MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 668/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

50. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

51. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

60. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

701. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

201. - Decizie privind eliberarea domnului Marius-Cătălin Gogescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

202. - Decizie privind eliberarea domnului Bogdan-Paul Dobrin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.82. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Mihai-Răzvan Ungureanu, ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, Colegiul uninominal nr. 1,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi art. 194 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului Mihai-Răzvan Ungureanu, începând cu data de 1 iulie 2015, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, Colegiul uninominal nr. 1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Chelaru Ioan - Grupul parlamentar al PSD

2. Mitu Augustin-Constantin - Grupul parlamentar al PSD

3. Atanasiu Teodor - Grupul parlamentar al PNL

4. Nistor Vasile - Grupul parlamentar Liberal

Conservator

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Purec Ion-Simeon - Grupul parlamentar al PSD

2. Rotaru Ion - Grupul parlamentar al PSD

3. Oprea Mario-Ovidiu - Grupul parlamentar al PNL

4. Pereş Alexandru - Grupul parlamentar al PNL

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al PSD

2. Bereanu Neculai - Grupul parlamentar al PSD

3. Bodea Cristian-Petru - Grupul parlamentar al PNL

4. Verestoy Attila - Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 51.

 

HOTARARI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Florin Iordache - Grupul parlamentar al PSD

Petru Gabriel Vlase - Grupul parlamentar al PSD

Rodica Nassar - Grupul parlamentar al PSD

Dan-Ştefan Motreanu - Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Ion-Marcel Ciolacu - Grupul parlamentar al PSD

Laurenţiu Chirvăsuţă - Grupul parlamentar al PSD

Cristian Buican - Grupul parlamentar al PNL

Niculae Mircovici - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Mircea Gheorghe Drăghici - Grupul parlamentar al PSD

Ioan Balan - Grupul parlamentar al PNL

Ionel Palăr - Grupul parlamentar al PNL

Steluţa-Gustica Cătăniciu - Grupul parlamentar ALDE

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 septembrie 2015.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 1 septembrie 2015.

Nr. 60.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 10 septembrie 2015, domnul general-maior cu două stele, menţionat în anexa*) la prezentul decret, trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 27 august 2015.

Nr. 701.


*) Anexa conţine informaţii clasificate, potrivit legii, şi urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2015 stocurile minime pentru ţiţei şi/sau produse petroliere se constituie exclusiv ca stocuri de urgenţă.

Art. 2. - Nivelul stocurilor de urgenţă care trebuie constituit până la data de 31 decembrie 2015 şi menţinut în condiţiile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de ţiţei şi produse petroliere este de 1.205.293 tone echivalent petrol.

Art. 3. - Nominalizarea operatorilor economici care au obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - Structura sortimentală a stocurilor de urgenţă, aferentă ponderii minime de o treime produse petroliere şi de maxim două treimi ţiţei, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Defalcarea nivelului stocurilor de urgenţă pentru fiecare operator economic este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 6. - Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 1 este prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 662.

 

ANEXA Nr. 1

 

Operatorii economici care au obligaţia de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă în anul 2015

 

Nr. crt.

Societatea comercială

1

Societatea Comercială OMV PETROM - S A. CUI: ROI590082

2

Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE - S.A. CUI: RO1860712

3

Societatea Comercială PETROTEL- LUKOIL- S.A. CUI: R01350659

4

Societatea Comercială OSCAR DOWN STREAM - S R L. CUI: R013991630

5

Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. CUI: RO7745470

6

Societatea Comercială SOCAR PETROLEUM CUI: R012546600

7

Societatea Comercială MAYARO CARB - S.R.L. CUI: RO 29130530

8

Societatea Comercială AIR BP SALES ROMANIA- S.R.L. CUI: RO9268016

 

ANEXA Nr. 2

 

Structura sortimentală a stocului de urgenţă

 

 

 

 

Tone echivalent petrol (tep)

Nivel maxim ţiţei

(reprezintă 2/3 din nivel total stoc de urgenţă)

Nivel minim produse petroliere (reprezintă 1/3 din nivel total stoc urgenţă)

(tep)

Nivel total stoc de urgenţă (tep)

Ţiţei

Produse petroliere (benzină, motorină, kerosen, păcură

807.546

397.747

1.205.293

 

ANEXA Nr. 3

 

Defalcarea nivelului stocurilor de urgentă pe operatori economici în anul 2015

 

Nr. crt.

Societatea comercială

Obligaţie de stocare

(tep)

1

Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. CUI: ROI590082

459.043

2

Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE - S.A. CUI: RO1860712

375.081

3

Societatea Comercială PETROTEL- LUKOIL - S.A. CUI: R01350659

198.644

4

Societatea Comercială OSCAR DOWN STREAM - S.R.L. CUI: R013991630

76.485

5

Societatea Comercială MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS - S.R.L. CUI: RO7745470

88.348

6

Societatea Comercială SOCAR PETROLEUM CUI: R012546600

2.362

7

Societatea Comercială MAYARO CARB - S.R.L. CUI: RO 29130530

3.703

8

Societatea Comercială AIR BP SALES ROMANIA- S.R.L. CUI: RO9268016

1.627

 

ANEXA Nr. 4

 

Metoda de calcul al nivelului stocului de urgenţă, al structurii sale sortimentale şi al obligaţiei de stocare pentru operatorii economici nominalizaţi în anexa nr. 1

 

I. Stabilirea consumului intern

Acest indicator se determină pe baza indicatorului statistic “livrări interne brute observate”, furnizat de către Institutul Naţional de Statistică, pentru produsele petroliere vizate, aferente anului precedent.

Pentru determinarea într-o manieră unitară a acestui indicator se utilizează exprimarea sa în tone echivalent petrol (tep), după următoarea formulă:

Consumul intern = Suma livrărilor interne brute observate de produse petroliere x 1,2

II. Determinarea stocului de urgenţă

Stocul de urgenţă se determină luând în calcul o perioadă de 61 de zile de consum intern, perioadă aferentă anului precedent, şi este exprimat în tone echivalent petrol (tep)

Acest indicator se calculează după formula:

Stoc de urgenţă calculat = (Consum intern )/365*61

III. Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgenţă calculat, exprimată în tep

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, stocul de urgenţă trebuie să fie constituit din cel puţin 1/3 produse petroliere şi cel mult 2/3 din ţiţei.

Astfel, stocul de urgenţă are următoarea structură de bază:

Stoc minim de urgenţă de produse petroliere = Stoc de urgenţă calculat * 1/3;

Stoc maxim de urgenţă de ţiţei = Stoc de urgenţă calculat *2/3.

IV. Determinarea stocului de urgenţă care II revine fiecărui operator, exprimat în tep

Coeficient de corelare INS = 1,021 (coeficient între valoarea livrărilor interne brute furnizate de Institutul Naţional de Statistică şi valoarea livrărilor interne brute determinate de autoritatea competentă pe baza raportărilor operatorilor economici nominalizaţi în anexa nr. 2, asupra cărora s-a stabilit obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în baza Legii nr. 360/2013)

Stoc de urgenţă operator = [(suma livrărilor interne de produse petroliere realizate de operatorul economic în anul precedent, exprimate în tone fizice şi raportate către autoritatea competentă)/365*61]*0,975*1,2

V. Determinarea stocurilor fizice de urgenţă (exprimate în tone fizice), care trebuie realizate efectiv, aferente stocului de urgenţă operator

Structura sortimentală a stocurilor fizice de urgenţă se poate compune din benzină, motorină, kerosen, păcură, ţiţei şi poate fi stabilită de fiecare operator cu respectarea ponderii minime de 1/3 produse petroliere şi de maxim 2/3 ţiţei.

V.1. Determinarea limitei maxime a stocului de ţiţei aferente unui operator economic în totalul stocului fizic de urgenţă care îi revine

Stoc maxim de ţiţei = (Stoc de urgenţă operator*2/3)/0,86

V.2. Determinarea limitei minime a stocului fizic de produse petroliere aferente unui operator economic în totalul stocului de urgenţă care îi revine

Stoc minim produse petroliere = [(Stoc de urgenţă operator*1/3)/1,2]/0.9

V.3. Determinarea stocului fizic de urgenţă aferent unui operator economic constituit exclusiv din produse petroliere

Stoc produse petroliere = (Stoc de urgenţă operator/1,2)/0,9

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Marius-Cătalin Gogescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Cătălin Gogescu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bogdan-Paul Dobrin din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan-Paul Dobrin se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2015.

Nr. 202.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

9MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

 

Având în vedere dispoziţiile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unita pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apă Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, centrele militare şi celelalte unităţi militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, potrivit competenţelor ce le revin, după caz, conform actelor normative în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. M.82.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Reglementările din cuprinsul prezentelor instrucţiuni au ca scop;

a) corelarea şi transpunerea în mod unitar a prevederilor legale de nivel superior referitoare la întocmirea şi transmiterea documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie;

b) fluidizarea circuitului documentelor şi datelor prevăzute la lit. a), ţinând cont de specificul atribuţiilor în domeniu ale unităţilor/structurilor Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N.;

c) asigurarea transparenţei în cadrul activităţilor de stabilire a drepturilor de pensii.

(2) Prin documente şi date necesare stabilirii drepturilor de pensie, în sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege dosarul de pensie.

Art. 2. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentelor instrucţiuni se realizează ţinând cont de prevederile art. 15 din Legea nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010.

(2) Actele care alcătuiesc dosarul de pensie şi care se transmit Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. nu pot fi documente clasificate.

 

CAPITOLUL II

Dosarul de pensie

 

Art. 3. - (1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, cererea de pensionare prevăzută la anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare normele de aplicare, se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare.

(2) în categoria actelor doveditoare necesare stabilirii drepturilor de pensie, prevăzute generic la art. 76 alin. (1) lit. a) ultima liniuţă din normele de aplicare, se includ şi următoarele documente:

a) brevetul/atestatul de conferire, în original şi în copie, sau adeverinţa, în original, din care să rezulte conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei/Ordinului Meritul Militar,

b) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind câştigul salarial lunar brut/net până la 1 aprilie 2001, în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asigurate în sistemul public de pensii - în original;

c) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind veniturile realizate lunar în unităţile militare ale M.Ap.N. pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011 - În original;

d) adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe, întocmite în condiţiile legii, privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în instituţii ale sistemului/în afara sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - în original.

Art. 4. - Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de pensionare prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea şi, după caz, de cele prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele instrucţiuni.

Art. 5. - Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de pensionare prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare se depune însoţită de actele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, precum şi de următoarele documente:

a) actele prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezentele instrucţiuni, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

b) în situaţia prevăzută la art. 84 lit. c) din Legea nr. 263/2010, înscrisuri din care să rezulte că invaliditatea s-a ivit în perioada în care copiii se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la art. 84 lit. a) sau b) din Legea nr. 263/2010 - în original şi copie.

Art. 6. - (1) în situaţia în care dosarul de pensie este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane a unităţii militare.

(2) Copiile documentelor depuse direct de solicitant la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana căreia i-au fost prezentate documentele originale, potrivit procedurilor interne ale acestei instituţii.

(3) După certificarea copiilor, documentele depuse în original, pentru care nu există obligaţia transmiterii/păstrării la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., se restituie solicitantului.

Art. 7. - (1) Dosarul de pensie cuprinde formularul tipizat denumit “fişa de pensie”, completat potrivit prezentelor instrucţiuni, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, fişa cu locurile de muncă în care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie, formularul tipizat denumit “situaţia veniturilor realizate lunar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, precum şi toate celelalte documente, ordonate potrivit anexei nr. 3 şi consemnate în opis.

(2) Situaţia veniturilor realizate lunar, în cuprinsul căreia sunt preluate datele referitoare la veniturile consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii şi care însoţesc cererea de pensionare, se transmite Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. atât sub formă de înscris, cât şi electronic.

(3) Unităţile militare din M.Ap.N. transmit dosarul de pensie Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N., însoţit de adresa de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Datele înscrise în cererea de pensionare şi în celelalte documentele ce alcătuiesc dosarul de pensie sunt supuse confidenţialităţii, putând fi folosite doar în scopul emiterii deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor operaţiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum şi în vederea întocmirii unor situaţii statistice.

Art. 8. - (1) În situaţia în care dosarul de pensie nu conţine toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 76 din normele de aplicare şi la art. 3-5 din prezentele instrucţiuni, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., în termen de 5 zile de la data înregistrării, informează unitatea militară care a întocmit dosarul de pensie, în vederea completării acestuia şi/sau înştiinţării în scris a solicitantului, după caz, stabilind şi un termen în acest sens.

(2) în situaţia în care documentele ce însoţesc cererea de pensionare nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 6 din prezentele instrucţiuni, Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. analizează cauzele care au condus la această situaţie şi înştiinţează în scris solicitantul, în vederea remedierii deficienţelor constatate, stabilind şi un termen în acest sens.

(3) în cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unităţile militare consemnează în mod expres despre aceasta în adeverinţele/documentele emise.

Art. 9. - Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către solicitant, cu respectarea prevederilor art. 74 din normele de aplicare.

Art. 10. - Pentru cadrele militare din Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cererile de pensionare se depun la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., potrivit protocoalelor încheiate cu aceste instituţii.

 

CAPITOLUL III

Fişa de pensie

 

Art. 11. - Fişa de pensie cuprinde date şi informaţii necesare pentru stabilirea şi plata pensiilor.

Art. 12. - (1) Fişa de pensie se întocmeşte de către unitatea militară competentă, prevăzută la art. 74 alin. (3) din normele de aplicare, în trei exemplare, având următoarea destinaţie:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie, împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cel în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de personal militar în activitate:

b) exemplarul nr. 2 se anexează la memoriul original/dosarul personal al persoanei asigurate obligatoriu, potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, împreună cu fotocopiile celorlalte documente care constituie dosarul de pensie;

c) exemplarul nr. 3 se arhivează la unitatea militară unde s-a depus cererea de pensionare, împreună cu fotocopiile documentelor care constituie dosarul de pensie.

(2) În situaţia în care cererea de pensionare se depune direct la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., aceasta se comunică de îndată, împreună cu actele doveditoare care o însoţesc, centrului militar zonal/judeţean/de sector din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi.

(3) Pe baza documentelor comunicate potrivit alin, (2) şi a memoriului original/dosarului personal, precum şi a altor documente pe care le deţine, centrul militar întocmeşte fişa de pensie şi situaţia veniturilor realizate lunar şi le înaintează Casei de pensii sectoriale a M.Ap.N. În termen de 15 zile de la primirea solicitării.

Art. 13. - (1) înscrierea datelor în fişa de pensie se face doar pe baza înscrisurilor prevăzute de reglementările în vigoare, rezultate din evidenţele unităţilor militare sau depuse de cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti sau, după caz, de către urmaşii acestora.

(2) Dacă datele din memoriul original sau din celelalte documente nu sunt complete sau prezintă erori, şeful structurii de resurse umane din unitatea militară unde este depusă cererea de pensionare ia măsuri pentru completarea şi/sau corectarea acestora, folosind în acest scop orice documente verificabile, astfel încât în fişa de pensie să fie înscrise exclusiv date care să corespundă realităţii.

Art. 14. - (1) Completarea rubricilor din fişa de pensie se efectuează potrivit contexturii prevăzute de aceasta,

(2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu litere majuscule, înscrise lizibil, cu cerneală/pix de culoare albastră, fără ştersături sau modificări, ori se tehnoredactează.

(3) Eventualele erori se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, confirmată prin semnătura persoanei care a înscris datele respective în fişa de pensie şi prin ştampila comandantului/şefului unităţii militare emitente.

(4) în situaţia în care sunt mai multe date de completat decât casetele rezervate la unele puncte din fişa de pensie, acestea se înscriu pe file similare, anexate fişei de pensie, cu menţionarea punctului la care se referă, datele respective urmând a fi certificate de persoana care le-a înscris.

Art. 15. - (1) Fişa de pensie se semnează de către comandantul/şeful unităţii militare, şeful structurii de resurse umane, precum şi de către şeful structurii financiar-contabile.

(2) La cererea expresă a solicitantului, fişa de pensie poate fi adusă la cunoştinţa acestuia, sub semnătură.

Art. 16. - Partea I a fişei de pensie cuprinde datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, datele de stare civilă şi domiciliul persoanei asigurate.

Art. 17. - Partea a II-a a fişei de pensie se completează de către structura de resurse umane, după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziţia, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/scoaterii din evidenţele militare, gradul militar, arma, Semnul onorific în Serviciul Patriei/Ordinul Meritul Militar conferit;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul personalului militar în activitate şi temeiul legal din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, sau din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;

c) la pct. 4 se specifică, pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară a M.Ap.N.:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidităţii, potrivit legii:

- accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii;

- neoplazii, schizofrenii şi SIDA;

- boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca;

3. termenul în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală;

4. numărul deciziei medicale şi data eliberării;

5. spitalul militar emitent al deciziei medicale;

d) la pct. 5 se înscriu;

1. În coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana asigurată, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 3 - concentrat sau mobilizat ca rezervist ori aflat în captivitate;

- cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 5.2 - soldat sau gradat voluntar;

- cod 5.3 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - şomaj;

- cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- cod 11.1 - spor de vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- cod 12 - agricultor;

- cod 13 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 13.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

- cod 14 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

- cod 15 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 16 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001, potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 17 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

- cod 18 - alte situaţii;

2. În coloana nr. 4 se completează tipul, numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la pct. 6 se înscriu:

1. În coloanele nr. 2 şi 3, calităţile pe care le-a avut persoana asigurată, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor, respectiv ziua, luna şi anul, aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din alte acte doveditoare;

2. În coloana 4, tipul grupelor de muncă, respectiv al condiţiilor de muncă în care şi-a desfăşurat activitatea persoana asigurată, astfel:

-- grupa I - “I”;

- grupa a II-a - “II”;

- condiţii deosebite - “D”;

- condiţii speciale - “S”, urmată de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, corespunzătoare locului de muncă în condiţii speciale - de exemplu, pentru unităţile miniere se va înscrie “S a)”;

- alte condiţii - “A.C.”;

3. În coloana 5, procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001;

4. În coloana 6, numărul şi data documentului din care rezultă tipul grupelor de muncă sau al condiţiilor de muncă respective.

 

CAPITOLUL IV

Completarea şi transmiterea în format electronic a datelor cuprinse în adeverinţele privind veniturile lunare realizate de către persoana asigurată

 

Art. 18. - (1) Datele privind veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile M.Ap.N., până la data de 31 decembrie 2010, se centralizează de către structura financiar-contabilă din unitatea militară la care a fost depusă cererea de pensionare, în situaţia veniturilor realizate lunar prevăzută la art. 7 alin. (2).

(2) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), datele prevăzute la alin. (1) se centralizează de către structura financiar-contabilă a centrului militar zonal/judeţean/de sector.

(3) Structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, prin preluarea datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc cererea de pensionare.

Art. 19. - Datele prevăzute la art. 18 din prezentele instrucţiuni se centralizează pe baza actelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi sub formă de înscris de unităţile militare care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către persoana asigurată sau de unităţile militare care gestionează arhiva unor astfel de documente create de/provenite de la unităţi militare desfiinţate, după caz.

Art. 20. - Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile militare ale M.Ap.N., potrivit prevederilor dispoziţiei şefului Statului Major General.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 21. - Cererile de pensionare înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se soluţionează prin valorificarea suporturilor materiale şi tehnice existente la data depunerii cererii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite, în termen de 15 zile de la data depunerii la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N., depăşirea termenului putând să atragă răspunderea materială, disciplinară sau contravenţională, după caz, potrivit legii.

Art. 23. - În situaţia în care unitatea militară nu are în compunere structură de resurse umane şi/sau structură financiar-contabilă, atribuţiile specifice prevăzute în prezentele instrucţiuni revin structurii de resurse umane şi/sau structurii financiar-contabile din unităţile militare care le asigură din punctul de vedere al resurselor umane şi/sau financiar-contabil.

Art. 24. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1-)

la instrucţiuni

 

- model –

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT

Unitatea militară ……………………………..

Nr. ………. din ……………………………….

Exemplarul nr. ………………..

 

FIŞA DE PENSIE

 

PARTEA I

 

1

 

 

 

Domnul/Doamna

 

 

 

 

 

având codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

A

A

L

L

Z

Z

N

N

N

N

N

C

 

 

domiciliat(ă) în localitatea

 

judeţul/sectorul

 

 

 

strada

 

nr.

 

bl.

 

sc.

 

et.

 

ap.

 

 

 

cod poştal

 

oficiul poştal

 

 

 

posesor/posesoare al/a actului de identitate

 

seria

 

nr.

 

 

 

eliberat de

 

la data de

 

 

 

născut (ă) la data de

 

în localitatea/judeţul

 

 

 

fiul (fiica) lui

 

şi al (a)

 

 

 

 

PARTEA a II-a

 

2

 

 

Militarul a fost trecut în rezervă conform …………………………………………………………..

 

număr ……………………… din data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Z

L

L

A

A

A

A

 

 

arma/specialitatea militară

 

 

 

având gradul militar

 

 

 

Decorat cu ………………………………………………………………………………………….. 
(se anexează copia brevetului/atestatului de conferire sau a adeverinţei care atestă conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei/Ordinul Meritul Militar)

 

 

3

 

 

Motivul trecerii în rezervă/direct în retragere/scoaterii din evidenţă şi temeiul legal 
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

4

 

 

Date privind situaţia medico-militară

Gradul de invaliditate ……………………………………

Cauza invalidităţii

a. accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii

 

 

 

b. neoplazii, schizofrenie şi SIDA

 

 

 

c. boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca

 

 

 

Data revizuirii medicale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Z

L

L

A

A

A

A

 

 

Număr decizie

 

Data emiterii

 

 

 

 

Spitalul militar

 

 

 

 

 

5

Date privind stagiul de cotizare

 

1

2

3

4

Nr. crt.

Calitatea

(cod)

de la

până la

Numărul şi data actului

z

z

l

l

a

a

a

a

z

z

l

l

a

a

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Date privind stagiul de cotizare realizat în grupa I. grupa a II-a. condiţii deosebite, condiţii speciale, alte condiţii de muncă

 

 

1

2

3

4

5

6

Nr. crt.

Calitatea

(cod)

de la

până la

Condiţii de muncă

Numărul şi data actului

z

z

l

l

a

a

a

a

z

z

l

l

a

a

a

a

Tip

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Certificăm că datele înscrise în prezenta fişă de pensie sunt exacte şi identice cu cele din memoriul original/dosarul personal şi din celelalte documente de evidenţă a cadrelor militare/soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

 

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ……………………………………

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

ŞEFUL ……………………………………

(denumirea structurii de resurse umane)

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

ŞEFUL

………………………………………….

(denumirea structurii financiar-contabile)

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

Am luat cunoştinţă despre conţinutul fişei de pensie

 

……………………………………

(data)

……………………………………

(prenumele, numele şi semnătura solicitantului)

 

ANEXA Nr. 2*)

la instrucţiuni

 

- model –

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT

Unitatea militară ……………………………..

Nr. ………. din ……………………………….

Exemplarul nr. ………………..

 

SITUAŢIA VENITURILOR REALIZATE LUNAR

 

de …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………………

(gradul, numele, iniţiala tatălui, prenumele, data şi locul naşterii şi codul numeric personal ale solicitantului)

 

De la

Până la

Venitul lunar

Observaţii

z

z

l

l

a

a

a

a

z

z

l

l

a

a

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ……………………………………

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

 

 

ŞEFUL

………………………………………….

(denumirea structurii financiar-contabile)

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

ŞEFUL ……………………………………

(denumirea structurii de resurse umane)

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

Note:

1. În situaţia în care veniturile sunt identice pentru mai multe luni consecutive, se completează venitul lunar, pe un singur rând, pentru întreaga perioadă.

2. În situaţia în care, pentru anumite perioade, nu au fost identificate veniturile realizate, coloana “Venitul lunar” nu se completează, iar în coloana “Observaţii” se înscrie menţiunea “venituri neidentificate”.

3. În coloana “Observaţii”se înscriu, în mod obligatoriu, numărul adeverinţei şi data eliberării acesteia. *)

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

REGULI

privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru flecare categorie de pensie

 

I. Documentele din dosarul de pensie vor fi ordonate şi citite astfel:

1. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

- adresa de înaintare a dosarului şi opisul în care se consemnează actele dosarului;

- cererea de pensionare;

- procura specială;

- fişa de pensie;

- certificatul de naştere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- cartea de identitate, în copie;

- brevetul/atestatul privind acordarea Semnului onorific în Serviciul Patriei, în copie, sau adeverinţa, în original, din care rezultă conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei;

- certificatul care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- carnetul de muncă, în original şi în copie;

- adeverinţă privind vechimea în muncă, după caz;

- diploma de absolvire a învăţământului universitar, în original şi în copie, şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

- livretul militar, în original şi în copie;

- adeverinţă cu veniturile realizate lunar;

- adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;

- adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;

- fişa cu locurile de muncă în care a lucrat cadrul militar/soldatul sau gradatul profesionist şi care îi dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în copie;

- alte documente, întocmite în condiţiile legii.

2. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la pct. 1;

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie.

3. Pentru pensia de urmaş:

- documentele prevăzute la pct. 1, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- declaraţia pe propria răspundere;

- actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie şi talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverinţă de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

- F.I.A.M., în copie.

II. Copiile documentelor ce însoţesc cererea de pensionare se certifică pentru conformitate cu originalul, potrivit prevederilor art. 6 din instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

- model –

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

NECLASIFICAT

Unitatea militară ……………………………..

Nr. ………. din ……………………………….

Exemplarul nr. ………………..

 

 

 

Către

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul dispoziţiilor art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 74 alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, vă înaintăm dosarul de pensie privindu-l/privind-o pe domnul/doamna …………………………….., cuprinzând următoarele documente: ……………………………..

 

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ……………………………………

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

 

 

ŞEFUL ……………………………………

(denumirea structurii de resurse umane)

………………………………………….

(gradul)

………………………………………….

(prenumele şi numele)

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.