care contribuţia datorată de angajator la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale nu a fost achitată, CTP va efectua plata către instituţia care a acordat prestaţiile īn natură, iar ulterior contravaloarea prestaţiilor se recuperează de la angajator.

Art. 15. - (1) Prestaţiile īn natură acordate persoanelor asigurate īn alt stat membru UE/SEE/Elveţia de către casele judeţene de asigurări de sănătate, īn baza documentului portabil DA1 se decontează de casele teritoriale de pensii īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) CTP vor recupera contravaloarea prestaţiilor īn natură acordate īn Romānia furnizorilor de servicii medicale de la instituţiile competente din statele membre UE/SEE/Elveţia la care sunt asiguraţi posesorii documentului portabil DA1.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Pentru depunerea dosarelor şi eliberarea documentului DA1 nu se percep taxe.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni şi au următorul conţinut:

- Anexa nr. 1 - Document portabil DAI - „Document care atestă dreptul de a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale”;

- Anexa nr. 2 - Model de cerere privind eliberarea documentului portabil DA1 pentru asiguraţii din Romānia;

- Anexa nr. 3 - Model de cerere pentru acordare de prestaţii īn natură īn baza documentului portabil DA1 pentru persoana asigurată īn alt stat membru al UE/SEE/Elveţia.

 

ANEXA Nr. 11)

 

 

 

 

 

 

 

Coordonarea sistemelor

 

 

 

 

 

 

de securitate socială

DA1

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLĂ UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care atestă dreptul de

a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării

pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentele UE 883/04 şi 987/09 (*)

 

INFORMAŢII PENTRU TITULAR

 

 

Acest document se adresează asiguraţilor care se deplasează, au reşedinţa sau şederea temporară īntr-un alt stat

UE decāt statul īn care au īncheiată asigurarea īmpotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale (AMBP).

Trebuie să prezentaţi acest document instituţiei de asistenţă medicală/AMBP din statul de reşedinţă sau şedere pentru a avea dreptul la asistenţă medicală.

Puteţi avea dreptul la rambursare suplimentară pe baza tarifelor de rambursare naţionale de la locul de şedere.

Instituţia de asistenţa medicală vă va oferi consiliere īn acest sens. Pentru lista Instituţiilor de asistenţă medicală,

consultaţi http://ec.europa.eu/socia1-security-directory/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DETALII PERSONALE ALE TITULARULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cod numeric personal īn statul membru competent

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Nume

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Nume la naştere (**)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Data naşterii

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.1 Angajat



1.6.2 Lucrător independent



1.6.3 Şomer

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Adresa īn statul de reşedinţă/şedere

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Strada, nr.

1.7.3

Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2

Oraşul

1.7.4

Cod de ţară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.TITULARUL POATE BENEFICIA DE PRESTAŢII ĪN NATURĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 pentru accident de muncă



2.1.2 pentru boală profesională

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Perioadă de tratament preconizată

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 pe o perioadă prevăzută īn dispoziţiile legislaţiei statului său de reşedinţă

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 data īnceperii

data īncheierii

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 timp de maxim trei luni



2.2.4 pe o perioadă nelimitată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Regulamentele (CE) nr. 883/2004, articolul 36, şi 987/2009, articolul 33.

(**) Informaţii furnizate instituţiei de către titular cānd acestea nu sunt cunoscute de către instituţie.

 

1/2

©Comisia Europeană

 

 

 

 

 

 

 

Coordonarea sistemelor

 

 

 

 

 

 

de securitate socială

DA1

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLĂ UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document care atestă dreptul de

a primi asistenţă medicală īn cadrul asigurării

pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentele UE 883/04 şi 987/09 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.TITULARUL ARE DREPTUL LA ASISTENŢA MEDICALA DIN MOTIVE DE

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Accidentul suferit la locul de munca

 

3.1.1 la (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 care a avut următoarele consecinţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Boala profesională diagnosticată

 

3.2.1 la (data)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 care a avut următoarele consecinţe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Autorizaţia pe care am acordat-o persoanei īn cauză pentru aşi păstra drepturile la prestaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

īn natură īn

(statul) īn care pleacă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1 pentru a-şi avea reşedinţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 pentru a primi tratament medical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RAPORTUL MEDICULUI NOSTRU EXAMINATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 este ataşat īntr-un plic sigilat



4.2 poate fi obţinut la cerere

 

 

 

 

 

 

 



4.3 a fost trimis

4.3.1 la

4.3.2 către

 

 

 

 

 

 

 



4.4 nu a fost īntocmit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INSTITUŢIA CARE COMPLETEAZĂ FORMULARUL

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nume

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Strada, nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Oraşul

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Cod poştal

 

5.5

Cod de ţară

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Numărul de identificare al instituţiei

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

Număr de fax la birou

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8

Număr de telefon la birou

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞTAMPILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

 

ANEXA Nr. 2

 

Casa Teritorială de Pensii ..............................................

Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

Nr. .............. /..................

 

CERERE

pentru eliberarea documentului portabil DA1

 

Subsemnatul(a), ........................................................................................ CNP ..................................................................., domiciliat(ă) īn localitatea ........................................, str. ............................................................. nr. .............., bloc ........, scara ......., etaj ......., apartament ......, judeţul/sectorul .........................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ................. numărul ..........................................................., eliberat de .............................................. la data de .................................., născut/născută la data de ....................... īn localitatea/judeţul......................................., telefon......................, e-mail...................................., asigurat īn sistemul de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale din Romānia īn calitate de salariat/independent,

prin prezenta solicit eliberarea documentului portabil DA1 īn conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, pentru ...................................................., īn statul .........................................................., adresa ................................................................. .

Ataşez următoarele documente:

 actul de identitate B.I. /C.I. /paşaport, după caz - copie;

 formularul de īnregistrare a accidentului de muncă/fişa de declarare a bolii profesionale - copie;

 adeverinţa de la angajator;

 contractul individual de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale - copie;

 dovada plăţii contribuţiei - pentru lucrătorii independenţi;

 documentul portabil Ā1, după caz;

 copie de pe documentul care atestă schimbarea numelui. Doresc să primesc documentul portabil DA1

 prin poştă, cu confirmare de primire, la următoarea adresă: .................................................................................................;

 personal, la sediul CTP.

 

Data..................................

Semnătura..............................

 

ANEXA Nr. 3

 

Casa Teritorială de Pensii ..............................................

Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

Nr. .............. /..................

 

CERERE

pentru acordarea de prestaţii īn natură īn baza documentului portabil DA1

 

Subsemnatul(a),.....................................................................................................................................................................,

CNP īn statul: .........................................................................................................................................................................,

CNP īn Romānia: ...................................................................................................................................................................,

adresa īn statul: .......................................................................................................................................................................

adresa īn Romānia: ................................................................................................................................................................,

tel: ......................, e-mail: ..................................................,

prin prezenta solicit acordarea de prestaţii īn natură, respectiv .............................................................................. pentru accidentul de muncă/boala profesională intervenit(ă) īn ţara ....................................... la data de ................................

īn conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi al art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere īn aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială īn baza:

prezentei cereri 

documentului DA1  emis de ........................................ la data de ...............................

pentru perioada ....................................................

Ataşez următoarele documente:

- .............................................................................................

- .............................................................................................

- .............................................................................................

- .............................................................................................

- .............................................................................................

- .............................................................................................

Instituţia la care rămān asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale (denumirea şi adresa) este:

............................................................................................................................................................................................

 

Data........................................

Semnătura..............................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.