MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 12/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

2. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

3. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu

 

4. - Decizie privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică

 

5. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

6. - Decizie privind eliberarea domnului Istvan Zoltán din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

7. - Decizie pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

8. - Decizie pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

9. - Decizie privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.977/2014. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014

 

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptători lor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin.(1) lit. b), ăl art. 89 alin.(2i) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr.3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 44 din 29 decembrie 2014, prin care se propune numirea în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 18 decembrie 2014,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Răzvan Profiroiu se numeşte în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 246/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George Răzvan Profiroiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 1 august 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Având în vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 953/G.B. din 29 decembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 10 din anexa “Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“10. Teodorescu Ion Claudiu - secretar general adjunct, Ministerul Justiţiei;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr.5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Istvan Zoltán din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Istvan Zoltán se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore

în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria Magdalena Grigore se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Prisecaru se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice prin Adresa nr. 10.581/2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor Prisecaru se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 9.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 8.531 din 12 decembrie 2014,

luând în considerare prevederile:

- art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenţa Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, format din experţi/specialişti desemnaţi de persoanele juridice române conform listei prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 2.421/2013 privind aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 25 noiembrie 2013, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.977.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

autorităţilor publice, asociaţiilor, federaţiilor, patronatelor şi institutelor de cercetare care nominalizează reprezentanţi în Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc

 

1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

3. Ministerul Afacerilor Interne

4. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

5. Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

6. Administraţia Naţională “Apele Române”

7. Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Ingineria Alimentelor şi Piscicultura - Galaţi

8. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Constanţa

9. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare “Delta Dunării”, Tulcea

10. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura, Galaţi

11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet

12. Federaţia pentru dezvoltarea pescuitului marin românesc “Ropescador”

13. Federaţia Organizaţiilor de Pescari de la Marea Neagră

14. Patronatul Peştelui din România

15. Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie “Romfish”

16. Asociaţia Procesatorilor, Importatorilor şi Comercianţilor de Peşte din România

17. Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peste Delta Dunării

18. Federaţia Organizaţiilor de Pescari Delta Dunării

19. Federaţia Română de Pescuit Sportiv

20. Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România

 

ANEXA Nr. 2

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Comitetul consultativ pentru sectorul pescăresc, denumit în continuare Comitetul, se constituie ca structură consultativă pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii şi dezvoltării acvaculturii.

(2) Comitetul are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi formulează puncte de vedere fundamentate cu privire la strategia de dezvoltare a sectorului pescăresc, armonizate cu Politica comună de pescuit adaptată la condiţiile naţionale specifice;

b) identifică acţiuni şi propune măsuri pentru implementarea Politicii comune de pescuit în conformitate cu angajamentele României;

c) asigură un schimb continuu de informaţii şi acţiuni între: autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul pescuit şi acvacultura, autoritatea de reglementare şi control, mediul economic, asociaţii profesionale şi de altă natură şi comunităţi pescăreşti privind procesul de dezvoltare a activităţilor din sectorul pescăresc;

d) propune standarde şi coduri profesionale care urmăresc creşterea calităţii activităţilor şi produselor pescăreşti în condiţiile unei conduite responsabile;

e) propune proiecte de acte normative care reglementează activităţile în domeniul pescăresc;

f) susţine organizarea de evenimente în scopul promovării sectorului pescăresc, al protejării resurselor piscicole şi a habitatelor de pescuit şi al implicării comunităţilor de pescari;

g) asigură cadrul organizatoric de consultări privind soluţionarea problemelor în interesul reciproc.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Comitetului

 

Art. 2. - (1) Comitetul are următoarea structură: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi membri.

(2) Din rândul  membrilor se aleg preşedintele, vicepreşedintele, iar secretariatul este asigurat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, care nominalizează secretarul.

(3) Membrii Comitetului sunt reprezentanţii nominalizaţi de autorităţile publice, federaţiile, patronatele şi institutele de cercetare nominalizate prin anexa nr. 1 la ordin.

Art. 3. - Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi anual prin vot deschis de către membrii Comitetului, din rândul acestora, în baza majorităţii numărului de voturi exprimate.

Art. 4. - (1) Comitetul se reuneşte trimestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin o treime din membri.

(2) Comitetul poate să lucreze în plen sau pe grupuri de lucru structurate pe domenii de interes.

(3) Constituirea grupurilor de lucru, pe probleme specifice, precum şi nominalizarea secretarului grupului se realizează în prima întâlnire a Comitetului.

(4) Comitetul şi grupurile de lucru sunt legal constituite în prezenţa a jumătate plus unu din membri şi decide valabil cu jumătate plus unu din membrii prezenţi.

(5) Desfăşurarea întâlnirilor Comitetului şi a grupurilor de lucru vor fi consemnate în procese-verbale întocmite de secretariat.

(6) Comitetul emite rezoluţii şi proceduri de lucru, iar grupurile de lucru emit puncte de vedere, care vor fi prezentate spre analiză Comitetului.

(7) La reuniunile Comitetului şi ale grupurilor de lucru pot participa şi invitaţi, fără drept de vot. cu rol consultativ.

(8) Convocarea reuniunilor Comitetului şi ale grupurilor de lucru se face cu cel puţin 7 zile înainte de data acestora, cu excepţia sesiunilor extraordinare, când acest termen se reduce la două zile.

(9) La convocarea reuniunii se va prezenta, în scris, locul, data, ora şi ordinea de zi a şedinţei.

(10) Ordinea de zi se comunică membrilor Comitetului, care pot face propuneri justificate de modificare.

(11) în cazul în care există opinii contrare, acestea se vor audia şi se vor supune aprobării.

(12) Problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să îşi susţină punctul de vedere.

(13) Toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis..

(14) în exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul adoptă rezoluţii care se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, în condiţiile prevăzute la alin. (4), şi se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, care este” semnat de preşedinte şi de participanţii la întâlnire.

(15) Rezoluţiile Comitetului au caracter consultativ şi sunt înaintate conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL III

Atribuţii

 

Art. 5. - Preşedintele Comitetului îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) convoacă şi prezidează lucrările Comitetului;

b) reprezintă Comitetul în relaţiile externe ale acestuia;

c) prezintă un raport anual conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind activitatea Comitetului;

d) poate mandata vicepreşedintele să îndeplinească atribuţiile sale, în cazul în care, din motive obiective, nu le poate exercita.

Art. 6. - Vicepreşedintele Comitetului are următoarele atribuţii:

a) asigură operativitatea desfăşurării activităţii Comitetului;

b) îndeplineşte sarcinile prevăzute prin mandatul încredinţat de preşedinte.

Art. 7. - Atribuţiile membrilor Comitetului sunt următoarele:

a) participă la şedinţele Comitetului şi ale grupurilor de lucru, în baza structurii nominalizării structurii pe care o reprezintă;

b) înaintează secretariatului, cu cel puţin 10 zile înainte de reuniunea curentă, materialele care vor fi supuse dezbaterii;

c) asigură comunicarea între organizaţiile pe care le reprezintă şi ceilalţi membri;

d) asigură diseminarea informaţiilor către membrii organizaţiilor pe care le reprezintă;

e) participă la orice alte acţiuni stabilite în cadrul întrunirilor Comitetului.

Art. 8. - (1) Atribuţiile secretarului Comitetului sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comitetului;

b) asigură redactarea proceselor-verbale, a raportului anual şi a rezoluţiilor, consemnând toate documentele aferente activităţii Comitetului;

c) transmite membrilor Comitetului convocarea reuniunilor şi ordinea de zi a acestora, cu precizarea locului, datei şi orei;

d) transmite membrilor Comitetului materialele care vor fi supuse dezbaterii, în cadrul reuniunii curente, odată cu ordinea de zi;

e) răspunde pentru arhivarea documentelor şi a rezoluţiilor Comitetului;

f) asigură transmiterea rezoluţiilor adoptate către conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile vizate şi urmăreşte efectele acestora;

g) asigură corespondenţa electronică şi derularea procedurii de vot.

(2) Atribuţiile secretarului grupului de lucru sunt următoarele:

a) asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii grupului de lucru;

b) asigură redactarea proceselor-verbale şi a punctelor de vedere consolidate în cadrul grupului de lucru;

c) asigură aducerea la cunoştinţa preşedintelui Comitetului a punctelor de vedere elaborate în cadrul grupului de lucru şi le transmite secretariatului Comitetului pentru a fi prezentate conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - (1) Raportul anual şi rezoluţiile Comitetului se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

(2) Documentele şi corespondenţa Comitetului se înregistrează în registrul de intrări şi ieşiri al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2014, se face următoarea rectificare:

- în anexă, la nr. crt. 3 - Judeţul Vâlcea, poziţia nr. 10, la coloana 2, în loc de “Comuna Tomeşti se va citi “Comuna Tomşani”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 23 decembrie 2014, se face următoarea rectificare:

- titlul hotărârii Guvernului, în loc de “Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014”se va citi “Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014”.