MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 713/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 713         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

56. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 

DECRETE

 

728. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.922/1.120. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii  

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul îi numeşte pe domnul Ilie Gavril Bolojan în calitate de membru titular al Consiliului Naţional de Integritate şi pe domnul Remus Alexandru Moldoveanu în calitate de membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate.

Art. 2. - Senatul îl numeşte pe domnul Mihai Diaconu în calitate de membru titular al Consiliului Naţional de Integritate, ca urmare a demisiei domnului Dumitriu Cătălin Antoanid, pentru diferenţa de mandat.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 16 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 16 septembrie 2015,

Nr. 56.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Carmen-Liliana Podgorean, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Argentina, se acreditează şi în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Paraguay.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 18 septembrie 2015.

Nr. 728.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.922 din 25 august 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.120 din 14 septembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu ocazia reorganizării acestora în condiţiile legii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.303/F din 20 august 2015 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene şi prevederile art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. I.- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/567/2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu ocazia reorganizării acestora

în condiţiile legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 25 mai 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Ioan Utiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 615/567/2015)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri mobile şi imobile aflate în domeniul public, respectiv în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, pentru care se schimbă unităţile de administrare ca urmare a reorganizării, în condiţiile legii

 

            a) Bunuri care aparţin domeniului public al statului

 

Nr. crt.

Nr. MFP şi codul de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică a bunului

Persoana juridică de la care se transmite bunul

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1. Autoritatea Naţională Fitosanitară CIF-34334188

1

36604

8.28.08

Atelier + garaje

Sc = 241 mp; P; Sd = 195 mp; pref.; şarp.; lemn; ţiglă

5714957

Direcţia pentru Agricultură Alba

Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia,

str. A.I. Cuza nr. 4

146.928

2

36611

8.28.03

Laboratoare + birouri + magazii

Sc = 101 mp; Sd = 101 mp; P; S teren = 879 mp

5714957

Direcţia pentru Agricultură Alba

Judeţul Alba, municipiul Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 76

70.689

3

153286

8.28.03

Laboratoare şi birouri Unitatea fitosanitară

Sc = 322,10 mp;

Sd = 694,10 mp; P+1; cărămidă

5714957

Direcţia pentru Agricultură Alba

Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia,

str. A.I. Cuza nr. 4

613.292

4

100010

8.29.08

CRSA Piteşti

Sc = 60 mp; cărămidă; P+1

4229547

Direcţia pentru Agricultură Argeş

Judeţul Argeş, municipiul Piteşti

3

5

35715

8.29.08

Sediu, UF Bacău Laboratoare + anexe

Sc = 200 mp; garaj = 43 mp; cabină poartă = 6 mp; împrejmuire - 296,80 ml; P + 1; S teren = 5.240 mp;

CF = 60430-C1, C5, C6 Mărgineni

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, satul Baraţi,

comuna Mărgineni

1.749.984

6

35718

8.28.10

Copertină (magazie pesticide)

Sc= 119 mp; P;

CF = 60430-C3 Mărgineni

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău; satul Baraţi,

comuna Mărgineni

19.861

7

35719

8.28.10

Magazie combustibil (beci)

Sc = 11 mp; parter;

CF = 60430-C4 Mărgineni

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, satul Baraţi,

comuna Mărgineni

1.836

8

35725

8.27.07

Magazie

Sc = 79 mp;

Sc = 60927-C2 Moineşti

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, municipiul Moineşti,

str. Stadionului nr. 1

3.892

9

35726

8.28.13

Staţie de prognoză şi

avertizare UF Moineşti

Sc= 119 mp; Sd = 119 mp;

S teren = 2.213 mp;

CF = 60927-C1 Moineşti

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, municipiul Moineşti,

str. Stadionului nr. 1

176.571

10

35733

8.28,13

Magazie

(la sediul UF Bacău)

Sc= 184 mp; parter;

CF = 60430-C2 Mărgineni

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, satul Baraţi,

comuna Mărgineni

95.378

11

97110

8.28.13

Instalaţii gaz metan

Centrală gaz metan

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, municipiul Bacău

27.820

12

97122

8.28.03

Clădire laborator ERWINIA

Sc = 80 mp; Sd = 80 mp; CF = 62Q62-C1-U5 şi CF = 62062-C1-U6

4278787

Direcţia pentru Agricultură Bacău

Judeţul Bacău, municipiul Bacău;

str. Şoimului nr. 5

82.122

13

38098

8.28.10

Magazie pesticide

Sc = 445 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, municipiul Oradea,

str. Ion Bogdan nr. -

66.357

14

38099

8.28.10

Magazie pesticide

Sc - 220 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, municipiul Oradea,

str. Ion Bogdan nr. -

8.079

15

38100

8.28.10

Şopron metalic

Sc = 131 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, municipiul Oradea,

str. Ion Bogdan nr. -

4

16

38101

8.28.08

Garaj + puţ absorbant + chioşc metalic

Sc = 70 mp; Scurte = 6.000 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, municipiul Oradea,

str. Ion Bogdan nr. -

11.503

17

38102

8.28.10

Magazie pesticide

Sc - 77 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, oraşul Aleşd,

str. Arena Sportivă nr. -

3.860

18

38103

8.28.10

Magazie pesticide

Sc= 153 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, oraşul Aleşd,

str. Arena Sportivă nr. -

5.610

19

38104

8.28.10

Birou + magazie

Sc= 150 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, oraşul Aleşd,

str. Arena Sportivă nr. -

6.813

20

38105

8.28.13

Atelier

Sc = 59 mp; Scurte = 5.000 mp

4390240

Direcţia pentru Agricultură Bihor

Judeţul Bihor, oraşul Aleşd,

str. Arena Sportivă nr. -

2.059

21

40349

8.28.10

Magazie Fitosanitară Bistriţa

Sc = 849 mp; Sd = 2.545 mp;

cărămidă

4347461

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa,

str. Ioan Slavici nr. -

840.179

22

40362

8.28.08

Garaj Beclean

Sc = 25 mp; cărămidă

4347461

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Beclean,

Coldău, nr. 131

19

23

40369

8.28.10

Magazie pentru aparatură - Năsăud

Sc = 180 mp; Sd = 1.365 mp; cărămidă

4347461

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Năsăud,

Str. Podirei nr. 12 A

68.596

24

40370

8.28.10

Pavilion utilitar şi alimentare cu apă Năsăud

Sc = 84 mp; Sd = 84 mp; cărămidă

4347461

Direcţia pentru Agricultură Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud, oraşul Năsăud,

Str. Podirei nr. 12 A

156.174

25

27041

8.28.13

Magazie

Sc = 300 mp; P; cărămidă

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani,

str. Eternităţii nr. -

130.346

26

27049

8.28.13

Magazie

Sc = 63 mp; P;

Scc = 3.557 mp; chirpici

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, oraşul Săveni,

str. Avram Iancu nr. 7

37.154

27

27051

8.28.13

Magazie

Sc = 160 mp; P; chirpici

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, oraşul Săveni,

str. Avram Iancu nr. 7

35.184

28

27053

8.28.13

Magazie

Sc = 60 mp; P; cherestea

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, oraşul Săveni,

str. Avram Iancu nr. 7

4.414

29

27054

8.28.10

Şopron

Sc = 37,5 mp; cherestea

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, oraşul Săveni,

str. Avram Iancu nr. 7

1.590

30

153318

8.28.10

Complex protecţia plantelor

Sc = 728,85 mp, Sd = 1.411.52 mp

3372564

Direcţia pentru Agricultură Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani,

str. Eternităţii nr. 6

2.752.769

31

28329

8.28.10

Magazie Fitosanitară

Sc = 288 mp; Sd = 288 mp; curte = 1.219 mp; P

4343087

Direcţia pentru Agricultură Brăila

Judeţul Brăila, municipiul Brăila,

fundătura Râmnicu Sărat

236.000

32

38648

8.29.08

Clădire Direcţia Fitosanitară Braşov

Sc= 1.458,2 mp, Sd = 1.458,2 mp, Scurte = 4.000 mp; Lab. + mag. pest.

4384052

Direcţia pentru Agricultură Braşov

Judeţul Braşov, municipiul Braşov,

fundătura Lânii nr. -

426.469

33

99916

8.28.10

Clădire

Sc = 301 mp; Scurt = 3.527 mp

4233858

Direcţia pentru Agricultură Buzău

Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Oreavu

165.445

34

149548

8.28.10

Clădire + teren

Sc = 168 mp; Sd 640,35 mp; D + p + E + M; teren = 1.483 mp; D = 169,43 mp, P = 187,01 mp, E1 = 154,55 mp, M = 130,36 mp

4233858

Direcţia pentru Agricultură Buzău

Judeţul Buzău, municipiul Buzău,

str. Frăsinet nr. 3

515.451

35

38252

8.29.08

Clădire sediu, birouri

Sc = 203,58 mp; P; Scurte = 8.276,42 mp; cărămidă

3797182

Direcţia pentru Agricultura Călăraşi

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi,

prelungirea Dobrogei nr. 16

27.384

36

38256

8.28.10

Magazie fitosanitară + birouri Fundulea

Sc = 1.350 mp; P;

Scurte = 10.000 mp; cărămidă

3797182

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi

judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea,

str. Al. Odobescu nr. -

85.194

37

99686

8.28.10

Magazie pesticide

Sc= 756 mp

3797182

Direcţia pentru Agricultură Călăraşi

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi,

prelungirea Dobrogei nr. 16

98.310

38

27197

8.28.10

Clădire, birou, magazie

Sc= 110 mp; Sd = 110 mp; Scurte = 997 mp; cărămidă; dim. conf. HG nr. 250/2006

4692605

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş,

str. Subdeal nr. 4

617.518

39

27203

8.28.10

Şopron din ţevi metalice

Sc = 126 mp; Sd = 126 mp, ţevi metalice

4692605

Direcţia pentru Agricultură Caraş-Severin

Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş,

str. Subdeal nr. 4

2.429

40

36155

8.28.10

Magazii + laborator + anexe

Sc = 243 mp; P; Sd = 243 mp; Sc= 1.400 mp; cărămidă + beton + lemn

4288438

Direcţia pentru agricultură Cluj

Judeţul Cluj, oraşul Huedin,

str. Protopop Aurel Munteanu nr. -

276.267

41

39420

8.28.10

Clădire sediu - DFJ

S + P + 2; cărămidă; beton; tablă galvanizată; Sc = 422 mp; Sd = 865 mp; St = 2.380 mp

4515077

Direcţia pentru agricultură Constanţa

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa,

str. Tulcea nr. -, km 2

44.140

42

100824

8.28.10

Clădire birouri

Sc = 567,96 mp, P + etaj

4417052

Direcţia pentru Agricultură Dolj

Judeţul Dolj, municipiul Craiova,

bd. N. Romanescu nr. 41

1.292.557

43

100826

8.27.07

Garaj

Sc = 27,08 mp; teren - 859,5 mp

4417052

Direcţia pentru Agricultură Dolj

Judeţul Dolj, municipiul Craiova,

bd. N. Romanescu nr. 41

9.518

44

37177

8.28.10

Magazie

(laborator prognoză şi avertizare depozit materiale)

Sc = 35 mp; teren - 96 mp; P; cărămidă

4417052

Direcţia pentru Agricultură Dolj

Judeţul Dolj,

comuna Sadova, nr. -

1

45

100822

8.28.10

Magazie

(laborator prognoză avertizare depozit materiale)

Sc = 49 mp; teren -120 mp; cărămidă

4417052

Direcţia pentru Agricultură Dolj

Judeţul Dolj, municipiul Calafat, nr. -

1

46

26708

8.29.08

Sediu clădire zid (6 camere + hol)

Sc = 71,3 mp; P; Scurte = 1.240 mp

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

str. Dragoş Vodă nr. -

80.038

47

26709

8.28.08

Rampă garaj

Sc = 45mp, P; clădire zid

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

str. Dragoş Vodă nr. -

188

48

26711

8.28.10

Clădire zid (4 camere + hol)

Sc= 100 mp; P

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

str. Dragoş Vodă nr. -

62.252

49

26712

8.28.10

Clădire zid (4 camere + garaj)

Sc = 168 mp; P; cărămidă

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

str. Dragoş Vodă nr. -

64.353

 

50

26721

8.29.08

Corp birouri

Sc = 149 mp; P; cărămidă

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

judeţul Galaţi, municipiul Tecuci,

fundătura

M. Kogălniceanu nr. -

92.058

51

26710

8.28,03

Laborator

Sc= 132 mp, P, clădire zid 5 camere

3347021

Direcţia pentru Agricultură Galaţi

judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,

str. Dragoş Vodă nr. -

57.805

52

39889

8.29.08

Pavilion centrală - sediu

Sc = 142 mp; P; Sd = 142 mp; Scurte -1,500 mp

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu,

sos. Ghizdarului nr. 2

70.222

53

39898

8.29.08

Pavilion administrativ

Sc = 57,7 mp; P; Scurte = 1.821 mp; cărămidă; dim. cf. H.G. nr. 250/2006 şi L nr. 63/2008

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

41.446

54

39900

8.28.10

Magazie pesticide

Sc = 288 mp; P; Sd = 288 mp; cărămidă

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

2

55

100355

8.28.10

împrejmuire gard + plasă plăci beton

433 ml plăci beton

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

4

56

100356

8.28.10

împrejmuire sediu interior

320 m plasă sârmă

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

0

57

100357

8.28.10

Fântână

Tuburi beton

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

0

58

100358

8.28.13

WC

Cărămidă 6 mp

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

0

59

100360

8.29.08

Teren agricol

Livadă 69 de pomi fructiferi

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

4

60

100361

8.29.08

Teren arabil

Livadă 69 de pomi fructiferi

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

139

61

100362

8.29.08

Teren agricol

700 mp de viţă-de-vie

4852439

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

Judeţul Giurgiu,

comuna Ghimpaţi, satul Naipu

0

62

38289

8.29.08

Clădire corp A

Sediu + laborator - Unitatea fitosanitară

Sc = 260 mp; P; Sd = 260 mp; Scurte -15.144 mp;

Plăci beton

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr.-

162.437

63

38290

8.29.08

Clădire corp B

Sediu + Unitatea fitosanitară

Sc = 120 mp; P; Sd = 120 mp;

cărămidă

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr.-

41.285

64

38291

8.28,10

Magazie substanţe

fitosanitare

Sc = 370 mp; Sd = 370 mp

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

10

65

38292

8.28.10

Magazie substanţe fitosanitare Unitatea fitosanitară

Sc = 465 mp; P + E;

Sd = 930 mp; plăci prefabricate

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

Bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

33

66

38294

8.28.10

Magazie carburanţi

Sc = 20 mp; Sd = 20 mp

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

0

67

38295

8.28.10

Atelier + şopron - Unitatea fitosanitară

Sc = 340 mp; Sd = 340 mp; BCA

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

0

68

38296

8.28.10

Spălătorie + fosă septică

Sc = 33 mp; Sd = 33 mp; cărămidă + beton

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

1

69

38298

8.28.10

Adăpost meteo - Unitatea fitosanitara

Sc = 3 mp; Sd = 3 mp; lemn

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Motru nr. -

1

70

100886

8.28.10

Alee betonată - Unitatea fitosanitară

Sc= 170 mp; Sd= 170 mp;

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. -

4

71

100887

8.28.10

Gard plasă stâlpi beton - Unitatea fitosanitară

 

4955981

Direcţia pentru Agricultură Gorj

Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu,

bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 521

14

72

34911

8.28.03

Laborator protecţia plantelor (Sediu U F.)

Anexe (depozit garaj auto)

Sc - sediu = 406 mp, et. 2; Sd = 406 mp; Scurte = 918 mp; cărămidă; Sc anexe = 76 mp, P; Sd anexe = 76 mp; dim. conf. H G. nr. 719/2006

4246009

Direcţia pentru Agricultură Harghita

Judeţul Harghita, municipiul Miercurea - Ciuc,

str. Progresului nr. 16

525.000

73

156627

8.05.01

Teren

0,27 ha

4246009

Direcţia pentru Agricultură Harghita

Judeţul Harghita, municipiul Miercurea - Ciuc,

str. Progresului nr. 22

226967

74

37772

8.29.08

Clădire sediu + împrejmuire Haţeg

Sc= 119,12 mp; P; Sd = 105,69 mp;

Scc = 2.420,93 mp; cărămidă

4374423

Direcţia pentru Agricultură Hunedoara

Judeţul Hunedoara, oraşul Haţeg,

str. Mihail Eminescu nr. -

463.231

75

153426

8.29.08

Sediu UF

Sc = 246 mp; Sd = 717 mp; S utilă = 571 mp

4374423

Direcţia pentru Agricultură Hunedoara

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva,

bd. 22 Decembrie nr. 222

1.059.404

76

153427

8.28.10

Spaţii tehnice UF, spaţii depozitare pesticide, împrejmuire, amenajare incintă

Sc = 312 mp; Sd = 312 mp; S utilă = 264 mp

4374423

Direcţia pentru Agricultură Hunedoara

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva,

bd. 22 Decembrie nr.222

878.957

77

34622

8.29.08

DFJ sediu imobil - extindere sediu modernizare laborator pesticide

Sc = 104 mp; P +1; Sd = 208 mp; Secţii = 2.341 mp

4232089

Direcţia pentru Agricultură Ialomiţa

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,

str. Lacului nr. 16

267.212

78

101427

8.28.08

Garaje DFJ Ialomiţa

Sc= 120 mp

4232089

Direcţia pentru Agricultură Ialomiţa

Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,

str. Lacului nr. 16

2.540

79

38940

8.29.08

Sediu DFJ Iaşi

Sc = 197 mp; Sd = 219,45 mp; Scurte clădiri -12 mp

4701118

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi,

aleea Dumbrava Roşie nr. 3

145.030

80

38941

8.29.08

Sediu nou DFJ Iaşi

Sc = 426 mp; Sd = 619 mp; Scurte = 944 mp

4701118

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

Judeţul Iaşi,

municipiul Iaşi, aleea Dumbrava Roşie nr. -

189.247

81

38967

8.28.10

Baracă metalică - sediu

Sc = 48 mp; Sd = 48 mp; Scurte = 1.376 mp

4701118

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

Judeţul Iaşi, oraşul Târgu Frumos,

str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. -

2.790

82

38968

8.28.10

Magazie (spaţiu depozitare)

Sc = 624 mp; Sd = 624 mp; scândură

4701118

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

Judeţul Iaşi, oraşul Târgu Frumos,

str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. -

20

83

62038

8.29.08

Clădire administrativă + anexe (gard plasă, gard prefabricate, rampă spălat)

Sc = 263 mp; Sd = 444 mp; P+1; Steren = 4.316 = mp; CF nr. 50547

9977158

Direcţia pentru Agricultură Ilfov

Judeţul Ilfov, satul Ştefăneştii de Sus,

Intrarea Zorilor nr. 21

929.866

84

27414

8.28.10

Magazie pentru pesticide

Sc = 173,2 mp; P;

Scurte = 6.481 mp; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

156.796

85

27415

8.28.10

Magazie pentru pesticide

Sc = 315 mp; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

127.659

66

27416

8.28.10

Magazie atelier + birou

$c = 178 mp; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

94.352

87

27417

8.28.10

Magazie pesticide

Sc = 32 mp; P; beton

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

1

88

27418

8.28.10

Magazie pentru pesticide (alimentare cu gaze; instalaţie cu încălzire centrală; modernizare laborator)

Sc = 134,6 mp; P+E;

Sd = 269,2 mp, cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

357.896

89

27422

8.28.13

Magazie materiale

Sc = 102 mp; P;

Scurte = 11.900 mp; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie,

str. Cloşca nr. 7

72.773

90

27423

8.28.10

Magazie remiză

Sc = 50 mp; P; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie,

str. Cloşca nr. 7

56.613

91

27424

8.29.08

Clădire administrativă

Sc = 62 mp; P;

Scurte = 11.900 mp; cărămidă

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie,

str. Cloşca nr. 7

42.553

92

152725

8.29.08

Teren

S = 7.313,8 mp

3627730

Direcţia pentru Agricultură Maramureş

Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare,

str. Vasile Alecsandri nr. 70

258.116

93

39272

8.29.08

Sediu administrativ DGAIA- Corp B

Sc = 405 mp; P + 2 + et. 3 (parţial); Sd = 4.110,97 mp; cadre beton armat

4639857

Direcţia pentru Agricultură Mehedinţi

Judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta - Turnu Severin,

str. Crişan nr. 87

768.047

94

36766

8.28.03

Laborator biologic

Sc = 59,53 mp, Sd = 59,53 mp, parter, CF 132929-C17

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

53.182

95

36767

8.28.03

Laborator chimie - calitate pesticide

Sc = 232 mp, Sd = 232 mp, parter, CF 132929-C15

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

262.445

96

36768

8.28.03

Laborator chimic - biotestare

Sc = 157,21 mp, Sd = 157,21 mp,

parter, CF 132929-C14

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

459.116

97

36769

8.28.08

Garaj

Sc~ 175,5 mp. Sd - 175,5 mp, parter, CF 132929-C19

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

5.000

98

36770

8.28.10

Şopron metalic

Sc = 343,2 mp, Sd = 343,2 mp, parter, CF 132929-C13

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

5.000

99

36771

8.28.10

Depozite

Sc = 238 mp, Sd = 238 mp, parter, CF 132929-C12

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

3.000

 

100

36772

8.28.10

Depozit

Sc = 160,8 mp, Sd = 321,6 mp, P+1.CF 132929-C11

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80. municipiul Târgu Mureş

15.000

101

36773

8.29.08

Corp administrativ cu anexe

Sc = 138 mp, Sd = 276 mp, P+M.CF 132929-C1

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

928.035

102

36774

8.28.03

Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale cu anexe

Sc = 262 mp, Sd = 262 mp, parter, CF 132929-C4

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80. municipiul Târgu Mureş

1.108.798

103

36775

8.28.03

Laboratoare

Sc = 50,05 mp, Sd = 50,05 mp, parter, CF 132929-C18

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

67.152

104

36776

8.28.08

Depozit şi locuinţe

Sc = 563 mp, Sd = 563 mp, parter, CF 132929-C5

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

190.220

105

36777

8.28.10

Laborator prognoză

Sc = 234 mp, Sd = 234 mp, parter, CF 132929-C8

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

235.641

106

36778

8.28,10

Gheretă poartă

Sc = 49 mp, Sd = 49 mp, parter, CF 132929-C21

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

1.499

107

36779

8.28.10

Depozit carburanţi

Sc = 31 mp, Sd = 31 mp, parter, CF 132929-C6

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

600

108

36785

8.28.10

Turn de apă

Sc = 11,9 mp, Sd = 11,9 mp, parter, CF 132929-C7

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

100

109

36786

8.27.06

Seră

Sc = 56,3 mp, Sd = 56,3 mp, parter, CF 132929-C16

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

3.065

110

100684

8.28.10

Drum asfalt

Asfalt

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

100

111

100686

8.28.10

împrejmuire

Stâlpi beton, plăci beton

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

500

112

100687

8.27.07

Coteţ porci

S = 54 mp; beton; zid cărămidă; ţiglă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr: -, oraşul Luduş

1.590

113

100688

8.28.10

Împrejmuire

Prefabricate L = 204 m; H = 2 m

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr: -, oraşul Luduş

50

114

100690

8.28.10

Drum acces

Pietriş; L = 143 m; 13,5

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

50

115

100700

8.28.10

Drum asfaltat

Asfalt

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

100

116

153188

8.28,06

Teren incintă

Suprafaţa = 18.436 mp, în parcelele: 1Cc-14.067 mp; 2A-1.989 mp; 3L-1.123 mp; 4L-1.257 mp;

CF 132929

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş

163.490

117

36788

8.27.07

Grajd

Sc = 83 mp; Sd = 83 mp;

Scc = 5.000 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

500

118

36789

8.28.10

Casa portarului

Sc = 8 mp; Sd = 8 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu

nr. -, oraşul Luduş

100

119

36790

8.28.10

Beci combustibil

Sc = 8 mp; Sd = 8 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

50

120

36791

8.28.10

Remiză aparate

Sc = 47 mp; Sd = 47 mp; stâlpi fier, planşeu lemn, ţiglă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu

nr. -, oraşul Luduş

500

121

36792

8.28.10

Adăpost meteo

Sc= 1 mp; lemn

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

10

122

36793

8.28.10

Birouri, laborator - bale

Sc = 84 mp; Sd - 84 mp; fundaţie beton, zid cărămidă, ţiglă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

72.767

123

36794

8.28.10

Magazia nr. 1

Sc= 198 mp; Sd “ 198 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. - oraşul Luduş

1.600

124

36795

8.28.10

Magazia nr. 2 - atelier

Sc = 252 mp; Sd = 252 mp; fundaţie beton, zid cărămidă, ţiglă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu

nr: -, oraşul Luduş

1.600

125

36796

8.28.10

Spălătorie ambalaje

Sc = 182 mp; Sd = 182 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr: -, oraşul Luduş

1.400

126

36797

8.28.10

Magazie subterană

Sc = 135 mp; Sd = 135 mp; pereţi beton, acoperiş beton

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

1.500

127

36798

8.28.10

Magazie supraetajată

Sc = 182 mp; Sd = 364 mp; fundaţie beton, zid cărămidă

4323055

Direcţia pentru Agricultură Mureş

Judeţul Mureş,

str. Nicolae Grigorescu nr. -, oraşul Luduş

1.500

128

26215

8.28.03

Laborator SPA

Sc = 104 mp; P; Sd = 104 mp; S curte = 4.028 mp

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ,

str. Fermelor nr. 27

1.951.575

129

26220

8.28.10

Beci produse fito

Sc = 151 mp; D; Sd = 151 mp; piatră

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

Judeţul Neamţ municipiul Piatra-Neamţ,

str. Fermelor nr. 27

15.044

130

26231

8.28.13

Magazia nr. 1

Sc = 88 mp; P; Sd = 88 mp;

cărămidă

Scurte - 2.069 mp

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ,

bd. Ştefan cel Mare nr.-

69.550

131

26235

8.28.10

Spălătorie

Sc = 33 mp; P; Sd = 33 mp;

cărămidă

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ,

bd. Ştefan cel Mare nr.-

3

132

105173

8.28,10

Instalaţie apă

2 robineţi

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ,

str. Fermelor nr. 27

0

133

105175

8.28.10

Gard împrejmuire

L = 319 m; stâlpi beton; plasă sârmă

2613540

Direcţia pentru Agricultură Neamţ

judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ,

str. Fermelor nr. 27

118.592

134

101728

8.29.08

Clădire administrativă

Sc = 54,09 mp; Sd = 54,09 mp; S curte - 330,9 mp; beton, cărămidă

4286461

Direcţia pentru Agricultură Olt

judeţul Olt, satul Afumaţi, nr. -

57.570

135

40328

8.28.10

Magazie fitosanitară + birouri

Sc = 61 mp; Sd = 61 mp; P; Scurte = 1.184 mp; cărămidă

4286461

Direcţia pentru Agricultură Olt

judeţul Olt, municipiul Caracal,

str. Silozului nr. -

12

136

40332

8.29.08

Clădire birouri

Sc = 96,62 mp; P;

Sd = 92,62 mp; cărămidă

4286461

Direcţia pentru Agricultură Olt

judeţul Olt, municipiul Slatina,

str. Tudor Vladimirescu nr. -

361.743

137

26376

8.29.08

Clădiri birouri sediu + magazie + curte

Sc = 162 mp; P; Sd = 162 mp; cărămidă

2844049

Direcţia pentru Agricultură Prahova

Judeţul Prahova,

comuna Blejoi, satul Ploieştiori

13.268

138

26382

8.28,10

Magazie insecto-fungicide

Sc = 231 mp; Sd = 231 mp; beton

2844049

Direcţia pentru Agricultură Prahova

Judeţul Prahova,

comuna Blejoi, satul Ploieştiori

42

139

26402

8.28.10

Magazie insecto-fungicide + birou

Sc = 77,9 mp; cărămidă; ţiglă; tablă

2844049

Direcţia pentru Agricultură Prahova

Judeţul Prahova, oraşul Mizil,

str. Tohani nr. 57

5.348

140

150112

8.29.08

Teren incintă

S = 390 mp

2844049

Direcţia pentru Agricultură Prahova

Judeţul Prahova, oraşul Mizil,

str. Tohani nr. 57

5.741

141

39914

8.29.08

Sediu DFJ + magazie fitosanitară

Sc = 139 mp; Sd = 417 mp; p + 2; cărămidă + beton

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj,

comuna Crişeni, nr. -

816.350

142

39915

8.28,08

Garaj + depozit carburanţi

Sc = 43 mp, P; cărămidă

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj,

comuna Crişeni, nr. -

3.092

143

39916

8.29.08

Teren total (clădire; curte; lot demonstrativ)

Scc - 5.480 mp

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj; comuna Crişeni, nr. -

1

144

39921

8.28.10

Magazie fitosanitară + laboratoare

Sc = 263 mp; P; Sd = 263 mp; cărămidă;

Steren total = 4.439 mp

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj, oraşul Jibou,

Str. 22 Decembrie 1989 nr.-

265.847

145

144904

8.28.10

Racord şi reţea alimentare gaze naturale

Racord şi conductă; I = 450 m; diametru = 50 mm

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj,

comuna Crişeni, Bd. Agriculturii

78.039

146

149170

8.28.10

Fântână

Tuburi de beton

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj,

comuna Crişeni, nr. 403

1.061

147

149171

8.28.10

Instalaţie alimentare GPL

Rezervor depozitare + instalaţii

4494640

Direcţia pentru Agricultură Sălaj

Judeţul Sălaj, oraşul Jibou,

Str. 22 Decembrie 1989 nr.79

17.593

148

27953

8.28.10

Remiză pentru materiale UF Livada

Sc = 25 mp; P; Sd = 25 mp; Scurte = 10 mp; cărămidă

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Judeţul Satu Mare, oraşul Livada,

str. Satu Mare nr. -

4.266

149

27963

8.28.13

Magazie pentru materiale UF Livada

Sc = 91 mp; P; Sd = 91 mp; Scurte = 1.315 mp; cărămidă

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Judeţul Satu Mare, oraşul Livada,

str. Satu Mare nr. -

18.834

 

150

28002

8.28.03

Sediu + Laborator DADR UF Satu Mare

Sc = 260 mp; P + 2; cărămidă; Sd = 621 mp;

Scurte = 1.079,5 mp

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare,

str. Lăcrămioarei nr. 37

1.800.939

151

28007

8.28.10

Magazie DADR - UF Satu Mare

Sc = 845 mp; P; cărămidă; Sd = 845 mp

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare,

str. Lăcrămioarei nr. 37

394.518

152

28008

8.28.10

Remiză metal DADR UF Satu Mare

Sc = 450 mp; P; Sd = 333 mp

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare,

str. Lăcrămioarei nr. 37

61.718

153

28009

8.28.08

Garaj DADR - UF Satu Mare

Sc = 98 mp; P; cărămidă; Sd = 73 mp

3897351

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare,

str. Lăcrămioarei nr. 37

50.875

154

25749

8.28.10

Magazie 2/I + teren

Sc= 140,45 mp; P; Sd = 140,45 mp;

Scurte = 4.252 mp; cărămidă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

42.292

155

25751

8.28.10

Atelier întreţinere, remiză

Sc= 155,61 mp; P;

Sd = 155,61 mp; cărămidă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

173.273

156

25752

8.28.10

Magazie insecto-fungicide

Sc= 538,21 mp; P;

Sd = 538,21 mp; cărămidă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

238.528

157

25753

8.28.03

Grup laboratoare

Sc = 215,95 mp; P;

Sd = 215,95 mp; cărămidă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

407.823

158

25754

8.28.12

Grup social - platformă acoperită

Sc = 81,9 mp; P; Sd = 81,9 mp; cărămidă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

31.782

159

25755

8.28.03

Şarpantă grup laboratoare

Sa = 215,95; A; ţiglă

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. -

97.505

160

121421

8.29.08

Teren

St = 4.252 mp, din care: teren constr. = 1.516,5 mp; teren curţi = 2.735,95 mp

2687750

Direcţia pentru Agricultură Sibiu

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Drumul Ocnei nr. 2

1

161

34775

8.28.10

Depozit nr. 1 de substanţe fitosanitare; Instalaţie de distribuire gaze naturale

Sc= 129 mp; Sd = 129 mp; Scurte = 1.145 mp; cărămidă; placi; dim. conf. H.G. nr. 250/2006

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Fălticeni,

str. Pleşeşti Gane nr. 10 bis

319.759

162

34794

8.29.08

Birou administrativ

Sc = 121 mp;

Scurte = 2.726 mp; P; cărămidă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi,

str. Ştefan cel Mare nr.-

505.906

163

34797

8.28.13

Magazie materiale nr. 2

Sc= 176 mp;

Scurte = 1.461 mp; P; cărămidă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi,

str. Ştefan cel Mare nr.-

14.819

164

34801

8.29.08

Clădire birouri + laboratoare DFJ Suceava

Sc = 223 mp; Sd = 669 mp; P; cărămidă; tablă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. -

1.191.536

165

34802

8.28.10

Depozit fitosanitare, platformă betonată; îngrădire; cabină pază

Sc = 521 mp; S = 1.045 mp; P;

cărămidă; tablă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. -

435.255

166

34803

8.28.13

Magazie materiale; garaj; beci; buncăr gunoi

Sc = 313 mp;

Scurte = 1.780 mp; P; cărămidă; tablă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. -

87.815

167

102432

8.28.03

Laborator nematologie

Sc = 110mp; cărămidă; tablă

4244458

Direcţia pentru Agricultură Suceava

Judeţul Suceava, municipiul Suceava,

str. Universităţii nr. 3

358.195

168

35241

8.29.08

Imobil sediu DF (birouri, magazie, garaj) - Alexandria

Sc = 335 mp; Sd = 335 mp; Scurte = 1.588 mp; planşeu; cărămidă; destinaţie: garaj - 14 mp; magazie efecte = 31 mp; birouri = 290 mp

4253642

Direcţia pentru Agricultură Teleorman

Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria,

str. Libertăţii nr. -

280

169

25785

8.28.10

Clădire atelier + remiză

Sc = 233 mp; P; Sd = 233 mp; Scc = 10.602 mp; cărămidă

2491214

Direcţia pentru Agricultură Timiş

Judeţul Timiş, municipiul Timişoara,

Calea Şagului nr. 140

27.186

170

27135

8.28.10

Magazie pentru depozitat produse de uz fito-sanitar

Sc - 440 mp; P (5 încăperi); cărămidă, azbociment

3430037

Direcţia pentru Agricultură Tulcea

Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea,

str. Mahmudiei nr. 164

6

171

27137

8.28.10

Magazie de depozitat produse de uz fitosanitar

Sc = 480 mp; cărămidă, lemn, azbociment

3430037

Direcţia pentru Agricultură Tulcea

Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea,

str. Mahmudiei nr. 164

24

172

59368

8.29.08

Sediu administrativ nr. 2

Sc = 170 mp; P; Scc = 790 mp

3430037

Direcţia pentru Agricultură Tulcea

Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea,

str. Mircea Vodă nr. 63

648.151

173

59369

8.28.10

Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării

Sc = 225 mp; cărămidă

3430037

Direcţia pentru Agricultură Tulcea

Judeţul Tulcea, nr. - Delta Dunării

308.728

174

144900

8.28.10

Canton pentru supravegherea migraţiei lăcustelor în Delta Dunării

Sc = 127,80 mp; cărămidă, tablă, anexe:

Sc = 96,99 mp; cărămidă, ţiglă

3430037

Direcţia pentru Agricultură Tulcea

Judeţul Tulcea, nr. - Delta Dunării

458.063

175

27082

8.29.08

Clădire administrativă + laborator

S + P + E; Sc = 205,21 mp, Scd = 698,69 mp, Su = 78,88 mp, Suprafaţă teren Cc + Dr + A + Ps + L = 10.270 mp, nr. cad. 4473-C1

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. 96, sub. Moara Grecilor

713.123

176

27083

8.28.10

Magazie + garaje de pesticide

Parter, Sc= 191,29 mp, Su = 146,14 mp, nr. cad. 4473-C4

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. 96, sub. Moara Grecilor

100.212

177

103482

8.28.10

Împrejmuiri

Zidărie; beton; plasă sârmă

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. -, sub. Moara Grecilor

8.236

178

103483

8.28.10

Împrejmuiri

Zidărie beton; plasă sârmă

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. -, sub. Moara Grecilor

21.931

179

104187

8.28.10

Magazie pesticide

Sc = 183,53 mp; Su = 143,93; Suprafaţă teren Cc + Dr + A= 5.830 mp; nr. cad. 4043-C1

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

376.089

180

104188

8.28.13

Centrală termică

Parter, Sc = 36,00 mp, Su = 26,40 mp; nr. cad. 4043-C3

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

Str. 1 Decembrie nr. 91

4.314

181

104202

8.28.10

Drumuri interioare

Beton

3687875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

22

182

104208

8.28.10

Împrejmuire

Stâlpi metalici; plasă sârmă

3687875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

24.534

183

104209

8.28.10

Magazie pesticide

P; Sc = 158,41 mp, cărămidă; acoperiş tablă, Steren Cc + Dr + A+L + Ps + Vie = 11.192,82 mp; nr. cad. 2742-C1

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. 16

519.842

184

104210

8.28.10

Magazie pesticide

P; Sc = 86,50 mp; nr. cad. 2742-C2

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. 16

16.235

185

104212

8.28.10

Împrejmuire

Spaliere cu plasă

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. -

22.508

186

104223

8.28.10

Împrejmuire

Gard elicopter

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. -

8.158

187

104225

8.28.13

WC

Zidărie beton

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. -

1.406

188

121563

8.28.10

Platformă

Beton

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. -

65.967

189

27086

8.28.13

Magazie

Sc = 32,12 mp, Su = 25,31 mp, Regim de înălţime = P,

CF-4473-C4

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. -, sub. Moara Grecilor

78.619

190

27096

8.28.13

Atelier mecanic

Sc = 54,12 mp, Su = 43,80 mp, Regim de înălţime = P,

CF-4034-C2

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. 91

13.773

191

27097

8.28.10

Bazin din beton

Tuburi din beton

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

4.282

192

27098

8.28.10

Fântână de beton

înălţime-adâncime = 15 m, D = 60 cm; beton

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

17.130

193

27100

8.28.13

WC

Sc = 8 mp

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad,

str. 1 Decembrie nr. -

2.750

194

103481

8.27.07

Grajd cărămidă

Acoperit cu azbociment

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui,

Şoseaua Naţională nr. -, sub. Moara Grecilor

6.941

195

104224

8.28.10

împrejmuire

Stâlpi metalici, plasă sârmă

3667875

Direcţia pentru Agricultură Vaslui

Judeţul Vaslui, municipiul Huşi,

Calea Basarabiei nr. -

15.886.519

196

36284

8.29.08

Sediu + gard + WC

Sc = 128,8 mp; P; Sd = 128,8 mp; Scurte = 84 mp; cărămidă

4350742

Direcţia pentru Agricultură Vrancea

Judeţul Vrancea, municipiul Focşani,

str. Milcov nr. 5

56.566

197

36287

8.28.10

Baracă metalică

Sc = 100 mp; P; Sd = 100 mp; tablă metalică

4350742

Direcţia pentru Agricultură Vrancea

Judeţul Vrancea, municipiul Focşani,

str. Milcov nr. 5

8

198

38191

8.28.03

Clădire laborator nematologie Băneasa

Sc =180 mp; Sd = 180 mp; P; cărămidă

4316228

Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

bd. Ion Ionescu de la Brad

170.740

199

26950

8.05.03

Teren

Sc = 30.150 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

410.947

200

26951

8.28.10

Drumuri şi alei

Sc = 9.309 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

188.676

201

26952

8.05.03

Teren

Sc= 196 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

2.671

202

26953

8.29.08

Clădire sediu+împrejmuire + anexe

Sc = 500 mp; P+2;

Sd = 1.857 mp; P+2+M

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

4.030.510

203

26954

8.28.10

Clădire chimie + contr. gazare decantor canaliz.

Sc = 570 mp; Sd = 995 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

944.315

204

26955

8.27.06

Sere + bordei carburanţi

Sc = 446 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

2.839.081

205

102117

8.28.03

Clădire lab. reziduuri P+1, clădire toxicologie

D - Sd = 131,01 mp,

P - Sd = 188,01 mp, et. 1 - Sd = 177,92 mp Sd total = 496,92 mp; D + P + E; staţie pompare = 5,575 mp, teren aferent = 226,750 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8

715.876

206

104274

8.28.08

Garaje + ateliere + anexe

Sc = 1.036 mp

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

529.128

207

152351

8.28,03

Clădire

(Laborator de diagnoză)

Sc = 406,8 mp; Sd = 406 mp; un culoar de legătură

27308429 Laboratorul Central Fitosanitar

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari nr. -

881.314

TOTAL:

71.463.519

 

2. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor CIF - 34138203

208

153760

8.28.10

Staţie meteorologica specială - punct comandă

D + P + 1 Sc = 288 mp;

Sd = 821 mp; structura din cadre metalice, planşee din beton; tâmplărie metalică, panouri tip termoizolant

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, Ploieşti,

Strada Laboratorului nr. 3A

2.154.256

209

153761

8.28.13

Magazie

Parter; Sc = 887 mp; Sd = 887 mp; structură din metal, cu închidere şi acoperiş din tablă termoizolantă

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, Ploieşti,

Strada Laboratorului nr. 3A

334.645

210

153762

8.28.10

Sistematizare şi împrejmuire

Sistem acces auto, parcaj, platformă de întoarcere şi parcare ocazională; gard împrejmuire din stâlpi metalici şi plasă sudata

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, Ploieşti,

Strada Laboratorului nr. 3A

516.233

211

153763

8.28.10

Punct de lansare Valea Călugărească

Platformă betonată cu instalaţie de împământare, infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, comuna Valea Călugărească,

satul Vârfuri, T 6, F 398

134.901

212

153764

8.28.10

Punct de lansare Boldeşti

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, oraşul Boldeşti-Scăeni,

strada Poienilor, T5.R.51

87.894

213

153765

8.28.10

Punct de lansare Mehedinţa

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, comuna Podenii Noi,

satul Mehedinţa, T 39

118.249

214

153766

8.28.10

Punct de lansare Ceptura

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, comuna Ceptura, T 79, Pş 2387

118.461

215

153767

8.28.10

Punct de lansare Tătaru

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, comuna Tătaru,

satul Tătaru, T 30; Ps 2026

118.487

216

153768

8.28.10

Punct de lansare Tohani

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, comuna Gura Vadului,

satul Tohani, T 27

132.370

217

153769

8.28.10

Punct de lansare Băicoi

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, oraşul Băicoi,

T 57, P 1271

155.941

218

153770

8.28.10

Punct de lansare Vărbilău

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii

şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova,

comuna Vărbilău, T8, P 3487

155.841

219

153771

8.28.10

Punct de lansare Câmpina

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova, oraşul Câmpina,

zona Dealul Muscelului

132.766

220

153772

8.28.10

Punct de lansare Pietroasele

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Buzău, satul Pietroasele, T 25

191.215

221

153773

8.28.10

Punct de lansare Vipereşti

Platformă betonată cu instalaţie de împământare; infrastructură de ancorare şi susţinere

4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Judeţul Prahova,

comuna Vipereşti, T65

182.270

TOTAL:

4.533.529

 

            b) Bunuri din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Valoarea de inventar

- lei -

Construcţii (cont 212)

Echipamente tehnologice, aparate de măsură, control şi reglare, mijloace de transport

(cont 213)

Mobilier, aparatură birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale, alte active fixe corporale (cont 214)

Obiecte de inventar

(cont 303)

Active fixe necorporale

(conturi 205, 208)

Materiale

(cont 3028)

1. Autoritatea Naţională Fitosanitară

1

0

64.328.668.12

5.685.247,17

2.782.328,68

909.554,06

-

2. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor CIF - 34138203

2

17.798.468,46

6.767.124,10

1.143.955,42

860.281,56

6.006.243,20

1.482.754,29

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.