MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 947/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 947         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.006. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.007. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.008. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.009. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.010. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.011. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.012. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.013. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.014. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.015. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.016. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.017. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.018. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.019. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.421. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015)

 

3.695. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

 

3.696. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.292/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rădiţa Isac, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Bârlad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.006.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1} lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.293/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, doamna Constanţa-Mihaela Nicodim, judecător la Judecătoria Piatra-Neamţ, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.007.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.288/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, domnul Vasile Cărbune-Cosac, preşedintele Tribunalului Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.008.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.206/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, doamna Maria Opriş, judecător cu grad de curte de apel, preşedintele Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.009.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.207/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, doamna Letizia Munteanu, judecător la Judecătoria Vaslui, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.010.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 fit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.203/2015,

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 ianuarie 2016, doamna Costinela Sălan, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.011.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.202/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 ianuarie 2016, doamna Paraschiva Belulescu, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.012.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.201/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 ianuarie 2016, doamna Oniţa Dumitru, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.013.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.285/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2016, doamna Carmen Sîrbu, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.014.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.287/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2016, domnul Niculae Măniguţiu, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 17 decembrie 2015.

Nr. 1.015.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2016, doamna Zoiţa Milăşan, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.016.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.289/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, domnul Victor Giura, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, delegat în funcţia de prim-procuror la această unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.017.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.291/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, domnul Victor Călinescu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.018.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.290/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Rusu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul laşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.019.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2196 (2015), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 decembrie 2015.

Nr. 2.421.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE

S/RES/2196 (2015)

Consiliul de Securitate

Distribuţie: generală, 22 ianuarie 2015

 

REZOLUŢIA Nr. 2196 (2015)

Adoptată de Consiliul de Securitate la cea de-a 7.366-a reuniune din data de 22 ianuarie 2015

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezoluţiile sale anterioare si declaraţiile cu privire la Republica Centrafricană (RCA), In special rezoluţiile 2121 (2013), 2127 (2013), 2134 (2014), 2149 (2014) şi 2181 (2014), precum şi Declaraţia Preşedintelui S/PRST/2014/28 din 18 decembrie 2014,

reafirmându-şi puternicul angajament faţă de suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Republicii Centrafricane şi amintind importanţa principiilor neamestecului, bunei vecinătăţi şi cooperării regionale,

reamintind că Republica Centrafricană poartă răspunderea primară de a proteja toate populaţiile de pe teritoriul său împotriva genocidului, crimelor de război, epurării etnice şi crimelor împotriva umanităţii,

subliniind că orice soluţie durabilă la criza centrafricană, inclusiv procesul politic, trebuie să aparţină republicii şi că trebuie să includă restructurarea forţelor de securitate naţionale,

reiterându-şi solicitarea adresată autorităţilor de tranziţie de a accelera procesul de tranziţie, inclusiv de a acţiona pentru iniţierea unui dialog politic şi a unui proces de reconciliere incluziv şi cuprinzător, şi pentru a organiza alegeri prezidenţiale şi legislative libere, corecte, transparente şi incluzive nu mai târziu de luna august 2015, asigurând participarea integrală, reală şi în condiţii de egalitate a femeilor,

salutând Misiunea Internaţională de Sprijin a Republicii Centrafricane sub egida africană (MIŞCA), a operaţiunilor Sangaris şi EUFOR RCA pentru eforturile depuse pentru a crea condiţiile necesare unei securităţi sporite înainte de sosirea Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU pentru RCA (MINUSCA), precum şi pentru acordarea de sprijin în decursul acesteia, de asemenea, luând notă cu îngrijorare că, deşi măsurile de securitate din RCA se îmbunătăţesc, situaţia de securitate rămâne fragilă, salutând decizia Uniunii Europene de a stabili o misiune de consiliere militară pe o perioadă de un an, cu sediul la Bangui (EUMAM-RCA), conform solicitării autorităţilor de tranziţie ale RCA şi pentru a contribui la acordarea de sprijin, sub formă de consiliere din partea unor experţi, cu privire la reformarea Forţelor Armate ale RCA (FACA) ca forţă armată multietnică, profesionistă şi republicană, şi subliniind importanţa unei distribuiri clare a sarcinilor şi importanţa unei coordonări strânse între forţele sau misiunile internaţionale în RCA şi rolul principal al misiunii MINUSCA în această privinţă şi solicitând în plus ca această informaţie să fie inclusă în rapoartele periodice ale secretarului general cu privire la MINUSCA,

salutând Raportul secretarului general al ONU din data de 1 decembrie 2014 (S/2014/857) redactat în conformitate cu Rezoluţia 2149 (2014),

salutând, de asemenea, raportul interimar şi raportul final (S/2014/452 şi S/2014/762) al Grupului de experţi din Republica Centrafricană stabilit în conformitate cu Rezoluţia 2127 (2013) şi prelungit în conformitate cu Rezoluţia 2134 (2014), luând notă de raportul final al Comisiei de anchetă a Naţiunilor Unite (S/2014/928) din 22 decembrie 2014, condamnând cu tărie reluarea actelor de violenţă, de natură politică sau criminală, care au avut loc în luna octombrie 2014 la Bangui; provocările constante şi represaliile imputabile grupărilor armate, atât în oraşul Bangui, cât şi în afara sa; ameninţările cu actele de violenţă, încălcările drepturilor omului şi încălcările dreptului internaţional umanitar (inclusiv cele ce implică execuţii sumare, dispariţii forţate, reţineri şi detenţii arbitrare, tortura, actele de violenţă sexuală împotriva femeilor şi copiilor, violul, recrutarea şi exploatarea copiilor pentru atacuri împotriva civililor, atacarea lăcaşurilor de cult şi refuzul accesului ajutorului

umanitar), comise de elemente armate, care continuă să înrăutăţească situaţia umanitară gravă în care se află populaţia civilă şi să împiedice accesul ajutorului umanitar la populaţiile vulnerabile,

condamnând în egală măsură atacurile îndreptate anume împotriva autorităţilor de tranziţie, precum şi cele împotriva trupelor MINUSCA, Sangaris şi EUFOR RCA în decursul evenimentelor din octombrie de la Bangui, subliniind că atacurile îndreptate împotriva trupelor de menţinere a păcii se află printre criteriile de desemnare (listare) de la alineatul 10 al prezentei rezoluţii şi pot constitui crimă de război şi reamintind tuturor părţilor obligaţiile ce le revin în conformitate cu dreptul internaţional umanitari

reiterând că toţi autorii unor astfel de acte trebuie să fie traşi la răspundere şi că unele dintre aceste acte pot constitui infracţiuni din cele menţionate în Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), la care RCA este parte, luând notă în această privinţă de începerea, la 24 septembrie 2014, a unei anchete de către procurorul Curţii Penale Internaţionale în urma solicitării autorităţilor naţionale cu privire la presupusele infracţiuni comise începând din 2012 şi salutând cooperarea continuă a autorităţilor de tranziţie ale RCA în această privinţă,

exprimându-şi profunda îngrijorare cu privire la concluziile din raportul final al Grupului de experţi din 29 octombrie 2014 (S/2014/762), conform cărora grupările armate continuă să destabilizeze Republica Centrafricană şi să reprezinte o ameninţare permanentă la adresa păcii, securităţii şi stabilităţii ţării, şi exprimându-şi în continuare îngrijorarea cu privire la comerţul ilicit, exploatarea ilegală şi contrabanda cu resursele naturale, în special aur şi diamante, braconajul şi traficul cu specii sălbatice, care continuă să ameninţe pacea şi stabilitatea în RCA,

luând notă cu îngrijorare de concluziile Raportului final al Grupului de experţi, conform cărora trupele Armatei de Rezistenţă a Domnului (Lord’s Resistance Army - LRA) activează în continuare în RCA şi că au stabilit legături cu alte grupări armate,

subliniind nevoia urgentă şi imperativă de a se pune capăt acestei impunităţi din Republica Centrafricană şi de a-i duce în faţa justiţiei pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea dreptului internaţional umanitar şi de încălcările drepturilor omului, în această privinţă subliniind nevoia de a consolida mecanismele naţionale de stabilire a responsabililor şi nevoia de a pune în aplicare fora întârziere Memorandumul de înţelegere (MDI) de la 7 august 2014 cu privire la măsurile temporare de urgenţă, în care se descrie în special crearea unei tribunal penal specializat naţional responsabil de anchetarea şi urmărirea penală în cazul infracţiunilor grave comise în Republica Centrafricană, inclusiv prin adoptarea legislaţiei necesare de către autorităţile de tranziţie, subliniind riscul ca situaţia din RCA să creeze un climat favorabil criminalităţii transnaţionale, îndeosebi traficului de arme de foc şi folosirii mercenarilor, precum şi cadrul adecvat pentru crearea unor reţele de grupări radicale,

recunoscând în această privinţă contribuţia importantă pe care o poate avea embargoul asupra armelor hotărât de Consiliu pentru combaterea importului ilicit de arme şi de materiale conexe în RCA şi în regiunea în care se află RCA şi la sprijinirea consolidării postconflict a păcii, dezarmarea, demobilizarea şi reintegrarea şi reforma sectorului de securitate, reamintind rezoluţiile sale 2117 (2013) şi 2127 (2013) şi exprimându-şi profunda îngrijorare cu privire la ameninţările la adresa păcii şi securităţii în RCA, generate de transportul ilegal, împiedicarea creării stocurilor de arme uşoare şi arme de calibru mic şi folosirea unor astfel de arme împotriva civililor afectaţi de conflictul armat,

reamintind nevoia de dezarmare, demobilizare şi reintegrare eficiente şi deschise, precum şi repatrierea şi reintegrarea în societate în cazul luptătorilor străini, inclusiv al copiilor care au făcut parte din forţele şi grupările armate, respectând în acelaşi timp nevoia de a combate impunitatea,

reamintind decizia sa de a stabili un regim de sancţiuni în conformitate cu rezoluţiile 2127 (2013) şi 2134 (2014) şi subliniind că sancţiunile ţintite privesc, printre alţii, persoane fizice şi entităţi desemnate de Comitetul constituit în baza Rezoluţiei 2127 (2013) şi consolidat conform Rezoluţiei 2134 (2014) angajate în ori furnizând sprijin pentru acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA, care constituie un obstacol în procesul de tranziţie politică sau alimentează violenţa, şi persoane fizice şi entităţi desemnate de Comitet implicate în planificarea, dispunerea sau comiterea de acte care încalcă legislaţia internaţională a drepturilor omului sau dreptul internaţional umanitar sau care constituie încălcări ale drepturilor omului,

luând notă de importanţa capitală a aplicării efective a regimului de sancţiuni, inclusiv de rolul fundamental pe care îl pot juca în această privinţă statele vecine, precum şi toate organizaţiile regionale şi subregionale, şi încurajând demersurile de consolidare a cooperării şi pe viitor,

stabilind că situaţia din RCA constituie în continuare o ameninţare la adresa păcii şi securităţii din regiune, acţionând în conformitate cu cap. VII din Carta Naţiunilor Unite,

Embargoul asupra armelor

1. Hotărăşte că, până la data de 29 ianuarie 2016, toate statele membre vor continua să adopte măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul către RCA de pe teritoriul lor sau prin acesta sau de către resortisanţii lor sau prin intermediul navelor care arborează pavilionul acestora sau al aeronavelor înmatriculate în statele membre, de armament şi material conex, inclusiv arme şi muniţii, vehicule şi echipamente militare, echipamente paramilitare, componente ale celor menţionate mai sus, precum şi asistenţă tehnică, pregătire, asistenţă financiară sau orice tip de asistenţă care are legătură cu activităţile militare sau cu furnizarea, întreţinerea sau utilizarea oricărui tip de armament sau material conex, inclusiv punerea la dispoziţie de mercenari înarmaţi de pe teritoriul lor sau nu, şi decide că prezenta măsură nu se aplică în următoarele cazuri:

(a) furnizărilor destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către MINUSCA, Forţei regionale de intervenţii a Uniunii Africane

(FRI) şi de către Misiunile Uniunii Europene şi de către Forţele Franceze trimise în RCA;

(b) MINUSCA, FRI, Misiunilor Uniunii Europene şi Forţelor Franceze în RCA pentru a oferi consiliere organizaţională sau pregătire nonoperativă forţelor guvernului RCA şi în executarea mandatelor acestora şi solicită acestora să raporteze situaţia măsurilor adoptate în aceasta privinţă în rapoartele periodice către Consiliu;

(c) furnizărilor de material nonletal menit a fi folosit exclusiv în scop umanitar sau de protecţie şi asistenţa tehnică sau pregătirea aferentă, aprobate în prealabil de către Comitet;

(d) echipamentului de protecţie, inclusiv veste antiglonţ şi căşti militare, exportat temporar către RCA de către personalul Organizaţiei Naţiunilor Unite, reprezentanţi ai mass-mediei şi lucrători umanitari şi specialişti în dezvoltare şi personalul asociat, numai pentru uzul personal al acestora;

(e) furnizarea de arme de calibru mic şi material conex destinate exclusiv utilizării de către patrulele internaţionale care asigură securitatea în Zona protejată trinaţională a râului Sangha pentru a preveni braconajul, contrabanda cu fildeş şi arme şi alte activităţi care contravin legilor interne ale RCA sau obligaţiilor de drept internaţional ale RCA;

(f) furnizării de arme şi alt material letal conex destinat forţelor de securitate RCA destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul procesului de reformă a sectorului de securitate, sub rezerva aprobării prealabile de către Comitet; sau

(g) altor activităţi de vânzare sau furnizare de arme sau material conex sau furnizării de asistenţă sau personal, sub rezerva aprobării prealabile de către Comitet.

2. Hotărăşte să autorizeze toate statele membre care descoperă bunuri în legătură cu care furnizarea, vânzarea, transferul sau exportul sunt interzise în conformitate cu paragraful 1 din prezenta rezoluţie, să le confişte, să le înregistreze şi să le elimine (prin distrugere, scoatere din uz, depozitare sau transfer către un stat, altul decât cel din care provine bunul ori decât statul de destinaţie, pentru a-l elimina) şi hotărăşte în continuare ca toate statele membre să coopereze în acest sens.

3. Reiterează solicitarea adresată autorităţilor de tranziţie ca, cu ajutorul MINUSCA şi a partenerilor internaţionali, să combată transferul ilicit, acumularea cu efecte destabilizatoare şi deturnarea armelor de calibru mic în RCA şi să asigure gestionarea, depozitarea şi paza în condiţii de siguranţă şi eficacitate a depozitelor de arme de calibru mic şi arme uşoare şi colectarea şi/sau distrugerea armelor şi muniţiei în surplus, confiscate, nemarcate sau deţinute ilegal şi subliniază în continuare importanta includerii acestor aspecte în programele RSS şi DDRRR

Interdicţie de călătorie

4. Hotărăşte ca, până la 29 ianuarie 2016, toate statele membre să continue să ia măsurile necesare pentru ca persoanele desemnate de Comitet să nu intre pe teritoriul lor sau să nu îl traverseze, înţelegându-se totodată că dispoziţiile prezentului paragraf nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor cetăţeni.

5. Hotărăşte că măsurile dispuse prin paragraful 4 de mai sus nu se aplică următoarelor cazuri:

(a) când Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că acea deplasare este justificata de nevoi umanitare, inclusiv obligaţii religioase;

(b) când intrarea sau tranzitul sunt necesare pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare;

(c) când Comitetul stabileşte, de la caz la caz, că o exceptare va promova obiectivele păcii şi reconcilierii naţionale în RCA şi stabilităţii în regiune.

6. Subliniază că încălcările interdicţiei de călătorie pot pune în pericol pacea, stabilitatea sau securitatea RCA şi observă că persoanele care cu bună-ştiinţă facilitează călătoria unei persoane fizice listate prin încălcarea interdicţiei de călătorie pot fi considerate de Comitet ca îndeplinind criteriile de desemnare prevăzute în prezenta rezoluţie

Blocarea bunurilor

7. Hotărăşte că până la 29 ianuarie 2016 toate statele membre trebuie să continue să blocheze imediat toate fondurile, alte active financiare şi resurse economice aflate pe teritoriul lor, care sunt în proprietatea sau sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau entităţilor desemnate de Comitet sau al unor persoane fizice sau entităţi acţionând în numele sau la comanda acestora sau prin entităţi aflate în proprietatea sau sub controlul lor şi hotărăşte mai departe că toate statele membre trebuie să continue să împiedice punerea la dispoziţie de fonduri, active financiare sau resurse economice de către cetăţenii lor sau de orice persoană fizică sau entitate de pe teritoriile lor, către sau în beneficiul persoanelor fizice sau entităţilor desemnate de Comitet.

8. Hotărăşte că măsurile dispuse prin paragraful 7 de mai sus nu se aplică fondurilor, activelor financiare sau resurselor economice despre care statele membre respective au stabilit că:

(a) sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli elementare, inclusiv alimente, chirii sau credite ipotecare, medicamente şi tratament medical, impozite, prime de asigurări şi utilităţi publice sau exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile şi decontarea unor cheltuieli angajate în legătură cu acordarea de servicii juridice în conformitate cu legislaţia naţională, sau onorarii ori taxe pentru servicii, conform legii naţionale, de păstrare sau administrare a fondurilor indisponibilizate, a altor active financiare şi resurse economice, după notificarea Comitetului de către statul în cauză cu privire la intenţia sa de a autoriza, acolo unde consideră justificat, accesul la asemenea fonduri, active financiare sau resurse economice şi, în absenţa unei decizii contrare a Comitetului, în termen de cinci zile lucrătoare de la acea notificare;

(b) sunt necesare pentru cheltuieli cu caracter extraordinar, cu condiţia ca această hotărâre să fi fost notificată Comitetului de statul sau statele membre în cauză şi să fi fost aprobată de Comitet;

(c) fac obiectul unui sechestru asigurătoriu sau al unei hotărâri judecătoreşti, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile, activele financiare sau resursele economice pot fi folosite, cu condiţia ca acea creanţă sau hotărâre să fie anterioară datei prezentei rezoluţii şi creditorul privilegiat sau beneficiarul unei hotărâri judecătoreşti administrative sau arbitrale să nu fie o persoană sau entitate desemnată de Comitet şi să fie adusă la cunoştinţa Comitetului de către statul sau statele membre respective.

9. Hotărăşte că statele membre pot permite viramentele în conturile îngheţate conform prevederilor paragrafului 7, de dobânzi sau alte remuneraţii datorate în acele conturi, sau plăţi în temeiul unor contracte, acorduri sau obligaţii angajate înainte de data la care acele conturi au intrat sub prevederile prezentei rezoluţii, cu condiţia ca orice asemenea dobânzi, câştiguri sau plăţi să continue să se afle sub incidenţa prezentelor prevederi şi să fie indisponibilizate.

10. Hotărăşte că măsurile dispuse în paragraful 7 nu împiedică persoane fizice sau entităţi desemnate să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract intrat în vigoare înainte de data listării unei asemenea persoane fizice sau entităţi, cu condiţia ca statele în cauză să fi stabilit că plata nu este primită direct sau indirect de o persoană fizică sau entitate desemnată conform paragrafului 7, şi după notificarea Comitetului de către statele în cauză cu privire la intenţia de a efectua sau primi asemenea plăţi sau de a autoriza, acolo unde este cazul, deblocarea fondurilor, activelor financiare sau resurselor economice pentru acest scop, cu 10 zile lucrătoare înainte de asemenea autorizare.

Criteriile de desemnare

11. Hotărăşte, de asemenea, că măsurile conţinute în paragrafele 4 şi 7 se vor aplica persoanelor fizice sau entităţilor desemnate de Comitet ca angajându-se sau acordând sprijin pentru acte care aduc atingere păcii, stabilităţii sau securităţii RCA, inclusiv acte care pun în pericol ori încalcă acordurile tranzitorii, sau care pun în pericol ori constituie un obstacol în procesul de tranziţie politică, în special tranziţia către alegeri democratice libere şi corecte, sau care alimentează violenţa.

12. Hotărăşte mai departe, în această privinţă, că măsurile conţinute în paragrafele 4 şi 7 se vor aplica, de asemenea, persoanelor fizice sau entităţilor desemnate de Comitet care:

(a) au acţionat cu încălcarea embargoului asupra armelor instituit prin paragraful 54 din Rezoluţia 2127 (2013) şi extins prin paragraful 1 din prezenta rezoluţie sau că au vândut sau transferat, direct sau indirect, către grupări înarmate sau reţele infracţionale din RCA, arme, materiale conexe sau tehnică, formare sau asistenţă, în special financiară, în legătură cu activităţile violente, ori de a fi destinatari ai acestora;

(b) au planificat, dispus sau comis acte care încalcă dreptul internaţional al drepturilor omului sau dreptul internaţional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte de violenţă sexuală, atacuri îndreptate împotriva civililor, atacuri motivate etnic sau religios, atacuri asupra unor şcoli sau spitale, şi răpiri şi strămutări forţate;

(c) au recrutat sau folosit copii în conflictul armat din RCA, cu încălcarea dreptului internaţional;

(d) au acordat sprijin grupărilor înarmate sau reţelelor infracţionale prin exploatarea ilegală sau comerţul cu resurse naturale (diamante, aur, animale sălbatice, precum şi produse ale acestora) din RCA;

(e) au obstrucţionat oferirea de ajutor umanitar către RCA sau accesul la ori distribuirea de ajutor umanitar în RCA;

(f) au fost implicate în planificarea, dispunerea, sponsorizarea sau comiterea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau a forţelor internaţionale de securitate, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii Europene şi forţele franceze care le sprijină;

(g) au fost lideri ai unei entităţi desemnate de Comitet în baza paragrafelor 36 sau 37 din Rezoluţia 2134 (2014) sau celor din prezenta rezoluţie, sau că au acordat sprijin sau au acţionat pentru ori în numele sau la ordinul unei persoane fizice sau entităţi desemnate de Comitet în baza paragrafelor 36 sau 37 din Rezoluţia 2134 (2014) sau a celor din prezenta rezoluţie, sau pentru o entitate aflată în proprietatea sau sub controlul unei persoane fizice sau entităţi desemnate.

Comitetul pentru sancţiuni

13. Hotărăşte că mandatul Comitetului constituit în baza paragrafului 57 din Rezoluţia 2127 (2013) se aplică în privinţa măsurilor impuse prin paragrafele 54 şi 55 din Rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din Rezoluţia 2134 (2014) extinsă prin prezenta rezoluţie.

14. Subliniază importanţa de a se ţine consultări regulate cu Statele membre în cauză, pentru a se asigura aplicarea integrală a măsurilor dispuse prin prezenta rezoluţie.

Comitetul de experţi

15. îşi exprimă sprijinul deplin pentru Grupul de experţi pentru Republica Centrafricană constituit în baza paragrafului 59 din Rezoluţia 2127 (2013).

16. Hotărăşte să prelungească mandatul Grupului de experţi până pe 29 februarie 2016 şi îşi exprimă intenţia de a reexamina acest mandat şi a lua măsurile corespunzătoare privind prelungiri suplimentare, nu mai târziu de 29 ianuarie 2016, şi solicită secretarului general să ia măsurile administrative necesare pentru a sprijini activitatea Grupului, cât mai rapid posibil.

17. Hotărăşte că mandatul Grupului va include următoarele sarcini:

(a) sprijinirea Comitetului în exercitarea mandatului său aşa cum este prevăzut în prezenta rezoluţie, inclusiv prin furnizarea către Comitet de informaţii relevante pentru o eventuală desemnare, ulterior, a persoanelor fizice sau entităţilor care s-ar angaja în activităţile descrise la paragrafele 11 şi 12 de mai sus;

(b) să colecteze, să examineze şi să analizeze informaţii din partea statelor, organismelor relevante ale Naţiunilor Unite, organizaţiilor regionale şi altor părţi interesate, în privinţa punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin prezenta rezoluţie şi îndeosebi a situaţiilor de încălcare a dispoziţiilor;

(c) să pună la dispoziţia Comitetului un raport de etapă de actualizare, până la 30 iulie 2015, şi un raport final către Consiliul de Securitate, după discuţii cu Comitetul, până la data de 31 decembrie 2015, cu privire la punerea în aplicare a măsurilor impuse prin paragrafele 54 şi 55 din Rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din Rezoluţia 2134 (2014) prelungită prin paragrafele 1,2,4 şi 7 din prezenta rezoluţie;

(d) să transmită Comitetului actualizări periodice, în special în situaţii de urgenţe sau ori de câte ori Grupul de experţi apreciază necesar;

(e) să sprijine Comitetul în activitatea de precizare şi actualizare a informaţiilor cu privire la lista de persoane fizice şi entităţi desemnate de Comitet conform criteriilor reconfirmate prin paragrafele 11 şi 12 de mai sus, inclusiv prin furnizarea de informaţii privind identitatea şi alte informaţii suplimentare necesare pentru stabilirea rezumatului motivelor înscrierii pe liste, care sunt puse la dispoziţia publicului;

(f) să sprijine Comitetul prin furnizarea de informaţii privitoare la persoane fizice şi entităţi care îndeplinesc criteriile de desemnare din paragrafele 11 şi 12 de mai sus, inclusiv prin transmiterea acestor informaţii către Comitet, pe măsură ce devin disponibile, şi să includă în rapoartele sale oficiale scrise numele potenţialilor desemnaţi, informaţii corespunzătoare de identificare şi informaţii relevante privind motivul pentru care persoana fizică sau entitatea ar îndeplini criteriile de desemnare din paragrafele 11 şi 12 de mai sus.

18 îndeamnă Grupul de experţi să coopereze activ cu alte grupuri de experţi stabilite de Consiliul de Securitate, după cum este necesar pentru îndeplinirea mandatului său.

19. Exprimă o îngrijorare deosebită cu privire la informaţiile conform cărora reţele de traficanţi continuă să finanţeze şi să aprovizioneze grupările armate din RCA şi încurajează Grupul ca, în decursul exercitării mandatului său, să acorde o atenţie deosebită analizării unor asemenea reţele.

20. îndeamnă RCA, statele vecine şi alte state membre ale Conferinţei Internaţionale a Regiunii Marilor Lacuri (ICGLR)să coopereze la nivel regional pentru a investiga şi combate reţelele regionale infracţionale şi grupările armate implicate în exploatarea ilegală şi contrabanda cu resurse naturale, inclusiv aur, diamante şi specii sălbatice braconate şi traficate.

21. îndeamnă toate părţile şi toate statele membre, precum şi organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale să asigure cooperarea cu Grupul de experţi şi siguranţa membrilor săi.

22. îndeamnă mai departe toate statele membre şi toate organismele relevante ale Naţiunilor Unite să asigure Grupului de experţi acces neîngrădit, îndeosebi la persoane, documente şi site-uri pentru a-şi putea îndeplini mandatul.

23. Solicită reprezentantului special al Secretarului General pentru copii şi conflicte armate şi reprezentantului special însărcinat cu chestiunea violenţelor sexuale în timp de conflict să continue să transmită informaţiile relevante Comitetului, în conformitate cu paragraful 7 din Rezoluţia 1960 (2010) şi paragraful 9 din Rezoluţia 1998 (2011).

Informare cu privire la măsurile adoptate şi monitorizarea situaţiei

24. Solicită tuturor statelor, îndeosebi acelora din regiune şi celor în care îşi au reşedinţa persoanele fizice şi entităţile desemnate, să raporteze periodic Comitetului asupra măsurilor pe care le-au luat pentru punerea în aplicare a măsurilor impuse prin paragrafele 54 şi 55 din Rezoluţia 2127 (2013) şi paragrafele 30 şi 32 din Rezoluţia 2134 (2014), actualizate prin paragrafele 1, 2,4 şi 7 din prezenta rezoluţie.

25. Afirmă că va avea în atenţie permanentă situaţia din RCA şi că va fi pregătit să examineze oportunitatea măsurilor prevăzute în prezenta rezoluţie, inclusiv întărirea lor prin măsuri suplimentare, în special indisponibilizări de bunuri, precum şi modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după caz, la orice moment, în lumina progreselor înregistrate în procesul de stabilizare a ţării şi de respectare a prezentei rezoluţii.

26. Hotărăşte să rămână sesizat cu această problemă.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 138 alin. (3) şi al art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Organul fiscal competent pentru exercitarea verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia, pe întregul teritoriu al ţării, este Direcţia generală control venituri persoane fizice.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.294/2011 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 25 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 9 decembrie 2013.

Art. 3. - Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 3.695.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării

 

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 120 alin. (1) şi al art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Direcţia generală control venituri persoane fizice este organ fiscal competent pentru exercitarea inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al ţării.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.352/2012 privind stabilirea unor competenţe de exercitare a inspecţiei fiscale pentru Direcţia verificări fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 14 septembrie 2012.

Art. 3. - Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 3.696.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 52/2011*)

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 52/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 20 octombrie 2013;

- Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2014, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 254/2015.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) în înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) ziler - persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii;

b) beneficiarele lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional;

c) registrul de evidenţă a zilierilor, denumit în continuare Registru - registru cu regim special, întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor;

d) activităţi cu caracter ocazional - activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.

(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale şi a grădinilor botanice din subordinea universităţilor, pentru activităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. I), m) şi o);

b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. p)-s);

c) Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene, pentru domeniile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

d) instituţiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în domeniu, respectiv universităţi, institute de cercetare, instituţii cu profil muzeal, pentru domeniul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. k).

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă.

Art. 3. - (1) Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte în condiţiile prevăzute la art. 2, prin acordul de voinţă al părţilor, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de muncă.

(2) O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

(4) Lucrătorii minori, respectiv minorii în vârstă de cei puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desfăşoară, ca zilieri, numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.

 

CAPITOLUL II

Desfăşurarea activităţilor de către zilieri

 

Art. 4. - (1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.

(2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mas mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.

(3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.

(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Art. 5. - (1) Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.

(2) Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;

b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege;

c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate;

d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;

e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile; plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar; modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;

c) Să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;

d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;

e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;

f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

g) să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii; modalitatea de înregistrare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. - Cercetarea evenimentului în care au fost implicaţi zilieri se realizează de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia acesta s-a produs.

Art. 7. - (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului.

(2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

(2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 9. - (1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice, Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

Art. 10. - în situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/ înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Art. 11. - (1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar,

(3) Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

Art. 12. - (1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;

c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;

f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

(2) Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.

Art. 13. - (1) Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere-diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultura - diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi clasa 3811;

e) recuperarea materialelor - grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;

h) publicitate - grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie-clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie - dasa7219;

k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături arheologice);

l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;

m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure - clasa 0130;

n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140;

o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;

p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - clasa 5520 - cabane;

r) activităţi ale bazelor sportive - clasa 9311;

s) activităţi ale cluburilor sportive - clasa 9312;

ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

(2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Răspunderea contravenţională

 

Art. 14. - (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de 10.000 lei;

b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) şi art. 8 alin. (1) şi (2), cu amendă de 6.000 lei;

c) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. e), constând în lipsa acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie să-l exprime în scris pentru ca plata remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;

d) încălcarea prevederilor art. 7, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

e) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

f) beneficiarul care foloseşte zilieri pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional fără respectarea dispoziţiilor art. 4 se sancţionează cu amendă de 6.000 lei.

(2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 15. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se realizează de către inspectorii de muncă.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) se realizează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.

Art. 17. - în termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).


*) A se vedea Ordinul ministrului muncii. familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 831/600/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 3 iunie 2015, care a abrogat Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

 

ANEXA Nr. 1

 

Registrul de evidenţă a zilierilor

 

- model -

 

Beneficiar ………………………………………

CUI  ………………………….…………………

Cod CAEN  ……………………………………

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Remuneraţia brută convenită;

B - Remuneraţia netă plătită;

C - Semnătura de confirmare de primire a banilor;

D - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului*);

E - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

 

Nr. crt.

Data de desfăşurare a activităţii

Numele şi prenumele zilierului

Actul de identitate şi

CNP

Semnătura zilierului pentru asumarea  pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii

Semnătura zilierului la începerea activităţii după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii

Nr. de ore lucrate

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


*) A se vedea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

a Registrului de evidenţă a zilierilor

 

1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.

2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului.

3. Cod CAEN- diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.

4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.

5. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.

6. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.

7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate şi CNP - se vor trece tipul actului (Bl, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.

8. În coloana nr. 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii safe îi permite desfăşurarea activităţii - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii.

9. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii - se vor trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).

11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de ziler în fiecare zi.

12. În coloana nr. 9 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.

13. În coloana nr. 10 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.

14. În coloana nr. 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.

15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.

16. În coloana nr. 13 - Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.