MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 836/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 836         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

263. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

811. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

265. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 

813. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 

266. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

814. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

809. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

810. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

822. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

823. - Decret privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

904. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale  

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 22 decembrie 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 263.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 811.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 4 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, cu următoarea modificare:

- Articolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. IV. - Proiectele tehnice realizate prin derularea unor contracte de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit cu titlu gratuit către unităţile administrativ-teritoriale beneficiare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 265.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 813.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014, cu următoarea modificare:

- La articolul II, alineatul (4) al articolului 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia în care beneficiarul dreptului a locuit singur şi a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 266.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 814.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.065/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, doamna Georgeta Guranda, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie, ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 809.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.069/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2016, doamna Licuţa Buzea, judecător la Judecătoria Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2015.

Nr. 810.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului interimar,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 822.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea prim-ministrului interimar,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, prim-ministru interimar al Guvernului României, ca viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, interimar.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 noiembrie 2015.

Nr. 823.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi

si rezidenţiale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) După aprobarea solicitării de finanţare, beneficiarii încheie un contract de finanţare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca autoritate finanţatoare, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorităţii finanţatoare. Modelul contractului de finanţare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Contractul de finanţare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligaţiile şi drepturile părţilor, contribuţia beneficiarului care reprezintă un procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat, condiţiile de reziliere, precum şi orice alte aspecte considerate relevante în relaţia dintre părţi iar în cazul beneficiarilor instituţii publice locale, cel puţin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Valoarea contractului de finanţare se poate diminua cu sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziţie a lucrărilor şi/sau a achiziţiilor de produse, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Dacă valoarea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse este mai mare decât valoarea contractului de finanţare, diferenţa de valoare va fi suportată de către beneficiar suplimentar faţă de contribuţia prevăzută la alin. (2).

(5) După încheierea contractului de lucrări şi/sau a contractului de furnizare de produse, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părţile, o copie a acestuia şi a contractului de finanţare prevăzut la alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(6) Contractul de finanţare se semnează de către beneficiar la nivel de reprezentant legal al acestuia şi de către finanţator, care este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, reprezentat de agenţia teritorială, şi va purta viza de control financiar preventiv propriu a ambelor părţi.

(7) în sensul prezentei hotărâri, contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) în sensul prezentei hotărâri, contractul de furnizare de produse este acel contract de achiziţie publică reglementat de prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în situaţia în care pe parcursul execuţiei se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) şi care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiţionează finalizarea obiectivului sau punerea în funcţiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanţare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna un act adiţional la contractul de finanţare şi ulterior la contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse, finanţarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin, (1).

(2) în situaţia în care, în termen de 12 luni de la încheierea contractului de finanţare, beneficiarul nu a încheiat contractul de lucrări şi/sau contractul de furnizare de produse şi nu face dovada demarării procedurilor legale pentru încheierea acestuia, contractul de finanţare încetează de drept.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare de finanţare, dar nu mai devreme de 18 luni de la aprobarea cererii de finanţare.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii, reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse la centrele de zi şi rezidenţiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, şi se acordă beneficiarului în tranşe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiţii şi sunt achiziţionate dotările.

(2) Sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agenţiile teritoriale, avizate şi prezentate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de către Agenţie.

(3) Deschiderea de credite bugetare se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de decontare a cheltuielilor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(4) Finanţarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are caracter multianual şi se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(5) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul maxim prevăzut la alin. (4) să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.”

4. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “contract de execuţie” se înlocuieşte cu sintagma “contract de lucrări” şi/sau “contract de furnizare de produse”, după caz.

Art. II. - Modelul contractului de finanţare prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Dispoziţiile art. 4, 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 973/2012, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică contractelor de finanţare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 octombrie 2015.

Nr. 904.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.