MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 726/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

739. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

220. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Facă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

221. - Decizie privind numirea domnului Lilian Onescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

222. - Decizie privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 739.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare si, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri

din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63737

8.03.01

Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. cura de apă codificate = 1.233,09 km, suprafaţa ocupată de luciu de apă = 1.201,19 ha,

resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; -; -; Nr -; DA Mureş

13.326.371

2

63788

8.28.01

Canton hidrotehnic

Clădire sector Radna şi sediu sistem Lipova St = 1.892 mp, Sc = 296 mp,

Sdesf = 296 mp, tip clădire = P, acoperită cu ţiglă

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Lipova; Str. Petru Maior; Nr. 13; DA Mureş

44.042

3

63969

8.03.11

foraje

Nr. foraje = 18;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; -; -; Nr -; DA Mureş

257.805

4

63970

8.03.11

foraje

Nr. foraje = 69;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

Judeţ: Mureş; -; -; Nr -; DA Mureş

1.242.174

5

63971

8.03.11

foraje

Nr. foraje = 17;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara; România;

Judeţ: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureş

370.185

6

63972

8.03.11

foraje

Nr. foraje = 56;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

Judeţ: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureş

432.445

7

63975

8.03.11

foraje

Nr. foraje = 76;

Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =;

Ţara: România;

Judeţ: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş

409.726

8

63976

8.03.11

foraje

11 buc.

Ţara; România;

Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; DA Mureş

121.446

9

64170

8.17.02

Acumularea Zetea

Stotala = 1.532.240 mp,

Slac = 1.370.000 mp,

S_fâneaţă = 160.106 mp,

S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, S_C1_baraj_cu _grup_exploatare = 91.332 mp, S_C2-transformator = 85 mp, S_C3”Casa_vanelor2 = 23 mp, S_C4-casa_vanelor1 = 52 mp, S_C5-canal_golire_fund = 3.875 mp,

S C6-evacuator ape mari = 13.338 mp,

CF nr. 52383, CF nr. 51668, UAT Zetea

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; Comuna Zetea; -; Nr: -; Harghita

216.997.987

10

64171

8.17.02

Acumularea Bezid

Stotală - 1.840.000 mp,

Slac = 1.764.100 mp, S_dig = 60.000 mp, S_canal = 5.200 mp, S_canal = 10.700 mp, CF nr. 50522, UAT Sângeorgiu de Pădure

Ţara: România; Judeţ: Mureş, Oraşul Sângeorgiu de Pădure; -; Nr: -; Mureş

139.284.890

11

64172

8.17,02

Acumularea Ighiş

Sup. (coron) = 103 ha, sup (nnr) = 93 ha, Vtot = 11,27 mil. mc., vol. aten. = 1,12 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron. = 475 m, lat. coron. = 6 m, pe pârâul Ighiş

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Municipiul Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş

109,545.721

12

64173

8.17.03

Acumulare nepermanentă Vânători

Vtot = 25 mil. mc., vol. aten, = 25 mil. mc, baraj din beton armat, lung, coron. = 30 m, lat. coron. = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L. dig contur = 11,65 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Vânători; -; Nr: -; BH Mureş

132.091.406

13

64174

8.17.03

Acumulare nepermanentă Bălăuşeri

Vtot = 24,5 mil. mc., vol. aten. = 24,5 mil. mc, baraj frontal din beton armat, lung. coron. = 20,5 m, lat. coron. = 5,3 m, pe pârâul Târnava Mică, H = 19m, L = 13,8km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Bălăuşeri; -; Nr: -; Mureş

131.666.725

14

64175

8.17.03

Acumulare nepermanentă Nemşa

Vtot = 7,94 mil. mc., vol. aten. = 7,94 mil. mc,

Sup. coron. = 88 ha,

baraj din materiale locale, lung. coron = 486 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Moşna, H = 21,3 m

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Comuna Moşna; -; Nn -; Sibiu

23.446.090

15

64176

8.17.03

Acumularea nepermanentă Mihoieşti

Atenuare viituri, asigurarea debitului pt. priza de apă a oraşului Câmpeni,

sup. coron. = 130 ha, S(nnr) = 73 ha,

Vtot = 9,90 mil. mc., vol. aten. = 9,90 mil. mc, baraj din materiale locale, pe pârâul Arieş

Ţara: România; Judeţ: Alba; Localitatea Mihoesti; -; Nr: -; DAM

89.030.290

16

64177

8.17.02

Acumularea Rediu

Vtot = 2,20 mil. mc, vol. aten. = 1,98 mil. mc,

Sup. coron. = 26,2 ha,

baraj din materiale locale, lung. coron. = 249 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Mărtineşti, H = 15,5 m

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Mărtineşti; -; Nr: -; DA Mureş

4.512.873

17

64178

8.17.02

Acumularea Tureni

Vtot = 8,95 mil. mc, vol. aten. = 8,77 mil. mc,

Sup. coron. = 170,5 ha,

baraj din materiale locale, lung. coron. = 440 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul V. Racilor, H = 17 m

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Tureni; -; Nr: -; DA Mureş

18.258.464

18

64179

8.17.02

Acumularea Fâneaţa Vacilor

Vtot = 6,87 mil. mc, vol. aten. = 6,42 mil. mc,

Sup. coron. = 112 ha,

baraj din materiale locale, lung. coron. = 346 m, lat. coron. = 4 m, pe pârâul Fâneaţa Vacilor.

Racilor, H = 18,2 m

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Turda; -; Nr: -; DA Mureş

3.662.127

19

64180

8.17.03

Acumulare nepermanentă Tăul Ceanului

Suprafaţă expropriată = Vtot = 5,4 mil. mc, vol. aten. = 5.40 mil. mc, baraj din materiale locale, lung. coron. = 440 m, lat. coron. = 5 m, pe pârâul Valea Calda, H = 5,5 m; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF =

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Ceanu Mare; -; Nr: -; Cluj

10.218.474

20

64181

817.03

Acumulare nepermanentă Cladova

St = 34342 mp, baraj din materiale locale, S_C1-baraj = 10722 mp, S_C2-canal_evacuare = 1389 mp,

S C3-canal de fugă = 4303 mp,

CF nr. 301564, UAT Păuliş

Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Cladova; -; Nr: -; Arad

3.733.046

21

64182

8.17.03

Acumulare nepermanentă Şiştarovăţ

Vtot = 1,78 mit. mc, vot. aten, = 1,78 mii, mc,

Sup. coron. = 56 ha,

baraj din materiale locale, lung. coron. = 495 m, lat. coron. = 4 m, pe pârâul V. Racilor, H = 9 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad

3,148.312

22

64183

8.17.03

Acumulare nepermanentă Drauţ

St = 31804 mp, S_Cl-baraj - 10726 mp, S C2-canal de fugă = 3339 mp,

CF nr. 302889, UAT Lipova,

CF nr. 301781, UAT Şiştarovăţ

Ţara; România; Judeţ: Arad; Oraşul Lipova; -; Nr: -; Arad

2.436.397

23

64353

8,16.07

Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare

Ldig = 13,767 km, h = 3,5 m, Lreg = 6 km

Ţara; România; Judeţ: Sibiu; Municipiul Mediaş; -; Nr: -; BH Mureş

3.399.681

24

64355

816.07

Supraînălţare dig Arieş

Capacităţile se găsesc la poz. 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mihai Viteazu; -; Nr: -; Cluj

3 987.676

25

64358

8.16.07

Dig Mureş mal stâng Cenad

I = 43,374 km, h = 5 m

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Periam; -; Nr: -; Timiş

3.788.280

26

64507

8.03.09

Regularizare BH Mureş

Regularizare pr. Cirlete Lreg = 4,8 km

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Oraşul Haţeg; -; Nr: DAM

1 921.467

27

64518

8.03.10

Regularizări BH Mureş

Regularizare şi îndiguire canal Vetca (Cinta-Niraj), L_ind = 44,8 km, H_ind = 1 m, Lreg = 22 km, L_ap = 13,5 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Satul Cinta; -; Nr: -; BH Mureş

8.067.446

28

64519

8.03.10

Regularizări BH Mureş

Regularizare Canal Morii la Reghin, I = 6,5 km, Canal de aducţiune Reghin I = 0,9 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Reghin; -; Nr: -; DA Mureş

5.905.407

29

64520

8.03.10

Regularizare BH Mureş

Canal deviere apă Miercurea Sibiului, I = 0,805 km

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Oraşul Miercurea Sibiului; -; Nn -; Mureş

13.356

 

30

64521

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 166 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; -; -; Nr -; Harghita

18.788

31

64522

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 453 buc.

Ţara: România;

Judeţ: Mureş; -; -; Nr -; Mureş

49.461

32

64523

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 475 buc.

Ţara: România; Judeţ: Alba; -; -; Nr -; Alba

59.045

33

64524

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 109 buc.

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr -; Cluj

13.048

34

64526

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 269 buc.

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; Hunedoara

31.206

35

64527

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 106 buc.

Ţara: România; Judeţ: Arad: -; -;

Nr: -; Arad

252.640

36

64528

8.16.08

Ax cadastral DA Mureş

Nr. borne = 42 buc.

Ţara: România; Judeţ Timiş; -; Nr: -; Timiş

57.559

37

64622

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 55,49 km

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş

24.151.068

38

64623

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 628,25 km

Ţara: România;

Judeţ: Mureş; -; -; Nr: -; DAM

76.432.412

39

64624

8.17.03

Baraj Mogos Bukk

Vtot = 0,1 mil. mc, Vat = 0,1 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Municipiul Gheorgheni; -; Nr: -;

105.250

40

64625

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 94,96 km

Ţara: România;

Judeţ: Sibiu; -; -; Nr: -; DAM

14.562.963

41

64626

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 186,81 km

Ţara: România; Judeţ: Alba; -; -; Nr: -; BH Mureş

64.268.686

42

64627

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 53,31 km

Tara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr: -; Cluj

15.411.149

43

64628

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 142,91 km

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara; -; -; Nr: -; BH Mureş

71.314.812

44

64629

8,03.09

Regularizări DA Mureş

Lungime curs de apă regularizat = 80,546 km

Ţara; România; Judeţ: Arad; -; -; Nr: -; DAM

40.470.826

45

64884

828.01

Canton hidrotehnic

Grup de exploatare Zetea, Stot = 70 mp,

Sc = 70 mp, Sdesf = 140 mp, tip clădire P+1

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Comuna Subcetate; -; Nr: -; Mureş

305.188

46

64885

8.28.01

Canton hidrotehnic

Grup de exploatare Bezid, St = 112 mp, Sc= 112 mp, Sdesf = 124 mp, tip clădire P + 1

Ţara: România; Judeţ: Mureş, Satul Bezid; -; Nr: -;

46.517

47

64898

8.28.01

Canton hidrotehnic

Sediul formaţiei Copşa Mică, Stot = 1728 mp, Sc = 176 mp, Sdesf = 352 mp, tip clădire = P +1

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -; Nr: -; DAM

15.728

48

65086

8.28.01

Canton Tureni

Clădire P din zidărie de cărămidă, structură de rezistenţă din beton, Sconstruită = 66 mp, anexe, grajd + coteţe cu supr. constr. = 70 mp, Supr. t = 2030 mp

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Tureni; -; Nr: -; Cluj

165.166

0

1

2

3

4

5

6

49

65087

8.28.01

Casa barajist Mihoieşti

Clădire P +1, Sconstruită = 80 mp,

Anexe atelier post trafo cu Sconstr. = 140 mp, Supr. t = 4010 mp

Ţara: România; Judeţ: Alba; Localitatea Mihoeşti; -; Nr: -; Alba

1.621.100

50

65088

8.28.01

Canton Cladova

Suprafaţă teren = 3131 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 64 mp,

S_C2 - anexă = 129 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 64 mp,

S C2 - anexă = 129 mp;

Tip clădire = P; CF = 301565, UAT Păuliş; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Cladova; -; Nr: -; Arad

206.184

51

65089

8.28.01

Canton Lipova Băi şi atelier reparaţii Lipova

Clădire P din zidărie de cărămidă cu şarpantă şi acoperiş din ţiglă, Sconstruită = 519 mp, Supr. t = 4912 mp,

Atelier reparaţii Lipova, St = 90 mp,

Sc = 90 mp, Sdesf = 90 mp, tip clădire = P

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Lipova; Str. Lugojului; Nr:-; DA Mureş

81.166

52

65090

8.28.01

Canton Tudor Vladimirescu

Suprafaţă teren = 13500 mp, Suprafaţă construită = S _C1 - canton = 105 mp, S_ C2 - anexă = 29 mp, S_C3 - anexă = 74 mp, S_C4 - anexă = 32 mp, S_C5 - anexă = 75 mp, Suprafaţă desfăşurată = S _C1 - canton = 105 mp, S_C2 - anexă = 29 mp, S_C3 - anexă = 74 mp, S_C4 - anexă = 32 mp,

S C5 - anexă = 75 mp,

Tip clădire = P,CF = 311022, UAT Tudor Vladimirescu, Suprafaţa utilă = mp

Ţara; România; Judeţ; Arad; Comuna Vladimirescu; -; Nr: -; Arad

27.637

53

65091

8.28.01

Canton Micălaca

Suprafaţă teren = 3408 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - anexă = 42 mp, S_C2 - anexă = 66 mp, S_C3 - canton = 110 mp,

S_C4 - anexă = 53 mp, S_C5 - anexă = 35 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - anexă = 42 mp, S_C2 - anexă = 66 mp; S_C3 - canton = 110 mp,

S_C4 - anexă = 53 mp, S_C5 - anexă = 35 mp; Tip clădire = P; CF = 318753, UAT Arad; Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad

158.555

54

65092

8.28.01

Canton Sânnicolaul Mic

Suprafaţă teren = 7577 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - anexă = 75 mp, S_C2 - canton = 115 mp, S_C3 - anexă = 38 mp,

S_C4 - anexă = 33 mp, S_C5 - anexă = 40 mp;

Suprafaţă desfăşurată - S_C1 - anexă = 75 mp, S_C2 - canton = 115 mp, S_C3 - anexă = 38 mp,

S_C4 - anexă = 33 mp, S C5 - anexă = 40 mp;

Tip clădire = P; CF = 319218, UAT Arad; Suprafaţă utilă = mp

Tara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad

37.431

55

65093

8.28.01

Canton Aradul Nou

Suprafaţă teren = 6675 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - anexă = 73 mp, S_C2 - anexă = 26 mp, S_C3 - anexă = 40 mp,

S_C4 - canton = 105 mp, S_C5 - anexă = 36 mp, S_C6 - anexă - 2 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - anexă = 73 mp, S_C2 - anexă = 26 mp, S_C3 - anexă = 40 mp,

S_C4 - canton = 105 mp, S_C5 - anexă = 36 mp, S C6 - anexă = 2 mp;

Tip clădire = P; CF = 319219, UAT Arad; Suprafaţă utilă = mp

Tara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad

611.842

56

65094

8.28.01

Canton Ceala 1

Clădire tip P,

Sconstruită_C1 - anexă = 36 mp,

Sdesfăşurată_C1 - anexă = 36 mp, Sconstr_C2 - anexă = 73 mp, Sdesf_C2 - anexă = 73 mp, Sconstr_C3 - anexă = 34 mp, Sdesf_C3 - anexă = 34 mp, Sconstr_C4 - anexă = 11 mp, Sdesf_C4 - anexă = 11 mp, Sconstr_C5 - anexă = 26 mp, Sdesf_C5 - anexă = 26 mp, Sconstr_C6 - anexă = 105 mp, Sdesf_C6 - anexă = 105 mp, Sconstr_C7 - canton = 115 mp,

Sdesf C7 - canton = 115 mp,

St = 3628 mp; CF nr. 318752, UAT Arad

Tara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr. -; Arad

365.611

57

65095

8.28.01

Canton Ceala 2

Suprafaţă teren = 8010 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton =110 mp, S_C2 - anexă = 48 mp, S_C3 - anexă = 25 mp,

S_C4 - anexă = 34 mp, S_C5 - anexă = 73 mp, S_C6 - anexă = 31 mp, S_C7 - anexă = 3 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 110 mp, S_C2 - anexă = 48 mp, S_C3 - anexă = 25 mp,

S_C4 - anexă = 34 mp, S_C5 - anexă = 73 mp, S_C6 - anexă = 31 mp, S C7 - anexă = 3 mp;

Tip clădire = P; CF = 318754, UAT Arad; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -; Arad

445.630

58

65096

8.28.01

Canton Sântoma

Suprafaţă teren = 3640 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexă = 3 mp, $_C3 - magazie = 75 mp,

S_C4 - anexă = 56 mp, S_C5 - anexă = 9 mp, S_C6 - anexă = 45 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - anexă = 3 mp, S_C3 - magazie = 75 mp, S_C4 - anexă = 56 mp, S_C5 - anexă = 9 mp, S_C6 - anexă = 45 mp,

Tip clădire P, CF = 305381, UAT Pecica, Suprafaţa utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Pecica;-; Nr: -;

4.670

59

65097

8.28.01

Canton Şeitin

Suprafaţă teren = 12913 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 142 mp, S_C2 - magazie_apărare = 136 mp; Suprafaţă desfăşurată - S_C1 - canton = 142 mp, S_C2 - magazie_apărare = 136 mp;

Tip clădire = P; CF = 300785, UAT Şeitin; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Şeitin; -; Nr: -; Arad

320.132

 

60

65098

8.28.01

Canton Nădlac

Suprafaţă teren = 4012 mp;

Suprafaţă construită - S_C1 - canton = 106 mp, S_C2 - anexă = 12 mp, S_C3 - anexă = 60 mp,

S_C4 - anexă = 42 mp, S_C5 - magazie = 75 mp, S_C6 - anexă = 5 mp, S_C7 - anexă = 41 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 106 mp, S_C2 - anexă = 12 mp, S_C3 - anexă = 60 mp,

S_C4 - anexă = 42 mp, S_C5 - magazie = 75 mp, S_C6 - anexă = 5 mp, S C7 - anexă = 41 mp;

Tip clădire = P; CF = 303221, UAT Nădlac; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Nădlac; -; Nr: -; Arad

17.337

61

65099

8.28.01

Canton Sânpetru German (Felnac)

Suprafaţă teren = 4832 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 126 mp, S_C2 - anexă = 74 mp, S_C3 - anexă = 23 mp,

S_C4 - anexă = 38 mp, S_C5 - anexă = 14 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 126 mp, S_C2 - anexă = 74 mp, S_C3 - anexă = 23 mp,

S_C4 - anexă = 38 mp, S_C5 - anexă = 14 mp,

Tip clădire P, CF = 301271, UAT Secusigiu, Suprafaţa utilă - mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Sânpetru German; -; Nr: -; Arad

4.733

62

65100

8.28.01

Canton Munar

Suprafaţă teren = 9151 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 104 mp, S_C2 - grajd = 174 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 104 mp, S C2 - grajd = 174 mp;

Tip clădire = P; CF = 301273, UAT Secusigiu; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Satul Munar; -; Nr: -; Arad

393.410

63

65101

8.28.01

Canton Secusigiu

Suprafaţă teren = 6719 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 130 mp, S_C2 - magazia = 113 mp, S_C3 - anexă = 31 mp, S_C4 - anexă = 10 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 130 mp, S_C2 - magazie = 113 mp, S_C3 - anexă = 31 mp, S C4 - anexă = 10 mp;

Tip clădire = P; CF = 301284, UAT Secusigiu; Suprafaţă utilă = mp

Ţara; România;

Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; Secusigiu

5.672

64

65102

8.28.01

Canton 7 Periam

Suprafaţă teren = 4185 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 183 mp, S_C2 - anexă = 23 mp, S_C3 - anexă = 16 mp,

S_C4 - anexă = 12 mp, S_C5 - anexă = 48 mp, S_C6 - anexă = 35 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton -183 mp, S_C2 - anexă - 23 mp, S_C3 - anexă = 16 mp,

S_C4 - anexă = 12 mp, S_C5 - anexă = 48 mp, S_C0 - anexă = 35 mp;

Tip clădire = P; CF = 401078, UAT Periam; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Periam; -; Nr: -; Timiş

550.373

65

65103

8.28.01

Canton 6 Igriş

Suprafaţă teren = 4200 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 97 mp, S_C2 - anexă = 75 mp, S_C3 - anexă = 41 mp,

S_C4 - anexă = 16 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 97 mp, S_C2 - anexă = 75 mp, S_C3 - anexă = 41 mp,

S C4 - anexă = 16 mp,

Tip clădire P, CF = 400663, UAT Sânpetru Mare, Suprafaţa utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş

13.990

66

65104

8,28.01

Canton 5 Igriş

Suprafaţă teren = 4500 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 134 mp, S_C2 - canton = 133 mp, S_C3 - anexă = 63 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 134 mp, S_C2 - canton = 133 mp, S C3 - anexă = 63 mp;

Tip clădire = P; CF = 400661, UAT Sânpetru Mare; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Igriş; -; Nr: -; Timiş

14.993

67

65105

8.28.01

Canton 4 Saravale

Suprafaţă teren = 5039 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 140 mp, S_C2 - anexă = 65 mp,

S_C3 - anexă = 14 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 140 mp, S_C2 - anexă = 65 mp,

S C3 - anexă = 14 mp; Tip clădire = P; CF = 400327, UAT Saravale; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Satul Saravale; -; Nr: -; Timiş

579.415

68

65106

8.28.01

Canton 3 Cenad

Suprafaţă teren = 4543 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 184 mp, S_C2 - anexă = 40 mp, S_C3 - anexă = 50 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 184 mp, S_C2 - anexă = 40 mp,

S C3 - anexă = 50 mp, Tip clădire P, CF = 400301, UAT Saravale, Suprafaţa utilă = mp

Ţara; România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad, -, Nr. -, Timiş

550.223

69

65107

8.28.01

Canton 2 Cenad

Suprafaţă teren = 3541 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton -185 mp, S_C2 - anexă = 16 mp, S_C3 - anexă = 66 mp,

S_C4 - anexă = 4 mp, S_C5 - anexă = 21 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 185 mp, S_C2 - anexă = 16 mp, S_C3 - anexă = 66 mp,

S_C4 - anexă = 4 mp, S C5 - anexă = 21 mp;

Tip clădire = P; CF = 400578, UAT Cenad; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nn -; Timiş

507.462

70

65108

8.28.01

Canton 1 Cenad

Suprafaţă teren = 4445 mp;

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 147 mp, S_C2 - anexă = 37 mp, S_C3 - anexă = 17 mp,

S_C4 - anexă - 66 mp;

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 147 mp, S_C2 - anexă = 37 mp, S_C3 - anexă = 17 mp,

S_C4 - anexă = 66 mp;

Tip clădire = P; CF = 400580, UAT Cenad; Suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nn -; Timiş

507.706

71

65110

8,2801

Staţia hidrologică Târgu Mureş

Cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţ: Mureş;

MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -; DAM

428.191

72

65111

8.28.01

Staţia hidrologică Sighişoara

Cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Sighişoara; -; Nr: -; DAM

107.521

73

65112

8,28.01

Staţia hidrologică Alba fulia

Cu toate construcţiile aferente

Tara: România; Judeţ: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: -; DAM

95.676

74

65113

8.28.01

Staţia hidrologică Câmpeni

Cu toate construcţiile aferente

Ţara: România; Judeţ: Alba, Oraş Câmpeni; -; Nr: -; DAM

1.113.217

75

65115

8.28.01

Staţia hidrologică Arad

Cu toate construcţiile aferente

Tara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: - ;Arad

206.448

76

101346

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat - 41 km, sup, luciu de apă = 3,6 ha res. teoretică de apă = 4,74 mil. mc./an

Ţara: România;

Judeţ: Braşov; -; -; Nr: -;

39.940

77

101350

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apa codificat = 84 km, sup. lucii de apă = 67,37 ha, resursa teoretica de apă = 7 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Bistriţa-Năsăud; -; -;

Nr: -;

747.423

78

101354

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung curs de apă codificat = 2727 km, sup. luciu de apă = 3396,09 mil. mc, resursa teoretică = 1179,68 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Mureş -; Nr: -;

37.677.266

79

101357

8.03.01

BH Mureş cu toţi afluenţii de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Sibiu; -; -; Nr: -;

14361.137

60

101360

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. curs de apă codificat = 546 km, sup. lucii de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mil. mc/an

Tara: România; Judeţ; Cluj; -, -;

Nr: -;

9.871.271

81

101362

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. cum de apă codificat = 2490 km, sup. lucii de apă = 4001 ha, resursa teoretică de apă = 1470,9 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Alba; -; -; Nr: -;

44.388.323

82

101364

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. cum de apă codificat = 2070 km, sup. luciu de apă = 3293 ha, res. teoretică de apă = 1609,44 mil. mc

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara; -; -; Nn -;

36.181.087

83

101366

8.03.01

BH Mureş cu toţi afl. de ord. I-VI

Lung. cum de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3587,67 ha, res. teoretică de apă = 441,81 mil. mc.

Ţara: România;

Judeţ: Arad; -; -; Nr: -;

39.802.713

84

104503

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Târnava Mare la Odorhei

Ldig = 3,4 km, h = 1,5 m, Lreg = 0,6 km

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Municipiul Odorheiu Secuiesc; -; Nn:-;

6.181.878

85

104510

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Târnava Mică

Ldig = 22,835 km, h = 2 m, Lreg = 26,6 km, Lcons = 14,8 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Târnăveni; -; Nr: -; BH Mureş

38.523.529

86

104518

8.16.07

Îndiguire şi regularizare pârâul Lut

Ldig = 16,0 km, h = 2 m, Lreg = 8,9 km, Lcons = 1,6 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Voivodeni; -; Nr: -; BH Mureş

2.380.188

87

104528

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Gurghiu

Ldig = 5,118 km, h = 2 m, Lreg - 3,28 km, Lcons - 2,775 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Reghin; -; Nr: -;

8.922.030

88

104530

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râul Mureş

Ldig = 15,35 km, h = 2,25 m, Lreg = 11 km, Lcons = 10,2 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Reghin; -; Nr: -; BH Mureş

26.856.455

89

104536

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râul Mureş

L_dig = 33,450 km, H_dig = 2,5 m, L_reg. = 22,4 km, L_cons = 25,1 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; Nr: -;

BH Mureş

115.071.630

 

90

104537

8,16.07

Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare

Ldig = 16,7 km, h = 2 m, Lreg = 30,7 km, Lcons = 13 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Municipiul Sighişoara; -; Nr: -; BH Mureş

58.056.602

91

104539

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Lut amonte Agriş

Ldig = 1,3 km, h = 1,5 m, Lreg = 1,5 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Farăgău; -; Nr: -;

2,959.407

92

104542

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Mureş

Ldig = 7,916 km, h = 2 m, Lreg = 7 km, Lcons = 1,80 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Oraş Luduş; -; Nr: -;

36,823.477

93

104544

8.16.07

Îndiguire Mureş

L = 2,43 km, h = 2 m

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Satul Lunca Mureşului; -; Nr: -;

1.032.891

94

104552

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare la Copşa Mică

Ldig = 7,96 km, h = 2,5 m, Lreg = 8,7 km, Lcons = 8,7 km

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Oraşul Copşa Mică; -; Nr: -; BH Mureş

5.559.861

95

104554

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare

Ldig = 8,541 km, h = 2,25 m, Lreg = 16,2 km, Lcons = 7,2 km

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş

2.387.575

96

104613

8.16.07

Îndiguire râul Mureş şi regularizare P. Blandiana

Ldig = 3,747 km, h = 2 m, Lreg = 8 km, Lcons = 3,25 km

Ţara: România; Judeţ; Alba; Comuna Blandiana; -; Nr: -;

6.065.611

97

104618

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Târnava la Cet. Balta Jitvei

L = 12,465km, h = 3m

Ţara: România; Judeţ: Alba; Municipiul Blaj; -; Nr: -;

9.333.276

98

104621

8.16.07

Supraînălţare dig Arieş

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Mihai Viteazu; -; Nr: -;

2.788.256

99

104623

8.16.07

Îndiguire şi regularizare râul Arieş la Cheia-Viişoara

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Satul Cheia; -; Nr: -;

24485.253

100

104648

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. II Turda

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Turda; -; Nr: -;

1.205.377

101

104650

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. III Ceramica

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Turda; -; Nr: -;

1.818.467

102

104652

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. IV-VI Poiana

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana

1 137.554

103

104654

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. Vi Poiana

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr: -; Poiana

876.323

104

104656

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Arieş la Cheia-Viişoara

L = 21 km, h-2m, Lreg = 21 km, Lcons = 12,46 km

Ţara: România; Judeţ Cluj; Satul Cheia; -; Nr -;

19.954.942

105

104660

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. VII Câmpia Turzii

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Câmpia Turzii; -; Nr:-;

697.923

106

104663

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. IV Turda

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Municipiul Turda; -; Nr: -;

2.551.010

107

104664

8.16.07

Îndiguire Arieş la Oprişani

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr -; Oprişani

1.153.855

108

104666

8.16.07

Îndiguire Arieş tr. VII Viişoara

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; Comuna Viişoara; -; Nr: -;

785.186

109

104667

8.16.07

Îndiguire râul Arieş tr. VI Poiana

Capacităţile se regăsesc la 104656

Ţara: România; Judeţ: Cluj; -; -; Nr -; Poiana

879.398

110

104669

8.16.07

Îndiguire Arieş la Cheia

L = 2,598 km, h = 1,5m

Ţara: România; Judeţ Cluj; Satul Cheia; -; Nr -;

1.157.445

111

104670

8.16.07

Amenajare râul Arieş la Lunca Arieşului

L = 2 km, h = 2 m, Lcons = 1,35 km

Ţara: România; Judeţ: Alba; Satul Lunca Arieşului; -; Nr: -; BH Mureş

4.420.888

112

104674

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Mureş la Homorod

L = 7,9 km, h = 3 m

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara; Satul Gelmar; -; Nr:-;

6.888.057

113

104675

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Mureş

L= 10,277 km, h = 5m

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara; MRJ Deva; -;

Nr: -;

12.858.909

114

104677

8.16.07

Îndiguire Strei la Simeria-Batiz

L= 7,5 km, h = 2 m

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Oraşul Simeria; -; Nr: -;

920.942

115

104678

8.16.07

Îndiguire şi regularizare Mureş

Ldig = 10,94 km, h = 4 m, Lreg = 4,4 km, Lcons. = 3,7 km

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara; Comuna Ilia; -; Nr: -;

18.741.086

116

104680

8.16.07

Îndiguire Mureş

L = 4,6 km, h = 3m

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Satul Stretea; -; Nr: -;

2 139.368

117

104681

8.16.07

Îndiguire râul Mureş

L_dig = 2,8 km, H_dig = 2 m

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Brănişca; -; Nr: -; BH Mureş

4,446.583

118

104684

8.16.07

Îndiguire Mureş

L= 1,57 km, h = 3 m

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Satul Lăpuşnic; -; Nr: -;

1 705.293

119

104701

8.16.07

Dig mal drept Mureş Arad + completare r. Mureş Pecica-Vladim

L = 36,993 km, h = 5,2 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; MRJ Arad; -; Nr: -

29 297.316

 

120

104730

8.16.07

Diguri Mureş mal drept la Nădlac-Setin

L= 17,4 km, h = 2,5m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Nădlac; -; Nr: -;

20.193.182

121

116476

8.28.01

Canton Pecica + sediu formaţie Pecica

Suprafaţă teren = 4,174 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 156 mp, S_C2 - clădire birouri = 324 mp, S_C4 - magazie apărare = 74 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 156 mp, S_C2 - clădire birouri = 324 mp, S_C4 - magazie apărare = 74 mp,

Tip clădire P, CF = 305380, UAT Pecica, Suprafaţa utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Arad; Oraşul Pecica; Str. 2; Nr: -;

9.658

122

116852

8.28.01

Sediu formaţie Cenad

Suprafaţă teren = 7,467 mp,

Suprafaţă construită = S_C1 - canton = 296 mp, S_C2 - anexă = 67 mp, S_C3 - anexă = 45 mp,

S_C4 - anexă = 99 mp, S~C5 - anexă = 79 mp,

Suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 296 mp, S~C2 - anexă - 67 mp, S_C3 - anexă = 45 mp,

S_C4 - anexă = 99 mp, S”C5 - anexă = 79 mp,

Tip clădire P, CF = 400587, UAT Cenad, Suprafaţa utilă = mp

Ţara: România; Judeţ: Timiş; Comuna Cenad; -; Nr: -;

33.108

123

145294

8.03.09

Lucrare de apărare

Amenajare râul Arieş zona Baia de Arieş, Ldig = 0,170 km, Hmed = 2,0 m

Ţara; România; Judeţ: Alba; Oraşul Baia de Arieş; -; Nr: -; DAM

1.572.845

124

145295

8.16.07

Îndiguire râul Mureş la Iernut

L_dig = 1,355 km, Hmed = 3 m

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Oraşul Iernut; -; Nr -;

BH Mureş

13.166.299

125

145296

8.16.07

Amenajare râul Mureş în zona Foit

Lind - 1,836 km, Hmed = 3 m, Lcons = 0,44 km

Ţara: România;

Judeţul Hunedoara; Satul Foit; -; Nr -; DAM

1.936.899

126

149920

8.03.01

Ape de suprafaţă şi albiile lor minore

Lung. curs codificat 342 km, Sluciu apă = 357,09 ha

Ţara: România;

Judeţ: Timiş; -; -; Nr: -; DAM

3.961.666

127

149921

8.17.03

Acumulare nepermanentă Valea

Vtot = 6 mil. mc

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Satul Valea; -; Nr: -; DAM

36.635.758

128

149923

817.02

Acumularea Cinciş

Vtot = 35,87 mil. mc, Vat = 8,66 mc

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Satul Cinciş-Cerna; -; Nr: -; DAM

100.048.090

129

149924

8,16,07

Amenajare râul Cerna

Îndiguire şi regularizare râul Cerna la Hunedoara, L_ind = 1,94 km, L_reg = 8,48 km

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Municipiul Hunedoara; -; Nr: -; BH Mureş

32,887.891

130

149925

8,16.07

Amenajare râul Târnava Mică la Suplac

Lîndiguire = 2,489 km, Lcons = 0,146 km

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Suplac; -; Nr: -; DAM

2,859.480

131

155386

8.03.09

Regularizare pârâul Tăietura la Porumbenii Mari

Lcons = 0,315 km; Lreprofilare = 0,605 km; Nr. MF teren = 63737

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Comuna Porumbeni; -; Nr: -; BH Mureş

313.560

132

155387

8.03.09

Regularizare pârâul Szelyke în Odorheiu Secuiesc

Lrecalibrare - 0,800 km; Lzid parapet din beton = 0,015 km; H = 1,8 m; Lap = 0,195 km (pereu); Ldeponie sistematizată = 0,225 km; Nr. MF teren = 63737

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Municipiul Odorheiu Secuiesc; - ; Nr: -; BH Mureş

251.666

133

155388

8.03.09

Regularizare pârâul Busniac în Odorheiu Secuiesc

Lreg = 1 km; Lcons = 0,080 km (gabioane); Lrisbermă = 15 m; Nr. MF teren = 63737

Ţara: România; Judeţ: Harghita; Municipiul Odorheiu Secuiesc; -; Nr: -; BH Mureş

251.666

134

155389

8.03.09

Regularizare pârâul Feernic Lupeni-Rugineşti

Lucrări de regularizare pârâul Feernic, loc. Lupeni - refacere 1 buc. prag de beton, Lcons Gabioane = 0,112 km;

Lcons saltea gabioane - 0,036 km; Lrecalibrare =1,0 km;

Loc. Cobăteşti - L_cons gabioane = 0,065 km;

Loc. Rugăneşti - 1 buc. epiu dirijare L = 15 m; L_cons gabioane = 0,084 km;

L_ap mal saltea gabioane = 0,06 km; L_recalibrare = 0,03 km;

Ltaiere de cot = 0,09 km;

2 buc. căderi din beton;

Nr. MF. teren = 63737

Ţara: România;

Judeţ: Harghita; -; -; Nr: -; BH Mureş

1 230.923

135

155390

8.03.09

Regularizare şi îndiguire malul drept râul Mureş la Suseni

Ldig longitudinal de dirijare = 0,315 km;

4 bucăţi epiuri din piatră brută

Lung = 0,175 km; Nr. MF. teren =101354

Ţara: România; Judeţ: Mureş; Comuna Suseni; -; Nr: -; BH Mureş

1.017.701

136

155391

8.03.09

Regularizare Valea Milova în satul Milova, comuna Conop

L_amenajare albie = 5 km;

L protecţie mal = 2,1 km;

căderi - 5 bucăţi; Nr. MF. teren = 101366

Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Conop; -; Nr -; Satul Milova - BH Mureş

5.006.396

137

155392

8.03.09

Regularizare pârâul

Govajdia la Teliucu

Superior

L reg = 0,668 km, Lreprof = 0,327 km; L zid de dirijare = 0,178 km;

L pereu beton = 0,514 km;

Nr. MF teren = 101364

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Satul Teliucu Superior; -; Nr -; BH Mureş

710.586

138

155393

8.03.09

Apărare de mal cu epiuri pe râul Mureş, în zona Câmpuri, Surduc

Lcons = 0,7 km (epiuri anrocament); Nr. MF teren = 101364

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Satul Câmpuri-Surduc; -; Nr -; BH Mureş

2.927.563

139

155394

8.03.09

Regularizare râul Cerna

amonte Cinciş în zona localităţii Topliţa

L_reg = 7,4 km; L_ap. mal = 3,06 km;

prag de fund 19 buc.

Nr. MF teren = 101364

Ţara: România; Judeţ:

Hunedoara; Comuna Topliţa; -; Nr: -; BH Mureş

4.636.306

140

155395

8.03.09

Regularizare pârâul Laslea şi afluenţi - comuna Laslea

Lreprofilare albie = 3,65 km; L_protecţie mal = 3,483 km; prag de fund = 8 buc.

Nr. MF teren = 101357

Ţara; România; Judeţ: Sibiu; Comuna Laslea; -; Nr: -; BH Mureş

5,236.768

141

155396

8,03.09

Amenajare râul Târnava Mare la confluenţa cu pârâul Curciu

Lung, amenajare = 0,55 km; L_protec. mal = 0,47 km;

Nr. MF teren = 101357

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Comuna Dârlos; -; Nr: -; BH Mureş

3,788.779

142

155397

8.03.09

Regularizarea văii Căpâlna la Dumbrăveni

L_a menajare = 2,1 km; L_consolidare mal = 1,3 km; 2 buc. baraje corecţie torenţi; Nr. MF teren = 101357

Ţara: România; Judeţ: Sibiu; Oraşul Dumbrăveni; -; Nr: -; BH Mureş

2,956.989

143

155398

8.03.09

Regularizare valea Bârzava în comuna Bârzava

L_reg = 5,375 km; L_ap, mal = 3,7 km; Nr. MF teren = 101366

Ţara: România; Judeţ: Arad; Comuna Bârzava; -; Nr: -; BH Mureş

8.604.980

144

155399

8,03.09

Regularizare valea Somonita în comuna Birchiş

L_amenaj. albie = 5,185 km; L_protec. mal = 1,141 km; Nr. MF teren = 101366

Ţara; România; Judeţ: Arad; Comuna Birchiş; -; Nr: -; BH Mureş

4.117.679

145

155400

8.03.09

Regularizare râul Dobra comuna Dobra

L_reg = 4,4 km; L_ap. mal = 3,262 km; Nr. MF teren = 101364

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Dobra; -; Nr: -; BH Mureş

5 293.208

146

155401

8.03.09

Regularizare râul Sibişel în localitatea Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului

L_reg = 9,62 km, L_ap, mal = 4,635 km, Nr. MF teren = 101364

Ţara; România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Sântămăria-Orlea; -; Nr: -; BH Mureş

7 609.425

147

155402

8.03.09

Consolidare mat stâng râul Mureş la Stâna de Mureş

L_cons = 1,1 km; Nr. MFJ01362

Ţara: România; Judeţ: Alba;

Satul Stâna de Mureş; -; Nr: -; BH Mureş

2.108.633

148

155403

8.03.09

Amenajare râul Sebeş aval Petreşti

L_ap. mal = 2,114 km; 1 buc. prag deversor, Nr. MFJ01362

Ţara; România; Judeţ: Alba; Localitatea Oarda; -; Nr: -; Oarda şi Debes BH Mureş

7.363.712

149

155404

8.03.09

Regularizare şi apărare mal pe Valea Lucanilor la Boşorod

L_reg = 1,425 km, L_ap. mal = 2,4 km; Nr. MFJ01364

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Comuna Boşorod; -; Nr: -; BH Mureş

10.102.274

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Facă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere cererea domnului Mihail Fâcă, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/5.216 din 23 septembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Fâcă se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 220.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Lilian Onescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi solicitarea formulată de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice prin Adresa nr. 1.444 din 23 septembrie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lilian Onescu se numeşte în funcţia publică de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 221.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Aurel Mircea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 28 septembrie 2015.

Nr. 222.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.