MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 402/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 iunie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

387. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 

393. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj

 

394. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

395. - Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

51. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

 

704/336. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şl ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

            4. - Hotărâre privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 387.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, reevaluate în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

1. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mureş, C.U.I. 5584652

 

1

40242

8.29.08

Clădire sediu inspectorat

1.729.551

2

40243

8.28.08

Garaj montabil

3.469

2. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Tulcea, C.U.I. 3430231

 

3

27150

8.29.08

Clădire (cu rampă handicap)

480.030

3. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş, C.U.I. 5584660

 

4

40244

8.29.08

Clădire sediu

1.204.947

4. Direcţia pentru Agricultură Harghita, C.U.I. 4246009

 

5

34911

8.28.03

Laborator protecţia plantelor (sediu U.F.) anexe (depozit, garaj auto)

634.390

6

34919

8.28.03

Laborator + birou

317.699

7

34920

8.28.08

Garaj atelier + grup social

47.185

8

34923

8.28.10

Birouri cu grup social şi lot demonstrativ + anexe - Unitate fitosanitară

221.352

9

34926

8.29.08

Clădire administrativă - Unitate fitosanitară

1.309.920

10

34927

8.28.08

Magazie şi garaj - Unitate fitosanitară

40.770

11

156627

8.05.01

Teren

226.967

5. Direcţia pentru Agricultură Braşov, C.U.I. 4384052

 

12

38648

8.29.08

Clădire Direcţia Fitosanitară Braşov

1.754.534

13

156312

8.29.08

Sediu administrativ

1.799.885

6. Direcţia pentru Agricultură Vaslui, C.U.I. 3667875

 

14

26982

8.29.08

Sediu DADR

5.926.993

15

26983

8.28.08

Garaje

85.270

16

26984

8.28.13

Centrala termică

795.698

17

27082

8.29.08

Clădire administrativă + laborator

993.347

18

27083

8.28.10

Magazie + garaje, de pesticide

125.194

19

27086

8.28.13

Magazie

78.619

20

27096

8.28.13

Atelier mecanic

13.773

21

27097

8.28.10

Bazin din beton

4.282

22

27098

8.28.10

Fântână din beton

17.130

23

27100

8.28.13

WC

2.750

24

103481

8.27.07

Grajd cărămidă

6.941

25

103482

8.28.10

Împrejmuiri

10.289

26

103483

8.28.10

Împrejmuiri

27.399

27

103485

8.28.10

Magazie pesticide

12.717

28

104187

8.28.10

Magazie pesticide

469.849

29

104188

8.28.13

Centrală termică

5.389

30

104202

8.28.10

Drumuri interioare

27

31

104208

8.28.10

împrejmuire

30.650

32

104209

8.28.10

Magazie pesticide

649.438

33

104210

8.28.10

Magazie pesticide

20.282

34

104212

8.28.10

împrejmuire

11.240

35

104223

8.28.10

împrejmuire

9.444

36

104225

8.28.13

WC

1.757

37

121563

8.28.10

Platformă

82.413

7. Direcţia pentru Agricultură Tulcea, C.U.I. 3430037

 

38

27120

8.29.08

Sediu administrativ 1

1.933.206

39

27122

8.29.08

Clădire OSPA

428.132

40

59369

8.28.10

Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării

333.735

41

59370

8.28.10

Staţie pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării

118.159

42

59368

8.29.08

Sediu administrativ 2

700.651

43

116340

8.28.12

Pavilion locuinţe

19.402

44

144900

8.28.10

Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării

495.166

8. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare, CU.I. 3897068

 

45

28004

8.28.03

Sediu laborator ITCSMS Satu Mare

788.327

46

152755

8.29.08

Clădire

171.234

47

153523

8.29.08

Sediu

27.445

9. Camera Agricolă Judeţeană Galaţi, C.U.I. 11361981

 

48

62589

8.29.08

Pavilion Central CASAAGRONOMULUI”

194.251

 

10. Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor C.U.I. 4192880

 

49

34056

8.28.03

Laborator cărămidă Arad

206.925

50

106272

8.28.13

Anexe CTS Arad

18.898

51

34062

8.29.08

Clădire administrativă, laborator şi dependinţe Hărman + anexe

821.485

52

34068

8.28.03

Laborator câmp, remiză maşini agricole Dej + anexe

306.427

53

34070

8.28.03

Hală laborator Turda

391.122

54

106426

8.28.08

Remiză maşini agricole Turda

253.648

55

34072

8.28.03

Hală laborator Ovidiu

496.649

56

106357

8.28.08

Remiză maşini agricole Ovidiu

275.845

57

34084

8.28.03

Laborator de câmp Şimleu Silvaniei

382.522

58

106411

8.28.10

Spaţiu dotare tratare seminţe

126.040

59

106412

8.28.08

Remiză maşini agricole Şimleu Silvaniei + anexe

161.283

60

34085

8.28.08

Clădire administrativă Sibiu

48.461

61

106408

8.28.10

Magazie seminţe şi grajd Sibiu

8.758

62

106409

8.28.10

Şopron utilaje Sibiu + anexe

8.815

63

34086

8.28.03

Clădire şi hală laborator Rădăuţi

34.804

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, înregistrat la poziţia cu nr. 101116, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreuna cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării şi se schimbă unitatea de administrare

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Unitatea de administrare de la care se transmite imobilul

Unitatea de administrare la care se transmite imobilul

Adresa imobilului

Denumire nouă după transfer

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

101.116

8.19.01

45-262

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj

Cod unic de identificare (CUI) 4305946

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul

de Poliţie Judeţean Cluj

Cod unic de identificare (CUI) 4547109

Municipiul Cluj-Napoca,

judeţul Cluj

Se va atribui de către MAI.

Teren = 3.096 mp

3 construcţii

C1 = 1.075 mp

C2 = 164mp

C3 = 21 mp

Suprafaţă construită totală = 1.260 mp

CF nr. 296236

879.467,07

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile M.F.P. nr. 120940, 101358, 37879, 154895 se modifică adresa poştală/numărul poştal, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. La poziţiile M.F.P. nr. 37673, 37674, 37675, 37676, 37677, 37678,37679, 38184, 38186 se modifică denumirea persoanei juridice care administrează imobilul, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La poziţiile M.F.P. nr. 155467, 155468, 120940, 37673, 37674, 37675, 37679, 38184, 38186, 62594, 62595, 101358, 154895,40140 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Mr. 394.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îşi schimbă adresa poştală/nr. poştal Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Persoana juridică ce administrează imobilul

Tipul bunului

Noua adresă/Nr. poştal

1

120940

Inspectoratul Şcolar Ialomiţa

imobil

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 19

2

101358

Club Sportiv Şcolar Slobozia

imobil

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Sporturilor nr.2

3

154895

Inspectoratul Şcolar Olt

imobil

Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B

4

37879

Inspectoratul Şcolar Olt

imobil

Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îşi schimbă denumirea persoanei juridice care le administrează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa CUI 4365182 Palatul Copiilor Slobozia CUI 4428086

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Persoana juridică care îşi schimbă denumirea

Tipul bunului

1

38184

Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

Imobil

2

38186

Palatul Copiilor Slobozia (Decizia nr. 43/A/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

Imobil

3

37673

Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

4

37674

Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

5

37675

Filiala Urziceni (Decizia nr. 43/C/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

6

37676

Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

7

37677

Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

8

37678

Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

9

37679

Filiala Feteşti (Decizia nr. 43/B/2012 a directorului Palatului Copiilor Slobozia)

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice CUI 13729380

 

Nr. crt.

MF.P.

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar din

domeniul public

al statului

Noua valoare de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

155467

8.26.10

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş” Timişoara

CUI 4269215

Clădire

Regim de înălţime: S + P + 5E, CF406329

Judeţul Timiş, municipiul Timişoara,

Bd. Revoluţiei 1989 nr. 5

6318138

12311400

2

155468

8.26.10

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş”

Timişoara

CUI 4269216

Teren

Teren = 1466 (curte), CF406329

Judeţul Timiş, municipiul Timişoara,

Bd. Revoluţiei 1989 nr. 9

8792

2155000

3

120940

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Ialomiţa

CUI 4365182

Inspectoratul Şcolar Ialomiţa - imobil

P + 4 E, fundaţie beton, cadre din beton armat, pereţi cărămidă, învelitoare ţiglă, şarpantă lemn, Sc = 710 mp;

Sd = 2.025 mp; Steren = 1.731,97 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,

Str. Lacului nr. 19

1158775

1619916

4

37673

8.26.05

Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni

CUI 4428086

Clubul Elevilor Urziceni - imobil

Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare

ţiglă. Steren = 1.570 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni,

str. Panduri nr. 17

275625

487417

5

37674

8.26.05

Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni

CUI 4428086

Clubul Elevilor Urziceni

Anexă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare ţiglă

Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni,

str. Panduri nr. 17

6

45023

6

37675

8,26.05

Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Urziceni

CUI 4428086

Clubul Elevilor Urziceni - imobil

Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare

tablă. Steren = 2.307 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, str. Minai Viteazu nr. 39

43

112783

7

37679

8.26.05

Palatul Copiilor Slobozia, Filiala Feteşti

CUI 4428086

Clubul Elevilor Feteşti - imobil

Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare

ţigla Sc = 268 mp, Steren = 268 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Feteşti,

str. Călăraşi nr.406

2

187968

8

38184

8.26.05

Palatul Copiilor Slobozia

CUI 4428086

Clubul Elevilor Ţăndărei - imobil

Fundaţie beton, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare tablă;

Steren = 1.462 mp

Judeţul Ialomiţa, oraş Ţăndărei,

str. Agricultori nr. 1

123961

210587

9

38186

8.26.05

Palatul Copiilor Slobozia

CUI 4428086

Palatul Copiilor Slobozia, clădire + sala studio + anexe (pistă carting) + teren

S + P, fundaţie de beton, structură din cadre de beton şi cărămidă, terasă.

Steren = 1.300+ 2.531 mp (pista carting)

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,

bd. Matei Basarab nr. 120

648289

1828574

10

62594

8.26.06

Club Sportiv Şcolar Slobozia

CUI 11391354

Club Sportiv Şcolar - imobil

Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare

tablă. Steren = 1.352 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3

109573

254500

11

62595

8.26.06

Club Sportiv Şcolar Slobozia

CUI 11391354

Club Sportiv Şcolar - imobil

Sală scrimă - Clădire P, fundaţie din beton, zid de cărămidă, învelitoare tablă. Steren = 830 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Aleea Stadionului nr. 1-3

2

399300

12

101358

8.26.06

Club Sportiv Şcolar Slobozia

CUI 11391354

Club Sportiv Şcolar Slobozia - imobil

Construcţie zidărie cărămidă, stâlpi armaţi, planşeu terasă beton

Vestiare şi Grup sanitar - 1.500 mp

4 terenuri tenis zgură;

Steren = 1.625 mp

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,

Str. Sporturilor nr. 2

2

521000

13

154895

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Olt

CUI 4394722

Teren

Teren, Steren = 3.174,92 mp

Judeţul Olt, municipiul Slatina,

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B

860400

1013800

14

40140

8.26.06

Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Titulescu” Caracal

CUI18506397

Clubul Sportiv Şcolar Caracal -

imobil

Clădire P + 1E, construcţie zid, planşee de beton armat,

Sc = 159,68 mp, Steren = 4.822,97 mp

Judeţul Olt, municipiul Caracal,

aleea Biban nr. 3

542242

1191884

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a unor imobile compuse din construcţii şi teren, situate în municipiul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise din patrimoniul Societăţii Comerciale Rulmentul” - S.A. în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Braşov.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 395

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor proprietate publică a statului care se transmit în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Elementele de identificare a imobilului

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele C.U.I.

Descrierea tehnica a imobilului

Valoare de Inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

8.30

Teren intravilan în suprafaţă de 37.944 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112443 Braşov, nr. cad. 112443

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren intravilan în suprafaţă de 37.944 mp

6.450.480

2

 

8.30

Teren intravilan în suprafaţă de 5,680 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112444 Braşov, nr. cad. 112444

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren intravilan în suprafaţă de 5.680 mp

965.600

3

 

8.30

Teren de 5.355 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113007 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/271/255

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 5.355 mp

956.250

4

 

8.30

Balotare şi magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter şi două nivele din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113007 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/ 2/1/255 CADC1,C2,C3

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Balotare şi magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter şi două nivele din beton armat

1.960.390

5

 

8.30

Teren de 161 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113018 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 161 mp

27.545

6

 

8.30

Staţie filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113018 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Staţie filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat

188.538

7

 

8.30

Teren de 342 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113047 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/225

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 342 mp

59,840

8

 

8.30

Staţie filtrare şi spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit staţie de distribuţie amoniac - clădire parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113047 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/225 CADC1

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Staţie filtrare şi spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit staţie de distribuţie amoniac - clădire parter din beton armat

615.136

9

 

8.30

Teren de 888 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113055 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/206

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 888 mp

145.860

10

 

8.30

Staţie evacuare şpan - depozit şpan deservit de macara

capră

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96

CF 113055 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/206

Statul român*

Municipiul Braşov,

CIF 4384206

Staţie evacuare şpan - depozit şpan deservit de macara capră

0

11

 

8.30

Teren de 13.750 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113662 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245

Statul Român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 13.750 mp

2.337.500

12

 

8.30

Rulmenţi speciali - clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter şi 3 nivele din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113662 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

 Rulmenţi speciali - clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter şi 3 nivele din beton armat

10.328.982

13

 

8.30

Teren de 1.378 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/244

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 1.378 mp

235.960

14

 

8.30

Anexa tehnico-socială

clădire cu parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/244

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Anexa tehnico-socială clădire cu parter din beton armat

1.415.896

15

 

8.30

Teren de 58.723 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/229

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 58.723 mp

9.980.020

16

 

8.30

Strungărie – clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare - clădire cu parter, montaj rulmenţi - clădire cu parter, fabricaţie bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel de beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Braşov, nr. top. (9060/2/4,  9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/229

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Strungărie - clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare – clădire cu parter, montaj rulmenţi - clădire cu parter, fabricaţie bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter şi un nivel anexa tehnico-socială - parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel de beton armat

22.001.414

17

 

8.30

Teren de 524 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/224

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 524 mp

98.770

18

 

8.30

Instalaţie filtrare emulsii şi WS - construcţie semiîngropată din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/224

Statul român*

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Instalaţie filtrare emulsii şi WS - construcţie semiîngropată din beton armat

59.769

19

 

8.30

Teren intravilan în suprafaţă de 28.759 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112451 Braşov, nr. cad. 112451

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren intravilan în suprafaţă de 28.759 mp

4.889.030

20

 

8.30

Teren intravilan în

suprafaţă

de 8.983 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112452 Braşov, nr. cad. 112452

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF4384206

Teren intravilan în suprafaţă de 8.983 mp

1.527.110

21

 

8.30

Teren intravilan în suprafaţă de 10.668 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112453 Braşov, nr. cad. 112453

Statul român**

Municipiul Braşov

CI F 4384206

Teren intravilan în suprafaţă de 10.668 mp

1.813.560

22

 

8.30

Teren de 616 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112994 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/3/3,9103/4/8/4, 9103/4/a/5)/2/1/168

Statul român**

Municipiul Braşov

CI F 4384206

Teren de 616 mp

104.720

23

 

8.30

Sere-construcţie din sticlă şi metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră şi birourile de transport H17

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112994 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/ar”3, 9103/4/a/4r 9103/4/a/5)/2/1/168

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Sere - construcţie din sticlă şi metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră şi birourile de transport H17

42,776

24

 

8.30

Teren de 991 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112995 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4f 9l03/a/5)/2/1/179/B

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 991 mp

151.810

25

 

8.30

Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de

uleiuri

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 112995 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/a/5)/2/1/179/B

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de

uleiuri

0

26

 

8,30

Teren de 2.673 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113012 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4f 9103/4/a/5)/2/1/139

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 2.673 mp

442.850

27

 

8.30

Gospodărie păcură - teren ocupat cu patru rezervoare de păcură

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113012 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/139

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Gospodărie păcură + teren ocupat cu patru rezervoare de păcură

0

28

 

8.30

Teren de 200 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113013 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/161

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 200 mp

33.310

29

 

8.30

Remiză locomotive - construcţie parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalaţii electrice de ridicat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113013 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4,

9103/4/a/5)/271/161

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Remiză locomotive - construcţie parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalaţii electrice de ridicat

418.202

30

 

8.30

Teren de 107 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113016 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/A

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 107 mp

14.620

31

 

8.30

Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113016 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4,

9103/4/a/5)/2/1/179/A

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat

0

32

 

8.30

Teren de 477 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113025 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 477 mp

83.130

33

 

8.30

Depozit şi distribuţie carburanţi

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113025 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Depozit şi distribuţie carburanţi

0

34

 

8.30

Teren de 117 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113040 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/D

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 117 mp

19.890

35

 

8.30

Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113040 Braşov, nr. top, (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/3/4. 9103/4/a/5)/2/1/179/D

Statul român**

Municipiul Braşov,

CIF 4384206

Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat

0

36

 

8.30

Teren de 53 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113043 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Teren de 53 mp

8.330

37

 

8.30

Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113043 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138

Statul român**

Municipiul Braşov

CI F 4384206

Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat

7.867

38

 

8.30

Teren de 123 mp

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96,

CF 113665 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3,9103/4/a/4,

9103/4/a/5)/2/1/180

Statul român**

Municipiul Braşov

CI F 4384206

Teren de 123 mp

22.950

39

 

8,30

Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat

Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113665 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/180

Statul român**

Municipiul Braşov

CIF 4384206

Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat

5.466


* Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 14.765M din 19 octombrie 2011, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, şi Decizia nr. 241 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanţelor Publice - Comisia pentru analiză şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.

** Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 18.942 din 20 octombrie 2011, emis de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală - Direcţia Regională pentru Operaţiuni Vamale Braşov, şi Decizia nr. 242 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanţelor Publice - Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

 

Având în vedere dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 11 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Limita de vârstă până la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Afacerilor Interne este de 55 de ani.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 51.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 704 din 4 iunie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 336 din 28 mai 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezulat

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 6.073/2015 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.010 din 28 mai 2015;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în anul 2015 se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita creditelor de angajament aprobate în anexa la acesta.”

2. La articolul 3 alineatul (52), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) molecule care asigură, conform RCP-ului produsului, cea mai mare rată de răspuns la tratament şi pentru care evaluarea rezultatului se poate cuantifica prin criterii obiective, clare, măsurabile pentru fiecare pacient individual în parte, reprezentate de investigaţii paraclinice;”.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Numărul de pacienţi eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă medicamentelor pentru care s-a emis decizie de includere condiţionată, precum şi medicamentele din cadrul acestora recomandate pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică se comunică de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile de la data solicitării. Numărul de pacienţi contractabili reprezintă numărul de pacienţi determinaţi din numărul de pacienţi eligibili prin încadrarea în suma prevăzută la art. 2 alin. (2).”

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) În anul 2015, în situaţia în care comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii nu comunică în termen de 5 zile de la data solicitării datele prevăzute la alin. (2), Ministerul Sănătăţii transmite, în termen de 2 zile, motivele pentru care nu au fost comunicate aceste date, iar numărul de pacienţi eligibili se determină pe baza numărului de pacienţi înregistraţi în evidenţele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi avizat de comisiile de experţi de la nivelul acesteia constituite potrivit art. 268 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contractele cost-volum, respectiv de comisia de experţi prevăzută la alin. (11) pentru contractele cost-volum-rezultat.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind condiţiile generale pentru formarea profesională complementară de specializare şi pentru formarea continuă a unor competenţe specifice în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

În temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

având în vedere propunerea Comisiei de lucru pentru elaborarea standardelor de formare profesională din data de 6 februarie 2015,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează prin formarea profesională iniţială, formarea profesională complementară de specializare şi formarea profesională continuă pentru obţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale specifice.

(2) Formarea profesională iniţială care asigură accesul în profesie pentru nivelul I de competenţă, psiholog practicant sub supervizare, se realizează numai în condiţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, respectiv prin studii universitare de licenţă acreditate în condiţiile legii.

(3) Formarea profesională complementară de specializare se realizează prin cursuri universitare de maşter de specializare, specializarea psihologie, avizate de către Colegiul Psihologilor din România într-o specialitate profesională, prin cursuri universitare de doctorat în psihologie ori prin cursuri de formare profesională complementară într-o specialitate profesională, organizate de către furnizori de formare profesională avizaţi de Către Colegiul Psihologilor din România, în condiţiile art. 20 şi art. 52 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare. Formarea profesională complementară de specializare asigură accesul la nivelul al II-lea de competenţă, psiholog practicant autonom.

(4) Formarea profesională continuă se realizează prin cursuri de formare profesională continuă sau alte modalităţi de formare a unor competenţe profesionale specifice, avizate de către Colegiul Psihologilor din România, în condiţiile art. 52 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare.

(5) Pentru specialităţile consiliere psihologică şi psihoterapie, formarea profesională iniţială, formarea profesională complementară de specializare şi formarea profesională continuă se realizează în condiţiile Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică şi ale Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant.

Art. 2. - Formarea profesională complementară de specializare are o durată de minimum 2 ani, care corespunde unui număr de minimum 250 de ore/1 an de formare profesională de specializare, constituite din discipline care să acopere aria competenţelor profesionale aferente unei specialităţi, pentru nivelul al II-a de competenţă, psiholog practicant autonom, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP) şi standardelor de formare profesională aferente fiecărei specialităţi şi fiecărei metode psihoterapeutice, avizate şi acceptate de către Colegiul Psihologilor din România.

Art. 3. - Pentru obţinerea nivelului al II-lea de competenţă, psiholog practicant în regim autonom, într-o specialitate profesională, psihologul trebuie să facă dovada îndeplinirii, după caz, a uneia dintre următoarele condiţii de formare profesională complementară de specializare:

a) formare profesională complementară de specializare cu o durată de minimum 2 ani, căreia îi corespunde unui număr de minimum 250 de ore/1 an de formare profesională de specializare;

b) formare profesională complementară de specializare cu o durată de minimum 1 an, căreia îi corespunde un număr de 250 de ore de formare profesională de specializare, dacă psihologul a absolvit un curs universitar de maşter de specializare, specializarea psihologie, avizate de către Colegiul Psihologilor din România într-o specialitate profesională, sau un curs universitar de doctorat în psihologie, într-o altă specialitate decât cea pentru care solicită accesul la nivelul al II-a de competenţă.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea nivelului al III-lea de competenţă, psiholog specialist, într-o specialitate profesională, psihologul trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii de formare profesională complementară de specializare:

a) formare profesională printr-un curs universitar de maşter de specializare în psihologie, avizat de către Colegiul Psihologilor din România, indiferent de specializarea profesională, sau formare profesională printr-un curs universitar de doctorat în psihologie;

b) formare profesională complementară de specializare cu o durată de minimum 2 ani, realizată printr-un curs universitar de maşter, specializarea psihologie, avizat într-o specialitate profesională, sau printr-un curs universitar de doctorat în psihologie sau printr-un curs de formare profesională complementară de specializare cu o durată minimă de 2 ani, care corespunde unui număr de minimum 250 de ore/1 an de formare profesională de specializare.

(2) Pentru obţinerea nivelului al III-lea de competenţă, psiholog specialist, psihologii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 3 lit. b) trebuie să facă dovada completării formării profesionale complementare de specializare potrivit alin. (1) lit. b).

(3) Formarea profesională complementară şi continuă realizată pentru nivelul al II-lea de competenţă profesională rămâne valabilă şi pentru celelalte nivele de competenţă superioare, fără a mai fi necesară o reluare a acesteia.

Art. 5. - Pentru obţinerea nivelului al IV-lea de competenţă, psiholog specialist, într-o specialitate profesională, psihologul trebuie să facă dovada îndeplinirii, după caz, a formării profesionale complementare de specializare, prin cursuri universitare de maşter de specializare, specializarea psihologie, avizate de către Colegiul Psihologilor din România, indiferent de specializarea profesională, sau prin cursuri universitare de doctorat în psihologie.

Art. 6. - (1) Pentru trecerea la nivelele de competenţă II, III şi IV psihologul trebuie să facă şi dovada formării profesionale continue, confirmată anual printr-un număr de minimum 10 credite pentru fiecare specialitate profesională, în condiţiile stabilite de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(2) Creditarea modalităţilor de formare profesională continuă se realizează pe baza principiului 1(un) credit/1 (una) oră de formare profesională continuă, prin aplicarea unei formule de rotunjire pozitivă în cazul în care durata diferenţei până la o unitate este mai mică de 30 de minute, realizată de către persoane cu drept de supervizare profesională sau având titlul de doctor în psihologie.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dispoziţiile prezentei hotărâri completează dispoziţiile SCSP şi se completează cu standardele de formare în specialitate, convenite/aprobate de către Colegiul Psihologilor din România în condiţiile art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog, cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, cu furnizorii de formare profesională avizaţi în condiţiile art. 52 alin. (1) din aceleaşi norme metodologice.

(3) Dispoziţiile contrare prevăzute în Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010, şi în Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010, se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 24 aprilie 2015.

Nr. 4.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.