MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 189/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

47. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 

344. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 

48. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 

345. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 

49. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

346. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

50. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile  de comercializare a produselor

 

347. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 

51. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

348. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

52. - Lege privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/ interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 

349. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            18. - Hotărâre privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 49 din 17 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            165. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 29 octombrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 47.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 344.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 48.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 345.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 1 octombrie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 6 octombrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari, 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

În temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Termenii «acreditare», «specificaţie tehnică» şi «standard armonizat», precum şi expresiile «autoritate de supraveghere a pieţei», «evaluare a conformităţii», «organism naţional de acreditare», «organism de evaluare a conformităţii» şi «supraveghere a pieţei» au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

(3) Termenul «standard» are semnificaţia stabilită de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1,673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Autorităţile competente asigură anual de la bugetul de stat finanţarea adoptării, în limba română, a standardelor armonizate şi a celorlalte documente de referinţă prevăzute la alin. (1).”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) în situaţia în care legislaţia Uniunii Europene de armonizare impune ca evaluarea conformităţii să fie realizată de organisme de evaluare a conformităţii notificate, autorităţile competente dobândesc calitatea de autorităţi de notificare şi sunt responsabile de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi de monitorizarea organismelor notificate.

(2) Dacă legislaţia Uniunii Europene de armonizare nu prevede altfel, autorităţile competente pot stabili ca evaluarea şi monitorizarea prevăzute la alin. (1) să se efectueze de către:

a) un organism naţional de acreditare, în sensul şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008; sau

b) prin excepţie de la lit. a), de către:

- autoritatea competentă însăşi; sau

- un organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, persoană juridică română, ce face dovada respectării următoarelor cerinţe:

(i) este instituit astfel încât să nu existe conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformităţii;

(ii) este organizat şi funcţionează în aşa fel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;

(iii) decizia cu privire la rezultatul evaluării organismului de evaluare a conformităţii este luată de o persoană competentă/de persoane competente, alta/altele decât cea/cele care a/au efectuat evaluarea;

(iv) nu realizează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;

(v) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute;

(vi) dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale;

(vii) are încheiate acorduri/înţelegeri prin care asigură acoperirea responsabilităţilor ce decurg din activităţile sale.

(3) Autoritatea competentă îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul prevăzut la alin. (2) lit. b) a doua liniuţă.

(4) în aplicarea prevederilor alin. (1), autorităţile competente stabilesc, după caz, prin ordin al conducătorului autorităţii competente:

a) entitatea, conform alin. (2), responsabilă pentru evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii şi monitorizarea organismelor notificate;

b) procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi de notificare a acestora Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

(5) Procedura prevăzută la alin. (4) lit. b) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se asigură anual de la bugetul de stat, de către autorităţile competente prevăzute la art. 9 alin. (3), în calitate de ordonatori principali de credite.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 347.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 23 iulie 2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 28 iulie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 51.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 348.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvemamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Beneficiază de prevederile prezentei legi organizaţiile profesionale/interprofesionale constituite la nivel naţional, reprezentate în organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene şi/sau organizaţii stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Art. 3. - Valoarea cotizaţiilor şi plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi procedura de acordare, verificare şi control se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 19 martie 2015.

Nr. 52.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 349.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul XIV se modifică şi va avea următorul cuprins:

“XIV. Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare;”.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 18 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 49

din 17 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona - Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ionelia Ceciu în Dosarul nr. 801/230/2014 al Judecătoriei Filiaşi.

2. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.021 D/2014.

3. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

4. Magistratul-asistent-şef referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autoarea excepţiei a depus note scrise prin care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate.

5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale privind egalitatea în drepturi şi celor referitoare la accesul liber la justiţie, şi nici principiului imparţialităţii justiţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 14 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 801/230/2014, Judecătoria Filiaşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă.

7. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Ionelia Ceciu, grefier în cadrul Judecătoriei Filiaşi, într-o cauză civilă având ca obiect un “litigiu funciar”, în contradictoriu cu pârâţii Ion Ceciu, Comisia locală de fond funciar Filiaşi şi Comisia judeţeană de fond funciar Dolj.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea excepţiei susţine, în esenţă, că textul de lege criticat este neconstituţional, deoarece porneşte, în mod nefiresc, de la o prezumţie de lipsă de imparţialitate a judecătorului, ceea ce contravine art. 124 alin. (2J din Constituţie, creând, astfel, un cadru procesual discriminatoriu judecătorilor, procurorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor, care sunt părţi într-un litigiu, în sensul că aceştia sunt obligaţi să sesizeze 6 altă instanţă în afara celei la care ar recurge oricare alt justiţiabil. Acest fapt produce prejudicii, cheltuieli suplimentare, pierdere de timp şi chiar o limitare a accesului la actul de justiţie.

9. În continuare, autoarea criticii arată că imparţialitatea judecătorului este prezumată, iar în situaţia în care aceasta este pusă la îndoială, există, reglementate de lege, instituţiile recuzării şi abţinerii. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, concretizată în Cauza Le Compte ş.a. versus Belgia şi în Cauza Hauschildt versus Danemarca.

10. Judecătoria Filiaşi opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece textul de lege criticat este discriminatoriu şi limitează accesul liber la justiţie, înţelegând prin aceasta cheltuieli suplimentare necesare pentru susţinerea procesului.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale autoarei excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 127 - Competenţa facultativă - din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, intrat în vigoare la 15 februarie 2013, dispoziţii care au următorul cuprins: “(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apei învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea.

(2) în cazul în care cererea se introduce im potriva unui judecător care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă sa judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul procurorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor.”

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, aceste dispoziţii legale contravin” prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, precum şi art. 124 alin. (2) care consacră principiul imparţialităţii justiţiei.

16. Examinând critica de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 127 din Codul de procedură civilă nu au mai fost supuse controlului de constituţionalitate.

17. Curtea reţine, însă, Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014, prin care s-a pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

18. Cu acel prilej, Curtea a observat că, “pentru ipoteza în care un judecător este parte într-un proces, Codul de procedură civilă reglementează situaţia particulară a acestor cauze şi pune la dispoziţia acestuia o normă procedurală alternativă, dând posibilitatea reclamantului judecător de a alege între instanţe deopotrivă competente. Astfel, norma cuprinsă în art. 127 alin. (1) din Codul de procedură civilă [...] este un mijloc procedural care urmăreşte înlăturarea oricărei suspiciuni de soluţionare părtinitoare a cauzei datorate calităţii părţii. De asemenea, dispoziţia legală menţionată la alin. (2), reglementează şi situaţia pârâtului judecător. Astfel, în cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii. Art. 127 din Codul de procedură civilă apare astfel ca fiind alternativa la instituţia strămutării, în ipoteza aplicării sale nemaifiind necesară sesizarea curţii de apel sau a instanţei supreme, după caz, pentru a se pronunţa asupra cererii de strămutare a procesului civil pe motiv de bănuială legitimă cu privire la lipsa de imparţialitate a judecătorilor din cauza calităţii părţilor.”

19. În legătură cu aceste aspecte, Curtea a reţinut jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, concretizată în Hotărârea din 1 octombrie 1982 pronunţată în Cauza Piersack împotriva Belgiei, paragrafele 28-32, Hotărârea din 26 octombrie 1984 pronunţata în Cauza De Cubber împotriva Belgiei, paragrafele 25-30, sau Hotărârea din 24 mai 1989 pronunţată în Cauza Hauschildt împotriva Danemarcei, paragrafele 46-52, potrivit căreia, în aprecierea imparţialităţii obiective, aparenţele au un rol deosebit, deoarece într-o societate democratică tribunalele trebuie să inspire deplină încredere justiţiabililor.

20. Analizând dispoziţiile art. 127 din Codul de procedură civilă, Curtea reţine că acestea, instituind o prezumţie legală de lipsă de aparenţă a imparţialităţii judecătorului, corespund exigenţelor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul părţii la “o instanţă independentă şi imparţială”.

21. Prin aceste dispoziţii de lege se introduce noţiunea de competenţă facultativă, care se referă la categorii speciale de cereri.

22. Astfel, pentru o cerere în care un judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier are calitatea de reclamant, cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, este obligatorie sesizarea unei alte instanţe judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea, având alegerea între oricare dintre instanţele de acelaşi grad prevăzute anterior.

23. Pentru cererea introdusă împotriva unui judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii. Caracterul facultativ rezultă din folosirea verbului “poate”, ceea ce duce la concluzia că reclamantul decide dacă să se prevaleze sau nu de această posibilitate, putând renunţa la beneficiul acordat de lege.

24. Deoarece dispoziţiile alin. (1) al art. 127 din Codul de procedură civilă folosesc imperativul “va sesiza”, în timp ce dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol arată că “poate sesiza”, se consideră că legiuitorul a avut în vedere o obligaţie a reclamantului în ipoteza de la alin. (1) şi o facultate a acestuia în ipoteza de la alin. (2).

25. Este evident că raţiunea acestor dispoziţii de lege este aceea de a oferi părţii adverse pârghiile necesare pentru înlăturarea oricăror suspiciuni care ar plana asupra imparţialităţii instanţei la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul, procurorul, asistentul judiciar sau grefierul.

26. Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), deoarece categoriile de persoane din ipoteza normei (calitatea lor) se deosebesc de altele, ceea ce dă dreptul legiuitorului să instituie un tratament diferit pentru aceste situaţii, nu contravin art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, întrucât este subînţeles că accesul liber la justiţie permite depunerea oricărei cereri a cărei soluţionare este de competenţa instanţelor judecătoreşti, şi sunt în concordanţă cu prevederile constituţionale ale art. 124 alin. (2) care consacră principiul imparţialităţii justiţiei.

27. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionelia Ceciu în Dosarul nr. 801/230/2014 al Judecătoriei Filiaşi şi constată că dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatone.

Decizia se comunică Judecătoriei Filiaşi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 17 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 5. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 165.


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1

Comuna Corbu,

judeţul Constanta

C.F. nr.108534 Corbu, nr. cadastral 108534

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1287 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107144 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 342,00 mp

- valoarea contabilă = 21.614,10 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 157,00 mp

- valoarea contabilă = 26.252,00 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 183,00 mp

- valoarea contabilă = 35.936,10 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 5.223,20 lei

Pavilionul J 1:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă . 5.223,20 lei

Pavilionul J 2:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 5.223,20 lei

Pavilionul J 3

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 5.223,20 lei

Pavilionul J 4:

- suprafaţa construită = 79,00 mp

- valoarea contabilă = 6.202,56 lei

Pavilionul J 5:

- suprafaţa construită = 82,00 mp

- valoarea contabilă . 10.057,44 lei

Pavilionul J 6:

- suprafaţa construită = 101,00 mp

- valoarea contabilă = 8.852,33 lei

Pavilionul J 7:

- suprafaţa construită = 129,00 mp

- valoarea contabilă = 6.526,32 lei

Pavilionul J 8:

- suprafaţa construită = 129,00 mp

- valoarea contabilă = 6.526,32 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 300,00 mp

- valoarea contabilă = 19.183,00 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 2.224,60 lei

Total valoare contabilă

imobil 1287 - parţial = 164.267,57 lei

2

Oraşul Bârlad,

Str. Tecuciului nr. 2,

judeţul Vaslui

C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 491 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106889 – parţial

Amenajări la teren:

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 637,00 ml

- valoarea contabilă = 1.046,38 lei

Împrejmuire scândură:

- suprafaţa construită = 297,00 ml

- valoarea contabilă = 83,22 lei

Total valoare contabilă

imobil 491 - parţial = 1.129,60 lei

3

Oraşul Bârlad,

str. Trestiana nr. 8,

judeţul Vaslui

C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2625 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106900 - parţial

Amenajări la teren:

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:

- suprafaţa construită = 292,00 ml

- valoarea contabilă = 100,26 lei

Total valoare contabilă

imobil 2625 - parţial = 100,26 lei

4

Oraşul Sfântu Gheorghe,

str. Armata Română nr. 33-35,

judeţul Covasna

C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 501 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104068 - parţial

Construcţii:

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 302,00 mp

- valoarea contabilă = 1.691,80 lei

Pavilionul X:

- suprafaţa construită = 51,00 mp

- valoarea contabilă = 3.686,90 lei

Pavilionul S 1:

- suprafaţa construită = 125,00 mp

- valoarea contabilă - 38.822,90 lei

Pavilionul Z 2:

- suprafaţa construită = 45,00 mp

- valoarea contabilă = 4.278,10 lei

Total valoare contabilă

imobil 501 - parţial = 48.479,70 lei

5

Oraşul Vânju Mare,

Str. Rahovei nr. 76,

judeţul Mehedinţi

C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181

C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1230 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103942 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S3:

- suprafaţa construită = 63,00 mp

- valoarea contabilă = 5.184,01 lei

Pavilionul M 2:

- suprafaţa construită = 280,00 mp

- valoarea contabilă = 514.666,78 lei

Pavilionul C

- suprafaţa construită = 344,00 mp

- valoarea contabilă = 44.956,09 lei

Total valoare contabilă

imobil 1230 - parţial = 564.806,88 lei

6

Oraşul Predeal,

Str. Râşnoavei nr. 1,

judeţul Braşov

C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913

C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2899 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104049 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 200,00 mp

- valoarea contabilă = 3.010,20 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 72,00 mp

- valoarea contabilă = 22.286,98 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 18,00 mp

- valoarea contabilă = 797,30 lei

Amenajări la teren:

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi din lemn;

- suprafaţa construită = 600,00 mp

- valoarea contabilă = 15.950,10 lei

Total valoare contabilă

imobil 2899 - parţial = 42.044,58 lei

7

Comuna Perişoru,

judeţul Călăraşi

C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 Imobil 854 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103748 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B1:

- suprafaţa construită = 91,61 mp

- valoarea contabilă = 6.028,20 lei

Total valoare contabilă

imobil 854 - parţial = 6.028,20 lei

8

Comuna Mircea Vodă,

judeţul Brăila

C.F. nr. 71621 Mircea Vodă, nr. cadastral 2292

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3449 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107008 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 45,00 ml

- valoarea contabilă = 388,90 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată:

- suprafaţa construită = 699,00 ml

- valoarea contabilă = 9.334,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3449 - parţial = 9.722,90 lei

9

Municipiul Piteşti,

Aleea Poarta Eroilor,

judeţul Argeş

C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 Imobil 316 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103766 - parţial

Construcţii:

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 64,00 mp

- valoarea contabilă = 739,20 lei

Pavilionul R1:

- suprafaţa construită = 47,00 mp

- valoarea contabilă = 605,00 lei

Total valoare contabilă

imobil 316 - parţial = 1.344,20 lei

10

Oraşul Bascov,

judeţul Argeş

C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921

C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922

C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 994 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103681 - parţial

Construcţii:

Pavilionul M30:

- suprafaţa construită = 156,00 mp

- valoarea contabilă = 18.155,90 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 62,00 mp

- valoarea contabilă = 875,10 lei

Total valoare contabilă

imobil 994 - parţial = 19.031,00 lei

11

Municipiul Focşani,

str. Cezar Bol iac nr. 3-5,

judeţul Vrancea

C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779

C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1715 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106988 – parţial

Amenajări la teren:

Împrejmuire metalică:

- suprafaţa construită = 39,43 ml

- valoarea contabilă = 0,30 lei

Drumuri şi parcare pavate:

- suprafaţa construită = 543,86 ml

- valoarea contabilă = 11,51 lei

Reţea exterioară de apă:

- suprafaţa construită = 79,84 ml

- valoarea contabilă = 1,94 lei

Reţea exterioară de canalizare:

- suprafaţa construită = 89,53 ml

- valoarea contabilă = 1,81 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1715 - parţial = 15,56 lei

12

Municipiul Bucureşti,

bd. Drumul Taberei nr. 7B,

sectorul 6, Bucureşti

C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2700 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106820 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea alimentare cu gaze aeriană:

- suprafaţa construită = 300,00 ml

- valoarea contabilă = 860,04 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2700 - parţial = 860,04 lei

13

Municipiul Buzău,

bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1,

judeţul Buzău

C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 Imobil 2817 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106964 - parţial

Amenajări la teren:

Împrejmuire prefabricate din beton:

- suprafaţa construită = 33,61 ml

- valoarea contabilă =1.713,63 lei

Total valoare contabilă

imobil 2817 - parţial = 1.713,63 lei

14

Oraşul Mangalia,

Str. Portului nr. 6,

judeţul Constanţa

C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 Imobil 1669 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107111 – parţial

Amenajări la teren:

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 1.150 ml

- valoarea contabilă = 15.609,60 lei

Reţea canalizare:

- suprafaţa construită = 1.150 ml

- valoarea contabilă = 65.985,76 lei

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 540,00 ml

- valoarea contabilă = 3.401,02 lei

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 820,00 ml

- valoarea contabilă = 1.530,80 lei

Reţea de termoficare:

- suprafaţa construită = 247,00 ml

- valoarea contabilă = 2.502,73 lei

Drumuri şi alei interioare din macadam:

- suprafaţa construită = 1.290,00 ml

- valoarea contabilă = 3.325,30 lei

Drumuri şi alei interioare asfaltate:

- suprafaţa construită = 4.075 ml

- valoarea contabilă = 8.322,90 lei

Platforme pavate cu macadam:

- suprafaţa construită = 3.800,00 ml

- valoarea contabilă = 33.917,60 lei

Platforme betonate, asfaltate:

- suprafaţa construită = 3.184,00 ml

- valoarea contabilă = 39.808,50 lei

Total valoare contabilă

imobil 1669 - parţial . 174.404,21 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1

107144

8.19.01

Imobil 1287

Comuna Corbu, judeţul Constanţa, C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534

2

106889

8.19.01

Imobil 491

Oraşul Bârlad, Str. Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740

3

106900

8.19.01

Imobil 2625

Oraşul Bârlad, str. Trestiana nr. 8, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71766 Bârlad, nr. cadastral 71766

4

104068

8.19.01

Imobil 501

Oraşul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 33-35, judeţul Covasna, C.F. nr. 31446 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 31446

5

103942

8.19.01

Imobil 1230

Oraşul Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 76, judeţul Mehedinţi, C.F. nr. 50181 Vânju Mare, nr. cadastral 50181; C.F. nr. 50161 Vânju Mare, nr. cadastral 50161

6

104049

8.19.01

Imobil 2899

Oraşul Predeal, Str. Râşnoavei nr. 1, judeţul Braşov, C.F. nr. 101913 Predeal, nr. cadastral 101913 C.F. nr. 101914 Predeal, nr. cadastral 101914

7

103748

8.19.01

Imobil 854

Comuna Perişoru, judeţul Călăraşi, C.F. nr. 22622 Perişoru, nr. cadastral 22622

8

107008

8.19.01

Imobil 3449

Comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, C.F. nr. 71621 Mircea Vodă,” nr. cadastral 2292

9

103766

8.19.01

Imobil 316

Municipiul Piteşti, Aleea Poarta Eroilor, judeţul Argeş, C.F. nr. 87574 Piteşti, nr. cadastral 11984

10

103681

8.19.01

Imobil 994

Oraşul Bascov, judeţul Argeş, C.F. nr. 81921 Bascov, nr. cadastral 81921 C.F. nr. 81922 Bascov, nr. cadastral 81922 C.F. nr. 81923 Bascov, nr. cadastral 81923

11

106988

8.19.01

Imobil 1715

Municipiul Focşani, str. Cezar Boliac nr. 3-5, judeţul Vrancea, C.F. nr. 58779 Focşani, nr. cadastral 58779 C.F. nr. 58780 Focşani, nr. cadastral 58780

12

106820

8.19.01

Imobil 2700

Municipiul Bucureşti, Bd. Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, Bucureşti, C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342

13

106964

8.19.01

Imobil 2817

Municipiul Buzău, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, judeţul Buzău C.F. nr. 59601 Buzău, nr. cadastral 59601

14

107111

8.19.01

Imobil 1669

Oraşul Mangalia, Str. Portului nr. 6, judeţul Constanţa, C.F. nr. 106329 Mangalia, nr. cadastral 2141

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.