MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 663/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

691. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

 

697. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău

 

698. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale

 

701. - Hotărâre pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru seminarul cu tema “Codificarea dreptului electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015

 

702. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.75. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.76. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

8. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Braşov” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. la secţiunea I “Bunuri imobile3 a anexei nr. 2, se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 242, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Str. Ederei”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 370, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “str. Ion Slavici”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 424, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “str. Negoiu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 455, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Str. Rosmarinului”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 604, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2008”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7383, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: *413.162,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7384, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “296.515,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7385, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “77.424,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7386, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “248.037,96”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7387, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “379.227,84”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7388, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “67.233,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7389, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “323.495,78”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7390, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.029,89”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins; “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7391, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.969,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7392, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.879,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7393, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “260.211,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7394, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “127.318,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7395, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “944.991,46”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7396, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “602.265,87”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7397, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “824.089,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7398, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.452.513,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7399, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.106.642,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7400, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “209.098,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7401, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “894.840,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7402, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “442.269,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7403, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “521.490,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7404, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.217,29”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7405, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.654.741,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7406, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.073.719,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7407, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.937.726,19”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7408, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.382,51”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7409, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “814.073,93”, tar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7410, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “675.519,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7411, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.018,80”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7412, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.426.716,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7413, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “414.556,80”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7414, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.328,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7415, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.291,73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7416, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “907.778,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7417, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.450,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7418, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.084,67”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7419, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.540,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7420, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7421, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.180.129,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7422, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “237.047,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7423, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.674,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7424, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.844.623,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public ai municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7425, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.314,71”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7426, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.963,65”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7427, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.701,52”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7428, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.341,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7429, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “219.422,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7430, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.945,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7431, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.647,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7432, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.247,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7433, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “627.211,36”. iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7434, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.639,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7435, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.626,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7436, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “122.473,81”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins. “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7437, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “169.829,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7438, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.358,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7439, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.261,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7440, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “73.091,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7441, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.672,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7442, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “309.883,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7443, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.118,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7444, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.935,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7445, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “154.703,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7446, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “134.870,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7447, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “162.900,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7448, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “84.914,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7449, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.405,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7450, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “342.759,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7451, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “102.421,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7452, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “111.742,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7453, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “982.754,74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7454, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “128.919,80”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7455, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.334,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7456, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.936,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7457, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.637,74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7458, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: «106.411,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7459, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: «2.548,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: «Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7460, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “123.762,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7461, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “483.503,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7462, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.730,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7463, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “357.091,02”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7464, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.144,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7465, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.122.193,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7466, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “666.714,09, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7467, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.895,63”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7468, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.111,84”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7469, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.470,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7470, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.663,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7471, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.333,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7472, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.433,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7473, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “240.794,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7474, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.450,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7475, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.653,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7476, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “58.389,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7477, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.189,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7478, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.350,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7479, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “155.679,84”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7480, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.461.477,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7481, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “917.606,45”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7482, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “509.489,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7483, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.450,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014 “;

- la poziţia nr. 7484, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.814,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7485, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “87.048,78”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014 “;

- la poziţia nr. 7486, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.550,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014 “;

- la poziţia nr. 7487, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “271.402,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7488, coloana 2 va avea următorul cuprins: .Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “683.969,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7489, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.403,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7490, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “37.891,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7491, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “64.066,80”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7492, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.308,66”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7493, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228.502,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7494, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.550,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”:

- la poziţia nr. 7495, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “359.687,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7496, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “476.173,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7497, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “340.669,34”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7498, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “220.994,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7499, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “374.768,64”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7500, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “297.277,20”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7501, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.243,20”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7502, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “277.317,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7503, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “173.098,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7504, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “409.296,97”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7505, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.880,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7506, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.872,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7507, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “611.726,46”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7508, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.450,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7509, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.002,83”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7510, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.073,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- ta poziţia nr. 7511, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “499.113,09”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7512, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.220,18”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7513, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7514, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7515, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “372.406,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7516, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.750,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7517, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.221,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7518, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: «2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: «27.940,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: «Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7519, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: «35.893,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7520, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.186,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7521, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.714,96”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7522, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “183.670,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7523, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.450,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7524, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.072,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7525, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.282,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7526, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “93.323,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7527, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “202.186,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7528, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “141.400,64”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7529, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.350,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7530, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.919,96”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7531, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.784,74”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7532, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.654,65”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7533, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “86.503,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7534, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “192.067,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7535, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “62.265,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7536, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “281.704,18”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7537, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “61.829,71”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7538, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.943,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7539, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.606,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7540, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36,523,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7541, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “425.170,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7542, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “147.313,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7543, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.088,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7544, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.261,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7545, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “96,100,20”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7546, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “118.880,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7547, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18,261,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7548, coloana 2 va avea următorul cuprins: .Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: .2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: .118.518,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: .Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7549, coloana 2 va avea următorul cuprins: .Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: .9.130,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: .Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7550, coloana 2 va avea următorul cuprins: .Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “170.910,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7551, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.523,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7552, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “264.792,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7553, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.392,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7554, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.561,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7555, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.477,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7556, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “236.058,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7557, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “76.075,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7558, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “350,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7559, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “101.897,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7560, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “269.080,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7561, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “70.199,49”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7562, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.535,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7563, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “650.337,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7564, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “76.816,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7565, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “367.421,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7566, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “49.500,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7567, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.974,25”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7568, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “97.299,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7569, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.126.380,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7570, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.151.483,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7571, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “121.044,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7572, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “77.305,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins; “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7573, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “250.112,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7574, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “192.080,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins; “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7575, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “77.351,86”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7576, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.729,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7577, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.261,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7578, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “116 027,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7579, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.697,17”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7580, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.729,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7581, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.650,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7582, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.014,41”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7583, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.727,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7584, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “379.896,24”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7585, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7586, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.943,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7587, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.250.345,15”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7588, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “142.251,33”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7589, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “127.831,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7590, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “114.586,47”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7591, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “711.583,53”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7592, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “155.223,43”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7593, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “652.039,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7594, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “59.115,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7595, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7596, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “191.746,59”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7597, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “209.499,27”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7598, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “106.411,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7599, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “101.090,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7600, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7601, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.252,35”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7602, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “126.074,65”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7603, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “569.530,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7604, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.610,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7605, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “92.909,82”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7606, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “968.029,29”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7607, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.590,01 “, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7608, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “650.109,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7609, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.730,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7610, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.857,03”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7611, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “225.860,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7612, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “101.942,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7613, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.134,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7614, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “874.063,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7615, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “455.712,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7616, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.421,07”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7617, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “118.880,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7618, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “975.506,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7619, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.330,67”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7620, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “255.068,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7621, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.361,463,89”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7622, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “98.885,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7623, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “266.881,05”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7624, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.358,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7625, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “123.294,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7626, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “486.902,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7627, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “96.062,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7628, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “204.329,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7629,, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.879,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7630, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “67.843,33”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7631, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “99.011,22”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7632, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “573.415,98”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7633, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.443,93”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7634, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.709,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7635, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “109.569,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7636, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “631.873,94”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7637, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “444.864,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7638, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “593.613,58”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7639, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “124.784,09”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7640, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.045,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 259 din anexa la HCL nr. 680/2011, corespunzătoare poziţiei nr. 7641 din anexa nr. 2 la HG nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “298.375,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7642, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.807,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7643, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.450,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7644, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228.269,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7645, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.451,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7646, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “153.632,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7647, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.254,203,23”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7648, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.231,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7649, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “66.189,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7650, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “170.528,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7651, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7652, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.130,79”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7653, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “59.251,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7654, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “140.946,96”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7655, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.921,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7656, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.459,86”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7657, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “91.307,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7658, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “163.243,84”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7659, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “857.030,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7660, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “221.828,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7661, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.843,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7662, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “842.442,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7663, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “479,337,63”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7664, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “92.980,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7665, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “261.156,05”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7666, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.729,99”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7667, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “84.371,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7668, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “215.989,85”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7669, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “141.249,15”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7670, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “118.801,32”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7671, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.850,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7672, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “220.938,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7673, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.350,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7674, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “88.375,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7675, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.238,18”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7676, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “88.375,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7677, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “866.078,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7678, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “150.238,18”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7679, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “186.231,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7680, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “921.232,39”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7681, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “864.497,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7682, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “151.227,10”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7683, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “193.852,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7684, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.440,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7685, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “201.960,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7686, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “410.885,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7687, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7351,5”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7688, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.440,08”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7689, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.438,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7690, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.468,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7691, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.661,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7692, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “61.438,23”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7693, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “102.421,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7694, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “346.893,16”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7695, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.350,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7696, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “101.093,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7697, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.568,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7698, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “89.618,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7699, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.450,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7700, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “332.742,06”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7701, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “887.602,77”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7702, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “265.613,38”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7703, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “67.199,30”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7704, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.392,37”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7705, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.750,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7706, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.550,50 , iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia 7707, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “408.834,55”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7708, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “68.496,73”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7709, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “549.870,62”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7710, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “380.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7711, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7712, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.235,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7713, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7714, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “134.456,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7715, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “97.344,57”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7716, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “72.810,18”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7717, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “421.058,04”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7718, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.450,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7719, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “73.942,68”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7720, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “168.488,40”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7721, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.621,92”, Iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7722, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7723, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.626,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7724, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “96,006,46”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7725, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “119.570,68”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7726, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “87.768,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7727, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.846,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7728, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “630.430,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7729, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7730, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.653,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7731, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “174.364,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7732, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.397,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7733, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “713.216,36”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7734, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “478.522,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7735, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.013,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7736, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “219.841,45”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7737, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “184.856,70”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7738, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “106.050,48”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7739, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “123.725,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7740, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “51.235,44”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7741, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.507,26”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7742, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “53.025,24”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7743, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “210.105,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7744, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.550,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7745, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.088,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7746, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.761,61”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7747, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7748, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2013”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.917,75”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7749, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.344,68”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7750, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2011”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.450,15”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7751, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “70.215,12”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7752, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “429.147,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7753, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.637,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7754, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7755, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “747.341,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7756, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.107,56”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7757, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.391,163,86”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7758, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “50.948,91”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7759, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “322.533,14”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7760, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: «2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: «28.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: «Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7761, coloana 2 va avea următorul cuprins: «Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “237.304,86”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7762, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.550,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7763, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2006”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.850,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7764, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.556.075,69”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7765, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.592,76”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”;

- la poziţia nr. 7766, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sistem iluminat public”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.323,60”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 501/2014”.

2. la secţiunea I “Bunuri imobile” a anexei nr. 2, după poziţia nr. 7909 se introduc 71 de noi poziţii, respectiv poziţiile nr. 7910- 7980, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 666.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Braşov

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7910

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Aleea Spătar Milescu

2012

99.725,00

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7911

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Parc Noua

2012

210.008,17

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7912

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Parc Tractorul

2013

456.250,61

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7913

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Alexandru Papiu Marian

2013

51.626,24

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7914

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Baciului

2011

115.237,60

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7915

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Caraiman

2012

19.653,56

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL. nr. 180/2015

7916

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Cedrilor

2013

4.645,26

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7917

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Cetăţuia

2012

154.849,70

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7918

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Cezar Bolliac

2012

20.581,92

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7919

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Colinei

2012

247.759,52

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7920

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Crizantemelor

2012

57.543,96

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7921

1.7,1.3

Sistem iluminat public

Str. Curcanilor

2014

11.059,08

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7922

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Dealul Cetăţii

2012

71.787,40

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7923

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Dr. Ioan Hozan

2013

87.141,26

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7924

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Egalităţii

2013

168.416,58

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7925

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Făgetului

2013

450.863,72

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7926

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Freziei

2012

107.934,75

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7927

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Învăţătorilor

2012

286.811,48

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7928

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Matei Basarab

2014

354.156,85

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7929

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Mattis Teutsch

2013

79.914,01

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7930

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Micu Klein

2012

208.508,50

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7931

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Mihai Eminescu

2012

447.579,91

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7932

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Mihail Sadoveanu

2009

22.118,16

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7933

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Neagoe Basarab

2013

174.236,25

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7934

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Negoiu

2013

11.598,24

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7935

1.7,1.3

Sistem iluminat public

Str. Oiţelor

2010

35.463,31

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7936

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Parcul Mic

2012

134.460,22

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7937

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Pieţii

2012

218.496,67

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7938

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Podul Creţului

2014

373,104,94

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7939

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Salviei

2012

165.513,79

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7940

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Spătarul Nicolae Milescu

2012

102.670,53

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7941

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Ştefan Octavian Iosif

2013

151.470,60

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7942

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Traian Vuia

2012

96.847,81

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7943

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Ungheni

2010

147.885,36

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7944

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Warthe

2011

2.945,53

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7945

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Zaharia Stancu

2012

1.385.034,29

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7946

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. 8 Martie

2012

14.659,75

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7947

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Brazilor

2011

573.671,81

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7948

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Busuiocului

2007

3.774,41

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7949

1.7.13

Sistem iluminat public

Str. Căprioarei

2012

14.659,75

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7950

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Cerbului

2007

44.236,32

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7951

17.1.3

Sistem iluminat public

Str. Cibinului

2010

57.215,55

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7952

1.7.13

Sistem iluminat public

Str. Diaconu Coresi

2009

27.647,70

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7953

17.13

Sistem iluminat public

Str. Dihamului

2010

7.194,46

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7954

1.7.13

Sistem iluminat public

Str. Ecaterina Varga

2007

196.245,14

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7955

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Fântâniţei

2012

1.413,66

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7956

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Furcii

2012

2.938,27

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7957

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Piaţa George Enescu

2007

38.706,78

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7958

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Grâului

2007

35.107,56

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7959

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Hans Benkner

2007

16.588,62

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7960

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Hortensiei

2008

157.984,02

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7961

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Johann Gott

2009

16.588,62

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7962

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Mărăşeşti

2009

63.636,30

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7963

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Mica

2007

20.280,10

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7964

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Michael Weiss

2014

62.325,01

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7965

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Olarilor

2012

6.017,28

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7966

1.7,1.3

Sistem iluminat public

Str. Paul Richter

2007

16.588,62

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7967

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Pictor Pop

2012

24.410,07

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7968

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Politehnicii

2009

33.177,24

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7969

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Popasului

2007

13.012,00

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7970

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Postăvarului

2007

94.002,18

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7971

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Sfântul Ioan

2009

61.080,29

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7972

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Stephan Ludwig Roth

2007

11.059,08

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7973

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Trotuş

2007

133.660,75

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7974

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Valentin Wagner

2009

5.529,54

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7975

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Varişte

2012

5.169,49

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7976

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Str. Aninului

2009

152.846,73

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7977

1.7.1.3

Sistem iluminat public

Stadionul Tineretului

2009

8.182.168,52

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7978

1.3.7.2

Str. Cedrilor

suprafaţă de 4.176,78 mp

2012

1.411.200

Domeniu] public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7979

1.3.7.1

Str. Pomiculturii

suprafaţă de 4.911,80 mp

2012

966.084

Domeniu] public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

7980

1.3.7.2

Str. Zaharia Stancu

suprafaţă de 72.239 mp

2012

22.891.455

Domeniul public al municipiului Braşov, conform HCL nr. 180/2015

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 107 şi al art. 118 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 691.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia

 

Art. 1. - Prezenta procedură vizează monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

Art. 2. - (1) Serviciul public de asistenţă socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii: a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate;

b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate;

c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate;

d) copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

(2) Unitatea şcolară are obligaţia de a transmite lista nominală a copiilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare. Lista va cuprinde numele şi prenumele copilului, numele şi prenumele părinţilor sau, după caz, ale părintelui şi adresa de domiciliu a acestuia.

(3) După primirea datelor, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copiii aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi de a verifica dacă sunt respectate prevederile art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa şi la domiciliul copiilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).

(4) în situaţia în care constată că nu există persoana desemnată potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia.

(6) Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul serviciului public de asistenţă socială completează fişa de identificare a riscurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la hotărâre.

Art. 3. - (1) în primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti în condiţiile prevederilor art. 105 alin. (9) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciul public de asistenţă socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.

(2) După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la performanţele şcolare, starea fizică a copilului, grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt comunicate şi persoanelor desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care sunt sprijinite în luarea unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. În situaţia în care în familie sunt îngrijiţi mai mulţi copii se întocmeşte un raport unic pe familie, care cuprinde în mod obligatoriu informaţii pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei care nu sunt de vârstă şcolară.

(3) în situaţia în care se constată scăderea randamentului şcolar, învăţătorul/dirigintele copilului are obligaţia de a solicita sprijinul consilierului şcolar şi de a anunţa în scris reprezentantul serviciului public de asistenţă socială.

(4) în situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivel local nu există psiholog, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea facilitării accesului la servicii de specialitate.

(5) Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională sau, după caz, centrului Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

(6) în situaţia în care în urma vizitelor efectuate potrivit prevederilor alin. (1) se constată degradarea stării de sănătate a copilului care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a informa în scris medicul de familie şi de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de sănătate a acestuia.

(7) în situaţia în care în urma vizitelor efectuate potrivit prevederilor alin. (1) se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei.

(8) în situaţia în care în urma vizitelor efectuate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială intră în contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligaţia de a sesiza de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri.

(9) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3)-(7) reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte planul de servicii.

Art. 4. - În vederea sprijinirii familiilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, serviciul public de asistenţă socială îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în străinătate;

b) organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă  în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an;

c) organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;

d) facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;

e) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;

f) sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte cadrul metodologic privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, instrumentele de lucru şi activităţile necesar a fi realizate de acestea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin lege.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b)  familie - grup de persoane legate prin relaţii de rudenie care poate fi format din cupluri căsătorite legal sau în uniune consensuală, un adult cu unul ori mai mulţi copii sub 18 ani, doi adulţi cu unul sau mai mulţi copii sub 18 ani, unde adulţii pot fi părinţi naturali, alte rude ori alte persoane care au în îngrijire copii;

c) Uşa de identificare a riscurilor-documentul completat de reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială la domiciliul familiei pentru care există suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil;

d) fişă de observaţie - documentul completat de reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială şi de toţi profesioniştii de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc pentru copil;

e) plan de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor şi a beneficiilor, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

f) sărăcie - situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv ori în care familia pe durata ultimei ierni nu a putut încălzi locuinţa şi a suferit de frig cel puţin o dată pe săptămână sau care pe durata ultimelor 6 luni nu a putut asigura hrană membrilor ei şi a suferitele foame cel puţin o dată pe săptămână;

g) situaţie de risc - orice situaţie, măsură sau inacţiune care afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului, în familie sau în comunitate, pentru o perioadă determinată de timp.

Art. 3. - În vederea îndeplinirii atribuţiei de monitorizare şi analizare a situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială şi a realizării activităţii de prevenire a separării copilului de familia sa, serviciul public de asistenţă socială identifică situaţiile de risc la care este supus copilul şi care impun acordarea de servicii şi beneficii.

Art. 4. - Situaţia de risc a copilului trebuie analizată cel puţin din următoarele aspecte:

a) situaţia economică a familiei;

b) situaţia socială a familiei;

c) starea de sănătate a membrilor familiei;

d) nivelul de educaţie al membrilor familiei;

e) condiţiile de locuit ale familiei;

f) existenţa unor comportamente la risc identificate în cadrul familiei.

Art. 5. - (1) în funcţie de situaţia economică, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) familia se află în situaţie de sărăcie;

b) părintele unic susţinător sau ambii părinţi sunt fără ocupaţie ori în şomaj;

c) familia primeşte beneficii sociale.

(2) în funcţie de situaţia socială, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) în familie există o mamă minoră sau o minoră gravidă;

b) familia este monoparentală;

c) părintele unic susţinător sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în ţară sau în străinătate;

d) ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, au fost puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi şi nu a fost instituită tutela sau, după caz, o măsură de protecţie specială;

e) familia are unul sau mai mulţi copii care au revenit în ţara de origine după o experienţă de peste un an de migraţie;

f) familia are unul sau mai mulţi copii în sistemul de protecţie

specială;

g) familia are unul sau mai mulţi copii reintegraţi din sistemul de protecţie specială;

h) familia are unul sau mai mulţi membri cu dizabilităţi care le limitează participarea la viaţa socială;

i) cel puţin un membru al familiei (inclusiv adult) nu are acte de stare civilă;

j) familia are unul sau mai mulţi membri condamnaţi la o pedeapsă privativă de libertate;

k) se află în orice alte situaţii care pot indica o vulnerabilitate.

(3) în funcţie de starea de sănătate a membrilor săi, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) familia are unui sau mai mulţi membri cu boli cronice şi transmisibile;

b) familia are unul sau mai mulţi membri care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie;

c) există o gravidă care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie;

d) familia are sugar care nu este înscris pe lista unui medic de familie;

e) familia are unul sau mai mulţi copii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie;

f) familia are unul sau mai mulţi copii care nu sunt vaccinaţi;

g) familia are unul sau mai mulţi copii fără boli cronice şi transmisibile polispitalizaţi;

h) orice altă situaţie care poate afecta starea de sănătate a copilului.

(4) în funcţie de nivelul de educaţie a membrilor săi, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) unul sau ambii părinţi sunt analfabeţi;

b) familia are unul sau mai mulţi copii cu vârstă şcolară care nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ obligatoriu;

c) familia are unul sau mai mulţi copii care au abandonat timpuriu şcoala;

d) familia are unul sau mai mulţi copii cu frecvenţă şcolară redusă ori repetenţie;

e) familia are unul sau mai mulţi copii cu performanţe şcolare slabe (corijenţe etc.);

f) familia are unul sau mai mulţi copii cu istoric de sancţionare în cadrul şcolii, cum ar fi exmatriculare, nota scăzută la purtare etc.;

g) în familie este un număr mare de copii antepreşcolari/ preşcolari/şcolari;

h) familia are unul sau mai mulţi copii cu cerinţe educaţionale speciale;

i) orice altă situaţie care poate afecta dreptul copilului la educaţie.

(5) în funcţie de condiţiile de locuit, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) familia ocupă abuziv, fără drept de şedere anumite spaţii de locuit sau spaţii construite ilegal;

b) familia locuieşte în condiţii improprii, respectiv locuinţa este în stare avansată de degradare sau este improvizată în spaţii care nu sunt destinate acestui scop - magazii, case de apă, elemente de canalizare, construcţii în stare avansată de degradare etc.;

c) spaţiul locuibil este insuficient raportat la numărul de persoane; locuinţa este supraaglomerată;

d) familia nu are acces la utilităţi, în mod special la sursă de apă, electricitate şi încălzire;

e) lipsesc dotările minime necesare pregătirii hranei, asigurării încălzirii şi mobilierul de strictă necesitate;

f) locuinţa nu este întreţinută corespunzător, lipsa igienei;

g) familia întâmpină probleme cu locuinţa, cum ar fi scurgeri prin acoperiş, pereţi umezi, ferestre/duşumele putrede sau deteriorate etc.

(6) în funcţie de comportamentele la risc, copilul poate fi în situaţie de risc în familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea lui dacă:

a) există în familie un istoric de reclamaţii/sesizări înregistrate şi confirmate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau la poliţie cu privire la comportamentul antisocial al unui membru din familie, cum ar fi săvârşirea de fapte cu caracter penal, minori folosiţi la cerşetorie etc.;

b) există în familie un comportament agresiv ai unuia ori mai multor membri ai familiei şi/sau a unui istoric de violenţă în familie, cum ar fi existenţa reclamaţiilor ori a ordinului de protecţie;

c) există în familie consum excesiv de alcool;

d) există în familie consum sau un istoric de consum sau abuz de substanţe psihotrope

Art. 6. - (1) Serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a identifica cu prioritate copii aflaţi în situaţie de risc din unitatea lor administrativ-teritorială.

(2) Sursele pentru identificarea copiilor aflaţi în situaţie de risc pot fi:

a) solicitarea directă de sprijin, adresată serviciului public de asistenţă socială, în scris, prin poştă/e-mail/fax, ori prin telefon din partea copilului şi/sau a părinţilor/reprezentantului legal;

b) notificarea părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, cu privire la intenţia de a pleca la muncă în străinătate, depusă la sediul serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu în condiţiile art. 104 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) sesizarea scrisă sau telefonică din partea altor persoane decât membrii familiei;

d) autosesizare cu ocazia instrumentării oricărui caz înregistrat de serviciul public de asistenţă socială, din presă etc.;

e) referirea unui caz de către specialiştii sau instituţiile/ organizaţiile care interacţionează cu copilul/părinţii.

(3) Solicitarea directă prevăzută la alin. (2) lit. a) se consemnează într-o cerere care se înregistrează şi în care se expun potenţialele situaţii de risc la care este expus copilul. În situaţia în care solicitantul, din pricina infirmităţii, a bolii sau din orice alte cauze, nu poate redacta cererea, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială o redactează şi face menţiunea despre această împrejurare, menţiunea astfel făcută ţinând loc de semnătură.

(4) Solicitarea şi sesizarea telefonică se înregistrează ca notă telefonică.

(5) Toate solicitările, referirile, sesizările şi autosesizările se înregistrează în registrul de intrare-ieşire existent la nivelul serviciului public de asistenţă socială.

Art. 7. - (1) în activitatea de identificare a situaţiei de risc la care poate fi supus copilul, serviciul public de asistenţă socială utilizează următoarele instrumente:

a) fişa de observaţie. Modelul fişei de observaţie este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) fişa de identificare a riscurilor. Modelul fişei de identificare a riscurilor este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(2) Fişa de observaţie este completată de către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială în situaţia în care sursele de informare sunt cele prezentate la art. 6 alin. (2) lit. a)-d).

(3) Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc, respectiv poliţistul de proximitate, medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează fişa de observaţie, potrivit competenţelor legale, şi o transmit în termen de maximum 48 de ore serviciului public de asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 8. - (1) în termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la primirea acesteia în condiţiile art. 7 alin. (3), reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la domiciliul familiei cu copii/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de identificare a riscurilor.

(2) Pentru completarea fişei de identificare a riscurilor reprezentantul serviciului public de asistenţă socială poate solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii care intră în contact cu copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, preotul, precum şi specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului. El poate solicita sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de familie pentru completarea fişei de identificare a riscurilor.

(3) în situaţia în care în urma deplasării prevăzute la alin. (1) este identificat un copii/copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a îndeplini atribuţiile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.

Art. 9. - Pentru desfăşurarea activităţii de identificare a situaţiilor de risc şi planificarea intervenţiilor serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a realiza o listă a resurselor existente la nivel local care să cuprindă:

a) instituţiile şi organizaţiile care pot sprijini serviciul public de asistenţă socială în identificarea familiilor vulnerabile: şcoala, poliţia, biserica şi cultele recunoscute, medicul de familie, spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.;

b) beneficiile financiare care pot fi acordate potrivit legislaţiei în vigoare;

c) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza servicii sociale şi asistenţă şi informare la nivel local: şcoala, biserica şi cultele recunoscute, primăria, medicul de familie, poliţia, organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.;

d) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza asistenţă şi consiliere la nivel judeţean: direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, inspectoratul şcolar judeţean etc.,precum şi organizaţiile neguvemamentale acreditate;

e) serviciile publice şi private destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cum ar fi centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi etc.;

f) serviciile de educaţie cum ar fi şcolile, liceele, asigurarea transportului şcolar, clasele de alfabetizare, mediatorii şcolari, cursurile de educaţie parentală, cercurile şi cluburile pentru copii, programele “şcoală după şcoală” etc., inclusiv serviciile oferite de organizaţiile neguvemamentale acreditate etc.;

g) furnizorii de servicii medicale de la nivelul comunităţii, cum ar fi medicul de familie, asistentul medical comunitar, spitalele, clinicile, medicii care oferă servicii de planificare familială, precum şi serviciile oferite de organizaţiile neguvernamentale de profil, personalul care facilitează accesul cetăţenilor aparţinând etniei rome la servicii medicale, cum ar fi mediatorul sanitar, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti etc.;

h) serviciile de informare de natură juridică cum ar fi procedurile pentru stabilirea domiciliului sau reşedinţei, procedurile pentru stabilirea măsurilor de protecţie, procedurile pentru furnizarea utilităţilor - acces la gaz, electricitate, proceduri pentru înregistrarea naşterii, procedurile pentru obţinerea actelor de identitate etc.;

i) serviciile pentru copiii cu dizabilităţi, cum ar fi procedura de eliberare a certificatului de încadrare în grad de handicap, serviciile de abilitare/reabilitare etc.;

j) alte servicii, cum ar fi cantina socială, adăposturile pentru victimele violenţei domestice, grupuri de sprijin, asociaţiile părinţilor cu copii cu dizabilităţi, asociaţiile de profesori-părinţi, linii telefonice, consilierea premaritală pentru cuplurile tinere, birourile de consiliere pentru cetăţeni etc.

Art. 10. - (1) în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor se confirmă existenţa a cel puţin uneia dintre situaţiile prevăzute ta art. 5 alin. (1)-(6), în termen de 30 de zile de la completare reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte planul de servicii.

(2) Pentru întocmirea planului de servicii reprezentantul serviciului public de asistenţă socială stabileşte nevoile familiei cu copil/copii în funcţie de situaţia de risc, identifică la nivel local resursele şi serviciile publice şi/sau, după caz, private disponibile pe plan local şi stabileşte cu acestea măsurile necesare susţinerii copilului şi a familiei,

Art. 11. - (1) Planul de servicii cuprinde serviciile care trebuie oferite pentru a răspunde nevoilor identificate ale copilului şi familiei lui şi cuprinde tipurile de servicii şi beneficii oferite, finalitatea urmărită prin implementarea planului, cine oferă serviciile şi pentru ce perioadă de timp. Planul de servicii se aprobă prin dispoziţie a primarului,

(2) Reprezentantul serviciului public de asistenţă socială monitorizează implementarea planului de servicii.

(3) Monitorizarea implementării planului de servicii întocmit potrivit alin, (1) se realizează prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii astfel;

a) anual sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 5 situaţii de risc dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6);

b) semestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 6-10 situaţii de risc din cele prevăzute la art. 5 alin. (1>-(6);

c) trimestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de identificare a riscurilor sunt stabilite peste 10 situaţii de risc din cele prevăzute la art. 5 alin. (1)-(6).

Art. 12. - (1) în situaţia în care reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are suspiciuni, în orice etapă a implicării sale, cu privire la existenţa unei situaţii de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă, acesta are obligaţia să sesizeze de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(2) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are obligaţia de a verifica suspiciunea în termen de cel mult 48 de ore de la primirea sesizării conform prevederilor alin. (1).

Art. 13. - (1) în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a vizita la domiciliu toate familiile cu copii pentru care nu a fost completată fişa de identificare a riscurilor, în condiţiile art. 8 alin. (1), din unitatea administrativ-teritorială, în vederea identificării tuturor copiilor aflaţi în situaţie de risc. În cadrul vizitei se completează numai fişa de identificare a riscurilor.

(2) Serviciul public de asistenţă socială înfiinţează şi menţine un registru de evidenţă a copii lor aflaţi în situaţie de risc, care va cuprinde cel puţin datele şi informaţiile care sunt transmise trimestrial direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Datele sunt transmise în baza fişei de monitorizare prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - (1) Coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţii serviciului public de asistenţă socială, în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, sunt asigurate de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului desemnează asistenţi sociali responsabili cu menţinerea legăturii cu serviciul public de asistenţă socială. Un asistent social poate fi responsabil cu coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţii mai multor servicii publice de asistenţă socială în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului poate înfiinţa compartimente specializate în coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţii serviciului public de asistenţă socială.

Art. 15. - Persoanele desemnate în condiţiile art. 14 alin. (2) îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) organizează întâlniri semestriale între angajaţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi asistenţii sociali de la nivelul serviciului public de asistenţă socială;

b) furnizează serviciului public de asistenţă socială informaţii cu privire la atribuţiile, organigrama direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile organizate la nivelul direcţiei, persoanele responsabile cu coordonarea activităţii de la nivel local şi datele de contact ale acestora;

c) asigură legătura dintre serviciul public de asistenţă socială şi celelalte compartimente ale direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

d) îndrumă metodologic reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială de la nivel local în activitatea lor curentă de identificare şi evaluare a copilului şi familiei acestuia, precum şi în activitatea de planificare şi monitorizare a intervenţiei. În acest sens fiecare responsabil efectuează trimestrial cel puţin o deplasare în fiecare unitate administrativ-teritorială;

e) pot însoţi reprezentantul serviciului public de asistenţă socială de la nivel local, la solicitarea expresă şi temeinic motivată a acestuia, la efectuarea vizitelor în teren, atunci când situaţia o impune;

f) facilitează colaborarea între serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care funcţionează la nivelul judeţului;

g) asigură îndrumare metodologică serviciilor publice de asistenţă socială, la cererea acestora, în elaborarea strategiilor locale de dezvoltare, în scrierea de proiecte, precum şi în orice altă activitate care vizează prevenirea separării copilului de părinţi;

h) sprijină conducerea serviciului public de asistenţă socială în activitatea de identificare a nevoilor de formare continuă a personalului.

Art. 16. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Fişă de observaţie

|_|_|_|_|_|

(Număr identificare fişă)

 

 

Numele şi prenumele capului familiei observate:

………………………………………………………………………

 

 

Numele şi prenumele persoanei care completează:

………………………………………………………………………

Judeţul: ……………………………………………………………

 

Funcţia: ……………………………………………………………

Municipiu/oraş/comună:

 

Semnătura: …………………………………………………………

Strada: …………………………………………………. Nr. ……

 

Data completării Fişei de Observaţie:

Telefon: ………………………………………………………….

 

Zi |_|_| Lună |_|_| An |_|_|_|_|

Semnătura: ……………………………………………………….

 

Ora începerii discuţiei: |_|_| : |_|_|

 

 

Ora încheierii discuţiei: |_|_| : |_|_|

 

 

            1. SITUAŢIA ECONOMICĂ

 

a. Familia se află în situaţie de sărăcie

1. da

2. nu

b. Unul sau ambii părinţi sunt fără ocupaţie sau în şomaj

1. da

2. nu

c. Familia este beneficiară de beneficii sociale

1. da

2. nu

 

            2. SITUAŢIA SOCIALĂ

 

a. În familie există o mamă minoră sau o minoră gravidă

1. da

2. nu

b. Familia este monoparentală

1. da

2. nu

c. Unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în ţară sau în străinătate

1. da

2. nu

d. Ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, au fost puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi şi nu a fost instituită tutela sau, după caz, o măsură de protecţie specială

1. da

2. nu

e. Familia are unul sau mai mulţi copii care au revenit în ţara de origine după o experienţă de migraţie de peste un an

1. da

2. nu

f. Familia are unul sau mai mulţi copii în sistemul de protecţie specială

1. da

2. nu

g. Familia arc unul sau mai mulţi copii reintegraţi din sistemul de protecţie specială

1. da

2. nu

h. Familia are membri cu dizabilităţi senzoriale, neurologice ori intelectuale care le limitează semnificativ calitatea vieţii şi participarea tor la viaţa socială

1. da

2. nu

i. Cel puţin un membru al familiei (inclusiv adult) nu are acte de stare civilă

1. da

2. nu

j. Familia are unul sau mai mulţi membri condamnaţi la o pedeapsă privativă de libertate

1. da

2. nu

k. Familia se află în orice alte situaţii care pot indica o vulnerabilitate Vă rugăm precizaţi care altă situaţie:

1. da

2. nu

 

            3. STAREA DE SĂNĂTATE

 

a. Familia are unul sau mai mulţi membri cu boli cronice şi transmisibile

1. da

2. nu

b. Familia are unul sau mai mulţi membri care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie

1. da

2. nu

c. În familie există o gravidă care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie

1. da

2. nu

d. Familia are sugar care liu este înscris pe lista unui medic de familie

1. da

2. nu

e. Familia are unul sau mai mulţi copii care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie

1. da

2. nu

f. Familia arc unul sau mai mulţi copii care nu sunt vaccinaţi

1. da

2. nu

g. Familia are unul sau mai mulţi copii fără boli cronice şi transmisibile polispitalizaţi

1. da

2. nu

h. Familia se confruntă cu orice altă situaţie care poate afecta starea de sănătate a copilului, Vă rugăm precizaţi care alic tipuri de probleme din sfera sănătăţii:

1. da

2. nu

 

            4. NIVELUL DE EDUCAŢIE

 

a. Unul sau ambii părinţi sunt analfabeţi

1. da

2. nu

b, Familia are unul sau mai mulţi copii cu vârstă şcolară care nu frecventează cursurile unei forme de învăţământ obligatoriu

1. da

2. nu

c. Familia are unul sau mai mulţi copii care au abandonat timpuriu şcoala

1. da

2. nu

d. Familia are unul sau mai mulţi copii cu frecvenţă şcolară redusă sau repetenţie

1. da

2. nu

e. Familia are unul sau mai mulţi copii cu performanţe şcolare slabe (corijenţe etc.)

l. da

2. nu

f. Familia are unul sau mai mulţi copii cu istoric de sancţionare în cadrul şcolii (exmatriculare, nota scăzută la purtare etc.)

l. da

2. nu

g. Familia are număr mare de copii antepreşcolari/preşcolari/ şcolari în familie

l. da

2. nu

h. Familia are unul sau mai mulţi copii cu cerinţe educaţionale speciale

l. da

2. nu

i. Familia se confruntă cu altă situaţie care poate afecta dreptul copilului la educaţie.

l. da

2. nu

Vă rugăm precizaţi care alte tipuri de probleme din sfera educaţiei:

 

 

 

 

 

            5. CONDIŢIILE DE LOCUIT

 

a. Familia ocupă abuziv, fără drept de şedere anumite spaţii de locuit sau inclusiv spaţii construite ilegal

1. da

2. nu

b. Familia locuieşte în condiţii improprii, respectiv locuinţa este în stare avansată de degradare sau este improvizată în spaţii care nu sunt destinate acestui scop - magazii, case de apă, elemente de canalizare, construcţii în stare avansată de degradare etc.

 

1. da

2. nu

c. Familia nu dispune de un spaţiu locuibil suficient raportat la numărul de persoane; locuinţa este supraaglomerată

1. da

2. nu

d. Familia nu are acces la utilităţi, în mod special la sursă de apă, electricitate şi încălzire.

1. da

2. nu

e. Familia nu dispune de dotări minime necesare pregătirii hranei, asigurării încălzirii şi de mobilier de strictă necesitate

1. da

2. nu

f. Locuinţa nu este întreţinută, lipsa igienei

1. da

2. nu

g. Familia întâmpină probleme privind siguranţa locuinţei (scurgeri prin acoperiş, pereţi umezi, ferestre/ duşumele putrede sau deteriorate etc.)

1. da

2. nu

 

            6. COMPORTAMENTE LA RISC

 

 

a. Familia are un istoric de reclamaţii/sesizări înregistrate şi confirmate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau la poliţie cu privire la comportamentul antisocial al urnii membru din familie, cum ar fi săvârşirea de fapte cu caracter penal, minori folosiţi la cerşetorie etc.

1. da

2. nu

b. În familie există un comportament agresiv al unuia sau mai multor membri şi/sau a unui istoric de violenţă în familie, cum ar fi existenţa reclamaţiilor sau a ordinului de protecţie

1. da

2. nu

c. În familie se consumă excesiv alcool.

1. da

2. nu

d. În familie se consumă sau există un istoric de consum sau abuz de substanţe psihotrope

1. da

2. nu

 

ANEXA Nr. 2*)

la metodologie

 

FISĂ DE IDENTIFICARE A RISCURILOR

privind situaţia familiilor cu copii din România

|_|_|_|_|_|

(Număr identificare formular)

 

Această grilă de identificare a riscurilor se completează cu

familia referită către SPAS prin fişa de observaţie nr.     |_|_|_|_|_|

 

Profesionistul care a completat fişa de observaţie

Nume şi prenume:

1. Reprezentant SPAS

 

2. Poliţist de proximitate

 

3. Medic de familie

 

4. Cadru didactic

 

5. Asistent medical

 

6. Asistent medical comunitar

 

7. Mediator şcolar

 

8. Mediator sanitar

 

9. Preot

 

10. Specialist din ONG acreditat în domeniul protecţiei copilului

Nume ONG:

 

Nume şi prenume specialist:

11. Alt specialist (precizaţi)

 

 

Ce vulnerabilităţi sunt semnalate în fişa de observaţie?

 

Dimensiune

 

 

Dacă DA, încercuiţi tipul de vulnerabilitate:

1. Situaţia economică

1. Da

2. Nu

a

b

c

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situaţia socială

1. Da

2. Nu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

3. Starea de sănătate

1. Da

2, Nu

a

b

c

d

e

f

g

h

 

 

 

4. Nivelul de educaţie

1, Da

2. Nu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

 

 

5. Condiţiile de locuit

1. Da

2, Nu

a

b

c

d

e

f

g

 

 

 

 

6. Comportamente la risc

1. Da

2. Nu

a

b

c

d

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării fişei de observaţie

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

 

zi

lună

an

 

 

 

 

 

 

Data completării grilei de identificare a riscurilor

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

 

zi

lună

an

 

 

 

 

 

 

Judeţul:

COD JUDEŢ:

Municipiu/oraş/comună:

SIRSUP:

 

 

Numele şi prenumele persoanei care aplică grila de identificare a riscurilor:

 

Funcţia:

Semnătura:

 

I. DATE DESPRE GOSPODĂRIE

 

Ora începerii discuţiei: |_|_| : |_|_|

Ora încheierii discuţiei: |_|_| : |_|_|

Sat:

SIRINF

 

Gospodăria este un grup de persoane care în mod obişnuit locuiesc împreună, au în general legături de rudenie, se gospodăresc (fac menajul în comun), uneori lucrează împreună în gospodărie, consumă şi valorifică în comun produsele obţinute, participă integral sau parţial la formarea şi utilizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al gospodăriei. Gospodăria poate fi compusă din unul sau mai multe nuclee familiale.

 

Numele familiei referite prin fişa de observaţie:

Familia referită face parte dintr-o gospodărie mai mare cu mai multe nuclee familiale sau constituie o gospodărie de sine stătătoare.

 

1. Face parte dintr-o gospodărie mai mare

2. Este o gospodărie de sine stătătoare

 

Numele capului gospodăriei din care face parte familia referită prin fişa de observaţie:

(Dacă familia este o gospodărie de sine stătătoare, notaţi numele capului de familie)

 

Adresa:

Telefon:

 

Semnătura:

 

II. DATE DESPRE FAMILIA REFERITĂ PRIN FIŞA DE OBSERVAŢIE

 

Familia este un grup de persoane legate prin reiaţii de rudenie care poate fi formată din cupluri căsătorite legal sau în uniune consensuală, un adult cu unul sau mai mulţi copii sub 18 ani, doi adulţi cu unul sau mai mulţi copii sub 18 ani, unde adulţii pot fi părinţi naturali, părinţi adoptivi, alte rude sau alte persoane care au în îngrijire copii.

 

Componenţa familiei:

Notaţi codul corespunzător din lista de mai jos

 

1. persoană prezentă

 

2. persoană plecată la muncă în străinătate

Mama |_|_|_|

3. persoană plecată la studii sau muncă în ţară

Pentru codurile 1-4,

4. persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)

completaţi secţiunea

5. persoană în spital/centru de îngrijire etc. pe termen lung

DATE DESPRE MAMĂ

6. persoană aflată în închisoare

 

7. persoană divorţată/separată şi mutată

 

8. persoană decăzută din exerciţiul drepturilor părinteşti

 

9. persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti

Tatăl  |_|_|_|

10. persoană pusă sub interdicţie judecătorească

Pentru codurile 1-4,

11. persoană decedată

completaţi secţiunea

12. persoană dispărută ori declarată judecătoreşte moartă

DATE DESPRE TATĂ

13. persoană necunoscută

 

14. altă situaţie decât cele de mai sus, şi anume:

 

 

Dacă atât mama, cât şi tatăl au coduri > 4 (adică nu sunt prezenţi în familie), atunci completaţi secţiunea DATE DESPRE PRINCIPALUL ÎNGRIJITOR AL COPIILOR.

 

Dacă atât mama, cât şi tatăl au coduri între 8 şi 12 (adică sunt ambii decăzuţi din drepturile părinteşti sau decedaţi), atunci...

 

1. A fost instituită tutela?

1. da

2. nu

2. A fost instituită o măsură de protecţie specială?

1. da

2. nu

 

Numărul de copii de 0-17 ani  |_|_|_|

Pentru fiecare copil care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, completaţi câte o secţiune DATE DESPRE COPIL.

 

Numărul de membri ai familiei  |_|_|_|

Se adună toţi membrii gospodăriei, adulţi şi copii.

 

II. A. SITUAŢIA ECONOMICĂ A FAMILIEI

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

1. Familia primeşte alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor social (venit minim garantat) sau ajutor pentru încălzirea locuinţei (subvenţie, lemne)?

1. da

2. nu

2. În familie există cineva care, în ultimul an, a primit alte beneficii sau ajutoare, Inclusiv ajutor de urgenţă de la primărie, Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, ajutor de alimente de la Uniunea Europeană etc.?

1. da

2. nu

3. În luna trecută, suma totală de bani obţinută din salarii, pensii, alocaţii, vânzări, beneficii sociale etc., de către toţi membrii familiei, a fost de aproximativ ......

 

lei

4. Luna trecută, venitul pe membru de familie a fost de …..

Venitul per membru de familie se calculează prin raportarea venitului total al familiei (menţionat la rândul 3) la numărul de membri ai familiei (adulţi + copii).

 

lei

5. Dumneavoastră aveţi o grădină sau o gospodărie, rude sau prieteni la ţară, de unde obţineţi sau primiţi diverse produse alimentare?

1. da

2. nu

6. Cu venitul total net lunar în luna trecută familia a putut face faţă cheltuielilor curente?

1. da

2. nu

 

7. Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.?

1. nu ne ajung nici pentru strictul necesar

2. ne ajung numai pentru strictul necesar

3. ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe

4. reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii

5. reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva

 

8. În ultimele 6 luni, cât de des nu aţi avut ce pune pe masă şi copiii au suferit de foame?

1 – zilnic

 

2 - de câteva ori pe săptămână

 

3-o dată pe săptămână

 

4 - de câteva ori pe lună

 

5 - mai rar

 

6 - niciodată

 

9. Familia are în posesie ….. ?

a. automobil

1. da

2. nu

b. teren agricol, pădure, păşuni

1. da

2. nu

c. bunuri imobile

1. da

2. nu

 

II. B. PRACTICI PARENTALE

 

1. În familia dumneavoastră, cât de des ...?

Niciodată

Uneori

De cele mai multe ori

Întotdeauna

NS / NR

a. Îmi ajut copiii la temele de la şcoală

1

2

3

4

9

b. Petrec mult timp cu copiii, făcând ceea ce le place lor

1

2

3

4

9

c. Cunosc lucrurile care pot dăuna copiilor

1

2

3

4

9

d. Mă pierd cu firea atunci când vreau să disciplinez copiii

1

2

3

4

9

e. Mai aplic o corecţie fizică pentru a-i creşte şi a-i educa pe copii aşa cum trebuie

1

2

3

4

9

f. Se poartă copiii urât doar ca să mă enerveze

1

2

3

4

9

 

III. DATE DESPRE MAMĂ

 

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data naşterii:

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

4. CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

zi

lună

an

 

0. Nu are acte de identitate

5. Etnie:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

 

1. Română

2. Maghiară

3. Romă

4. Alta

9. Nedeclarată

6. Stare civilă mamă

(statut legal):

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Căsătorită legal

2. Uniune consensuală

3. Necăsătorită

4. Divorţată, separată, văduvă

7. Educaţie mamă:

 

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Fără şcoală absolvită, analfabet

2. Primar (1-4 clase)

3. Gimnazial (5-8 clase)

4. Profesional, de ucenici sau complementar

5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)

6. Liceu (9-12 clase)

7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri

8. Universitar de scurtă durată/colegiu

9. Master, doctorat

8. Ocupaţie mamă:

 

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

Mai precis, ce face ?

 

 

…………………………………….

1. Salariat

2. Zilier, lucrător la negru, similar

3. Patron cu salariaţi

4. Pe cont propriu neagricol

5. Pe cont propriu agricultură

6. Ajutor familial

7. Şomer sau persoană fără ocupaţie

8. Pensionar(ă) la limită de vârstă

9. Alt tip de pensionar(ă)

10. Elev, student

11. În închisoare

12. Casnică, în incapacitate de muncă sau alt inactiv

9. Mama este înscrisă la medicul de familie?

1. da

2. nu

10. Mama suferă de o boală cronică sau transmisibilă?

1. da

2. nu

11. Mama suferă de o dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieţii şi participarea la viaţa socială?

1. da

2. nu

Dacă DA,

12. Tipul de dizabilitate?

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1, senzorială

2. neurologică

3. intelectuală

13. Mama are certificat de încadrare în grad de handicap?

1. da

2. nu

Dacă DA,

14. În ce an a obţinut primul certificat?

 

|_|_|_|_|

 

15. Gradul handicapului?

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

1. uşor

2. mediu

3. accentuat

4. grav

 

16. Codul handicapului?

|_|_|_|_|

Dacă mama are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

17. Mama reuşeşte să îşi asigure tratamentul, medicamentele, echipamentele necesare ?

1. da

2. nu

18. În general, cum evaluează mama starea sa generală de sănătate?

1. foarte rea    2   3   4    5. foarte bună

9. NR

 

19. Număr copii vii născuţi de mamă de-a lungul vieţii

 

 

20. Număr copii care au decedat

 

|_|_| copii

 

|_|_| copii

 

Dintre aceştia:

 

21. Număr copii care sunt în viaţă

 

|_|_| copii

 

Dintre aceştia:

 

22. Număr copii care sunt în viaţă şi au fost vreodată de-a lungul vieţii lor daţi în îngrijirea altcuiva:

- |_|_| copii la rude fără măsură de protecţie

- |_|_| copii la alte persoane fără măsură de protecţie

- |_|_| copii în sistemul de protecţie specială

- |_|_| copii părăsiţi în maternitate sau altă unitate medicală

- |_|_| copii altă situaţie:

(ex. minori căsătoriţi şi plecaţi de acasă)

 

 

 

 

23. Număr copii care sunt în viaţă şi au fost îngrijiţi continuu de mamă:

- |_|_| copii sub 18 ani şi care sunt în gospodărie

- |_|_| copii de 18 ani şi peste care au plecat din gospodărie

 

24. În prezent, mama este gravidă?

 

1.da

2. nu

 

Dacă DA, completaţi secţiunea MAMA ÎNSĂRCINATĂ

25. Mama a făcut vreodată vreo cerere de instituţionalizare a vreunui copil?

1. da

.2 nu

26. Mama a fost vreodată obiectul vreunei anchete realizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului?

1. da

2. nu

 

 

 

 

27. În prezent, câţi copii ai acestei mame sunt în sistemul de protecţie?

- |_|_| copii de 0-17 ani

- |_|_| copii de 18-26 ani

28. Mama a avut sau are istoric de ...?

a. consum excesiv de alcool?

1. da

2. nu

b. consum de droguri?

1.da

2. nu

c. antecedente penale?

1 da

2. nu

d. experienţe de prostituţie?

1.da

2. nu

e. violenţă sau abuz din partea partenerului?

1.da

2. nu

f. alte probleme cu poliţia?

1. da

2. nu

 

III. A. MAMA ÎNSĂRCINATĂ

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

 

1. În ce lună de sarcină este mama?

Luna a |_|-a

2. Sarcina este luată în evidenţă la medicul de familie?

1.da

2. nu

3. Mama a făcut controalele prenatale?

1.da

2. nu

4. Mama a dorit să rămână însărcinată?

1.da

2. nu

 

IV. DATE DESPRE TATĂ

 

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data naşterii:

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

4. CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

zi

lună

an

 

0. Nu are acte de identitate

5. Etnie:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

 

1. Română

2. Maghiară

3. Romă

4. Alta

9. Nedeclarată

6. Stare civilă tată

(statut legal):

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Căsătorit legal

2. Uniune consensuală

3. Necăsătorit

4. Divorţat, separat, văduv

7. Educaţie tată:

 

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Fără şcoală absolvită, analfabet

2. Primar (1-4 clase)

3. Gimnazial (5-8 clase)

4. Profesional, de ucenici sau complementar

5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)

6. Liceu (9-12 clase)

7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri

8. Universitar de scurtă durată/colegiu

9. Master, doctorat

8. Ocupaţie tată:

 

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

Mai precis, ce face ?

 

 

…………………………………….

1. Salariat

2. Zilier, lucrător la negru, similar

3. Patron cu salariaţi

4. Pe cont propriu neagricol

5. Pe cont propriu agricultură

6. Ajutor familial

7. Şomer sau persoană fără ocupaţie

8. Pensionar(ă) la limită de vârstă

9. Alt tip de pensionar(ă)

10. Elev, student

11. În închisoare

12. Casnic, în incapacitate de muncă sau alt inactiv

 

9. Tatăl este înscris la medicul de familie?

1. da

2. nu

10. Tatăl suferă de o boală cronică sau transmisibilă?

1. da

2. nu

11. Tatăl suferă de o dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieţii şi participarea la viaţa socială?

1. da

2. nu

Dacă DA,

12. Tipul de dizabilitate?

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate

1. senzorială

2. neurologică

3. intelectuală

13. Tatăl are certificat de încadrare în grad de handicap?

 

1. da

2. nu

Dacă DA,

14. În ce an a obţinut primul certificat?

|_|_|_|_|

15. Gradul handicapului?

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

1. uşor

2. mediu

3. accentuat

4. grav

16. Codul handicapului?

|_|_|_|_|

 

Dacă tatăl are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

17. Tatăl reuşeşte să îşi asigure tratamentul, medicamentele, echipamentele necesare?

1. da

2. nu

18. În general, cum evaluează tatăl starea sa generală de sănătate?

1. foarte rea    2   3   4    5. foarte bună

9. NR

19. Tatăl a făcut vreodată vreo cerere de instituţionalizare a vreunul copil?

1. da

2. nu

 

20. Tatăl a fost vreodată obiectul vreunei anchete realizate de Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului?

1. da

2. nu

 

21. În prezent, câţi copii ai acestui tată sunt în sistemul de protecţie?

- |_|_| copii de 0-17 ani

- |_|_| copii de 18-26 ani

 

22. Tatăl a avut sau are istoric de...?

a. consum excesiv de alcool?

1. da

2. nu

b. consum de droguri?

1.da

2. nu

c. antecedente penale?

1 da

2. nu

d. experienţe de prostituţie?

1.da

2. nu

e. violenţă sau abuz din partea partenerului?

1.da

2. nu

f. alte probleme cu poliţia?

1. da

2. nu

 

V. DATE DESPRE PERSOANA CARE ÎNGRIJEŞTE COPILUL/COPIII

 

            Atenţie! Această secţiune se completează doar în situaţia în care atât mama, cât şi tatăl nu sunt prezenţi în familie. În cazul în care nu există niciun adult (18 ani şi peste) în gospodărie (spre exemplu, doi minori în concubinaj care locuiesc singuri sau 2-3 fraţi minori care se îngrijesc singuri) nu completaţi această secţiune şi luaţi măsuri în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

 

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data naşterii:

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

4. CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

zi

lună

an

 

0. Nu are acte de identitate

5. Rubedenie:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Frate/soră/cumnat(ă)

2. Bunic(ă)

3. Altă rudă

4. Un vecin

5. O persoană neînrudită

6. Etnie:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

 

1. Română

2. Maghiară

3. Romă

4. Alta

9. Nedeclarată

7. Stare civilă

(statut legal):

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Căsătorit(ă) legal

2. Uniune consensuală

3. Necăsătorit(ă)

4. Divorţat(ă), separat(ă), văduv(ă)

8. Educaţie:

 

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Fără şcoală absolvită, analfabet

2. Primar (1-4 clase)

3. Gimnazial (5-8 clase)

4. Profesional, de ucenici sau complementar

5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)

6. Liceu (9-12 clase)

7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri

8. Universitar de scurtă durată/colegiu

9. Master, doctorat

9. Ocupaţie:

 

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

Mai precis, ce face ?

 

 

…………………………………….

1. Salariat

2. Zilier, lucrător la negru, similar

3. Patron cu salariaţi

4. Pe cont propriu neagricol

5. Pe cont propriu agricultură

6. Ajutor familial

7. Şomer sau persoană fără ocupaţie

8. Pensionar(ă) la limită de vârstă

9. Alt tip de pensionar(ă)

10. Elev, student

11. Casnică, în incapacitate de muncă sau alt inactiv

10. Persoana este înscrisă la medicul de familie?

1. da

2. nu

11. Persoana suferă de o boală cronică sau transmisibilă?

1. da

2. nu

12. Persoana suferă de o dizabilitate care îi limitează semnificativ calitatea vieţii şi participarea la viaţa socială?

1. da

2. nu

Dacă DA,

13. Tipul de dizabilitate?

|_|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1, senzorială

2. neurologică

3. intelectuală

14. Are certificat de încadrare în grad de handicap?

1. da

2. nu

Dacă DA,

15. În ce an a obţinut primul certificat?

 

|_|_|_|_|

 

16. Gradul handicapului?

 

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

1. uşor

2. mediu

3. accentuat

4. grav

 

17. Codul handicapului?

|_|_|_|_|

Dacă persoana are o boală cronică sau o dizabilitate care necesită tratament de lungă durată

18. Persoana reuşeşte să îşi asigure tratamentul, medicamentele, echipamentele necesare ?

1. da

2. nu

19. În general, cum evaluează mama starea sa generală de sănătate?

1. foarte rea    2   3   4    5. foarte bună

9. NR

20. Persoana care îngrijeşte copiii a avut sau are istoric de ..?

a. consum excesiv de alcool?

1. da

2. nu

b. consum de droguri?

1.da

2. nu

c. antecedente penale?

1 da

2. nu

d. experienţe de prostituţie?

1.da

2. nu

e. violenţă sau abuz din partea partenerului?

1.da

2. nu

f. alte probleme cu poliţia?

1. da

2. nu

 

VI. DATE DESPRE COPILUL 1

Atenţie! Completaţi pentru fiecare copil din familie câte o secţiune privind DATELE DESPRE COPIL

 Secţiunea se completează cu mama, tatăl sau persoana care îngrijeşte copilul.

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data naşterii:

|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|

 

4. CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

zi

lună

an

 

0. Nu are acte de identitate

5. Sex:

1. Masculin

2. Feminin

 

6. Etnie:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

 

1. Română

2. Maghiară

3. Romă

4. Alta

9. Nedeclarată

7. Copilul a fost plasat pentru 0 perioadă în sistemul de protecţie şi acum este reintegrat în familie?

1. da

2. nu

8. Copilul este plasat în sistemul de protecţie specială?

1.da

2. nu

Dacă DA,   Copilul este luat în plasament la rude?

1 da

2. nu

Copilul este luat în plasament la alte persoane?

1.da

2. nu

Copilul este luat în asistenţă maternală?

1.da

2. nu

9. Copilul are mama minoră?

1. da

2. nu

10. Copilul a fost plecat din ţară o dată sau de mai multe ori pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în afara perioadei de vacanţă de vară?

1. da

2. nu

Dacă DA                a. Ultima dată, în ce ţară a fost plecat?

Notaţi în clar numele ţării:

b. Ultima dată, pentru câte luni a fost plecat?                 |_|_|_| luni

11. În ultimele două săptămâni, câte mese pe zi au avut copiii din familie?

Întrebarea se referă doar la mesele oferite în familie

1. O singură masă pe zi

2. Două mese pe zi

3. Trei mese pe zi

12. De unde provin cele mai multe din hainele pe care le poartă copiii din familie?

1. Din magazine, cumpărate de părinţi/ îngrijitor.

2. Din magazine de tip “second-hand”

3. De la rude, vecini sau alţi oameni din comunitate

4. Din altă parte, şi anume:

 

VI. A. SĂNĂTATEA COPILULUI

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

1. Greutate:

Ce greutate are copilul în prezent?

|_|_| , |_|_|_| kg

90. Nu este precizat/nu se ştie

2. Înălţime:

Ce înălţime are copilul în prezent?

|_|_|_| cm

900. Nu este precizat/nu se ştie

3. Medic:

Copilul este înscris la un medic de familie?

1. da

2. nu

4. Vaccinuri:

Copilul are vaccinurile obligatorii efectuate la zi?

1. Da, toate

2. Da, unele

3. Nu, nici unul

9. Nu se ştie

5. Dizabilitate:

Copilul are evaluată vreo dizabilitate (indiferent de momentul evaluării)?

1. da

2. nu

Dacă DA

Dacă vreodată copilul cu dizabilitate a fost evaluat (indiferent de momentul evaluării):

6. Evaluare:

a. În ce an s-a efectuat prima evaluare a copilului cu dizabilităţi?

|_|_|_|_|

b. În ce scop s-a efectuat prima evaluare?

1. Încadrarea în grad de handicap

2. Orientare şcolară şi profesională

3. Planificarea serviciilor de abilitare şi/sau reabilitare

7. Handicap:

Copilul are un handicap sau un diagnostic de boală gravă, încadrabilă Intr-un grad de handicap?

1. da

2. nu

9. Nu se ştie

Dacă DA

Dacă vreodată copilul a avut un handicap sau boală gravă:

8. Certificat:

a. Copilul are certificat de încadrare în grad de handicap?

1. da

2. nu

9. Nu se ştie

b. În ce an a obţinut primul certificat?

|_|_|_|_|

c. Codul handicapului?

|_|_|_|_|

9. Autonomie:

În activităţile de bază de zi cu zi, copilul...?

Atenţie! Autonom înseamnă că mănâncă, se îmbracă sau se deplasează singur.

1. Este autonom

2. Are nevoie de ajutor

3. Depinde total de alţii

10. Spital:

Copilul a fost spitalizat de mai multe ori în ultimele 12 luni ca o soluţie pentru probleme precum lipsa supravegherii în familie pe perioada muncilor agricole sau imposibilitatea de a încălzi adecvat locuinţa pe timpul iernii?

1. da

2. nu

11. Trauma:

Copilul a avut experienţe de ... ?

a. ... neglijare a copilului?

1. da

2. nu

b. ... abuz fizic?

1. da

2. nu

c.... abuz sexual?

1. da

2. nu

d. ... abuz psihic sau emoţional?

1. da

2. nu

e. ... exploatare a copilului?

1. da

2. nu

f. ... muncă pe stradă sau cerşit?

1. da

2. nu

 

VI. B. DEZVOLTAREA COPILULUI SUB 1 AN

Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 0-12 luni.

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

1. Greutate::

Ce greutate a avut copilul la naştere?

|_|_| , |_|_|_| kg

2. Apgar:

Ce scor Apgar a avut copilul la naştere?

|_|_|

3. Vitamine:

Copilul primeşte ...?

a. vitamina D cu picătura

 

1. da

 

2. nu

b. sirop cu fier

1. da

2. nu

4. Alăptare:

Îi daţi lapte de la piept?

1. da

2. nu

5. Diversificare:

A început diversificarea alimentaţiei după 6 luni?

1. da

2. nu

a. Îi daţi copilului două ouă pe săptămână?

1. da

2. nu

b. Îi daţi copilului legume sau fructe în fiecare zi?

1. da

2. nu

c. Îi daţi copilului puţină came în fiecare zi?

1. da

2. nu

6. Repere în dezvoltare:

a. La 3 luni, copilul îşi ţine capul?

1. da

2. nu

b. La 6 luni, copilul stă în şezut?

1. da

2. nu

c. La 9 luni, copilul merge de-a buşilea?

1. da

2. nu

d. Începând cu 2 luni, copilul gângureşte, râde?

1.da

2. nu

e. Începând cu 2 luni, copilul tresare la zgomot?

1. da

2. nu

f. Începând cu 2 luni, copilul urmăreşte obiecte?

1. da

2. nu

 

VI. C. DEZVOLTAREA COPILULU11-5 ANI

Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 1-5 ani.

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

KD7. Vitamine:

Copilul primeşte...?

a. Vitamina D cu picătura

1. da

2. nu

KD8. Nutriţie:

a. Îi daţi copilului ou de 2-3 ori pe săptămână?

1. da

2. nu

b. Îi daţi copilului legume sau fructe în fiecare zi?

1. da

2. nu

c. Îi daţi copilului came În fiecare zi?

1. da

2. nu

KD9. Repere în dezvoltare:

a. Copilul merge?

1. da

2. nu

b. Copilul vorbeşte?

1. da

2. nu

c. Copilul aude?

1. da

2. nu

d. Copilul vede?

1, da

2. nu

e. Copilul zâmbeşte, râde?

1. da

2. nu

 

VI. D. DEZVOLTAREA COPILULUI 6-13 ANI

Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 6-13 ani.

1. Nutriţie:

a. Copilul mănâncă micul dejun zilnic?

1. da

2. nu

b. Copilul mănâncă legume sau fructe în fiecare zi?

1. da

2. nu

2. Stil de viaţă:

a. Copilul merge, aleargă măcar o oră pe zi?

1. da

2. nu

b. Copilul se uită la televizor mai mult de o oră pe zi?

1. da

2. nu

c. Copilul stă la calculator mai mult de o oră pe zi?

1. da

2. nu

 

VI. E. DEZVOLTAREA ADOLESCENTULUI

Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 14 ani şi peste.

1. Nutriţie:

a. Copilul mănâncă micul dejun zilnic?

1. da

2. nu

b. Copilul mănâncă legume sau fructe în fiecare zi?

1. da

2. nu

2. Stil de viaţă:

a. Copilul merge, aleargă măcar o oră pe zi?

1. da

2. nu

b. Copilul se uită la televizor mai mult de o oră pe zi?

1. da

2. nu

c. Copilul stă la calculator mai mult de o oră pe zi?

1. da

2. nu

3. La risc:

Copilul a avut/are vreunul din următoarele comportamente:

a. are activitate sexuală

1. da

2. nu

b. este mamă minoră, este gravidă sau are deja copii

1. da

2. nu

c. consumă alcool, tutun sau droguri

1. da

2. nu

d. a avut experienţe de bătăi sau violenţă cu alţi copii sau tineri

1. da

2. nu

e. este într-o .gaşcă” sau într-un grup de prieteni la risc

1. da

2. nu

f. a fugit sau a plecat vreodată de acasă

1. da

2. nu

g. a avut probleme cu poliţia

1. da

2. nu

 

 

VI. F. EDUCAŢIA COPILULUI

Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 3 ani şi peste.

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

 

1. Grădiniţă sau scoală:

Copilul este înscris la grădiniţă/şcoală?

1. da

2. nu

Dacă NU la 1

Doar pentru copii de 7 ani şi peste

2. Copilul a fost vreodată înscris la grădiniţă/şcoală?

 

1. da

 

2. nu

 

3. Din ce motive nu mai merge în prezent la şcoală?

1. a abandonat şcoala

2. a fost exmatriculat

Dacă DA la 1

Doar pentru copii de 6 ani şi peste care merg la şcoală

4. Ce tip de şcoală urmează?

1. şcoală de masă, inclusiv învăţământ integrat

2. şcoală specială

 

5. În ce clasă este copilul?

|_|_|

 

6. Are ghiozdan, caiete, cărţi şi rechizite şcolare?

1. da

2. nu

 

7. Copilul nu merge uneori la şcoală pentru că trebuie să meargă la muncă sau să stea acasă cu fraţii/surorile mai mici sau să ajute în gospodărie?

1. da

2. nu

 

8. Ce notă la purtare a avut în ultimul an şcolar?

|_|_|

 

9. În ultimul an şcolar, copilul a avut corigenţe?

1. da

2. nu

 

10. Până în prezent a repetat vreun an şcolar?

1. da

2. nu

 

11. Copilul are de gând să abandoneze şcoala?

1. da

2. nu

12. CES:

a. Copilul are cerinţe educaţionale speciale?

1. da

2. nu

 

b. Dar certificat de orientare şcolară?

1. da

2. nu

13. Singur:

Copilul rămâne uneori singur acasă sau doar cu surorile şi fraţii (fără niciun adult)?

1. da

2. nu

14. Disciplinare:

Care este metoda de disciplinare a copilului folosită cel mai des?

1. Discuţie, apelează la înţelegere

2. Pedepse prin privaţiune (nu i se dau dulciuri, nu i se permite să se uite la televizor etc.)

3. Strigă la copil

4. Ameninţă cu pedeapsa

5. Bătaie

6. Numeşte urât copilul

7. Altele precizaţi...

 

VI. G. BUNĂSTAREA COPILULUI

În opinia persoanei care îngrijeşte copilul:

KW. În general:

a. Copilul este hrănit corespunzător

1. da

2. nu

 

b. Copilul este îmbrăcat corespunzător

1. da

2. nu

 

c. Copilul este consultat periodic de un medic

1. da

2. nu

 

d. Copilul este sănătos

1. da

2. nu

 

e. Copilul are condiţii bune de odihnă, joacă, relaxare

1. da

2. nu

 

f. Copilul merge regulat la şcoală

1, da

2. nu

7. Nu e cazul

 

g. Copilul are condiţii bune de învăţătură

1. da

2. nu

7. Nu e cazul

 

VII. DATE DESPRE LOCUINŢĂ

Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.

1. Locuinţa este situată...?

2. Lângă locuinţă, pe o rază de circa 200 metri, există...?

1. În centrul localităţii

a. Una sau mai multe case locuite

1. da

2. nu

2. Între centru şi periferie

b. O pădure

1. da

2. nu

3. La periferie

c. O groapă de gunoi

1. da

2. nu

4. În afara localităţii, într-o colonie

 

d. Un râu, pârâu, baltă

1. da

2. nu

e. Clădiri dezafectate, mine

1. da

2. nu

f. Una sau mai multe case locuite

1. da

2. nu

3. Tipul locuinţei:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Casă, vilă

2. Apartament la bloc, garsonieră

3. Adăpost improvizat

4. Altă situaţie şi anume ………

4. Proprietatea asupra locuinţei:

|_|

Folosiţi unul din codurile alăturate.

 

1. Proprietatea familiei referite

2. Proprietatea altor rude

3. Chirie de la stat

4. Chirie privat

5. Locuinţă socială sau primită gratuit

6. Adăpost improvizat

5. Câte camere are locuinţa, în afară de bucătărie, holuri baie şi alte anexe?

|_|_| camere

6. În câte camere se doarme?

|_|_| camere

7. În gospodărie există un loc special dedicat copiilor, unde aceştia îşi pot face teme sau se pot juca?

 

1. da

2. nu

8. În câte paturi dorm copiii şi adulţii din gospodărie?

|_|_| paturi în care dorm doar copii

|_|_| paturi în care dorm doar copii

|_|_| paturi în care dorm doar copii

9. În ultimele 6 luni, s-a întâmplat ca un membru al gospodăriei să doarmă în altă parte (pe podea, pe o laviţă, în grajd etc.), din cauză că nu are loc într-un pat?

1. Da, de mai multe ori

2. Da, foarte rar sau doar cu o anume ocazie

3. Nu

10. Numărul de camere din locuinţă satisface necesităţile gospodăriei?

 

1. da

2. nu

11. Aveţi probleme cu locuinţa (scurgeri prin acoperiş, pereţi umezi, ferestre/duşumele putrede/deteriorate)?

 

1. da

2. nu

12. Camerele sunt luminate natural?

 

1. da

2. nu

13. Locuinţa este conectată la energie electrică?

 

1. da

2. nu

14. Locuinţa are acces la apă potabilă?

 

1. da

2. nu

15. Locuinţa este conectată la sistemul de canalizare?

 

1. da

2. nu

16. Locuinţa are bale sau duş?

 

1. da

2. nu

17. Locuinţa are toaletă în interior?

 

1. da

2. nu

18. Locuinţa are spaţiu special amenajat pentru prepararea hranei?

 

1. da

2. nu

19. Locuinţa are aparatura necesară (aragaz, plită, frigider etc.) pentru prepararea hranei?

 

1. da

2. nu

20. Locuinţa are televizor?

 

1. da

2. nu

21. Locuinţa are calculator la care au acces şi copiii?

 

1. da

2. nu

22. Locuinţa are conexiune la internet?

 

1. da

2. nu

23. Numărul de cupluri din gospodărie

|_|_| cupluri

24. Numărul de persoane singure* de 18 ani şi peste din gospodărie

|_|_| persoane 18+ singure

25. Număr fete 12-17 ani care nu sunt într-un cuplu

|_|_| fete 12-17 care nu sunt într-un cuplu

26. Număr băieţi 12-17 ani care nu sunt într-un cuplu

|_|_| băieţi 12-17 care nu sunt într-un cuplu

27. În iarna trecută, cât de des nu aţi putut încălzi locuinţa şi aţi suferit de frig?

1 - zilnic

2 - de câteva ori pe săptămână 3-o dată pe săptămână

4 - de câteva ori pe lună

5 - mai rar

6 - niciodată

 

* Prin persoane singure se înţelege persoane care fie nu au partener, fie au partener, dar acesta nu este prezent.

 

VIII. EVALUĂRI PRIN OBSERVAŢIE DIRECTĂ

1. Nivelul de igienă din gospodăria vizitată este...?

 

1. foarte precar

2. precar

3. mediu

4. bun

5. foarte bun

2. Condiţiile de locuit din gospodăria vizitată sunt...?

 

1. foarte precar

2. precar

3. mediu

4. bun

5. foarte bun

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0836 Bacău, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

 Nr. 697.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0836 Bacău, a cărui valoare de inventar se modifică, drept urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(valoare actualizată)

- lei -

111640

8.19.01

Imobil 45-309

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0836 CUI 4278590

Slănic Moldova, judeţul Bacău

304.914,73 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului Nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 698.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale, ale căror valori de inventar se modifică, drept urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumire

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(valoare actualizată)

- lei -

40409

8.19.01

Imobil 55-01

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sectorul 5

16.222,213,78

104192

8.19.01

Imobil 55-02

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 470, sectorul 4

2.971.208,86

104193

8.19.01

Imobil 55-03

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 69, sectorul 6

4.451.248,10

104194

8.19.01

Imobil 55-04

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 2-4, sectorul 1

1.132.300,49

104196

8.19.01

Imobil 55-06

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, str. Popa Nan nr. 91, sectorul 2

1.492.634,19

104197

8.19.01

Imobil 55-07

Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele Naţionale CUI 6563755

Bucureşti, Calea Vitan Bârzeşti nr. 24, sectorul 4

789.035,36

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru seminarul cu tema “Codificarea dreptului electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere anexa nr. 3/48 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 103 alin. (1) lit. y) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă normativele de cheltuieli pentru seminarul cu tema “Codificarea dreptului electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunii prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul pe anul 2015 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Preşedintele Autorităţii Electorate Permanente,

Constantin Florin Mituleţu Buică

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 701.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru seminarul cu tema “Codificarea dreptului electoral”, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 19-20 octombrie 2015

 

Nr. crt.

Cheltuieli de organizare

Limita maximă Cantitatea (lei/persoane/zile)

1.

Cheltuieli privind cazarea participanţilor internaţionali

350 lei/persoană/zi

2.

Cheltuieli privind transportul intern al participanţilor internaţionali

150 lei/persoană

3.

Cheltuieli privind organizarea unei recepţii de bun venit

100 lei/persoană

4.

Materiale informative şi de lucru

200 lei/persoană

5.

Materiale promoţionale cu sigla Autorităţii Electorale Permanente

300 lei/persoană

6.

Alte servicii (fotografii, manifestări cultural-artistice)

210 lei/persoană

7.

Servicii de interpretariat în limba engleză

750 lei/interpret/zi

8.

Organizarea unor vizite la obiective turistice

40 lei/persoană

9.

Trataţii şi pauze de cafea

20 lei/persoană/zi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 28 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul valorilor minime ale taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3410-3600 MHz. respectiv 3600-3800 MHz, precum şi condiţiile privind efectuarea plăţii taxei de licenţă.

(2) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la alin. (1)se acordă pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 2. - (1) Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2 x 5 MHz în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz reprezintă echivalentul în lei a 370.000 euro.

(2) Valoarea minimă a taxei de licenţă aferentă unui bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz reprezintă echivalentul în lei a 185.000 euro.

(3) Taxa de licenţă ce urmează a fi achitată de către fiecare dintre câştigătorii procedurii de selecţie reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant la procedura de selecţie, declarate câştigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecţie competitive organizate de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Obligaţia de plată a taxei de licenţă de către fiecare dintre câştigătorii procedurii de selecţie se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua plăţii, în conformitate cu instrucţiunile transmise de către ANCOM fiecărui câştigător.

Art. 4. - În vederea eliberării licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, câştigătorii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la art. 2 vor transmite ANCOM, până cel mai târziu la data de 2 decembrie 2015, o copie a dovezii achitării către bugetul de stat a taxelor de licenţă rezultate în urma procedurii de selecţie.

Art. 5. - Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio existente în benzile prevăzute de alin. (1) rămân valabile până la data menţionată în cadrul acestora, dispoziţiile art. 1-4 aplicându-se drepturilor de utilizare ce vor fi acordate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 638/2008 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan Cristian Iana

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 august 2015.

Nr. 702.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. M.75.

 

- Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece conţin informaţii clasificate.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin,