MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 671/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 671 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Joi, 3 septembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

712. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romniei n grad de Mare Cruce

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2.047. - Decizie privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

9. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romniei n grad de Mare Cruce

 

n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romniei, republicată,

avnd n vedere propunerea preşedintelui Academiei Romne, n semn de naltă apreciere pentru ntreaga sa carieră academică, devenind un reper al cercetării din domeniul nanoscopiei optice,

pentru colaborarea strnsă avută cu specialiştii romni şi pentru promovarea imaginii ţării noastre n mediile ştiinţifice internaţionale,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romniei n grad de Mare Cruce domnului prof. univ. dr. Ştefan Walter Hell, fizician, membru de onoare al Academiei Romne, laureat al Premiului Nobel pentru chimie.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER JOHANNIS

n temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 712.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul n Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de nregistrare fiscală 31588130, n temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avnd n vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

n urma hotărrii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate n extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 29 iulie 2015, n cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social n satul Căţelu, comuna Glina, Strada Independenţei nr. 33, judeţul Ilfov, nregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J23/940/2014, cod unic de nregistrare 32996766/2014, nscrisă n Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 777/2014,

a constatat următoarele:

1. Prin Adresa nr. 1 din 12 martie 2015, nregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 24.103 din 16 martie 2015, brokerul a solicitat a nceta relaţiile contractuale dintre societatea noastră şi A.S.F. pe motiv că societatea urmează a fi lichidată.

2. Societatea nu a pus la dispoziţia echipei de control documente contabile şi tehnice care să reflecte activitatea desfăşurată n perioada controlată şi nici o situaţie concludentă privind contractele de intermediere/mandat ncheiate cu societăţile de asigurare/reasigurare; echipa de control a fost n imposibilitatea de a face o analiză corectă a situaţiei financiare a Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi a contractelor şi a decontărilor cu societăţile de asigurare/reasigurare.

Au fost astfel ncălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie n conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, n scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare n Romnia,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin, (2) lit. a) şi k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social n satul Căţelu, comuna Glina, Strada Independenţei nr. 33, judeţul Ilfov, nregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J23/940/2014, cod unic de nregistrare 32996766/2014, nscrisă n Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 777/2014, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii pnă la data la care vor fi transmise integral documentele solicitate pentru efectuarea controlului.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi ncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor n curs ori n legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite n Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere n asigurări, n termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, n vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele n curs de derulare direct la asigurător, rămnnd direct răspunzător pentru ndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele n vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) mpotriva prezentei decizii Societatea B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plngere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, n termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti, n termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plngerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, n conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 2.047.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

 

n temeiul art. 516 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9,75 şi 126 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Anexa la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se nlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 11 iulie 2015.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

(Anexa la Decizia nr. 59/2011)

 

REGULAMENT ELECTORAL

al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Membrii consiliilor colegiilor teritoriale, membrii comisiilor locale de cenzori, precum şi reprezentanţii n Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, denumit n continuare CMDR, se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii fiecărui colegiu ntruniţi n adunări generale locale de alegeri,

(2) Membrii Biroului executiv naţional al CMDR şi membrii comisiei de cenzori de la nivelul CMDR se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către reprezentanţii n Adunarea generală naţională ntruniţi n Adunarea generală naţională de alegeri.

Art. 2. - n vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi Comisia Electorală Centrală organizată la nivelul CMDR.

Art. 3. - Dreptul de a alege, precum şi dreptul de a fi ales n organele de conducere la nivel local sau la nivel naţional se exercită numai de medicii dentişti care nu sunt suspendaţi din calitatea de membru al CMDR.

Art. 4. - (1) Membrii CMDR au dreptul să aleagă şi să fie aleşi n organele de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale şi/sau n organele de conducere ale CMDR, la nivel naţional, n condiţiile prevăzute de prezentul regulament electoral.

(2) Membrii CMDR care au primit sancţiuni disciplinare definitive nu pot candida pentru următorul mandat ulterior aplicării sancţiunii.

(3) De asemenea, nu pot candida membrii CMDR care au fost revocaţi din funcţie conform art. 128 şi 129 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi membrii CMDR care se află n situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 482 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) sunt aplicabile att pentru alegerile la nivel local, ct şi pentru alegerile la nivel naţional.

Art. 5. - (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales la nivel local se poate exercita numai n cadrul colegiului la care este nscris medicul dentist.

(2) Dovada calităţii de membru al colegiului teritorial se va face acolo unde medicul dentist cu drept de vot nu se regăseşte pe lista alegătorilor, cu documente justificative privind achitarea la zi a cotizaţiei de membru al CMDR.

Art. 6. - (1) Un membru al unui colegiu teritorial poate candida local pentru alegerea ca:

a) membru n consiliul colegiului teritorial;

b) membru n comisia de cenzori a colegiului teritorial;

c) reprezentant n Adunarea generală naţională.

(2) Cei care candidează pentru comisia de cenzori nu pot candida şi pentru consiliul colegiului teritorial şi nici pentru calitatea de reprezentant n Adunarea generală naţională.

(3) Depunerea candidaturii pentru alegerea ca membru n comisia de cenzori şi n consiliul colegiului teritorial sau pentru calitatea de reprezentant n Adunarea generală naţională constituie o incompatibilitate. Comisia electorală a colegiului teritorial va permite nscrierea candidaturii doar n condiţiile respectării prevederilor alin. (2).

(4) Orice membru al CMDR poate candida pe una dintre listele pentru funcţiile din cadrul Biroului executiv naţional, n condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

(5) Orice membru al CMDR care nu a dobndit calitatea de membru al comisiei de cenzori a unui colegiu teritorial poate candida pe lista de membru al Comisiei centrale de cenzori.

Art. 7. - (1) Membrii comisiei electorale a colegiului teritorial nu pot candida la funcţiile elective din cadrul colegiului teritorial n care au fost aleşi ca membri ai comisiei electorale şi nici la funcţiile elective de la nivel naţional.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale nu pot candida la funcţiile elective de la nivel naţional şi nici la funcţiile elective din cadrul colegiilor teritoriale.

(3) Modelele declaraţiilor membrilor comisiilor electorale sunt prevăzute n anexele nr. 1 şi 2.

Art. 8. - Medicii dentişti care nregistrează restanţe la plata cotizaţiei o pot achita la secretariatul consiliului colegiului inclusiv n ziua alegerilor. Lista adiţională rezultată cuprinznd membrii alegători suplimentari va fi actualizată de ndată n locaţia desfăşurării alegerilor

Art. 9. - (1) Comisiile de cenzori la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv la nivel naţional vor fi formate din 3 membri.

(2) Pe lngă cei 3 membri pot fi aleşi pnă la 2 membri supleanţi.

(3) Mandatul membrilor comisiei de cenzori este de 4 ani.

(4) După aprobarea listelor finale de candidaţi, dacă se constată că nu sunt candidaţi pentru funcţia de cenzor sau dacă aceştia nu sunt n număr suficient, adunarea generală a colegiului teritorial sau, după caz, Adunarea generală naţională va aproba cenzorul extern, propus n condiţiile legii.

(5) Adunarea generală a colegiului teritorial, respectiv Adunarea generală naţională poate opta n orice moment pentru aprobarea unui cenzor extern, propus de consiliul colegiului teritorial sau. după caz, de Consiliul naţional al CMDR.

(6) Cenzorul extern poate fi persoană fizică sau persoană juridică, autorizată conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

Comisiile electorale

 

SECŢIUNEA 1

Comisia electorală a colegiului teritorial

 

Art. 10. - (1) n funcţie de numărul de membri ai colegiului respectiv, comisia electorală a colegiului teritorial este formată din 3-5 membri titulari şi 3 membri supleanţi. n cazul alegerilor parţiale, comisia electorală a colegiului teritorial este formată din 3 membri.

(2) Comisiile electorale, att Ea nivel naţional, ct şi la nivel local, sunt propuse de biroul executiv local, respectiv de Biroul executiv naţional al CMDR şi sunt votate de consiliul local, respectiv de Consiliul naţional al CMDR.

(3) Validarea comisiilor electorale a colegiilor teritoriale se face de către Comisia Electorală Centrală.

(4) Prima şedinţă de constituire a comisiei electorale a colegiului teritorial va avea loc cel mai trziu n ultima zi lucrătoare a primei săptămni din calendarul electoral.

Art. 11. - Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale şi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi coordonarea Comisiei Electorale Centrale, conform prezentului regulament electoral.

Art. 12. - (1) La prima ntrunire, comisia electorală a colegiului teritorial şi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele sau, n lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele comisiei electorale a colegiului teritorial şi este singurul abilitat să facă publice date şi informaţii ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 13. - n termen de 3 zile de la data constituirii lor, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiilor, conform modelului prevăzut n anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Şedinţele comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale se desfăşoară n prezenţa a minimum două treimi din numărul membrilor lor, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.

(2) Prezenţa preşedintelui sau, n lipsa acestuia, a secretarului este obligatorie n momentul votării deciziilor. La egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, n lipsa acestuia, al secretarului este hotărtor.

Art. 15. - (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale şi Comisia Electorală Centrală şi vor ntocmi un registru special pentru ntreaga activitate, n care se vor nregistra procesele-verbale şi se vor consemna toate aspectele legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

(2) Şedinţele comisiei electorale a colegiului teritorial vor fi consemnate de către secretarul comisiei n procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi.

Art. 16. - Deciziile emise de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale sau orice alt act emannd de la acestea vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

Art. 17. - (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor funcţiona la sediile colegiilor teritoriale. Acestea vor pune la dispoziţia comisiei electorale a colegiului teritorial, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor.

(2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiilor şi organizării alegerilor sunt asigurate de către colegiile teritoriale.

Art. 18. - Pe durata funcţionării, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor avea ştampilă proprie, care va fi păstrată de preşedinte, iar, n lipsa acestuia, de către secretar, şi va avea forma şi conţinutul prevăzute n anexa nr. 4.

Art. 19. - Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute n legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament electoral şi se vor conforma deciziilor emise de Comisia Electorală Centrală.

Art. 20. - Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale au următoarele atribuţii:

a) pregătesc şi organizează n bune condiţii desfăşurarea alegerilor la nivel local, n funcţie de numărul total de membri, astfel nct să se asigure exprimarea secretă a votului;

b) realizează listele cu membrii colegiului teritorial preluate de la consiliile colegiilor teritoriale;

c) afişează listele cu membrii alegători cu drept de vot cu cotizaţia plătită la zi;

d) primesc şi nregistrează dosarele de candidatură depuse de candidaţi n mod personal sau prin procură;

e) verifică ndeplinirea condiţiilor pentru ca un medic dentist să poată candida, nregistrnd candidaturile care ndeplinesc cerinţele legale şi respingndu-le pe cele neconforme;

f) publică, prin afişare la sediul comisiei electorale a colegiului teritorial şi pe site-ul oficial al colegiului teritorial, candidaturile depuse, admise şi respinse, cu 3 zile nainte de data alegerilor, iar n ziua desfăşurării adunării generale le publică şi la locul votării;

g) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători cu drept de vot;

h) soluţionează ntmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;

i) tipăresc buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al consiliului colegiului teritorial;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele şi secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial;

k) publică pe site-ul colegiului teritorial şi naţional, n mass-media, prin afişare la sediul colegiului teritorial sau prin orice altă modalitate stabilită de comisia electorală a colegiului teritorial, data, locul şi programul alegerilor la nivel local, activitate suportată din fondurile colegiului teritorial;

l) stabilesc şi asigură, mpreună cu biroul consiliului colegiului teritorial, sala necesară desfăşurării adunării generale;

m) conduc lucrările adunărilor generale locale de alegeri şi operaţiunile de votare, lund toate măsurile pentru asigurarea ordinii n localul n care are loc votarea;

n) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabilesc rezultatele alegerilor;

o) redactează n două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;

p) naintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor şi al procesului-verbal cu rezultatele finale, nsoţite de listele cu candidaţii aleşi. Preşedintele şi secretarul vor semna cele două exemplare ale proceselor-verbale;

q) dacă n turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă a două treimi din numărul membrilor adunării generale, va organiza noi alegeri n turul al II-lea;

r) prin preşedinte sau, n lipsa preşedintelui, prin secretar, comunică presei, la cerere, informaţii legate de desfăşurarea alegerilor;

s) atribuie mandatele celor aleşi şi validaţi.

Art. 21. - (1) Rezultatele finale ale alegerilor locale validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afişate la sediul comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale, după care aceasta atribuie mandatele respective.

(2) Comisia electorală a colegiului teritorial nregistrează candidaturile pentru membrii biroului executiv local şi convoacă n termen de maximum 3 zile prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial

Art. 22. - (1) Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial conduce prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial pentru alegerea biroului executiv local.

(2) Consiliul colegiului teritorial alege prin vot secret membrii biroului executiv local.

(3) Biroul executiv local va desemna dintre membrii săi un reprezentant n Consiliul naţional al CMDR, respectiv 3 reprezentanţi n cazul municipiului Bucureşti.

(4) După validarea alegerii biroului executiv local de către Comisia Electorală Centrală, activitatea comisiei electorale a colegiului teritorial ncetează de drept.

Art. 23. - La finalizarea alegerilor, comisia electorală a colegiului teritorial are obligaţia de a prezenta Comisiei Electorale Centrale rezultatele finale ale votului n aceeaşi zi.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comisia Electorală Centrală

 

Art. 24. - (1) Comisia Electorală Centrală este formată din 9 membri titulari şi 2 supleanţi. n cazul alegerilor parţiale, Comisia Electorală Centrală va fi formată din 3 membri.

(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale vor fi propuşi de Biroul executiv naţional al CMDR şi aleşi de Consiliul naţional al CMDR.

(3) Prima şedinţă de lucru a Comisiei Electorale Centrale va avea loc cel mai trziu n ultima zi lucrătoare a primei săptămni din calendarul electoral.

Art. 25. - (1) La prima ntrunire, Comisia Electorală Centrală şi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.

(2) Preşedintele sau, n lipsa acestuia, secretarul conduce şedinţele Comisiei Electorale Centrale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgnd din activitatea Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. - (1) Comisia Electorală Centrală nu este subordonată n niciun fel structurilor care au desemnat membrii săi.

(2) Aceasta şi va desfăşura activitatea n mod independent, conform prezentului regulament electoral.

(3) Toate deciziile Comisiei Electorale Centrale vor fi avizate juridic.

Art. 27. - (1) Şedinţele Comisiei Electorale Centrale se desfăşoară n prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi, iar prezenţa preşedintelui şi/sau a secretarului este obligatorie.

(2) Deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.

(3) n cazul egalităţii de voturi, la luarea unei decizii votul preşedintelui sau al secretarului, n lipsa preşedintelui, este decisiv.

Art. 28. - Şedinţele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei n procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezenţi.

Art. 29. - Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emis de aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

Art. 30. - Pe timpul funcţionării, Comisia Electorală Centrală va avea ştampilă proprie, care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, n lipsa acestuia, de secretar şi va avea forma şi conţinutul prevăzute n anexa nr. 5.

Art. 31, - (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul CMDR.

(2) Condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării Comisiei Electorale Centrale vor fi asigurate de Consiliul naţional al CMDR. Acesta va asigura Comisiei Electorale Centrale un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

Art. 32. - Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:

a) urmăreşte aplicarea prezentului regulament electoral, pentru buna desfăşurare a alegerilor locale şi naţionale;

b) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale referitoare la alegeri şi ale prezentului regulament electoral pe ntreg teritoriul ţării;

c) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulament electoral;

d) emite decizii de ndrumare cu privire la aplicarea prezentului regulament electoral, de organizare a alegerilor locale şi naţionale;

e) rezolvă ntmpinările şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale;

f) primeşte şi soluţionează n 24 de ore contestaţiile nregistrate mpotriva deciziilor comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale;

g) primeşte şi nregistrează numărul de alegători cu drept de vot;

h) primeşte procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor ntocmite de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale şi procesele-verbale conţinnd rezultatele alegerilor;

i) validează sau nu validează alegerile din fiecare colegiu teritorial;

j) primeşte şi nregistrează central listele locale cu reprezentanţii aleşi n Adunarea generală naţională;

k) convoacă reprezentanţii pentru şedinţa Adunării generale naţionale;

l) primeşte, nregistrează şi validează dosarele de candidatură pentru membrii Biroului executiv naţional şi ai Comisiei centrale de cenzori ale CMDR;

m) publică la sediul CMDR şi n locul unde se desfăşoară alegerile naţionale lista cu membrii Adunării generale naţionale, lista cu candidaţii pentru Biroul executiv naţional şi, dacă este cazul, pentru Comisia centrală de cenzori;

n) tipăreşte buletinele de vot, cu sprijinul tehnic şi financiar al Consiliului naţional al CMDR;

o) păstrează sub sigiliu buletinele de vot semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale;

p) stabileşte şi asigură, mpreună cu Biroul executiv naţional, sala necesară desfăşurării Adunării generale naţionale;

q) pregăteşte şi organizează din timp şi n bune condiţii desfăşurarea alegerilor naţionale, cu un număr suficient de cabine de vot, n funcţie de numărul total de reprezentanţi, astfel nct să se asigure secretizarea votării;

r) conduce lucrările Adunării generale naţionale de alegeri şi operaţiunile de votare, lund toate măsurile pentru asigurarea ordinii n locaţia n care are loc votarea;

s) numără voturile, stabileşte valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatele alegerilor, anunţndu-le pe loc;

ş) dacă n turul I nu s-a realizat cvorumul legal de prezenţă a două treimi din numărul membrilor Adunării generale naţionale, va organiza noi alegeri n turul al II-lea;

t) redactează n două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal cu rezultatele finale;

ţ) primeşte şi soluţionează n 24 de ore, cu aviz juridic, contestaţiile nregistrate mpotriva activităţii şi deciziilor Comisiei Electorale Centrale.

Art. 33, - După alegerea Biroului executiv naţional al CMDR şi validarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală şi ncetează de drept activitatea.

Art. 34. - (1) Prima şedinţă a Biroului executiv naţional al CMDR este condusă de preşedintele ales. Aceasta se convoacă imediat după validarea alegerilor ori n termen de maximum 5 zile de la desfăşurarea şedinţei Adunării generale naţionale de alegeri.

(2) n cazul alegerilor parţiale, cei aleşi şi intră n atribuţii imediat după validarea alegerilor.

 

CAPITOLUL III

Candidaturile

 

Art. 35. - (1) Candidaturile se vor depune personal sau prin mputernicit la secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau, după caz, la secretarul Comisiei Electorale Centrale, n conformitate cu termenele calendarului electoral.

(2) Secretarul comisiei electorale primeşte şi nregistrează depunerea candidaturii, menţionnd ntr-un registru toate actele primite de la candidat, şi naintează candidatura comisiei electorale corespunzătoare.

Art. 36. - (1) Declaraţia de candidatură locală/naţională dactilografiată va fi adresată comisiei electorale şi va cuprinde:

a) numele şi prenumele candidatului, domiciliul, Socul de muncă, specialitatea şi gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic;

b) mandatul/mandatele pentru care se candidează, respectiv consiliul colegiului teritorial, comisia de cenzori, Adunarea generală naţională sau, după caz, Biroul executiv naţional al CMDR, comisia de cenzori de la nivel naţional;

c) menţionarea, pe propria răspundere, dacă a fost sau nu sancţionat de CMDR, dacă se află n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 516 şi 519 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau de art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia

Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi că nu se află n niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3);

d) menţionarea faptului că, n situaţia n care se va afla la data alegerii n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la lit. c), va renunţa la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să l exercite sau va renunţa la mandatul pentru care a fost ales;

e) data şi semnătura candidatului;

f) datele de contact ale candidatului (telefon, fax, e-mail etc.).

(2) Modelul declaraţiei de candidatură locală este prevăzut n anexa nr. 6, iar modelul declaraţiei de candidatură la nivel naţional este prevăzut n anexa nr. 7.

(3) Opţional, candidatul poate depune alături de declaraţia prevăzută la alin. (1) o prezentare a activităţii profesionale şi a principalelor obiective urmărite privind activitatea CMDR.

(4) La cererea candidatului, dacă prezentarea prevăzută la alin. (3) a fost depusă şi n format electronic, aceasta se va publica pe site-ul colegiului teritorial/naţional, după caz.

(5) Dacă prezentarea prevăzută la alin. (3) nu este redactată n termeni decenţi sau face referire la alţi colegi n termeni injurioşi, comisia electorală poate decide respingerea cererii de publicare pe site.

(6) Campania electorală se ncheie cu 48 de ore nainte de nceperea procesului de votare.

(7) Folosirea de termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional n timpul campaniei electorale constituie abatere disciplinară gravă.

(8) n cazul n care n prezentarea prevăzută la alin. (3) sau n timpul campaniei electorale un candidat foloseşte termeni injurioşi sau indecenţi la adresa altor colegi ori a corpului profesional, comisia electorală va sesiza comisia de disciplină cu privire la cele constatate.

Art. 37. - n termen de maximum două zile de la nregistrarea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţa candidaţilor admiterea sau respingerea candidaturilor prin telefon, fax, e-mail şi prin afişare la sediul comisiei.

Art. 38. - Contestaţiile mpotriva deciziei comisiei electorale a colegiului teritorial sau, după caz, mpotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de respingere a candidaturii se vor face n maximum 24 de ore de la data comunicării.

Art. 39. - (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor nainta contestaţiile primite către Comisia Electorală Centrală spre soluţionare, n cel mult 24 de ore de la data nregistrării.

(2) Comisia Electorală Centrală va soluţiona contestaţiile n termen de maximum 24 de ore, iar decizia acesteia are caracter definitiv şi, mpreună cu motivarea sa, se transmite candidatului şi comisiei electorale a colegiului teritorial.

Art. 40. - După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute de art. 37, 38 şi 39, comisiile electorale ale colegiilor teritoriale ncheie un proces-verbal prin care constată rămnerea definitivă a candidaturilor,

Art. 41. - (1) Comisiile electorale ale colegiilor teritoriale vor ntocmi listele finale cu candidaturile şi le vor trimite, mpreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămnerii definitive a candidaturilor, Comisiei Electorale Centrale, cel mai trziu cu 3 zile naintea datei alegerilor.

(2) Listele finale cu candidaturile admise, n ordinea alfabetică, vor fi afişate, prin grija comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv a Comisiei Electorale Centrale, la sediile colegiilor teritoriale, la sediul CMDR, la sălile unde vor avea loc alegerile locale, respectiv naţionale. Declaraţiile de candidatură validate de Comisia Electorală Centrală vor fi afişate şi pe site-ul CMDR.

(3) La nivel local vor fi realizate 3 liste separate: una pentru candidaturile n consiliul colegiului teritorial, una pentru candidaturile n comisia de cenzori şi una pentru reprezentanţii n Adunarea generală naţională.

(4) La nivel naţional vor fi realizate liste separate pentru fiecare funcţie.

(5) n listele finale cu candidaturi se vor menţiona vizibil locul, data şi programul de desfăşurare a şedinţei adunării generale locale/naţionale pentru alegeri.

(6) n cazul alegerilor parţiale naţionale se va menţiona exact funcţia pentru care se organizează alegerile. La nivel local alegerile se fac de către consiliul local pentru biroul executiv teritorial.

(7) n cazul alegerilor parţiale, candidaturile pentru Biroul executiv naţional al CMDR se vor trimite direct Comisiei Electorale Centrale.

(8) Cel care şi-a depus candidatura, dar care nu poate participa la alegeri din cauze de forţă majoră, rămne nscris pe lista de candidaţi.

 

CAPITOLUL IV

Buletinele de vot

 

Art. 42. - (1) Comisia Electorală Centrală aprobă pentru fiecare comisie electorală a colegiilor teritoriale modelul buletinelor de vot locale, iar acestea vor fi expediate prin fax sau e-mail Comisiei Electorale Centrate nainte de tipărirea tirajului final.

(2) Numărul de file al buletinelor de vot va fi stabilit de către comisia electorală a colegiului teritorial n funcţie de numărul total al candidaţilor.

(3) Filele buletinelor de vot vor fi tipărite numai pe faţa acestora.

(4) Buletinele de vot se vor tipări de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale.

(5) Cte un model al buletinelor de vot se va afişa la sediile comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale cu cel puţin două zile naintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial.

Art. 43. - (1) La nivel local vor exista 3 modele de buletine de vot avnd culoare diferită n funcţie de mandatul pentru care se candidează: membru n consiliul colegiului teritorial, membru n comisia locală de cenzori, reprezentant n Adunarea generală naţională.

(2) La nivel naţional vor exista modele de buletine de vot avnd culoare diferită n funcţie de mandatul pentru care se candidează.

(3) n buletinele de vot candidaţii vor fi trecuţi n ordine alfabetică, menţionndu-se numele şi prenumele.

Art. 44. - Buletinele de vot vor fi tipărite cu cel puţin 3 zile naintea datei votării de către comisiile electorale care, după verificarea conformităţii şi a exactităţii conţinutului, le vor păstra sub sigiliu pnă n ziua votării, la sediul comisiei.

Art. 45. - (1) Pe toate buletinele de vot se va menţiona perioada mandatului.

(2) Detaliile privind forma şi conţinutul buletinelor de vot pentru alegerile locale, respectiv naţionale sunt prevăzute n anexele nr. 8-12.

Art. 46. - (1) Buletinele de vot se vor asigura n număr suficient, conform listelor, cu un plus de 10% faţă de numărul alegătorilor la nivel teritorial, respectiv de 20% n cazul alegerilor la nivel naţional.

(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, prin aplicarea ştampilei proprii pe prima pagină a buletinului de vot n ziua desfăşurării adunării generale

de alegeri a colegiului teritorial, respectiv a Adunării generale naţionale de alegeri.

Art. 47. - (1) Buletinele neconforme, neexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători n timpul votării vor fi anulate prin menţiunea anulat şi semnătura preşedintelui comisiei electorale, aplicndu-se totodată şi ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial.

(2) Alegătorul care a completat greşit un buletin şi solicită un buletin nou va primi un alt buletin de vot, o singură dată, făcndu-se această menţiune n lista de prezenţă, numai dacă predă buletinul completat greşit.

 

CAPITOLUL V

Desfăşurarea votării

 

Art. 48. - (1) Adunările generale ale colegiilor teritoriale, respectiv Adunarea generală naţională se vor desfăşura n locaţiile şi n zilele stabilite de comisia electorală cu conducerea colegiului, cu respectarea termenelor prevăzute de calendarul electoral.

(2) Data, locul şi programul de desfăşurare ale adunărilor generale şi afişarea listei cu candidaturile validate vor fi comunicate conform calendarului electoral şi prezentului regulament electoral.

(3) Adunările generale de alegeri vor avea loc numai după ntrunirea valabilă a adunărilor generale de dare de seamă şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv la nivel naţional.

Art. 49. - (1) Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial are următoarele atribuţii:

a) verifică existenţa celor 3 tipuri de buletine de vot diferite: pentru alegerea consiliului colegiului teritorial, pentru alegerea comisiei de cenzori, pentru alegerea reprezentanţilor n Adunarea generală naţională;

b) verifică existenţa celor 3 urne diferite pentru cele 3 categorii de candidaturi, urne inscripţionate şi colorate anterior corespunzător fiecărei candidaturi, conform art. 43 alin. (1);

c) asigură, mpreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial, distribuţia, colectarea n urne a buletinelor de vot pentru cele 3 categorii de candidaturi şi numărarea voturilor;

d) primeşte şi nregistrează contestaţiile pe loc, n ziua alegerilor sau n maximum 24 de ore de la ncheierea lor;

e) anunţă contestatarul despre rezultatul contestaţiei rezolvate local, prin fax, telefon, e-mail sau personal;

f) naintează imediat Comisiei Electorale Centrale eventualele contestaţii pe care consideră că nu le poate rezolva comisia electorală a colegiului teritorial;

g) păstrează şi securizează buletinele de vot.

(2) Preşedintele comisiei electorale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să se desfăşoare n condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

Art. 50. - (1) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele atribuţii:

a) verifică existenţa modelelor de buletine de vot diferite pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;

b) verifică existenţa urnelor inscripţionate pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;

c) asigură, mpreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale, distribuţia şi colectarea n urne a buletinelor de vot pentru fiecare funcţie electivă la nivel naţional;

d) primeşte şi nregistrează pe loc contestaţiile, n ziua alegerilor sau n maximum 24 de ore de la ncheierea lor;

e) anunţă, prin fax, telefon, e-mail sau personal, contestatarului rezultatul contestaţiei.

(2) Preşedintele Comisiei Electorale Centrale este obligat să ia toate măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului

şi pentru ca alegerile să se desfăşoare n condiţii civilizate, inclusiv prin atenţionarea sau evacuarea din sală a turbulenţilor.

Art. 51. - Numărarea voturilor şi anunţarea rezultatelor alegerilor locale şi naţionale se fac după nchiderea votării, n aceeaşi sală n care a avut loc votarea şi n aceeaşi zi.

Art. 52. - (1) La sfrşitul zilei de alegeri, preşedintele şi secretarul comisiei electorale a colegiului teritorial sau ai Comisiei Electorale Centrale, după caz, n prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor ntocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă.

(2) Listele cu alegători, listele cu persoanele alese, precum şi ştampila de vot vor fi depozitate n condiţii de maximă securitate la sediul comisiei electorale n cauză.

(3) Toate buletinele de vot, valabile, anulate ori nefolosite, se sigilează şi se păstrează de către comisia electorală la sediul colegiului respectiv pnă după validarea alegerilor, cnd se predau pe bază de proces-verbal organelor nou-alese.

(4) n limita posibilităţilor, se poate apela la paza militarizată a locurilor de votare.

Art. 53, - (1) Comisia Electorală Centrală şi va desemna un membru să supravegheze desfăşurarea alegerilor locale acolo unde există contestaţii.

(2) Acesta nu va avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea desfăşurarea alegerilor. La sfrşitul activităţii se va ntocmi un proces-verbal n care va consemna cele constatate şi care va fi semnat de conducerea corn i şi e[ electorale a colegiului teritorial.

Art. 54. - (1) n afara membrilor CMDR, a membrilor comisiei electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CMDR, la nivel local ori naţional, nicio altă persoană nu poate participa la şedinţele adunărilor de alegeri.

(2) Observatorii vor fi persoane care fac parte din mass-media, acreditate de Comisia Electorală Centrală/comisia electorală a colegiului teritorial cu minimum 3 zile nainte de data desfăşurării alegerilor,

(3) Cu excepţia membrilor comisiilor electorale, a observatorilor acreditaţi, a personalului angajat sau a consultanţilor juridici ai CMDR, la nivel local sau naţional, nicio altă persoană nu poate staţiona n incinta n care are loc votarea mai mult dect timpul necesar votării.

Art. 55. - (1) Fiecare medic dentist cu drept de vot va fi legitimat de comisia electorală la intrarea n sala de şedinţă a adunării generale şi va semna n lista de prezenţă.

(2) Medicii dentişti cu drept de vot, membri ai colegiului respectiv, care nu se regăsesc pe listele locale de alegători, vor fi nscrişi, pe loc, de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia n listele de prezenţă, menţionndu-se toate datele de identificare din documentul de identitate.

(3) n Adunarea generală naţională de alegeri pot fi trimişi supleanţi cu drept de vot n locul reprezentanţilor aleşi.

Art. 56 - (1) Alegătorii votează separat pe fiecare dintre cele 3 tipuri de buletine de vot la nivel local şi pe fiecare dintre buletinele de vot la nivel central n care sunt nscrise candidaturile

(2) Votarea se va face prin aplicarea ştampilei cu menţiunea VOTAT, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 13, n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului.

(3) Orice altă inscripţionare cu excepţia celor menţionate n prezentul regulament anulează buletinul de vot.

 

CAPITOLUL VI

Constatarea şi validarea rezultatelor alegerilor

 

Art. 57. - (1) După terminarea votării, n prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la adunarea generală de alegeri, preşedintele comisiei electorale procedează la anularea prin ruperea colţului de sus dreapta a buletinelor de vot rămase nefolosite sau anulate şi numai după aceea procedează la deschiderea urnelor.

(2) Preşedinţii comisiilor electorale sau membrii desemnaţi vor citi cu voce tare la deschiderea fiecărui buletin de vot numele şi prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul şi vor arăta buletinul de vot celorlalţi membri ai comisiei, care vor număra şi consemna n scris voturile pozitive şi pe cele anulate.

Art. 58. - (1) Sunt anulate buletinele de vot care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial sau a Comisiei Electorale Centrale, după caz, şi nici semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei electorale n cauză;

b) au altă formă sau alt model dect cele aprobate de Comisia Electorală Centrală;

c) nu sunt tipărite lizibil;

d) sunt neutilizate (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) au aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

(2) Situaţiile n care buletinele de vot se anulează se menţionează ca notă pe formularul de buletin de vot. Menţiunea se poate face şi prin ştampilare.

Art. 59. - (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale ncheie cte un proces-verbal, n două exemplare, pentru fiecare listă de candidatură de la nivel local, respectiv naţional.

(2) Procesele-verbale ntocmite de comisiile electorale ale colegiilor teritoriale sau de Comisia Electorală Centrală, după caz, vor cuprinde:

a) numărul total al membrilor colegiului teritorial nscrişi n listă/al reprezentanţilor n Adunarea generală naţională;

b) numărul membrilor locali/reprezentanţilor naţionali prezenţi la votare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de către fiecare candidat, n condiţiile ndeplinirii cvorumului;

f) numărul total al buletinelor de vot tipărite;

g) numărul buletinelor de vot rămase nefolosite;

h) numărul buletinelor de vot anulate;

i) expunerea pe scurt a ntmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora.

(3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale şi vor purta ştampila comisiei. Copii ale proceselor-verbale locale vor fi transmise Comisiei Electorale Centrale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi prin fax.

Art. 60. - (1) Dacă n urma verificării listelor de prezenţă a membrilor cu drept de vot se constată că alegerile la nivel local sau la nivel naţional nu sunt valabile ca urmare a nentrunirii condiţiei de participare de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va preciza acest lucru n procesul-verbal şi se vor organiza noi alegeri n turul al II-lea.

(2) Alegerile n turul al II-lea se vor organiza n aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de alegători şi candidaţi.

(3) Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată n procesul-verbal.

Art. 61. - (1) n timpul desfăşurării adunării generale de alegeri, n timpul deschiderii urnelor şi al numărării voturilor se pot face contestaţii cu privire la desfăşurarea acestor operaţiuni

de către orice participant care are dreptul să fie prezent n sală, conform prevederilor prezentului regulament electoral.

(2) Contestaţiile se formulează n scris şi se prezintă preşedintelui comisiei electorale, iar comisia le soluţionează pe loc.

(3) Comisia electorală a colegiului teritorial va stabili contestaţiile care se rezolvă la nivel local şi care se trimit Comisiei Electorale Centrale. Preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial va hotăr pe loc asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă amnare şi care pot fi rezolvate de comisia electorală a colegiului teritorial.

Art. 62. - După ntocmirea proceselor-verbale menţionate la art. 59 şi primirea rezultatelor eventualelor contestaţii naintate Comisiei Electorale Centrale, preşedintele mpreună cu membrii comisiei electorale a colegiului teritorial ncheie procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale.

Art. 63. - (1) Verificarea existenţei situaţiilor de incompatibilitate prevăzute la art. 516 şi 519 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se va efectua de către comisiile electorale ale colegiilor teritoriale, respectiv de Comisia Electorală Centrală, numai pentru acei candidaţi care au fost aleşi n funcţia pentru care au candidat.

(2) n termen de 15 zile de la data alegerii, medicul dentist aflat n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) va renunţa la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să l exercite sau la mandatul pentru care a fost ales.

(3) Comisia Electorală Centrală nu poate valida alegerea unui medic dentist aflat n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin, (1) n lipsa prezentării dovezii de ncetare a situaţiei de incompatibilitate,

(4) Acolo unde este cazul, Comisia Electorală Centrală va preciza n procesul-verbal de validare a alegerilor locale/naţionale numele medicilor dentişti aleşi aflaţi ntr-o situaţie de incompatibilitate şi termenul n care aceştia pot opta pentru ncetarea situaţiei de incompatibilitate,

(5) Nedeclararea situaţiei de incompatibilitate n declaraţia de candidatură reprezintă abatere disciplinară gravă.

Art. 64. - (1) După validarea alegerilor locale/naţionale se vor stabili clasamentele n vederea atribuirii mandatelor pentru funcţiile locale, respectiv pentru funcţiile naţionale.

(2) Atribuirea mandatelor se va face n ordinea descrescătoare a numărului de voturi pozitive obţinute. La nivel local se vor atribui mandatele pnă la ocuparea numărului de locuri stabilit prin aplicarea normelor de reprezentativitate prevăzute de lege raportat la numărul medicilor dentişti nscrişi n evidenţa colegiului teritorial la data tipăririi listelor prevăzute la art. 20 lit. b).

(3) n caz de voturi egale obţinute pentru ultimul loc eligibil, departajarea se va face prin aplicarea următoarelor criterii n următoarea ordine: gradul profesional şi vechimea n muncă.

(4) La nivel local, următorii 5 candidaţi nealeşi ca membri titulari, n ordinea descrescătoare a numărului de voturi, devin membri supleanţi. n caz de voturi egale obţinute se aplică criteriile prevăzute la alin. (3).

(5) Rezultatele se consemnează n procesul-verbal al comisiei electorale.

Art. 65. - n cazul n care una dintre funcţiile de conducere de la nivelul colegiilor teritoriale, respectiv cea de membru al consiliului colegiului teritorial sau de reprezentant n Adunarea generală naţională ori de membru al comisiilor de cenzori de la nivelul colegiilor teritoriale sau la nivel naţional, devine vacantă pe parcursul mandatului, unul dintre supleanţi, n ordinea numărului de voturi obţinute la data alegerii n funcţia de membru supleant, va lua locul titularului pentru perioada de mandat rămasă.

Art. 66. - Rezultatele finale, validate de Comisia Electorală Centrală, vor fi afişate la sediul colegiilor teritoriale.

Art. 67. - Atribuirea mandatelor locale se va face de către comisia electorală a colegiului teritorial, după validarea alegerilor locale de către Comisia Electorală Centrală.

Art. 68. - (1) După validarea de către Comisia Electorală Centrală a candidaţilor aleşi local şi atribuirea mandatelor de membri n consiliul colegiului teritorial, n termen de maximum 3 zile preşedintele comisiei electorale a colegiului teritorial convoacă prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial, pentru alegerea biroului executiv.

(2) Sub conducerea preşedintelui comisiei electorale a colegiului teritorial se desfăşoară prima şedinţă a consiliului colegiului teritorial.

(3) Consiliul colegiului teritorial alege prin vot secret membrii biroului executiv local.

(4) n aceeaşi şedinţă, biroul executiv local va desemna dintre membrii săi un reprezentant n Consiliul naţional al CMDR, respectiv 3 reprezentanţi n cazul municipiului Bucureşti.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 69. - (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de colegiul respectiv.

(2) Membrilor comisiilor electorale ale colegiilor teritoriale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizaţie stabilită, după caz, de consiliul colegiului teritorial ori de Consiliul naţional al CMDR n cazul Comisiei Electorale Centrale.

Art. 70. - Termenele pe zile, prevăzute n prezentul regulament electoral, se calculează din ziua următoare celei n care ncep să curgă şi se mplinesc la sfrşitul zilei-limită.

Art. 71. - (1) Prevederile prezentului regulament electoral se aplică şi n cazul organizării turului al II-lea al alegerilor locale, pentru desfăşurarea Adunării generale naţionale de alegeri, precum şi n cazul alegerilor parţiale, locale sau naţionale.

(2) n cazul alegerilor parţiale, candidaţii aleşi şi intră n atribuţiile funcţiilor pentru care au candidat după validarea alegerilor.

(3) Alegerile parţiale se fac pentru perioada rămasă din mandatul pentru care se face alegerea, n termen de cel mult 60 de zile de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei,

Art. 72. - (1) Adunarea generală a colegiului teritorial, respectiv Adunarea generală naţională poate aproba o perioadă de interimat care nu poate fi mai mare de 12 luni. Interimatul nu se consideră mandat.

(2) n cazul ncetării mandatului nainte de termen, perioada rămasă pnă la expirarea acestuia poate fi ocupată prin alegeri parţiale sau interimat.

Art. 73. - Calendarul electoral la nivel naţional se va stabili de către Consiliul naţional al CMDR n urma programării adunărilor generale ale colegiilor teritoriale.

Art. 74. - CMDR va distribui prezentul regulament electoral n format electronic şi tipărit tuturor consiliilor colegiilor teritoriale după votarea şi adoptarea n Consiliul naţional al CMDR.

Art. 75. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament electoral.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti .

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata . domiciliat(ă) n ., avnd n vedere faptul că am fost ales/aleasă ca membru al comisiei electorale organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti . mă oblig să nu candidez la niciuna dintre funcţiile pentru care se organizează alegeri la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti sau la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia.

 

Data

Semnătura

.

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata, . , domiciliat(ă) n ., avnd n vedere faptul că am fost ales ca membru al Comisiei Electorale Centrale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, mă oblig să nu candidez la niciuna dintre funcţiile pentru care se organizează alegeri la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia sau la nivelul colegiilor teritoriale.

 

Data

Semnătura

.

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti .

 

TABEL

cu membrii Comisiei electorale a Colegiului Medicilor Dentişti

..

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia*)

Telefon

Fax

E-mail

01.

 

 

 

 

 

02.

 

 

 

 

 

03.

 

 

 

 

 

04.

 

 

 

 

 

05.

 

 

 

 

 

06.

 

 

 

 

 

07.

 

 

 

 

 

08.

 

 

 

 

 

 

*) Se va menţiona funcţia n comisia electorală (preşedinte, secretar sau membru/membru supleant).

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 4

la regulamentul electoral

 

MODELUL*)

ştampilei comisiei electorale a colegiului teritorial

 


*) Modelul ştampilei este reprodus n facsimil.

 

ANEXA Nr. 5

la regulamentul electoral

 

MODELUL*)

ştampilei Comisiei Electorale Centrale

 


*) Modelul ştampilei este reprodus n facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti .

 

DECLARAŢIE

de candidatură locală

 

1. Subsemnatul/Subsemnata, , cu domiciliul n , str. nr. ., , bl. ., et. .,ap. ., judeţul/sectorul , telefon , e-mail , fax , avnd specialitatea , gradul profesional , titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic , n prezent n funcţia de la , , declar că mi depun candidatura pentru funcţia de:

a) membru n Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

- DA/ NU;

b) reprezentant n Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

 

 

- DA/ NU;

c) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

- DA/ NU.

2. Prin prezenta, declar pe propria răspundere şi cunoscnd sancţiunile prevăzute de lege că:

a) am fost/ nu am fost sancţionat(ă) disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia;

b) am achitat la zi cotizaţia datorată către Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia;

c) ndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;

d) nu mă aflu n niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 59/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) mă aflu/ nu mă aflu n una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 516 şi 519 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

3. n situaţia n care mă voi afla la data alegerii n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la pct. 2 lit. e), mă oblig ca, n termen de 15 zile de la această dată, să renunţ la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să l exercit sau să renunţ la mandatul pentru care am fost ales.

 

Data

Semnătura

.

 

ANEXA Nr. 7

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

 

Declaraţie de candidatură la nivel naţional

 

1. Subsemnatul/Subsemnata, , cu domiciliul n , str. nr. ., , bl. ., et. .,ap. ., judeţul/sectorul , telefon , e-mail , fax , avnd specialitatea , gradul profesional , titlul ştiinţific şi/sau gradul didactic , n prezent n funcţia de la , , declar că mi depun candidatura pentru funcţia de:

a) funcţia de 1 din cadrul Biroului executiv naţional

 

 

- DA/ NU;

b) membru al comisiei de cenzori organizate la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia

 

 

- DA/ NU;

2. Prin prezenta, declar pe propria răspundere şi cunoscnd sancţiunile prevăzute de lege că:

a) am fost/a nu am fost sancţionată disciplinar de Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia;

b) am achitat la zi cotizaţia datorată către Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia;

c) ndeplinesc condiţiile legale şi regulamentare pentru a candida;

d) nu mă aflu n niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 59/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

e) mă aflu/ nu mă aflu n una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 516 şi 519 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 120 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

3. n situaţia n care mă voi afla la data alegerii n vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la pct. 2 lit. e), mă oblig ca, n termen de 15 zile de la această dată, să renunţ la funcţia incompatibilă cu mandatul pe care urmează să l exercit sau să renunţ la mandatul pentru care am fost ales.

 

Data

Semnătura

.

 


1 Una dintre funcţiile prevăzute la art. 527 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 8

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

Ştampila comisiei electorale

 

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor n Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti mandatul

 

1. Data alegerilor:

2. Numărul de locuri eligibile:

3. Votaţi prin aplicarea ştampilei Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului maximum candidaţi pentru care se optează.

 

NOTA:

Buletinul de vot se anulează n cazul n care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial, precum şi semnăturile preşedintelui şi secretarului acesteia;

b) are altă formă sau alt model dect cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit lizibil;

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat1);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) are aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 9

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

Ştampila comisiei electorale

 

 

BULETIN D E VOT

pentru alegerea membrilor n Comisia de cenzori a Colegiului Medicilor Dentişti mandatul

 

1. Data alegerilor:

2. Numărul de locuri eligibile:

3. Votaţi prin aplicarea ştampilei Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului maximum candidaţi pentru care se optează.

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează n cazul n care;

a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial, precum şi semnăturile preşedintelui şi secretarului acesteia:

b) are altă formă sau alt model dect cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit lizibil;

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) are aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 10

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

Ştampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea reprezentanţilor n Adunarea generală naţională mandatul

 

1. Data alegerilor:

2. Numărul de locuri eligibile:

3. Votaţi prin aplicarea ştampilei Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului maximum candidaţi pentru care se optează.

 

NOTA:

Buletinul de vot se anulează n cazul n care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale a colegiului teritorial, precum şi semnăturile preşedintelui şi

secretarului acesteia:

b) are altă formă sau alt model dect cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit lizibil;

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) are aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

 

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 11

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

Ştampila comisiei electorale

 

BULETIN D E VOT

pentru alegerea membrilor Biroului executiv naţional mandatul

 

1. Data alegerilor:

2. Funcţia din Biroul executiv naţional pentru care se candidează

3. Numărul de locuri eligibile:

4. Votaţi prin aplicarea ştampilei Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului maximum candidaţi pentru care se optează.

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează n cazul n care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila Comisiei Electorale Centrale, precum şi semnăturile preşedintelui şi secretarului acesteia;

b) are altă formă sau alt model dect cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit lizibil;

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) are aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 12

la regulamentul electoral

 

Colegiul Medicilor Dentişti din Romnia

Comisia electorală a Colegiului Medicilor Dentişti

 

 

Ştampila comisiei electorale

 

BULETIN DE VOT

pentru alegerea membrilor n Comisia de cenzori a Colegiului Medicilor Dentişti din Romnia mandatul

 

1. Data alegerilor:

2. Numărul de locuri eligibile:

3. Votaţi prin aplicarea ştampilei Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului maximum candidaţi pentru care se optează.

 

NOTĂ:

Buletinul de vot se anulează n cazul n care:

a) nu poartă pe prima faţă ştampila Comisiei Electorale Centrale, precum şi semnăturile preşedintelui şi secretarului acesteia;

b) are altă formă sau alt model dect cel aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) nu este tipărit lizibil;

d) este neutilizat (pe care nu a fost aplicată ştampila Votat);

e) poartă alte inscripţionări dect ştampila Votat n patrulaterul conţinnd numele candidatului pentru care se doreşte exprimarea votului;

f) are aplicată ştampila Votat pe un număr mai mare de candidaţi dect numărul de locuri eligibile menţionat pe buletin.

 

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

 

 

 

Preşedinte,

.

Secretar;

.

 

ANEXA Nr. 13

la regulamentul electoral

 

MODELUL*)

ştampilei cu menţiunea VOTAT

 

 

NOTĂ:

Tuşul folosit pentru ştampilă va fi de culoare albastră.


*) Modelul ştampilei este reprodus n facsimil.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice n anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal1, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 3 Lista persoanelor juridice care au făcut n anul 2014 donaţii a căror valoare nsumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară, după nr. crt. 18 se va citi:

 

19.

Mediaprint - S.R.L.

Municipiul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 254-256

romnă

7171695

bani

8.928,00

13.05.2014

21.05.2014

20.

Ildu - S.R.L.

Comuna Vlcelele, judeţul Călăraşi

romnă

6786765

bani

17.000,00

27.10.2014

31.10.2014

 

- la pct. 42 Lista persoanelor fizice care au făcut n anul 2014 donaţii a căror valoare nsumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

- la nr. crt. 26, n loc de:

 

26.

Cristian Horia

1630831354811

romnă

bani

11.300,00

12.05.2014

22.05.2014

19.09.2014

 

 

 

 

 

 

22.04.2014

 

se va citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2014

22.05.2014

19.09.2014

26.

Cristian Horia

1650502520010

romnă

bani

18.300,00

19.05.2014

17.10.2014

22.10.2014

13.11.2014

22.04.2014

 

- la nr. crt. 30, n loc de:

 

30.

Dinulescu Dumitru

1561016354767

romnă

bani

27.800,00

20.01.2014

24.04.2014

13.05.2014

14.05.2014

01.07.2014

27.10.2014

28.10.2014

 

se va citi:

 

30.

Cicioc-Apetrei Liviu

1560718270655

romnă

bani

9.779,00

17.12.2014


1 A se vedea şi rectificarea publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 340 din 19 mai 2015.

2 Ase vedea şi rectificările publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2015 şi Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 605 din 11 august 2015.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.