MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 304/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 304 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Marţi, 5 mai 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

95. - Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

435. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

436. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romniei n grad de Colan

 

437. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

438. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 56 din 24 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

104. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea condiţiilor n vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie

 

694. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific n cazul unor specii de faună sălbatică

 

3.731. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere n universităţile din străinătate

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius Ielcean mpotriva Romniei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La alineatul (2) al articolului 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) n consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot unui reprezentant al elevilor, care a mplinit 18 ani.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 95.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romniei, republicată,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 435

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romniei n grad de Colan

n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romniei, republicată,

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice dintre Romnia şi Sfntul Scaun,

n semn de naltă apreciere pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state,

pentru promovarea constantă a păcii, umanismului, toleranţei şi dialogului interconfesional,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Colan Eminenţei Sale Cardinalul Pietro Parolin, secretar de statal Sanctităţii Sale.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

n temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 436.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romniei, republicată,

ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romniei, republicată,

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice dintre Romnia şi Sfntul Scaun, n semn de naltă apreciere pentru contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state, pentru promovarea constantă a dialogului interconfesional, precum şi pentru sprijinul acordat comunităţilor romneşti din afara graniţelor ţării,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Mare Ofiţer.

- Excelenţei Sale Monsenior Giovanni Angelo Becciu, arhiepiscop, substitut pentru afaceri generale, Secretariatul de Stat;

- Excelenţei Sale Monsenior Paul Richard Gallagher, arhiepiscop, secretar pentru raporturile cu statele, Secretariatul de Stat.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Comandor Excelenţei Sale Monsenior Georg Gnswein, arhiepiscop, prefect al Casei Pontificale.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Ofiţer.

- Reverendisimului Monsenior Peter Bryan Wells, asesor pentru afaceri generale, Secretariatul de Stat;

- Reverendisimului Monsenior Antoine Camilleri, subsecretar pentru raporturile cu statele, Secretariatul de Stat;

- Reverendisimului Monsenior Jose Avelino Bettencourt, şef al protocolului, Secretariatul de Stat.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Cavaler.

- Reverendisimului Monsenior Marcel mejkal, consilier de nunţiatură, Secretariatul de Stat;

- Reverendisimului Monsenior Guillermo Javier Karcher, ceremonier pontifical, Secretariatul de Stat.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios n grad de Mare Cruce Eminenţei Sale Cardinalul Gualtiero Bassetti, Arhiepiscop de Perugia - Citt della Pieve (Republica Italiană).

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios n grad de Mare Ofiţer Excelenţei Sale Monsenior Maurizio Malvestiti, Episcop de Lodi (Republica Italiană).

Art. 7. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios n grad de Comandor.

- Excelenţei Sale Monsenior Marcello Semeraro, Episcop de Albano (Republica Italiană);

- Reverendisimului Monsenior Leonardo Sapienza, R. C. I., Regent al Casei Pontificale.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit n grad de Mare Ofiţer Alteţei Sale Principele Mariano Hugo de Windisch-Graetz, Gentilom al Sanctităţii Sale.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit n grad de Comandor.

- Fratelui Dr. Ren Stockman, superior general, Congregaţia Fraţii Carităţii;

- domnului profesor Giuseppe Tedeschi, Addetto di Anticamera al Sanctităţii Sale.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

n temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 437.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romniei, republicată,

n semn de naltă apreciere pentru ndelungata şi prestigioasa activitate pusă n slujba afirmării şi menţinerii unui spaţiu cultural unic pe ambele maluri ale Prutului, contribuind, pe această cale, la promovarea cauzei romneşti şi a valorilor europene n Republica Moldova,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios n grad de Ofiţer doamnei ambasador Iuliana Gorea-Costin, profesor, consilier n cadrul Compartimentului naltului Reprezentant al Guvernului Romniei pentru Republica Moldova.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural n grad de Ofiţer categoria B - Muzică:

- domnului Vasile Iovu, interpret de muzică populară, profesor la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău;

- domnului Petre Neamţu, director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Folclor a Filarmonicii Naţionale Serghei Lunchevici din Chişinău.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

n temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 438.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 56

din 24 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Pusks Valentin Zoltn - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Vasile Benea n Dosarul nr. 798/121/2014 al Tribunalului Galaţi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 779D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal ndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi n dosarele nr. 949D/2014, nr. 977D/2014, nr. 1.033D/2014 şi nr. 1.046D/2014, avnd ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penai, excepţie ridicată de Marian Gdea, Adrian Nicolae Techiu, Adi Sorin Pndele şi Mugurel Ciobanu n dosarele nr. 13.817/4/2014, nr. 1.237/193/2014, nr. 1.528/54/2014 şi nr. 1.873/89/2014 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, Tribunalului Botoşani - Secţia penală, Curţii de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi Tribunalului Vaslui - Secţia penală.

4. La apelul nominal răspunde, n Dosarul nr. 977D/2014, partea Adrian Nicolae Techiu, prezentă personal. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal ndeplinită.

5. Curtea, avnd n vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate n dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune n discuţie conexarea dosarelor nr. 949D/2014, nr. 977D/2014, nr. 1.033D/2014 şi nr. 1.046D/2O14 la Dosarul nr. 779D/2014. Att partea prezentă, ct şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, n temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 949D/2014, nr. 977D/2014, nr. 1.033D/2014 şi nr. 1.046D/2014 la Dosarul nr. 770D/2014, care este primul nregistrat.

6. Cauza fiind n stare de judecată, preşedintele acordă cuvntul părţii prezente, care susţine că principiul aplicării legii penale mai favorabile, reglementat la art. 15 din Constituţie, obligă la aplicarea dispoziţiilor art. 15 din Codul penal din 1969 persoanelor condamnate definitiv sub imperiul Codului penal din 1969 la pedepse ale căror cuantumuri se situează sub limita maximă a pedepsei prevăzute de Codul penal n vigoare pentru infracţiunile săvrşite.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca nentemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că prevederile art. 4 din Legea nr. 187/2012 nu ncalcă dispoziţiile art. 15 şi art. 16 din Constituţie. Se observă că autorii excepţiei solicită, de fapt, aplicarea ultraactivă a dispoziţiilor art. 15 din Codul penal din 1969 şi că aceştia fac trimitere la categorii de persoane aflate n situaţii juridice diferite atunci cnd invocă ncălcarea prin textele criticate a principiului egalităţii n drepturi. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale n această materie şi se menţionează că nu au intervenit elemente noi care să determine modificarea acesteia.

CURTEA,

avnd n vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

8. Prin Sentinţa penală nr. 361/F din 11 aprilie 2014 şi ncheierile din 24 iunie 2014, 2 octombrie 2014, 25 septembrie 2014 şi 20 noiembrie 2014, pronunţate n dosarele nr. 798/121/2014, nr. 13.817/4/2014, nr. 1.237/193/2014, nr. 1.528/54/2014 şi nr. 1.873/89/2014, Tribunalul Galaţi - Secţia penală, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, Tribunalul Botoşani - Secţia penală, Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi Tribunalul Vaslui - Secţia penală au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Vasile Benea, Marian Gdea, Adrian Nicolae Techiu, Adi Sorin Pndele şi Mugurel Ciobanu n cauze avnd ca obiect soluţionarea unor cereri de aplicare a legii penale mai favorabile.

9. n motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin că nlăturarea aplicării facultative a legii penale mai favorabile, aşa cum aceasta era reglementată la art. 15 din Codul penal din 1969, prin dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012, contravine normelor constituţionale şi celor europene invocate. Se arată că art. 15 din Codul penal din 1969 reprezintă o normă penală mai favorabilă, iar inaplicabilitatea principiului prevăzut de acesta n cazul situaţiilor tranzitorii şi diferenţele de tratament juridic n aplicarea legii penale mai favorabile, n cazul proceselor n curs de desfăşurare şi, respectiv, n cel al hotărrilor judecătoreşti definitive, ncalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Se observă, de asemenea, că textul criticat creează o diferenţă de tratament ntre persoanele condamnate potrivit Codului penal din 1969 la pedepse mai mici dect maximul special prevăzut de Codul penal n vigoare pentru aceleaşi infracţiuni şi persoanele cărora, fiind condamnate n aceleaşi condiţii, le-au fost aplicate pedepse ce depăşesc acest maxim. Se susţine că aceste diferenţe nu au justificări obiective, constituind discriminări ce contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi art. 124 alin. (2). Se face trimitere la argumentul a fortiori n aplicarea principiului legalităţii pedepsei.

10. Tribunalul Galaţi - Secţia penală, Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, Tribunalul Botoşani - Secţia penală, Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi Tribunalul Vaslui - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este nentemeiată, prevederile art. 4 din Legea nr. 187/2012 necontravenind dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Se arată că opţiunea legiuitorului n reglementarea Codului penal n vigoare a fost n sensul renunţării la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile n cazul pedepselor definitive, n scopul garantării unei minime intervenţii asupra condamnărilor şi pedepselor aplicate definitiv, dnd astfel prioritate principiului autorităţii lucrului judecat. Se face trimitere la soluţia şi considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 365 din 25 iunie 2014, nr. 385 din 26 iunie 2014 şi nr. 437 din 8 iulie 2014 şi se arată că ele sunt aplicabile şi n prezenta cauză.

11. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Avocatul Poporului susţine că excepţia de neconstituţionalitate este nentemeiată, făcnd trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 365 din 25 iunie 2014, nr. 368 din 26 iunie 2014 şi nr. 437 din 8 Iulie 2014 şi arătnd că şi menţine punctele de vedere exprimate n deciziile anterior referite.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinnd actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele ntocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l constituie, potrivit ncheierii de sesizare, dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, care au următorul cuprins: Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penai din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă n urma intrării n vigoare a acestei legi..

16. Se susţine că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) cu privire la statul romn, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 privind egalitatea n drepturi, art. 21 alin. (2) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 referitor la restrngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, ale art. 124 alin. (2) cu privire la nfăptuirea justiţiei, precum şi prevederilor art. 6 şi art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la dreptul la un proces echitabil şi la legalitatea pedepsei.

17. Examinnd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său, din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 365 din 25 iunie 2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 587 din 6 august 2014, şi Deciziei nr. 385 din 26 iunie 2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 568 din 31 iulie 2014, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) şi ale art. 16 şi nici prevederilor art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Curtea a observat că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică ncălcarea principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile, identificnd simultan, ca lege penală mai favorabilă, att dispoziţiile Codului penal, care a intrat n vigoare la 1 februarie 2014, ct şi dispoziţiile art. 15 alin 1 din Codul penal din 1969. n acest sens, Curtea a reţinut că n cazul unei succesiuni de legi, n cursul procesului penal, anterior rămnerii definitive a hotărrii, instanţa trebuie să opereze, n concret, o stabilire a sancţiunii n raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de fiecare dintre aceste legi şi să aplice aceste criterii n limitele legii identificate ca fiind mai favorabile, lund n considerare şi analiznd faptele şi situaţia particulară a fiecărui caz n parte (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 101 din 28 februarie 2013, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 290 din 22 mai 2013).

19. De asemenea, Curtea a constatat existenţa anumitor diferenţe şi n ceea ce priveşte aplicarea retroactivă a legii noi, ce intervine după ce hotărrea de condamnare a rămas definitivă. S-a arătat că, n acest caz, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi, n cazul pedepselor definitiv aplicate, se reduce la limitele de pedeapsă prevăzute n cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite, dar şi că, n această ipoteză, este vorba despre punerea n balanţă a dreptului unei persoane condamnate la aplicarea legii penale mai favorabile şi alte drepturi sau valori constituţionale care pot contracara parţial sau complet acest drept, precum principiul securităţii raporturilor juridice şi principiul autorităţii de lucru judecat. S-a observat că n realizarea acestui echilibru legiuitorul a eliminat aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile din Codul penal.

20. Curtea a observat, totodată, că textul criticat nu contravine dispoziţiilor art. 7 paragraful 1 din Convenţie, care prevede principiul retroactivităţii legii penale mai favorabile. Acest principiu este ncorporat n regula potrivit căreia, n cazul n care există diferenţe ntre legea penală n vigoare la momentul comiterii infracţiunii şi legile penale ulterioare adoptate nainte de pronunţarea unei hotărri definitive, instanţele trebuie să aplice legea ale cărei prevederi sunt cele mai favorabile inculpatului (Hotărrea din 17 septembrie 2009, pronunţată n Cauza Scoppola mpotriva Italiei nr. 2, paragraful 109). Astfel, o lege penală nouă, care reduce sau atenuează pedepsele aplicabile, se aplică autorilor actelor pnă n momentul n care condamnarea lor dobndeşte autoritatea de lucru judecat.

21. Referitor la ncălcarea prin textul criticat a prevederilor constituţionale ale art. 16, Curtea a reţinut că analiza realizată din această perspectivă duce la concluzia că cele două categorii de persoane se află n situaţii juridice diferite, astfel nct aplicarea noii reglementări doar persoanelor a căror sancţiune aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă nu poate duce la o nfrngere a principiului egalităţii. n acest sens, prin Decizia nr. 365 din 25 iunie 2014, precitată, Curtea a apreciat că ambele categorii de persoane ntre care se realizează comparaţia sunt persoane condamnate definitiv, ceea ce ar determina calificarea situaţiei acestora ca fiind identică. Curtea a constatat nsă că diferenţa rezidă n aceea că, n cazul primei categorii, sancţiunile aplicate depăşesc maximul special al noii reglementări, nemaigăsindu-şi corespondent n noua legislaţie, situndu-ne astfel n ipoteza aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile reglementate att de art. 14 din Codul penai din 1969, ct şi de art. 6 din noul Cod penal, pe cnd n cazul celei de-a două categorii, n care se găsesc şi autorii excepţiei, sancţiunile aplicate acestora nu depăşesc maximul special cuprins n noua reglementare, ceea ce ar fi putut atrage aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile n cazul pedepselor definitive doar sub imperiul art. 15 din Codul penal din 1969, reglementare nepreluată nsă n Codul penal actual.

22. n ceea ce priveşte pretinsa discriminare, invocată n cauza ce face obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, ntre persoanele care au săvrşit faptele sub imperiul legii vechi şi au fost condamnate sub imperiul acestei legi şi cele care, săvrşind faptele n aceleaşi condiţii, nu au fast condamnate, urmnd a li se aplica noile dispoziţii, Curtea a constatat că aceste persoane nu se regăsesc n situaţii identice, unele persoane fiind condamnate definitiv la data intrării n vigoare a legii noi, altele nu, astfel că tratamentul juridic diferenţiat este justificat şi nu se poate vorbi despre existenţa unei discriminări.

23. ntruct nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, att considerentele, ct şi soluţia deciziilor invocate şi păstrează valabilitatea şi n prezenta cauză.

24. Avnd n vedere argumentele anterior expuse, Curtea constată că nu poate fi reţinută nici ncălcarea prin textul criticat a prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (2), art. 24 şi art. 124 alin. (2). Cum prevederile art. 4 din Legea nr. 187/2012 nu ncalcă drepturile fundamentale invocate de autorii excepţiei, nu poate fi reţinută incidenţa n cauză a dispoziţiilor art. 53 din Constituţie. De asemenea. Curtea constată că prevederile art. 4 din Legea nr. 187/2012 nu contravin dispoziţiilor art. 6 din Convenţie, neintrnd n sfera de incidenţă a acestui text convenţional.25. Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

n numele legii

DECIDE:

Respinge ca nentemeiată excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Benea, Marian Gdea, Adrian Nicolae Techiu, Adi Sorin Pndele şi Mugurel Ciobanu n dosarele nr. 798/121/2014, nr. 13.817/4/2014, nr. 1.237/193/2014, nr. 1.528/54/2014 şi nr. 1.873/89/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia penală, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, Tribunalului Botoşani - Secţia penală, Curţii de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi Tribunalul Vaslui - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituţionale n raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia penală, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia penală, Tribunalului Botoşani - Secţia penală, Curţii de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi Tribunalului Vaslui - Secţia penală şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Pronunţată n şedinţa din data de 24 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor n vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie

 

Avnd n vedere prevederile:

- Hotărrii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase n Romnia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase n Romnia, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare,

n temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărrea Guvernului nr. 700/2012, cu modificările ulterioare, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase n Romnia, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte condiţiile aplicabile n vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre următoarele operaţiuni:

a) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase);

b) introducerea n ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase.

Art. 3. - Condiţiile necesare pentru autorizarea sau menţinerea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie sunt:

- autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

- personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea, respectiv retestarea, anual;

- dotarea tehnică specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită marca de garanţie proprie, conform art. 7.

Art. 4. - (1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor n vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat testarea sunt următoarele:

- cerere de autorizare pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase;

- autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut n anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;

- cerere de stabilire a mărcii de garanţie proprie;

- dovada achitării taxei de autorizare pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase.

(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor n vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat retestarea anuală sunt următoarele:

- autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut n anexa nr. 2, prin care se atestă^ existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7.

Art. 5 - (1) n termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la art. 4 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va completa autorizaţia cu operaţiunea de marcare a metalelor preţioase şi va stabili conţinutul mărcilor de garanţie proprie.

(2) Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase aparţinnd operatorului economic care l-a desemnat n vederea participării la testare şi strict pentru tipul de metal preţios pentru care a promovat testarea.

(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va organiza anual retestarea personalului n vederea menţinerii dreptului de a aplica marca de garanţie proprie a operatorului economic care l-a desemnat.

Art. 6, - (1) n vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, operatorii economici autorizaţi n perioada 2004-2007 vor depune n termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, dosarul pentru retestarea personalului desemnat să aplice marca de garanţie proprie, ce va conţine următoarele documente;

- cerere de nscriere la testare, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

- autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

- adeverinţă de stabilire a conţinutului mărcii de garanţie proprie, emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

- proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut n anexa nr.2 , prin care se atestă existen‏ţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;

- decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

- copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate;

- copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al persoanei desemnate;

- fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii.

(2) După data primei testări, organizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, operatorii economici al căror personal a promovat testarea n perioada 2004-2007 şi vor menţine autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase numai n condiţiile prevăzute la art. 3.

(3) Retestarea va consta ntr-o probă teoretică şi o probă practică.

(4) Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică n condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării n vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, denumit n continuare Regulament.

Art. 7. - Dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios pentru operatorii economici care solicită autorizarea sau menţinerea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase este următoarea:

1. piatră de analiză;

2. lupă;

3. ciocan;

4. suport de marcare;

5. reactivi chimici, depozitaţi n sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi picurător, pentru: aur - 6 reactivi specifici, argint - 1 reactiv specific, platină - 1 reactiv specific;

6. chei-etalon cu diferite compoziţii chimice pentru fiecare titlu legal, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Metal preţios

Titlu

Nr. chei-etalon

1.

Aur galben

375

6

 

 

500

6

 

 

585

15

 

 

750

6

 

 

833

5

 

 

900

4

 

 

916

5

2.

Aur alb

375

1

 

 

585

1

 

 

750

1

 

 

750

1

 

 

800

1

3.

Argint

875

1

 

 

916

1

 

 

925

1

4.

Platină

950

1

5.

Paladiu

spectrometru cu fluorescenţă de raze X*

 

7. spaţiu special amenajat pentru analiza şi marcarea metalelor preţioase, n care este obligatorie prezenţa unei mese speciale de lucru şi a unei case de bani.

Art. 8. - (1) Condiţiile necesare pentru participarea la testarea n vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie sunt:

- cerere de nscriere la testare, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 1;

- decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

- copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

- fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;

- autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

- copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate.

(2) Testarea va consta ntr-o probă teoretică şi o probă practică.

(3) Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică n condiţiile stabilite prin Regulament

Art. 9. - Regulamentul, precum şi informaţiile privind bibliografia, data şi locul susţinerii probei teoretice şi probei practice vor fi disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.ro

Art. 10. - Pentru participarea la testarea n vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase se percep taxe, n limitele şi n condiţiile stabilite prin Regulament,

Art. 11. - La data intrării n vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor n vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 104.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru nscrierea la testarea n vederea obţinerii sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase

 

Subscrisa S.C./P.F.A./A.F. .. cu sediul social/domiciliul n localitatea .. str. .. nr. .., bl. ., sc. , et. , ap. , judeţul/sectorul .., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni

cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. eliberată la data de vă rugăm să ne aprobaţi nscrierea la

testarea n vederea obţinerii/menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, pentru următoarele persoane desemnate:

1. .. legitimat cu B.I./C.I. seria .. nr. .. CNP .. pentru1): aur , argint , platină , paladiu ;

2. .. legitimat cu B.I./C.I. seria .. nr. .. CNP .. pentru1): aur , argint , platină , paladiu ;

3. .. legitimat cu B.I./C.I. seria .. nr. .. CNP .. pentru1): aur , argint , platină , paladiu ;

4. .. legitimat cu B.I./C.I. seria .. nr. .. CNP .. pentru1): aur , argint , platină , paladiu ;

5. .. legitimat cu B.I./C.I. seria .. nr. .. CNP .. pentru1): aur , argint , platină , paladiu ;

 

Activitatea de analiză şi marcare cu marca de garanţie proprie se va face la următorul punct de lucru/sediu social din judeţul ,

localitatea .. str. .. nr. .., bl. ., sc. , et. , ap. , dotat n conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor n vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie.

 

..

(semnătura şi ştampila)


1) Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios pentru care se solicită autorizarea sau menţinerea autorizării.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL

de constatare a dotării tehnice prevăzute la art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor n vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie nr. . din ..

 

Subsemnatul(a) .., din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley (ANPC - DMPPPPK), n baza dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015, mputernicit prin Delegaţia nr. .. din .. am constatat că S.C deţine/nu deţine dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită autorizarea/menţinerea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase.

Prezentul proces-verbal a fost ntocmit n două exemplare, unul pentru S.C. ..

şi unul pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

 

ANPC-DMPPPPK

..

(semnătura şi ştampila)

S.C. ..

..

(semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific n cazul unor specii de faună sălbatică

 

Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 102.825 din 23 martie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinnd seama de Avizul Academiei Romne nr. 3.561/CJ din 23 martie 2015,

lund n considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

n temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, deţinerea şi eliberarea ulterioară, după caz, a unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică de pe raza judeţelor: Ilfov, Giurgiu, Buzău, Vlcea, Argeş, după cum urmează:

a) Lucanus cervus (rădaşcă) - maximum 300 de exemplare;

b) Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) - maximum 300 de exemplare;

c) Pholidoptera transsylvanica (cosaşul transilvănean) - maximum 300 de exemplare.

Art. 2. - (1) Recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va face prin capturare.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se va face de către echipe mixte aparţinnd Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, denumit n continuare beneficiarul, şi firmei partenere Societatea Comercială ASA Environmental Services - S.R.L. din cadrul proiectului Protocolul genetic pentru estimarea unor parametri populaţionali necesari n managementul conservativ al speciilor animale Natura 2000.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - Derogarea se stabileşte de la data intrării n vigoare a prezentului ordin pnă la 30 iunie 2016.

Art. 4. - (1) n termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute este prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, n maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia n baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul mputernicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fcă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2015.

Nr. 694.

 

ANEXĂ

 

- model

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute

 

Solicitant ..

...

Specia pentru care s-a acordat derogarea

...

Numărul exemplarelor .

Stadiul de dezvoltare .

Starea exemplarelor nainte de prelevare

Starea exemplarelor după prelevare

Locul de prelevare .

...

Data prelevării

Mijloace, instalaţii şi metode avute n vedere

...

...

Stocarea şi destinaţia specimenelor

...

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

n interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

Pentru prevenirea producerii unor daune importante, n special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

n interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

n scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare n acest scop

Pentru a permite, n condiţii strict controlate, ntr-o manieră selectivă şi ntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor n conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ..

Semnătura

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere n

universităţile din străinătate

 

n temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015,

avnd n vedere Nota nr. 27.116 din 28 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2015 - sesiune specială şi Nota nr. 96 din 22 aprilie 2015 privind participarea la sesiunea specială de bacalaureat 2015 a absolvenţilor de liceu 2015, care susţin examenul de admitere n universităţile din străinătate care se desfăşoară n aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2015 - sesiunea iunie-iulie,

n baza prevederilor Hotărrii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere n universităţile din străinătate, prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov nominalizează unităţile de nvăţămnt - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2015.

Art. 3. - Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare şi a absolvenţilor de liceu 2015 care susţin examenul de admitere n universităţile din străinătate care se desfăşoară n aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2015 - sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul general al Direcţiei generale nvăţămnt preuniversitar, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat - 2015.

Art. 4. - (1) Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare, după cum urmează:

- Ioan Mărgineanu, prof. univ. dr. de la Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnică din Bucureşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;

- Mirela Trnoveanu, lect. univ. dr., de la Facultatea de Matematică-Inforrnatică, Universitatea Transilvania din Braşov - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială de bacalaureat 2015 se desfăşoară n conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2015 şi potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015.

Art. 6. - Direcţia generală nvăţămnt preuniversitar, Direcţia pentru nvăţămnt n limbile minorităţilor, Direcţia generală nvăţămnt universitar, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov şi conducerea unităţilor de nvăţămnt - centre de bacalaureat pentru sesiunea specială - 2015 duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cmpeanu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2015.

Nr. 3.731.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat

Sesiunea 16 mai-29 mai 2015

 

16-17 mai 2015

nscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

18-19 mai 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală n limba romnă - proba A

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală n limba maternă - proba B

20-21 mai 2015

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

22-23 mai 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice ntr-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

25 mai 2015

Limba şi literatura romnă - proba E) a) - proba scrisă

26 mai 2015

Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisă

27 mai 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - proba scrisă

28 mai 2015

Limba şi literatura maternă - proba E) b) - proba scrisă Afişarea rezultatelor pnă la ora 18 Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

29 mai 2015

Rezolvarea contestaţiilor Afişarea rezultatelor finale

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A TREIA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius Ielcean mpotriva Romniei

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită la 7 octombrie 2014 ntr-un comitet compus din: Alvina Gyulumyan, preşedinte, Johannes Silvis, Valeriu Griţco, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie, avnd n vedere cererea menţionată anterior, introdusă la 25 noiembrie 2011,

avnd n vedere declaraţia depusă de Guvernul prt la 12 august 2013, solicitnd radierea unor capete de cerere de pe rolul Curţii, şi răspunsul reclamantului la aceasta,

după ce a deliberat n acest sens, pronunţă următoarea decizie:

N FAPT

1. Reclamantul, domnul Valeriu Marius Ielcean, este resortisant romn, născut n 1968 şi locuieşte n Cluj-Napoca. Acesta a fost reprezentat n faţa Curţii de doamna A. Avram, avocat n Bucureşti.

2. Guvernul romn (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Faptele cauzei, astfel cum au fost expuse de către părţi, pot fi rezumate după cum urmează:

4. La 23 noiembrie 2006, reclamantul a intentat o acţiune civilă n cadrul procedurii penale deschise mpotriva unui terţ, după un accident de maşină n care a fost implicat. Acesta a cerut 856.897 RON (aproximativ 245.800 EUR) cu titlu de prejudiciu material şi 340.000 RON (aproximativ 97.500 EUR) cu titlu de prejudiciu moral. El a mai solicitat ca aceste sume să fie actualizate cu rata inflaţiei.

5. Prin Hotărrea din 27 martie 2009, Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe terţ la o pedeapsă de doi ani de nchisoare cu suspendare. Mai mult, lund n considerare prejudiciul material achitat deja de terţ reclamantului, suferinţa şi incapacitatea reclamantului de a munci, l-a obligat pe terţ la plata sumei de 851.897 RON (aproximativ 244.800 EUR) cu titlu de prejudiciu material şi 100.000 RON (28.700 EUR) cu titlu de prejudiciu moral, n fine, a respins cererea reclamantului referitoare la actualizarea sumelor cu titlu de prejudiciu material şi moral cu rata inflaţiei, pe motiv că nu a solicitat acest lucru n acţiunea civilă depusă pe rolul instanţei. Reclamantul a formulat apel. El a susţinut că instanţa de fond a făcut o eroare la calcularea sumei cu titlu de prejudiciu material. Mai mult, instanţa i-a respins cererea de actualizare a sumelor, reprezentnd prejudiciul material şi moral, cu rata inflaţiei, pe motiv că nu a depus o astfel de cerere, deşi, conform probelor depuse la dosar, a cerut n mod expres acest lucru,

6. Prin Hotărrea din 14 martie 2011, Tribunalul Cluj a respins apelul reclamantului, instanţa a reţinut că suma acordată reclamantului cu titlu de prejudiciu material a fost calculată n mod corect de instanţa de fond. Tribunalul Cluj nu a examinat şi al doilea motiv de apel invocat de reclamant. Acesta a formulat recurs mpotriva hotărrii şi a reiterat aspectele invocate naintea Tribunalului Cluj. n plus, el a susţinut că Tribunalul Cluj nu a examinat al doilea motiv de apel pe care l-a invocat.

7. Prin Hotărrea definitivă din 7 iunie 2011, Curtea de Apel Cluj a respins recursul reclamantului. A reţinut că instanţele de grad inferior au stabilit n mod corect cuantumul prejudiciului material şi moral acordat reclamantului. n plus, acesta nu a solicitat ca respectivele sume să fie actualizate cu rata inflaţiei.

CAPETE DE CERERE

8. n temeiul art. 6 1 din Convenţie, reclamantul s-a plns că nu a beneficiat de un proces echitabil la instanţele naţionale, ntruct i-a fost respinsă cererea de actualizare a cuantumului prejudiciului material şi moral cu rata inflaţiei, pe baza constatării incorecte că nu a depus o astfel de cerere la instanţă. Mai mult, el s-a plns că instanţele naţionale nu au evaluat corect

cuantumul prejudiciului moral şi material, care trebuia actualizat cu rata inflaţiei, şi că procedurile din care a făcut parte au fost extrem de lungi.

N DREPT

A. Capătul de cerere formulat n temeiul art. 6 din Convenţie

9. Reclamantul s-a plns de faptul că instanţele naţionale i-au respins cererea de actualizare a cuantumului prejudiciului moral şi material cu rata inflaţiei, bazndu-se pe constatarea greşită că acesta nu a depus o astfel de cerere la dosar. Acesta a invocat art. 6 din Convenţie, care, n secţiunea relevantă, prevede următoarele:

Orice persoană are dreptul la judecarea n mod echitabil, n mod public şi ntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotăr fie asupra ncălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii n materie penală ndreptate mpotriva sa.

10. Această plngere a fost comunicată Guvernului.

11. ntruct nu s-a ajuns la o soluţionare pe cale amiabilă, prin scrisoarea din 12 august 2013, Guvernul a informat Curtea că a propus să facă o declaraţie unilaterală, n vederea soluţionării problemei ridicate prin această parte a cererii. Acesta a solicitat n continuare Curţii radierea cererii de pe rol n conformitate cu art. 37 din Convenţie.

12. Declaraţia conţine următorul text:

Guvernul recunoaşte - prin această declaraţie unilaterală - ncălcarea art. 6 1 din Convenţie.

Guvernul este dispus să i plătească reclamantului, Ielcean Valeriu Marius, ca reparaţie echitabilă, suma de 2.160 EUR (două mii o sută şaizeci de euro), pe care o consideră rezonabilă n lumina jurisprudenţei Curţii. Această sumă este destinată acoperirii tuturor daunelor, precum şi costurilor şi cheltuielilor şi nu va fi supusă niciunor taxe care ar putea fi aplicabile. Această sumă se va plăti n lei romneşti la rata aplicabilă la data plăţii n contul personal al reclamantului, n decurs de trei luni de la data notificării deciziei n conformitate cu art. 37 1 din Convenţie. n caz de neplată a acestei sume n termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi pnă la momentul plăţii, o dobndă simplă, la o rată egală cu rata dobnzii facilităţii de mprumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană n timpul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale.

Prin urmare, Guvernul invită onorata instanţă să pronunţe examinarea prezentei cereri ca nemaifiind justificată şi să radieze cererea de pe rol, n conformitate cu art. 37 1 lit. (c) din Convenţie.

13. Prin scrisoarea din 8 octombrie 2013, reclamantul a contestat propunerea de radiere a acestei părţi din cerere. El a susţinut că suma propusă nu reprezintă o reparaţie echitabilă, deoarece este disproporţionată n raport cu consecinţele ncălcării care ncă se produc.

14. Curtea reaminteşte că art. 37 din Convenţie prevede că poate, n orice stadiu al procedurilor, să decidă radierea unei cereri de pe rol n cazul n care circumstanţele conduc la una dintre concluziile specificate la lit. (a), (b) sau (c) a alin. 1 al acestui articol. Art. 37 1 lit. (c) permite Curţii n special să scoată o cauză de pe rol dacă: din orice alt motiv constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică.

15. Curtea mai reaminteşte că n anumite circumstanţe poate radia o cerere sau o parte din aceasta conform art. 37 1 lit. c), n baza unei declaraţii unilaterale din partea Guvernului prt - chiar dacă reclamantul doreşte ca examinarea cazului să continue.

16. n acest scop, Curtea va evalua cu atenţie declaraţia, din perspectiva principiilor care reies din jurisprudenţă, n special

Hotărrea Tahsin Acar [a se vedea Tahsin Acar mpotriva Turciei, (MC), nr. 26.307/95, pct. 75-77, CEDO 2003-VI; WAZA Spdska z o.o. mpotriva Poloniei (dec.) nr. 11.602/02, 26 iunie 2007 şi Sulwinska mpotriva Poloniei (dec.) nr. 28.953/03, 18 septembrie 2007].

17. Curtea a stabilit ntr-un număr de cazuri, inclusiv cele formulate mpotriva Romniei, practica sa privind plngerile referitoare la ncălcarea art. 6 1 din Convenţie, din cauza nendeplinirii de către instanţele interne a obligaţiei lor de a examina n mod corespunzător solicitările, argumentele şi dovezile prezentate de către părţi (a se vedea, de exemplu, Buzescu mpotriva Romniei, nr. 61.302/00, pct. 63, 24 mai 2005, şi Feisan mpotriva Romniei (dec.), nr. 32.339/05, pct. 34] 11 martie 2014),

18. Avnd n vedere natura afirmaţiilor din declaraţia Guvernului, precum şi cuantumul despăgubirii propuse, Curtea consideră că nu se mai justifică examinarea acestei părţi din cerere (art. 37 1 lit. c). Decizia Curţii nu afectează posibilitatea reclamantului de a folosi alte căi de atac pentru a obţine reparaţii [a se vedea Zarskis mpotriva Letoniei (dec.), nr. 33.695/03, 17 martie 2009].

19. Mai mult, n lumina consideraţiilor de mai sus şi mai ales dată fiind jurisprudenţă clară şi extinsă pe această temă, Curtea este satisfăcută că respectarea drepturilor omului aşa cum sunt definite n Convenţie şi protocoalele la aceasta nu necesită continuarea examinării plngerilor cu privire la durata procedurilor (art. 37 1 n fine).

20. n orice caz, decizia Curţii nu afectează nicio altă decizie pe care ar putea să o ia de a repune pe rol, n temeiul art. 37 2 din Convenţie, această parte din cerere, dacă Guvernul nu respectă condiţiile declaraţiei sale unilaterale [a se vedea Josipovic mpotriva Serbiei (dec.), nr. 18.369/07,4 martie 2008, şi Aleksentseva şi alţi 28 mpotriva Rusiei (dec.), nr. 75.025/01 şi altele, 23 martie 2006],

21. Avnd n vedere acestea, a considerat potrivită radierea de pe rolul Curţii a părţii din cerere referitoare la respingerea cererii sale de actualizare a cuantumului prejudiciului material şi moral cu rata inflaţiei, de către instanţele naţionale, bazndu-se pe constatarea greşită că nu a depus o astfel de cerere la dosar.

B. Alte capete de cerere

22. Cu privire la celelalte plngeri ale reclamantului n temeiul art. 6 din Convenţie (a se vedea pct. 8, supra), Curtea consideră că nu există nimic n dosar care să sugereze că prevederea invocată de către reclamant ar fi fost ncălcată. n consecinţă, această parte a cererii este n mod vădit nefondată n sensul art. 35 3 din Convenţie şi trebuie respinsă n temeiul art. 35 4 din Convenţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

n unanimitate,

CURTEA:

ia act de termenii declaraţiei Guvernului prt, n ceea ce priveşte plngerea n temeiul art. 6 din Convenţie cu privire la respingerea de către instanţele naţionale a cererii reclamantului de actualizare a cuantumului prejudiciului moral şi material cu rata inflaţiei, bazndu-se pe constatarea greşită că acesta nu a depus o astfel de cerere la instanţe;

decide să radieze această parte din cerere n conformitate cu art. 37 1 lit. c) din Convenţie; declară inadmisibile celelalte capete de cerere.

 

PREŞEDINTE

ALVINA GYULUMYAN

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.