MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 379/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 379         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PR1M-MINISTRULUI

 

148. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

149. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

150. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

151. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

152. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

153. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei

 

154. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

155. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

156. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Denisa Corina Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

157. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Toma Alina Mihaela a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            473. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MIN ISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din data de 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia reprezentată

Funcţia  persoanei în cadrul instituţiei reprezentate

Funcţia persoanei în cadrul comisiei

“7.

Mircea Jorj

Ministerul Transporturilor

Secretar general

Membru

 

MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru PRIM-

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţi lor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

Având în vedere propunerea Ministerului Fondurilor Europene formulată prin Adresa nr. 502/M.N. din 11 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 22.269/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorel Fronea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 65 din 8 mai 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului de către doamna Andrea Illes.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 65 din 8 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 21.970 conexat cu nr. 24.544/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bordei-Gheorghişor Alexandru-Sorin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 151.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MIN ISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Popa Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor formulată prin Adresa nr. 21.121 din 27 mai 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei

 

Având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei formulată prin Adresa nr. 5.166/BMC din 27 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 24.429/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei de către domnul Daniel Picu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Picu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 210.215 din 25 mai 2015, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/7.166/I.M. din 25 mai 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 2 iunie 2015 încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Cezar Huzuneanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Denisa Cori na Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptători lor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Având în vedere propunerea formulată de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, precum şi Avizul favorabil nr. 22.270/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţi lor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, de către doamna Denisa Corina Tănase,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa Corina Tănase exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015,

Nr. 156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Toma Alina Mihaela a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului formulată prin Adresa nr. 3.179/MT din 26 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 24.186/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, de către doamna Toma Alina Mihaela,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Toma Alina Mihaela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 157.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 83 alineatul (1), punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Condica şedinţelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din flecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.

La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru flecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.

La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.

Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale şi a celor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia, pentru şedinţele de judecată a altor cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor de competenţa judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, precum şi pentru şedinţele de judecată a contestaţiilor în materie penală. Condica de şedinţă se listează la sfârşitul zilei.

Condica de şedinţă listată se semnează de către preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de unul dintre membrii completului şi de grefierul de şedinţă.”

2. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care poate fi redactată şi prin utilizarea tehnicii de calcul.

(2) Minuta trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.

(3) în cauzele civile, din minută trebuie să rezulte explicit soluţia pentru fiecare capăt de cerere.

(4) în cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.

(5) După semnarea minutei, transcrierea în sistem informatizat a acesteia se face de către grefierul de şedinţă, integral, cu excepţia datelor cu caracter personal, altele decât numele şi prenumele părţilor.

(6) Apelurile şi recursurile declarate oral în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de grefierul de şedinţă.

(7) Numerele de hotărâre se dau în ordinea înscrierii lor în condica de şedinţă, separat pe materii.

(8) La curţile de apel şi tribunale hotărârile pronunţate în primă instanţă, în apel şi în recurs primesc număr separat.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 473.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.