MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 512/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 512         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 iulie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

629. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

630. - Decret pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

631. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

632. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

633. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

634. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

635. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

636. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

637. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

638. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

639. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

640. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

641. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

643. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 267 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 

Decizia nr. 276 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            501. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şt completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            354. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 720/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela Olteanu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, se eliberează din funcţie ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 629.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 555 din 2 iulie 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 10 iulie 2015, domnul judecător dr. Ionel Barbă se numeşte în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 630.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 708/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 17 septembrie 2015, doamna Magdalena-Carmen Frumuşelu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 631.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 712/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2015, domnul Sorin Moldovan, judecător la Tribunalul Sălaj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 632.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 717/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 10 august 2015, domnul Ion Rezeanu, judecător la Judecătoria Caracal, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 633.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 719/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2015, doamna Simona-Silvia Maga, judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 634.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 711/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gavril Drăgan, judecător la Tribunalul Sălaj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 635.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 710/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ecaterina Moleanu, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 636.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 718/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Avram Tudor, judecător la Judecătoria Câmpulung, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 637.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 715/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iulie 2015, domnul Aurel Simion, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 638.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 713/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dorel Herban, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 639.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 716/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristinel Mihăilă, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa, delegat în funcţia de prim-procuror la această unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 640.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor ari. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 709/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gina Blăgan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 641.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 714/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Doina Olariu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 iulie 2015.

Nr. 643.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 267

din 23 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Gazda Jozsef, Godri Marta, Godri Nicolae, Kotroczo Iudita, Fulop Csaba, Vajna Csilla, Tako Imre, Tamas Janos-Tibor, Gazda Zoltan, Vida Sandor, Nagy Gabor-Levente, Vida Eleonora-Kaludia, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy, Deak Kinga Erika, Deak Andras, Vajna Adalbert, Vajna Maria, Benke Iuliana, Ferencz Botond, Fulop Agnes, Pazsi Margareta, precum şi de intervenienţii Parohia Reformată Covasna, Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe - Filiala Covasna şi Parohia Reformată Covasna Voineşti în Dosarul nr. 205/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 995D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul Gazda Zoltán a depus concluzii scrise în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 660 din 4 iulie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 13 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 205/64/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative.

Excepţia a fost ridicată de reclamanţii Gazda Jozsef, Godri Marta, Godri Nicolae, Kotroczo Iudita, Fulop Csaba, Vajna Csilla, Tako Imre, Tamas Janos-Tibor, Gazda Zoltan, Vida Sandor, Nagy Gabor-Levente, Vida Eleonora-Kaludia, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy, Deak Kinga Erika, Deak Andras, Vajna Adalbert, Vajna Maria, Benke Iuliana, Ferencz Botond, Fulop Agnes, Pazsi Margareta, precum şi de intervenienţii Parohia Reformată Covasna, Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe - Filiala Covasna şi Parohia Reformată Covasna Voineşti într-o cauză având ca obiect: anularea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013; suspendarea executării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013; obligarea Guvernului la emiterea unui act administrativ prin care Complexul hotelier Bradul din Covasna să fie trecut în proprietatea oraşului Covasna.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că, în condiţiile în care Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, prevede egalitatea dintre cultele recunoscute, respectiv faptul că statul român este neutru faţă de orice credinţă religioasă, fără a promova sau favoriza vreun cult, emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013, respectiv transmiterea imobilului Complexul hotelier Bradul din Covasna Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, reprezintă un abuz din partea Guvernului României.

7. De asemenea, consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 nu este motivată din punctul de vedere al urgenţei şi nu cuprinde justificarea situaţiei excepţionale care a determinat recurgerea la această modalitate de reglementare. Totodată, arată că, pe lângă faptul că acest act normativ a fost emis fără o justificare pertinentă, fără o analiză a situaţiei de fapt din teritoriu, ordonanţa criticată nu respectă nici prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013. În acest sens, susţine că adoptarea ordonanţei a fost privată de orice transparenţă şi nu a fost adusă la cunoştinţa publicului spre dezbatere.

8. Consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 nu este motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit şi nici de necesitatea evitării unei grave atingeri aduse interesului public sau Bisericii Ortodoxe.

9. Susţin că prin acest act normativ sunt afectate drepturi fundamentale, precum dreptul la libertatea conştiinţei şi dreptul de proprietate, aşa cum sunt consfinţite în Constituţie şi primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

10. Apreciază că actul normativ criticat creează o situaţie discriminatorie la adresa celorlalte culte religioase recunoscute de lege, a cultelor religioase istorice care nu şi-au redobândit bunurile imobile deţinute. Astfel, consideră că s-a încălcat în mod flagrant şi voit egalitatea în drepturi conferită de lege cultelor religioase recunoscute legal în România.

11. În continuare, arată că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 204/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 2 iulie 2013, Complexul Bradu din Covasna se află în domeniul privat al statului, în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, fiind propus spre vânzare în vederea obţinerii de venituri bugetului de stat. Astfel, prin transmiterea abuzivă, în mod gratuit, a complexului în cauză, statul s-a păgubit pe sine, în acelaşi timp discriminând potenţialii cumpărători interesaţi de achiziţionarea complexului, şi şi-a încălcat propria politică fiscală, aceea de a obţine venituri la bugetul de stat

12. În final, susţin că motivarea care se regăseşte în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 nu reprezintă o justificare pertinentă care să determine Guvernul să adopte această ordonanţă de urgenţă cu respectarea prevederilor Constituţiei, aşa încât susţinerile din preambul nu sunt fundamentate pe analize reale din teritoriu şi nici nu pot constitui situaţie extraordinară în sensul Legii fundamentale.

13. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia cu privirea la temeinicia excepţiei de neconstituţionalitate, însă a considerat că motivarea din preambulul ordonanţei evidenţiază raţiunea şi utilitatea reglementării, nu însă şi existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată.

14. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

15. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 este neîntemeiată, întrucât titularul dreptului de proprietate al imobilului este şi rămâne statul român, exercitarea dreptului de administrare fiind în sarcina Secretariatului de Stat pentru Culte, Episcopia Ortodoxă având doar un drept de folosinţă gratuită. Susţine că, în speţă, Guvernul, ca autoritate publică, a decis să sprijine, prin acordarea dreptului de folosinţă gratuită a unui imobil, activitatea cultural-educativă a Bisericii Ortodoxe Române în zona respectivă orientată spre insuflarea, în rândul enoriaşilor de religie ortodoxă, a spiritului de toleranţă şi bună - convieţuire cu concetăţenii celorlalte etnii.

16. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 sunt constituţionale. În acest sens arată că neadoptarea măsurilor propuse prin actul normativ criticat genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale

statului român. Consideră că situaţia avută în vedere de Guvern poate fi calificată ca fiind una extraordinară, astfel încât se poate susţine existenţa unei urgenţe în adoptarea reglementării criticate.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere exprimate de Guvern şi Avocatul Poporului, concluziile scrise depuse la dosar de către autorul excepţiei Gazda Zoltán, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 24 decembrie 2013. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, aceasta a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 18 martie 2015.

20. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivităţii legii, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi şi art. 115 alin. (4) şi (6) privind delegarea legislativă.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea va proceda mai întâi la verificarea îndeplinirii în cauză a condiţiilor de admisibilitate reglementate de dispoziţiile art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

22. Din analiza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Curtea reţine că, prin cererea de chemare în judecată formulată, în temeiul prevederilor Constituţiei, al Legii nr. 47/1992, Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi al Legii nr. 489/2006, precum şi al Codului de procedură civilă, reclamanţii - autori ai excepţiei de neconstituţionalitate -, în contradictoriu cu Guvernul României, au solicitat: anularea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013; suspendarea executării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013; obligarea Guvernului la emiterea unui act administrativ prin care Complexul hotelier Covasna să fie trecut în proprietatea oraşului Covasna. Totodată, prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013.

23. Prin urmare, rezultă că obiectul acţiunii formulate în cauză l-a constituit chiar constatarea neconstituţionalităţii unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului. Or, prin mai multe decizii, Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibile, excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în cauze având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în contencios administrativ prin care s-a solicitat constatarea neconstituţionalităţii unor ordonanţe sau dispoziţii din acestea, în baza art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că sesizarea sa este nelegală, fiind contrară dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie şi ale art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992. În acest sens sunt Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2007, Decizia nr. 66 din 25 ianuarie 2007, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2007, şi Decizia nr. 460 din 16 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 9 octombrie 2014.

24. Curtea, prin Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007, analizând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a statuat că, atunci când obiectul acţiunii principale introduse la instanţa de judecată este constatarea neconstituţionalităţii unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă a Guvernului ori a unor dispoziţii din aceasta, excepţia de neconstituţionalitate este transformată într-o veritabilă acţiune directă, pierzându-şi astfel natura sa de excepţie, înţeleasă ca un mijloc de apărare care nu pune în discuţie fondul pretenţiei deduse judecăţii. Astfel, Curtea a constatat că art. 9 din Legea nr. 554/2004 este neconstituţional în măsura în care se interpretează în sensul că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe poate introduce la instanţa de contencios administrativ acţiune, al cărei obiect principal îl constituie sesizarea directă a Curţii Constituţionale pentru a declara ca fiind neconstituţionale actele menţionate.

25. Or, în prezenta cauză, obiectul acţiunii principale îl constituie însăşi constatarea neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative.

26. Prin urmare, situaţia reţinută de Curtea Constituţională în jurisprudenţa menţionată subzistă şi în prezenta cauză, deoarece excepţia de neconstituţionalitate s-a constituit într-o veritabilă acţiune directă împotriva Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013.

27. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge , ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative, excepţie ridicată de Gazda Jozsef, Godri Marta, Godri Nicolae, Kotroczo Iudita, Fulop Csaba, Vajna Csilla, Tako Imre, Tamas Janos-Tibor, Gazda Zoltan, Vida Sandor, Nagy Gabor-Levente, Vida Eleonora-Kaludia, Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy, Deak Kinga Erika, Deak Andras, Vajna Adalbert, Vajna Maria, Benke Iuliana, Ferencz Botond, Fulop Agnes, Pazsi Margareta, precum şi de intervenienţii Parohia Reformată Covasna, Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe - Filiala Covasna şi Parohia Reformată Covasna Voineşti în Dosarul nr. 205/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 276

din 23 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Mirel Sindie şi Nicoleta Mitrana în Dosarul nr. 1.674/329/2014 al Judecătoriei Turnu Măgurele şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.338D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, iar referitor la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 27 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.674/329/2014, Judecătoria Turnu Măgurele a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Mirel Sindie şi Nicoleta Mitrana într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că din interpretarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 rezultă că legea retroactivează, întrucât transferul dreptului de proprietate în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine ioc de contract de vânzare-cumpărare este condiţionat de îndeplinirea cerinţelor prevăzute de Legea nr. 17/2014, chiar şi în cazul antecontractelor încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi. Totodată, arată că din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din aceeaşi lege reiese că în cazul hotărârilor judecătoreşti care ţin loc de contract de vânzare-cumpărare, care au la bază antecontractul de vânzare-cumpărare ce nu este autentificat la notar şi care a fost încheiat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, condiţiile prevăzute de această lege trebuie îndeplinite, context în care arată că se creează o situaţie discriminatorie.

6. Judecătoria Turnu Măgurele opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, întrucât Legea nr. 17/2014 retroactivează, aplicându-se raporturilor juridice născute înainte de intrarea sa în vigoare, cu excepţia cazului când raporturile juridice au luat naştere în baza unor antecontracte autentificate la notar, creându-se astfel o situaţie discriminatorie în raport cu cele neautentificate la notar.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014. Curtea reţine că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, texte asupra cărora urmează a se pronunţa prin prezenta decizie şi care au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. (1): (1) în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.„;

- Art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014: „Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor (...) care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.„

11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 15 alin (2) potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile„ şi art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, aceste dispoziţii au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare, sens în care este, de exemplu, Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2015, sau Decizia nr. 83 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 24 martie 2015, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

13. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, acţiunea este admisibilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Codului civil şi ale legislaţiei în materie, referitoare la condiţiile de valabilitate ale contractului (capacitatea părţilor, consimţământ valabil exprimat, obiect, cauză), indiferent de forma încheierii antecontractului; sunt îndeplinite condiţiile referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune, prevăzute de art. 3, 4 şi 9 din Legea nr. 17/2014 (privind existenţa avizelor specifice eliberate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Culturii şi a avizului final care atestă parcurgerea procedurii de exercitare a dreptului de preempţiune reglementat prin legea specială, eliberat de structurile teritoriale sau de structura centrală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), precum şi condiţia ca imobilul ce face obiectul contractului să fie înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

14. Aplicarea prevederilor legale criticate, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, respectiv la data pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, nu echivalează cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, ci este în concordanţă cu principiul activităţii legii civile. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004).

15. Astfel, Curtea a reţinut că prevederea legală criticată stabileşte atribuţiile de natură procedurală ale instanţei de judecată de a verifica, pe lângă îndeplinirea condiţiilor de validitate ale antecontractului, şi condiţiile reglementate de art. 3, 4 şi 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Aşadar, de aplicare imediată, în domeniul temporal propriu al Legii nr. 17/2014, sunt condiţiile necesar a fi întrunite pentru transferul dreptului de proprietate. norma criticată stabilind în sarcina instanţei de judecată obligaţia verificării îndeplinirii acestora la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic.

16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, ca atare, excepţia de neconstituţionalitate apare ca neîntemeiată.

17. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a contractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia, sunt neconstituţionale.

18. Curtea a constatat că excepţia instituită de legiuitor de la principiul aplicării imediate a legii noi, reprezentată de regimul juridic diferit aplicabil efectelor generate de antecontracte în formă autentică, încheiate anterior intrării în vigoare a legii noi, este de natură a genera o situaţie privilegiată în privinţa dreptului de creanţă al persoanelor care au încheiate astfel de antecontracte în formă autentică, contrară exigenţelor principiului constituţional al egalităţii în faţa legii în componenta sa referitoare la interzicerea privilegiilor coroborat cu cel al garantării şi ocrotirii egale a dreptului de proprietate privată (Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, precitată).

19. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale„, şi reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

20. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mirel Sindie şi Nicoleta Mitrana în Dosarul nr. 1.674/329/2014 al Judecătoriei Turnu Măgurele şi constată că dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate,

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de aceeaşi autori în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Turnu Măgurele şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt situate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă completarea datelor de identificare privind baza legală cu actele juridice care atestă dreptul de administrare al Ministerului Apărării Naţionale asupra unor bunuri din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în scopul îndreptării unor erori materiale.

Art. 5. - Se aprobă înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrare din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestora pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1 020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botos,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 501.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, deoarece sunt clasificate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificări ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) lit. b) şi art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, precum şi al art. 32 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale, prevăzute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin,

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 209/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 31 iulie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Minai Grindeanu

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 354.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţi] aparatelor cu cerinţele esenţiale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice au drept obiect stabilirea procedurii de notificare, evaluare, desemnare şi monitorizare a organismelor care pot realiza evaluarea conformităţii aparatelor în domeniile compatibilităţii electromagnetice şi echipamentelor radio.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) acreditare - are semnificaţia care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, denumit în continuare Regulament;

b) cerinţe esenţiale - setul de cerinţe stabilite prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică;

- Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora;

c) desemnam - procedura prin care Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI), în calitate de autoritate de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, confirmă că un organism de certificare satisface condiţiile prevăzute de legislaţia relevantă pentru aplicarea procedurilor adecvate de evaluare a conformităţii;

d) organism naţional de acreditare - are semnificaţia care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

e) evaluarea conformităţii - are semnificaţia care i s-a atribuit prin Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, denumită în continuarea Decizia;

f) organism de evaluare a conformităţii - are semnificaţia care i s-a atribuit prin Decizie,

(2) în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 57/2015, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 130/2015.

Art. 3. - (1) Organismele de evaluare a conformităţii, desemnate în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt supuse normelor şi principiilor din cadrul Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare.

(2) Suplimentar prevederilor alin. (1), organismele de evaluare a conformităţii sunt ţinute să respecte şi un mod specific de evaluare a competenţei, în vederea desemnării.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii

 

Art. 4. - În vederea acordării calităţii de organism de evaluare a conformităţii, persoanele interesate trebuie:

a) să îndeplinească criteriile minime prevăzute în:

(i) anexa nr. VI din Hotărârea Guvernului nr. 57/2015; (ii) anexa nr. VI din Hotărârea Guvernului nr. 130/2015;

b) să depună toate documentele solicitate în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice la termenele şi în forma cerută;

c) să îndeplinească condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice.

Art. 5. - (1) Desemnarea naţională a organismului de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr. 1 fa Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi/sau art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 se realizează de către comisia de evaluare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică pe pagina de internet a MSI.

Art. 6, - (1) Pentru acordarea calităţii de organism de evaluare a conformităţii, persoana interesată va depune o cerere de evaluare. Conţinutul cererii de evaluare se publică pe pagina de internet a MSI.

(2) Cererea de evaluare va fi însoţită de următoarele:

a) documente de înfiinţare [spre exemplu: actul constitutiv (contract de societate/statut), certificat de înregistrare la oficiul registrului comerţului, după caz], în copie;

b) o prezentare a activităţii, din care să rezulte experienţa în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi/sau echipamentelor radio, după caz;

c) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de către organismul naţional de acreditare, în copie;

d) raportul întocmit de organismul naţional de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformităţii, documentată şi aplicată de către solicitant, şi sistemul de management al calităţii, avându-se în vedere cerinţele din Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 130/2015;

e) o declaraţie scrisă prin care solicitantul arată că este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţie comisiei de evaluare, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea acestuia;

f) lista personalului angajat în activităţile din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi/sau echipamentelor radio, după caz (atribuţiile şi responsabilităţile rezultate din fişa postului, competenţa şi experienţa profesională rezultate din curriculum vitae), inclusiv organigrama solicitantului;

g) referinţe privind schema de evaluare care va fi aplicată de către organism în calitate de organism desemnat şi notificat; schema de evaluare trebuie să facă referire la cerinţele şi la procedura pentru evaluarea conformităţii utilizată;

h) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; persoana interesată va dispune de politici şi proceduri

adecvate, care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea anumitor activităţi care au legătură cu sarcinile pentru care se solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

j) modelul contractului de subcontractare a activităţilor, dacă este cazul;

k) o declaraţie a conducerii, din care rezultă că sunt însuşite şi documentate procedurile de evaluare a conformităţii pentru care se solicită desemnarea, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 130/2015;

l) o declaraţie a conducerii, prin care aceasta se angajează că personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi/sau echipamentelor radio, după caz, păstrează confidenţialitatea şi secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute;

m) un document care demonstrează independenţa conducerii şi a personalului tehnic faţă de toate grupurile ori persoanele direct sau indirect interesate de aparatele în cauză;

n) o declaraţie a conducerii, prin care se demonstrează siguranţa faţă de orice risc de corupţie şi presiune a personalului organismului evaluat, care poate influenţa judecata sau rezultatele inspecţiilor, de către persoane sau grupuri de persoane cu interes asupra acestor rezultate;

o) lista laboratoarelor de încercări cu care colaborează în scopul realizării activităţii sale din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi/sau echipamentelor radio, după caz;

p) o prezentare din care să rezulte că solicitantul are mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii în mod corespunzător şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.

Art. 7. - (1) Personalul solicitantului responsabil de îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele:

a) o pregătire tehnică şi profesională solidă, care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care s-a depus cererea de evaluare;

b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi ale autorităţii corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia europeană, precum şi din Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 130/2015;

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte necesare pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(2) Solicitantul trebuie să demonstreze şi să garanteze:

a) imparţialitatea personalului de conducere şi a personalului angajat în activităţile din domeniul compatibilităţii electromagnetice şi echipamentelor radio,

b) că remuneraţia conducerii generale şi a personalului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări;

c) că în cazul subcontractării anumitor activităţi, subcontractantul său va respecta toate cerinţele legate de confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţii prestate;

d) că nu este proiectant, producător, furnizor sau instalator de echipamente pentru care solicită desemnarea, operator de reţele sau furnizor de servicii de comunicaţii şi nici mandatar al unuia dintre aceştia, nu participă direct la proiectarea, comercializarea şi întreţinerea aparatelor şi nici nu reprezintă părţile angajate în aceste activităţi;

e) personalul său nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) şi e) se aplică şi serviciilor de consultanţă.

Art. 8. - (1) în vederea acordării calităţii de organism de evaluare a conformităţii, MSI poate decide şi inspectarea solicitantului.

(2) Rezultatele inspecţiei efectuate sunt consemnate într-un raport de inspecţie. Documentul va fi prezentat, spre semnare, reprezentantului solicitantului.

Art. 9. - (1) MSI poate solicita precizări, documente şi/sau informaţii suplimentare şi/sau cu rol de clarificare, în vederea stabilirii sau clarificării situaţiei de fapt pe baza căreia se determină calificarea solicitantului.

(2) în cazul prevăzut de alin. (1), MSI stabileşte şi un termen de prezentare a documentelor şi/sau informaţiilor solicitate.

Art. 10. - În baza documentelor depuse, comisia de evaluare verifică îndeplinirea criteriilor minime stabilite prin legislaţia europeană aplicabilă şi/sau prezentele norme metodologice, precum şi capacitatea de îndeplinire a sarcinilor ce decurg din aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi de art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 130/2015.

Art. 11. - (1) în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, a raportului de inspecţie, daca acesta a fost realizat, pe baza deciziei comisiei de evaluare, MSI eliberează certificatul de desemnare.

(2) Prin certificatul de desemnare se atestă că solicitantul satisface condiţiile prevăzute de legislaţia relevantă pentru aplicarea procedurilor adecvate de evaluare a conformităţii.

Art. 12. - (1) Pe baza deciziei comisiei de evaluare, MSI poate respinge, motivat, cererea depusă, în următoarele condiţii:

a) în situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile stabilite prin art. 7 şi în baza cărora este evaluată calificarea sa;

b) solicitantul nu depune toate documentele prevăzute în cadrul art. 6 ori documentele şi/sau informaţiile suplimentare solicitate.

(2) Răspunsul MSI acordat în condiţiile alin. (1) se eliberează în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, şi a raportului de inspecţie, dacă acesta a fost realizat.

Art. 13. - (1) Ulterior desemnării în condiţiile art. 11, MSI notifică organismul desemnat sau lista organismelor desemnate către Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi Hotărârea Guvernului nr. 130/2015.

(2) Organismul desemnat în conformitate cu prezentele norme metodologice poate emite certificate de evaluare a conformităţii numai după ce MSI i-a confirmat notificarea sa si

i-a transmis numărul de identificare ca organism notificat, alocat de către Comisia Europeană.

Art. 14. - (1) Ulterior desemnării, MSI poate decide efectuarea unor audituri de supraveghere.

(2) în situaţia în care se constată că un organism de evaluare a conformităţii nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora a fost desemnat, o comisie numită prin ordin al autorităţii de notificare va consemna neconformităţile constatate şi va stabili termenele de eliminare a acestora sau, după caz, va propune suspendarea desemnării pentru o perioadă determinată de timp, până la eliminarea neconformităţilor. Suspendarea se dispune prin ordin al autorităţii de notificare, la propunerea comisiei.

(3) în cazul în care organismul de evaluare a conformităţii nu elimină în termenul stabilit de MSI neconformităţile constatate, autoritatea de notificare, prin ordin, dispune retragerea calităţii de organism desemnat.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile organismelor de evaluare a conformităţii

 

Art. 15. - Organismele de evaluare a conformităţii au următoarele obligaţii:

a) să informeze, MSI, cu privire la orice modificare faţă de documentele care au stat la baza recunoaşterii sale;

b) să pună la dispoziţie comisiei de evaluare, la solicitarea acesteia, toate informaţiile şi datele privind respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de desemnare;

c) să informeze, ori de câte ori este nevoie, MSI şi, după caz, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) cu privire la produsele depistate neconforme, ca urmare a activităţilor de evaluare a conformităţii pentru care a fost recunoscut;

d) să prezinte, la cererea MSI, copii de pe certificatele de conformitate, precum şi de pe reclamaţiile înregistrate împotriva deciziilor organismului desemnat, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;

e) să transmită MSI o copie a raportului de audit, în cel mult 10 zile de la efectuarea auditului de supraveghere.

Art. 16. - (1) în cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 57/2015 şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 130/2015, după caz, ori în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat.

(2) în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.

(3) în cazul în care producătorul nu ia măsurile corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.