MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 750/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

230. - Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie – Ziua Dobrogei

 

742. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

 

743. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

744. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

745. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

746. - Decret privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

747. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

812. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

 

830. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

127. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020

 

1.193. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

 

1 194. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015

 

2.690. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale  .

 

Rectificări la:

- Legea nr. 369/2004;

- Legea nr. 63/2014;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se instituie ziua de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei.

(2) Sărbătorirea anuală a Zilei Dobrogei poate fi marcată de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific.

Art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2), în limita fondurilor disponibile.

(2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 octombrie 2015.

Nr. 230.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 742.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 959/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alina Nicoleta Osiac, judecător la Judecătoria Topoloveni, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 743.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 905/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela-Teofilia Luca, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 744.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 906/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Cozilec, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015

Nr. 745.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 108/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Oprea Cristea Ştefan se înaintează în gradul de general cu patru stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 746.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 octombrie 2015, domnul general maior cu două stele Sîrbu Constantin Ioan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 octombrie 2015.

Nr. 747.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmarea reevaluării.

Art. 3. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Teatrului Naţional “Lucian Blaga”, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării.

Art. 4. - Ministerul Culturii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 septembrie 2015.

Nr. 812.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar

(lei)

Valoare de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tipul bunului

33425

8.29.11

Imobil

(sediu administrativ)

P+E; suprafaţă desfăşurată 214 mp; teren împrejmuitor 77,5 mp

CF nr. 50229

Ţara: România;

municipiul Piatra-Neamţ;

bd. Traian nr. 17, bl.A4

2000

24.407

279.600

Ordonanţa Guvernului nr. 61/2000

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ

CIF: 2613419

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, pentru care se actualizează valoarea de Inventar

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar

(lei)

Valoare de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tipul bunului

153754

8.29.11

Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi

Apartament compus din 4 camere şi dependinţe,

Su = 156,92 mp, balcon 8,27 mp, cota indiviză de 2,098% din dreptul de coproprietate, boxa nr. 2 Su = 9,70 mp

CF nr. 43127N

Ţara: România;

Municipiul Galaţi;

Str. Domnească nr. 84, bl. Mioriţa, sc. 1, ap. 2

2008

686.525

674.800

Hotărârea Guvernului nr. 991/2008

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi

CIF: 3127220

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Teatrului Naţional “Lucian Blaga”, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar

(lei)

Valoare de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tipul bunului

38148

8.24.05

Edificiul Teatrului Naţional Cluj-Napoca

Casă cu etaj, din cărămidă acoperită cu tablă

CF nr. 273002

Ţara: România; municipiul Cluj-Napoca;

Piaţa Ştefan cel Mare nr. 24

1919

173.586

16.807.875

Decret-lege nr. 260/1945

Teatrul Naţional “Lucian Blaga”

CIF: 4426344

imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sprijinul populaţiei refugiate şi pentru gestionarea situaţiei de criză din domeniul imigraţiei.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

Art. 3. - În anul 2015, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate cu cantităţile prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita sumei de 988,9 mii lei, inclusiv taxa pe valoare adăugată.

Art. 4. - Cheltuielile de transport, precum şi alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumei de 22 mii lei.

Art. 5. - Ajutorul umanitar extern de urgenţă prevăzut în anexă se preia de la unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se predă la destinaţie reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. - Autorităţile române, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, vor întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea procentuală de către Comisia Europeană a cheltuielilor de transport extern efectuate de România, ocazionate de îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Florea Oprea,

subsecretar de stat

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Pan-Cornel Baranga

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 830.

 

ANEXĂ

 

Lista produselor acordate de către România ca ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

Valoarea (mii lei)

1.

Paturi pliante

buc.

500,00

195,3

2.

Saltele

buc.

500,00

105,4

3.

Pături

buc.

1.000,00

93,0

4.

Cearşafuri

buc.

2.000,00

111,6

5.

Feţe de pernă

buc.

1.000,00

18,6

6.

Saci de dormit

buc.

2,500,00

465,0

TOTAL:

 

 

988,9

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (8) teza a două din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            Prezentul ordin instituie criteriile în funcţie de care se stabileşte importanţa pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil şi migraţie a României, procentele şi modalitatea lor de aplicare în vederea majorării peste 95% â contribuţiei financiare nerambursabile din valoarea totală a bugetului proiectelor de grant care se atribuie în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare Programul naţional FAMI, cu sume suplimentare de la bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

(1) Prezentul ordin utilizează termeni şi expresii având semnificaţia prevăzută în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 75/2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014- 2020.

(2) în sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) persoane de interes-străinii care fac obiectul unei decizii de returnare, străinii cărora li s-a acordat tolerarea pe teritoriul statului român, străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România, dar care se află în nevoie de protecţie internaţională, solicitanţii unei forme de protecţie în România, beneficiarii unei forme de protecţie în România, străinii care au dobândit un drept de şedere în România care se încadrează în categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale;

b) asistenţă directă - acordarea în mod nemijlocit de servicii, bunuri sau sprijin financiar persoanelor de interes, în scopul asistării juridice, medicale, psihologice, sociale, inclusiv educaţionale;

c) acţiune - măsură sau grup de măsuri care se încadrează în prevederile art. 5-13 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2QQ8/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului.

 

ARTICOLUL 3

Criteriile pentru majorarea contribuţiei financiare nerambursabile

 

Contribuţia financiară nerambursabilă la proiectele de grant poate fi majorată până la procentajul maxim stabilit la art. 4, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

a) acţiunea se încadrează în unul dintre următoarele domenii de activitate:

(i) acordarea de asistenţă directă persoanelor de interes;

(ii) relocarea în România a persoanelor în nevoie de protecţie din ţări terţe sau state membre ale Uniunii Europene;

(iii) repatrierea voluntară umanitară asistată şi reintegrare în ţările de origine a străinilor;

b) acţiunea vizată prin implementarea proiectului este prevăzută ca prioritate în documentele programatice naţionale şi/sau ale Uniunii Europene în domeniile azil, migraţie şi integrare a străinilor;

c) există fonduri disponibile în bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru cofinanţare.

 

ARTICOLUL 4

Procentajele de majorare a contribuţiei financiare nerambursabile

 

În cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 3, majorarea procentelor contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant se stabileşte astfel:

a) 100% din valoarea bugetului proiectului, în cazul proiectelor care:

(i) cuprind în exclusivitate activităţi de relocare în România a persoanelor în nevoie de protecţie din ţări terţe şi/sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv măsuri administrative premergătoare transferului, examinări medicale, asistenţă anterioară transferului în România, transportul din ţara de azil/ţara de origine în România şi pe teritoriul naţional, asistenţă pe timpul transferului, asistenţă după sosirea în România pe o perioadă maximă de B0 de zile;

(ii) cuprind activităţi de repatriere voluntară umanitară asistată şi reintegrare în ţările de origine a străinilor, respectiv identificarea şi consilierea persoanelor de interes, acordarea de asistenţă directă specifică premergătoare repatrierii, inclusiv cursuri vocaţionale, asistenţă pe timpul derulării repatrierii efective în ţara de origine, asistenţă directă după sosirea în ţara de origine, măsuri specifice de sprijinire a reintegrării străinilor repatriaţi în ţările de origine;

b) 98% din valoarea bugetului proiectului, în cazul proiectelor care cuprind activităţi de asistenţă directă acordată persoanelor de interes, altele decât cele prevăzute la lit. a).

 

ARTICOLUL 5

Modalitatea de aplicare a majorării contribuţiei financiare nerambursabile

 

(1) Anual, până la data de 15 noiembrie, autoritatea delegată efectuează o analiză a situaţiei operaţionale în domeniul azilului şi migraţiei, prin prisma cerinţelor şi resurselor prevăzute în Programul naţional FAMI, pentru a evidenţia priorităţile de finanţare pentru anul calendaristic următor, inclusiv acţiunile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi care se încadrează în prevederile art. 4.

(2) Propunerile de majorare a contribuţiei vizează acţiunile pentru care vor fi atribuite proiecte de grant în cursul anului calendaristic următor, care se încadrează în situaţiile de la art. 4.

(3) Propunerea de majorare a contribuţiei financiare nerambursabile se formulează de către autoritatea delegată şi se avizează de către autoritatea responsabilă, pentru conformitate cu Programul naţional FAMI, şi de către autoritatea delegată financiară, pentru disponibilitatea fondurilor din bugetul Ministerului Afacerilor Interne,

 

ARTICOLUL 6

Dispoziţii finale

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Bucureşti, 2 octombrie 2015.

Nr. 127.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.737/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015, se stabileşte la suma de 360 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN R036TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti, cod: 010024.

Art. 2. - (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat.

(2) Din sumele încasate, o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

(3) Repartizarea sumelor între universităţi se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, însuşită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătăţii va încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii, respectiv universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2015.

Nr. 1.193.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 9.740/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2015, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, neonatologie, oncologie medicală, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie şi imagistică medicală.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2015.

Nr. 1.194.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 

Având în vedere prevederile art. 111 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Solicitantul finanţării din instrumente structurale are obligaţia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, odată cu cererea de finanţare, a declaraţiei pe propria răspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale, conform anexei nr. 1, declarând astfel că pentru achiziţiile din cadrul proiectului propus spre finanţare taxa pe valoare adăugată este nedeductibilă.

Art. 2. - (1) Beneficiarii de finanţare din instrumente structurale au obligaţia depunerii la autoritatea de management sau la organismul intermediar, odată cu cererea de rambursare, a declaraţiei pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale, conform anexei nr. 2.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Certificarea declaraţiei constă în emiterea unui certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 3. - Autorităţile de management asigură includerea anexelor nr. 1 şi 2 în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte active.

Art. 4. - Autorităţile de management sau organismele intermediare, după caz, verifică dacă declaraţia prevăzută la art. 2 alin. (1) este certificată conform art. 2 alin. (2), în contextul verificărilor prevăzute la art. 9 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007- 2013, în contextul verificărilor realizate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 940 din 30 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 23 septembrie 2015.

Nr. 2.690.

 

ANEXA Nr.1

 

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale

 

            A. Datele de identificare a persoanei juridice

 

 

 

 

 

 

Codul de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul

 

Localitatea

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Codul poştal

 

Sectorul

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Datele de identificare a proiectului

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Numele programului operaţional

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul major de intervenţie

 

 

 

 

 

 

 

Data depunerii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

C. ……………………………………. (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus,

la …………………………………… (numele autorităţii de management/organismului intermediar), din Programul operaţional ……………………………………,

în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;

[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;

 

D. …………………………………… (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la …………………………………… (numele autorităţii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că

pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

 

Nr. crt.

Obiectul achiziţiei

Scopul achiziţiei/

Activitatea prevăzută în cadrul proiectului1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

 

Numele şi prenumele*):

 

Semnătura

 

 

 

 

 

Funcţia

 

 

 

*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARAŢIE

privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din Instrumente structurale

 

            I 1) A. Datele de identificare a persoanei juridice

 

 

 

 

 

 

Codul de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul

 

Localitatea

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

Codul poştal

 

Sectorul

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Datele de identificare a proiectului

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Numele programului operaţional

 

 

 

 

 

 

 

Axa prioritară

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul major de intervenţie

 

 

 

 

 

 

 

Data depunerii proiectului

 

 

 

 

 

 

 

Cod SMIS proiect

 

 

 

 

 

 

 

C. ……………………………………. (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), beneficiar în cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/ Ordin de finanţare nr. Încheiat(ă) cu …………………………………………… (numele autorităţii de management/organismului intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

[ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după dată de 1 ianuarie 2016;

[ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după data de 1 ianuarie 2016;

 

1) Se va completa de către solicitant.

 

D. ……………………………………. (numele şi statutul juridic ale beneficiarului), beneficiar îh cadrul proiectului menţionat mai sus, Contract/Decizie/ Ordin de finanţare nr. ………………………….. încheiat(ă) cu …………………………………………… (numele autorităţii de management/organismului intermediar),  în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.

 

Nr. crt.

Nr. şi data facturii

Denumirea furnizorului/ prestatorului

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului

Valoarea facturii

Din care valoare TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele**):

 

Semnătura

 

 

 

 

 

Funcţia

 

 

 

II 2). E. Certificată de organul fiscal, în baza Certificatului nr. …………. din data de ………………

 

Numele şi prenumele**):

 

Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

 

Funcţia

 

 

 


*) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.

**) Se va completa de către reprezentantul legal al organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2) Se va completa de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 25 iunie 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. 16 alin. (2), în loc de: “În cazul în care obligaţia de înapoiere a copilului este executată de bunăvoie...” se va citi: În cazul în care obligaţia de înapoiere a copilului nu este executată de bunăvoie...”

 

În Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 17 [cu referire la norma de la art. 13 alin. (2) din legea de bază], în loc de: „În cazul în care obligaţia de înapoiere a copilului este executată de bunăvoie...”se va citi: „În cazul în care obligaţia de înapoiere a copilului nu este executată de bunăvoie...”.

 

În cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 3 la procedură, la nr. crt. 4, coloana “Factor de corecţie energie activă” (în cadrul formulei de calcul), în loc de: “+f “se va citi:

- în anexa nr. 4 la procedură, la nr. crt. 8, coloana “Factor de corecţie energie activă” (în cadrul formulei de calcul), în loc de: “+î”se va citi: “-1”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.