MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 83/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 83         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

262. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

263. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

264. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

265. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

266. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

267. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

268. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

269. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

9. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

 

47. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.396/2014/103. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

 

101. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2015

 

102. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 43/2015

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Viorel Pantea, judecător la Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 262.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 63/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Vasilescu, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 263.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 64/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Şuhani, judecător la Tribunalul Caraş-Severin, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 264.


 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 61/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2015, domnul Gheorghe Comăniţă, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 265.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 65/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2015, domnul Florea Pasca, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Alexandria, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 266.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 62/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2015, domnul Ion Perşu, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 267.


 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 66/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 februarie 2015, domnul Valeriu Ciorăscu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 268.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 6/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Pintilei Ieremia Nicolae i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 269.

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială

 

Având în vedere art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 11.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 13 noiembrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul legal naţional care asigură aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.302/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii şi funcţionării unor astfel de grupări, denumit în continuare Regulament, în scopul de a facilita promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi/sau interregionale, denumită în continuare cooperare teritorială, având ca obiectiv consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) GECT reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoana juridică română de drept privat, constituită pe teritoriul României, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, prin care este facilitată şi promovată în special cooperarea teritorială, transnaţională şi interregională între membrii săi, în scopul consolidării coeziunii economice, sociale şi teritoriale a Uniunii Europene.

(2) GECT se constituie prin asocierea, după caz, a următoarelor entităţi româneşti:

a) autorităţi publice centrale;

b) unităţile administrativ-teritoriale;

c) întreprinderi publice în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau organisme de drept public în sensul art. 1 paragraful 9 alin. (2) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii;

d) operatorii de servicii de utilităţi publice astfel cum sunt definiţi de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare.

(3) Entităţile româneşti prevăzute la alin. (2) au dreptul ca, în limitele competenţelor lor legale, să coopereze şi să se asocieze cu entităţi similare din alte state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului şi prezentei ordonanţe.

(4) în conformitate cu prevederile Regulamentului autorităţile sau organismele naţionale, regionale sau locale ori întreprinderile publice echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. c) aparţinând unor state învecinate care nu sunt membre ale Uniunii Europene se pot asocia cu entităţi româneşti similare în cadrul unei GECT cu sediul în România, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii:

a) statul terţ învecinat a aprobat participarea la GECT în conformitate cu procedurile şi condiţiile echivalente celor prevăzute în Regulament;

b) între România şi statul terţ este încheiat un acord privind cooperarea în domeniul economic, financiar, tehnic sau pentru dezvoltare ori dacă statul terţ respectiv are încheiat un astfel de acord cu un alt stat membru al Uniunii Europene reprezentat în GECT.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Se desemnează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca autoritate de notificare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Atribuţiile autorităţii de notificare sunt:

a) să verifice eligibilitatea entităţilor care depun documentaţia în vederea constituirii sau participării la o GECT;

b) să primească şi să analizeze proiectele de convenţie şi statut ale GECT, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului, denumite în continuare documente constitutive;

c) să analizeze conformitatea clauzelor statutului cu prevederile convenţiei;

d) să aprobe sau să respingă participarea membrului potenţial, precum şi convenţia GECT, care se constituie cu sediul în România;

e) să ia măsuri şi să se încredinţeze inclusiv prin consultare cu celelalte state implicate în GECT că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulament şi de prezenta ordonanţă de urgenţă privind participarea entităţilor din statele terţe la GECT;

f) să primească notificările transmise de GECT deja constituite la care participă şi o entitate românească şi să aprobe, după caz, orice modificare adusă convenţiei sau statutului grupării în conformitate cu prevederile Regulamentului;

g) să păstreze, la sediul său, evidenţa GECT prevăzută la lit. b), precum şi a participărilor prevăzute la lit. d) prin Registrul grupărilor europene de cooperare teritorială, denumit în continuare Registrul GECT,

h) să informeze Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea GECT sau publicarea convenţiei şi statutului;

i) să emită decizie de interzicere a funcţionării unei GECT cu sediul în România sau retragerea membrului român dintr-o GECT, dacă activitatea acesteia contravine ordinii, securităţii, sănătăţii sau moralităţii publice ori este contrară interesului public;

j) să ceară instanţei judecătoreşti dizolvarea unei GECT, în cazul în care constată că aceasta nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2), respectiv cele prevăzute la art. 7 din Regulament;

k) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT, în urma solicitărilor scrise ale acestora, asupra activităţilor GECT desfăşurate pe teritoriul României;

l) să informeze autorităţile competente din statele membre în conformitate cu legislaţia cărora au fost constituiţi membrii GECT cu privire la înregistrarea sau dizolvarea unei GECT cu sediul în România;

m) să informeze autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la eventualele dificultăţi constatate în timpul controlului şi auditului efectuate potrivit art. 6 din Regulament şi art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă;

n) să solicite şi să primească de la membrii GECT şi de la instituţiile implicate în funcţionarea GECT orice date, informaţii sau documente în legătură cu activitatea GECT;

o) să emită certificatul referitor la efectuarea radierii GECT, ca urmare a dizolvării;

p) orice alte atribuţii prevăzute de lege.”

4. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Cuantumul tarifelor percepute se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de notificare.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pentru constituirea GECT pe teritoriul României sunt necesare următoarele documente:

a) cerere a solicitantului privind aprobarea convenţiei şi a participării la constituirea GECT cu sediul în România;

b) documentele constitutive ale GECT, respectiv statutul şi convenţia, semnate de toţi membrii acesteia, care cuprind toate elementele prevăzute de Regulament;

c) actul emis de organele competente potrivit legii, ale entităţilor enumerate la art. 2 alin. (2), privind participarea la GECT;

d) aprobările emise de autorităţile competente din statele reprezentate în GECT, privind convenţia şi participarea la GECT pentru toţi membrii.

(2) Toate documentele enumerate la alin. (1) se transmit autorităţii de notificare, în original, în limba română sau în traducere legalizată în limba română, după caz.

(3) Competenţele pe care entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) le exercită în calitate de autoritate publică nu pot constitui obiectul unei convenţii sub sancţiunea inadmisibilităţii cererii de constituire a GECT.

(4) Autoritatea de notificare din România poate solicita membrilor potenţiali ai unei GECT cu răspundere limitată constituirea de către aceştia a unei garanţii în sensul art. 12 alin. (2a) din Regulament, care să acopere riscurile specifice activităţii asumate de GECT prin documentele constitutive.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul în România, solicitanţii români enumeraţi la art. 2 alin. (2), precum şi membrii străini au obligaţia de a obţine de la autorităţile de notificare competente aprobarea convenţiei şi a participării lor la GECT.

(2) înainte de a aproba convenţia GECT şi participarea solicitantului român la aceasta, autoritatea de notificare din România primeşte şi analizează documentaţia enumerată la art. 6 în scopul verificării conformităţii acestora cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei naţionale în vigoare. Autoritatea de notificare din România are obligaţia de a lua decizia privind aprobarea sau refuzul acesteia, după caz, în termen de 6 luni de la data primirii documentaţiei prevăzute la art. 6.

(3) în scopul aprobării convenţiei şi a participării membrilor români, autoritatea de notificare solicită avizele consultative autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de competenţele acestora în domeniul de activitate al GECT. Avizele consultative se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea autorităţii de notificare. Dacă în termenul menţionat autoritatea administraţiei publice centrale sesizată nu transmite avizul său, se consideră că nu există observaţii care privesc documentaţia de constituire a GECT.

(4) Autoritatea de notificare comunică în scris solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), observaţiile privind documentaţia depusă, precum şi copiile avizelor consultative emise de autorităţile prevăzute la alin. (3).

(5) După primirea documentelor prevăzute la alin. (4), solicitanţii au obligaţia analizării şi preluării observaţiilor transmise de autoritatea de notificare în documentele constitutive.

(6) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (2) este întrerupt până la primirea de către autoritatea de notificare a răspunsului membrului solicitant la observaţiile transmise. Termenul nu este întrerupt dacă membrul potenţial a transmis autorităţii de notificare răspunsul său la observaţiile formulate în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul începerii perioadei de întrerupere.

(7) în cazul în care la constituirea GECT cu sediul în România participă şi membri potenţiali din state terţe, autoritatea de notificare solicită autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniul realizării politicii externe comunicarea cu celeritate de date şi informaţii privind îndeplinirea condiţiilor referitoare la aderarea membrilor din ţări terţe, prevăzute în Regulament.

(8) Decizia autorităţii de notificare privind aprobarea convenţiei şi a participării membrilor români la GECT poate fi contestată în condiţiile legii contenciosului administrativ.”

7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Membrii GECT aprobă, cu unanimitate de voturi, convenţia şi statutul, modificate potrivit observaţiilor transmise de autoritatea de notificare din România şi, pentru membrii care nu au sediul pe teritoriul României, de autorităţile similare din respectivele state membre sau terţe, după caz.

(2) După aprobarea actelor prevăzute la alin. (1), membrii GECT transmit autorităţii de notificare o cerere de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a GECT, precum şi documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d), în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare a GECT”

8. La articolul 9, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (2), pe baza aprobării convenţiei şi a participării emise conform art. 7 pentru membrii români şi a documentelor echivalente emise pentru membrii străini ai GECT, autoritatea de notificare verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Regulament şi decide, după caz, asupra autorizării sau neautorizării funcţionării GECT.

………………………………………………………………………………

(3) Dacă autoritatea de notificare nu autorizează funcţionarea, va comunica membrilor GECT decizia sa motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei. Decizia de refuz al autorizării de funcţionare va cuprinde şi propunerile de modificare a convenţiei.

(4) Decizia de refuz al autorizării de funcţionare a GECT emisă de autoritatea de notificare poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

9. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) GECT dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul GECT. După efectuarea înscrierii, GECT transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial», pe cheltuiala sa, un anunţ de constituire, spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi informează statele membre în cauză şi Comitetul Regiunilor cu privire la înregistrarea GECT, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulament.”

10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11 - Unei GECT înregistrată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe teritoriul României îi sunt aplicabile prevederile Regulamentului, ale convenţiei aferente, iar în ceea ce priveşte aspectele care nu sunt reglementate de Regulament sau sunt reglementate parţial de acesta, legea română, în sensul art. 2 din Regulament.”

11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru a participa la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat membru, entităţile româneşti sunt obligate să solicite autorităţii de notificare din România aprobarea convenţiei şi a participării acestora la GECT.

(2) Autoritatea de notificare ia decizia aprobării după depunerea de către solicitant a documentaţiei prevăzute la art. 6.

(3) Pentru emiterea aprobării participării la o GECT care se constituie cu sediul pe teritoriul altui stat sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2)-(8). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.”

12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - (1) Pentru a participa la o GECT înregistrată pe teritoriul altui stat, membrii români aprobă documentele constitutive.

(2) Dacă pentru respectiva GECT înregistrată pe teritoriul altui stat autoritatea de notificare din România a aprobat anterior convenţia şi participarea unei alte entităţi româneşti, GECT transmite autorităţii de notificare documentaţia prevăzută la art. 6 şi notifică statului în care GECT îşi are sediul modificarea convenţiei.

(3) Dacă autoritatea de notificare din România nu a aprobat anterior convenţia şi participarea unei entităţi româneşti, GECT înregistrată pe teritoriul altui stat solicită autorităţii de notificare din România aprobarea convenţiei şi a participării membrului român.

(4) Autoritatea de notificare din România este competentă să examineze potrivit prevederilor Regulamentului solicitarea de aderare a unui nou membru dintr-un stat terţ la o GECT înregistrată pe teritoriul său.”

13. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Modul de organizare şi funcţionare a GECT se stabileşte prin documentele constitutive, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Regulament.”

14. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Modificările documentelor constitutive se transmit de către GECT autorităţii de notificare, în vederea aprobării, potrivit art. 131 şi conform art. 4 alin. (6) şi (6a) din Regulament, însoţite de documentele constitutive consolidate şi de acordul membrilor GECT.”

Art. II. - În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, sintagma “Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Administrator

CUI

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Baza legală privind trecerea în domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoare

- lei -

Imobil

8.26.10

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUI 4288306

2014, Decizia nr. 249/2014

Judeţul Cluj,

municipiul Cluj-Napoca,

Bd. Muncii nr. 14

Decizia nr. 249/2014,

Procesul-verbal nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

CF nr. 252833 Municipiul Cluj-Napoca, nr. cadastral 16234/5/7

Construcţie: Regim de înălţime: S + P + 3E;

Sc = 688,49 mp

Sd = 2.754 mp

Teren: 993 mp

2.238.580

 

            Imobilul a fost trecut în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii şi Decizia nr. 249/2014 emisă de comisia constituită potrivit prevederilor art. 175 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.396 din 18 decembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 103 din 29 ianuarie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

În temeiul art. II alin. (4) şi art. V din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor

înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia generală asistenţă socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şl Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prevederile Legii nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, denumită în continuare lege, sunt aplicabile persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite până la data de 27 septembrie 2014, data intrării în vigoare a legii, denumite în continuare persoane debitoare.

Art. 2. - Conform prevederilor art. III din lege nu fac obiectul scutirii la plată şi/sau restituirii debitele care, după caz:

a) sunt contestate prin acţiune în instanţă şi aflate în pronunţare;

b) sunt contestate prin acţiune în instanţă şi pentru care instanţa s-a pronunţat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

c) sunt stabilite ca urmare a corectării veniturilor care au stat la baza stabilirii dreptului, fie din cauza completării incorecte de către angajator a adeverinţei de venituri, fie din cauza diferenţelor de venit în condiţiile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Scutirea la plată a debitelor

 

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din lege sunt scutite de la plată persoanele debitoare care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au debite deja constituite şi o parte din sumele cu acest titlu au fost recuperate sau acestea au fost recuperate integral până la data de 27 septembrie 2014;

b) au debite deja constituite şi sumele nu au fost recuperate;

c) au dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/stimulent de inserţie stabilit până la data de 27 septembrie 2014, iar debitele se constituie ulterior acestei date.

Art. 4. - (1) Scutirea la plată a debitelor se face pe bază de cerere care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere a persoanei debitoare înregistrată la agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Pentru persoanele minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, cererea prevăzută la alin. (1) se completează şi se depune de reprezentantul legal al acesteia.

(3) în cazul persoanelor debitoare prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) şi pentru care începând cu luna decembrie sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, agenţiile teritoriale vor proceda la calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, urmând ca la depunerea cererii să se scutească de la plata debitelor suma integrală incluzând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

(4) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 3 lit. c) cererea se va depune în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei de debit.

(5) În situaţia în care termenul prevăzut la alin. (4) se depăşeşte, agenţiile teritoriale vor proceda la calculul de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014, urmând ca la depunerea cererii să se scutească de la plata debitelor suma integrală incluzând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

Art. 5. - (1) în cazul persoanelor debitoare ale căror debite au fost transmise în vederea recuperării către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, agenţiile teritoriale vor solicita acestor instituţii, în termen de maximum 5 zile de la încheierea protocolului de colaborare prevăzut la alin. (3), comunicarea sumelor recuperate pentru fiecare persoană debitoare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor transmite, în termen de maximum 10 zile de la primirea solicitării, situaţia nominală a persoanelor debitoare şi sumele recuperate de la acestea în perioada 1 ianuarie 2011-27 septembrie 2014.

(3) în vederea aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială vor stabili procedurile de comunicare a informaţiilor în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin prin protocol de colaborare.

Art. 6. - (1) După înregistrarea cererii, agenţia teritorială verifică dacă persoana debitoare se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 şi art. 3 lit. a) şi b) în vederea stabilirii dreptului la scutirea la plată a debitelor.

(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, directorul executiv al agenţiei teritoriale emite decizia de scutire la plată sau, după caz, comunicarea de respingere a cererii de scutire la plată.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică în termen de 15 zile de la emiterea acesteia atât persoanei debitoare, cât si, după caz, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în vederea scăderii din evidenţa fiscală.

 

CAPITOLUL III

Procedura de restituire a sumelor reprezentând debite recuperate

 

Art. 7. - Persoanele debitoare prevăzute la art. 3 lit. a) beneficiază de restituirea sumelor pe care acestea le-au achitat începând cu 1 ianuarie 2011.

Art. 8. - (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 7 se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale, pe baza cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2), şi se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 201 9, în 5 transe anuale egale, şi se achită persoanei debitoare sau reprezentantului legal al acesteia.

(2) Pentru persoanele care beneficiază de restituirea sumelor achitate decizia este cea prevăzută la art. 6 alin. (2) şi aceasta va cuprinde suma de restituit, precum şi cuantumul celor 5 tranşe anuale.

(3) Stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se face pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, precum şi pe baza informaţiilor furnizate de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 9, - (1) Restituirea sumelor prevăzute la art. 7 se efectuează de către agenţiile teritoriale, de regulă, în luna septembrie a fiecărui an.

(2) Sumele necesare restituirii debitelor recuperate se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi se achită de la titlul de cheltuieli la care se încadrează drepturile de indemnizaţie pentru creşterea copiilor/stimulent/stimulent de inserţie.

Art. 10. - În situaţia în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la 5, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea persoanei debitoare, urmând ca în ultima tranşă să se facă regularizarea.

Art. 11. - În funcţie de luna şi anul înregistrării cererii prevăzute la art. 8 alin. (1), agenţia teritorială va achita mai multe tranşe cumulate, fără a depăşi data de 31 decembrie 2019,

Art. 12. - În situaţia în care cererea prevăzută la art. 4 alin. (1), respectiv la art. 8 alin. (1) nu a fost înregistrată la agenţiile teritoriale până la data de 31 decembrie 2019, persoanelor debitoare le sunt aplicabile prevederile art. IV alin. (2) din lege.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - Modelul deciziei prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) se stabileşte de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi va conţine cel puţin următoarele elemente:

a) temeiul legal al scutirii la plată şi/sau restituirii, prevăzut de lege;

b) datele de identificare ale persoanei debitoare;

c) suma supusă scutirii la plată şi/sau restituirii;

d) perioada în care se va efectua restituirea sumelor, după caz. Art. 14, - (1) Prevederile art. 1-10 sunt aplicabile corespunzător şi persoanelor debitoare cuprinse în categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Persoanele debitoare cuprinse în categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru scutirea la plată a debitelor şi/sau restituirea sumelor plătite, se adresează structurilor organizate potrivit normelor interne aprobate în condiţiile art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Împotriva deciziei prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv la art. 8 alin. (1) pot fi formulate contestaţii care se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXĂ*)

la procedură

 

CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru scutirea la plată a debitelor şi/sau restituirea sumelor recuperate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent, în baza Legii nr. 126/2014

 

Către Agenţia pentru plăţi şi inspecţie sociala a jud./sect. Mun. Bucureşti

………………………………………………………………………………

 

Stimate Domnule Director Executiv,

 

Subsemnata/subsemnatul

 

Numele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act de identitate/doveditor (copie ataşată)

 

 

 

 

Seria

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(z

z)

(l

l)

(a

a

a

a)

Eliberat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN - Certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu domiciliul in:

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

Bl.

 

 

 

 

 

Sc.

 

 

Et.

 

 

Apart.

 

 

 

 

Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            În baza Legii nr. 126/2014 solicitdebitelor şi/sau sumelor recuperate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau stimulent

            Rog ca plata să se facă:

 

 Prin mandat poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cont personal

 

Nume titular cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschis la banca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În cont de card

Nume titular cont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr cont bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschis la banca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe proprie răspundere că toate documentele prezentate în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie acordate au fost solicitate organelor competente.

Data....................................

 

Semnătura.............................................................................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2015

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 480 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 101.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2015

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Codul ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1516CTN037

12.02.2015

16.02.2015

15.02.2016

364

800.000.000

RO1515CTN047

23.02.2015

25.02.2015

27.05.2015

91

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r) / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d= numărul de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2015

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7, 10 şi refinanţării datoriei publice în luna februarie 2015, Ministerul 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de necompetitive (SSON), astfel:

 

Codul ISIN

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală licitaţie

de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1227DBN011

2.02.2015

3.02.2015

4.02.2015

26,07.2027

15

12,48

5,80

306,68

600.000.000

90.000.000

RO1419DBN014

5.02.2015

6.02.2015

9.02.2015

24,06.2019

5

4,37

4,75

149,66

600.000.000

90.000.000

RO1425DBN029

9.02.2015

10.02.2015

11.02.2015

24.02.2025

10

10,04

4,75

229,04

600.000.000

90.000.000

RO1418DBN040

16.02.2015

17.02.2015

18.02.2015

17.01.2018

3

2,92

3,25

14,25

700.000.000

105.000.000

RO1320DBNQ22

19.02.2015

20.02.2015

23.02.2015

29.04.2020

7

5,18

5,75

472,60

700.000.000

105.000.000


*) În conformitate ou prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2 231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială ,:Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercial㠓Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este

de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark fiind de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1418DBN040

1.344/02.10.2014

Octombrie 2014

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

 

            (2) Dobânda se determină conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cupon); VN = valoarea nominală; r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul prevăzut la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate În tabelul prevăzut la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţa.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a “Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III “Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primar㔠din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/S SON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În baza prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, codul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

“16

Ministerul Finanţelor Publice

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 102.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Decretului nr. 43/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2015, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, în loc de: “Domnului colonel Giucă Ilie Marius-Dorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.” se va citi: “Domnului colonel Giurcă Ilie Marius-Dorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.”

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.