MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 793/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 793 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Luni, 26 octombrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

243. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport

 

773. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

 

880. - Hotărre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă n agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.321. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015

 

1.325. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi n relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse n Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă n Romnia şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.568. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMNIEI

 

33. - Circulară privind lansarea n circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate mplinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA

 

90. - Hotărre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia, aprobat prin Hotărrea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 74/2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu următorul cuprins:

281. oficial pentru recoltarea probelor de snge - ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale;.

2. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 41. - (1) Laboratorul de control doping este persoană juridică de drept public, independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă.

(2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărre a Guvernului.

3. La articolul 6, punctele 3, 4 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

3. răspunde de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor şi a procedurii de audiere;

4. elaborează şi actualizează planul de distribuire a testărilor doping, n conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;

.

17. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor prevăzute la art. 12 alin, (1);,

4. La articolul 6, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:

29. dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping ntreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

30. colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi alte persoane, atunci cnd este necesar şi aplicabil n desfăşurarea activităţilor anti-doping, n conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi legislaţia naţională n vigoare.

5. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte anual, prin decizie a Consiliului director, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

6. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 26. - Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping, precum şi de către personalul din cadrul Agenţiei mputernicit n acest sens de către preşedintele acesteia.

7. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

(2) Probele recoltate de la sportivi se află n proprietatea autorităţii de testare responsabile pentru respectiva şedinţă de recoltare a probelor,

(3) Autoritatea detestare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizaţie anti-doping, la cerere.

8. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Organizaţia anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabileşte laboratorul acreditat sau aprobat de Agenţia Mondială Anti-Doping pentru analiza probelor.

9. La articolul 28, alineatele (4), (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) nainte de informarea sportivului sau a persoanei, n cazul unei ncălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia, prin sistemul ADAMS şi prin consultarea cu Agenţia Mondială Anti-Doping şi alte organizaţii anti-doping, verifică dacă persoana n cauză a săvrşit o altă ncălcare a reglementărilor anti-doping.

(5) n situaţia n care verificarea nu evidenţiază una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia informează sportivul n cauză şi federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Romn, federaţia internaţională responsabilă şi Agenţia Mondială Anti-Doping asupra:

a) rezultatului constatat;

b) reglementărilor anti-doping ncălcate;

c) dreptului sportivului de a cere, n scris, n termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum şi perioada aleasă, iar dacă refuză şi pierde acest drept;

d) locului unde se desfăşoară analiza probei B, precum şi perioadele comunicate de laborator n acest sens;

e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A şi B;

f) dreptului sportivului de a accepta n scris suspendarea provizorie pnă la organizarea audierii, exceptnd situaţiile prevăzute la art. 351 alin. (1);

g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată;

h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunţa la audiere, fie n mod expres, fie cnd nu contestă acuzaţia Agenţiei referitoare la faptul că a avut loc o ncălcare a reglementărilor anti-doping, n termen de 10 zile de la primirea notificării.

.

(11) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, n cazul paşaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului internaţional pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevăzută n normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.

10. Articolul 323 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 323.- n baza prevederilor art. 24 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agenţia, n cazul efectuării de teste suplimentare, şi organizatorul competiţiei internaţionale, n cazul n care se solicită unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare.

11. La articolul 325, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Procedura de gestionare a nerespectării reglementărilor n vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping n afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate şi contestarea deciziilor Agenţiei emise cu privire la acestea se stabileşte prin normele metodologice prevăzute la alin. (2).

12. La articolul 33 alineatul (2), litera i) se abrogă.

13. La articolul 351, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 351. - (1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substanţe nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie.

.

(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie n cazul unei substanţe specifice,

14. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) n termen de 20 de zile de la pronunţarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 49, sau de la data la care s-a renunţat la procedura de apel sau s-a renunţat la audiere, n conformitate cu art. 28 alin. (5) lit. h), Agenţia trebuie să facă publică decizia.

15. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

(3) n situaţia n care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative n legătură cu ncălcările prevăzute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiţii nu vor fi descalificate dect dacă rezultatele Sportivului n competiţie, alta dect cea n care s-a produs ncălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de ncălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2).

(4) O ncălcare a reglementărilor anti-doping ntr-un sport individual, survenită n timpul unei testări n competiţie, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obţinute n acea competiţie, cu toate consecinţele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.

(5) n plus faţă de descalificarea automată a rezultatelor obţinute n competiţia n cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obţinute de sportiv ncepnd cu data prelevării probei pozitive sau cu data săvrşirii oricărei altei ncălcări a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) şi pnă la data nceperii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecinţele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii, cu excepţia cazului n care principiul echităţii va impune o altă soluţionare.

16. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru ncălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioadă minimă de un an, n funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului.

17. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Individualizarea sancţiunii suspendării din activitatea sportivă cuprinsă ntre un an şi 2 ani nu se aplică sportivilor cu un istoric de modificare a informaţiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară a sportivului care generează o suspiciune gravă de ncercare a evitării procedurii de testare.

18. La articolul 39, după alineatul (6) sa introduce un nou alineat alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) ncălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) şi h), care pot constitui şi ncălcări ale unor alte reglementări legale n vigoare, este raportată autorităţilor profesionale şi judiciare competente.

19. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) n condiţiile n care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competiţionale obţinute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate.

20. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Decizia cu privire la ncălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este adoptată de organizaţia anti-doping a cărei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare.

21. La articolul 42, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) n situaţia n care decizia adoptată potrivit alin. (41) stabileşte că s-a produs o ncălcare a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicată iniţial va ncepe să curgă din nou de la data ncălcării interdicţiei.

22. La articolul 42, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) Dispoziţiile art. 39 alin, (5) sunt aplicabile şi personalului asistent al sportivului care ajută sportivul să ncalce interdicţia de participare pe timpul perioadei de suspendare, n oricare dintre modalităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sancţiunea se aplică de organizaţia anti-doping care are n jurisdicţia sa personalul asistent al sportivului.

23. La articolul 42, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Perioada de suspendare acordată n condiţiile alin. (5) şi (51) poate fi redusă n funcţie de gradul de vinovăţie şi de alte circumstanţe privitoare la caz.

24. Articolul 477 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 477. - (1) n situaţia n care un sportiv sau o altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului dovedeşte că are dreptul la reducerea unei sancţiuni, fiindu-i incidente dispoziţiile art. 47, 471, art. 472 alin. (2), art. 473 şi art. 474 alin. (1), nainte de aplicarea reducerii sau ngheţării sancţiunii, perioada de suspendare aplicabilă va fi determinată conform art. 38, 39, 47 şi 471.

(2) Perioada de suspendare poate fi redusă sau ngheţată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă.

25. Articolul 478 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 478. - Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendări, pe o perioadă de 4 ani, pentru ncălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c), dacă admite imediat ncălcarea reglementărilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare pnă la un maximum de 2 ani, n funcţie de gradul de vinovăţie, cu ncuviinţarea Agenţiei Mondiale Anti-Doping.

26. La articolul 49, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) deciziile luate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (41), (5) si (6);-

27. La articolul 49, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionării cazurilor de ncălcări ale reglementărilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a interveniţii prescripţiei.

28. La titlul II, titlul capitolului XIII se abrogă.

29. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 50. - (1) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate n legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel, n termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:

.

(2) Deciziile prevăzute la art. 49 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumită n continuare CAS, n termen de 7 zile de la data comunicării, numai de către organizaţiile anti-doping ntre care s-a ivit disputa cu privire la răspunderea privind gestionarea rezultatelor testării doping.

30. La articolul 50, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Organizaţiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispoziţiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, n termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet n baza căruia s-a emis decizia.

31. La articolul 502, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 502. - (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entităţile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. c) şi f), n termen de 21 de zile de la data comunicării.

32. Articolul 503 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 503. - (1) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 49 lit. a)-g) şi i)-l), luate n legătură cu sportivul de nivel internaţional sau altă persoană, pot fi contestate exclusiv la CAS, n termen de 21 de zile de la data comunicării, de către:

a) sportivul de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;

b) Structura sportivă căreia i aparţine sportivul;

c) federaţia internaţională responsabilă, Comitetul Olimpic Internaţional, Comitetul Paralimpic Internaţional;

d) organizaţia anti-doping a ţării de domiciliu al persoanei/sportivului;

e) Agenţia.

(2) Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel mpotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) exclusiv la CAS, n termen de 21 de zile de la ultima zi n care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau n termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat.

33. După articolul 507 se introduc două noi articole, articolele 508 şi 509, cu următorul cuprins:

Art. 508. - Comisia de apel soluţionează cauza sub toate aspectele şi nu se limitează la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanţă.

Art. 509. - (1) Atunci cnd Agenţia Mondială Anti-Doping are dreptul de a contesta şi nicio altă parte nu a formulat contestaţie mpotriva deciziilor prevăzute la art. 49 lit. a)-d), f)-h) şi i)-I) n cadrul procedurii organizaţiei anti-doping potrivit art. 50 alin. (1), Agenţia Mondială Anti-Doping poate face apel mpotriva unei astfel de decizii direct la CAS.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de către Agenţia Mondială Anti-Doping la Comisia de apel.

34. naintea articolului 51 se introduce capitolul XIIP, cu următoarea denumire:

CAPITOLUL XIII1

Obligaţiile structurilor sportive naţionale şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Romn

35. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

Art. 511. - (1) Federaţiile sportive naţionale, precum şi orice alt organizator al unei competiţii au obligaţia de a desemna o persoană care să asigure:

a) spaţiul necesar pentru organizarea staţiei de control doping potrivit art. 25 alin. (2);

b) hidratarea sportivilor n staţia de control doping, potrivit Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), n cazul competiţiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfăşoară pe parcursul mai multor etape, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă

36. La articolul 522, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 522. - (1) n vederea protejării sănătăţii sportivilor şi a prevenirii dopajului n sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi ligile profesioniste au obligaţia să şi prevadă n bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor, precum şi educării acestora.

.

(3) n vederea protejării sănătăţii sportivilor şi prevenirii dopajului n sport, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive, ligile profesioniste şi personalul asistent al sportivilor au obligaţia să desfăşoare programe de educaţie anti-doping.

37. La articolul 525, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,,(21) Nerespectarea prevederilor art. 511 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

38. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 74. - (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ofiţerii de control doping, personalul Agenţiei mputernicit să efectueze testări doping şi personalul Laboratorului de control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată ndeplinirea ori omisiunea ndeplinirii de către aceştia, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt n legătură cu exercitarea, n condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin acestora.

39. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 83, cu următorul cuprins:

Art. 83. - Ordinea rambursării sumelor legate de hotărrile CAS şi a premiilor n bani retrase va fi următoarea:

a) plata sumelor acordate prin hotărrile CAS:

b) realocarea n beneficiul altor sportivi a premiilor n bani retrase, dacă se prevede astfel n regulamentul federaţiei internaţionale de specialitate;

c) rambursarea costurilor suportate de organizaţia anti-doping care a efectuat gestionarea rezultatelor n cazul respectiv.

40. Anexa se abrogă.

Art. II. - n tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma Direcţia cercetare şi laborator control doping se nlocuieşte cu sintagma Laboratorul de control doping. n tot cuprinsul actului normativ, cuvntul antidoping se nlocuieşte cu cuvntul anti-doping.

Art. III. - Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport, republicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 243.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport

n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romniei, republicată,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului n sport şi se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 octombrie 2015.

Nr. 773.

 

HOTĂRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

GUVERNUL ROMNIEI

HOTĂRRE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind scheme de ajutor de stat care se acordă n agricultură

n temeiul art. 108 din Constituţia Romniei, republicată,

 

Guvernul Romniei adoptă prezenta hotărre.

 

Art. I. - Hotărrea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată n agricultură, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate n agricultură n sectoarele vegetal, zootehnic şi mbunătăţiri funciare este de 99,498 lei/1.000 litri.

(3) n anul 2015, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută n anexa nr. 1 la titlul VII Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(31) n anul 2016, diferenţa dintre rata accizei standard prevăzută n coloana 3 din anexa nr. 1 la titlul VIII Accize Ş> alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

(32) n perioada 2017-2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut n coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2)-(4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alienate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

(21) Cererea va fi nsoţită de originalul sau copia adeverinţei prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică n agricultură n perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şt alte forme de asociere n agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute n Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, emise de primărie conform nscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informaţii privind suprafeţele şi culturile prevăzute n cererea de plată unică pe suprafaţă depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi pe care solicitantul le exploatează pnă la sfrşitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, n cadrul schemelor de plăţi pe suprafaţă, n cursul anului de cerere.

(22) n situaţia n care solicitantul a depus adeverinţa emisă de primărie odată cu cererea de plată unică pe suprafaţă şi aceasta cuprinde datele prevăzute la alin. (21), adeverinţa şi păstrează valabilitatea

(23) n situaţia exploatării n cursul anului de cerere şi a altor suprafeţe şi culturi, altele dect cele prevăzute la alin. (21), solicitantul are obligaţia să depună o adeverinţă emisă de primărie, n original sau n copie, conform nscrisurilor din Registrul agricol, care cuprinde informaţii privind suprafeţele şi culturile n cauză.

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 8. - Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene/locale, după caz, care se depun pnă la finele lunii următoare perioadei pentru care se solicită rambursarea, nsoţite de o situaţie centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate n perioada respectivă, precum şi de copii ale documentelor fiscale de vnzare a motorinei, emise de furnizori pe numele beneficiarilor.

5. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, n limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat, precum şi valoarea acestuia şi ntocmesc situaţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ntocmeşte şi transmite trimestrial la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aferente cantităţilor de motorină determinate la plată.

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.334.037,25 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat n anul 2015 este de 270,697,250 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, n limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

Art. II. - Hotărrea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat n sectorul creşterii animalelor, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Art. 18. - Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 759.250 mii lei, din care 238.202,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 521.047,15 mii lei pentru speciile ovine şi caprine.

2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat n anul 2015 este de maximum 25.000 mii lei, din care 15.702,85 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 9.297,15 mii lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, n limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 octombrie 2015.

Nr. 880.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015

 

Văznd Referatul de aprobare nr. NB 10.655/2015 al Serviciului de medicină de urgenţă,

avnd n vedere prevederile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, republicată, n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015, publicat P Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 120 din 16 februarie 2015, se modifică şi se nlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 octombrie 2015.

Nr. 1.321.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 78/2015)

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma aprobată

- mii lei -

1

Alba

15.364,00

2

Arad

13.112,00

3

Argeş

24.351,00

4

Bacău

20.272,00

5

Bihor

28.316,00

6

Bistriţa-Năsăud

9.781,00

7

Botoşani

14.083,00

8

Braşov

17.628,20

9

Brăila

13.990,00

10

Buzău

14.846,00

11

Caraş-Severin

13.489,00

12

Călăraşi

12.528,50

13

Cluj

24.487,00

14

Constanţa

26.016,00

15

Covasna

7.958,00

16

Dmboviţa

14.789,00

17

Dolj

20.998,00

18

Galaţi

16.696,00

19

Giurgiu

11.751,50

20

Gorj

13.951,00

21

Harghita

16.927,00

22

Hunedoara

17.991,00

23

Ialomiţa

11.690,00

24

Iaşi

33.019,00

25

Maramureş

15.107,00

26

Mehedinţi

12.842,00

27

Mureş

17.977,00

28

Neamţ

21.166,00

29

Olt

19.140,00

30

Prahova

22.908,80

31

Satu Mare

12.580,00

32

Sălaj

11.751,00

33

Sibiu

11.117,00

34

Suceava

21.262,00

35

Teleorman

16.697,00

36

Timiş

31.722,00

37

Tulcea

12.548,50

38

Vaslui

17.084,00

39

Vlcea

16.933,00

40

Vrancea

15.640,00

41

Bucureşti - Ilfov

63.972,00

 

Total judeţe

754.481,50

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi n relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse n Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă n Romnia şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văznd Referatul de aprobare nr. N.B. 10.869/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

avnd n vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, republicată,

ţinnd cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - n anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi n relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse n Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă n Romnia şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.236 se introduc 17 noi poziţii, poziţiile nr. 5.237-5.253 cuprinse n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 octombrie 2015.

Nr. 1.325.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă n Romnia

 

Nr. crt.

Cod CNPM

cod_cim

obs

Denumire produs

forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_

frm

statut_

anm

stare

Preţ

producător

(lei)

Preţ

ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA

(lei)

Observaţi

5237

ARIGLE0016

W61843003

 

ARIPIPRAZOL GLENMARK

10 mg

COMPR.

10 mg

GLENMARK PHARMACEUTIC ALS SRO - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate

(3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5238

ARIGLE0024

W61844003

 

ARIPIPRAZOL GLENMARK

15 mg

COMPR.

15 mg

GLENMARK PHARMACEUTIC ALS SRO - REPUBLICA CEHĂ

ARIPIPRAZOLUM

Cutie x blistere OPA- AI-PVC/AI x 28 comprimate

(3 ani)

N05AX12

MG

generic

 

155,62

171,18

208,98

 

5239

ASPMED0068

W10506001

 

ASPARAGINASE 10000 MEDAC

LIOF. PT. SOL

INJ./PERF.

10000 ui

MEDAC

GESELLSCAFT FURKLINISCHE SPEZIALPRA PARATE - GERMANIA

ASPARAGINAZUM

Cutie x 1 flacon din sticlă x 10000 UI liofilizat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

(3 ani)

L01XX02

Ml

generic

 

300,17

330,17

398,04

 

5240

BIMROM0020

W61822003

 

BIMAGAN

0,1 mg/ml

PIC. OFT., SOL.

0.1 mg/ml

ROMPHARM COMPANY SRL - ROMNIA

BIMATOPROSTUM

Cutie x 1 flacon din PEID cu picurător din PEJD şi capac verde-albăstrui din PEID x 3 ml picături oftalmice, soluţie (30 tuni - după ambalarea pentru comercializare, după prima deschidere a flaconului -

4 săptămni)

S01EE03

MG

generic

 

34,18

38,97

50,97

 

5241

BRUBGP0017

W61948001

 

BRUFEN PLUS

400 mg/30 mg

COMPR.

FILM.

400 mg/30 mg

BGP PRODUCTS AB-SUEDIA

COMBINAŢII (IBUPROFENUM + CODEINUM)

Cutie cu blistere AI/PVDC-PVC/

PVDC x 30 comprimate filmate (3 ani)

N02AA59

Ml

generic

 

19,88

22,66

30,63

 

5242

COPTEV0035

W61550002

 

COPAXONE 20

mg/ml

SOL. INJ. N

SERINGĂ

PREUM-

PLUTĂ

20 mg/ml

TEVA PHARMACEUTIC ALS SRL

ROMNIA

GLATIRAMER

ACETAT

Cutie x 28 seringi preumplute care conţin soluţie injectabilă

(2 ani)

L03AX13

Ml

inovativ

 

2.542,22

2.572,22

2.841,87

 

5243

ENATER0091

W62035(01

 

ENALAPRIL TERAPIA 10 mg

COMPR.

10 mg

TERAPIA SA - ROMNIA

ENALAPRILUM

Cutie x 2 blistere AI/PVC x 10 comprimate (2 ani)

C09AA02

MG

generic

 

2,59

2,95

3,99

 

5244

ENATER0104

W62036(01

 

ENALAPRIL TERAPIA 20 mg

COMPR.

20 mg

TERAPIA SA - ROMNIA

ENALAPRILUM

Cutie x 2 blistere AI/PVC x 10 comprimate (2 ani)

C09AA02

MG

generic

 

4,29

4,89

6,61

 

5245

ENATER0083

W62034(01

 

ENALAPRIL TERAPIA 5 mg

COMPR.

5 mg

TERAPIA SA- ROMNIA

ENALAPRILUM

Cutie x 2 blistere AI/PVC x 10 comprimate (2 ani)

C09AA02

MG

generic

 

1,21

1,38

1,86

 

5246

HUMLAB0052

W57187(01

 

HUMEX

EXPECTORANT PENTRU COPII

SIROP

100 mg/ 5 ml

LAB. URGO FRANŢA

CARBOCISTEINUM

Cutie x 1 flacon x 125 ml sirop + măsură dozatoare gradată la 5 ml (3 ani)

R05CB03

MG

generic

 

4,02

4,58

6,19

 

5247

HUMLAB0078

W58834(01

 

HUMISEC pentru adulţi 20 mg/15 ml

SIROP

20 mg/ 15 ml

LAB. URGO SA - FRANŢA

DEXTROMETHORPH

ANUM

Cutie x 1 flacon x 200 ml sirop + 1 măsură dozatoare din polipropilenă (3 ani)

R05DA09

MG

generic

 

7,02

8,01

10,82

 

5248

HUMLAB0060

W58836(01

 

HUMISEC pentru copii

5 mg/5 ml

SIROP

5 mg/5 ml

LAB. URGO SA - FRANŢA

DEXTROMETHORPH

ANUM

Cutie x 1 flacon x 125 ml sirop +

1 măsură dozatoare pentru măsurarea volumelor 2,5 ml,

5 ml, 7,5 ml, 15 ml (3 ani)

R05DA09

MG

generic

 

5,49

6,26

8,46

 

5249

LININF0016

W61756(02

 

LINEZOLID INFOMED 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

INFOMED FLUIDS SRL-ROMNIA

LINEZOLIDUM

10 pungi din poliolefină multistratificată, fără latex, prevăzuta cu un tub conector cu deschidere prin răsucire, sigilată ntr-o folie laminată protectoare x 300 ml soluţie perfuzabilă (2 ani - după ambalare; după deschidere - imediat)

J01XX08

MG

generic

 

1.058

1.088

1.224,07

 

5250

MALCNU0018

W54012001

 

MALARONE

250 mg +100 mg

COMPR.

250 mg + 100 mg

CN UNIFARM SA - ROMNIA

COMBINAŢII (ATOVAQUONUM + PROGUANIL

HYDROCHLORIDE)

Cutia x 12 comprimate

P01BB51

 

 

N

124,91

137,4

167,74

 

5251

PLACNU0012

W61958001

 

PLANTIGMIN FIOLE 0,5 mg/ml

SOL INJ.

0.5 mg/ml

CN UNIFARM SA - ROMNIA

NEOSTIGMINI

METILSULFAS

Cutie x 6 fiole x 1 ml soluţie injectabilă (2 ani)

N07AA01

 

 

N

4(44

5,06

6,84

 

5252

VAXSAN0016

W13413001

 

VAXIGRIP

SUSP. INJ.

 

SANOFI PASTEUR SA - FRANŢA

VACCIN GRIPAL INACTIVAT

Cutie x 1 seringă preumplută moniodoză x 0,5 ml suspensie injectabilă (1 an)

J07BB02

Ml

inovativ

 

17,81

20,3

27,44

 

5253

VESCNU0017

W62137001

 

VESANOID

10 mg

CAPS. MOI

10 mg

CN UNIFARM SA - ROMNIA

TRETINOINUM

Cutie x 100 capsule moi

L01XX14

 

 

N

914,09

944,09

1.067,21

 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 

Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 104.926/AC din 29 septembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinnd seama de Avizul Academiei Romne nr. 3.746/CJ din 16 iulie 2015,

lund n considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinnd cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti n perimetrul ROSCI 0122 Munţii Făgăraş, după cum urmează:

a) Eudontomyzon mariae (cicar) - 25 de exemplare;

b) Barbus meridionalis - 25 de exemplare;

c) Gobio uranoscopus (petroc) - 25 de exemplare;

d) Cotus gobio - 25 de exemplare.

Art. 2. - n vederea capturării speciilor de peşti prevăzute la art. 1 se vor utiliza agregat electronarcoză şi unelte de pescuit clasice.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării n vigoare a prezentului ordin pnă la 30 decembrie 2015.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Societatea Ecologică pentru Studierea şi Protejarea Florei şi Faunei Sălbatice AQUATERRA, filiala laşi, n cadrul proiectului LIFE11/NAT/R0823 Reconstrucţia ecologică a habitatelor forestiere şi acvatice din cuprinsul cursului superior al Văii Dmboviţa, Munţii Făgăraş.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) n termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute este prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, n maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia n baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul mputernicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 7 octombrie 2015.

Nr. 1.568.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute

 

- model

 

Solicitant ..

...

Specia pentru care s-a acordat derogarea

...

Numărul exemplarelor .

Stadiul de dezvoltare .

Starea exemplarelor nainte de prelevare

Starea exemplarelor după prelevare

Locul de prelevare .

...

Data prelevării

Mijloace, instalaţii şi metode avute n vedere

...

...

Stocarea şi destinaţia specimenelor 

...

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 n interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, n special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 n interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 n scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare n acest scop

 Pentru a permite, n condiţii strict controlate, ntr-o manieră selectivă şi ntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor n conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ..

Semnătura 

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea n circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate mplinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitită Constantinescu

 

Art. 1. - n conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a Romniei, ncepnd cu data de 19 octombrie 2015, Banca Naţională a Romniei va lansa n circuitul numismatic o monedă din argint dedicată mplinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală 10 lei

Metal argint

Titlu 999%o

Formă rotundă

Diametru 37 mm

Greutate 31,103 g

Calitate proof

Cant zimţat

Aversul monedei prezintă Palatul Nou al Băncii Naţionale a Romniei, inscripţia n arc de cerc ROMANIA, stema Romniei, valoarea nominală 10 LEI şi anul de emisiune 2015.

Reversul monedei redă portretul guvernatorului Mitiţă Constantinescu, inscripţia n arc de cerc MITITA CONSTANTINESCU şi anii ntre care a trăit 1890, 1946.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate n capsule de metacrilat transparent, vor fi nsoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate n limbile romnă, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a Romniei şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate mplinirii a 125 de ani de la naşterea lui Mitiţă Constantinescu au putere circulatorie pe teritoriul Romniei.

Art. 5. - Punerea n circulaţie, n scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a Romniei.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Romniei,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 13 octombrie 2015.

Nr. 33.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA

 

HOTĂRRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia, aprobat prin Hotărrea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 74/2013

 

Avnd n vedere adresele Consiliului de disciplină nr. 36 din 10 septembrie 2015 şi nr. 24 din 21 mai 2015, nregistrate la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Romnia cu nr. 4.326 din 10 septembrie 2015, respectiv nr. 2.609 din 22 mai 2015, prin care s-au naintat propuneri privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină,

n urma discuţiilor care au avut loc n şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia din data de 18 septembrie 2015, la care a participat şi doamna Mirela Moise, preşedintele Consiliului de disciplină,

lund n considerare prevederile Hotărrii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 74/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia,

n conformitate cu dispoziţiile art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, n temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia, aprobat prin Hotărrea Congresului Notarilor Publici din Romnia nr. 10/2014,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia adoptă prezenta hotărre.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia, aprobat prin Hotărrea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 74/2013, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 530 din 22 august 2013, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărre.

Art. II. - Prezenta hotărre se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, şi intră n vigoare la data publicării.

Art. III. - Prezenta hotărre se comunică att Consiliului de disciplină, ct şi Camerelor Notarilor Publici, n vederea ndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Art. IV. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia vor urmări ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentei hotărri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015,

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

1. La articolul 13 alineatul (2), a cincea liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

- predă corespondenţa Consiliului de disciplina pentru expediere;.

2. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Exercitarea acţiunii disciplinare ntrerupe cursul prescripţiei răspunderii disciplinare.

3. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 30. - (1) Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se face prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, n plic nchis, simplu.

4. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 66. - (1) Toate hotărrile Consiliului de disciplină se comunică din oficiu părţilor, n copie conformă cu originalul.

(2) n vederea punerii n executare a hotărrilor rămase definitive, Consiliul de disciplină va comunica aceste hotărri, n copie conformă cu originalul, şi Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

5. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Domnule Preşedinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia,

 

. n calitate de ministru al justiţiei, reprezentat de numitul ., n baza ./.,

n calitate de preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia, reprezentat de . n baza ./Colegiul director al Camerei Notarilor Publici cu sediul n reprezentat de . n baza .

n temeiul art. 74 alin. (1) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, formulăm prezenta

 

ACŢIUNE DISCIPLINARĂ

 

mpotriva notarului public ., cu sediul biroului n . prin care solicităm aplicarea sancţiunii disciplinare . prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. din Legea nr. 36/1995, republicată, pentru săvrşirea următoarei fapte la data de (descrierea faptei)

Apreciem că prin fapta săvrşită notarul public a ncălcat următoarele prevederi legale: ., fiind ntrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 73 lit. .. din Legea nr. 36/1995, republicată.

Am luat cunoştinţă de săvrşirea acestei fapte la data de ca urmare a , conform (vor fi indicate modalitatea prin care s-a luat cunoştinţă despre săvrşirea faptei şi

proba care atestă data indicată, pentru respectarea art. 74 alin. (5), respectiv art. 74 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată).

Cercetarea prealabilă a faptei pentru care solicităm aplicarea sancţiunii disciplinare a fost efectuată la data de , aşa cum rezultă din următoarele nscrisuri anexate prezentei acţiuni:

- actul de control (dispus de entitatea care formulează acţiunea ca urmare a sesizării sau din oficiu) şi referatul cu propunerile echipei de control, după caz;

- nota explicativă a notarului public;

- nscrisurile doveditoare ale efectuării cercetării prealabile (cum ar fi: dovada citării notarului public

cercetat, dovada prezentării nvinuirii, procesul-verbal n care au fost consemnate susţinerile notarului public şi s-a hotărt intentarea acţiunii disciplinare, nscrisurile prezentate de persoana care a sesizat petentului săvrşirea faptelor şi nscrisurile prezentate de notarul public n apărarea sa, nscrisurile din care rezultă verificarea apărărilor formulate de notarul public) etc.

n cazul n care notarul public cercetat disciplinar nu s-a prezentat n vederea efectuării cercetării prealabile, se va menţiona această mprejurare n cuprinsul acţiunii şi se va anexa convocarea scrisă cuprinznd obiectul, data, ora şi locul unde trebuia să aibă loc cercetarea prealabilă, nsoţită de dovada comunicării către notarul public, cu menţiunea că neprezentarea nu mpiedică finalizarea cercetării.

Prezenta acţiune a fost redactată n două exemplare, din care un exemplar mpreună cu copii ale nscrisurilor mai sus menţionate urmează să fie comunicate notarului public cercetat disciplinar.

 

Semnătura

 

NOTĂ:

Conform art. 74 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, acţiunea disciplinară poate fi exercitată n termen de 6 luni de la data luării la cunoştinţă a săvrşirii abaterii, dar nu mai trziu de 3 ani de la data săvrşirii acesteia.

6. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Domnule Preşedinte al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia,

 

Ministerul Justiţiei, cu sediul n ., reprezentat de ., n baza /Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Romnia, cu sediul n ., reprezentată de ., n baza n temeiul art. 75 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

formulăm prezenta cerere, prin care solicităm să constataţi dacă notarul public ., numit prin Ordinul nr. , cu sediul biroului n ., ndeplineşte sau nu ndeplineşte condiţia de bună reputaţie prevăzută de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, ca urmare a săvrşirii următoarelor fapte: . (descrierea faptelor).

Menţionăm că sesizarea despre săvrşirea acestor fapte a fost făcută din oficiu/de: ministrul justiţiei/preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romnia/Colegiul director al Camerei Notarilor Publici . conform nscrisului din data de

Verificarea faptelor sesizate s-a făcut conform raportului de inspecţie ntocmit la data de de numiţii . (funcţia sau calitatea n cadrul entităţii petente) şi comunicat notarului public la data de

Anexăm raportul de inspecţie şi obiecţiunile formulate de notarul public (după caz).

Prezenta cerere a fost redactată n două exemplare, din care un exemplar mpreună cu copii ale nscrisurilor mai sus menţionate urmează să fie comunicate notarului public.

 

Semnătura


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.