MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 716/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 septembrie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

729. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

730. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

731. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

732. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

733. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

734. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

735. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

736. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

737. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

738. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

739. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 544 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.028. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

14.536. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

14.537. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

14.705. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

 

14.768. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

 

14.773. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş

 

15.021. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş

 

15.022. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

 

15.023. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

 

15.083. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

 

15.084. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

 

15.085. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Iaşi

 

15.107. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ

 

15.215. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

 

15.342. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău

 

15.354. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 869/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Nicu, judecător la Tribunalul Dolj, se eliberează din funcţie, în temeiul art. 83 alin. (1) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 729.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 868/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Aurelian Nicolae Tomuş, judecător la Judecătoria Timişoara, în prezent suspendat din funcţie, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 730.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 864/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2015, doamna Ecaterina Luminiţa Manţog, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 731.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 859/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Claudiu-Marius Toma, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 732.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 aţin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 861/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Aurel Dublea, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 733.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 28 octombrie 2015, domnul Dan-Mircea Tăbăltoc, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 734.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 867/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Virginia Stella Enache, judecător la Judecătoria Beiuş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 735.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 860/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 12 octombrie 2015, doamna Gabriela Comşa, judecător la Curtea de Apel Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 736.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) fit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 863/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Veronica Negrulescu, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 737.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ari. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 865/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teodor Dascăl, judecător la Tribunalul Arad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 738.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicata, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 866/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Lucian Hanc, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2015.

Nr. 739.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 544

din 14 iulie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ridicată de Ioan-Sorin Mălinescu în Dosarul nr. 41.580/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.216D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 16 iunie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul prevederilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce au format obiectul dezbaterii, Curtea a amânat pronunţarea pentru 23 iunie 2015 şi apoi, în acelaşi scop, pentru 30 iunie 2015, când, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, în temeiul art. 57 din aceeaşi lege şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru data de 14 iulie 2015, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 11 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 41.580/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Ioan-Sorin Mălinescu într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative şi obligarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. la numirea sa în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul acestei instituţii.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât restrâng accesul în corpul funcţionarilor publici în funcţii publice de conducere echivalente a persoanelor care deţin funcţii contractuale de conducere care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în baza unui contract individual de muncă, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, şi cărora, prin chiar efectul legii, li se recunoaşte calitatea de funcţionar public, determinată de starea juridică a deţinerii unei funcţii contractuale de conducere, stabilită şi avizată ca funcţie publică de conducere. Arată că însuşi Statutul funcţionarilor publici permite intrarea în corpul funcţionarilor publici, direct pe funcţia de conducere, a persoanei care îndeplineşte condiţiile generale şi specifice pentru a fi numită, în urma promovării concursului pentru ocuparea unei astfel de funcţii publice. Susţine că prevederea de lege criticată este restrictivă excesiv şi vădit discriminatorie, conducând la vacantarea numai a funcţiilor publice de conducere din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care stabilesc ca funcţii publice atât funcţiile contractuale de execuţie, cât şi funcţiile contractuale de conducere în care titularii desfăşoară, potrivit aceleiaşi legi, activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică, dar ocuparea lor definitivă se poate realiza numai prin numirea în posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie.

5. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că acestea reprezintă norme cu caracter tranzitoriu, prin care se are în vedere situaţia acelor autorităţi sau instituţii publice care au în structura lor posturi care presupun exercitarea unor prerogative de putere publică. Precizează că este vorba despre posturi cărora iniţial ii s-a stabilit o natură contractuală, dar care, prin specificul atribuţiilor pe care le presupun, sunt aferente unei funcţii publice. Consideră că, în atare situaţie, este firesc să se asigure transformarea lor din posturi de natură contractuală în posturi aferente unor funcţii publice. Poate fi vorba atât de înalte funcţii publice, cât şi de funcţii publice de conducere şi de execuţie. Unele dintre ele sunt deja încadrate cu personal contractual, iar altele sunt vacante. Pentru cele care sunt încadrate cu personal contractual, arată că prima determinare care trebuie făcută este dacă titularii lor îndeplinesc condiţiile impuse de art. 54 din Legea nr. 188/1999, precum şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, persoanele respective urmează să fie numite ca funcţionari publici. În rest, pentru toate celelalte situaţii, ocuparea lor se va face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999. În ceea ce priveşte pretinsa nesocotire a principiului egalităţii invocată prin comparaţie cu situaţia celorlalţi angajaţi, apreciază că nu poate fi reţinută o astfel de critică, în considerarea specificului atribuţiilor pe care le presupun, care nu permite realizarea unei astfel de comparaţii. Încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării are loc atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă, ipoteză ce nu corespunde situaţiei prezentate în cauză. Textul de lege criticat nu aduce atingere nici dispoziţiilor art. 41 din Constituţie, întrucât nu se îngrădeşte dreptul funcţionarului la muncă şi nici alegerea locului de muncă. În aceste condiţii, apreciază că nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea art. 53 din Legea fundamentală, întrucât nu s-a constatat încălcarea vreunei prevederi constituţionale care consacră drepturi sau libertăţi fundamentale.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins: “(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.”

11. Art. 54 din Legea nr. 188/1999, menţionat în cuprinsul textului criticat, enumeră condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a putea ocupa o funcţie publică (are cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege).

12. În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) care statuează că cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 16 alin. (3) referitor la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare, art. 41 alin. (1) potrivit căruia alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă şi art. 53 care consacră condiţiile în care poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia, fost director al Direcţiei juridice şi resurse umane în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., susţine, în esenţă, că prevederile art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 îngrădesc dreptul la muncă şi la alegerea locului de muncă persoanelor care deţineau o funcţie contractuală de conducere şi cărora, ulterior, legea le-a recunoscut calitatea de funcţionar public. Aceasta, deoarece textul dispune numirea într-o funcţie publică de execuţie, iar nu în funcţia publică de conducere echivalentă, rezultată în urma transformării funcţiei de conducere contractuală, pe care a deţinut-o anterior transformării funcţiei contractuale, în funcţie publică.

14. Curtea observă, de asemenea, că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 18 aprilie 2013, a fost modificată şi completată Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., stabilindu-se că “Personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire”.

15. Totodată, prin art. III din ordonanţa de urgenţă menţionată s-a precizat că “Transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu păstrarea drepturilor salariate*.

16. Aşadar, personalului Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. i s-a acordat printr-un act normativ cu putere de lege calitatea de funcţionar public, urmând ca, după accederea în corpul funcţionarilor publici, persoanele care înainte ocupau posturi contractuale să se supună prevederilor Legii nr. 188/1999.

17. Transformarea în funcţii publice a posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. care implica exercitarea prerogativelor de putere publică a constituit un salt calitativ în statutul profesional al persoanelor vizate, care au fost trecute, fără concurs, în corpul funcţionarilor publici, dobândind obligaţiile, dar şi drepturile acestei categorii profesionale speciale, caracterizată printr-un regim juridic care le conferă o serie de garanţii de care acestea nu puteau beneficia anterior acestui moment

18. Curtea constată că, în speţă, autorul excepţiei este nemulţumit, în esenţă, de faptul ca prevederile art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 nu conţin o precizare expresă în sensul că posturile de conducere deţinute în baza unui contract individual de muncă se transformă automat în funcţia publică de conducere corespunzătoare.

19. Curtea observă că textul de lege criticat în cauza de faţă nu se referă la funcţiile de conducere, ci doar la cele de execuţie. Astfel, textul nu face altceva decât să instituie regula potrivit căreia persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice, precum şi cele de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.

20. Cu alte cuvinte, ipoteza avută în vedere de autorul excepţiei nu se regăseşte în textul de lege supus controlului de constituţionalitate, acesta criticând, în realitate, o omisiune legislativă. Or, Curtea nu are competenţa de verifica un text de lege dintr-o asemenea perspectivă, întrucât, altminteri, ar realiza o intruziune în atributul exclusiv al legiuitorului de a edicta acte normative cu putere de lege.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Ioan-Sorin Mălinescu în Dosarul nr. 41.580/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 iulie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.719 din 14 august 2015,

în baza prevederilor:

- art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1 234/2007 ale Consiliului;

- art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.015/561 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de^vie;

- art. 70 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Drepturile de plantare acordate producătorilor din sectorul vitivinicol în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordarea drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate de aceştia şi care sunt încă valabile la data respectivă, se convertesc în autorizaţii de plantare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Cererile pentru conversie drepturilor de plantare prevăzute la alin. (1) se depun începând cu data de 15 septembrie 2015, la sediul Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole din Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, Bucureşti.

(3) Termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor de plantare prevăzute la alin. (1) este 31 decembrie 2020.

(4) Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (1) au aceeaşi perioadă de valabilitate ca drepturile de plantare prevăzute la alin. (1), conform prevederilor Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012.

(5) Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (1) expiră cel târziu la 31 decembrie 2023.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Dumitru Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 septembrie 2015.

Nr. 2.028.

 

ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 20 iulie-24 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila au totalizat 184.023,04 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 766,00 lei, din donaţii în sumă de 170.123,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 13.134,04 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată.

 

Bucureşti, 4 august 2015.

Nr. 14.536.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13 iulie-17 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu au totalizat 81.178,55 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 37.325,00 lei, din donaţii în sumă de 38.600,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 5.253,55 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 4 august 2015.

Nr. 14.537.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 4 mai-8 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud au totalizat 422.228,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 92.428,00 lei şi din donaţii în sumă de 329.800,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, şi ale art. 10 alin. (3) şi art. 13 alin. (4)-(9) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 6 august 2015.

Nr. 14.705.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 iulie-10 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa au totalizat 283.107,49 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 143.274,00 lei şi din donaţii în sumă de 139.833,49 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată.

 

Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 14.768.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 18 mai-22 mai 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş au totalizat 339.079,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 260.179,00 lei şi din donaţii în sumă de 78.900,00 lei De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, şi ale art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Maramureş a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Bucureşti, 10 august 2015.

Nr. 14.773.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 august-6 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Mureş au totalizat 240.217,00 lei şi au fost obţinute exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 18 august 2015.

Nr. 15.021.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 iulie-31 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău au totalizat 42.498,45 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 25.236,00 lei, din donaţii în sumă de 17.260,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2,45 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 18 august 2015.

Nr. 15.022.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 iulie-31 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Arad au totalizat 79.858,04 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 58.666,00 lei, din donaţii în sumă de 9.400,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 11.792,04 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată.

 

Bucureşti, 18 august 2015.

Nr. 15.023.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 iulie-31 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Brăila au totalizat 159.825,76 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 138.750,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 21.075,76 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 15.083.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 6 iulie-10 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Bacău au totalizat 254.284,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 70.434,00 iei, din donaţii în sumă de 181.250,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.600,00 lei.

II. Recomandări:

- întocmirea documentelor de încasare conform reglementărilor legale;

- aprofundarea legislaţiei contabile în vigoare şi respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilităţii.

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 15.084.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Iaşi

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 13 iulie-17 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Iaşi pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Iaşi au totalizat

594.723,01 tei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 512.998,00 lei, din donaţii în sumă de 78.947,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 2.778,01 lei.

II. Recomandări:

- înregistrarea în contabilitate să se facă cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate.

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 15.085.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 27 iulie-31 iulie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Neamţ au totalizat 342.773,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 339.456,50 lei şi din donaţii în sumă de 3.316,50 lei.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006;

- aprofundarea legislaţiei contabile în vigoare şi respectarea tuturor reglementărilor legale privind organizarea contabilităţii.

 

Bucureşti, 20 august 2015.

Nr. 15.107.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2 iunie-11 iunie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj pentru anul 2014.

Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Cluj au totalizat 201.166,76 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 130.792,00 lei, din donaţii în sumă de 61.070,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 9.304,76 lei.

Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 

Bucureşti, 25 august 2015.

Nr. 15.215.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 august-7 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău au totalizat 406.589,50 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 227.195,00 lei, din donaţii în sumă de 148.434,02 lei şi din alte surse de venit în sumă de 30.960,48 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Buzău a fost sancţionat conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 28 august 2015.

Nr. 15.342.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău

- extras -

 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 3 august-7 august 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău pentru anul 2014.

I. Constatări

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Buzău au totalizat

84.567,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 23.967,00 lei şi din donaţii în sumă de 60.600,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8)

şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată.

II. Recomandări:

- respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată;

- respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bucureşti, 31 august 2015.

Nr. 15.354.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.