MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 314/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 314         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 mai 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

449. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

450. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

451. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

452. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

453. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

454. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

455. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

456. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

457. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

458. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 160 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională  

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ion Jinga se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Art. 2. - Domnul Ion Jinga îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 449.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Mihnea Ioan Motoc se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 2. - Domnul Mihnea Ioan Motoc îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 450.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Maria Ciobanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii Permanente a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia.

Art. 2. - Doamna Maria Ciobanu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 451.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Iulian Buga se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Domnul Iulian Buga îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 452.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Daniela Anda Grigore-Gîtman se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cehă.

Art. 2. - Doamna Daniela Anda Grigore-Gîtman îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 453.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Simona Mirela Miculescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentant permanent al României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York.

Art. 2. - Doamna Simona Mirela Miculescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 454.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Bogdan Mazuru se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Franceză, în Principatul Andorrei şi în Principatul Monaco.

Art. 2. - Domnul Bogdan Mazuru îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 455.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Râduţa Dana Matache se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Suediei.

Art. 2. - Doamna Răduţa Dana Matache îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 456.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind  rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Nicolae Manolescu-Apolzan se recheamă din calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.

Art. 2. - Domnul Nicolae Manolescu-Apolzan îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 457.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Silvia Davidoiu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Austria.

Art. 2. - Doamna Silvia Davidoiu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 458.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 160

din 17 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională,

ordine publică şi siguranţă naţională

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex şi Valentin Fieraru în Dosarul nr. 24.229/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 820D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită,

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că se impune menţinerea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 15 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 24.229/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex şi Valentin Fieraru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni introduse împotriva Ministerului Afacerilor Interne şi a Guvernului României în scopul înlăturării consecinţelor aplicării ordonanţei de urgenţă menţionate.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că ordonanţa de urgenţă criticată este neconstituţională, întrucât necesitatea amânării momentului angajării efective a absolvenţilor instituţiilor de formare profesională iniţială nu este motivată, nefiind justificată nici urgenţa reglementării, nici situaţia extraordinară. Se arată că absolvenţii promoţiei 2012 au fost defavorizaţi în raport cu absolvenţii aceloraşi instituţii de învăţământ din promoţiile anterioare, întrucât au pierdut atât vechimea în profesia de poliţist, cât şi promovarea în grad la termen şi drepturile salariale ce îi s-ar fi cuvenit. Se mai precizează că, în perioada 1 august-1 decembrie 2012, aceştia nu au avut nici calitatea de elevi şi nici pe cea de angajaţi, deşi absolviseră cursurile încă din iunie 2012, astfel că nu se puteau angaja legal la un alt angajator, fiindu-le încălcat şi dreptul la muncă.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că ordonanţa de urgenţă criticată este constituţională, adoptarea sa fiind justificată de efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveşte posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, împrejurări extraordinare care se circumscriu condiţiilor înscrise în art. 115 alin. (4) din Constituţie. Consideră, de asemenea, că prin art. 3 din ordonanţa de urgenţă s-a asigurat respectarea dreptului la muncă şi egalitatea în drepturi.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului apreciază că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 este constituţională, fiind îndeplinite exigenţele prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie. Precizează că legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii altor obligaţii ale statului consacrate la nivel constituţional, care sunt măsurile menite să asigure echilibrul financiar al statului şi protejarea intereselor naţionale în activitatea financiară, în acord cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie. Arată că măsura restrictivă instituită prin ordonanţa de urgenţă criticată se aplică în mod nediscriminatoriu destinatarilor săi, este temporară, rezonabilă şi proporţională cu situaţia care a determinat-o.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 3 iulie 2012, aprobată prin Legea nr. 213/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 15 noiembrie 2012.

12. În opinia autorilor excepţiei, sunt nesocotite dispoziţiile din Constituţie cuprinse la art. 16 care consacră principiul egalităţii, art. 41 referitor la dreptul la muncă şi art. 115 alin. (4) care stabileşte condiţiile în care pot fi emise ordonanţele de urgenţă.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii ordonanţei de urgenţă criticate, din perspectiva unor critici similare, referitoare la amânarea acordării gradelor profesionale ori a gradelor militare absolvenţilor, repartizarea acestora la unităţi şi numirea în funcţii până la data de 1 decembrie 2012, acestea urmând să se realizeze în condiţiile stabilite prin ordin sau decizie a ministrului ori, după caz, a conducătorului instituţiei în beneficiul căreia au fost pregătiţi absolvenţii. Astfel, prin Decizia nr. 613 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2015, Curtea a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 a intervenit într-un context mai larg în care au fost adoptate mai multe acte normative care au avut drept scop limitarea efectelor crizei economico-financiare asupra economiei naţionale, astfel că nu a putut reţine critica privind încălcarea art. 115 alin. (4) din Constituţie.

14. Referitor la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă, Curtea a apreciat că dispoziţiile actului normativ criticat nu încălcă nici principiul egalităţii statuat de art. 16 din Constituţie şi nici dreptul la muncă prevăzut de art. 41 din Legea fundamentală. Totodată, observând prevederile art. 3 din ordonanţa de urgenţă supusă controlului de constituţionalitate, potrivit cărora “În lipsa unei oferte de încadrare din partea instituţiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 din instituţiile de formare profesională iniţială prevăzute la art. 1 care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenţi, avute cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi, sunt exoneraţi de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele sau contractele încheiate potrivit legii”, Curtea a constatat că nimic nu împiedica absolvenţii promoţiilor anului 2012 din instituţiile de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională ca, în perioada 3 iulie 2012- 30 noiembrie 2012, să renunţe la contractele încheiate cu instituţiile în beneficiul cărora au fost pregătiţi şi să încheie contracte de muncă cu alţi angajatori.

15. Întrucât în cauză nu au fost evidenţiate elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, îşi menţin valabilitatea soluţia pronunţată prin decizia menţionată şi argumentele care au stat la baza acesteia.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex şi Valentin Fieraru în Dosarul nr. 24.229/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.