MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 662/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 662         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

681. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

1

63141

8.28.01

FORAJ A. CIUREA

 

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -;

Nr: -; INHGA

68.036

2

63749

8.03.01

BH Prut cu toţi afluenţii de ord. 1-VI

Lungime cursuri de apă codificate = 1.794 km

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DA Prut

21.488.745

3

63750

8.03.01

BH Siret - subbazinul Bârlad

Lungime cursuri de apă codificate = 413 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr:-; DA Prut

11.238.222

4

63789

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral DA Prut

217 borne

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr:-; DA Prut

31.255

5

63804

8.03.03

Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din BH Prut

5 acumulări permanenta, suprafNNR = 991 ha

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DA Prut

25.351.587

6

63987

8.03.11

Foraje DA Prut

44 foraje de studiu

Ţara; România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DA Prut

35.460

7

63988

8.03.11

Foraje DA Prut

Nr. foraje = 25;

Suprafaţă ocupata de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr: -; DA Prut

448.513

8

63991

8.03.11

Foraje DA Prut

Nr. foraje = 59;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr; -; DA Prut

1.906.890

9

64009

8.16.01

Staţii de pompare DA Prut

2 sp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr: -; DAP

16.337.431

10

64240

8.17,02

Baraj acumulare Pereschiv

Volum total = 16,6 mil. mc,

Vaten. = 9,55 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Podu Turcului; -;

Nr: -; DAP

17.202.842

11

64241

8.17.02

Acumularea Antoheşti

Volum total = 0,94 mil. mc,

Vaten = 0,54 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Antoheşti; -;

Nr: -; Bacău

3.234.061

12

64242

8.17.02

Acumularea Cătămăreşti

Volum total = 17,95 mil. mc,

Vaten = 9,87 mil. mc,

Stotală = 1724800 mp,

CF nr. 52103, UAT Mihai Eminescu

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mihai Eminescu; -;

Nr: -; Botoşani

11.329.446

13

64243

8.17.02

Acumularea nepermanentă Câmpeni

Volum total = 11,2 mil. mc,

Vaten = 11,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Câmpeni; -;

Nr; -; Botoşani

6.171.657

14

64244

8.17.02

Acumularea Cal Alb

Volum total = 16,28 mil. mc,

Vaten = 10,15 mil. mc,

Stotală = 2116767 mp,

CF nr. 50273, UAT Hudeşti

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Hudeşti; -;

Nr: -; Botoşani

8.950.227

15

64245

8.17.02

Acumularea Mileanca

Suprafaţă la NNR = mc;

Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc;

Suprafaţă expropriată = mp;

CF = 50189, UAT Mileanca,

Steren = 90984 mp,

CF nr. 50190, UAT Mileanca,

Sconstr_C1-baraj = 5734 mp,

Sconstr_C2-golire_fund =447 mp,

Sconstr_C3-d8Scăncător_ape_mari = 3801 mp,

Sconstr_C4-călugăr -18 mp,

Steren = 1374816 mp,

Stotală = 1465800 mp,

Vaten = 8,25 mil. mc,

Volum total = 14,35 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Mileanca; -;

Nr: -; DAP

12.686.290

16

64246

8.17.02

Acumularea Negreni

Volum total = 25,6 mil. mc,

Vaten = 15,3 mil. mc,

Statală = 3122000 mp,

St = 829300 mp,

CF nr. 50394, UAT Havarna;

St = 2292700 mp,

CF nr. 50140, UAT Ştiubeni

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Stiubieni; -;

Nr:-; DÂP

14.471.601

17

64247

8.17.02

Barajul Dracşani

Volum total = 33 mii. Mc

Vaten = 20.68 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Suliţa; -;

Nr: -; DAP

4.199.704

18

64248

8.17.02

Acumularea Ezer

Volum total = 14,1 mil. mc,

Vaten = 8,5 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi; -;

Nr: -; Botoşani

4.737.774

19

64249

8.17.03

Acumularea nepermanentă Lozova I

(Schela)

Volum total = 4,8 mil. mc,

Vaten = 4,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Schela: -;

Nr: -; Galaţi

1.694.713

20

64250

8.17,03

Acumularea nepermanentă Lozova II (Lupele)

Volum total = 3,2 mil. mc.

Vaten = 3.2 mii, mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Pechea; -;

Nr: -; Galaţi

1.319.253

21

64251

8.17.03

Barajul Mălină

Volum total = 1.25 mii. Mc

Vol aten = 1,25 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Şendreni; -;

Nr: -; Galaţi

1.323.515

22

64252

8.17,03

Acumularea nepermanentă Ijdileni

Volum total = 3,6 mil. mc,

Vaten = 3,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Scânteieşti; -;

Nr: -; Galaţi

2.581.656

23

64253

8.17.03

Acumularea nepermanentă Frumuşiţa

Volum total =1,15 mil. mc.

Vaten = 1,15 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Frumuşiţa; -;

Nr: -; Galaţi

2.153.560

24

64254

8.17,02

Acumularea Tansa Belceşti

Volum total = 27,12 mil. mc,

Vaten = 19,23 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Belceşti; -;

Nr: -; Iaşi

26.790.196

25

64255

8.17.02

Acumularea Podu Iloaiei

Volum total = 37,82 mil. mc,

Vaten = 27.2 mil. mc,

Stotală = 2348244 mp,

CF nr. 60934, UAT Podu Iloaiei

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

oraşul Podu Iloaiei; -;

Nr: -; Iaşi

15.272.490

26

64256

8.17.02

Acumularea Cucuteni

Volum total = 14,2 mil. mc,

Vaten = 7,85 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Leţcani; -;

Nr: -; Iaşi

5 012.736

27

64257

8.17.02

Acumularea Ezăreni

Volum total = 4,3 mil. mc,

Vaten = 3,52 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava; -;

Nr: -; Iaşi

1.459.056

28

64253

8.17.02

Acumularea Ciurbeşti

Volum total = 11,77 mil. mc,

Vaten = 6,98 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -;

Nr: -; Iaşi

2.556.773

29

64259

8.17.02

Barajul acumularea Aroneanu

Volum total = 7,25 mil. mc,

Vaten = 4,06 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Aroneanu; -;

Nr: -; DAP

1.810.389

30

64260

8.17.02

Acumularea Ciric III

Volum total = 2,6 mil. mc,

Vaten = 1,75 mil. mc,

Steren = 182242 mp,

Sconstr_C1-dig = 16475 mp,

Sconstr_C2-calugar = 59 mp,

Sconstr C3-deversor = 11107 mp,

CF nr. 146349, UAT Iaşi

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; -;

Nr: -; Iaşi

11.966.430

31

64261

8.17.03

Acumularea nepermanentă Ciurea

Volum total = 7,65 mil. mc,

Vaten = 7,65 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Ciurea; -;

Nr: -; Iaşi

9.650.147

32

64262

8.17.02

Acumularea Pârcovaci

Volum total = 8,75 mii. Mc

Vaten = 5,9 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr:-; Iaşi

78.804.566

33

64263

8.17.03

Acumularea Hălceni

Volum total = 42,8 mil. mc,

Vaten = 29,8 mil. mc,

Stotală = 3839420 mp,

St = 496678 mp,

CF nr. 60305, UAT Vlădeni,

St = 2261840 mp,

CF nr. 60258, UAT Gropniţa,

St =1080902 mp,

CF nr. 60114, UAT Şipote

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Vlădeni; -;

Nr: -; Iaşi

74.732.604

34

64264

8.17.03

Acumularea nepermanentă Vânători

Volum total = 3,7 mil. mc,

Vaten 3,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Vânători; -;

Nr; -; Iaşi

2.467.909

35

64265

8.17.03

Acumularea nepermanentă Cârlig

Volum total = 3,2 mil. mc,

Vaten = 3,2 mil. mc

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

satul Cârlig; -;

Nr: -; Iaşi

1.450.763

36

64266

8.17.02

Acumularea Sărea

Volum total = 23,3 mil. mc,

Vaten = 17,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul; Iaşi;

satul Sărea; -;

Nr: -; Iaşi

28.635.255

37

64267

8.17.02

Acumularea Rediu

Volum total = 1,0 mil. mc,

Vaten = 0,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Rediu; -;

Nr: -; Iaşi

7.851.434

38

64268

8.17.02

Acumularea Plopi

Volum total = 26,9 mii. Mc,

Vaten = 17,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi:

satul Munteni; -;

Nr: -; Iaşi

14.558.802

39

64269

8.17.03

Acumularea nepermanentă Barca

Volum total = 8.7 mil. mc,

Vaten 8,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul; Iaşi;

comuna Mogoşeşti; -;

Nr: -; Iaşi

7.035.238

40

64272

8.17.03

Acumularea nepermanentă Cornet

Volum total = 3,9 mil. mc,

Vaten = 3,9 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava; -;

Nr: -; Iaşi

4.898.014

41

64273

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder IV

Ldig = 4,82 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţigănaşi; -;

Nr; -; DAR

2 616.969

42

64274

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder V

Ldig = 1,54 km,

Vt = 2,57 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţigănaşi; -;

Nr: -; DÂP

3.156.993

43

64275

8.17.03

Amenajare râu Jijia la Ţigănaşi, polder VI

Ldig = 1,48 km,

Vtotal = 3,15 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţigănaşi; -;

Nr: -; DAP

3.855.078

44

64276

8.17.03

Polderul Vămăşoaia

Volum total = 0,31 mil. mc,

Vaten = 0,31 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi; -;

Nr: -; Iaşi

1.215.876

45

64277

8.17.02

Acumularea Tungujei

Volum total = 42 mil. mc,

Vaten = 24,85 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţibăneşti; -;

Nr: -; Iaşi

101.351.201

46

64278

8.17.02

Acumularea Crăieşti

Volum total = 1.975 mii. Mc,

Vaten = 0,98 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bozieni; -;

Nr: -; Neamţ

14.677.625

47

64279

8.17.03

Polderul Vultureşti

Volum total = 20 mil. mc,

Vaten = 20 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vultureşti; -;

Nr: -; Vaslui

12.757.694

48

64280

8.17.02

Acumularea Mânjeşti

Volum total = 38,78 mil. mc,

Vaten = 27,47 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Mânjeşti; -;

Nr: -; Vaslui

30.838.463

49

64281

8.17.02

Acumularea Roşieşti

Volum total = 1,1 mil. mc,

Vaten = 0,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -;

Nr:-; Vaslui

1.872.023

 

50

64282

8.17.02

Acumularea Puşcaşi

Suprafaţă la NNR = mc;

Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc;

Suprafaţă expropriata = mp;

CF = 70522, UAT Puşcaşi,

Steren = 34238 mp,

Sconstr_C1- cana_golire_fund = 1859 mp,

Sconstr C2-canal ape mari = 8130 mp,

CF nr. 70388, UAT Laza,

Steren = 1899987 mp,

Sconstr_C1-baraj = 72804 mp,

Sconstr_C2-turn_manevră = 36 mp,

Sconstr_C3- canal_golire_fund = 41 mp,

Stotală = 1934225 mp,

Vaten = 10, 77 mil. mc,

Volum total = 17,5 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Puşcaşi; -;

Nr:-; Vaslui

28.140.619

51

64283

8.17.02

Acumularea Soieşti

Suprafaţă la NNR = mc;

Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc;

Suprafaţă expropriată = mp;

CF = 70297, UAT Micleşti,

Steren = 981885 mp,

CF nr. 70237, UAT Soieşti,

Sconstr_C1- baraj = 95489 mp,

Sconstr_C2- turn_manevră = 60 mp,

Sconstr_C3-anexă = 26 mp,

Sconstr_C4- canal_golire_fund = 2480 mp,

Sconstr_C5- canal_ape_mari = 11152 mp,

Steren = 3450900 mp,

Stotală = 4432785 mp,

Vaten = 30,32 mil. mc,

Volum total = 46,89 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Soieşti; -;

Nr: -; Vaslui

25.443.716

52

64284

8.17.02

Acumularea Căzăneşti

Volum total = 21,2 mil. mc,

Vaten =14,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Căzăneşti; -;

Nr: -; Vaslui

21.137.077

53

64286

8.17.02

Acumularea Râpa Albastră

Volum total = 24,8 mil. mc,

Vaten = 14,67 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Zorleni; -;

Nr: - Vaslui

38.032.942

54

64287

8.17.02

Acumularea Cuibul Vulturilor

Volum total = 50,35 mil. mc,

Vaten = 27,73 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Ciocani; -;

Nr: -; Vaslui

61.387.120

55

64288

8.17.02

Acumularea Delea

Suprafaţă la NNR = mc;

Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc;

Suprafaţă expropriată = mp;

CF = 76656, UAT Vaslui,

Sconstr_C1-baraj = 20302 mp,

Sconstr_C2- turn_de_manevră = 10 mp,

Sconstr_C3- canal_golire_fund = 50 mp,

Sconstr_C4- canal_ape_mari = 1711 mp,

Steren = 84883 mp, Vaten = 1,92 mil. mc,

Volum total = 2,42 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui; -;

Nr:-; Vaslui

3.997.618

56

64471

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig Brateşul de Jos Ldig = 19600 m, h = 4 m;

Dig Vlădeşti, Ldig = 2500 m, h = 3,5 m;

Dig Brateşul de Sus Ldig - 34270 m, h = 4 m;

Dig compartimentare Sivita Ldig -1920 m, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr: -; DAP

15.662.395

57

64567

8.28.02

Posturi hidrometrice DA Prut

 

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DAP

187.473

58

64569

8.28.02

Instalaţii hidrometrice DA Prut (punţi hidrometrice)

 

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr: -; Iaşi

63.979

59

64588

8.16.07

Diguri de apărare BH Bârlad

Dig Drăgăneşti-Barcea,

L = 15800 m, h = 3 m;

Dig Tecuci, L = 14600 m, h = 3 m;

Dig lim. jud. - Tecuci L = 96450 m, h . 3 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr: -; Prut

10.711.965

60

64795

8.03.09

Regularizări DA Prut

Lungime = 118,4 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr: -; Iaşi

148.230.382

61

64796

8.03.09

Regularizări DA Prut

241,85 km

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DAP

26.977.797

62

64797

8.03.09

Regularizări DA Prut

Lungime = 45.770 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -;

Nr; -; Bacău

7.582.816

63

64799

8.03.09

Regularizări DA Prut

Lungime = 3,19 km

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -;

Nr: -; Neamţ

1 317.193

64

64800

8.03.09

Regularizări DA Prut

Lungime = 324.709

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr; -; Vaslui

25.570.747

65

64801

8.03.09

Regularizări DA Prut

Lungime = 10,1 km

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; -;-;

Nr: -; DAP

221.519

66

64808

8.03.09

Consolidări maluri albii

Lconsolidare = 16.096 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani; -;

Nr; --; DAP

15.523.932

67

64846

8.03.09

Consolidări mal DA Prut

Reabilitare Baranca II şi Oroftiana II, epiuri de piatră, lungime = 23850 m

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DAP

17.693.063

68

64847

8.03.09

Consolidări de mal DA Prut

I = 20640 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr; -; DAP

48.388.647

69

64849

8.03.09

Consolidări de albii DA Prut

Lungime = 12795 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr: -; Vaslui

1.334.472

70

65163

8.16.07

Diguri de apărare BH Prut

Dig r. Prut Albita-Falciu, Ldig = 67800 m, h = 3,5 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi; -;

Nr:-;DAP

11.104.888

71

65250

8.28.01

Cantonul Pereschiv

P,

Sconstr. = 182,75 mp,

Sdesf - 182,75 mp,

Stot - 2537,5 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Podu Turcului; -;

Nr: -; DAP

440.987

72

65251

8.28.01

Cantonul Plopana

Suprafaţă teren = 2365 mp;

Suprafaţă construită = 90 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 180 mp;

Tip clădire = P +1;

CF = 60334, CF nr. 60335, UAT Plopana;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Plopana; -;

Nr: -; Bacău

719.040

73

65252

8.28.01

Cantonul (SM) Onceşti

P+1,

Sconstr. = 63 mp,

Sdesf= 126 mp,

Stot = 5.860 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Onceşti; -;

Nr: -; Bacău

334.314

74

65253

8.28.01

Cantonul Cătămărăşti

Suprafaţă teren = 7700 mp;

Suprafaţă construită = S_C1-dispecerat = 168 mp,

S_C2-anexă = 218 mp,

S_C3-magazie = 333 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1-dispecerat = 168 mp,

S_C2-anexă = 218 mp,

S~C3-magazie = 333 mp;

Tip clădire = P;

CF = 51788, UAT Mihai Eminescu;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

satul Cătămăreşti; -;

Nr: -; Botoşani

145.311

75

65254

8.28.01

Cantonul Câmpeni

Suprafaţă teren = 3800 mp;

Suprafaţă construită = C1- canton = 100 mp,

C2-magazie = 201 mp;

Suprafaţă desfăşurată = C1- canton = 200 mp,

C2-magazie = 201 mp;

Tip clădire = P + 1;

CF = 50823, UAT Flămânzi;

Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Flămânzi; -;

Nr; -; Botoşani

136.933

76

65255

8.28.01

Cantonul Cal Alb

Suprafaţă teren = 2700 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 152 mp,

S_C2-magazie = 90 mp,

S_C3-beci = 5 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 152 mp,

S_C2-magazte = 90 mp,

S C3-beci = 5 mp;

Tip clădire = P; CF = 50205, UAT Hudeşti;

Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul; Botoşani;

comuna Hudeşti; -;

Nr: -; Botoşani

67.009

77

65256

8.28.01

Cantonul Mileanca

Suprafaţă teren = 2137 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 90 mp,

S_C2-centraiă = 12 mp,

S_C3-grajd = 150 mp,

S_C4-bucătărie = 8 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S C1- canton = 90 mp,

S_C2-centraiă = 12 mp,

S_C3-grajd = 150 mp,

S_C4-bucătârie = 8 mp;

Tip clădire = P; CF=501Q8, UAT Mileanca;

Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul; Botoşani;

comuna Mileanca; -;

Nr: -; Botoşani

1.037.099

78

65257

8.28.01

Cantonul Negreni

Suprafaţă teren = 1600 mp;

Suprafaţă construita = S_C1- canton = 156 mp,

S_C2-magazie = 60 mp.

S_C3-magazie = 10 mp,

S_C4-beci = 4 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 156 mp,

S_C2-magazie = 60 mp.

S_C3-magazie = 10 mp.

S_C4-beci = 4 mp;

Tip clădire = P; CF = 50121, UAT Ştiubeni;

Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr; -; Ştiubeni

58.914

79

65258

8.28.01

Cantonul Ştefăneşti

P+1,

Sconstr. = 368 mp,

Sdesf =736 mp,

Stot = 5.200 mp

Ţara. România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Ştefăneşti; -;

Nr: -; Botoşani

101.719

80

65259

8.28.01

Cantonul Horodiştea

Suprafaţă teren = 2426 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 90 mp,

S_C2-anexă = 41 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 90 mp,

S C2-anexă = 41 mp;

Tip clădire = P; CF = 50336, UAT Păltiniş;

Suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Păltiniş; -;

Nr: -; Botoşani

300.364

81

65260

8.28.01

Cantonul Dorohoi

Suprafaţă teren = 4125 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 97 mp,

S_C2-hala = 121 mp,

S_C3-anexă = 51 mp,

S_C4-anexă = 10 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 97 mp,

S_C2-hală = 121 mp,

S_C3-anexă = 51 mp,

S_C4-anexă -10 mp;

Tip clădire = P; CF=51689, UAT Dorohoi;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi;

Str. Stelian Gheorghiu;

Nr: -; DAP

120.953

82

65261

8.28.01

Cantonul Ezer

P + 1,

Sconstr. - 180 mp,

Sdesf = 360 mp,

Stot = 4055 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi; -;

Nr: -; DAP

150.323

83

65263

8.28.01

Cantonul Rădăuţi-Prut

Suprafaţă teren = 1300 mp;

Suprafaţă construită = C1- canton = 61 mp,

C2 anexă = 68 mp,

C3-grup_sanitar = 6 mp;

Suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 122 mp,

C2-anexă = 68 mp,

C3-grup_sanitar = 6 mp;

Tip clădire = P + 1;

CF = 50349, UAT Rădăuţi-Prut;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Rădăuţi-Prut; -;

Nr: -; Botoşani

168.927

84

65265

8.28,01

Staţia meteo Răuşeni

Suprafaţă teren = 2030 mp;

Suprafaţă construită = C1-staţie_meteo = 82 mp;

Suprafaţă desfăşurată = C1-staţie meteo = 246 mp;

Tip clădire = S + P + E;

CF = 50152, UAT Răuşeni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Răuşeni; -;

Nr; -; Botoşani

559.986

85

65268

8.28.01

Cantonul Fundeni

P,

Sconstr. = 191 mp,

Sdesf = 91 mp,

Stot = 1900 mp

Ţara; România;

judeţul: Galaţi;

comuna Fundeni; -;

Nr; -; Galaţi

1.312.706

86

65272

8.28.01

Cantonul Drăgăneşti

P+1,

Sconstr. = 198 mp,

Sdesf = 396 mp,

Stot = 872 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Drăgăneşti; -;

Nr: -; Galaţi

61.777

87

65275

8.28.01

Cantonul Ghidigeni

P+1,

Sconstr. = 165 mp,

Sdesf = 330 mp,

Stot = 960 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Ghidigeni; -;

Nr: -; Galaţi

16.164

88

65284

8.28,01

Cantonul nr. 9 Prut

P,

Sconstr. = 410 mp,

Sdesf = 410 mp,

Stot = 7932 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Tuluceşti; -;

Nr: -; Galaţi

775.258

89

65285

8.28.01

Cantonul Onceşti

P,

Sconstr. = 249 mp,

Sdesf = 249 mp,

Stot = 7100 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Tuluceşti; -;

Nr: -; Galaţi

210.475

90

65286

8.28.01

Cantonul Ghimia

P,

Sconstr. = 300 mp,

Sdesf=300 mp,

Stot = 1980 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi; -;

Nr -; Galaţi

216.024

91

65288

8.28.01

Cantonul Belceşti

Clădire tip P,

Sconstr. = 300 mp,

Sdesf=300 mp,

Stot = 2520 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Belceşti; -;

Nr: -; Iaşi

129.919

92

65289

8.28.01

Cantonul Podu Iloaiei

Suprafaţă teren = 9229 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 125 mp,

S_C2-anexa = 116 mp,

S_C3-anexa = 15 mp,

SIC4-anaxa = 44 mp,

S_C5-anexa - 56 mp,

S_C6-anexa = 35 mp,

S_C7-anexa = 73 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 125 mp,

S_C2-anexa = 116 mp,

S_C3-anexa = 15 mp,

S_C4-anexa = 44 mp,

S_C5-anexa = 56 mp,

S_C6-anexa = 35 mp,

S_C7-anexa = 73 mp,

Tip clădire = P; CF = 60906,

UAT Podu Iloaiei;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

oraşul Podu Iloaiei; -;

Nr: -; Iaşi

143.518

93

65290

8.28.01

Cantonul Cucuteni

Suprafaţă teren = 3954 mp;

Suprafaţă construită = C1- canton = 87, C2-magazie = 63 mp,

C3-anexa = 29 mp;

Suprafaţă desfăşurată = C1- canton=87, C2-magazie = 63 mp,

C3-anexa = 29 mp;

Tip clădire = P; CF = 61791, UAT Leţcani;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

comuna Leţcani; -;

Nr: -;

satul Cogeasca

46.680

94

65291

8.28.01

Cantonul Trifeşti

Suprafaţă teren = 800 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 103 mp,

S C2 anexa = 98 mp,

S_C3-anexa = 13 mp,

S_C4-anexa = 4 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton =

103 mp,

S_C2-anexa = 98 mp,

S_C3-anexa - 13 mp,

S C4-anexa=4 mp;

Tip clădire = P; CF = 60173, UAT Trifeşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Trifeşti; -;

Nr: -; Iaşi

78.863

95

65292

8.28.01

Cantonul Ezăreni

P,

Sconstr. = 299 mp,

Sdesf = 299 mp,

Stot = 1864 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Horpaz; -;

Nr: -; Iaşi

40.637

96

65293

8.28.01

Cantonul Ciurbeşti

P,

Sconstr. = 149 mp,

Sdesf = 149 mp,

Stot = 2300 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslava; -;

Nr; -; Iaşi

39.020

97

65294

8.28.01

Cantonul Aroneanu

Clădire tip P,

Sconstr. = 105 mp,

Sdesf = 105 mp,

Stot = 3230 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Aroneanu;-;

Nr: -; DAP

34.519

98

65295

8.28.01

Cantonul Ciric III

P + 1,

Sconstr. = 659 mp,

Sdesf = 1318 mp,

Stot = 3489 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi; -;

Nr: -; Iaşi

117.935

99

65296

8.28.01

Cantonul Ungheni

P+1+M,

Sconstr. = 300 mp,

Sdesf = 900 mp,

Stot = 1530 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ungheni; -;

Nr: -; Iaşi

97.968

 

100

65297

8.28.01

Cantonul Prisecani

Suprafaţă teren = 887 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 94 mp,

S_C2-anexa = 72 mp,

S~C3-anexa = 15 mp,

S_C4-anexa = 5 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 94 mp,

S_C2-ahexa = 72 mp,

SIC3-anexa -15 mp,

S C4- anexa = 5 mp;

Tip clădire = P;

CF = 60551, UAT Prisăcani;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Prisăcani; -;

Nr: -; Iaşi

35.151

101

65298

8.28.01

Cantonul Pârcovaci

P+1,

Sconstr. = 502 mp,

Sdesf = 1004 mp,

Stot = 1300 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

oraşul Hârlău; -;

Nr: -; Iaşi

691.192

102

65299

8.28.01

Canton Hălceni

Clădire tip P +1,

Sconstr. = 445 mp,

Sdesf=890 mp,

Stot = 19020 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Hălceni; -;

Nr: -; Iaşi

433.322

103

65300

8.28.01

Cantonul Vânători

Construcţie tip P +1,

Sconstr. = 242 mp,

Sdesf = 484 mp,

Stot = 2024 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Vânători; -;

Nr: -; Iaşi

326.108

104

65301

8.28.01

Cantonul Sârca

P + 1,

Sconstr. = 150 mp,

Sdesf =300 mp,

Stot = 1334 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Sârca; -;

Nr. -.

laşi

263.604

105

65302

8.28.01

Cantonul Rediu

P+ 1 +M,

Sconstr. = 336 mp,

Sdesf = 1008 mp,

Stot = 1000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Rediu; -;

Nr: -; DAP

682.141

106

65303

8.28.01

Cantonul Plopi

P,

Sconstr. = 302 mp,

Sdesf = 302 mp,

Stot = 2420 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Munteni: -;

Nr: -; Iaşi

139.840

107

65304

8.28.01

Cantonul Grozeşti

P,

Sconstr. = 200 mp,

Sdesf = 200 mp,

Stot = 1250 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Grozeşti; -;

Nr; -; Iaşi

64.745

108

65305

8.28.01

Cantonul Chipereşti

Suprafaţă teren = 1677 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 95 mp,

S_C2-anexa = 64 mp,

S_C3-anexa = 79 mp,

S_C4-anexa = 5 mp;

Suprafaţă desfăşurată=S_C1- canton = 285 mp,

S_C2-anexa = 64 mp,

S_C3-anexa = 79 mp,

S_C4-anexa = 5 mp;

Tip clădire = P + 1 + M;

CF = 60439, UAT Tutora;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Chipereşti; -;

Nr: -; Iaşi

214.924

109

65307

8.28.01

Cantonul Tungujei

P + M,

Sconstr. = 660 mp,

Sdesf = 1320 mp,

Stot = 1000 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ţibăneşti; -;

Nr: -; Iaşi

307.574

110

65303

8.28.01

Cantonul Ciurea

P + 1,

Sconstr, = 130 mp,

Sdesf = 260 mp,

Stot = 1030 mp

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -;

Nr: -; Iaşi

191.518

111

65309

8.28.01

Cantonul Crăieşti

P+1,

Sconstr. = 170 mp,

Sdesf - 340 mp,

Stot = 1867 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bozieni, -, Nr: -; Neamţ

147.141

112

65310

8.28.01

Cantonul Drânceni

Suprafaţă teren = 2275 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 110 mp,

S_C2-ansxa = 18 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 110 mp,

S C2-anexa = 18 mp;

Tip clădire = P; CF = 70457, UAT Drânceni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Drânceni; -;

Nr: -; Vaslui

417.044

113

65311

8.28.01

Cantonul Broscoşeşti

Suprafaţă teren = 1342 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 111 mp,

S_C2-anexa = 76 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 111 mp,

S_C2-anexa = 76 mp;

Tip clădire = P

CF=72116, UAT Lunca Banului;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Lunca Banului; -;

Nr: -; Vaslui

307.816

114

65312

8.28.01

Cantonul Trohan

Suprafaţă teren = 3780 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 98 mp,

S_C2-anexa - 97 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 98 mp,

S C2-anexa = 97 mp;

Tip clădire = P; CF = 70080, UAT Gârceni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Gârceni; -;

Nr: -; Vaslui

92.754

115

65313

8.28.01

Cantonul SH Bârlad

Suprafaţă teren = 1114 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 108 mp,

S_C2-anexa = 63 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 324 mp,

S C2- anexa = 63 mp;

Tip clădire = P + 2; CF = 72470, UAT Bârlad;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad: -;

Nr; -; DJ 242

205.707

116

65314

8.28.01

Cantonul Delea

P,

Sconstr. = 183,75 mp,

Sdesf = 183,75 mp,

Stot = 2964 mp

Ţara; România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui; -;

Nr: -; Vaslui

109.043

117

65315

8.28.01

Cantonul Negreşti

Suprafaţă teren = 2019 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 116 mp,

S_C2-anexa = 75 mp,

S_C3-anexa = 21 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 348 mp,

S_C2- anexa = 75 mp,

S_C3-anexa = 21 mp;

Tip clădire = P + 2;

CF = 70412, UAT Negreşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti;

Str. Gării;

Nr; 35; Vaslui

242.582

118

65316

8.28.01

Cantonul Mărăşeni

Suprafaţă teren = 915 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 75 mp,

S_C2-anexa = 73 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 150 mp,

S_C2-anexa = 73 mp;

Tip clădire = P + 1;

CF = 70193, UAT Ştefan cel Mare;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Ştefan cel Mare; -;

Nr: -; Vaslui

175.126

119

65317

8.28.01

Cantonul Ştefan cel Mare

Suprafaţă teren = 2168 mp;

Suprafaţă construita = S_C1- canton = 102 mp,

S_C2-anexa = 307 mp,

S_C3-anexa = 73 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 204 mp,

S_C2-anexa = 307 mp,

S_C3-anexa = 73 mp,

Tip clădire = P +1;

CF = 70221, UAT Ştefan cel Mare;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Ştefan cel Mare; -;

Nr: -; DN 15D

192.357

120

65318

8.28.01

Cantonul Pungeşti

Suprafaţă teren = 1895 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 85 mp,

S_C2-anexa - 54 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 85 mp,

S C2-anexa = 54 mp;

Tip clădire = P; CF = 70081, UAT Gârceni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Pungeşti; -;

Nr: -; Vaslui

1.034.788

121

65319

8.28.01

Cantonul Puşcaşi

P,

Sconstr. = 699 mp,

Sdesf=699mp,

Stot = 4500 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Laza; -;

Nr: -; Vaslui

955.088

122

65320

8.28.01

Cantonul Buhăieşti

Suprafaţă teren = 2366 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 75 mp,

S_C2-anexa = 73 mp,

S_C3-anexa = 31 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 150 mp,

S_C2- anexa = 73 mp,

S_C3-anexa = 31 mp;

Tip clădire = P +1;

CF = 70159, UAT Vultureşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vultureşti; -;

Nr: -; Vaslui

190.340

123

65321

8.28.01

Cantonul Căzăneşti

Suprafaţă teren = 958 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 60 mp,

S_C2-anexa - 66 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 60 mp,

S_C2-anexa = 66 mp;

Tip clădire = P;

CF = 70411, UAT Negreşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti: -;

Nr: -; DC 135

83.213

124

65322

8.28.01

Canton Mânjeşti

Suprafaţă teren = 1301 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton -118 mp,

S_C2-anexa = 70 mp,

S_C3-anexa = 35 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 118 mp,

S_C2-anexa = 70 mp,

S C3-anexa = 35 mp;

Tip clădire = P; CF = 72472, UAT Olteneşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Mânjeşti; -;

Nr: -; Vaslui

108.877

125

65323

8.28.01

Cantonul Soleşti

P,

Sconstr. = 183 mp,

Sdesf = 183 mp,

Stot = 3550 mp

Ţara; România;

judeţul: Vaslui;

comuna Soleşti; -;

Nr: -; Vaslui

90.074

126

65324

8.28.01

Cantonul Crasna

Suprafaţă teren = 1513 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 83 mp,

S_C2-anexa = 78 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 166 mp,

S C2-anexa = 78 mp;

Tip clădire = P + 1; CF = 70429, UAT Albeşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România;

judeţul: Vaslui;

satul Crasna; -;

Nr: -; Vaslui

130.969

127

65325

8.28.01

Cantonul Roşieşti-Gară

Suprafaţă teren = 3459 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 102 mp,

S_C2-anexa = 73 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 204 mp,

S C2- anexa = 73 mp;

Tip clădire = P + 1;

CF = 70386, UAT Roşieşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -;

Nr: -; Vaslui

199.903

128

65326

8.28.01

Cantonul Roşieşti (ac)

Suprafaţă teren = 2060 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 85 mp,

S_C2-anexa = 28 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S C 1- canton = 85 mp,

S_C2-anexa = 28 mp;

Tip clădire = P; CF = 70385, UAT Roşieşti;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România;

judeţul: Vaslui;

comuna Roşieşti; -;

Nr:-; Vaslui

122.232

129

65327

8.28.01

Cantonul Cuibul Vulturilor

Suprafaţă teren = 2816 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 96 mp,

S_C2-anexa = 107 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 96 mp,

S_C2-anexa = 107 mp;

Tip clădire = P;

CF = 70156, UAT Ciocani;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Ciocani; -;

Nr: -; Vaslui

118.799

130

65328

8.28.01

Cantonul Râpa Albastră

Suprafaţă teren = 4218 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 73 mp,

S_C2- canton = 61 mp,

S_C3-anexa = 67 mp,

S_C4- anexa = 62 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 73 mp,

S_C2-cânton =61 mp,

S_C3-anexa = 67 mp,

S C4-anexa = 62 mp;

Tip clădire = P; CF = 70850, UAT Zorleni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Zorleni; -;

Nr: -; Vaslui

157.600

131

65329

8.28.01

Cantonul Valea Seacă

Suprafaţă teren = 2591 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 81 mp,

S_C2-anexa = 115 mp,

S_C3-anexa = 48 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 81 mp,

S_C2-anexa = 115 mp,

S C3-anexa = 48 mp;

Tip clădire = P; CF = 70751, UAT Zorleni;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Perieni; -;

Nr: -; Vaslui

40.671

132

65330

8.28.01

Cantonul Tutova

Suprafaţă teren = 638 mp;

Suprafaţă construită = 75 mp;

Suprafaţă desfăşurată = 150 mp;

Tip clădire = P + 1; CF = 70406, UAT Tutova;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul; Vaslui;

comuna Tutova; -;

Nr; -; Vaslui

138.248

133

65331

8.28.01

Cantonul Băcăuani

Suprafaţă teren = 1778 mp;

Suprafaţă construită = SJS1 - canton = 87 mp,

S_C2-anexa = 77 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 174 mp,

S_C2-anexa = 77 mp;

Tip clădire = P + 1;

CF = 70802, UAT Muntenii de Jos;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Băcăoani; -;

Nr; -; DN 24

137.267

134

65332

8.28.01

Staţia meteo Huşi

Clădire tip P,

Sconstr. = 138 mp,

Sdesf = 138 mp,

Stot = 3302 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi; -;

Nr; -; Vaslui

595.209

135

65334

8.28.01

Spaţiu laborator Darabani (SM Darabani)

P + 2, cărămidă, magazie Stotală = 528 mp

Suprafaţa deţinută de SGA Botoşani = 47,97 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Darabani; -;

Nr; -; Botoşani

48.881

136

65386

8.16.07

Diguri de apărare BH Şiret

Dig Comp. T. Vladimirescu,

L1 = 35,6 km, h = 3,5 m; L2 = 25,9 km, H = 4 m, L3 = 5,6 km, H = 2 m; L = 22,4 km, H=2,5m;

Dig Talabasca, L = 2,9 km, h = 2,5 m; L = 2,2 km, h = 2,5 m;

Dig pod Sidex, L = 1,25 km, h = 3 m;

Dig Şendreni, L = 1,9 km, h = 2,5 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr: -; DAP

22.596.902

137

101475

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord I-VI

lung. curs de apă codificat = 1460 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -;

Nr: -;

72.078.827

138

101477

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord 1-VI

lung curs de apă codificat = 803 km

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr:-;

8.891.175

139

101481

8.03.01

BH Prut cu toţi afl. de ord 1-VI

lung curs de apă codificat = 483 km

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr:-;

10.859.029

140

101499

8.03.01

BH afluenţi râu Şiret

141 km curs de apă codificat

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr:-;

1.115.169

141

101500

8.03.01

BH Şiret subbazinul Bârlad

Lung curs de apă codificat 1367 km

Ţara: România;

judeţul: Vaslui; -; -;

Nr:-;

12.454.568

142

101511

8.03.01

BH Şiret şi subbazinul Bârlad cu toţi afl. mal stg râu Şiret

Lungime curs de apă codificat = 833 km

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr:-;

41.019.177

143

101544

8.03.01

BH Dunăre aferent DA Prut

20 km

Ţara: România;

judeţul: Galaţi; -; -;

Nr: -; Prut

10.135.146

144

107767

8.28.01

Canton şi anexe

Suprafaţă teren = 3990 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 61 mp,

S_C2-anexa = 91 mp,

S_C3-grup_sanitar = 7 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1- canton = 61 mp,

S_C2-anexa = 91 mp,

S C3-grup sanitar = 7 mp;

Tip clădire = P; CF = 73966, UAT Vaslui;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

Str. Ştefan cel Mare;

Nr: 1;

122.507

145

116807

8.28.01

Canton exploatare Tecuci

P + 2,

St = 1266 mp,

Sc = 300 mp,

Sd = 900 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci; -;

Nr; -;

296.367

146

121036

8.17.02

Acumularea Poşta Elan

Vt = 9,65 mil. mc, Vat = 3,85 mil. mc,

Stotală = 1127192 mp,

S_teren_lac = 1033033 mp,

S_teren_baraj = 94159 mp,

S_C1_baraj = 36821 mp,

S_C2- turn_manevra = 47 mp,

S_C3- canal_golire_fund = 415 mp,

S_C4-canal_ape_mari = 3728 mp,

CF nr. 70465, UAT Vutcani

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Vutcani; -;

Nr: -; Poşta Elan DAP

7.337.446

147

121037

8.28.01

Cantonul Poşta Elan

Suprafaţă teren = 991 mp;

Suprafaţă construită = S_C1- canton = 90 mp,

S_C2-anexa = 101 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S C 1- canton = 90 mp,

S_C2-anexa = 101 mp;

Tip clădire = P; CF = 70393, UAT Vutcani;

Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

satul Posta Elan: -;

Nr:-;

300.664

148

143706

8.03.11

FORAJ HIDROLOGEOLOGIC SĂVENI

 

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni; -;

Nr: -; IN HG A

105.911

149

153381

8.03.09

Regularizare şi îndiguire râu Jijia pod Carcineni

L_ConsolidareMal = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Cotu Morii; -;

Nr; -; DAP

595.707

150

153382

8.03.09

Consolidare de mal Râu Prut la Drânceni

LconsolidareMal = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Drânceni; -;

Nr: DAP

3.376.379

151

153383

8.03.09

Regularizare Valea Boului

L_AmenajareAlbie = 600 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Brăhăsesti; -;

Nr: -; DAP

953.177

152

153384

8.03.09

Consolidare de mal fluviul Dunărea

LconsolidareMal = 207 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi; -;

Nr -;

8.933.556

153

153385

8.03.09

Regularizare albie râu Jijia

L_Regularizare = 8,594 km

Ţara: România;

judeţul: Botoşani; -; -;

Nr: -; DAP

2.955.249

154

153386

8.28.01

Cantonul Suliţa-Dracşani

Clădire tip P,

Sconstruită = 102,12 mp,

S_Utilă = 81,4 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Suliţa; -;

Nr: -; DAP

148.627

155

153387

8.29.06

Teren Canton Suliţa-Dracşani

Suprafaţa = 570 m;

parcela cadastrală 207

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Suliţa; -;

Nr: -; DAP

44

156

153388

8.16.07

Dig Cosmeşti

LDig = 2330 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Cosmeşti; -;

Nr: -; DABI

7.947.159

157

153389

8.03.09

Consolidare de mal râu Bârlad în zona Drăgăneşti-Barcea

Lconsolidare = 2 x 200 m = 400 m,

consolidare mal drept râu Bârlad

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Barcea; -;

Nr: -; DAP

1.879.654

158

153390

8.03.09

Amenajarea râului Şiret pe sectorul Homocea confl. Dunărea, zona Fundeni

Mal stâng râu Şiret; Lconsolidare = 575 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

comuna Fundeni; -;

Nr;-;

8.641.572

159

153391

8.03.09

Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Şiret

Consolidare mal stg. râu Şiret, L_Consolidare = 405 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Şerbeştii Vechi; -;

Nr:-;

11.137.077

160

153392

8.03.09

Consolidare mal stg. râu Şiret, zona aval Şerbeştii Vechi

L_Consolidare = 186,8 m

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Şerbeştii Vechi; -;

Nr:-;

6.989.091

161

153393

8.03.09

Amenajare pentru apărarea inundaţiilor în BH Horincea

L_AmenajareAlbie = 5288 m, râu Horincea

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

satul Rogojeni; -;

Nr:-;

3.030.736

162

153394

8.03.09

Regularizare şi îndiguire râu Jijia în zona localităţii Golăeşti

L consolidare = 70 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Golăieşti; -;

Nr: -;

369.270

163

153396

8.17.03

Acumularea Cetăţuia I + II

VolAtenuat = 0,26 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -;

Nr: -;

3.867.562

164

153397

8.03.11

Teren acumulare Cetăţuia I + II

SuprafaţăTeren = 3290 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Ciurea; -;

Nr: -;

133.128

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.