MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 255/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 255         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

49. - Hotărâre privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa COM (2015) 598 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

191. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila

 

192. - Hotărâre privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

 

193. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj

 

194. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş

 

195. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş

 

199. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridica din municipiul Cluj-Napoca cărora ii s-au acordat subvenţii de la bugetul local îh anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa COM (2015) 598 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/221 din 18 martie 2016,

Senatul adopta prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constată:

I. Se notează:

Comisia Europeană a identificat trei priorităţi-cheie:

- exploatarea unor pieţe aflate În creştere, prin îmbunătăţirea serviciilor, a accesului la piaţă şi a oportunităţilor de investiţii în ţări terţe, garantând totodată condiţii de concurenţă echitabile:

- suprimarea obstacolelor în calea dezvoltării, aflate în spaţiul aerian şi la sol, prin reducerea constrângerilor legate de capacitate şi prin îmbunătăţirea eficienţei şi a conectivităţii;

- menţinerea unor standarde înalte ale Uniunii Europene în materie de securitate şi siguranţă.

II. Se consideră necesare şi importante:

a) consolidarea agendei sociale şi crearea de locuri de muncă, de înaltă calitate, în domeniul aviaţiei;

b) protejarea drepturilor pasagerilor;

c) adaptarea la o nouă eră a inovării şi a tehnologiilor digitale;

d) o uniune energetică rezilientă şi o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor.

III. Se consideră cruciale:

a) Sectorului aviaţiei trebuie să i se permită să exploateze noile pieţe aflate în creştere, generatoare de oportunităţi economice considerabile.

b) Prin negocierea unor acorduri globale cu accent pe pieţele aflate în creştere se pot exploata oportunităţile de investiţii pe aceste pieţe, crescând conectivitatea internaţională a Europei

şi garantând condiţii de piaţă echitabile şi transparente pentru companiile aeriene ale Uniunii Europene,

c) Ar trebui să se extindă o serie de acorduri bilaterale privind siguranţa aviaţiei, ceea ce ar permite reducerea semnificativă a costurilor de tranzacţie pentru exportul de aeronave, asigurând, în acelaşi timp, niveluri ridicate de siguranţă în ţările partenere şi contribuind la armonizarea la nivel mondial a standardelor produsului.

d) Menţinerea standardelor de siguranţă actuale, în paralel cu creşterea traficului aerian, prevăzută pentru 2035 ca fiind cu 50% mai mult faţă de 2012, se poate realiza prin introducerea unei abordări a reglementării şi a supravegherii în materie de siguranţă, care să se bazeze pe riscuri şi pe performanţe.

e) Consolidarea agendei sociale şi crearea de locuri de muncă, de înaltă calitate, în domeniul aviaţiei depind de capacitatea sectorului de a genera o creştere semnificativă, prin intermediul reformelor structurale. Astfel, va fi urmărită dezvoltarea unor noi abilităţi şi competenţe, indisponibile la acest moment pe scară largă, precum cele în domeniul dronelor sau cele ale analiştilor de date de zbor.

IV. Se recomandă atenţie:

a) Spaţiul aerian european este gestionat ineficient, costurile estimate ale fragmentării reprezentând cel puţin 5 miliarde euro anual şi ducând la creşterea preţurilor, întârzieri pentru pasageri, creşterea consumului de combustibil şi a emisiilor de CO2.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 29 martie 2016.

Nr. 49.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Ciocile şi Măxineni, judeţul Brăila, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 191.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

 

STEMA

comunei Ciocile, judeţul Brăila

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ciocile, judeţul Brăila

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Ciocile se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat,

în şef, în câmp verde, se află patru ştiuleţi de porumb de aur.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află o fântână de argint cu cumpănă.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ştiuleţii de porumb reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei, respectiv: satul de reşedinţă Ciocile, Chichineţu, Chioibăşeşti şi Odăieni.

Fântâna cu cumpănă simbolizează că, pe teritoriul localităţii, în câmp, există multe fântâni făcute de cetăţeni, pentru pomenirea celor dragi, decedaţi.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Măxineni, judeţul Brăila

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Măxineni, judeţul Brăila

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Măxineni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat cu un bărbat, redat din faţă şi pe jumătate, cu chelie în partea centrală a capului şi cu o şuviţă de păr pe mijlocul acesteia, cu riduri concave pe frunte, purtând barbă şi mustaţă, îmbrăcat cu o rasă de călugăr, iar peste aceasta cu o pelerină, ţinând în faţă cu ambele mâini un document trapezoidal, cu baza mare în sus, cu extremităţile rulate spre interior, poziţionat în bandă, totul de argint; scutul este şapat roşu, având la dextra o bornă de hotar de aur, iar la senestra un caduceu de acelaşi metal.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Bărbatul reprezintă imaginea călugărului Maxim şi dă denumirea localităţii.

Borna de hotar şi caduceul indică că localitatea este atestată ca punct de frontieră şi ca nod comercial.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele oraşelor Seini şi Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 192.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

oraşului Seini, judeţul Maramureş

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Seini, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Seini, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află broşat un ansamblu de aur format din doi ciorchini de strugure şi două frunze, aşezaţi în spirală.

În vârful scutului se află un zid de argint, format din patru rânduri dreptunghiulare întreţesute (cu tot cu aliniat) şi trei creneluri.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ansamblul de struguri face parte din sigiliul localităţii, datat din secolul al XVIII-lea, dar şi la una din cele mai importante îndeletniciri ale locuitorilor, viticultura.

Zidul de argint crenelat reprezintă cetatea Zeynir, una din cele mai importante cetăţi din Nord-Vestul Transilvaniei din perioada Evului Mediu, fiind un important târg din zonă.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Tăuţii-Măgherăuş, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o daltă şi un ciocan de argint, dispuse în săritoare.

În partea stângă, în câmp roşu, se află un ciorchine de strugure cu frunze, de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Dalta şi ciocanul reprezintă activitatea specifică zonei, mineritul, acestea fiind elemente existente în vechea stemă a localităţii, din anul 1807.

Ciorchinele de strugure simbolizează bogăţia viticolă a zonei.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Aiton, Buza, Ceanu Mare, Mărgău şi Petreştii de Jos, judeţul Cluj, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.5.

(2)  Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.5.

(3) Anexele nr. 1.1-1.5 şi 2.1-2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 193.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Aiton, judeţul Cluj

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Aiton, judeţul Cluj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Aiton, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o bornă kilometrică de argint, denumită „Miliarul de la Aiton”.

În partea stângă, în câmp albastru, se află două spice de grâu de aur, împreunate la bază.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Miliarul de la Aiton reprezintă vechiul drum Potaissa - Napoca.

Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Buza, judeţul Cluj


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Buza, judeţul Cluj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Buza, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.

În prima partiţie, în câmp verde, se află un mănunchi de spice de grâu din aur.

În dreapta, în câmp albastru, se află un cap de bour de argint.

În stânga, în câmp auriu, se află o sondă neagră.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Capul de bour şi mănunchiul de spice reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, creşterea animalelor şi agricultura.

Sonda simbolizează bogăţiile solului şi subsolului din zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Ceanu Mare, judeţul Cluj

 


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ceanu Mare, judeţul Cluj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Ceanu Mare, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea dreaptă, în câmp argintiu, se află o amforetă neagră.

În partea stângă, în câmp roşu, se află un cap de bovină de aur, îndreptat spre stânga.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află 12 spice de grâu de aur, legate în mănunchi.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Amforetă face aluzie la descoperirile arheologice din zonă.

Capul de bovină face referire la una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, zootehnia.

Cele 12 spice de grâu reprezintă o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indica numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.4*)

STEMA

comunei Mărgău, judeţul Cluj


*) Anexa nr. 1.4 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.4*)

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Mărgău, judeţul Cluj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Mărgău, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie ondulată.

În partea superioară, în câmp argintiu, se află trei brazi verzi.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un Chevron de argint însoţit la dreapta de un diamant de tăiat geamuri, de argint, iar la stânga de un topor din acelaşi metal.

În vârful scutului se află un cerb de argint din profil orientat spre stânga.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Brazii şi cerbul reprezintă bogăţia pădurilor de conifere şi cinegetică a zonei.

Chevronul simbolizează cele trei peşteri din localitate, declarate monumente naturale speologice.

Diamantul face referire la locuitorii zonei, cunoscuţi în toată ţara ca vânzători ambulanţi de geamuri.

Toporul reprezintă principala sursă de venit a locuitorilor, prelucrarea lemnului.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.5*)

 

STEMA

comunei Petreştii de Jos, judeţul Cluj

 


*) Anexa nr. 1.5 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.5

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Petreştii de Jos, judeţul Cluj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Petreştii de Jos, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În dextra, în câmpul roşu, tăiat de un brâu undat de argint, se află deasupra o cruce treflată de aur, iar dedesubt un vultur de argint.

În senestra, în câmp albastru, se află un munte de argint şi o floare de colţ din acelaşi metal, cu stamine de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Crucea treflată simbolizează credinţa locuitorilor.

Brâul undat reprezintă hidrografia localităţii, râul Hăşdate.

Floarea de colţ şi vulturul simbolizează flora şi fauna din zonă.

Muntele face referire la Cheile Turzii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Daneş, judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Daneş, judeţul Mureş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 194.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Daneş, judeţul Mureş

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Daneş, judeţul Mureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Daneş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp roşu, se află un căprior de aur, flancat de doi ciorchini de strugure de aur cu frunză.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un turn crenelat de argint cu poartă neagră dublu arcuită şi cu acoperiş ascuţit roşu, flancat de două flăcări roşii bordate cu aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ciorchinii de strugure reprezintă bogăţia viticolă a zonei.

Căpriorul reprezintă bogăţia cinegetică a zonei, fauna şi proiectele agroturistice.

Turnul simbolizează monumentele de arhitectură locală - castrul roman, construcţiile dacice, castelele medievale.

Flăcările reprezintă bogăţia subsolului în rezerve de gaz metan.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, O arta de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Răiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarta de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.

(2) Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.

(3) Anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 195.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Băiţa de Sub Codru, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În prima partiţie, în câmp roşu, se află un vas ceramic de aur, cu meandre şi două toarte.

În a două partiţie, în câmp argintiu, se află un stejar.

În vârful scutului, în câmp albastru, se află un plug de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Vasul ceramic reprezintă o îndeletnicire a locuitorilor, olăritul.

Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.

Plugul reprezintă ocupaţia locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Gârdani, judeţul Maramureş

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2*)

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Gârdani, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Gârdani, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o ramură de ginkgo-biloba de argint.

În partea stângă, în câmp roşu, se află un turn de cetate de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ramura de ginkgo-biloba face referire la arborele cu acelaşi nume, aflat pe teritoriul localităţii, declarat monument al naturii.

Brâul undat reprezintă râul Someş, care traversează localitatea.

Tumul de cetate simbolizează castelul Blomberg.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.3 *)

 

STEMA

comunei Oarţa de Jos, judeţul Maramureş

 


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Oarţa de Jos, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Oarţa de Jos, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea inferioară.

În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică de argint cu pridvor mărginit de o balustradă, cu uşa ajurată negru; pridvorul are acoperişul sprijinit pe patru stâlpi; biserica are o turlă cu acoperiş triunghiular, în vârful căruia este aşezată o cruce latină.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp argintiu, se afla două ghinde cu două frunze verzi.

În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află 0 brăţară de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Biserica reprezintă biserica din lemn Ortiţa cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, construită în anul 1828, declarată monument istoric.

Ghindele simbolizează bogăţia silvică în foioase a zonei.

Brăţara reprezintă descoperirile arheologice datând din epoca bronzului.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA Nr. 1.4 *)

 

STEMA

 

comunei Vadu Izei, judeţul Maramureş


*) Anexa nr. 1.4 este reprodusa în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.4 *)

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vadu Izei, judeţul Maramureş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Vadu Izei, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în câmp roşu, se află un cap de lup de argint.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un colac de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Capul de lup aminteşte de vechea denumire a localităţii.

Brâul undat reprezintă râul Iza, care dă denumirea actuală a localităţii.

Funia de colac reprezintă funia vieţii, iar crucea din interior simbolizează cele patru puncte cardinale.

Toate aceste elemente la un loc reprezintă pasca dusă la sfinţit la biserică, ţepoiul sau stolnicul care se punea în faţa mirilor la nuntă şi erau folosite pe lingurar, pecetar şi lada de zestre.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin, 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Ţicleni, judeţul Gorj, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

 

Bucureşti, 23 martie 2016.

Nr. 199.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului Ţicleni, judeţul Gorj

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Ţicleni, judeţul Gorj

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Ţicleni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.

Partea inferioară, în câmp albastru, este încărcată cu o fascie de argint, redată sub forma unui zid, crenelată în partea de sus, compusă din 8 rânduri de cărămizi şi 8 creneluri, având în partea de jos o uşă boltită, ajurată negru, iar deasupra fasciei se află un căprior de aur, redat % spre dreapta, având coada ridicată.

Şeful este despicat, având la dextra, în câmp de argint, o sondă de petrol neagră, iar la senestra, în câmp roşu, un stejar smuls de argint, cu 6 fructe şi 9 frunze.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Sonda reprezintă activitatea specifică zonei, extracţia petrolului şi a gazelor naturale.

Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.

Zidul de cetate aminteşte de fortificaţia geto-dacică „La Cetate” şi de vestigiile istorice descoperite pe teritoriul localităţii.

Căpriorul face parte din fauna specifică a zonei.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

 

În temeiul art. 53 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - La Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 26 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 „Certificat de membru asociat”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la statut)

 

 

SIGLĂ

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

FILIALA .......................................................................

 

 

CERTIFICAT DE MEMBRU ASOCIAT

Nr. ..................................................

 

TIMBRU SEC

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România autorizează pe:

 

DI./D-na ............................................................................

CNP ............................................................................

 

 

Absolvent/ă al/a

Promoţia:

............................................................................

............................................................................

Serie şi număr document de studii

 

............................................................................

 

Specialitatea

 

............................................................................

 

să practice profesia de ............................................................................

conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul certificatului a depus jurământul profesional.

 

Preşedinte

 

 

Data primei înregistrări ...........................................................

Data eliberării ...........................................................................

 

Notă: Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de Membru Asociat este însoţit de avizul anual

 

 

SIGLĂ

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

FILIALA .......................................................................

 

 

 

Nr. ................. / .................................

 

TIMBRU SEC

AVIZ ANUAL

PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI

 

Se certifică faptul că D-na/Dl ............................................................................

cu CNP ............................................, este autorizat/ă să exercite profesia de ............................................................................

pe baza certificatului de membru asociat nr. .......... / data .............................

 

Prezentul aviz este valabil pentru perioada ............................. - .............................

Nr. poliţei de asigurare ............ / data ............................. Societatea ............................................................................

Nr. Credite .............................

Sancţiuni ................................

 

 

Preşedinte

................................................

 

 

 

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Cluj-Napoca cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Valoarea subvenţiei

(lei)

1.

UNIUNEA CREŞTINĂ DIN ROMÂNIA

90.000

2.

FUNDAŢIA DE CARITATE HERALD

97.500

3.

ASOCIAŢIA PENTRU AJUTORAREA şi PROTEJAREA HANDICAPAŢILOR MOTOR „NAPOCA PROTEUS”

27.300

4.

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA

60.100

5.

FUNDAŢIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI

180.000

6.

ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL GRECO-CATOLIC

398.100

7.

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREŞTINĂ CHRISTIANA

346.800

8.

ASOCIAŢIA DOWN CENTRUL EDUCAŢIONAL „RALUCA”

21.000

9.

FUNDAŢIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

90.000

10.

ASOCIAŢIA PROVIDENŢA GONVISELLES FURSORGE

21.000

11.

ASOCIAŢIA PREVENTIS

150.000

12.

ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR NEUROPSIHICI

48.300

13.

ORGANIZAŢIA CREŞTINĂ ECCE HOMO

78.000

14.

ASOCIAŢIA AUTISM TRANSILVANIA

126.000

15.

CONGREGAŢIA SURORILOR MAICII DOMNULUI

27.000

16.

FUNDAŢIA CREŞTINĂ DE AJUTORARE

22.500

17.

ASOCIAŢIA FAMILIA REGĂSITĂ

18.000

18.

ASOCIAŢIA MAGHIARĂ A HANDICAPAŢILOR MOTORI CLUJ

102.000

19.

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE

19.200

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.