MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 498/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 498         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            478. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            775. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

 

HOTARARI ALE GUERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 478.

 

ANEXA Nr.1

 

BUNURILE

aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Nr. MFP

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

0

1

2

3

4

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

658

GRAJD CABALINE

55.007

2

R1590120

659

GRAJD CABALINE

78.546

3

 

660

GRAJD CABALINE

78.546

4

 

662

GRAJD CABALINE

136.933

5

 

663

GRAJD CABALINE

137.041

6

 

664

GRAJD CABALINE

137.242

7

 

667

DEPOZIT DE ARMĂSARI TG. MUREŞ-TEREN AGRICOL ŞI NEAGRICOL

9.773.000

8

 

1610

DRUM FORESTIER ZABRANI

59.857

9

 

1611

DRUM FORESTIER TAMAS-IOSIA

83.466

10

 

1612

DRUM FORESTIER SALISTEANCA

136.631

11

 

1613

DRUM FORESTIER ADEA

110.369

12

 

1614

DRUM FORESTIER SOMOS

158.865

13

 

1657

DRUM FORESTIER POPIN

80.124

14

 

1658

DRUM FORESTIER FRUMUSENI

111.617

15

 

1672

DRUM FORESTIER SLATINA

111.574

16

 

1674

DRUM FORESTIER RĂCHITEI

200.865

17

 

1675

DRUM FORESTIER CIMERCEA

105.179

18

 

1676

DRUM FORESTIER CIMERCIUTA1

35.994

19

 

1677

DRUM FORESTIER CIMERCIUTA II

24.691

20

 

1678

DRUM FORESTIER LUGOTULU11

72.513

21

 

1679

DRUM FORESTIER LUGOTULUI 2

59.011

22

 

1680

DRUM FORESTIER LUGOTULUI 3

76.374

23

 

1681

DRUM FORESTIER MILEVII

785.750

24

 

1682

DRUM FORESTIER CASOAIA

124.394

25

 

1683

DRUM FORESTIER ARANEAG

1.925

26

 

1684

DRUM FORESTIER HIGHIS

44.536

27

 

1685

DRUM FORESTIER VELICU

37.548

28

 

1686

DRUM FORESTIER VALEA NEAMŢULUI

83

29

 

1687

DRUM FORESTIER BOLINDU

35.454

30

 

1688

DRUM FORESTIER VALCUTA

37.676

31

 

1689

DRUM FORESTIER VALEA ALMASULUI

2.696

32

 

1690

DRUM FORESTIER VALEA CREŢULUI

42.000

33

 

1691

DRUM FORESTIER FATA HOTAR

23.000

34

 

1692

DRUM FORESTIER RASNITA

43.000

35

 

1693

DRUM FORESTIER PRUNISOR-TEUZ

300.000

36

 

1694

DRUM FORESTIER VALEA RADULUI

18.000

37

 

1695

DRUM FORESTIER MURESAN 1

31.000

38

 

1696

DRUM FORESTIER MURESAN 2

16.000

39

 

1697

DRUM FORESTIER GRUIETU MORII

27.000

40

 

1698

DRUM FORESTIER SAUZAS

105.000

41

 

1699

DRUM FORESTIER PARAUL-TOMII

44.000

42

 

1700

DRUM FORESTIER CADARIU

31.000

43

 

1701

DRUM FORESTIER NEAGRA

43.000

44

 

1702

DRUM FORESTIER VARNITA

44.000

45

 

1703

DRUM FORESTIER VALEA RUJA

98.000

46

 

1704

DRUM FORESTIER VALEA LUNGA

32.000

47

 

1705

DRUM FORESTIER SIPOT

66.000

48

 

1707

DRUM FORESTIER VALEA VLADULUI

20.000

49

 

1708

DRUM FORESTIER BARLOGELU

57.000

50

 

1709

DRUM FORESTIER IZOI

83.000

51

 

1710

DRUM FORESTIER BLIDARITA

43.000

52

 

1711

DRUM FORESTIER ZELEA NEAGRA

49.000

53

 

1712

DRUM FORESTIER GROHOT

16.000

54

 

1713

DRUM FORESTIER VALEA FÂNULUI

42.500

55

 

1714

DRUM FORESTIER ZUGAU-CAPTALANU

320.000

56

 

1718

DRUM FORESTIER PARAUL LUI POP

41.000

57

 

1719

DRUM FORESTIER PARAUL ZUGAULUI

100.500

58

 

1720

DRUM FORESTIER GURETE

43.671

59

 

1721

DRUM FORESTIER PARAUL HAI

5.975

60

 

1722

DRUM FORESTIER CIUNTEŞTI

1.254

61

 

1723

DRUM FORESTIER HENTIU

61.159

62

 

1724

DRUM FORESTIER MARAUS

130.713

63

 

1725

DRUM FORESTIER SECACI

65.460

64

 

1726

DRUM FORESTIER BOTFEI

4.482

65

 

1728

DRUM FORESTIER PARAUL MARE

52.213

66

 

1729

DRUM FORESTIER URVIS

122.876

67

 

1730

DRUM FORESTIER CLIT

129.771

68

 

1731

DRUM FORESTIER HASMAS

77.312

69

 

1732

DRUM FORESTIER ARCHISEL

78.078

70

 

1733

DRUM FORESTIER VALEAALBULUI

2.053

71

 

1734

DRUM FORESTIER OSOI

66.588

72

 

1735

DRUM FORESTIER GROSENI

79.127

73

 

1736

DRUM FORESTIER BSRZESTI

33.237

74

 

1737

DRUM FORESTIER GALALAU

73.267

75

 

1738

DRUM FORESTIER PARAUL IE NAT

28.807

76

 

1739

DRUM FORESTIER ARCHISEL 2

74.270

77

 

1740

DRUM FORESTIER ARCHISEL 2 PR

34.904

78

 

1741

DRUM FORESTIER BIRZESTI 2

64.056

79

 

1742

DRUM FORESTIER BIRZESTI PR

41.896

80

 

1763

DRUM FOR. IERBELOVA

69.397

81

 

1764

DRUM PARAUL NICOLAE

21

82

 

1765

DRUM SOANTER

15.289

83

 

1766

DRUM CRACUTU

59.555

84

 

1767

DRUM SFINSCA

29.579

85

 

1768

DRUM CHERSCA

52.054

86

 

1769

DRUM MANCIULUI

25.633

87

 

1770

DRUM PARAUL ŢIGANULUI

20.949

88

 

1771

DRUM VALEA CLADOVEI

121.157

89

 

1772

DRUM ZDRENTAN

21.634

90

 

1773

DRUM TARNAIA

24.697

91

 

1774

DRUM VALEA CLADOVITEI

42.884

92

 

1775

DRUM USUIOG

52.901

93

 

1776

DRUM IGRIS

16

94

 

1777

DRUM VALEA RADNEI

40.805

95

 

1778

DRUM VALEA SOIMOS

113.426

96

 

1779

DRUM MONUMENT

15.054

97

 

1780

DRUM JERNOVITA

48.203

98

 

1781

DRUM LEULI

19.987

99

 

1782

DRUM IEZUTA

22.572

 

100

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

1783

DRUM MILOVA

84.857

101

R1590120

1784

DRUM MILOVA PRELUNGIRE

110.580

102

 

1785

DRUM VALEA ISENII

160.154

103

 

1786

DRUM COZIAC

51.930

104

 

1787

DRUM COZIAC PRELUNGIRE

35.311

105

 

1788

DRUM MILOVITA

64.804

106

 

1789

DRUM ODVOS

94.350

107

 

1790

DRUM NEAMŢULUI

206.260

108

 

1791

DRUM NEAMŢULUI 2

123.337

109

 

1792

DRUM COASTA

21.000

110

 

1793

DRUM STIRVINOSA

6.400

111

 

1794

DRUM DUMBRAVITA

53.000

112

 

1795

DRUM CROCNA1

32.000

113

 

1796

DRUM OBCINA CROCNA

53.000

114

 

1797

DRUM VALEA RAIULUI

192.683

115

 

1798

DRUM ZIMBRUTU

20.195

116

 

1800

DRUM LUSTI

38.993

117

 

1802

DRUM VALEA RÂULUI

78.084

118

 

1803

DRUM FANTANA CALULUI

9.652

119

 

1807

DRUM VALEA MUNTELUI

16.026

120

 

1808

DRUM VALEA SATULUI

18.163

121

 

1809

DRUM VALEA REA

43.216

122

 

1810

DRUM HONTISOR

162.148

123

 

1811

DRUM CARABITA

5.714

124

 

1813

DRUM IACOBINI

18.185

125

 

1812

DRUM BANTAU

78.100

126

 

1818

DRUM BUCEVITA

35.207

127

 

1819

DRUM DALCESTI

3.992

128

 

1820

DRUM LEURZII

3.401

129

 

1821

DRUM ŢAPULUI

4.146

130

 

1822

DRUM MARASCA

23.714

131

 

1823

DRUMASCUTITU

6.276

132

 

1825

DRUM MUSTESTI

82.000

133

 

1826

DRUM RADESTI 1

55.000

134

 

1827

DRUM RADESTÎ 2

14.000

135

 

1828

DRUM COLIBI

40.000

136

 

1829

DRUM VALEA BARLII-GRUIETE 1

17.000

137

 

1830

DRUM VALEA BIRLS 2

40.000

138

 

1831

DRUM VALEA MICA

16.000

139

 

1832

DRUM VALEA MAXIMI

103.000

140

 

1834

DRUM VALEA REA 2

43.000

141

 

1837

DRUM HUREZ 3

145.000

142

 

1842

DRUM PAIUSENI 3

7.500

143

 

1850

DRUM GUBU

23.000

144

 

1851

DRUM ONCULUI

8.000

145

 

1897

DRUM TEIUS

64.072

146

 

1898

DRUM PARAUL PORCULUI

39.054

147

 

1899

DRUM CERNOBARA

45.440

148

 

1900

DRUM TEIS

35.070

149

 

1901

DRUM GUGILOR

43.242

150

 

1902

DRUM VALAE

635.021

151

 

1903

DRUM CUVEJDIA

138.943

152

 

1904

DRUM NEDELNIC

73.672

153

 

1905

DRUM SINTAR

163.908

154

 

1906

DRUM CIACOVAT

95.663

155

 

1907

DRUM STIUBEI

42.692

156

 

1908

DRUM CIOLT

33.013

157

 

1909

DRUM LABASINT

147.397

158

 

1910

DRUM TEPENIS

33.314

159

 

1911

DRUM DEALUL POPII REPAS

58.899

160

 

1912

DRUM DEALUL POPII

120.095

161

 

1913

DRUM STRINCEA PRELUNGIRE

37.634

162

 

1914

DRUM STRINCEA OBARSIA

25.679

163

 

1915

DRUM FENES

79.786

164

 

1916

DRUM GRADISTEA

60.264

165

 

1917

DRUM HAMBARU

32.247

166

 

1918

DRUM MITULESTI

13.217

167

 

1919

DRUM PARAUL ROŞU

7.302

168

 

1920

DRUM ODAITA

48.013

169

 

1921

DRUM SALASTIOARA

46.361

170

 

1922

DRUM SALISTEA

96.473

171

 

1923

DRUM BELEACOVA

62.240

172

 

1924

DRUM POITASEL

27.730

173

 

1925

DRUM COŞULUI

23.375

174

 

1926

DRUM SOCULUI

16.659

175

 

1927

DRUM VUCOVITA

19.058

176

 

1928

DRUM NIRIS

179.460

177

 

1929

DRUM VALEA

12.080

178

 

1930

DRUM POLIŢA

34.442

179

 

1931

DRUM SARLAU

30.801

180

 

1932

DRUM MESARNITA

272.891

181

 

1948

DRUM VALEA UNGURULUI

73.372

182

 

1949

DRUM VALEA BABII

13.601

183

 

1950

DRUM LUPEŞTI NORD

116.260

184

 

1951

DRUM VALEA SARBILOR-BAIA

48.251

185

 

1952

DRUM BRATEASCA

11.765

186

 

1953

DRUM VALEA SURII

349

187

 

1954

DRUM LEORDOAIA

5.952

188

 

1955

DRUM VALEA SOCILOR

30.633

189

 

1956

DRUM VALEA DUPLII

74.029

190

 

1957

DRUM VALEA CRACIUNEASA

215.268

191

 

1958

DRUM BRATEASCA

39.856

192

 

1959

DRUM VALEA MUŞII

62.059

193

 

1960

DRUM VALCUTA

66.757

194

 

1961

DRUM VALEA STIRCULUI

11.697

195

 

1963

DRUM GLASA

39.559

196

 

1965

DRUM VALEA CRACIUNEASCA

25.839

197

 

1968

DRUM VALEA CORBEASCA

101.044

198

 

1969

DRUM VALEA POIENII

30.746

199

 

1970

DRUM VALEA MICA

26.882

 

200

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

1971

DRUM VALEA MICA 2

68.450

201

R1590120

1972

DRUM VALEA MARE

30.587

202

 

1974

DRUM STIRCOANEA

155.237

203

 

1976

DRUM VALEA LUI DUMITRU

11.903

204

 

1977

DRUM VALEA SIRBILOR-TOC

51.278

205

 

1978

DRUM VALEA REA

17.128

206

 

1979

DRUM LUNCSOR VARATEC

151.493

207

 

1980

DRUM CUI AS

13.684

208

 

1981

DRUM BURDIJENI

101.975

209

 

1982

DRUM VALEA LUNTRASEASCA

49.845

210

 

1984

DRUM VALEA TRESTIEI

9.570

211

 

1985

DRUM VALEA VACII

824.372

212

 

1990

DRUM BANISOARA

6.036

213

 

1993

DRUM IZBUC

7.249

214

 

1995

DRUM VALEA PREOTESEI

63.568

215

 

1996

DRUM VALEA PIETREI

3.221

216

 

1997

DRUM VALCEAUA

12.375

217

 

2001

DRUM VALEA PREOTULUI

21.225

218

 

2002

DRUM VALEA JGHEABULUI-POIANA

22.238

219

 

2005

DRUM MAGULICEA

41.334

220

 

2007

DRUM VALEA MARE

22.970

221

 

2009

DRUM VALEA PREOTESEI 2

37.063

222

 

2010

DRUM VALEA ŞERBULUI

26.617

223

 

2012

DRUM CIGHER

142.000

224

 

2014

DRUM NADASEL

16.000

225

 

2015

DRUM SILINDIA

123.000

226

 

2016

DRUM BALTA

103.937

227

 

2017

DRUM ROVINA

64.255

228

 

2018

DRUM VARAN

488

229

 

2019

DRUM IAZOCA

420

230

 

2020

DRUM SIBISEL

70.085

231

 

2021

DRUM PARAUL VICHENTE

45.484

232

 

2022

DRUM BALCESCU

128.998

233

 

2023

DRUM PARAUL ŞCHIOPULUI

6.237

234

 

2024

DRUM GROSI-RUNCU

93.282

235

 

2025

DRUM VALEA CALULUI

70.496

236

 

2026

DRUM HENCIU

16.092

237

 

2027

DRUM URSOANEA

75.018

238

 

2028

DRUM OMORNI

50.402

239

 

2029

DRUM BERZOVITA

7.690

240

 

2030

DRUM CORDAU

53.891

241

 

2031

DRUM LATESTI

15.961

242

 

2032

DRUM DANOVITA

351

243

 

2033

DRUM BALCESCU

340

244

 

2034

DRUM BALCESCU

172

245

 

2035

DRUM MONOROSTIA

190.520

246

 

2036

DRUM VARADIUTA

610

247

 

2037

DRUM VALEA BIRZAVII

366.663

248

 

2038

DRUM VALCUTA-BALCESCU

86.533

249

 

2039

DRUM LESPEDEA

111.253

250

 

2040

DRUM SIBISEU

19.134

251

 

2041

DRUM VOCINA

52.266

252

 

2042

DRUM RUNCU

20.812

253

 

2043

DRUM PLISCA

279.904

254

 

2044

DRUM STRIMNA

53.122

255

 

2045

DRUM CALACI

103.853

256

 

2046

DRUM BAVNA

87.491

257

 

2047

DRUM VELICA

981

258

 

2048

DRUM CEPTURII

1.045

259

 

2049

DRUM PARAUL COLIBII

455

260

 

2050

DRUM PARAUL ŢIGANULUI

42.128

261

 

2051

DRUM CRIVACEA

41.673

262

 

2052

DRUM LUPOAIA

382

263

 

2053

DRUM BUDINITA

55.892

264

 

2054

DRUM PARAUL LUNG

322

265

 

2055

DRUM VIDESTI

58.229

266

 

2056

DRUM ERUGA

33.097

267

 

2057

DRUM BINIS

7.026

268

 

2058

DRUM CONOP

273.997

269

 

2059

DRUM VELICA MARE

6.559

270

 

3816

D.A.F VL.IERII BONDUREASA 13,5

1.764.154

271

 

3817

D.A.F RATOIU PICIORAGUL KM 5,5

109.209

272

 

3830

D.A.F PIRIUL DE LA MUNTE KM 1

9.830

273

 

3832

D.A.F MASCA-VL VADULUI KM 4,2

58.091

274

 

3834

D.A.F PIRIUL MARE KM 4

33.859

275

 

3836

D.A.F VALEA VADULUI KM 3,3

45.653

276

 

3837

D.A.F VILCELE CAPRIOARA KM 3,4

78.170

277

 

3842

D.A.F OCOLISEL KM 4,5

81.239

278

 

3941

DAF DANCESTI

5.220

279

 

5939

DR. F. VALEA VACARULUI

858

280

 

5940

DR. F. GUGUNEASCA

1.278

281

 

5941

DR. F. VALEA ROŞIE

274

282

 

5942

DR. FOR. MAGURA

953

283

 

5943

DR. F. GUGUNEASCA VERSANT

2.213

284

 

5944

DR. F. VALEA GONGII

1.240

285

 

5945

DR. F. V. GONGII PRELUNGIRE

994

286

 

5946

DR. FOR. PALTIN

576

287

 

5947

DR. F. CASELE DE PIATRA

801

288

 

5948

DR. F. V. LUI LUDOVIC

780.495

289

 

5949

DR. F. V. REA PRELUNGIRE

975

290

 

5950

DR.F.VALEA REA

728

291

 

5951

DR. F. CRUCISOARA

708

292

 

5952

DR. F. VALEA PORCULUI

189.835

293

 

5953

DR. F.ARSITA

452

294

 

5954

DR.F.TRIPSOR SI LELATRUC

1.281.089

295

 

5955

DR. F. VALEA SEACA MARAUSA

784

296

 

5956

DR. F. MARAUSA HUŢA

1.635

297

 

5957

DR.F. PREL. MARAUSA SI LUPOAICEI

727

298

 

5958

DR. F. VALEA TURULUI

1.179

299

 

5959

DR. F. GOROHA NEGREŞTI

3.448

 

300

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

5960

DR. F. TURISOR NEGREŞTI

1.026

301

R1590120

5961

DR. F. VALEA STRUNGII NEGREŞTI

1.336

302

 

5963

DR. F BRADA MICA RAM. NEGREŞTI

338

303

 

5965

DR.F.VALEA TRESTIEI NEGREŞTI

508.579

304

 

5966

DR. F. VALEA PIETROASA

770

305

 

5967

DR.F. BRADA MARE

673.350

306

 

5968

DR. F. V. TRESTIEI POIANA NEGREŞTI

578

307

 

5969

DR. F. VALEA TRESTIEI NEGREŞTI

186.439

308

 

5970

DR. F. PRELUNGIRE STINCANEGR.

288.921

309

 

5971

DR. F. TARSOLT BIXAD

2.369

310

 

5972

DR. F. V. TRESTIEI OBARSIA NEGR.

440.873

311

 

5973

DR. F. VALEATR. LUNA NEGR.

186.466

312

 

5974

DR. F. CORNET BRADA NEGR.

238.588

313

 

5975

DR. F. NEGREŞTI

454

314

 

5977

DR.F. RACSA

1.337

315

 

5978

DR. F. VALEA ARDEALULUI

691

316

 

5979

DR. F. MINTOASA VAMA

1.181

317

 

5980

DR. F. MINTOASA PREL. VAMA

894

318

 

5981

DR. F. CARPINIS VAMA

513

319

 

5982

DR. F. ALICENI BIXAD

1.369

320

 

5983

DR. F. GEAMANA BIXAD

2.840

321

 

5984

DR.AUTOF.BUIANUL

139.903

322

 

5985

DRUM FORESTIER NOROIENI

112.015

323

 

5986

DRUM ACCES FAZANERIA NOROIENI

12.549

324

 

5987

DESECĂRI NOROIENI

3.956

325

 

5988

ŞANŢURI DESECĂRI NOROIENI

5.546

326

 

5989

ŞANŢURI DESECĂRI PADUREA MARE

2.925

327

 

5993

ŞANŢURI DESECĂRI BALTOASA

3.096

328

 

5994

DRUM SI PLATFORMA

4.605

329

 

5995

CAI SI PLATFORME

39.498

330

 

5996

DRUM AUTO

64.116

331

 

5997

DESECĂRI PEPINIERA

2.503

332

 

5998

DRUM FORESTIER BLIDARISTE-LESPEZ

7.225

333

 

5999

DRUM FORESTIER LESPEZI- FĂGET

18.667

334

 

6000

DRUM FORESTIER FUNDATURA-LESPEZI

1.060.564

335

 

6001

DRUM FORESTIER BULZTR.I-2

9.008

336

 

6002

DRUM FORESTIER BULZ TR. II-3

1.034.940

337

 

6003

DRUM FORESTIER FAGET-LESPEZI 3.3

11.324

338

 

6004

DRUM FORESTIER SURDUCAN 3.3

6.816

339

 

6005

DRUM FORESTIER FLOREASCA 0.7

2.085

340

 

6006

DRUM FORESTIER HUŢA- GORUN 1.6

3.274

341

 

6008

DRUM FORESTIER IEGHERISTE 2.2

17.360

342

 

6009

DRUM FORESTIER MAIERISTE 3.6

20.210

343

 

6010

DRUM FORESTIER STANATR.I.2.1

13.040

344

 

6011

DRUM ACCES GATER MICULA

14.510

345

 

6012

DRUM DE PIATRA

14.030

346

 

6013

DRUM ACCES PLANTAJ

128.073

347

 

6014

DRUM FORESTIER CERHAT,CRAIDOROLT

29.628

348

 

6015

SANT DESECĂRI GELU

490

349

 

6016

SANT DESECĂRI FOIENI

152

350

 

6017

SANT DESECĂRI GELU

592

351

 

6018

SANT DESECĂRI GELU

360

352

 

6019

SANT DESECĂRI GELU

238

353

 

6020

SANT DESECĂRI GELU

350

354

 

6021

SANT DESECĂRI SANISLAU

292

355

 

6022

SANT DESECĂRI ARDUD

389

356

 

6023

SANT DESECĂRI ARDUD

166

357

 

6024

SANT DESECĂRI ARDUD

258

358

 

6025

SANT DESECĂRI GELU

383

359

 

6026

SANT DESECĂRI GELU

219

360

 

6027

SANT DESECĂRI SANISLAU

473

361

 

6028

SANT DRENAJ FOIENI

525

362

 

6029

DESECĂRI PADUREA DOBA

1.714

363

 

6030

DESECĂRI PADUREA GYARMAT

12.970

364

 

6031

DESECĂRI PADUREA GYARMAT I

1.533

365

 

6032

DESECĂRI PADUREA GYARMAT IJ

9.368

366

 

6033

DESECĂRI DOBA

6.086

367

 

6034

DESECĂRI DOBA

2.929

368

 

6035

DESECĂRI CRAIDOROLT

7.198

369

 

6036

DESECĂRI GYARMAT II

5.604

370

 

6037

DESECĂRI CRAIDOROLT

9.007

371

 

6038

DESECĂRI CRAIDOROLT

2.586

372

 

6039

ACCES VANATOARE FOIENI

1.839

373

 

6040

DESECĂRI GELU

74.059

374

 

6041

DESECĂRI GELU

135.384

375

 

6042

DESECĂRI PĂDURE URZICENI

160.769

376

 

6045

DESECĂRI

7.957

377

 

6077

BARAJ RADURI

47.759

378

 

6078

BARAJ RUNC

7.803

379

 

6079

DRUM FORESTIER CARBUNISTE

27.571

380

 

6080

DRUM FORESTIER CHILIA

26.308

381

 

6081

DRUM FORESTIER VALEA MISEI

64.527

382

 

6082

DRUM FORESTIER BOLDITAU

4.684

383

 

6083

CANALELE PĂDURII

39.186

384

 

6084

DRUM FORESTIER VALEA RUNCULUI

26.922

385

 

6085

DRUM FORESTIER V. RUNCULUI PRELUN

11.934

386

 

6086

DRUM FORESTIER V. FINTINII

7.675

387

 

6087

DRUM FORESTIER NEGUREASA

60.666

388

 

6088

DRUM FORESTIER LIPAUT NEGUREASA

33.394

389

 

6089

DRUM FORESTIER VALEA CHILIEI

25.936

390

 

6090

DRUM FORESTIER CHILIA 1

6.166

391

 

6091

DRUM FORESTIER MARIUS

59.263

392

 

6092

DRUM FORESTIER MARIUS

20.157

393

 

6093

DRUM FORESTIER VALEA GLODULUI

38.967

394

 

6094

DR.FOREST.IZV.MARIUSULUI TR.1

66.984

395

 

6095

DR.FOREST.IZV. MARIUS ULUI TR.2

30.416

396

 

6096

DR.FOREST.VALEA BRAZILOR

5.940

397

 

6097

DRUM FORESTIER MATEASA

19.854

398

 

6099

DRUM FORESTIER VALEA COCOSULUI

66.648

399

 

6100

DRUM FORESTIER RAMIFICAŢIE BIRSA

10.955

 

400

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

6101

DRUM FORESTIER BOLDITAU TR. II

20.873

401

R1590120

6102

DRUM FORESTIER SAMATISA

3.020

402

 

6103

DRUM FORESTIER BARBATOC

13.486

403

 

6104

DRUM FORESTIER VALEA BOULUI

10.629

404

 

6105

DRUM FORESTIER FRASINEL

30.640

405

 

6106

DRUM FORESTIER FRASINEL PRELUNGI

12.083

406

 

6107

DRUM FORESTIER OTELOAIA

80.705

407

 

6108

DRUM FORESTIER VALEA BATRANA

27.930

408

 

6110

BARAJ VALEA LUPULUI

9.514

409

 

6111

DRUM FORESTIER VALEA LUPULUI

65.528

410

 

6112

DRUM FORESTIER SUGARUT

74.187

411

 

6113

DRUM FORESTIER SECTOR

395.198

412

 

6114

DRUM FORESTIR CEGHIDOMB

128.266

413

 

6115

DRUM ACCES BARCOLTA

207.999

414

 

6116

BARAJ BARCOLTA

2.609

415

 

6117

DRUM FORESTIER TARNA I+II

284.265

416

 

6118

DRUM FORESTIER HOLITA I

325.342

417

 

6119

DRUM FORESTIER BATARCI

346.665

418

 

6120

DESECĂRI

38.671

419

 

6121

DRUM FORESTIER LECHINTA

490.129

420

 

9350

DRUM FORESTIER STUPINA

330.692

421

 

9351

DRUM FORESTIER GIRBOV

106.513

422

 

9352

DRUM FORESTIER GIRBOV

946.754

423

 

9354

DRUM FORESTIER IZVORU-BISTRITA

501.737

424

 

9356

DRUM FORESTIER FUSENDREA

1.472.863

425

 

9359

DRUM FORESTIER VALEA PORCULUI

307.433

426

 

9360

DRUM FORESTIER SARU-IZVORU

1.536.422

427

 

9361

DRUM FORESTIER VASLUI-BISTRITA

624.263

428

 

9362

DRUM FORESTIER STARITA-VULPENI

345.375

429

 

9363

DRUM FORESTIER FRATILA

430.980

430

 

9364

DRUM FORESTIER OLTET-OBOGA

253.834

431

 

9365

DRUM FORESTIER LUNCA EROILOR

734.543

432

 

9366

DRUM FORESTIER JUGASTRA

197.706

433

 

9784

DRUM FORESTIER CALUGAREASCA 2.3

110.727

434

 

9785

DRUM FORESTIER CALUGAREASCAII 1

295.108

435

 

9786

DRUM FORESTIER CALUGAREASCA III

295.108

436

 

9787

DRUM FORESTIER GHIMPETENII 3 KM

187.796

437

 

9788

DRUM FORESTIER GHIMPETENI II

241.452

438

 

9789

DRUM FORESTIER TUFEN11,7 KM

141.141

439

 

9790

DRUM FORESTIER ZĂVOI OLT I BERCI

246.688

440

 

9791

DRUM FORESTIER ZĂVOI OLT II PALA

215.641

441

 

9792

DRUM FORESTIER OPORELU

261.163

442

 

9793

DRUM FORESTIER OLTISOR

262.509

443

 

9794

DRUM FORESTIER MARGHENI

150.472

444

 

9845

CORECTARE TORENTI 69,9 KM

2.085.005

445

 

9846

DRUMURI FORESTIERE 15 KM

2.092.393

446

 

9847

DRUMURI FORESTIERE 15 KM

2.092.393

447

 

9848

DRUMURI FORESTIERE 15,9 KM

2.076.533

448

 

9849

CORECTARE TORENTI

26.297

449

 

9850

DRUM FORESTIER SEACA

44.874

450

 

9851

DRUM FORESTIER SEACA

34.396

451

 

9852

DRUM FORESTIER CORNATEL

63.919

452

 

9853

DRUM VALEA GUGULUI

2.125

453

 

9854

DRUM FORESTIER SEACA ŢIGANI

248.572

454

 

9855

DRUM FORESTIER SEACA AXIAL

240.790

455

 

9856

DRUM FORESTIER SEACA II

218.342

456

 

9857

DRUM FORESTIER SEACA III

116.322

457

 

10538

DRUM AUTO BAHLUI

140.000

458

 

10545

DRUM FORESTIER BARANCA

12.500

459

 

10546

DRUM FORESTIER BARANCA

15.000

460

 

10657

DRUM CORNACI PRELUNGIRI

55.000

461

 

10658

DRUM CORNACI RUNC

55.000

462

 

10659

DRUM AUTO CORNACI- PALANCA

575.000

463

 

10732

DRUM FORESTIER FLOROI

250.000

464

 

10748

DRUM FORESTIER GAUREANCA

200.000

465

 

10772

DRUM HANDAC TUDORA 6.7 KM

174.250

466

 

10885

DRUM OBIRSIA TURBATA 1.3 KM

120.000

467

 

10893

DRUM ONEAGA PIRIUL ADINC, 5,1 KM

68.000

468

 

10894

DRUM ONEAGA, 2,2 KM

137.500

469

 

10932

DRUM PIETROSUL 1.2 KM

51.000

470

 

10933

DRUM PIETROSUL 2 2.35 KM

135.000

471

 

10984

DRUM PIRIUL POPII 1.6 KM

96.000

472

 

11002

DRUM PLOPU 4.3 KM

236.250

473

 

11011

DRUM FORESTIER POIANA CUCULUI

110.000

474

 

11101

DRUM FORESTIER SFATULUI

70.000

475

 

11123

DRUM STAHNA-FLAMINZI

165.000

476

 

11158

DRUM FORESTIER TEIOASA

60.000

477

 

11162

DRUM ŢIGANCA UNGUROAIA, 5,2 KM

130.000

478

 

11219

DRUM AUTO VARNITA

280.000

479

 

11221

DRUM VARNITA PRELUNGIRE

112.500

480

 

11239

DRUM VORONA IEZER 3.5 KM

105.000

481

 

11656

DAF BORZIA

139.747

482

 

11678

DAF CRIS FINATE

164.035

483

 

11702

DAF GĂURII SAIES

83.778

484

 

11710

DAF HIASAES

464

485

 

11726

DAF KAIZERAU

2.126

486

 

11728

DAF LENKES-KIRU

33.224

487

 

11768

DAF PIRIUL DINULUI VL HOTA

64.680

488

 

11786

DAF RATIU

13.632

489

 

11787

DAF ROMES

12.371

490

 

11794

DAF SAIES LACUT

2.308

491

 

11798

DAF SEBESUL MARE

2.470.698

492

 

11810

DAF STEJARENI

338.007

493

 

11830

DAF VALEA HOTARULUI

265.579

494

 

11834

DAF VALEATEGULUI

65.813

495

 

11840

DAF WEWER

124.764

496

 

11846

DRUMURI FORESTIERE

426.713

497

 

11847

DRUM FORESTIER TIMPA

186.123

498

 

11848

DRUM FORESTIER VALEA HOTARULUI

276.241

499

 

11849

DRUM FORESTIER VALEA FINTINII

14.908

 

500

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

11850

DRUM FORESTIER ANINOASA

2.999.005

501

R1590120

11851

DRUM FORESTIER ANINOSITA

639.285

502

 

11852

DRUM FORESTIER ROVINA

34.224

503

 

11853

DRUM FORESTIER VILCEI

316.072

504

 

11856

DRUM FORESTIER SECIU SCURSURI

589.707

505

 

11857

DRUM FORESTIER VALEA LUI BAR

201.340

506

 

11858

DRUM FORESTIER CAPUL COASTEI

103.828

507

 

11859

DRUM FORESTIER FLOREA

581.397

508

 

11860

DRUM FORESTIER STINGĂ D-TA

68.065

509

 

11861

DRUM FORESTIER TISA LCIUTEI

617.409

510

 

11862

DRUM FORESTIER BUTROAIA

2.850.990

511

 

11863

DRUM FORESTIER CALDARUSANI

276.769

512

 

11864

DRUM FORESTIER STAMBA

520.020

513

 

11865

DRUM FORESTIER V. CÂMPULUI

258.893

514

 

11866

LUCRĂRI CORECTARE TORENTI VL-M G

919.055

515

 

11867

BARAJ ZID

196.000

516

 

11868

BARAJE ZID

313.724

517

 

11869

BARAJE ZID

407.557

518

 

11870

CANAL TISA

2.913

519

 

11871

BARAJ TISAGHEBOENI

10.641

520

 

11872

BARAJE ZID

314.594

521

 

11873

DRUM FORESTIER DRAGODANA 5.1 KM

276.425

522

 

11874

DRUM FORESTIER DRAGODANA, COBIA

22.493

523

 

11875

DRUM FORESTIER MATASARU 3.8 KM

373.147

524

 

11876

DRUM FORESTIER HOMU

35.566

525

 

11877

DRUM FORESTIER VALEA HOTARULUI

209.934

526

 

11878

DRUM FORESTIER PASCOL 1.48 KM

52.059

527

 

11879

DRUM FORESTIER PASCOVEL 2.5 KM

267.748

528

 

11880

DRUM FOREST.VALEA LARGA BOLOVANI

122.035

529

 

11881

DRUM FORESTIER VALEA PACURII 0.8

101.840

530

 

11882

DRUM FORESTIER CIOCOIEŞTI 1 KM

59.377

531

 

11883

DRUM FORESTIER VALEA COLIBASI 0

133.584

532

 

11884

DRUM FORESTIER TINOASA2.8 KM

128.969

533

 

11885

DRUM FOREST.VALEA NAT BIVOLARIE

230.260

534

 

11886

DRUM FOREST. TISA 5.4 KM

119.757

535

 

11887

DRUM FOREST. INUL POPII 0.8KM

63.179

536

 

11888

DRUM FOREST. ROGOZ 1 KM

3.155

537

 

11889

DRUM FOREST. SCAUN

18.349

538

 

11890

DRUM FOREST. CORDUN 1 KM

656.178

539

 

11895

DRUM FOREST. COCLANDA 2.230 KM

52.378

540

 

11897

DRUM FOREST. SULTANU 7.270 KM

350.748

541

 

11898

DRUM FOREST. SECATURI 1.360 KM

44.436

542

 

11899

DRUM FOREST. VALEA LUI DAN 5.4 K

283.493

543

 

11900

DRUM FOREST. LESPEZI 0.8 KM

64.913

544

 

11901

DRUM FOREST PRIBOIU 4 KM

531.316

545

 

11912

DRUM FOREST. TRESTIA 3.530 KM

307.230

546

 

11913

DRUM FOREST. NISIPOASA 1.870 KM

436.656

547

 

11914

DRUM FOREST. BAICOI-MORENI 2 KM

159.500

548

 

11916

DRUM FOREST. GRUIU12.2 KM

384.919

549

 

11917

DRUM FOREST. RAMPA-DEP.FINAL

41.742

550

 

11918

DRUM FOREST. MIJA 2.2 KM

143.875

551

 

11919

DRUM FOREST. TUICANI-GHIRDOVENI

330.295

552

 

11923

DRUM FORESTIER RUSETU

124.556

553

 

11924

DRUM FORESTIER GALMA BĂŢULUI

205.764

554

 

11925

DRUM FORESTIER TAMAIA

92.268

555

 

11926

DRUM FORESTIER TAMAIA - RAMIFICA

25.256

556

 

11927

DRUM FORESTIER VALEA LARGA

8.663

557

 

11928

DRUM FORESTIER PIETRICEA

42.067

558

 

11929

DRUM FORESTIER CLAILE CU BRAZI

23.698

559

 

11930

DRUM FORESTIER VALEA GLODULUI

289.764

560

 

11931

DRUM FORESTIER GLODARIE

91.991

561

 

11932

DRUM FORESTIER BLIDARIE

39.242

562

 

11933

DRUM FORESTIER VALEA MUSCHILUI

698.983

563

 

11934

DRUM FORESTIER MUSCHIU-JGHEBOASA

128.932

564

 

11935

DRUM FORESTIER JGHEBOASA

255.263

565

 

11936

DRUM FORESTIER CARPENIS CARIERA

142.535

566

 

11937

DRUM FORESTIER CARPENIS- FERMA

343.439

567

 

11938

DRUM FORESTIER GLAVA VALE

1.082.519

568

 

11939

DRUM FORESTIER VALEA TATII

264.873

569

 

11940

DRUM FORESTIER GLAVA LEGĂTURĂ

336.029

570

 

11941

DRUM FORESTIER DOICA - RACIU

140.429

571

 

11943

DRUM FORESTIER RACIU

1.594.141

572

 

11944

DRUM FORESTIER BRATEI - DELEANU

2.595.196

573

 

11945

DRUM FORESTIER RATEI - CAPTARE

295.886

574

 

11946

DRUM FORESTIER RATEI

609.409

575

 

11947

DRUM FORESTIER ZANOAGA

15.697

576

 

11948

DRUM FORESTIER PAR. FURNICULARUL

86.697

577

 

11949

DRUM FORESTIER MITARCA

256.949

578

 

11950

DRUM FORESTIER JUGURENU

51.317

579

 

11951

DRUM FORESTIER RÂUL NEGRU

281.225

580

 

11953

DRUM FORESTIER RÂUL SEC - ORZEA

34.322

581

 

11956

DRUM FORESTIER BOLBOCI - MAL STA

809.679

582

 

11957

DRUM FORESTIER VARDALES

169.525

583

 

11961

DRUM FORESTIER VARDALES

41.651

584

 

11962

DRUM FORESTIER BOLBOCI

191.195

585

 

11963

TORENTI

3.476.759

586

 

11964

DRUM FORESTIER RATEI RAMIFICAŢIE

102.573

587

 

11965

TORENTI BAZIN HIDR. IALOMITA

808.293

588

 

11966

CANAL 5 MARINA VIOREL

2.254

589

 

11967

BARAJE 34 RUNCU MARINA VIOREL

29.143

590

 

11970

DRUM FORESTIER VL.MORII-BANU V.

126.573

591

 

11971

DRUM FORESTIER VL.CIRESULUI-ROTA

55.372

592

 

11973

DRUM FORESTIER RUNCU-NEGRITA MAR

3.566.559

593

 

11976

DRUM FOREST NEGRITA-OANCEA M.

227.306

594

 

11977

DRUM FOREST.M.DOMNEASCA

2.285.352

595

 

11978

DRUM FOREST.NEGR.VACA.STILP

5.326.257

596

 

11981

DRUM FOREST.VL.POPII-MILEA GHEOR

782.384

597

 

11982

DRUM FOREST.VL.GLODULUI-MARICA C

1.524.720

598

 

11983

DRUM FOREST.VLNEULUI-BARBU V.

363.223

599

 

11984

DRUM FOREST.CALOTA-BARBU V.

976.689

 

600

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I.

11985

DRUM FOREST.VL RUZII-CARNARU PAU

662.497

601

R1590120

11986

DRUM FORESTVL.VIORII-CARNARU P

195.145

602

 

11987

DRUM FOREST.VL.PIETRII-CARNARU P

253.466

603

 

11988

DRUM FOREST.VL.BACIULUI-MANESCU

180.313

604

 

11991

DRUM FOREST.BOL5.1 KM, BOC 8KM,CI04

172.170

605

 

11992

DRUM CORDUN

101.531

606

 

11993

DRUM GORGOTA-VL. BRATULUI

81.364

607

 

11994

DRUM IUDA

239.412

608

 

11995

DRUM LUCIENI OLTENI

17.367

609

 

11996

DRUM LUCIENI SUTA

122.174