MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 212/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 martie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

367. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

368. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

103. - Decizie pentru eliberarea domnului Dragoş Andrei din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

104. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Dragoş Andrei

 

105. - Decizie privind desemnarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            355. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

49. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

50. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PRO GAZ P&D – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

51. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

 

52. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - SA.

 

53. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru fumizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

 

54. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13672014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizata de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - SRL. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION -S.R.L.

 

55. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST -S.R.L.

 

56. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ -S.A.

 

57. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş

 

58. - Ordin privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinară subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice În anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România”

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 aprilie 2015, domnul Ioan Apostu, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 367.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 246/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela-Mihaela Ţurcaş, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 368.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Dragoş Andrei din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Andrei se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Dragoş Andrei

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Dragoş Andrei.

Art. 2. - Activitatea domnului Dragoş Andrei este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind desemnarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Maria Petrescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, este desemnată în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, organism consultativ interministerial, fără personalitate juridică.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 262/2014 privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 11 septembrie 2014, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 105.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.859/2015 întocmit de Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 4.580/2015,

având în vedere prevederile art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 31 iulie 2014, se completează după cum urmează:

- în anexă, la punctul III “Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor de uz uman şi în vederea desfăşurării altor activităţi”, litera B “Evaluarea documentaţiei în vederea autorizării de punere pe piaţă/reînnoirii autorizaţiei de punere pe piaţă prin proceduri europene”, după poziţia nr. 26, b) se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 261, cu următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Denumirea activităţii

Cuantumul tarifului

- euro -

261.

Autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor din plante, cu utilizare tradiţională, [art. 16 lit. (a) din Directiva 2001/83/CE sau art. 714 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare] - autorizare prin procedură simplificată - prin proceduri europene

1.925”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 355.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale ari 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 .a se abrogă.

2. Anexa nr. 1.b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 49.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 135/2014)

 

A. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

23.138

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,83

Venitul total unitar

lei/MWh

24,12

 

B. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

4.845

Menitul reglementat unitar

lei/MWh

5,13

Menitul total unitar

lei/MWh

6,64

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 135/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,11

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

100,39

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

99,73

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - SA. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/20Î4 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1.a se abrogă.

2. Anexa nr. 1.b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 45/2014)

 

A. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

44.151

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

23,53

Venitul total unitar

Lei/MWh

25,55

 

B. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

41.337

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,46

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,69

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 45/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

100,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

97,23

B.3. Cu un consum anual între 116.29 MWh şi 1.162,78 MWh

95,94

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A., cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 1.a şi 1.b se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

25.500

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

7,22

Venitul total unitar

Lei/MWh

8,54

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 39/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,66

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,93

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

108,50

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din ( 30 septembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 .a se abrogă.

2. Anexa nr. 1.b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 52.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 91/2014)

 

A. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

281.281

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

17,41

Venitul total unitar

Lei/MWh

19,13

 

B. Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

66.001

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

6,19

Venitul total unitar

Lei/MWh

7,23

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 91/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,33

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,04

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,24

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

99,78

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexele nr. 1 .a şi 1 .b se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

283.757

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,28

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,85

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 98/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

98,10

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

96,76

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

95,92

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 136/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 136/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1. a se abrogă.

2. Anexa nr. 1. b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 54.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 136/2014)

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

5.500

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

4,96

Venitul total unitar

Lei/MWh

6,85

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 136/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,14

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,32

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind) stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6 - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială INTERGAZ-EST- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3072009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST- S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexai nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST- S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 27 noiembrie 2015.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 55.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

323.463

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,19

Venitul total unitar

Lei/MWh

12,47

Rata de creştere a eficientei economice

%

-3,52

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

272.706

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,55

Venitul total unitar

Lei/MWh

9,70

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

275.309

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

5,92

Venitul total unitar

Lei/MWh

3,78

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

15.041

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

21,05

Venitul total unitar

Lei/MWh

18,98

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

4,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

4,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

4,32

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

3,96

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

3,67

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

93,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

93,86

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

92,04

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale ari 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. În anul 2015, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - SA deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă litera b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 56.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

6.477

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

2,94

Venitul total unitar

Lei/MWh

4,69

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

108,11

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 27 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1.a se abrogă.

2. Anexa nr. 1.b se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 57.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.b la Ordinul nr. 120/2014)

 

a) Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

2.585

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

33,67

Venitul total unitar

Lei/MWh

42,15

 

b) Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

1.947

Venitul reglementat unitar

Lei/MWh

7,70

Venitul total unitar

Lei/MWh

9,09

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 120/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,75

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,13

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de către Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - SA. Mediaş pentru ciclul complet, injecţie-extracţie, de înmagazinare subterană 2015-2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Componentele tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut la alin. (1), nu conţin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total, aferente celui de-al patrulea an, aprilie 2015-martie 2016, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Naţională de Gaze Naturale “ROMGAZ” - S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 aprilie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 58.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet, injecţie-extracţie, de înmagazinare subterană 2015-2016

 

Denumire componentă tarif

U.M.

Valoare

Componenta fixă pentru rezervarea de capacitate

Lei/MWh/ ciclu complet de înmagazinare subterană

13,68

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

Lei/MWh

2,37

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

Lei/MWh

1,87

 

ANEXA Nr.

 

Venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al patrulea an, aprilie 2015-martie 2016, al perioadei a treia de reglementare

 

Denumire

U.M.

Valoare

Venitul total

Lei

464.046.198,93

Venitul reglementai total

Lei

356.895.418,66

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România”

 

            Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2014: 8.759 lei.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.