MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 244/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 aprilie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

470. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016)

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

620. - Decizie privind sancţionarea Societăţii CAROL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

622. - Decizie privind sancţionarea Societăţii TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

623. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

624. - Decizie privind sancţionarea Societăţii AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

625. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

626. - Decizie privind sancţionarea Societăţii CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Tabloul notarilor publici pe anul 2016 la data de 30 martie 2016*)


*) Tabloul notarilor publici pe anul 2016 la data de 30 martie 2016 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea l, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2270 (2016), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA 2270(2016)

adoptată de Consiliul de Securitate cu ocazia celei de-a 7638-a şedinţe, desfăşurată la data de 2 martie 2016

 

Consiliul de Securitate,

amintind celelalte rezoluţii relevante ale sale, inclusiv Rezoluţia 825 (1993), Rezoluţia 1540 (2004), Rezoluţia 1695 (2006), Rezoluţia 1718 (2006), Rezoluţia 1874 (2009), Rezoluţia 1887 (2009), Rezoluţia 2087 (2013) şi Rezoluţia 2094 (2013), precum şi declaraţiile preşedintelui acestuia din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41), 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) şi 16 aprilie 2012 (S/PRST/2012/13)t

reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice, precum şi a vectorilor purtători ai acestora constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

exprimând o îngrijorare profundă cu privire la testul nuclear efectuat de Republica Populară Democrată Coreeană („RPDC*) la data de 6 ianuarie 2016, care încalcă rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) şi 2094 (2013), şi cu privire la provocarea pe care o constituie un asemenea test pentru Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare („NPT*) şi pentru eforturile internaţionale pentru consolidarea regimului global de neproliferare a armelor nucleare, precum şi pericolul pe care acest test îl reprezintă pentru pacea şi stabilitatea din regiune şi nu numai,

Subliniind încă o dată importanţa respectării de RPDC a celorlalte preocupări umanitare şi de securitate ale comunităţii internaţionale,

subliniind, de asemenea, faptul că măsurile impuse prin prezenta rezoluţie nu sunt menite să aibă consecinţe negative în plan umanitar pentru populaţia civilă a RPDC,

regretând deturnarea de către RPDC a resurselor financiare, tehnice şi industriale pentru dezvoltarea programului său de producere a armelor nucleare şi a rachetelor balistice şi condamnând intenţia declarată a acesteia de a dezvolta arme nucleare, exprimând o profundă îngrijorare cu privire la condiţiile deosebit de dificile la care sunt supuşi cetăţenii RPDC, exprimând o profundă îngrijorare dată de faptul că vânzarea de arme de RPDC a generat venituri care sunt deturnate pentru dezvoltarea de arme nucleare şi de rachete balistice, în timp ce nevoile de bază ale cetăţenilor RPDC nu sunt îndeplinite, exprimând o profundă îngrijorare dată de faptul că RPDC a continuat să încalce rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate prin lansarea repetată de rachete balistice în anii 2014 şi 2015, precum şi prin testul de lansare a rachetelor balistice de pe submarin în anul 2015 şi reţinând faptul că toate aceste activităţi care includ rachete balistice contribuie la dezvoltarea de RPDC a vectorilor purtători ai armelor nucleare şi intensifică tensiunea din regiune şi nu numai,

exprimând o îngrijorare permanentă dată de faptul că RPDC abuzează de privilegiile şi imunităţile acordate în virtutea convenţiilor de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice şi consulare,

exprimând o profundă îngrijorare dată de faptul că activităţile în desfăşurare ale RPDC cu privire la arme nucleare şi rachete balistice au generat o tensiune crescândă în regiune şi nu numai şi considerând că există în continuare o ameninţare clară la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

acţionând în virtutea capitolului VII din Carta Naţiunilor Unite şi luând măsuri în virtutea articolului 41 al acesteia,

1. condamnă în cei mai duri termeni testul nuclear efectuat de RPDC la data de 6 ianuarie 2016, care încalcă şi nesocoteşte în mod flagrant rezoluţiile relevante ale Consiliului, şi condamnă în continuare lansarea efectuată de RPDC la data de 7 februarie 2016, care a folosit tehnologie balistică şi care a încălcat grav rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) şi 2094 (2013);

2. reafirmă deciziile luate, conform cărora RPDC nu va mai efectua alte lansări care să utilizeze tehnologie balistică, teste nucleare sau orice alte provocări, îşi va suspenda toate activităţile legate de programul balistic şi, în acest context, va restabili angajamentele preexistente asumate printr-un moratoriu cu privire la lansările de rachete, şi solicită ca RPDC să se conformeze de îndată acestor obligaţii;

3. reafirmă deciziile anterioare conform cărora RPDC va abandona toate armele şi programele nucleare existente într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă şi va înceta imediat toate activităţile conexe;

4. reafirmă decizia anterioară conform căreia RPDC va abandona toate celelalte programe existente cu privire la armele de distrugere în masă şi rachetele balistice, într-o manieră completă, verificabilă şi ireversibilă;

5. reafirmă căi în conformitate cu paragraful 8 (c) al Rezoluţiei 1718 (2006), toate statele membre au obligaţia de a împiedica orice transferuri către RPDC efectuate de resortisanţii acestora sau de pe teritoriile acestora sau din RPDC, de resortisanţii acesteia sau de pe teritoriul acesteia, de instruire tehnică, consiliere, servicii sau asistenţă care fac referire la furnizarea, producerea, întreţinerea sau utilizarea de arme nucleare, rachete balistice sau alte arme de distrugere în masă, precum şi de produse, materiale, echipamente, bunuri şi tehnologii corespunzătoare acestora şi subliniază faptul că această prevedere interzice RPDC să se angajeze în orice formă de cooperare tehnică cu alte state membre privind lansări care presupun utilizarea tehnologiei balistice, chiar dacă acestea sunt caracterizate ca fiind lansări de sateliţi sau cu vehicule spaţiale;

6. decide ca măsurile prevăzute în paragraful 8 (a) al Rezoluţiei 1718 (2006) să se aplice, de asemenea, tuturor armelor şi materialelor conexe, inclusiv armelor de calibru mic şi armelor uşoare, precum şi materialelor conexe, dar şi tranzacţiilor financiare, instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistenţei legate de furnizarea, producerea, întreţinerea sau utilizarea acestor arme şi a materialelor conexe;

7. afirmă faptul că obligaţiile impuse în paragrafele 8 (a), 8 (b) şi 8 (c) din Rezoluţia 1718 (2006), extinse de paragrafele 9 şi 10 din Rezoluţia 1874 (2009), sunt aplicabile cu privire la transportul de produse către sau din RPDC pentru reparaţii, service, recondiţionări, testare, inginerie inversă şi marketing, indiferent dacă este transferat dreptul de proprietate sau controlul, şi subliniază că măsurile prevăzute în paragraful 8 (e) al Rezoluţiei 1718 (2006) sunt, de asemenea, aplicabile în cazul oricărei persoane care călătoreşte în scopul efectuării activităţilor descrise în prezentul paragraf;

8. decide că măsurile impuse în paragrafele 8 (a) şi 8 (b) din Rezoluţia 1718 (2006) se vor aplica şi oricărui produs, cu excepţia alimentelor şi a medicamentelor, în cazul în care statul consideră că produsul respectiv ar putea contribui în mod direct la dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale forţelor armate ale RPDC sau la exporturile care susţin sau sporesc capabilităţile operaţionale ale forţelor armate ale unui alt stat membru din afara RPDC, şi decide, de asemenea, că această prevedere va înceta să fie aplicată furnizării, vânzării, transferului sau achiziţionării unui produs în cazul în care:

a) statul stabileşte că această activitate este desfăşurată exclusiv în scopuri umanitare sau exclusiv în scopul câştigării existenţei şi nu va fi utilizată de resortisanţii sau de entităţile RPDC pentru a genera venit şi nu este legată de orice activitate interzisă prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, cu condiţia ca statul să anunţe Comitetul în prealabil cu privire la o atare hotărâre şi, de asemenea, să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a preveni deturnarea produsului în cauză pentru alte scopuri similare; sau

b) Comitetul a stabilit, de la caz la caz, că o anumită furnizare, vânzare sau un anumit transfer nu contravine obiectivelor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii;

9. reaminteşte faptul că paragraful 9 al Rezoluţiei 1874 (2009) solicită statelor să interzică achiziţionarea de la RPDC a instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistenţei legate de furnizarea, producerea, întreţinerea sau utilizarea armelor şi a materialelor conexe şi clarifică faptul că prezentul paragraf interzice statelor să se implice în găzduirea instructorilor, a consilierilor sau a altor oficiali în scopul instruirii militare, paramilitare sau poliţieneşti;

10. decide că măsurile specificate în paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1718 (2006) se aplică, de asemenea, persoanelor şi entităţilor incluse în anexele I şi II ale prezentei rezoluţii şi oricăror persoane sau entităţi care acţionează în numele acestora sau la îndrumarea acestora, precum şi entităţilor deţinute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite;

11. decide că măsurile specificate în paragraful 8 (e) al Rezoluţiei 1718 (2006) se aplică, de asemenea, persoanelor incluse în anexa I a prezentei rezoluţii şi persoanelor care acţionează în numele acestora sau la îndrumarea acestora;

12. afirmă că „resursele economice” la care se face referire în paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1718 (2006) includ activele de orice fel, tangibile sau intangibile, mobile sau nemobile, reale sau potenţiale, care pot fi utilizate pentru a genera fonduri, bunuri sau servicii, precum nave (inclusiv nave maritime);

13. decide că, dacă un stat membru consideră că un diplomat, reprezentant al Guvernului RPDC sau un alt resortisant al RPDC care exercită atribuţii ale autorităţii guvernamentale lucrează în numele sau la îndrumarea unei persoane, unei entităţi desemnate sau unei persoane sau a unor entităţi care ajută la eludarea sancţiunilor sau care încalcă prevederile rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii, atunci statul membru în cauză va expulza persoana respectivă de pe teritoriul său, în scopul repatrierii acesteia în RPDC, în conformitate cu dreptul naţional şi internaţional aplicabil, cu condiţia ca nicio prevedere din acest paragraf să nu împiedice tranzitul reprezentanţilor Guvernului RPDC la sediul Naţiunilor Unite sau la alte locaţii ale Naţiunilor Unite pentru a întreprinde activităţi legate de Naţiunile Unite, şi decide că prevederile incluse în prezentul paragraf nu se vor aplica în cazul unei anumite persoane dacă: a) prezenţa persoanei respective este necesară pentru desfăşurarea unui proces judiciar; b) prezenţa persoanei respective este necesară exclusiv în scopuri medicale, de siguranţă sau umanitare; sau c) Comitetul a stabilit, de la caz la caz, că expulzarea persoanei respective ar fi contrară obiectivelor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi ale prezentei rezoluţii;

14. decide că, dacă un stat membru stabileşte ca o persoană care nu este resortisant al statului respectiv acţionează în numele sau la îndrumarea unei persoane sau a unei entităţi desemnate sau care ajută la eludarea sancţiunilor sau la încălcarea dispoziţiilor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii, atunci statele membre vor expulza persoana fizică de pe teritoriile proprii, în scopul repatrierii acesteia în statul său de reşedinţă, în conformitate cu dreptul naţional şi internaţional aplicabil, cu excepţia cazului în care prezenţa persoanei fizice respective este necesară pentru desfăşurarea unui proces judiciar sau exclusiv în scopuri medicale, de siguranţă sau umanitare sau în cazul în care Comitetul a stabilit, de la caz la caz, că expulzarea persoanei fizice respective ar fi contrară obiectivelor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii, cu condiţia ca nicio prevedere din acest paragraf să nu împiedice tranzitul reprezentanţilor Guvernului RPDC la sediul Naţiunilor Unite sau la alte locaţii ale Naţiunilor Unite pentru a întreprinde activităţi legate de Naţiunile Unite;

15. subliniază că, drept consecinţă a implementării obligaţiilor impuse în paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1718 (2006) şi în paragrafele 8 şi 11 ale Rezoluţiei 2094 (2013), toate statele membre vor închide reprezentanţele entităţilor desemnate şi vor interzice acestor entităţi, precum şi persoanelor sau entităţilor care acţionează pentru sau în numele lor, în mod direct sau indirect, să participe la companii mixte sau să încheie alte acorduri de afaceri şi subliniază faptul că, dacă un reprezentant al unei asemenea reprezentant este resortisant al RPDC, atunci statele au obligaţia de a expulza persoana respectivă de pe teritoriile proprii, în scopul repatrierii acesteia în RPDC, în conformitate cu dreptul naţional şi internaţional aplicabil, în consonantă cu paragraful 10 al Rezoluţiei 2094 (2013);

 16. constată că RPDC utilizează în mod frecvent companii-fantomă, companii-paravan, societăţi mixte, structuri de proprietate complexe şi opace, în scopul încălcării măsurilor impuse în rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate, şi, în acest sens, îndrumă Comitetul, cu susţinerea Grupului, să identifice persoanele şi entităţile implicate în asemenea practici şi, dacă este cazul, să le desemneze pentru a face obiectul măsurilor impuse în rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi în prezenta rezoluţie;

17. decide că toate statele membre vor împiedica predarea sau instruirea specializată a resortisanţilor RPDC pe teritoriile proprii sau care este efectuată de resortisanţii proprii, în domenii care ar putea contribui la activităţile nucleare ale RPDC cu potenţial de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor purtători ai armelor nucleare, inclusiv predarea sau instruirea în domenii precum fizica avansată, simularea avansată pe calculator şi domenii conexe ale informaticii, navigare geospaţială, inginerie nucleară, inginerie aerospaţială, inginerie aeronautică şi discipline conexe;

18. decide că toate statele vor inspecta încărcăturile de pe sau care tranzitează teritoriul propriu, inclusiv din aeroporturi, porturi maritime şi zone de comerţ liber, care provin din RPDC, care au drept destinaţie RPDC sau care au fost intermediate sau susţinute de RPDC sau de resortisanţii acesteia sau de persoane sau entităţi care acţionează în numele acestora sau la îndrumarea acestora, precum şi de entităţi deţinute sau controlate de acestea sau de persoane sau entităţi desemnate sau care sunt transportate în aeronavele sau navele aflate sub pavilionul RPDC, cu scopul de a garanta că niciun produs nu este transferat cu încălcarea rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi a prezentei rezoluţii, şi solicită statelor să implementeze aceste verificări într-o manieră care să minimizeze impactul asupra transferului încărcăturilor stabilite de state ca având un scop umanitar;

19. decide că statele membre vor interzice resortisanţilor proprii şi celor aflaţi pe teritoriile proprii să închirieze sau să afreteze navele sau aeronavele aflate sub pavilion propriu sau să furnizeze servicii de crewing pentru RPDC şi decide că această interdicţie va fi aplicată, de asemenea, oricărei persoane sau entităţi desemnate, altor entităţi RPDC, altor persoane sau altor entităţi care, în conformitate cu decizia statului respectiv, au ajutat la eludarea sau la încălcarea prevederilor rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii, oricăror persoane sau entităţi care acţionează în numele sau la îndrumarea persoanelor sau a entităţilor menţionate mai sus, precum şi oricăror entităţi deţinute sau controlate de oricare dintre persoanele sau entităţile menţionate mai sus; solicită statelor membre să radieze orice nave care este deţinută, operată sau condusă de echipaje ale RPDC; solicită, de asemenea, statelor membre să nu înregistreze o navă care este radiată de un alt stat membru, conform prezentului paragraf, şi decide că prezenta prevedere nu se va aplica în ceea ce priveşte închirierea, afretarea sau furnizarea de servicii de crewing transmise Comitetului în prealabil, de la caz la caz, împreună cu: a) informaţii care să demonstreze că aceste activităţi sunt derulate în mod exclusiv în scopul câştigării existenţei şi nu vor fi utilizate de resortisanţi sau entităţi ale RPDC pentru a obţine venituri; şi b) informaţii cu privire la măsurile luate pentru a preveni ca asemenea activităţi să contribuie la încălcări ale rezoluţiilor menţionate mai sus;

20. decide că toate statele vor interzice resortisanţilor proprii, persoanelor aflate sub jurisdicţia lor şi entităţilor înregistrate pe teritoriul propriu sau care se află sub jurisdicţia lor să înregistreze nave în RPDC, să obţină autorizaţia de a folosi pavilionul RPDC de către o navă, precum şi să deţină, să închirieze, să opereze sau să furnizeze servicii de clasificare, de certificare sau alte servicii asociate sau să asigure orice navă aflată sub pavilionul RPDC şi decide că această măsură nu va fi aplicată activităţilor notificate în prealabil Comitetului, de la caz la caz, cu transmiterea către Comitet a informaţiilor detaliate cu privire la activităţi, inclusiv a numelor persoanelor şi a entităţilor care sunt implicate, informaţii care să demonstreze că aceste activităţi sunt desfăşurate în mod exclusiv în scopuri de câştigare a existenţei şi că nu vor fi utilizate de resortisanţi sau entităţi ale RPDC cu scopul de a genera venituri, precum şi cu privire la măsurile luate pentru a preveni ca asemenea activităţi să contribuie la încălcări ale rezoluţiilor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau ale prezentei rezoluţii;

21. decide că toate statele nu vor permite aeronavelor să decoleze, să aterizeze sau să survoleze spaţiul propriu, cu excepţia cazului în care acestea aterizează pentru inspecţie, în cazul În care deţin informaţii care oferă motive rezonabile de a crede că respectivele aeronave conţin produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis de rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau de prezenta rezoluţie, cu excepţia cazului unei aterizări de urgenţă, şi solicită tuturor statelor ca atunci când analizează acordarea permisiunii de survolare să evalueze factorii de risc cunoscuţi;

22. decide că toate statele membre vor interzice intrarea în propriile porturi a oricărei nave, în cazul în care statul membru în cauză are informaţii care oferă motive rezonabile de a crede că nava respectivă este deţinută sau controlată, în mod direct sau indirect, de o persoană sau de o entitate desemnată sau conţine o încărcătură a cărei furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, cu excepţia cazului în care intrarea este necesară în caz de urgenţă sau în caz de întoarcere la portul său de origine sau pentru inspecţie sau cu excepţia cazului în care Comitetul stabileşte în prealabil că o atare intrare este necesară în scopuri umanitare sau în orice alte scopuri conforme cu obiectivele prezentei rezoluţii;

23. reaminteşte faptul că firma Ocean Maritime Management (OMM) din RPDC a fost desemnată de Comitet; constată faptul că navele incluse în anexa III a prezentei rezoluţii reprezintă resurse economice controlate sau operate de OMM şi care, prin urmare, se supun blocării activelor, impusă în paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1718 (2006), şi subliniază că statele membre au obligaţia de a implementa prevederile relevante ale respectivei rezoluţii;

24. decide ca RPDC să abandoneze toate armele chimice şi biologice şi programele de dezvoltare a armelor şi să acţioneze în strictă conformitate cu obligaţiile sale ca stat parte la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii sau stocării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice şi distrugerea acestora şi solicită RPDC să adere la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora şi să respecte de îndată prevederile acesteia;

25. decide să adapteze măsurile impuse în paragraful 8 al Rezoluţiei 1718 (2006) şi al prezentei rezoluţii, prin desemnarea de bunuri suplimentare; solicită Comitetului să pună în aplicare sarcinile asumate în acest sens şi să raporteze Consiliului de Securitate în termen de cincisprezece zile de la adoptarea prezentei rezoluţii; de asemenea, decide că, în cazul în care Comitetul nu a luat măsurile necesare, Consiliul de Securitate va acţiona astfel încât să adapteze măsurile în termen de şapte zile de la data primirii respectivului raport;

26. dispune revizuirea şi actualizarea de către Comitet a produselor incluse în S/2006/853/CORR.1, în termen maxim de şaizeci de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi, ulterior, anual;

27. decide ca măsurile impuse în paragrafele 8 (a) şi 8 (b) ale Rezoluţiei 1718 (2006) să fie aplicate şi oricărui produs, în cazul în care statul stabileşte că un atare produs poate contribui la programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau la programe legate de alte arme de distrugere în masă, activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi prin prezenta rezoluţie, sau la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi prin prezenta rezoluţie;

28. reafirmă paragrafele 14-16 ale Rezoluţiei 1874 (2009), precum şi paragraful 8 al Rezoluţiei 2087 (2013) şi decide că aceste paragrafe vor fi aplicate şi în cazul oricăror produse a căror furnizare, vânzare sau transfer este interzis prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, identificate cu ocazia inspecţiilor desfăşurate, în conformitate cu paragraful 18 al prezentei rezoluţii;

29. decide că RPDC nu va furniza, vinde sau transfera, direct sau indirect, de pe teritoriul propriu sau de către resortisanţii proprii sau cu utilizarea navelor sau a aeronavelor aflate sub pavilionul propriu, cărbune, fier şi minereu de fier şi că statele vor interzice achiziţionarea unor asemenea materiale de la RPDC de către resortisanţii proprii sau cu utilizarea navelor sau a aeronavelor aflate sub pavilionul propriu, indiferent dacă aceste materiale provin de pe teritoriul RPDC, şi decide că această prevedere nu va fi aplicată în ceea ce priveşte:

a) cărbunele pentru care statui care îl achiziţionează confirmă, în baza unor informaţii credibile, că are originea în afara RPDC şi că a fost transportat prin RPDC doar pentru export din Portul Rajin (Rason), cu condiţia ca statul în cauză să notifice Comitetul în prealabil şi ca aceste tranzacţii să nu fie în legătură cu generarea de venituri pentru programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau cu alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie; şi

b) tranzacţiile care sunt stabilite ca fiind efectuate în mod exclusiv pentru câştigarea existenţei şi care nu au legătură cu generarea de venituri pentru programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau cu alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;

30. decide că RPDC nu va furniza, vinde sau transfera, în mod direct sau indirect, de pe teritoriul propriu sau prin resortisanţii săi sau cu utilizarea navelor sau a aeronavelor aflate sub pavilionul său, aur, minereu de titan, minereu de vanadiu şi minerale rare şi că toate statele vor interzice achiziţionarea unor asemenea materiale de la RPDC prin resortisanţii lor sau cu utilizarea navelor sau a aeronavelor aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă acestea provin de pe teritoriul RPDC;

31. decide ca toate statele să împiedice vânzarea sau furnizarea, prin resortisanţii lor sau de pe teritoriile proprii sau cu utilizarea navelor sau a aeronavelor aflate sub pavilionul lor, a combustibilului pentru aeronave, inclusiv a benzinei pentru aeronave, a combustibilului nafta pentru aeronavele cu reacţie, a combustibilului tip kerosen pentru aeronavele cu reacţie şi a combustibilului tip kerosen pentru rachetele cu reacţie, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul acestora, pe teritoriul RPDC, cu excepţia cazului în care Comitetul a aprobat în prealabil, de la caz la caz, în mod excepţional, transferul către RPDC al unor asemenea produse în scopuri umanitare esenţiale verificate, în conformitate cu acordurile specificate pentru controlul eficient al livrării şi al utilizării, şi decide, de asemenea, ca prezenta prevedere să nu se aplice în cazul vânzării sau furnizării de combustibil aeronavelor destinate pasagerilor civili din afara RPDC, destinat exclusiv pentru consum pe parcursul zborului către RPDC şi al zborului de întoarcere;

32. decide ca blocarea activelor, impusă prin paragraful 8 (d) al Rezoluţiei 1718 (2006), să se aplice tuturor fondurilor, celorlalte active financiare şi resurselor economice din afara RPDC care sunt deţinute sau controlate, direct sau indirect, de entităţi ale Guvernului RPDC sau ale Partidului Muncitorilor din Coreea sau de persoane sau entităţi care acţionează în numele acestora sau la îndrumarea acestora sau de entităţi deţinute sau controlate de acestea, considerate de stat ca fiind asociate cu programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau cu alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie; decide, de asemenea, ca toate statele, cu excepţia RPDC, să garanteze că fondurile, activele financiare sau resursele economice nu sunt puse la dispoziţie de resortisanţii lor sau de orice persoane sau entităţi de pe teritoriile proprii pentru sau în beneficiul unor asemenea persoane sau entităţi sau al unor persoane sau entităţi care acţionează în numele acestora sau la îndrumarea acestora sau al entităţilor deţinute sau controlate de acestea şi decide ca aceste măsuri să nu se aplice fondurilor, altor active financiare şi resurselor economice care sunt necesare pentru a desfăşura activităţi ale misiunilor RPDC la Naţiunile Unite şi în cadrul agenţiilor specializate ale acestora sau al altor misiuni diplomatice şi consulare ale RPDC, precum şi oricăror altor fonduri, altor active financiare şi resurse economice pe care Comitetul le Stabileşte în prealabil, de la caz la caz, ca fiind necesare pentru acordarea asistenţei umanitare, pentru denuclearizare sau în orice alt scop conform cu obiectivele prezentei rezoluţii;

33. decide ca statele să interzică pe teritoriile proprii deschiderea şi funcţionarea unor noi filiale, sucursale şi reprezentanţe ale băncilor RPDC; de asemenea, decide ca statele să interzică instituţiilor financiare de pe teritoriile proprii sau aflate sub jurisdicţia lor să creeze noi companii mixte şi să obţină participaţii sau să stabilească sau să menţină relaţii de corespondenţă bancară cu băncile RPDC, cu excepţia cazului în care asemenea tranzacţii au fost aprobate de Comitet în prealabil, şi decide ca statele să aplice măsurile necesare pentru a închide asemenea filiale, sucursale şi reprezentanţe existente şi pentru a desfiinţa companiile mixte şi a pune capăt participaţiilor şi relaţiilor de corespondenţă bancară cu băncile RPDC, în termen de nouăzeci de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii;

34. decide ca statele să interzică instituţiilor financiare de pe teritoriile proprii sau aflate sub jurisdicţia lor să deschidă noi reprezentanţe sau sucursale, filiale sau conturi bancare în RPDC;

35. decide ca statele să adopte toate măsurile necesare pentru a închide reprezentanţele, sucursalele sau conturile bancare existente în RPDC în termen de nouăzeci de zile, în cazul în care statul în cauză deţine informaţii credibile care oferă motive rezonabile de a crede că aceste servicii financiare ar putea contribui la programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, şi decide de asemenea ca prezenta prevedere să nu se aplice în cazul în care Comitetul stabileşte, de la caz la caz, ca aceste reprezentanţe, sucursale sau conturi sunt necesare pentru livrarea de asistenţă umanitară sau pentru alte activităţi ale misiunilor diplomatice în RPDC, în conformitate cu Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, sau pentru activităţi ale Naţiunilor Unite, ale agenţiilor specializate sau ale organizaţiilor conexe acestora sau în orice alte scopuri, stabilite în conformitate cu rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau cu prezenta rezoluţie;

36. decide ca toate statele să interzică ajutorul financiar public şi privat acordat de pe teritoriile lor sau de persoane sau entităţi aflate sub jurisdicţia lor în scopul desfăşurării de activităţi comerciale cu RPDC (inclusiv acordarea de credite de export, garanţii sau asigurări resortisanţilor proprii sau entităţilor implicate în activităţile comerciale respective), în cazul în care respectivul ajutor financiar ar putea contribui la programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare sau a rachetelor balistice sau la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, inclusiv prin paragraful 8;

37. Îşi exprimă îngrijorarea dată de faptul că transferurile de aur către RPDC ar putea fi folosite pentru a eluda măsurile impuse prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi prin prezenta rezoluţie şi clarifică faptul că toate statele au obligaţia de a aplica măsurile stabilite în paragraful 11 al Rezoluţiei 2094 (2013) cu privire la transferurile de aur, inclusiv prin intermediul transportatorilor de aur, care se deplasează către şi din RPDC, astfel încât să garanteze că aceste transferuri de aur nu contribuie la programele RPDC de dezvoltare a armelor nucleare şi a rachetelor balistice sau la alte activităţi interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie sau la eludarea măsurilor impuse prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie;

38. reaminteşte faptul că Grupul de lucru pe acţiune financiară (FATF) a solicitat statelor să aplice due diligence sporit şi să aplice contramăsuri eficiente pentru protejarea jurisdicţiilor proprii de activitatea financiară ilegală a RPDC şi solicită statelor membre să aplice Recomandarea 7 a FATF, nota sa interpretativă şi recomandările conexe, cu scopul de a implementa în mod eficient sancţiunile financiare ţintite legate de proliferare;

39. reafirmă măsurile impuse în paragraful 8 (a) (iii) al Rezoluţiei 1718 (2006) cu privire la bunurile de lux şi clarifică faptul că termenul „bunuri de lux” include, dar nu se limitează la produsele menţionate în anexa V la prezenta rezoluţie;

40. solicită tuturor statelor să raporteze Consiliului de Securitate, în termen de nouăzeci de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi, ulterior, la solicitarea Comitetului, măsurile concrete luate cu scopul de a implementa în mod eficient prevederile prezentei rezoluţii; solicită Grupului de experţi stabilit în conformitate cu Rezoluţia 1874 (2009), în cooperare cu alte grupuri de monitorizare a sancţiunilor impuse de Naţiunile Unite, să continue eforturile de susţinere a statelor pentru pregătirea şi depunerea unor atari rapoarte în timp util şi îndrumă Comitetul să stabilească drept prioritate includerea acelor state membre care nu au depus niciodată rapoarte de implementare, conform solicitării Consiliului de Securitate;

41. solicită tuturor statelor să furnizeze informaţiile pe care le au la dispoziţie cu privire la nerespectarea măsurilor impuse în rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau în prezenta rezoluţie;

42. Încurajează toate statele să analizeze circumstanţele încălcărilor sancţiunilor care au fost raportate anterior, în special în cazul produselor confiscate sau al activităţilor interzise, în conformitate cu rezoluţiile relevante, astfel încât să asigure implementarea completă şi corespunzătoare a acestor rezoluţii, în special a paragrafului 27 din prezenta rezoluţie, şi reţine, în acest sens, activitatea de raportare a Panelului de experţi şi informaţiile cu privire la încălcarea sancţiunilor pe care Comitetul le-a făcut publice;

43. Îndrumă Comitetul să acţioneze în mod eficient în cazul încălcărilor măsurilor stabilite în rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi în prezenta rezoluţie şi, în acest sens, dispune desemnarea de Comitet a unor persoane şi entităţi suplimentare care să facă obiectul măsurilor impuse în rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi în prezenta rezoluţie;

44. Îndrumă Comitetul să îşi continue eforturile de a susţine statele membre în implementarea măsurilor impuse împotriva RPDC şi, în acest sens, cere Comitetului să elaboreze şi să pună în circulaţie o compilaţie cuprinzătoare a tuturor măsurilor impuse prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi prin prezenta rezoluţie, astfel încât să susţină implementarea la nivelul statelor membre;

45. Îndrumă Comitetul să actualizeze informaţiile incluse în lista de persoane şi entităţi a Comitetului, prin includerea noilor aliasuri şi a companiilor-paravan, şi cere Comitetului să ducă la îndeplinire această sarcină în termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi, ulterior, o dată la douăsprezece luni;

46. decide că mandatul Comitetului, stabilit în paragraful 12 al Rezoluţiei 1718 (2006), va fi aplicat în ceea ce priveşte măsurile impuse în rezoluţiile 1874 (2009), 2094 (2013) şi în prezenta rezoluţie;

47. subliniază că este important ca toate statele, inclusiv RPDC, să pună în aplicare măsurile necesare pentru a garanta că nu poate fi formulată nicio cerere de către RPDC sau a oricărei persoane sau entităţi din RPDC sau a persoanelor sau a entităţilor care fac obiectul măsurilor stabilite în rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau în prezenta rezoluţie sau a oricărei persoane care formulează pretenţii prin sau în beneficiul oricărei asemenea persoane sau entităţi, în legătură cu orice contract sau tranzacţie, atunci când executarea acestora a fost împiedicată din cauza măsurilor impuse prin prezenta rezoluţie sau prin rezoluţiile anterioare;

48. subliniază faptul că măsurile impuse prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) şi prin prezenta rezoluţie nu sunt menite să aibă consecinţe umanitare adverse pentru populaţia civilă a RPDC sau să afecteze în mod negativ acele activităţi, inclusiv activităţile economice şi cooperarea, care nu sunt interzise prin rezoluţiile 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) sau prin prezenta rezoluţie, precum şi activitatea de ajutorare şi de sprijin a organizaţiilor internaţionale şi a organizaţiilor nonguvernamentale în RPDC în beneficiul populaţiei civile a RPDC;

49. reiterează importanţa menţinerii păcii şi a stabilităţii în Peninsula Coreea şi în Asia de Nord-Est în general şi îşi exprimă angajamentul pentru o soluţie paşnică, diplomatică şi politică pentru situaţia în cauză şi salută eforturile membrilor Consiliului, precum şi ale altor state de a facilita formularea unei soluţii paşnice cuprinzătoare, prin dialog, şi de a se abţine de la orice acţiuni care ar putea agrava tensiunile;

50. reafirmă sprijinul acordat Dialogului celor Şase; cere reluarea acestuia şi reiterează susţinerea acordată angajamentelor stabilite în Declaraţia comună din data de 19 septembrie 2005 emisă de China, RPDC, Japonia, Republica Coreea, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii, inclusiv faptul că obiectivul Dialogului celor Şase este denuclearizarea verificabilă a Peninsulei Coreea, într-un mod paşnic, că Statele Unite şi RPDC s-au angajat să respecte reciproc suveranitatea şi să coexiste în mod paşnic şi că cele şase state s-au angajat să promoveze cooperarea economică şi toate celelalte angajamente relevante;

51. afirmă că va menţine sub continuă evaluare acţiunile RPDC şi că este pregătit să consolideze, să modifice, să suspende sau să elimine măsurile, după cum va fi necesar, în conformitate cu gradul de conformare al RPDC, şi, în acest sens, îşi exprimă hotărârea de a pune în aplicare măsuri semnificative ulterioare în eventualitatea în care RPDC va efectua un test sau o lansare nucleară;

52. decide să rămână sesizat cu privire la această problemă.

 

ANEXA I

 

Interdicţii de călătorie/blocarea activelor (persoane)

 

1. CHOE CHUN-SIK

a. Descriere: Choe Chun-sik a fost directorul celei De-a Doua Academii de Ştiinţe Naturale (SANS) şi a fost şeful programului RPDC de dezvoltare a rachetelor de mare distanţă.

b. Alias: Choe Chun Sik; Choe Chun Sik

C. Identificatori: data naşterii: 12 octombrie 1954; naţionalitatea: RPDC

2. CHOE SONG IL

a. Descriere: reprezentant al Băncii Comerciale Tanchon în Vietnam

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: paşaport: 472320665; data de expirare a paşaportului: 26 septembrie 2017; paşaport: 563120356; naţionalitatea: RPDC

3. HYON KWANG IL

a. Descriere: Hyon Kwang II este directorul Departamentului pentru Dezvoltare Ştiinţifică din cadrul Administraţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Aerospaţială.

b. Alias: Hyon Gwang II

c. Identificatori: data naşterii: 27 mai 1961; naţionalitatea: RPDC

4. JANG BOM SU

a. Descriere: reprezentant al Băncii Comerciale Tanchon în Siria

b. AKA: Jang Pom Su

c. Identificatori: data naşterii: 15 aprilie 1957; naţionalitatea: RPDC

5. JANG YONG SON

a. Descriere: reprezentant în Iran al Societăţii Comerciale a Dezvoltării Miniere din Coreea (KOMID)

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 20 februarie 1957; naţionalitatea: RPDC

6. JON MYONG GUK

a. Descriere: reprezentant al Băncii Comerciale Tanchon în Siria

b. Alias: Chon Myong-kuk

c. Identificatori: paşaport: 4721202031; data de expirare a paşaportului: 21 februarie 2017; naţionalitatea: RPDC; data naşterii: 18 octombrie 1976

7. KANG MUN KIL

a. Descriere: Kang Mun Kil a condus activităţi de achiziţie a produselor nucleare, în calitate de reprezentant al Namchongang; este Alias Namhung.

b. Alias: Jiang Wen-ji

c. Identificatori: paşaport: PS 472330208; data de expirare a paşaportului: 4 iulie 2017; naţionalitatea: RPDC

8. KANG RYONG

a. Descriere: reprezentant în Siria al Societăţii Comerciale a Dezvoltării Miniere din Coreea (KOMID)

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 21 august 1969; naţionalitatea: RPDC

9. KIM JUNG JONG

a. Descriere: reprezentant al Băncii Comerciale Tanchon în Vietnam

b. Alias: Kim Chung Chong

c. Identificatori: paşaport: 199421147; data de expirare a paşaportului: 29 decembrie 2014; paşaport: 381110042, data de expirare a paşaportului: 25 ianuarie 2016; paşaport: 563210184, data de expirare a paşaportului: 18 iunie 2018; data naşterii: 7 noiembrie 1966; naţionalitatea: RPDC

10. KIM KYU

a. Descriere: ofiţer de afaceri externe al Societăţii Comerciale a Dezvoltării Miniere din Coreea (KOMID)

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 30 iulie 1968; naţionalitatea: RPDC

11. KIM TONG MYONG

a. Descriere: Kim Tong Myong este preşedintele Băncii Comerciale Tanchon şi a ocupat mai multe poziţii în cadrul Băncii Comerciale Tanchon cel puţin din anul 2002. De asemenea, acesta a avut un rol în conducerea afacerilor Amroggang.

b. Alias: Kim Chin-Sok, Kim Tong-Myong, Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

c. Identificatori: data naşterii: 1964; naţionalitatea: RPDC

12. KIM YONGCHOL

a. Descriere; reprezentant al KOMID în Iran

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 18 februarie 1962; naţionalitatea: RPDC

13. KOTAE HUN

a. Descriere: reprezentant al Băncii Comerciale Tanchon

b. Alias: Kim Myong Gi

c. Identificatori: paşaport: 563120630; data de expirare a paşaportului: 20 martie 2018; data naşterii: 25 mai 1972; naţionalitatea: RPDC

14. RI MAN GON

a. Descriere: Ri Man Gon este ministrul Departamentului de Industrie a Muniţiilor.

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 29 octombrie 1945; număr paşaport: P0381230469; data de expirare a paşaportului: 6 aprilie 2016; naţionalitatea: RPDC

15. RYUJIN

a. Descriere: reprezentant al KOMID în Siria

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: data naşterii: 7 august 1965; număr paşaport: 563410081; naţionalitatea: RPDC

16. YUCHOLU

a. Descriere: Yu Chol U este directorul Administraţiei Naţionale a Dezvoltării Aerospaţiale.

b. Alias: nu este cazul

c. Identificatori: naţionalitatea: RPDC

Actualizare listă pentru alte nume: Ra, Kyong-Su (KPi.008) - nou alias: Chang, Myong Ho

 

ANEXA II

 

Blocarea activelor (entităţi)

 

1. ACADEMIA DE ŞTIINŢE ALE APĂRĂRII NAŢIONALE

a. Descriere: Academia de Ştiinţe ale Apărării Naţionale este implicată în eforturile RPDC de dezvoltare a programelor nuclear şi balistic.

b. Alias: nu este cazul

c. Localizare: Pyongyang, RPDC

2. COMPANIA DE TRANSPORT CHONGCHONGANG

a. Descriere: Compania de Transport Chongchongang, prin intermediul navei sale Chong Chon Gang, a încercat să importe în mod direct încărcătură ilegală de arme convenţionale şi alte tipuri de arme în RPDC în luna iulie 2013.

b. Alias: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

c. Localizare: adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Districtul Central, Pyongyang, RPDC; adresă alternativă: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC; număr OIM: 5342883

3. BANCA DE CREDIT DAEDONG (DCB)

a. Descriere: Banca de Credit Daedong a furnizat servicii financiare Societăţii Comerciale a Dezvoltării Miniere (KOMID) şi Băncii Comerciale Tanchon. Începând cel puţin cu anul 2007, DCB a facilitat sute de tranzacţii financiare în valoare de milioane de dolari în numele KOMID şi al Băncii Comerciale Tanchon. În anumite cazuri, DCB a facilitat cu bună ştiinţă tranzacţii, utilizând practici financiare frauduloase.

b. Alias: DCB; alias: Banca de Credit Taedong

c. Localizare: adresa: apartamentul 401, Hotel Potonggang, Ansan-Dong, Districtul Pyongchon, Pyongyang, RPDC; adresă alternativă: Ansan-dong, Hotel Botonggang, Pongchon, Pyongyang, RPDC; SWIFT: DCBK KKPY

4. COMPANIA COMERCIALĂ HESONG

a. Descriere: Societatea Comercială a Dezvoltării Miniere din Coreea (KOMID) este societatea-mamă a Companiei Comerciale Hesong.

b. Localizare: Pyongyang, RPDC

5. SOCIETATEA BANCARĂ KWANGSON DIN COREEA (KKBC)

a. Descriere: KKBC furnizează servicii financiare în beneficiul Băncii Comerciale Tanchon şi al Societăţii Comerciale Hyoksin din Coreea, care este subordonată Societăţii Generale Ryonbong din Coreea. Banca Comercială Tanchon a folosit KKBC pentru a facilita transferuri de fonduri a căror valoare s-ar putea ridica la milioane de dolari, inclusiv transferuri în care au fost implicate fonduri legate de Societatea de Dezvoltare a Mineritului din Coreea.

b. Alias: KKBC

c. Adresa: Jungson-dong, strada Sungri, Districtul Central, Pyongyang, RPDC

6. SOCIETATEA COMERCIALĂ KWANGSONG DIN COREEA

a. Descriere: Societatea Generală Ryongbong din Coreea este compania-mamă a Societăţii Comerciale Kwangsong din Coreea.

b. Adresa: Rakwon-dong, districtul Pothonggang,

Pyongyang, RPDC

7. MINISTERUL INDUSTRIEI ENERGIEI ATOMICE

a. Descriere: Ministerul Industriei Energiei Atomice a fost creat în anul 2013 în scopul modernizării industriei energiei atomice a RPDC, pentru a spori producţia de materiale nucleare, a îmbunătăţi calitatea acestora şi a dezvolta o industrie nucleară independentă a RPDC. Astfel, MIEA este cunoscut ca fiind un jucător-cheie în dezvoltarea de arme nucleare de RPDC şi se ocupă de operaţiunile zilnice legate de programul naţional de dezvoltare a armelor nucleare; acestuia îi sunt subordonate alte organizaţii din domeniul nuclear. În subordinea acestui minister se află un număr de organizaţii din domeniul nuclear şi centre de cercetare, precum şi două comitete: un comitet de aplicare a izotopilor şi un comitet al energiei nucleare. MIEA conduce, de asemenea, un centru de cercetare în domeniul nuclear în Yongbyun, locul unde se află centrele cunoscute de plutoniu ale RPDC. De asemenea, în raportul său pe anul 2015, Grupul de experţi a declarat că Ri Je-son, fost director al GBAE, care a fost desemnat de Comitet în conformitate cu Rezoluţia 1718 (2006) din 2009 pentru implicare în sau susţinere a programelor de dezvoltare a armelor nucleare, a fost numit şef al MIEA la data de 9 aprilie 2014.

b. Alias: MIEA

c. Adresa: Haeun-2-dong, districtul Pyongchon, Pyongyang, RPDC

8. DEPARTAMENTUL DE INDUSTRIE A MUNIŢIILOR

a. Descriere: Departamentul de Industrie a Muniţiilor este implicat în aspecte-cheie ale programului RPDC de dezvoltare a rachetelor. DIM este responsabil pentru supravegherea dezvoltării rachetelor balistice ale RPDC, inclusiv Taepo Dong - 2. DIM controlează producerea de arme de RPDC şi programele de cercetare şi de dezvoltare, inclusiv programul de dezvoltare a rachetelor balistice al RPDC, Al Doilea Comitet Economic şi A Doua Academie de Ştiinţe Naturale - desemnate, de asemenea, în august 2010 - sunt subordonate DIM în ultimii ani, DIM a lucrat la dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale mobile KN08.

b. Alias: Departamentul de Industrie a Proviziilor Militare

c. Localizare: Pyongyang, RPDC

9. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE AE ROS PĂŢI ALĂ

a. Descriere: ANDA este implicată în dezvoltarea de RPDC a ştiinţei şi tehnologiei spaţiale, inclusiv în lansările de sateliţi şi de rachete cu încărcătură nucleară.

b. Alias: ANDA

c. Localizare: RPDC

10. BIROUL 39

a. Descriere: entitate guvernamentală a RPDC

b. Alias: Biroul #39; Alias: Biroul nr. 39; Alias: Biroul 39; Alias: Biroul Comitetului Central 39; Alias: Etajul Trei; Alias: Divizia 39

c. Localizare: RPDC

11 . BIROUL GENERAL DE CERCETARE

a. Descriere: Biroul General de Cercetare este organizaţia de informaţii principală a RPDC, creată la începutul anului 2009 prin fuziunea organizaţiilor de informaţii existente din Partidul Muncitorilor din Coreea, Departamentul de Operaţiuni şi Biroul 35 şi a Biroului de Cercetare al Armatei Poporului din Coreea. Biroul General de Cercetare derulează activităţi de comerţ cu arme convenţionale şi controlează compania Green Pine Associated Corporation care produce arme convenţionale în RPDC.

b. Alias: Chongchal Chongguk; KPA Unitatea 586; RGB

c. Localizare: adresa: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, RPDC; adresă alternativă: Nungrado, Pyongyang, RPDC

12. AL DOILEA COMITET ECONOMIC

a. Descriere: Al Doilea Comitet Economic este implicat în aspecte-cheie ale programului de dezvoltare a rachetelor derulat de RPDC. Al Doilea Comitet Economic este responsabil pentru supravegherea producţiei de rachete balistice în RPDC şi conduce activităţile KOMID.

b. Alias: nu este cazul

c. Localizare: Kangdong, RPDC

Actualizare listă pentru alias: SOCIETATEA COMERCIALĂ NAMCHONGANG (KPe.004) - nou nume cunoscut: Societatea Comercială Namhung

 

ANEXA III

 

Nave OMM

 

Nume navă

Număr OIM

1. CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)

8606173

2. CHONG BONG (GREENLIGHT) (BLUE NOUVELLE)

8909575

3. CHONG RIM2

8916293

4. DAWNLIGHT

9110236

5. EVERBRIGHT 88 (J STAR)

8914934

6. GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)

8405402

7. HOE RYONG

9041552

8. HU CHANG (0 UN CHONG NYON)

8330815

9. HUI CHON (HWANG GUM SAN 2)

8405270

10. JH 86

8602531

11. JI HYE SAN (HYOKSIN2)

8018900

12. JIN Tal

9163154

13. JINTENG

9163166

14. KANG GYE (PI RYU GANG)

8829593

15. Ml RIM

8713471

16. Ml RIM 2

9361407

17. O RANG (PO THONG GANG)

8829555

18. ORION STAR (RICHOCEAN)

9333589

19. RA NAM 2

8625545

20. RANAM 3

9314650

21.RYO MYONG

8987333

22. RYONG RIM (JON JIN 2)

8018912

23. SE PHO (RAK WON 2)

8819017

24. SONGJIN (JANG JASAN CHONG NYON HO)

8133530

25. SOUTH HILL 2

8412467

26. SOUTH HILL 5

9138680

27. TAN CHON (RYONG GANG 2)

7640378

28. THAE PYONG SAN (PETREL 1)

9009085

29. TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)

7937317

30. GRAND KARO

8511823

31. TONG HUNG 1

8661575

 

ANEXA IV

 

Bunuri de lux

 

a) Ceasuri de lux: ceasuri de mână, de buzunar, precum şi alte tipuri de ceasuri care au carcase din metale preţioase sau îmbrăcate în metale preţioase

b) Mijloace de transport, după cum urmează:

(1) vehicule maritime de recreere (precum ambarcaţiunile personale)

(2) snowmobile (estimate la o valoare mai mare de 2.000 $)

c) Produse din cristal cu plumb

d) Echipamente pentru sporturi de recreere

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.289 din 16 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 69, et. 1, ap. 3, sectorul 1, J40/3877/30.03.2011, CUI 28274251/31.03.2011, RBK-688/29.06.2011, reprezentată prin Omega Insofvency SPRL, în calitate de administrator judiciar, a constatat următoarele:

Societatea CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea CAROL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 69, et. 1, ap, 3, sectorul 1, J40/3877/30.03.2011, CUI 28274251/31.03.2011, RBK-688/29,06.2011, reprezentată prin Omega Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şt eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 620.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1.107 din 8 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Maşina de Pâine nr. 20C, bl. 4, et. 2, ap. 9, sc. A, sectorul 2, J40/15105/22.09.2004, CUI 16779862, reprezentată legal de domnul Giosan Radu Nicolae, în calitate de administrator şi conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea TRINITY GLOBAL INSURANCE BROKERS - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Maşina de Pâine nr. 20C, bl. 4, et. 2, ap. 9, sc. A, sectorul 2, J40/15105/22.09.2004, CU116779862, reprezentată legal de domnul Giosan Radu Nicolae în calitate de administrator şi conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să achite în termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii suma de 8.815 lei, reprezentând, conform evidenţelor Autorităţii de Supraveghere Financiară, taxa de funcţionare pentru trimestrul I din anul 2015.

Art. 3. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumai® prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 622.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA/1.066 din 5 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 122 bis, et. 5, camera 2, judeţul Constanţa, J13/3212/23.10.2006, CUI 19126345/24.10.2006, RBK 391/09.02.2007, reprezentată legal de domnul Catargiu Teodor Cezar, în calitate de director executiv,

a constatat următoarele:

Societatea SMART BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin, (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea SMART BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 122 bis, et. 5, camera 2, judeţul Constanţa, J13/3212/23.10.2006, CU119126345/24.10.2006, RBK-391/09.02.2007, reprezentată legal de domnul Catargiu Teodor Cezar în calitate de director executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3, - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 623.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.290 din 16 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Vaslui, str. Călugăreni nr. 106, judeţul Vaslui, J37/612/12.08.2008, CUI 24321652/13.08.2008, RBK-548/02.02.2009, reprezentată prin S.C.P Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL, în calitate de administrator judiciar,

a constatat următoarele:

Societatea AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin (2) lit. a) şi ale art. 39 alin (3) lit. e)din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea AMG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Vaslui, Str. Călugăreni nr. 106, judeţul Vaslui, J37/612/12.08.2008, CUI 24321652/13.08.2008, RBK-548/02.02.2009, reprezentată prin S.C.P Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de administrator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 624.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare nr. SA-DRA/1.035 din 3 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ghighera, Str. Principală nr. 200, judeţul Dolj, J16/1018/22.05.2008, CUI 23924124/22.05.2008, RBK - 623/06.05.2010, reprezentată legal de doamna Calin Madalina, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

Societatea ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea ASIDAV AGRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Ghighera, Str. Principală nr. 200, judeţul Dolj, J16/1018/22.05.2008, CUI 23924124/22.05.2008, RBK-623/06.05.2010, reprezentată legal de doamna Calin Madalina, în calitate de administrator, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 625.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 24 februarie 2016, a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare nr. SA-DRA/1.279 din 16 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, bd. Al. I. Cuza nr. 10, et. 2, ap. 12, camerele 1-3, sectorul 1, J40/8665/26.07.2012, CUI 30478083, reprezentată prin Georgescu, Dănăilă şi Asociaţii SPRL, în calitate de lichidator judiciar,

a constatat următoarele:

Societatea CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - SRL nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, până la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi ale art. 20 alin, (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e)din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea CBGLOB BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, bd. Al. I. Cuza, nr. 10, et. 2, ap, 12, camerele 1-3, sectorul 1, J40/8665/26.07.2012, CUI 30478083, reprezentată prin Georgescu, Dănăilă şi Asociaţii SPRL, în calitate de lichidator judiciar, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să achite, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei decizii, suma de 2.236 lei, reprezentând, conform evidenţelor Autorităţii de Supraveghere Financiară, taxa de funcţionare pentru trimestrul III din anul 2015 şi penalităţile aferente .

Art. 3. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumai® prin contractele în vigoare.

(3) Societatea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 martie 2016.

Nr. 626.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.