MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 256/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 aprilie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            404/409. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 404 din 29 martie 2016

Nr. 409 din 1 aprilie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

În temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

Ministrul fondurilor europene

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dineu

Carmen Aura Răducu

 

ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială care se poate împrumuta

Beneficiar

Titlul proiectului

Valoare totala contract de finanţare

- lei *) -

Rest de finanţat/

Valoare maximă împrumut

0

1

2

3

4

5

1

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

Creare şi modernizare spaţii verzi în municipiul Bacău

14.937.961,52

2.169.321,95

2

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

Reabilitare infrastructură urbană strada Ştefan cel Mare, municipiul Bacău

13.721.625,51

1.821.485,59

3

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de pensionari

„Sf. Cuvioasa Parascheva”

10.919.226,60

4.367.690,64

 

4

Oraşul Buhuşi

Oraşul Buhuşi

Modernizarea spaţiilor publice urbane din cartierul de vest al oraşului Buhuşi

12.918.538,00

4.521.488,30

5

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

Reabilitare imobil str. Milcov, cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

1.775.125,75

551.912,49

6

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Iaşi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euno/lună

3.969.242,60

793.848,52

7

Municipiul Botoşani

Municipiul Botoşani

Reabilitarea termică a blocurilor din str. Aleea Arcului nr. 4, Săvenilor nr. 42 şi Calea Naţională nr. 56

2.194.846,42

389.666,91

8

Municipiul Botoşani

Municipiul Botoşani

Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a două blocuri din municipiul Botoşani

2.931.175,60

551.358,90

9

Judeţul Iaşi

Judeţul Iaşi

Ambulatoriul de specialitate obstetrică

şi ginecologie Cuza Vodă Iaşi

8.864.212,00

188.774,92

10

Judeţul Iaşi

Judeţul Iaşi

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi

6.194.605,72

753.753,00

11

Judeţul Iaşi

Judeţul Iaşi

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

9.754.837,91

2.376.533,07

12

Oraşul Comăneşti

Oraşul Comăneşti

Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc „Ioan Lascăr” din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău

20.645.062,00

5.161.265,50

13

Judeţul Vaslui

Judeţul Vaslui

Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti

3.749.158,91

187.457,95

14

Municipiul Oneşti

Municipiul Oneşti

Amenajare Cămin pentru persoane vârstnice, municipiul Oneşti, judeţul Bacău

3.634.546,31

384.222,00

15

Oraşul Flămânzi

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială „Dr. Elena Popovici”, Flămânzi

Amenajare pavilion bucătărie-spălătorie cu extindere salon u.a.m.s.n. Bălcescu-Flămânzi

1.751.901,38

52.211,79

16

Municipiul Roman

Municipiul Roman

Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional „Roman Vodă” - corp b, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale

5.133.131,08

1.283.282,77

17

Judeţul Vaslui

Judeţul Vaslui

Centru pentru educaţie incluzivă Negreşti

5.963.257,77

2.385.303,11

18

Municipiul Iaşi

Municipiul Iaşi

Construcţie extindere corp la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” şi lucrări pentru desfiinţare magazie anexa 2 a liceului

4.669.326,16

4.202.393,54

19

Comuna Vultureşti

Comuna Vultureşti

Reabilitare clădiri Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” (corp - a, b şi c) localitatea Pleşeşti, comuna Vultureşti, judeţul Suceava - construire grupuri sanitare, puţ forat alimentare apă, bazin vidanjabil, instalaţii termice

1.744.414,78

300.753,00

20

Oraşul Flămânzi

Oraşul Flămânzi

Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcţională a spaţiului didactic aparţinând Grupului Şcolar „Nicolae Bălcescu” din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşterii calităţii actului educaţional

3.887.002,06

860.255,02

21

Municipiul Huşi

Municipiul Huşi

Asigurarea unui proces educaţional competitiv prin creare campus Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi

20.412.933,67

4.594.260,00

22

Municipiul Bârlad

Municipiul Bârlad

Consolidare, reparaţii capitale şi modernizare Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad

11.003.805,99

1.460.000,00

23

Comuna Sagna

Comuna Sagna

Amenajare grupuri sociale şi instalaţii termice la Şcoala Sagna

724.314,51

217.294,35

24

Comuna Româneşti

Comuna Româneşti

Reabilitare şi extindere Şcoala satul Avântu, comuna Româneşti, judeţul Iaşi

1.192.733,41

150.000,00

25

Comuna Drăguşeni

Comuna Drăguşeni

Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV satul Frenciugi, comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi

1.204.221,90

72.931,35

26

Comuna Băceşti

Comuna Băceşti

Reparaţie capitală Şcoala Gimnazială nr. 1, corp b, localitatea Băceşti

2.245036,43

243.726,69

27

Municipiul Botoşani

Municipiul Botoşani

Consolidarea şi restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani

21.698.349,81

24.799 741,00

28

Judeţul Bacău

Judeţul Bacău

Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - Observatorul astronomic „Victor An eşti n” Bacău

11.831.424,62

2.366.284,92

29

Comuna Aroneanu

Comuna Aroneanu

Restaurare, consolidare, reabilitare Biserica Sfântul Nicolae - Aroneanu

10.592.110,24

529.605,51

30

Judeţul Botoşani

Judeţul Botoşani

Reabilitarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coşula, judeţul Botoşani

19.004.526,83

1.966.000,00

31

Oraşul Flămânzi

Oraşul Flămânzi

Valorificarea potenţialului turistic şi conservarea moştenirii culturale a oraşului Flămânzi prin restaurarea şi interconectarea monumentelor istorice de patrimoniu cultural local într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric

5.874.752,72

63.233,50

32

Municipiul Fălticeni

Municipiul Fălticeni

înfiinţare infrastructură de agrement Nada Florilor

13.498.284,11

4.724.399,44

33

Oraşul Comăneşti

Oraşul Comăneşti

Centrul de agrement Trotuş

20.411.564,48

5.102.891,12

34

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Centrul productiv meşteşugăresc pentru susţinerea activităţilor turistice şi de agrement Ovidiu

6.815.915,25

3.851.459,45

35

Oraşul Ovidiu

Oraşul Ovidiu

Parc de recreere în oraşul Ovidiu

8.180.802,70

1.798.913,63

36

Municipiul Constanţa

Municipiul Constanţa

Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic

15.576.652,47

10.466.100,00

37

Municipiul Constanţa

Municipiul Constanţa

Construire parcare multietajată P+7E+T în staţiunea Mamaia, zona Cazinou - Albatros

14.290.094,79

138.804.00

38

Municipiul Constanţa

Municipiul Constanţa

Parcul Seniorilor

4.849.595,98

628.726,39

39

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Creşterea atractivităţii turistice a complexului muzeal de ştiinţe ale naturii Constanţa

12.791.943,56

2.112.326,57

40

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Centrul multifuncţional educativ pentru tineret

11.836.478,69

3.673.201,84

41

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecţiuni Alzheimer

6.504.711,88

2.569.990,84

42

Comuna Cumpăna

Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară „Zona Metropolitană

Constanţa”

Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din zona metropolitană Constanţa, localitatea Cumpăna, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret

3.709.663,91

2.947.348,68

43

Municipiul Focşani

Municipiul Focşani

Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud-est

12.620.936,01

1.210.320,00

44

Municipiul Medgidia

Municipiul Medgidia

Reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod şi staţii de transport în municipiul Medgidia

11.700.709,11

2.714.850,00

45

Oraşul Tecuci

Oraşul Tecuci

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, parcări

18.210.106,21

1.951.046,93

46

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii fluenţei şi siguranţei circulaţiei şi prevenirii criminalităţii

19.214.544,14

1.913 000,00

47

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Centru comunitar de servicii sociale din Str. Ştiinţei nr. 26, municipiul Galaţi

12.658.730,00

4.328.000,00

48

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Modernizare centru multifuncţional de servicii sociomedicale pentru persoane vârstnice

4.107.513,63

205.375,68

49

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Extindere centru social multifuncţional Lacu Dulce

636.769,67

63.676,97

 

50

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Renovarea imobilului situat în municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 115, în vederea amenajării unor locuinţe sociale de calitate

2.630.853,23

526.170,65

51

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Realizare infrastructură rutieră în municipiul Brăila

16.195.440,27

2.491.531,81

52

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Realizarea Centrului Comunitar „Bunici şi Nepoţi” din municipiul Brăila

3.585.421,78

451.555,39

53

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Restaurarea şi consolidarea clădirii Teatrului „Maria Filotti”

20.487.030,10

5.508.237,68

54

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Centrul de excelenţă în turism şi servicii Tomis

4.775.170,88

238.758,54

55

Oraşul Techirghiol

Oraşul Techirghiol

Modernizare străzi în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa

4.958.535,82

825.567,00

56

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe Y5, Y6, Y7, aferente Asociaţiei de proprietari nr. 518 din municipiul Galaţi

3.176.491,91

931.000,00

57

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe G10 aferent Asociaţiei 380 şi X4 aferent Asociaţiei 574 din municipiul Galaţi

2.620.643,47

1.450.000,00

58

Judeţul Constanţa

Judeţul Constanţa

Reabilitare şi modernizare ambulatoriu la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală - localitatea Eforie Sud, judeţul Constanţa

9.227.836,64

6.221.122,57

59

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Centrul Multifuncţional Help - modernizare cantină de ajutor social

2.868.104,71

229.448,38

60

Municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

Centrul de Zi pentru Copii cu Autism în municipiul Galaţi

3.194.914,56

784.000,00

61

Comuna Costeşti

Comuna Costeşti

Cămin pentru Persoane Vârstnice „Sfinţii Constantin şi Elena”, satul Costeşti, judeţul Buzău

3.944.276,00

250.000,00

62

Municipiul Brăila

Municipiul Brăila

Extinderea pe verticală Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă”

4.397.966,30

343.926,00

63

Municipiul Focşani

Municipiul Focşani

Reabilitare, modernizare, dotare Şcoala nr. 3

5.185.298,08

456.600,26

64

Municipiul Buzău

Municipiul Buzău

Reabilitare corp 6 - Colegiul Naţional „B,P. Haşdeu”, municipiul Buzău

4.474.958,58

255.000,00

65

Municipiul Tulcea

Municipiul Tulcea

Reabilitări şi dotări investiţionale Şcoala de Arte şi Meserii Colegiul Agricol „N. Cornăţeanu” - municipiul Tulcea

19.429.248,53

4.200.000,00

66

Comuna Topolog

Comuna Topolog

Campus şcolar - Grup Şcolar Agricol Topolog, comuna Topolog

13.274.997,67

2.000.000,00

67

Judeţul Vrancea

Judeţul Vrancea

înfiinţare şi dotare baze de salvamont S+P+E în comuna Nistoreşti şi în comuna Păuleşti şi reabilitare baza salvamont Vila Rucăr din Soveja, judeţul Vrancea

6.458.318,56

3.636.546,51

68

Comuna Soveja

Comuna Soveja

Modernizare staţiune turistică comuna Soveja, judeţul Vrancea

8.876.845,65

1.306.792,50

69

Municipiul Târgovişte

Municipiul Târgovişte

Dotare cu echipamente pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

3.392.503,63

3.300.000,00

70

Municipiul Piteşti

Municipiul Piteşti

Realizare centru multifuncţional

17.304.217,88

1.020.000,00

71

Oraşul Băicoi

Oraşul Băicoi

Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea şi echiparea specifică a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Lilieşti - Băicoi

8.898.061,80

3.400.000,00

72

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi â reţelelor edilitare specifice - Centru de excelenţă în afaceri pentru tinerii întreprinzători

12.057.946,20

4.938.300,00

73

Municipiul Călăraşi

Municipiul Călăraşi

Reabilitarea termică a blocului K17 din municipiul Călăraşi

1.100.227,20

24.743,10

74

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti - bloc 9B1-B2, str. Băneşti nr. 3, bloc 9C, str. Băneşti nr. 1, bloc9D1-D2, Bd. Republicii nr. 181, bloc 9E, Str. Sinăii nr. 2

3.595.562,09

1.255.000,00

75

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti - bloc 14A, Bd. Republicii nr. 114, bloc 14B1-14B2, Bd. Republicii nr. 114, bloc 14C, Bd. Republicii nr. 112

2.750.876,39

410.000,00

76

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti - bloc 13B1,13B2, Bd. Republicii nr. 108

1.539.053,96

198.000,00

77

Municipiul Câmpina

Municipiul Câmpina

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Câmpina

11.397.056,52

665.000,00

78

Judeţul Giurgiu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Amenajare centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unei clădiri situate în satul Onceşti, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu

3.499.870,43

1.052 000,00

79

Municipiul Alexandria

Municipiul Alexandria

Reabilitare adăpost pentru familii, persoane adulte şi copii aflaţi în dificultate

3.989.459,58

785.949,84

80

Comuna Saelele

Parteneriatul comuna Saelele, judeţul Teleorman şi DGASPC Teleorman

Centru social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, satul Pleaşov, judeţul Teleorman

2.587.572,88

369.769,89

81

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară

3.900.728,10

2.138.904,50

82

Judeţul Prahova

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tată răi

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din CITOPAH Tătărăi, judeţul Prahova

3.989.150,72

500.000,00

83

Oraşul Răcari

Oraşul Răcari

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională Şcoala Ghergani, oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa

9 177.112,32

340.800,00

84

Comuna Bascov

Comuna Bascov

Reabilitare Şcoala Generală din Bascov Centru, judeţul Argeş

4.605.495,39

2.300.000,00

85

Municipiul Curtea de Argeş

Municipiul Curtea de Argeş

Consolidarea şi reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 3 „Sfântul Apostol Andrei” - corp B şi a Şcolii I-IV Noapteş, aparţinătoare Şcolii cu clasele I-VIII nr. 3 „Sfântul Apostol Andrei”, din municipiul Curtea de Argeş

4.309.574,88

1.550.000,00

86

Comuna Dichiseni

Comuna Dichiseni

Consolidarea, reabilitarea şi extinderea Şcolii cu clasele I-VIII (clădirea B/ Coşlogeni) din localitatea Dichiseni, judeţul Călăraşi

4.825.024,17

2.471.583,09

87

Comuna Cuza Vodă

Comuna Cuza Vodă

Consolidarea, reabilitarea şi extinderea Şcolii cu clasele I-VIII în  comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi

5.878.029,65

881.704,45

88

Comuna Miceşti

Comuna Miceşti

Extindere şi dotare Şcoala cu clasele 1-VIII Miceşti, satul Miceşti, comuna Miceşti, judeţul Argeş

1.649.526,04

169.800,00

89

Comuna Ştefan cel Mare

Comuna Ştefan cel Mare

Extindere şi modernizare Şcoala cu clasele 1-VIII din comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi

4.414.399,44

1.532.372,15

90

Municipiul Piteşti

Municipiul Piteşti

Extinderea şi reabilitarea termică a Şcolii nr. 19 din Piteşti

19.777.048,32

1.196.000,00

91

Oraşul Pucioasa

Oraşul Pucioasa

Modernizare şi extindere Şcoala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

2.479.057,87

135.000,00

92

Comuna Măneciu

Comuna Măneciu

Reabilitare, consolidare şi extindere Grup Şcolar Măneciu, Prahova

8.589.784,69

85.382,11

93

Oraşul Găeşti

Oraşul Găeşti

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale - Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti

6.492.760,94

2.760.000,00

94

Municipiul Târgovişte

Municipiul Târgovişte

Consolidare, reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Voievodul Mircea” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

5.004.490,85

375 000,00

95

Comuna Tărtăşeşti

Comuna Tărtăşeşti

Reabilitare, modernizare şi extindere cu sală de gimnastică Şcoala Generală Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa

4.434.416,42

194 000,00

96

Comuna Hotarele

Comuna Hotarele

Construcţie campus şcolar şi lucrări de extindere a Liceului „Udrişte Năsturel”

13.462.837,67

2.000 000,00

97

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

înlocuire tâmplărie la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”

4.058.711,59

1.250 000,00

98

Municipiul Alexandria

Municipiul Alexandria

Ferma Grup Şcolar Agricol

16.345.648,50

5.893.212,20

99

Municipiul Călăraşi

Municipiul Călăraşi

Lucrări de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii educaţionale preuniversitare - Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Călăraşi

7.828.782,38

2 585,77

 

100

Comuna Cerneşti

Comuna Corneşti

Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII comuna Corneşti, satul Corneşti, judeţul Dâmboviţa

671 641,83

188 234,12

101

Oraşul Fierbinţi-Târg

Oraşul Fierbinţi-Târg

înfiinţare şi modernizare Şcoala de Arte şi Meserii - Fierbinţi

15.957.277,21

12.467.507,76

102

Municipiul Ploieşti

Municipiul Ploieşti

Modernizarea terenurilor de sport ale unităţilor de învăţământ din municipiul Ploieşti

3.979.685,28

390.000,00

103

Judeţul Argeş

Judeţul Argeş

Amenajarea Complexului Muzeal Goleşti - reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare

10.929.649,88

1.639.447,48

104

Municipiul Hunedoara

Municipiul Hunedoara

Reabilitare DJ 687: Sântuhalm - Hunedoara, sector: km 7+830- km 10+090

10.639.593,30

106.395,93

105

Oraşul Dăbuleni

Oraşul Dăbuleni

Modernizarea căilor pietonale, amenajarea unor parcări şi amenajarea unei zone verzi în oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj

8.908.470,89

2.400.000,00

106

Municipiul Drăgăşani

Municipiul Drăgăşani

Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public şi spaţiilor verzi în Drăgăşani

7.876.392,55

1.293.633,76

107

Oraşul Filiaşi

Oraşul Filiaşi

Modernizarea străzilor, trotuarelor şi înfiinţarea de parcări auto în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj

14.397.351,44

1.500.000,00

108

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Business Center Sud Craiova

3.455.494,67

763 000,00

109

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin cultural 1 Pieleşti

2.005.590,42

517 000,00

110

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Reabilitare teatru de vară din Parcul Romanescu

3.472.625,59

310.000,00

111

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare pod peste râul Olt

21.744.739,06

2.609.368,69

112

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Eficienţa energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova - EFFECT 30,1

1,982.138,72

845,000,00

113

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Râmnicu Vâlcea

13.446.781,74

134.467,82

114

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Râmnicu Vâlcea

4.140.507,04

124.215,21

115

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova - EFFECT 20.1

9.887.920,35

2.055.851,00

116

Oraşul Rovinari

Oraşul Rovinari

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Orăşenesc Rovinari

4.779.897,08

1.255.073,00

117

Judeţul Gorj

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

Reabilitarea, modernizarea, dotarea complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Cărbuneşti

3.018.842,84

67 060,00

118

Judeţul Dolj

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia

Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în regiunea Sud-Vest Oltenia

6.339.199,99

2.789.248,00

119

Oraşul Bumbeşti-Jiu

Oraşul Bumbeşti-Jiu

Reabilitare, construire şi extindere campus şcolar Colegiul „Mihai Viteazu”, oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

7.736.121,13

320.664,00

120

Oraşul Crâmpoia

Oraşul Crâmpoia

Creare şi dezvoltare campus şcolar Şcoala de Arte şi Meserii Crâmpoia

8.945.070,55

615.731,00

121

Comuna Izvoarele

Comuna Izvoarele

Campus şcolar Şcoala de Arte şi Meserii Izvoarele

15.865.840,32

6.107.633,42

122

Judeţul Vâlcea

Judeţul Vâlcea

Consolidare, modernizare, extindere şi dotarea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă, Băbeni, judeţul Vâlcea

6.402.770,53

230.000,00

123

Oraşul Berbeşti

Judeţul Vâlcea

Reabilitare şi construcţie campus şcolar Liceul „Preda Buzescu” Berbeşti, judeţul Vâlcea

21.069.335,18

4.787.000,00

124

Oraşul Bechet

Oraşul Bechet

Campus şcolar oraşul Bechet, judeţul Dolj

21.851.872,60

534.395,27

125

Oraşul Baia de Aramă

Oraşul Baia de Aramă

Reabilitare campus şcolar Şcoala de Arte şi Meserii Grup Şcolar Industrial „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă

19.063.279,99

4.381.845,70

126

Municipiul Craiova

Municipiul Craiova

Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi meserii

14.956.179,87

786.000,00

127

Oraşul Călimăneşti

Oraşul Călimăneşti

Campus şcolar la G.S.E.A.S. Călimăneşti

11.151.280,76

1.621.279,00

128

Oraşul Corabia

Oraşul Corabia

Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava în oraşul Corabia, judeţul Olt, şi introducerea acestuia în circuitul turistic

12.636.209,80

196.787,09

129

Oraşul Corabia

Oraşul Corabia

Port turistic şi de agrement în zona cap amonte port Corabia

15.014,221,20

1.764.964,75

130

Judeţul Dolj

Judeţul Dolj

Centru turistic pentru agrement şi sport

16.111.996,74

322.239,93

131

Oraşul Călimăneşti

Oraşul Călimăneşti

Modernizarea parcurilor balneare din staţiunea Călimăneşti-Căciulata

10.496.741,58

115.910,00

132

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Timişoara

3.999.719,84

399.971,98

133

Municipiul Lupeni

Municipiul Lupeni

Reabilitare Palatul Cultural Lupeni

9.374.664,03

937.466,40

134

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive

12.653.422,07

632.671,10

135

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa

7.898468,40

394.923,42

136

Municipiul Deva

Municipiul Deva

Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public urban bulevardul Dacia şi zona adiacentă

5.620.392,01

562.039,20

137

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocuri lor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună

5.616.463,45

2.246.585,38

138

Municipiul Arad

Municipiul Arad

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Arad (cererea nr. 3)

11.590.166,79

6.366.227,00

139

Municipiul Arad

Municipiul Arad

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Arad (cererea nr. 2)

9.171.926,68

2.772.673,00

140

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună

16.504.856,17

8.252.428,09

141

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2

8.373.085,40

1.674.617,08

142

Municipiul Reşiţa

Municipiul Reşiţa

Reabilitare blocuri „Program operaţional regional pentru domeniul major de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, str. I.L. Caragiale nr. 18,19 şi 20, municipiul Reşiţa

1.873.014,97

1.513.023,48

143

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3

4.433.395,01

1.773.358,00

144

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4

8.816.094,59

1.322.414,19

145

Municipiul Deva

Municipiul Deva

Creşterea eficienţei energetice a blocului J - bd. Iuliu Maniu din municipiul Deva

1.722.412,10

86.120,61

146

Oraşul Călan

Oraşul Călan

Modernizare Centrul de Sănătate Multifuncţional Călan, judeţul Hunedoara

2.073.469,93

207.346,99

147

Judeţul Arad

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

Extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad

3.921.113,48

196.055,67

148

Judeţul Timiş

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam

3.933.373,37

786.674,67

149

Judeţul Timiş

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru

Managementul Situaţiilor de Urgenţă (ADI Vest)

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest - etapa a 3-a

3.347.702,40

669 540,48

 

150

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional „C.D. Loga” Timişoara

7.346.636,12

2.203.990,84

151

Municipiul Caransebeş

Municipiul Caransebeş

Realizare (construire) campus şcolar la Colegiul Naţional „C.D. Loga” din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

18.063.712,05

9.572.407,74

152

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic „J.L. Calderon”

10.387.525,33

1.038.752,53

153

Municipiul Reşiţa

Municipiul Reşiţa

Acoperiş tip şarpantă cu mansardă la sala sport de la Colegiul Economic al Banatului Montan din municipiul Reşiţa

2.276.964,99

470.422,00

154

Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” Timişoara

6.947.514,58

1.389.502,92

155

Comuna Moşniţa Nouă

Comuna Moşniţa Nouă

Extindere Şcoală Moşniţa Veche

629.863,81

94.479,57

156

Municipiul Deva

Municipiul Deva

Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”

14.893.597,08

1.489.359,71

157

Comuna Şintea Mare

Comuna Şintea Mare

Reabilitare Şcoala generală clasele I-VIII, comuna Şintea Mare

1.597.667,83

159.766,78

158

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în circuitul Secessionului

4.036.196,84

3.433.620,00

159

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii

21.034.742,80

4.783.620,00

160

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

Reabilitare termică blocuri de locuinţe în municipiul Oradea - bloc C3

1.327.272,05

186.000,00

161

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

Reabilitare termică blocuri de locuinţe în municipiul Oradea - zona G- Erofte-Lăpuşului

1.050.963,29

80 190,00

162

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

Reabilitare termică blocuri de locuinţe în municipiul Oradea - bloc C2

1.255.374,43

178 471,00

163

Oraşul Săcueni

Oraşul Săcueni

Reabilitarea şcolii din localitatea Cadea, judeţul Bihor

21.471.788,75

2.620.966,21

164

Comuna Cherechiu

Comuna Cherechiu

Reabilitarea şi extinderea Şcolii „Kuthy Şandor” din localitatea Târguşor, comuna Cherechiu

706.249,49

242.477,92

165

Municipiul Bistriţa

Municipiul Bistriţa

îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bistriţa 2

17.707.998,24

1.371.000,00

166

Comuna Căianu Mic

Comuna Căianu Mic

Reabilitare şi modernizare Grup Şcolar „Ion Căian Românul”, comuna Căianu Mic

6.953.931,52

2.847.423,00

167

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Reţea de staţii self-service de  închiriere de biciclete

14.422.085,74

2.261.680,00

168

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Modernizare strada Făget din municipiul Cluj-Napoca

20.155.149,03

3.689.498,14

169

Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, grup VIII

3.351.046,40

1.698.095,05

170

Municipiul Sighetu Marmaţiei

Municipiul Sighetu Marmaţiei

Marmaţia 2007-2013 - modernizarea străzii Valea Hotarului - Iapa din municipiul Sighetu Marmaţiei

6.690.176,84

124.814,40

171

Municipiul Baia Mare

Municipiul Baia Mare

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare

2.912.566,06

493.242,50

172

Comuna Cicârlău

Comuna Cicârlău

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII Cicârlău

3.994.229,41

117.190,50

173

Judeţul Maramureş

Judeţul Maramureş

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

19.851.274,44

3.612.000,00

174

Municipiul Zalău

Municipiul Zalău

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe PERLA, V2 şi 15 din municipiul Zalău, constituite în asociaţii de proprietari

4.387.830,25

95.367,60

175

Judeţul Sălaj

Judeţul Sălaj

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - judeţul Sălaj

6.014.967,56

1.500.000,00

176

Municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe din municipiul Satu Mare 2

1.963.866,13

1.109.160,00

177

Municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la blocurile de locuinţe din municipiul Satu Mare 1

3.262.312,42

1.062 560,00

178

Municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Şcoala cu clasele I-VIII „Bălcescu-Petofi” din municipiul Satu Mare

2.184.704,88

600.000,00

179

Municipiul Satu Mare

Municipiul Satu Mare

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” din municipiul Satu Mare

2.454.755,39

640.000,00

180

Comuna Tar na Mare

Comuna Tarna Mare

Execuţia de lucrări de construcţii şi instalaţii ateliere şi laboratoare la Şcoala de Arte şi Meserii Tarna Mare

1.566.006,68

514.740,00

181

Municipiul Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe

Amenajarea spaţiilor pietonale din centrul istoric al municipiului Sfântu Gheorghe

7.604.224,10

760.422,41

182

Oraşul Râşnov

Oraşul Râşnov

Proiect integrat de reactualizare şi modernizare urbană - centrul istoric Râşnov

18.249.765,15

1.200.000,00

183

Municipiul Săcele

Municipiul Săcele

Centru multicultural şi educaţional în municipiul Săcele, judeţul Braşov

16.636.029,90

2.495.404,49

184

Municipiul Braşov

Municipiul Braşov

Amenajare Zona turistică Poiana Braşov - extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public

18.064.540,98

6.442.898,56

185

Municipiul Sfântu Gheorghe

Municipiul Sfântu Gheorghe

Reabilitarea unei străzi din zona de acţiune urbană a municipiului Sfântu Gheorghe

15.047.220,50

752.361,03

186

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe - Târgu Mureş - lot I

7.595.920,17

759.592,02

187

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Târgu Mureş - lot V

3.811.236,19

571.685,43

188

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Târgu Mureş - lot VI

2.714.869,08

542.973,82

189

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Târgu Mureş - lot VII

1.837.567,58

367.513,52

190

Municipiul Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

Reabilitare termică a clădirii de locuit - Bd. Frăţiei nr. 22/B, Str. Libertăţii nr. 10Â/B/C, Str. Culmei nr. 16, Str. Culmei nr. 17, str. Mihai Eminescu nr. 1, Str. Culmei nr. 14 din municipiul Miercurea-Ciuc

5.908.290,12

590.829,01

191

Municipiul Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice - 2 blocuri de locuinţe din municipiul Miercurea-Ciuc ou regim de înălţime P + 10E

2.068.677,84

206.867,78

192

Municipiul Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice - 10 blocuri de locuinţe din municipiul Miercurea-Ciuc cu regim de înălţime P + 4E

11.156.454,82

2.789.113,71

193

Municipiul Miercurea-Ciuc

Municipiul Miercurea-Ciuc

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit - 12 blocuri de locuinţe din municipiul Miercurea-Ciuc cu regim de înălţime P + 4E

10.098.323,49

2.524.580,87

194

Oraşul Cugir

Oraşul Cugir

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi; strada Dragana, Strada 1 Mai, strada Mihai Viteazu, strada Avram Iancu, strada Vasile Alecsandri, Strada 21 Decembrie, strada Râul Mic şi strada Eroilor - Vinerea, oraşul Cugir, judeţul Alba

17.762.347,73

5.713.495,58

195

Oraşul Luduş

Oraşul Luduş

Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Rusu” Luduş, judeţul Mureş

7.563.438,40

2.500.000,00

196

Oraşul Cugir

Oraşul Cugir

Modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Cugir

6.001.428,14

300.071,41

197

Comuna Arieşeni

Comuna Arieşeni

Campus învăţământ profesional şi tehnic

18.837.229,50

2.583.406,66

198

Comuna Tulgheş

Comuna Tulgheş

Reabilitarea şcolilor cu clasele I-IV - Putna şi Valea Frumoasă din comuna Tulgheş, judeţul Harghita

959.141,73

95 914,17

199

Municipiul Sibiu

Municipiul Sibiu

Extindere corp clădire la Şcoala gimnazială nr. 13, Sibiu, judeţul Sibiu

2.920.401,39

1.314.180,63

 

200

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Mansardarea şi reabilitarea internatului Liceul de Artă Târgu Mureş

2.599.235,11

389.885,27

201

Municipiul Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc

Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc prin reabilitarea unei staţii de epurare poluate şi abandonate

19.757.530,36

1.975.753,04

202

Judeţul Harghita

Judeţul Harghita

Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita „Harghita Business Center” incubator de afaceri

9.494.112,76

3.244.627,51

203

Municipiul Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc

Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului

14.604.623,31

730.231,17

204

Municipiul Târgu Mureş

Municipiul Târgu Mureş

Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement „Platoul Corneşti” din Târgu Mureş

14.095.173,04

5.638.069,22

205

Sectorul 6 Bucureşti

Sectorul 6 Bucureşti

Asigurarea siguranţei publice în cartierele Drumul Taberei şi Militari

3.646.926,80

2.552.848,76

206

Sectorul 2 Bucureşti

Sectorul 2 Bucureşti

Modernizare străzi Cartierul Steaua Roşie, Plumbuita

13.858.338,48

692.916,92

207

Sectorul 2 Bucureşti

Sectorul 2 Bucureşti

Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani

3.672.255,31

918.063,83

208

Oraşul Bragadiru

Oraşul Bragadiru

Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Bragadiru

13.130.271,53

3.000.000,00

209

Oraşul Voluntari

Oraşul Voluntari

Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune Voluntari

3.598.490,97

1.079.547,29

210

Sectorul 3 Bucureşti

Sectorul 3 Bucureşti

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 3 - eficienţa energetică 5 FE5

6.019.246,15

3.009.623,08

211

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

10.521.149,76

100.000.00

212

Judeţul Ilfov

Judeţul Ilfov

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti-judeţul Ilfov

3.962.998,62

990.749,66

213

Comuna Cornetu

Comuna Cornetu

Extinderea şi dotarea cu echipament didactic a Şcolii cu clasele I-VIII

7.649.308,65

764.930,87

214

Comuna Clinceni

Comuna Clinceni

Extindere Şcoala primară nr. 1, comuna Clinceni

576.444,60

115 288,92

215

Municipiul Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic „Vasile Urseanu”

11.105.896,48

4.500.000,00

TOTAL:

1.779.742.306,03

389.559.687,85

 

* Valoarea de referinţă de cel mult 5 milioane euro a avut în vedere valoarea totală contractată/proiect (FEDR, buget de stat, contribuţie UAT, TVA) la cursul inforeuro din luna martie 2016,1 euro = 4,4639 lei.

 

LISTA

proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi sumele aferente acestora

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială care se poate împrumuta

Beneficiar

Titlul proiectului

Valoare totală contract de finanţare

- lei -

Rest de finanţat/

Valoare maximă împrumut

0

1

2

3

4

5

1

Comuna Bistreţ

Comuna Bistreţ

Reţea de canalizare şi staţii de epurare în satele Bistreţ şi Plosca, comuna Bistreţ, judeţul Dolj; sistem de alimentare cu apă în comuna Bistreţ, satul Plosca, judeţul Dolj

15.130.863,00

140.000,00

2

Comuna Brădeşti

Comuna Brădeşti

Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, comuna Brădeşti, judeţul Dolj

10.412.169,00

98.000,00

3

Comuna Goicea

Comuna Goicea

Extinderea reţelei de apă şi canalizare în comuna Goicea, satul Goicea, judeţul Dolj

23.430.837,00

2.171.000,00

4

Municipiul Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu

Canalizare menajeră a zonelor periurbane Româneşti şi Iezureni, judeţul Gorj

8.569.984,00

824.000,00

5

Comuna Şoimuş

Comuna Şoimuş

înfiinţarea reţea de alimentare cu apă în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara

20.495.772,00

10.313.000,00

6

Comuna Mahmudia

Comuna Mahmudia

Reconstrucţia ecologică a terenurilor aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole Carasuhat din Delta Dunării

12.711.624,00

696.000,00

TOTAL:

90.751.249,00

14.242.000,00

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.