MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 457/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 iunie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

416. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a pentenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

8.180. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti

 

8.181. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

8.182. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

8.183. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea

 

8.791. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa

 

8.792. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba

 

8.793. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

8.794. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

8.795. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

9.545. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

9.546. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

9.636. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

9.637. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

9.638. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

9.639. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

9.640. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

 

9.641. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş

 

9.642. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

9.643. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

9.739. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

9.744. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

9.745. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

9.966. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

10.255. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

10.442. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea

 

10.443. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

10.444. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012

privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri

din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. «Constantin Brâncoveanu» pentru Unitatea Specială 30 Jandarmi Protecţie Instituţională «Obiective Diplomatice» Bucureşti.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 54.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Rubrica „Studii de specialitate” va avea următorul cuprins:

„Studii de specialitate: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic.”

2. Rubrica „Perfecţionări (specializări)” va avea următorul cuprins:

„Perfecţionări:

- absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; ori

- absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Cătălin Claudiu Bejan

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 416.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti au totalizat 38.979,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 26.979,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 12.000,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial şi a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 8.180.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin, (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti au totalizat 174.752,12 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 131.102,00 lei, din donaţii în sumă de 43.650,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,12 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 8.181.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-3 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mehedinţi au totalizat 32.080,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 260,00 lei şi din donaţii în sumă de 31.820,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 8.182.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-22 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vrancea au totalizat 18.010,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 17.010,00 lei şi din donaţii în sumă de 1.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 8.183.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-3 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa au totalizat 284.959,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.460,00 lei, din donaţii în sumă de 270.199,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 13.300,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Constanţa a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 8.791.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Alba au totalizat 237.360,87 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 103.453,00 lei, din donaţii în sumă de 130.112,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 3.795,87 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 8.792.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-3 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Mureş au totalizat 10.530,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 10.030,00 lei şi din donaţii în sumă de 500,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 8.793.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj au totalizat 71.954,48 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 47.454,48 lei şi din donaţii în sumă de 24.500,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Gorj a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandări:

- respectarea cu stricteţe a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte reglementări contabile în vigoare.

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 8.794.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, În perioada 21-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa au totalizat 368.158,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 305.958,00 lei, din donaţii în sumă de 61.000,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 1.200,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate pentru fiecare exerciţiu financiar;

- efectuarea anuală a inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

- efectuarea corecţiilor soldurilor conturilor 1211 - Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial şi 1171 - Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial în balanţa de verificare pentru anul 2015.

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 8.795.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara au totalizat 86.475,38 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 25.536,00 lei, din donaţii în sumă de 60.855,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 84,38 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 18 mai 2015.

Nr. 9.545.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea electorală permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Timiş au totalizat 233.688,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 83.808,00 lei, din donaţii în sumă de 110.880,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 39.000,00 lei.

II. Recomandări:

- întocmirea formularului FC2 conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 18 mai 2015.

Nr. 9.546.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 februarie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Satu Mare au totalizat 100.161,51 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 32.451,50 lei, din donaţii în sumă de 67.710,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 0,01 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.636.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-8 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Argeş au totalizat 492.359,88 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 225.566,00 lei, din donaţii în sumă de 222.933,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 43.860,88 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.637.

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Teleorman au totalizat 51.089,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.849,00 lei şi din donaţii în sumă de 1.240,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.638.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au totalizat 879.557,86 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 651.863,42 lei, din donaţii în sumă de 223.262,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 4.432,44 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.639.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-6 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad au totalizat 276.072,97 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 60.386,00 lei, din donaţii în sumă de 192.064,15 lei şi din alte surse de venit în sumă de 23.622,82 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.640.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-20 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Maramureş au totalizat 24.240,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 17,240,00 lei şi din donaţii în sumă de 7.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.641.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-5 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud au totalizat 88.966,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 63.966,00 lei şi din donaţii în sumă de 25.000,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.642.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 6.900,00 lei şi au fost obţinute din exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare, a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informarea cu privire la aprobarea de acte normative noi.

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 9.643.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin, (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu au totalizat 214.571,77 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 154.920,00 lei, din donaţii în sumă de 51.270,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 8.379,52 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Giurgiu a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- respectarea tuturor reglementărilor contabile în vigoare, a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informarea cu privire la adoptarea unor noi acte normative aplicabile partidelor politice.

 

Bucureşti, 21 mai 2015.

Nr. 9.739.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-29 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Vâlcea au totalizat 193.829,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 138.129,00 lei şi din donaţii în sumă de 55.700,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 21 mai 2015.

Nr. 9.744.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 aprilie-7 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Galaţi au totalizat 623.680,77 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 517.662,00 lei, din donaţii în sumă de 82.060,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 23.958,77 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 21 mai 2015.

Nr. 9.745.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-20 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 262.775,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 116.675,00 lei şi din donaţii în sumă de 146.100,00 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 26 mai 2015.

Nr. 9.966.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-29 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti pentru anul 2014

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti au totalizat 154.190,10 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 139.355,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 14.835,10 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 10.255.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 11-15 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Tulcea au totalizat 518.342,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 351.992,00 lei şi din donaţii în sumă de 166.350,00 lei.

II. Recomandări:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 10.442.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20-24 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Sociai Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava au totalizat 338.100,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 105100,00 lei şi din donaţii în sumă de 233.000,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Recomandări:

- emiterea chitanţelor de încasare în momentul primirii banilor;

- ţinerea unui registru de casă şi completarea zilnică a operaţiunilor de încasări şi plăţi;

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor legale privind activitatea financiar-contabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 10.443.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad

 

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4-8 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Arad au totalizat 296.760,96 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 202.115,96 lei şi din donaţii în sumă de 94.645,00 lei.

II. Recomandări:

- completarea corectă a formularului „FC2 Tabel încasare cotizaţii” în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 10.444.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.