MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 528/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

364. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea

 

419. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş

 

441. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău

 

442. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba

 

443. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

 

447. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare

 

459. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş

 

461. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani

 

485. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

 

511. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui

 

532. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, precum şi prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri

 

535. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică

 

545. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publica

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.65. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

768. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AIS “Serviciul de informare aeronautică”, ediţia 3/2015

 

808. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 20 mal 2015.

Nr. 364.

 

ANEXA Nr. 11

 

STEMA

comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea

 

Descrierea stemei

Stema comunei Dăeşti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie, sub formă de zid, compusă din patru rânduri de cărămizi de argint.

În partea superioară se află o cheie cu floarea sub formă de treflă şi vidată, care se încrucişează în săritoare cu o spadă, ambele de argint, flancate de două spice de grâu de aur.

În partea inferioară se află două ramuri de aur, una de prun şi alta de măr, fiecare cu câte două fructe, ale căror extremităţi inferioare se intersectează în săritoare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cheia şi spada sunt simbolurile apostolilor Petru (cheia) şi Pavel (spada), făcând referire la biserica cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din interiorul Schitului Fedeleşoiu, declarat monument istoric.

Fascia evoca castrul roman din localitate, denumit “Castra Traiana”, descoperit în anul 1931.

Spicele de grâu şi ramurile de prun şi măr reprezintă principalele activităţi ale locuitorilor, agricultura şi pomicultura.

Numărul fructelor indică numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Glodeni, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 419.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Glodeni, judeţul Mureş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Glodeni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară şi în bandă, cu trei cartiere.

În primul cartier, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur.

În al doilea cartier, în câmp roşu, se află un copac smuls de aur, încărcat cu cinci mere roşii.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint, având deasupra un leu de aur văzut din profil spre stânga, cu coadă dublă şi ţinând în laba stângă o coroană.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.

Copacul face referire la numele satului Merişor, iar numărul merelor indică numărul satelor componente ale comunei.

Leul reprezintă un simbol din blazonul familiei Teleki.

Brâul undat simbolizează hidrografia localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Brăeşti, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 441.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Brăeşti, judeţul Buzău

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău

 

Descrierea stemei

Stema comunei Brăeşti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În dreapta, în câmp roşu, se află o cruce treflată de aur.

În stânga, în câmp albastru, se află un cap de berbec de argint, văzut din profil - dreapta.

În vârful scutului, în câmp de argint, pe o terasă neagră, se află şapte brazi verzi aşezaţi 3 : 4.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea treflată face trimitere la ruinele Mănăstirii Pinu, care datează din epoca medievală, şi la celelalte biserici de pe teritoriul comunei.

Capul de berbec reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, oieri tul.

Cei şapte brazi simbolizează bogăţia forestieră şi cinegetică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Şugag, judeţul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 442.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Şugag, judeţul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Şugag, judeţul Alba

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Şugag se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.

În şef, în câmp roşu, se află un zid crenelat de aur.

În partea inferioară, în câmp verde, se află un berbec de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Zidul simbolizează castrul roman de pe teritoriul localităţii.

Berbecul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor (oieritul).

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti. 10 iunie 2015.

Nr. 443.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

 

Descrierea stemei

Stema comunei Dumbrăveni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află un cuc ţinând în cioc o mică balanţă; cucul stă aşezat pe o coardă de viţă-de-vie, cu un strugure şi două frunze, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Coarda de viţă-de-vie, cu un strugure şi două frunze, simbolizează bogăţia viticolă a zonei.

Pasărea reprezintă fosta denumire a localităţii “Târgu Cucu”.

Balanţa simbolizează dreptatea şi face aluzie la faptul că în această localitate a funcţionat “Judecătoria Plaineşti”.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Socond, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti. 10 iunie 2015.

Nr. 447.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Socond, judeţul Satu Mare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare

 

Descrierea stemei

Stema comunei Socond, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp roşu, se află două ramuri de stejar de aur, aşezate în săritoare.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află cinci ciorchini de struguri de aur, dispuşi 3 : 2.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ramurile de stejar reprezintă codrul de pe coline şi dealuri, la poalele căruia este aşezată localitatea.

Ciorchinii de struguri simbolizează una din ocupaţiile importante ale locuitorilor, viticultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ariniş, judeţul Maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 459.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Ariniş, judeţul Maramureş

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Ariniş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular roşu, cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie micşorată de argint, crenelată în partea superioară cu cinci creneluri. Din crenelul central al fasciei iese un arin verde.

În partea inferioară se află trei peşti de argint poziţionaţi în cerc, trecând fiecare peste coada celuilalt.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Fascia simbolizează faptul că această localitate se află în sud-vestul judeţului Maramureş, aproape de graniţa cu judeţul Sălaj.

Arinul dă denumirea localităţii.

Peştii fac referire la balta Ariniş, unde se practică pescuitul sportiv.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă În facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Lozna, judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 461.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Lozna, judeţul Botoşani

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani

 

Descrierea stemei

Stema comunei Lozna, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular de argint, cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află o terasă în şah aur şi negru, convexă în vârful scutului, din care iese o salcie verde, flancată de două lame de cazma roşii.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Salcia verde dă numele comunei, care provine din cuvântul “loz” (Лозь) = salcie, în slavona de cancelarie.

Cele două lame de cazma reprezintă uneltele de tăiat şi de scos turba, una dintre ocupaţiile tradiţionale şi moderne specifice locuitorilor.

Terasa convexă simbolizează o reprezentare vizuală a peisajului caracteristic al zonei, în care alternează turbăriile (negru) cu câmpurile cultivate cu cereale (aur),

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 485.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Bucşani se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi semităiat la dextra.

În partea superioara, în dreapta, în câmp argintiu, se află un zimbru negru, redat din profil spre dreapta.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o sondă de extracţie de aur.

În stânga, în câmp roşu, se află un bărbat cu mustaţă, redat în întregime şi văzut din faţă, cu capul întors ˝ spre stânga, purtând pantofi, cămaşă, cravată, costum, cu haina închisă cu cinci nasturi, încins cu o centură la mijloc, iar pe cap având o pălărie aşezată cu calota în bandă şi cu borul în bară; bărbatul stă cu picioarele pe un podium paralelipipedic, rezemat, cu palma dreaptă în supinaţie, cu cea stânga în pronaţie, de partea superioară a unui pătrat, aflat în spatele său şi care îi ajunge până la jumătate, încărcat cu două săritoare, lipit, cu marginea inferioară, de partea din spate a paralelipipedului, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Zimbrul face trimitere la Zimbrăria “Neagră”, administrată de Ocolul Silvic Bucşani.

Sonda reprezintă activitatea specifică zonei, extracţia de petrol.

Bărbatul îl evocă pe Jean Dalles, de pe statuia aflată la intrarea în Parcul “Dalles” din localitate, a cărui familie a fondat în anul 1870 Parcul Dendrologic şi care a realizat mai multe obiective importante, printre care: Şcoala “Dora Dalles” (1898), Biserica “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” (1894), Spitalul Bucşani, sediul Primăriei Bucşani, declarate astăzi monumente istorice.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Laza, judeţul Vaslui, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 511.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Laza, judeţul Vaslui

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Laza, judeţul Vaslui

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Laza se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint cu trei peşti negri, spre dreapta.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure de aur.

În partea inferioară, în câmp verde, se află o roată simplă din argint cu zece spiţe.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat

Semnificaţiile elementelor însumate

Brâul undat reprezintă râul Racova şi fauna din lacul de acumulare de pe acesta.

Peştii evocă una dintre ocupaţiile locuitorilor din zonă, pescuitul.

Ciorchinele de strugure face trimitere la o altă ocupaţie importantă a locuitorilor, viticultura.

Roata simbolizează o îndeletnicire tradiţională, respectiv meşteşugul confecţionării roţilor de lemn.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, precum şi prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. a), art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se aprobă includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice laşi, a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1;

b) se aprobă includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2;

c) se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, la poziţiile cu nr. MF 38940 şi MF 38941, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

Art. II. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit prevederilor art. I lit. b) se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 532.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se includ în domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Iaşi

 

Codul de clasificare şi nr. MFP

Unitatea de administrare

(denumire şi CUI)

Denumirea

Datele de identificare

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legală

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

8.29.08*)

Oficiul de Studii Pedologice şi

Agrochimice Iaşi CUI 4541629

Teren

Suprafaţa totală - 2.735 m p, în parcelele: 3467 Cc, 3468 DS, 3469 C, 3470 C, 3470/1 DP

Nord: Grădina Botanică şi bloc de locuinţe; Est: str. Dumbrava Roşie; Sud: teren sport; Vest: teren sport şi Grădina Botanică

Municipiul Iaşi,

str. Dumbrava Roşie nr. 3,

judeţul Iaşi

1970

2.260.400

HCM nr. 132/1970;

Ordinul MAS nr. 1.700/1970

8.29.08*)

Sediu OSPA

Sc = 585,95 mp; Sd = 861,68mp;P+1

1.145.252

8.29.08*)

Magazie+ garaje

Sc = Sd = 183,98 mp; parter

292.303


*) Nr. MFP se va atribui după înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se includ în domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu destinaţia de sediu pentru unele unităţi din subordine

 

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Persoana juridică de la care se transmite bunul

(denumire şi CUI)

Persoana juridica la care se transmite bunul

(denumire şi CUI)

Datele de identificare

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

8.29.08*)

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi;

CUI 4701118

Agenţia de Plăţi şi intervenţii în Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi;

CUI 20692348

Sc parter - 560,50 mp;

Sc et. 1 - 646,60 mp;

Sd -1.207,10 mp; P + Et. 1;

teren Cc - 873,05 mp

Nord: sediu UF, Est: strada Dumbrava Roşie, Sud: club CSMS Iaşi (teren sport) Vest: sediu OSPA

 

Municipiul Iaşi,

Str. Dumbrava Roşie

nr. 3, judeţul Iaşi

5.536.821

8.29.08*)

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi

CUI 4701118

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) - Centrul Regional Iaşi;

CUM3533790

Sc subsol - 546,40 mp;

Sc et. 2 - 482.30 mp;

Sc et. 3 - 472,80 mp;

Sd -1.501,50 mp;

S + Et. 2 + Et. 3;

teren Cc -1.085,95 mp

Municipiul Iaşi,

Str. Dumbrava Roşie

nr. 3, judeţul Iaşi

6.887.175


*) Nr. MFP se va atribui după înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Iaşi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ale căror date de identificare se modifică

 

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Unitatea de administrare

(denumire şi CUI)

Elementele de identificare înaintea modificărilor

Elementele de identificare noi

Denumirea I

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea

Descrierea tehnica

(pe scurt)

Valoarea de  inventar

(în lei)

8.29.08; 38940

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi

CUI 4701118

Sediu DFJ Iaşi

Sc-197 mp;

Sd -219,45 mp;

Scurte-12 mp

145.419

Sediu Unitate fitosanitară - clădirea A

Sc parter - 12,25 mp;

Sc et. 1 - 174,87 mp;

Sd - 187,12 mp;

P+1,

teren Cc - 12,25 mp

303.258

8.29.08; 38941

Sediu nou DFJ Iaşi

Sc - 426 mp;

Sd - 619 mp;

Scurte - 944 mp

189.247

Sediu Unitate fitosanitară - clădirea B

Sc -209,18 mp;

Sd - 333,62 mp;

P+1,

teren Ce-395,75 mp

980.262

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Presei Sportive din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, şoseaua Ştefan cel Mare nr. 234, bl. 77, parter, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 535.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc - Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publică

 

Văzând actul Ministerului Afacerilor Interne prin care se constată îndeplinirea de către Asociaţia Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă a condiţiilor legale pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 86, biroul 1, corpul 2, sectorul 2, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 137 din data de 29 septembrie 2011, C.I.F./.C.U.I. 29223647, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 545.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile ari 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 6 martie 2015 s-a conferit, post-mortem, Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerului în retragere nominalizat în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iulie 2015.

Nr. M.65.


* Anexa nu se publică, deoarece conţine informaţii clasificate.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AIS “Serviciul de informare aeronautică”, ediţia 3/2015

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR- AIS “Serviciul de informare aeronautică”, ediţia 3/2015, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană, administratorii de aeroporturi şi aerodromuri, persoanele fizice şi juridice care furnizează servicii de proiectare proceduri, care asigură datele electronice de teren şi datele electronice de obstacolare, precum şi furnizorii de date aeronautice aplică prevederile prezentei reglementări.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 669/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AIS “Serviciul de informare aeronautică”, ediţia 2/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 şi 468 bis din 24 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iunie 2015.

Nr. 768.


*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 528 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 808.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.