MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 391/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 391         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 iunie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

502. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

503. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

504. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

505. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

506. - Decret privind trecerea în rezervă a unui generai de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

507. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 320 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

384. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

 

385. - Hotărâre privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

401. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

158. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie

 

159. - Decizie privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

160. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.226. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

Rectificări la:

 - Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 516/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Culiţă, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 502.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 517/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 21 iulie 2015, domnul Ioan Popa, prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, se eliberează din funcţie ca urmarea pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 503.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 501/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tamara Soare, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu, în prezent delegată în funcţia de prim-procuror la aceeaşi unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 504.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 500/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Alexe, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, delegat în funcţia de procuror şef Secţie judiciară la aceeaşi unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 505.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Pop Eugen Eugen trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 506.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 48 din 13 mai 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată,  contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 507.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 320

din 30 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor ari. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ana Horodinca în Dosarul nr. 199/99/2014 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.166D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent face referatul cauzei şi arată că autoarea excepţiei a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită judecarea în lipsă şi admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia egalităţii în drepturi.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 6 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 199/99/2014, Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Ana Horodinca în cadrul soluţionării unei cauze având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Casei Judeţene de Pensii Iaşi de a-i plăti pensie de invaliditate începând cu data introducerii acţiunii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate, care reglementează pensia de invaliditate, contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece creează discriminări pe criteriul vârstei. Astfel, „condiţia suplimentară a stagiului de cotizare cerută de lege pentru persoanele cu handicap grav care au împlinit limita de vârstă pentru pensionare şi care nu au beneficiat de pensie de invaliditate, faţă de lipsa cerinţei stagiului de cotizare în cazul persoanelor cu handicap grav a căror pensie de invaliditate s-a transformat în pensie pentru limită de vârstă are în vedere, în mod exclusiv, un criteriu de vârstă, criteriu care, în cazul de faţă, nu poate constitui o justificare obiectivă şi raţională cu privire la diferenţa de tratament juridic la care este expusă o anumită categorie de persoane”. În acest sens, mai arată că dispoziţiile de lege criticate creează discriminări pe criteriul vârstei, întrucât dau „dreptul unei persoane care are un stagiu de cotizare de zero ani şi zero luni să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă întrucât acea persoană a beneficiat anterior de pensie de invaliditate, iar unei alte persoane, cu acelaşi tip de boală, îi condiţionează dreptul de a obţine pensie pentru limită de vârstă de existenţa stagiului necesar de cotizare, pe considerentul că aceasta din urmă nu a beneficiat de pensie de invaliditate”.

7. Tribunalul Iaşi - Secţia I civilă apreciază că art. 73 alin. (1) şi art. 76 alin. (1) contravin art. 16 din Constituţie, aşa cum a constatat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, deoarece condiţionează acordarea pensiei de invaliditate de împlinirea unei anumite vârste dublată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare, legiuitorul încălcând această condiţie de rezonabilitate şi afectând în mod direct dreptul la pensie al persoanelor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010. Cu privire la celelalte dispoziţii criticate, instanţa apreciază că acestea nu încalcă principiul egalităţii în faţa legii.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 145 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, care formează secţiunea a 4-a „Pensia de invaliditate” din capitolul IV „Pensii” din Legea nr. 263/2010 şi reglementează persoanele care pot beneficia de pensia de invaliditate (art. 68), gradele de invaliditate (art. 69), criteriile de încadrare în gradele de invaliditate (art. 70), procedura de evaluare a capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate (art. 71 şi art. 72), condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate (art. 73 şi art. 74), acordarea unui stagiu potenţial, în funcţie de stagiul de cotizare realizat în raport cu vârsta (art. 75 şi art. 76), acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor (art. 77), procedura revizuirii medicale periodice (art. 78-81), transformarea, din oficiu, a pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea acesteia din urmă (art. 82). Dispoziţiile art. 73 şi art. 76 au fost modificate prin Legea nr. 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013, având în prezent următorul conţinut:

- Art. 73: Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”;

- Art. 76: „(1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.[...]

(2) în situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”

12. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie, privind interzicerea discriminării.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că pensia de invaliditate are natura juridică a unei prestaţii de asigurări sociale reglementate de art. 47 alin. (2) din Constituţie. Potrivit art. 68 din Legea nr. 263/2010, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca; participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989.

14. Iniţial, pentru persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, pensia de invaliditate se acorda numai dacă acestea au realizat un stagiu de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3 din art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010. Pentru celelalte persoane prevăzute de art. 68 se acorda pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare realizat. Prin Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 9 august 2012, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „În raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3” din cuprinsul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 [potrivit căruia „Persoanele care si-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3”\, este neconstituţională. Prin această decizie, Curtea a reţinut că, „pentru deschiderea dreptului la pensie, legiuitorul a prevăzut, de principiu, existenţa unui stagiu de cotizare minim sau complet, după caz, precum şi o vârstă standard de pensionare. Îndeplinirea cumulativă, potrivit specificului fiecărui tip de pensie, a celor două condiţii impuse dă naştere dreptului persoanei în cauză să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială, de invaliditate sau de urmaş. În privinţa pensiei de invaliditate, aplicarea strictă a celor două elemente pentru deschiderea dreptului la pensie încalcă principiul contributivităţii, ca element esenţial al dreptului la pensie”. Totodată, Curtea a reţinut că „este legitimă şi constituţională stabilirea de către legiuitor a unei vârste standard de pensionare şi a unui stagiu de cotizare minim sau complet, după caz [...], însă, în privinţa pensiei de invaliditate, raţiunile care stau la baza reglementării unei vârste standard de pensionare sau a unui stagiu de cotizare minim ori complet nu mai subzistă.”

15. Ca urmarea acestei decizii, a fost adoptată Legea nr. 37/2013, prin care art. 73 din Legea nr. 263/2010 a fost modificat, având în prezent următorul cuprins: „Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.” Aşadar, şi pentru persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca se acordă pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat.

16. Autoarea excepţiei critică textele din Legea nr. 263/2010 care reglementează pensia de invaliditate, susţinând că aceste dispoziţii creează discriminări pe criteriul vârstei, întrucât dau „dreptul unei persoane care are un stagiu de cotizare de zero ani şi zero luni să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă întrucât acea persoană a beneficiat anterior de pensie de invaliditate, iar unei alte persoane, cu acelaşi tip de boală, îi condiţionează dreptul de a obţine pensie pentru limită de vârstă de existenţa stagiului necesar de cotizare, pe considerentul că aceasta din urmă nu a beneficiat de pensie de invaliditate”.

17. Cu privire la această critică, Curtea reţine că, potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, „la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă”. În această situaţie se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. Referitor la condiţiile pentru transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, potrivit art. 64 alin. (2) şi (3) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2011, condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră îndeplinite la vârsta standard de pensionare sau la vârsta standard redusă, în condiţiile art. 55-60 din lege, precum şi la vârsta standard redusă în condiţiile prevăzute de alte acte normative, iar, „În situaţia persoanelor care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face din oficiu, la vârsta standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.”

18. Prin urmare, în situaţia persoanelor care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, astfel cum a fost transformată, din oficiu, din pensia de invaliditate, nu se poate susţine că pensia pentru limită de vârstă s-ar acorda fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, aşa cum susţine autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, din moment ce chiar dispoziţiile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 prevăd o atare posibilitate.

19. Or, referitor la condiţiile de acordare a pensiei, Curtea Constituţională a statuat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. Astfel, este la aprecierea legiuitorului de a prevedea condiţiile şi criteriile necesare a fi îndeplinite pentru a beneficia de o anumită categorie de pensie sau alta, cu condiţia de a nu încălca exigenţele constituţionale. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 820 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, şi Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, precitată.

20. Cu privire la principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, acesta presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. În acest sens este Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

21. Aplicând aceste considerente de principiu la speţă, Curtea reţine că nu se poate susţine că persoanele care, fiind încadrate într-un grad de invaliditate, au beneficiat de pensie de invaliditate (indiferent de stagiul de cotizare realizat) şi, împlinind ulterior vârsta standard de pensionare (sau vârsta standard redusă, potrivit legii), urmează ca, din oficiu, să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă ar fi în aceeaşi situaţie juridică cu persoanele care, pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, trebuie să aibă îndeplinite cumulativ vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, potrivit art. 52 din Legea nr. 263/2010,

22. Astfel, aşa cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012, „În privinţa pensiei de invaliditate, raţiunile care stau la baza reglementării unei vârste standard de pensionare sau a unui stagiu de cotizare minim ori complet nu mai subzistă. Pierderea totală sau cel puţin a jumătate din capacitatea de muncă din cauza bolilor obişnuite şi a accidentelor care nu au legătură cu munca este un eveniment aleatoriu ce nu poate fi controlat de persoana în cauză, astfel încât stabilirea unei vârste şi a unui stagiu minim de cotizare de la care poate fi acordată pensia de invaliditate nu se justifică.”

23. Pe de altă parte, sub aspectul acordării pensiei pentru limită de vârstă, toate persoanele trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de lege pentru acordarea acestui tip de pensie. Faptul că, pentru persoanele care au beneficiat de pensie de invaliditate şi care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă (vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, potrivit legii), pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă nu poate constitui un privilegiu, pe criteriu de vârstă, de natură a încălca prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii. Mai mult, în situaţia persoanelor beneficiare ale pensiei de invaliditate care nu îndeplinesc condiţia de stagiu minim de cotizare, trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face din oficiu, la vârsta standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.

24. Prin urmare, critica de neconstituţionalitate potrivit căreia textele de lege criticate, care ar da posibilitatea unei persoane ce „are stagiu de cotizare zero ani şi zero luni să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă întrucât această persoană a beneficiat anterior de pensie de invaliditate”, ar contraveni art. 16 din Constituţie este nefondată.

25. În final, referitor la criticile privind situaţia de fapt a autoarei excepţiei şi imposibilitatea - în opinia casei judeţene de pensii - a acordării pensiei de invaliditate pentru o persoană care este încadrată în grad de handicap, dar care a împlinit vârsta de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, neavând însă stagiul minim de cotizare, Curtea reţine că acestea reprezintă o problemă de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor din Legea nr. 263/2010 privind condiţiile de acordare a pensiei de invaliditate la cazul dedus judecăţii instanţei în faţa căreia s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate, iar nu o problemă de constituţionalitate.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ana Horodinca în Dosarul nr. 199/99/2014 al Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 68-82 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Iaşi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 aprilie 2015.

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1),. cu următorul cuprins:

„b1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;”.

2. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;”.

4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. c) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia;”.

5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cadrul militar în activitate nu deţine un spaţiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului sau la adresa la care deţine o cotă parte ori proprietate în devălmăşie din locuinţa situată în garnizoana/localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului;”.

6. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) iniţial au deţinut locuinţe proprietate personală, locuinţă de serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior, în baza unor titluri executorii, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar;”.

7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt cadre militare în activitate, având dreptul la compensaţia lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie, potrivit opţiunii acestora.”

8. La articolul 6 alineatul (2), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) adresa la care locuieşte;

…………………………………………………………………………………..

f) indicativul unităţii/denumirea structurii militare ori a autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat/încadrată soţul/soţia şi garnizoana/localitatea de dislocare;”.

9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) La raportul prevăzut la alin. (1) se anexează:

a) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului/soţiei autentificată de notarul public, privitoare la situaţia locativă a acestora. Declaraţia soţului/soţiei cadrului militar îndreptăţit nu se anexează în situaţii temeinic justificate pe bază de documente prezentate în acest sens;

b) adeverinţa de la locul de muncă al soţului/soţiei încadrat/încadrată într-o autoritate sau instituţie publică din care să rezulte că nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate;

c) copie de pe actul de identitate;

d) copie de pe contractul de închiriere şi de pe dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. În situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile se anexează numai copie de pe contractul de închiriere;

e) copie de pe titluri de proprietate şi de pe alte documente la care se face referire în raport.”

10. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) se certifică pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al unităţii militare/persoana desemnată de comandantul/şeful unităţii militare.”

11. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Responsabilitatea privind veridicitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (2)-(4) revine cadrului militar solicitant, cu excepţia datelor cuprinse în declaraţia dată pe propria răspundere de către soţul/soţia cadrului militar solicitant, situaţie în care răspunderea revine acestuia/acesteia.”

12. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (4) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie prevăzute în prezenta hotărâre şi consemnează rezultatele şi propunerile într-un proces-verbal care se prezintă comandantului/şefului unităţii militare pentru a hotărî, după caz, astfel:

a) acordarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile legale şi emiterea ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plată, specificându-se în mod expres data la care se efectuează aceasta;

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de acordare a dreptului la compensaţie lunară pentru chirie şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.”

13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Alocarea şi scoaterea la/de la plata compensaţiei lunare pentru chirie se fac prin ordin de zi pe unitate/ordin, potrivit normelor în vigoare.

(2) Proiectul ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plata compensaţiei lunare pentru chirie se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.”

14. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

„e) sunt detaşate în altă localitate decât cea în care are închiriat spaţiul de locuit;

f) se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an/2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

g) sunt în perioada de predare a funcţiei ca urmare a trecerii în rezervă sau direct în retragere.”

15. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi e) compensaţia lunară pentru chirie se acordă numai dacă familia locuieşte în continuare în locuinţa închiriată sau contractul de închiriere nu este suspendat ori locuinţa închiriată nu este subînchiriată.

(3) Baza de calcul al compensaţiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g) o constituie solda lunară brută cuvenită, potrivit legii, pentru situaţiile respective, iar pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) baza de calcul o reprezintă solda lunară brută avută în luna anterioară intrării în concediu.”

16. La articolul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) la data la care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţa închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate.”

17. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 171 şi 172, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - Dovada înregistrării, modificării şi rezilierii contractului de închiriere la organele fiscale se eliberează şi chiriaşului sau structurilor Ministerului Apărării Naţionale la solicitarea expresă a acestora.

Art. 172. - Clauzele minime obligatorii ale contractului de închiriere sunt cuprinse în modelul de contract, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

18. După articolul 18 sa introduce o anexă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Cadrelor militare în activitate, beneficiare ale compensaţiei lunare pentru chirie, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se acordă în continuare, la propunerea comisiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, compensaţia lunară pentru chirie, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Documentul prevăzut la art. 6 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Nerespectarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (2) atrage sistarea plăţii compensaţiei lunare pentru chirie cu excepţia cadrelor militare care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi a celor care execută, potrivit actelor normative în vigoare, misiuni cu caracter temporar în străinătate, studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv, pentru care termenul curge de la data sosirii din străinătate, consemnată în ordinul de zi pe unitate.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Florian Coldea

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 384.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005)

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

(model)

 

Părţile contractante

Dl/Dna ................................................................... cu domiciliul în ....................................., str. ............................................... nr. ............ bl. ......., sc. ..........., et. ...., ap. ..... .sectorul/judeţul ......................................, legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria ....... nr. ..................., CNP ................................................................ în calitate de locator,

sau

Persoana juridică ........................................................................, CIF ........................... CUI ............................... cu sediul în ............................................... str. ............................................... nr. ........... bl. ........ sc. ............. et. ...., ap. ...... sectorul/judeţul ............................., reprezentată prin ................................................, în calitate de ......................., legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria  ....... nr. ..................., CNP ................................................................ în calitate de locator,

şi

Dl/Dna. .................................................................................................. având domiciliul în ................................................, str. ..................................... nr. .......... bl. ....... sc. ........ et. ..... ap. ...... sectorul/judeţul ......................... legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria  .......... nr. .................., CNP ............................................................ având calitatea de locatar,

au convenit următoarele:

I. Obiectul contractului

Închirierea imobilului/de părţi ale imobilului, compus din ....................... camere, situat în ...................................................... str. ................................. nr. ........... bl. ........ sc. ........, et. ...., ap. ....., sectorul ...../judeţul .................................... deţinut cu titlu ....................................... în baza actului nr. ..................................................................

II. Durata contractului

Termenul de închiriere este de ........................................................ (......................................................................) ani/luni (în cifre şi litere), de la data de ........................................... până la data de .............................................

III. Chiria

Chiria lunară este de ................. (..............................................................................................) lei (în cifre şi litere) şi se achită la data de ..................................... a fiecărei luni, în numerar (cont bancă etc.), iar dovada achitării chiriei se face pe bază de .....................................................................

S-a achitat, în avans, în contul chiriei, suma de .............................(........................................) (în cifre şi litere) lei.

 

IV. Clauze speciale

Prelungirea/Rezilierea contractului, întreţinerea locuinţei închiriate, evacuarea locatarului etc. se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în materie.

În situaţia în care rezilierea contractului este solicitată de locator la organul fiscal competent, locatorul are obligaţia să notifice în scris locatarul cu privire la denunţarea contractului.

Alte clauze:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

V. Dispoziţii speciale

Prezentul contract de închiriere s-a încheiat astăzi, .................................................... (data), în ........(...........................) (în cifre şi litere) exemplare.

Orice schimbare din contract care generează modificarea venitului impozabil se va comunica organului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.

VI. Declaraţie

Subsemnatul (subsemnaţii), ............................................................................................în calitate de locator, declar (declarăm) că imobilul pe care îl închiriez (închiriem) nu este înstrăinat şi are rol fiscal la direcţia de impozite şi taxe locale.

 

Locator,

…………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

Locatar,

…………………………….

(numele, prenumele şi semnătura)

 

NOTA:

- Contractul se înregistrează la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii, cu excepţia contractelor încheiate cu persoane juridice ce au ca obiect de activitate închirierea de imobile.

- Clauzele din prezentul contract au caracter minimal.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil prevăzut la alin. (1) consta în:

a) scoaterea unor suprafeţe de teren din bunul imobil ca urmare a retrocedării acestora, în condiţiile legii;

b) modificarea suprafeţei ca urmare a măsurătorilor efectuate;

c) modificarea datelor privitoare la adresa şi la situaţia juridică a bunului.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 385.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare ale bunului imobil la care se actualizează datele de inventar

 

1. Ordonator principal de creanţe (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

I Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

În administrare/ concesiune

Situata

juridică actuala

1

64109

8.17.03

Acumulare Văcăreşti

S = 180,3462 ha CF. nr. 212826

 

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti;

sectorul 4,

Splaiul Unirii nr. 174

1989

În administrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face conform Contractului de finanţare nr. 642 din 12 martie 2014 în cadrul programului POS CCE: Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, axa 2 - Operaţiunea O. 2.2.1-2013-1 - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri de cercetare-dezvoltare, prin proiectul „Centrul Român de Cercetare Bio-Moleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională cu suma nerambursabilă de 34.104.000 lei şi prin contribuţia Guvernului României cu suma nerambursabilă de 5.896.000 lei.

Art. 3. - Finanţarea postimplementare a obiectivului de investiţii naţional prevăzut la art. 1 se face prin alocarea de fonduri bugetare anuale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţi, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, în vederea organizării şi funcţionării noului centru de cercetare şi asigurării sustenabilităţii proiectului după implementare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii

Nicolae Bănicioiu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 401.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Centrul Român de Cercetare Biomoleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”

 

Titular: Ministerul Sănătăţii

Beneficiar: Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti

Amplasament: Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sectorul 2

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(în preţuri din 12 martie 2014; 1 euro = 4,5102 lei)

 

 

mii lei

49.006

Construcţii-montaj

 

mii lei

28.644

Eşalonarea investiţiei

 

 

 

Anul I

 

 

 

 

INV

mii lei

24.000

 

C+M

mii lei

14.000

Anul II

 

 

 

 

INV

mii lei

25.006

 

C+M

mii lei

14.644

Capacităţi:

- suprafaţă desfăşurată

 

 

mp Ad

4.078

- suprafaţă construită

 

mp Ac

738,90

- regim de înălţime

 

 

P + 4E + 1E teh

- laboratoare cercetare nou-create

 

nr.

7

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

19

Număr de locuri de muncă nou-create:

 

nr.

17

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100 - 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Finanţarea Investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face conform Contractului de finanţare nr. 642 din 12 martie 2014 în cadrul programului POS CCE: Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, axa 2 - Operaţiunea O. 2.2.1-2013-1 - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri de cercetare-dezvoltare, prin proiectul „Centrul Român de Cercetare Bio-Moleculară Aplicată Bolilor Infecţioase”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională cu suma nerambursabilă de 34.104.000 lei şi prin contribuţia Guvernului României cu suma nerambursabilă de 5.896.000 lei.

Finanţarea postimplementare a obiectivului de investiţii naţional se face prin alocarea de fonduri bugetare anuale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, în vederea organizării şi funcţionării noului centru de cercetare şi asigurării sustenabilităţii proiectului după implementare.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel Costel Andronache din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Costel Andronache se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Energie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Valentin Aurel Brânzea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării În vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Aurel Brânzea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

(Anexe la Decizia nr. 472/2013)

 

COMPONENŢA

nominală a Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

 

Nr. crt.

Instituţia

Numele şi prenumele

Funcţia deţinută în cadrul instituţiei

Funcţia deţinută în cadrul Comisiei

1.

Ministerul Transporturilor

Ioan Rus

ministru

preşedinte

2.

Cancelaria Primului-Ministru

Vlad Ştefan Stoica

şeful Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

membru

3

Administraţia Prezidenţială

George-Vladimir Duhan

consilier de stat

membru

4.

Ministerul Finanţelor Publice

Enache Jiru

secretar de stat

membru

5.

Ministerul Apărării Naţionale

Vasile Duţă

comandor, reprezentantul Statului Major General

membru

6.

Ministerul Afacerilor Externe

Ion Gâlea

director general

membru

7.

Serviciul Român de Informaţii

Dragoş Popa

specialist aeronautic

membru

8.

Serviciul de Informaţii Externe

Adrian Chiriţescu

specialist achiziţii

membru

9.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

General-maior Ionel Sorinel Vasilca

adjunct al Directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

membru

10.

Serviciul de Protecţie şi Pază

Colonel Gabriel Lazăr

specialist transport aerian

membru

Colonel Mihai Geamănă

specialist telecomunicaţii

membru

11.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Armand Petrescu

director general

membru

Tudorel Roman

director supervizare

membru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 

Având în vedere Referatul nr. 1.502 din 13 martie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul culturii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric fostul Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. În categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-21105.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date În anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 6 aprilie 2015.

Nr. 2.226.

 

ANEXĂ

 

ZONA DE PROTECŢIE

a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

Y

X

1

562116,0

485593,7

2

562131,5

485618,7

3

562145,8

485610,1

4

562152,8

485620,8

5

562168,1

485610,2

6

562161,0

485601,7

7

562187,0

485584,6

8

562194,1

485597,3

9

562225,5

485572,4

10

562233,7

485578,5

11

562243,0

485569,8

12

562271,2

485510,0

13

562273,2

485501,4

14

562212,9

485490,8

15

562148,8

485490,7

16

562126,7

485489,0

17

562108,4

485482,8

18

562104,5

485518,7

19

562109,8

485525,1

20

562085,9

485533,9

21

562106,6

485583,1

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 mai 2015, se fac următoarele rectificări:

- în anexă, în loc de: „CAPITOLUL V” se va citi: „CAPITOLUL IV”;

- în anexa nr. 2 la procedură, volumul I, pct. 1, subpct. 1.2, prima liniuţă, în loc de: „auditară”se va citi: „auditată”;

- în anexa nr. 4 la procedură, pct. I, alin. 2, în loc de: „Agenţiei Naţionale pentru Resurse minerale nr. ....” se va citi: „Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. ....”, iar la alineatul 10, în loc de: „CO2se va citi: „CO2”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.