MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI Nr. 830/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMยNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRยRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.52/71 /2.750/8.209/229/803/1.070. - Ordin al ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Romโn de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Romโn de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/๎ncadraţi ๎n rโndul cadrelor militare ๎n activitate/poliţiştilor ๎n serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

142. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013

 

818. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele 19-1994 şi 19/1-1996)”, indicativ 19-2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. M.52 din 8 iunie 2015

 

Nr. 71 din 8 iulie 2015

Nr. 2.750 din 18 august 2015

SERVICIUL ROMยN DE INFORMAŢII

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Nr. 8.209 din 18 septembrie 2015

Nr. 229 din 1 octombrie 2015

 

Nr. 803 din 7 octombrie 2015

 

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

 

 

Nr. 1.070 din 21 octombrie 2015

 

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Romโn de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/๎ncadraţi ๎n rโndul cadrelor militare ๎n activitate/poliţiştilor ๎n serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

Avโnd ๎n vedere dispoziţiile art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şt completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi (3) şi art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

pentru aplicarea art. 61 din Legea nr. 446/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

๎n temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărโrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Romโn de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Romโn de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emit prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Romโn de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor ๎n unităţile/instituţiile de ๎nvăţămโnt militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/๎ncadraţi ๎n rโndul cadrelor militare ๎n activitate/poliţiştilor ๎n serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 19 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. ฮn anexa nr. 1, la paragraful 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“1.

c) vindecată - după

Inapt

Inapt

Apt

 

2 ani de la vindecare;

Apt pentru MAI.

 

Apt/Inapt la aprecierea

 

 

Elevii şi studenţii pe perioada şcolarizării:

 

comisiilor de expertiză

 

 

- inapt pentru a urma instituţiile militare de

 

medico-militară pentru

 

 

๎nvăţămโnt pentru M.Ap.N./S.I.E./S.P.P.

 

M.Ap.N.”

 

 

- scutire medicală, după care:

 

 

 

 

- apt/inapt pentru a urma instituţiile militare de ๎nvăţămโnt (la aprecierea pneumologului) pentru

 

 

 

 

M.A.I./S.R.I./M.J./A.N.P./S.T.S.

 

 

 

2. ฮn anexa nr. 1, după paragraful 87 se introduce un nou paragraf, paragraful 871, cu următorul cuprins:

 

„871.

Hiperbilirubinemia congenitală sau dobโndită

Inapt pentru M.Ap.N.

Inapt pentru M.Ap.N.

Inapt pentru M.Ap.N.”

 

3. ฮn anexa nr. 1, la nota de la capitolul XII “Afecţiuni oftalmologice”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Candidaţii pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar şi Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracţie de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate ๎n rโndul cadrelor militare ๎n activitate, pentru Universitatea Naţională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituţii militare de ๎nvăţămโnt, inclusiv pentru soldaţi/gradaţi profesionişti de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N.

Pentru specialităţile aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vโnători de munte, candidaţii cu vicii de refracţie care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admişi.

Elevii şi studenţii pe perioada şcolarizării pot prezenta vicii de refracţie de maximum 3 dioptrii.”

4. ฮn anexa nr. 1, paragraful 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„200.

Discromatopsia

Inapt

Inapt

Apt2

Inapt pentru MAI.”

 

5. ฮn anexa nr. 1, la paragraful 216, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„216.

a) operată sau neoperată, fără tulburări funcţionate;

Inapt

Inapt

Inapt

 

 

Pe perioada şcolarizării litiaza renală unilaterală asimptomatică - Apt

 

Apt pentru MAI., S.T.S. şi S.I.E.

 

 

 

 

 

 

6. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

Art. III. - Anexa la prezentul ordin nu se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, şi se comunică exclusiv Serviciului Romโn de Informaţii.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ministrul apărării naţionale,

Ministrul justiţiei,

Ilie Botoş,

Mircea Duşa

Robert-Marius Cazanciuc

secretar de stat

 

 

 

 

 

Directorul Serviciului Romโn de Informaţii,

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Eduard Rโul Hellvig

Mihai-Răzvan Ungureanu

Marcel Opriş

 

 

 

 

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

 

 

Lucian-Silvan Pahonţu

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013

 

Văzโnd Referatul de aprobare nr. 4.834 din 4 decembrie 2014, ๎ntocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

๎n temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor ๎n domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,

๎n baza Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

avโnd ๎n vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

๎n temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărโrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013, publicat ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aferente exclusiv unităţilor din industria alimentară, unităţilor producătoare de hrană pentru animale sau unităţilor de creştere a animalelor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor organizate ๎n unităţile ๎n care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator, cunoscute şi sub denumirea de laboratoare uzinale;”.

2. La articolul 3 alineatul (2), litera m) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins;

“(2) Autoritatea competentă pentru autorizarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) şi k) este direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din raza teritorială a unităţii care solicită autorizarea.”

4. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Tariful de evaluare ๎n vederea autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este cel prevăzut la lit. H din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile ๎n domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare, şi se plăteşte anticipat, pentru fiecare solicitare de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ๎n raza căreia laboratorul ๎şi desfăşoară activitatea; ๎n cazul ๎n care un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor autorizat solicită autorizarea unor activităţi de testare şi analize de laborator suplimentare, tariful de evaluare se reduce cu 50%; acest tarif se actualizează anual conform cu prevederile legale ๎n vigoare.

(3) Laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aflate ๎n subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt scutite de plata tarifului de evaluare.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) ๎n cazul ๎n care un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor reia procedura de autorizare ๎n urma unei ordonanţe de interzicere a activităţii, memoriul tehnic justificativ va conţine, pe lโngă elementele enumerate la alin. (1) lit. b), şi descrierea modului prin care a remediat neconformităţile, inclusiv dovada remedierii acestora, acolo unde este cazul.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Evaluarea laboratoarelor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ๎n care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator, ๎n vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, se realizează de către o comisie de evaluare, după cum urmează:

a) evaluarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanţi ai Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

b) evaluarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-f) şi h)-l) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanţi ai Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din personal de specialitate din cadrul institutelor naţionale veterinare/ laboratoarelor naţionale de referinţă;

c) evaluarea laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) şi k) se realizează de o comisie de evaluare compusă din reprezentanţi ai laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) ๎n cazul ๎n care un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti nu este autorizat pentru un profil solicitat de laboratoarele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) şi k), acesta va notifica, după caz, institutul naţional veterinar/laboratorul naţional de referinţă sau un alt laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti autorizat sanitar-veterinar pentru profilul solicitat, pentru desemnarea unui specialist ๎n vederea participării la evaluarea laboratorului.”

7. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se emite de către autoritatea competentă conform modelului prevăzut ๎n anexa nr. 6. Modelul autorizaţiei pentru laboratoarele prevăzute la art. 3 alin, (2) lit. I) este prevăzut ๎n anexa nr. 7.

(6) ๎n cazul ๎n care ๎n urma verificării la faţa locului de către comisia de evaluare se constată ne๎ndeplinirea condiţiilor generale şi/sau specifice de funcţionare a laboratorului, conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ๎n baza constatărilor efectuate şi consemnate ๎n referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unităţii evaluate, se acordă acestuia un termen de remediere a deficienţelor constatate, potrivit art. 119 alin. (6).”

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Laboratoarele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ๎n care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator trebuie să participe o dată la cel puţin 4 ani la teste de intercomparare şi capabilitate organizate de laboratoarele naţionale de referinţă sau de alte organisme recunoscute pe plan internaţional pentru organizarea de teste de intercomparare şi capabilitate pentru fiecare principiu analitic din cadrul profilului autorizat.

(2) Pentru laboratoarele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) se va specifica ๎n autorizaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor că nu au drept de emitere a buletinelor de analiză pentru terţi.

(3) Condiţiile generale de funcţionare pe care trebuie să le ๎ndeplinească laboratoarele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ๎n care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator se referă la:

a) condiţii de amplasare;

b) condiţii privind construcţia;

c) condiţii privind utilităţile.

(4) Rezultatele obţinute la teste de intercomparare şi capabilitate de către laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar trebuie să fie satisfăcătoare. ฮn cazul obţinerii de rezultate dubioase, discutabile sau nesatisfăcătoare, se repetă testul respectiv, pโnă la obţinerea de rezultate satisfăcătoare.”

9. Articolul 10 se abrogă.

10. La articolul 12 alineatul (1), literele b), c) şi n) se abrogă.

11. La articolul 12 alineatul (1), literele a), e), f) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) să fie aprovizionate cu apă potabilă şi cu apă caldă ๎n cantităţi suficiente pentru necesităţile activităţii analitice şi de igienizare;

………………………………………………………………………

e) apele uzate, provenite din activitatea de laborator, trebuie să fie tratate specific pentru a se preveni diseminarea oricărui factor de risc, după caz, ๎nainte de a fi deversate ๎n canalizarea publică;

f) să fie alimentate cu energie electrică adecvată activităţii;

………………………………………………………………………

o) vestiare/dulapuri vestiar cu spaţii şi dotări corespunzătoare, ๎n număr suficient ๎n funcţie de numărul personalului, separate, după caz, pe sexe, care să prevină contaminarea mediului analitic, astfel:

1. pentru laboratoarele ๎n care activitatea se desfăşoară ๎ntr-un singur amplasament este suficient un vestiar;

2. pentru laboratoarele ๎n care activitatea se desfăşoară ๎h mai multe amplasamente este necesar să fie vestiar ๎n fiecare amplasament;”.

12. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Asigurarea condiţiilor de biosiguranţă trebuie să fie corelate cu specificul activităţilor autorizate care se desfăşoară ๎n laborator, iar ๎n cazul ๎n care se desfăşoară activităţi cu risc biologic sau chimic, acestea să fie prevăzute cu sisteme de biosecuritate, ๎n conformitate cu legislaţia ๎n vigoare, precum şi cu procedura operaţională internă.”

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - La stabilirea condiţiilor specifice de funcţionare pentru autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a laboratoarelor se verifică dacă:

a) dispun şi efectuează analizele de laborator cu reactivi, seturi de diagnostic, medii de cultură, materiale specifice, consumabile de laborator sau orice alte materiale de laborator, aflate ๎n termen de valabilitate;

b) sunt dotate cu aparatură de laborator/echipamente etalonate/calibrate/verificate metrologic, după caz, şi instrumentar care să asigure capacitatea analitică şi desfăşurarea fluxului analitic ๎n condiţii optime;

c) implementează metodele de analiză pentru care sunt autorizate, după modul de lucru descris ๎n legislaţia naţională, ๎n legislaţia Uniunii Europene şi ๎n standardele ๎n vigoare, şi fac dovada deţinerii acestora;

d) ๎n cazul ๎n care se constată utilizarea unor materiale de referinţă certificate, ๎n afara termenului de valabilitate, laboratorul trebuie să facă dovada prin diagrame de control/prin validarea testelor/prin comparări cu alte materiale de referinţă sau prin alte ๎nregistrări doveditoare că acestea nu şi-au pierdut proprietăţile şi nu influenţează rezultatele activităţii de testare şi analize de laborator.”

14. La articolul 15, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“k) să dispună de spaţiu corespunzător pentru păstrarea mediilor de cultură, reactivilor, seturilor de diagnostic, materialelor specifice, consumabilelor de laborator sau oricăror altor materiale de laborator neconforme/cu termen de valabilitate depăşit, identificate corespunzători”.

15. La articolul 16, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) să dispună de mobilier de laborator ๎n funcţie de specificul activităţilor autorizate care se desfăşoară ๎n acestea, cu posibilităţi de igienizare şi/sau decontaminare a acestuia;

b) să dispună de aparatură specifică, etalonată/calibrată, după caz, corelată cu specificul activităţilor ce urmează să fie autorizate şi cu o capacitate adecvată pentru numărul de probe analizate;”.

16. La articolul 16, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins;

„g) laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să deţină şi să implementeze un procedeu documentat privind recepţia probelor, precum şi un procedeu documentat privind respingerea probelor la recepţia ๎n laborator, care să conţină şi nominalizarea persoanelor responsabile.”

17. La articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) personalul de specialitate să facă dovada participării la cel puţin o formă de pregătire profesionala continuă, ๎n conformitate cu standardele şi/sau legislaţia naţională şi/sau europeană ๎n vigoare.”

18. La articolul 18, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

19. La articolul 19 alineatul (1), literele a), b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) registru de primire a probelor cu identificarea ๎n mod clar a informaţiilor ๎nscrise, pentru asigurarea unei trasabilităţi corespunzătoare şi registru de respingere a probelor pentru acele probe care la recepţie nu corespund din punct de vedere organoleptic, al temperaturii, al numărului de eşantioane, al cantităţii, respectiv care nu conţin date de identificare complete;

b) caiete/fişe de lucru, care trebuie să conţină delimitarea corespunzătoare a etapelor de lucru prevăzute ๎n metoda de analiză, inclusiv modul de calcul care a stat la baza obţinerii rezultatelor finale;

………………………………………………………………………

f) procese-verbale de recoltare a probelor pentru analiză cu identificarea ๎n mod clar a informaţiilor ๎nscrise pentru asigurarea unei trasabilităţi corespunzătoare, cu excepţia laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g);”.

20. La articolul 19 alineatul (1) litera g), punctele 4), 5), 7), 8) şi 10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4) numele şi adresa beneficiarului analizelor de laborator/ clientului, cu excepţia laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g);

5) o descriere a probelor de analizat cu identificarea ๎n mod clar a acestora;

………………………………………………………………………

7) rezultatele analizelor, cu indicarea unităţilor de măsură şi exprimarea acestora ๎n conformitate cu legislaţia ๎n vigoare, acolo unde este cazul;

8) numele, funcţia şi semnătura sau identificarea echivalentă a persoanei/persoanelor care semnează buletinul de analiză;

………………………………………………………………………

10) dacă este cazul, abateri de la, adăugiri la sau excluderi din metoda de analiză şi informaţii referitoare la condiţiile de analiză specifice;”.

21. La articolul 19 alineatul (1) litera g), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:

„16) numele laboratorului care efectuează analizele şi numărul/data buletinului de analiză emis de acesta atunci cโnd

un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor subcontractează analize solicitate de beneficiar.”

22. La articolul 19 alineatul (1), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k), l), m) şi n), cu următorul cuprins:

„k) un procedeu documentat prin care să se stabilească termenele pentru execuţia analizelor şi emiterea buletinelor de analiză;

l) registru de gestiune a contraprobelor, atunci cโnd este cazul, cu identificarea ๎n mod clar a informaţiilor ๎nscrise, pentru asigurarea unei trasabilităţi corespunzătoare, precum şi un procedeu documentat privind gestiunea contraprobelor;

m) evidenţe privind verificarea eficienţei decontaminărilor ๎n laborator;

n) un procedeu documentat prin care laboratorul demonstrează păstrarea confidenţialităţii asupra proprietarului probelor, cu excepţia laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g).”

23. La articolul 19, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Evidenţa documentelor se realizează pe suport hโrtie şi se păstrează la sediul punctului de lucru, ๎n conformitate cu legislaţia ๎n vigoare; copiile pe suport hโrtie ale buletinelor de analiză trebuie să cuprindă numărul paginii şi numărul total de pagini; se pot utiliza şi evidenţe informatizate, dar, la sfโrşitul zilei de lucru, trebuie să se arhiveze pe suport hโrtie, cu semnătura şi ştampila unităţii.

(3) ๎n cazul ๎n care laboratorul efectuează şi activităţi de cercetare, documentele necesare pentru ๎nregistrarea activităţilor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor conform art. 19 trebuie ๎ntocmite şi păstrate separat faţă de documentele necesare ๎nregistrării activităţilor de cercetare.”

24. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

“(4) Laboratoarele autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor au obligativitatea păstrării, la sediul punctului de lucru, a copiilor după toate documentele referitoare la achiziţia de seturi de diagnostic, medii de cultură, reactivi, materiale specifice, consumabile de laborator.

(5) ๎n cazul analizelor de laborator efectuate ๎n laboratoare din alte state membre ale Uniunii Europene, beneficiarul buletinelor de analiză se va asigura că acestea sunt redactate şi ๎n limba engleză.”

25. La articolul 22 litera g), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(iii) control reziduuri de metale grele macro- şi microelemente şi alţi contaminanţi;”.

26. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - (1) Pe baza fişei de evaluare şi a referatului de evaluare, ๎ntocmite de comisia de evaluare, preşedintele comisiei de evaluare, desemnat de directorul general al Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, redactează, iar preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia de funcţionare, al cărei model este prevăzut ๎n anexa nr. 6.

(2) Laboratoarele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g), autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pot efectua analizele exclusiv pentru unitatea căreia ๎i aparţin.

(3) Laboratoarele autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu excepţia laboratoarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g), au obligaţia să notifice, ๎n regim de urgenţă, autorităţii competente de pe raza judeţului din care s-au recoltat probele orice diagnostic de suspiciune sau de confirmare a bolilor notificabile, precum şi obţinerea, atโt prin metode de confirmare, cโt şi prin metode de screening, de rezultate neconforme cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ๎n vigoare, pentru probele recoltate din produsele care sunt destinate consumului uman sau animal şi care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor, conform modelului din anexa nr. 9; ๎n baza principiului confidenţialităţii, personalul din cadrul autorităţii competente are obligaţia să adopte şi să asigure, pe parcursul ๎ntregii perioade, pโnă la confirmarea rezultatelor probelor de laborator, măsuri de protecţie a datelor cu privire la unităţile implicate; laboratorul trebuie să deţină procedură privind modul de raportare a rezultatelor neconforme cu legislaţia ๎n vigoare, precum şi desemnarea unei persoane responsabile cu comunicarea, ๎n regim de urgenţă, a acestor rezultate către autorităţile competente.”

27. La articolul 111, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(3) Laboratoarele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ๎n care se desfăşoară activităţi de testare şi analize de laborator vor obţine autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor anterior acreditării metodelor utilizate.

(4) ๎n cazul ๎n care un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor autorizat solicită autorizarea unor activităţi de testare şi analize de laborator suplimentare, pentru un profil de activitate nou sau pentru metode de analiză noi din cadrul unui profil deja autorizat, se parcurge procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută ๎n prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile solicitate.

(5) Pentru laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cărora li se aplică prevederile alin. (4), ๎n momentul ๎n care se eliberează autorizaţia sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru care ๎ndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare, se retrage autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor deţinută anterior şi se eliberează o nouă autorizaţie, care va include toate activităţile de testare şi analize de laborator autorizate.”

28. La articolul 112, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) ๎n cazul ๎n care laboratorul doreşte utilizarea unor metode noi de analiză, este necesară autorizarea acestora de către autoritatea competentă, iar ๎n cazul utilizării acestora fără deţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se dispune interzicerea activităţii.”

29. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - Laboratoarele autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), e), h), i) şi j) raportează activitatea analitică ori de cโte ori există o solicitare ๎n acest sens din partea autorităţii competente, conform machetelor ๎ntocmite de către institutele naţionale veterinare de referinţă, ๎n format electronic şi pe suport hโrtie.”

30. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - (1) Autoritatea competentă care a emis autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor este notificată ๎n vederea evaluării noilor condiţii create de următoarele situaţii:

a) extinderea şi/sau reorganizarea spaţiului pentru desfăşurarea proceselor de lucru;

b) modificarea fluxului analitic.

(2) ๎n cazul ๎n care apar modificări care nu afectează condiţiile generale şi specifice de funcţionare pentru care s-a emis autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, ๎n urma unei notificări către autoritatea competentă ๎nsoţită de documente relevante justificative, se emite o nouă autorizaţie ๎n care se ๎nscriu noile modificări solicitate.”

31. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 119. - (1) Laboratoarele şi activităţile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectuat de către autoritatea competentă.

(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, monitorizează laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru care au competenţă de autorizare, reactualizează, ori de cโte ori este nevoie, lista acestora prevăzută ๎n registrul de evidenţă şi notifică direcţiilor de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor modificările apărute ๎n aceste liste, conform modelului prevăzut ๎n anexa nr. 10.

(3) ๎n baza unor planuri şi/sau tematici de control sau ๎n cazul unor reclamaţii şi/sau sesizări scrise sau ๎n urma unor suspiciuni cu privire la ๎ncălcarea normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care au stat la baza acordării autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, autorităţile competente efectuează controale ๎n laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; ๎n funcţie de tipul laboratorului controlat şi nivelul de competenţă, componenţa comisiei de control va fi următoarea:

a) pentru laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b), reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

b) pentru laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c), d), e), f), h), i), j) şi I), reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai institutelor naţionale veterinare şi/sau ai laboratoarelor naţionale de referinţă şi, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, specialişti din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) pentru laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g) şi k), reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi/sau, după caz, reprezentanţi din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai institutelor naţionale veterinare şi/sau laboratoarelor naţionale de referinţă.

(4) Membrii comisiei de control, constituită conform alin. (3), vor semna o declaraţie de imparţialitate, al cărei format va fi inclus ๎n procedura privind organizarea activităţii de control al laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

(5) Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv ai unităţilor din subordinea acesteia, care au făcut parte dintr-o comisie constituită conform art. 7 alin. (1) pentru evaluarea unui laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor ๎n vederea autorizării acestuia, nu pot face parte, pentru o perioadă de 2 ani de la data emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru laboratorul respectiv, din comisia constituită conform prevederilor alin. (3), care efectuează controlul acelui laborator.

(6) ๎n cazul ๎n care, ๎n urma controalelor efectuate de autorităţile competente, se constată că nu mai sunt ๎ndeplinite condiţiile legale de funcţionare sau alte neconformităţi prevăzute de legislaţia ๎n vigoare, se completează nota de control, conform modelului prevăzut ๎n anexa nr. 11, prin care se notifică instituţiei/unităţii ๎n care funcţionează laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor neconformităţile constatate şi se propun, după caz, următoarele măsuri:

a) sancţionarea contravenţională potrivit legislaţiei ๎n vigoare;

b) suspendarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru o perioada determinată, ๎n vederea remedierii deficienţelor/neconformităţilor, ๎ncepโnd cu data controlului;

c) interzicerea desfăşurării activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ๎ncepโnd cu data controlului.

(7) ๎n cazul ๎n care laboratorul, autorizat ๎n baza prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nu mai respectă condiţiile generale şi/sau specifice de funcţionare, reprezentanţii autorităţii competente consemnează ๎n nota de control ๎ntocmită la sediul laboratorului motivaţia ๎n baza căreia se propun una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (5); modelul ordonanţei privind suspendarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este prevăzut ๎n anexa nr. 12, iar modelul ordonanţei privind interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor este prevăzut ๎n anexa nr. 13.

(8) Perioada stabilită pentru remedierea deficienţelor ๎ncepe de la data notificării instituţiei/unităţii şi poate fi de pโnă la 3 luni.

(9) ๎n situaţia ๎n care laboratoarele sanitar-veterinare pentru care s-a emis ordonanţă de suspendare a activităţii au remediat neconformităţile ๎n termenul stabilit prin nota de control, acestea notifică, prin reprezentantul legal, autoritatea competentă ๎n vederea reevaluării; ๎n cazul ๎n care echipa de control constată remedierea tuturor deficienţelor menţionate ๎n nota de control, aceasta propune anularea ordonanţei de suspendare a activităţii şi emiterea ordonanţei de retragere a suspendării activităţii, conform modelului prevăzut ๎n anexa nr. 3, iar laboratorul ๎şi reia activitatea şi funcţionează ๎n continuare conform autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emise anterior suspendării.

(10) Pe baza propunerilor ๎nscrise ๎n nota de control ๎ntocmită la faţa locului şi aprobată de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, echipa de control, constituită conform prevederilor alin. (3) lit. a) şi b), redactează, iar preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite ordonanţa privind retragerea suspendării activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(11) Pe baza propunerilor ๎nscrise ๎n nota de control ๎ntocmită la faţa locului şi aprobată de către directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, echipa de control, constituită conform prevederilor alin. (3) lit. c), redactează, iar directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind retragerea suspendării activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(12) ๎n cazul ๎n care neconformităţile nu sunt remediate ๎n totalitate ๎n termenul stabilit prin nota de control, autoritatea competentă emite ordonanţa privind interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut ๎n anexa nr. 13; autoritatea competentă notifică, ๎n termen de 3 zile de la data emiterii acesteia, oficiului registrului comerţului de pe lโngă tribunalul ๎n a cărui rază teritorială ๎şi are sediul laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau judecătoriei ๎n a cărei rază teritorială ๎şi are sediul laboratorul sau oricărei instituţii abilitate, după caz, interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(13) ๎n cazul ๎n care, la controalele efectuate de autorităţile competente, se constată că laboratorul nu respectă prevederile prezentei norme sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind resursele umane şi capacitatea tehnică sau analitică de a efectua toate analizele care reies din copiile buletinelor de analiză emise de către acestea şi din calculul stocului de reactivi/medii de cultură utilizate, autoritatea competentă ๎ntocmeşte o notă de control la faţa locului şi propune interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu aplicarea prevederilor alin. (9); ๎n cazul ๎n care laboratorul utilizează metode de analiză pentru care nu a obţinut autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sau efectuează analizele utilizโnd reactivi, etaloane şi seturi de diagnostic care nu mai sunt ๎n perioada de valabilitate, echipa de control consemnează acest fapt ๎n nota de control şi propune interzicerea activităţii.

(14) Pe baza propunerilor ๎nscrise ๎n nota de control ๎ntocmită la faţa locului şi aprobată de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, echipa de control, constituită conform prevederilor alin. (3) lit. a) şi b), redactează, iar preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite ordonanţa privind suspendarea sau interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, după caz.

(15) Pe baza propunerilor ๎nscrise ๎n nota de control ๎ntocmită la faţa locului şi aprobată de către directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, echipa de control constituită conform prevederilor alin. (3) lit. c) redactează, iar directorul executiv al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind suspendarea sau interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, după caz.

(16) Reluarea activităţilor pentru care a fost emisă ordonanţa privind interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se efectuează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al instituţiei/unităţii ๎nsoţită de documente suplimentare din care să reiasă că neconformităţile au fost remediate, ๎n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4), prin parcurgerea unei noi proceduri de autorizare, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(17) ๎n situaţia ๎n care se constată că laboratorul pentru care s-a emis ordonanţa privind suspendarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desfăşoară ๎n continuare activitatea respectivă, se emite ordonanţa privind interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, dispunโndu-se, ๎n prealabil, şi alte măsuri de sancţionare potrivit legislaţiei ๎n vigoare.

(18) ๎n cazul ๎n care se constată că laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor supuse autorizării funcţionează fără autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, autoritatea competentă aplică măsurile corespunzătoare potrivit legislaţiei ๎n vigoare şi notifică acest fapt oficiului registrului comerţului de pe lโngă tribunalul ๎n a cărui rază teritorială ๎şi are sediul laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau judecătoriei ๎n a cărei rază teritorială ๎şi are sediul respectivul laborator, după caz.

(19) ๎n cazul ๎n care se constată că laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nu informează direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la obţinerea de rezultate neconforme cu legislaţia ๎n vigoare pentru probe recoltate din produse care sunt destinate consumului uman sau animal, atโt prin metode de confirmare, cโt şi de screening, se emite ordonanţa privind interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(20) ๎n cazul ๎n care laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nu desfăşoară activitate analitică timp de un an, acestea trebuie să notifice cu privire la acest aspect autoritatea competentă, care va anula autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; ๎n cazul ๎n care laboratoarele respective nu notifică emitentul autorizaţiei, iar ๎n urma unui control al autorităţii competente se constată că laboratoarele ๎n cauză nu au desfăşurat activitate analitică timp de cel puţin un an, autoritatea competentă va anula autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

(21) Atunci cโnd se contestă rezultatul analizelor de laborator obţinute ๎ntr-un laborator autorizat conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, contraprobele/probele de referinţă se analizează ๎n cadrul unui laborator acreditat pentru metoda respectivă sau ๎n laboratorul naţional de referinţă; ๎n cazul ๎n care nu există un laborator acreditat pentru metoda respectivă sau nu este desemnat un laborator naţional de referinţă, probele se trimit pentru testare la un laborator comunitar acreditat, iar suportarea costurilor generate de acest aspect cade ๎n sarcina celui care contestă rezultatele.

(22) Atunci cโnd se contestă rezultatul analizelor de laborator obţinute ๎ntr-un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) şi c), contraprobele/probele de referinţă se analizează ๎n cadrul laboratorului naţional de referinţă, iar ๎n cazul ๎n care nu există un laborator naţional de referinţă pentru metoda respectivă, probele se trimit pentru testare la un laborator comunitar acreditat.”

32. Anexele nr. 3, 4, 6, 9, 10 şi 11 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi se ๎nlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor elabora, ๎n termen de 60 de zile de la data intrării ๎n vigoare a prezentului ordin, proceduri privind organizarea activităţii de autorizare şi control a laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2015.

Nr. 142.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ……………………..

 

ORDONANŢĂ

pentru retragerea suspendării activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Nr. ……… din ……………..

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor/Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor …………………, avโnd ๎n vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi Nota de constatare ๎nregistrată la ……………..… cu nr. ……… din data de ……… ๎ntocmită de ……………………… ๎n baza verificării efectuate la laboratorul ………………………………………… adresa laboratorului: …………………………………………,

 

DISPUNE:

 

retragerea suspendării activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi reluarea activităţilor prevăzute ๎n Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. ……… din data de ……… ๎ncepโnd cu data de ………

 

Preşedinte - secretar de stat/Director executiv,

…………………………………………….………

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

FIŞA DE EVALUARE

a laboratorului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Condiţii generale şi specifice

Punctaj maxim

Punctajul comisiei

Respectă sau nu condiţiile de autorizare

1

2

3

4

CONDIŢII DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

200

 

 

I. Condiţii generale

100

 

 

A. Condiţii pentru construcţie

50

 

 

1. spaţiu pentru desfăşurarea proceselor de lucru

7,5

 

 

2. pavimente

4,5

 

 

3. pereţi

4,5

 

 

4. tavane

4,5

 

 

5. uşi

4,5

 

 

6. ferestre

4,5

 

 

7. echipamente de iluminare

4,5

 

 

8. echipamente pentru asigurarea condiţiilor de microclimat ๎n număr suficient corelate cu suprafaţa laboratorului

6,5

 

 

9. vestiare/dulapuri vestiar ๎n număr suficient corelate cu numărul angajaţilor

4,5

 

 

10. sisteme de protecţie contra dăunătorilor

4,5

 

 

B. Condiţii pentru utilităţi

50

 

 

1. aprovizionarea cu apă potabilă rece şi caldă (cantitativ şi calitativ)

5

 

 

2. alimentarea cu energie electrică adecvată

5

 

 

3. echipamente de captare şi evacuare noxe

5

 

 

4. grupuri sanitare

4

 

 

5. managementul deşeurilor de laborator

7

 

 

6. sistemul de canalizare racordat la reţeaua oraşului/localităţii

4

 

 

7. sistemul de epurare a apelor uzate

5

 

 

8. aprovizionarea cu gaze naturale

3

 

 

9. condiţii de biosecuritate*

6

 

 

10. condiţii de biosiguranţă*

6

 

 

II. Condiţii specifice

100

 

 

1. condiţii privind spaţiile de lucru

15

 

 

a) desfăşurarea activităţilor ๎n condiţii corespunzătoare

4

 

 

b) delimitarea spaţiilor cu risc biologic*

4

 

 

c) asigurarea fluxului*

5

 

 

d) aparatură pentru monitorizarea parametrilor de microclimat

2

 

 

2. condiţii privind dotarea

35

 

 

a) cu mobilier de birou

3

 

 

b) cu aparatură şi instrumentar specific, etalonat/calibrat/verificat metrologic, după caz

16

 

 

c) cu reactivi, seturi de diagnostic (Kituri), medii de cultură, tulpini de referinţă etc.

14

 

 

d) facilităţi de comunicare (telefon, PC, opţional fax şi scanner)

2

 

 

3. condiţii privind resursele umane

15

 

 

a) cadre cu studii superioare

10

 

 

(i) şef de laborator şi/sau specialist/specialişti

5

 

 

(ii) instruire ๎n domeniu atestată

5

 

 

b) cadre cu studii medii şi personalul auxiliar*

5

 

 

(i) tehnicieni veterinari/asistenţi/laboranţi

3

 

 

(ii) instruire de profil

2

 

 

4. documente

35

 

 

a) registru de primire a probelor

2

 

 

b) registru de respingere a probelor

2

 

 

c) caiet sau fişe de lucru

2

 

 

d)fişe de evidenţă/preparare/utilizare a reactivilor, etaloanelor, mediilor de cultură, tulpinilor de referinţă etc.

2

 

 

e) fişă privind utilizarea şi mentenanţa (pentru fiecare aparat)

2

 

 

f) model de buletin de analiză

2

 

 

g) ๎nregistrări privind monitorizarea temperaturii şi umidităţii*

1

 

 

h) evidenţe privind consumul de medii, reactivi, seturi de diagnostic (kituri), etaloane etc.

2

 

 

i) fişă privind gestionarea deşeurilor periculoase

2

 

 

j) referenţiale actualizate

7

 

 

k) confidenţialitatea probelor*

3

 

 

I) evidenţe privind verificarea eficienţei decontaminărilor ๎n laborator

2

 

 

m) arhivă (documente de ๎nsoţire a probelor, fişe de lucru, buletine de analiză, fişe de medii etc.)

1

 

 

n) procedură de recepţie probe

2

 

 

o) procedură de respingere probe

2

 

 

p) procedură de stabilire a termenelor pentru execuţia analizelor şi emiterea buletinelor de analiză

2

 

 

q) registru de gestiune a contraprobelor

1

 

 

r) evidenţe privind verificarea eficienţei decontaminărilor/igienizărilor ๎n laborator

1

 

 

s) procedură privind modul de raportare a rezultatelor neconforme

2

 

 

 

*) Unde este cazul.

 

Condiţiile minime de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sunt:

I. condiţii generale - minimum 90 puncte;

II. condiţii specifice - minimum 90 puncte.

 

Comisia de evaluare

……………………………………

 

Data evaluării: ……….………

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ………………………………………………….

 

AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ şi PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR*

Nr. …….. din ……………………………..

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor/Directorul executiv al Direcţiei Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ……………………………………., avโnd ๎n vedere cererea şi documentaţia ๎nregistrată la ……………………………………. nr. ……. din data de ……………. ale solicitantului ……………………………………. cu sediul social ๎n ……………………………………., CUI ……………………, cod poştal …………………,  telefon ……………………. fax ……………………., e-mail ……………………. şi cu sediul punctului de lucru ๎n ……………………………………. , cod poştal ……………………, telefon ……………………. fax ……………………., e-mail …………………….,

๎n baza Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor ๎n care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului

sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a Referatului de evaluare nr. ………../…………………… , ๎ntocmit de comisia de evaluare compusă din ……………………………………., ๎n temeiul prevederilor legislaţiei menţionate ๎n referatul de evaluare,

EMITE:

Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru laboratorul ……………………………………. din localitatea …………………………………….,  str. …………………………………… nr. ………, sectorul/judeţul ……………………………………, codul poştal …………..,  aparţinโnd ……………………………………, pentru următoarele activităţi şi profiluri**: ……………………………………

Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi ori profiluri atrage, după caz, suspendarea temporară sau interzicerea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi sancţionarea contravenţională potrivit legislaţiei ๎n vigoare.

 

Preşedinte - secretar de stat/Director executiv,

……………………………………

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)


* Se va anexa autorizaţiei un tabel ๎n care vor fi consemnate metodele şi matricele autorizate, conform modelului:

 

Nr. crt.

Metoda de analiză

Material/Produs/Obiect de ๎ncercat


**Se ๎nscriu toate activităţile şi profilurile pentru care se acordă autorizaţia conform normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ๎n vigoare.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

Model de raportare a rezultatelor neconforme cu legislaţia ๎n vigoare (pentru domeniul Siguranţa alimentelor)

 

Nr.

crt.

Data recepţionării probelor/Data notificării direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene

Solicitant

Denumire

matrice/produs

Cantitate

Denumire

operator/adresa

Locul de recoltare

Lot nr./ cantitate lot

Data fabricaţiei

Data

expirării

Analize solicitate

Referenţial

utilizat/Metodă

acreditată

(Da/Nu)

Rezultate

Buletin analiză nr./data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de raportare a rezultatelor neconforme cu legislaţia ๎n vigoare (pentru domeniul Sănătatea şi bunăstarea animalelor)

 

Nr. crt.

Solicitant

Proba

Metoda de diagnostic utilizată

Metodă

acreditată

(DA/NU)

Boala

suspicionată/

confirmată

Nr. şi data buletinului de analiză

Data notificării direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene

Observaţii

Numele şi prenumele (persoană fizică)/ Denumirea

(persoană juridică)

Adresa completă/ cod poştal

Date contact (telefon, fax. e-mail)

Specia de la care s-a recoltat proba

Mijlocul de identificare a animalului

(cod. tatuaj, alte specificaţii)

Nr. de

animale

Tipul

probei

Data

prelevării

Locul

prelevării

Persoana care a prelevat proba

Testul ๎n urma căruia a rezultat suspiciunea / confirmarea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)

 

REGISTRU

de evidenţă a laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate

 

Nr.

crt.

Data depunerii/๎nregistrării cererii şi a documentaţiei

Denumirea laboratorului

Adresa punctului de lucru, telefon, fax, e-mail

Activităţi autorizate

Nr./data autorizaţiei sanitar-veterinare

Nume/Semnătura de primire a autorizaţiei sanitar-veterinare

Stare autorizaţie

Nr./Dată ordonanţă privind suspendarea activităţii

Nr./Dată ordonanţă privind interzicerea activităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 11 la norma sanitară veterinară ţi pentru siguranţa alimentelor)

 

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ………………………

 

Instituţia/Unitatea …………………………

 

Nr. …………… din ……………………….

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ………………………………..

Nr. …………… din ……………………….

Nr. …………… din ……………………….

 

 

NOTĂ DE CONTROL

๎ncheiată astăzi, , ……………… ora …………

 

Subsemnaţii, …………………………………………………., reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ๎mpreună cu ……………………………………….,/reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru

Siguranţa Alimentelor ………………………………………., ๎n urma controlului efectuat ๎n unitatea ………………………………………., cu sediul ๎n ……………………………………….,  unitate aparţinโnd ………………………………………., cu sediul punctului de lucru ๎n ………………………………………., am efectuat controlul obiectivului ………………………………………. ๎n vederea ……………………………………….,

๎n prezenţa domnului/doamnei ………………………………………., avโnd calitatea de ………………………………………., al instituţiei/unităţii ……………………………………….

I. Constatări: ……………………………………………………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………………….……………………………. *)

 

II. Măsuri, după caz:

……………………………………………………………………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………………….…………………………….

 

III. Concluzii: ……………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………….…………………………….

Reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

……………………………………………………………………………………….…………………………….

 

Reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor**)

……………………………………………………………………………………….…………………………….

 

 

Reprezentantul legal al unităţii**),

…………………………………………

*) Se vor detalia toate deficienţele şi neconformităţile constatate.

**) Numele, prenumele, semnătura şi ştampila.

 

 

Adresa ……………………………………………………………………………………….…………………………….

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele 19-1994 şi 19/1-1996)”, indicativ 19-2015

 

ฮn conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea ๎n construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare ๎n construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărโrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

avโnd ๎n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 6 din 3 iunie 2015 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 10 “Instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 iulie 2015 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

๎n temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărโrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnic㠓Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele 19-1994 şi 19/1-1996)”, indicativ 19-2015, prevăzută ๎n anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin 1 se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, şi intră ๎n vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării ๎n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 17/N/1995 2 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ 19-1994”, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 86/N/1996 2 privind aplicabilitatea modificărilor la “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ 19-1994”, Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 69/N/19962 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare, indicativ 19/1-1996”, precum şi orice alte dispoziţii contrare ๎şi ๎ncetează aplicabilitatea.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 818.


*) Anexa se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 830 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

1 Ordinul şi anexa se publică şi ๎n Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ๎n Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabil㠓URBAN - INCERC”.

2 Ordinele ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 17/N/1995, 86/N/1996 şi 69/N/1996 nu au fost publicate ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.