MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 581/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 581         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

515. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean Olt, ca urmare a reevaluării

 

516. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

 

517. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Babana, judeţul Argeş”

 

518. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

528. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

215. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean Olt, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 515.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, ale căror valori de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

35

8.19.01

28-01

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

4.953.667,88

107774

8.19.01

28-13

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul de Politie al Judeţului Oft CUI 4286500

48.437,32

107775

8.19.01

28-14

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

45.143,17

107776

8.19.01

28-15

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

38.469,18

107777

8.19.01

28-16

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

48.189,29

107778

8.19.01

28-17

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

48.142,51

107779

8.19.01

28-18

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

89.246,26

107780

8.19.01

28-19

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

52.307,99

107781

8.19.01

28-20

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

38.656,44

107782

8.19.01

28-21

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

123 113,57

107783

8.19.01

28-22

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

48.268,15

107784

8.19.01

28-24

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

31.469,20

107785

8.19.01

28-25

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

59.634,70

107786

8.19.01

28-26

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

215.629,03

107787

8,19.01

28-27

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

272.918,79

107788

8.19.01

28-28

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

57.003,87

107789

8.19.01

28-29

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

53.028,77

107790

8.19.01

28-31

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

60.397,93

107791

8.19.01

28-32

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

98.418,35

107792

8.19.01

28-33

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

57.360,74

107793

8.19.01

28-34

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

57.656,65

107794

8.19.01

28-35

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

50.372,19

107795

8.19.01

28-36

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

53.128,07

107796

8.19.01

28-37

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

80.915,80

107797

8.19.01

28-38

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

58.925,50

107798

8.19.01

28-39

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

54.123,90

107799

8.19.01

28-40

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

63.776,90

107800

8.19.01

28-41

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

75423,05

107801

8.19.01

28-42

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

65.140,45

107802

8.19.01

28-43

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

200.263,84

107803

8,19.01

28-45

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

209.083,84

107804

8.19.01

28-46

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

78.394,07

107805

8.19.01

28-49

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

56.576,98

107806

8.19.01

28-52

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

3.763.008,03

107807

8.19.01

28-54

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

79.063,97

107808

8.19.01

28-55

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

155.329,08

107809

8.19.01

28-56

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

101.637,86

107810

8.19.01

28-57

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

75.015,67

107811

8.19.01

28-58

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

83.976,72

107812

8.19.01

28-59

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

51.747,18

107813

8.19.01

28-60

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

249.929,29

107814

8.19.01

28-61

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

54.638.74

107815

8.19.01

28-62

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

76.660,78

107816

8.19.01

28-63

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

82.843,25

107817

8.19.01

28-67

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

85.344,15

107818

8.19.01

28-68

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

78.449.06

107819

8.19.01

28-73

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

77.964,28

107820

8.19.01

28-76

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

82.933,07

107821

8.19.01

28-79

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

1.836.052,15

107822

8.19.01

28-80

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

91.253,48

107823

8.19.01

28-81

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

40.731,84

107824

8.19.01

28-82

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

53.708,98

107825

8.19.01

28-83

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

227.692,71

107828

8.19.01

28-87

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

30.604,22

107829

8.19.01

28-88

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

49.767,75

107830

8.19.01

28-89

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

24.356,02

107831

8.19.01

28-92

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

20.436.20

107832

8.19.01

28-93

Judeţul OH

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

23.007,28

107833

8.19.01

28-94

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

37.267,01

107834

8.19.01

28-95

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

210.718,74

107835

8.19.01

28-96

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

195.117,70

107836

8,19.01

28-97

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

202.484,67

107837

8.19.01

28-98

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

211.149,27

107838

8.19.01

28-99

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

213.509,82

107839

8,19.01

28-100

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

226.100,42

107840

8.19.01

28-101

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

221.041.B9

107841

8.19.01

28-102

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

222.943,14

107842

8.19.01

28-103

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

206.484,15

107843

8.19.01

28-104

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

203.701,58

107844

8.19.01

28-105

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

203.040,25

107845

8.19.01

28-106

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

210.023,20

107846

8.19.01

28-107

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

197.030,54

107847

8.19.01

28-108

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

221.462,58

107848

8.19.01

28-109

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

245.251,69

107849

8.19.01

28-110

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

218.000,24

107850

8.19.01

28-111

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

227.960,77

107851

8.19.01

28-112

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

229.094,91

107852

8.19.01

28-113

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

227.398,53

107853

8.19.01

28-114

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

223.377,47

107854

8.19.01

28-115

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

210.813,30

107855

8.19.01

28-116

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

230.522,28

107856

8.19.01

28-117

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

207.194,29

107857

8.19.01

28-118

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

220.511,84

107858

8.19.01

28-119

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

198.535,76

107859

8.19.01

28-120

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

203.319,70

107860

8.19.01

28-121

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

204.813,69

107861

8.19.01

28-122

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

226.365,24

107862

8.19.01

28-123

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

198.679,05

107863

8.19.01

28-124

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

228.585,34

107864

8.19.01

28-125

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

217.829,46

107865

8.19.01

28-126

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

227.556,89

107866

8.19.01

28-127

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

221.100,98

107867

8.19.01

28-128

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

223.483,94

107868

8,19.01

28-129

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

225.189,45

107869

8,19.01

28-130

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

222065,98

107870

8.19.01

28-131

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

228.434,99

107871

8.19.01

28-132

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

304.461,34

107872

8,19.01

28-133

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

611.851,55

107873

8.19.01

28-136

Judeţul Oft

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

175.825,90

107875

8.19.01

28-138

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judeţului Olt CUI 4286500

798.551,14

107877

8.19.01

28-142

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

1.941.047,26

107884

8.19.01

28-151

Judeţul Olt

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt CUI 4286500

47.518,39

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/80/UE a Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a anexei II la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării, publicată în Jurnalul Oficiai al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 182 din 21 iunie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la plan)

 

VALORILE DE PRAG

pentru poluanţii şi indicatorii de poluare ai apelor subterane

 

PARTEA A

Instrucţiuni referitoare la stabilirea valorilor de prag, potrivit prevederilor art. 3 din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 

Valorile de prag se stabilesc pentru toţi poluanţii şi Indicatorii de poluare care, în temeiul caracterizării realizate potrivit dispoziţiilor art. 43 alin. (14) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, caracterizează corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană ca fiind la risc de a nu avea o stare chimică bună.

Valorile de prag se stabilesc astfel încât, în cazul în care ele sunt depăşite de rezultatele monitorizării într-un punct de monitorizare reprezentativ, aceasta şi indice riscul ca una ori mai multe dintre condiţiile pentru starea chimică bună a apelor subterane, prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c), pct. (ii), (iii) şi (iv) din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, să nu fie îndeplinite.

Atunci când propune valorile de prag, autoritatea de implementare ţine seama de următoarele:

1. determinarea valorilor de prag trebuie să se bazeze pe următoarele elemente:

a) extinderea interacţiunilor dintre apele subterane şi ecosistemele acvatice asociate şi ecosistemele terestre dependente;

b) legătura cu utilizările sau cu funcţiile legitime reale ori potenţiale ale apelor subterane;

c) toţi poluanţii care caracterizează corpurile de ape subterane ca fiind la risc, ţinându-se seama de lista minimală prevăzută în partea B;

d) caracteristicile hidrogeologice, inclusiv informaţiile despre nivelurile fondului geochimic natural şi bilanţul apei;

2. determinarea valorilor de prag ia în considerare, de asemenea, originea poluanţilor, eventuala lor prezenţă naturală, toxicologia şi tendinţa de dispersie, persistenţa şi potenţialul de bioacumulare a acestor poluanţi;

3. de fiecare dată când se înregistrează niveluri de fond geochimic ridicate ale substanţelor sau ale ionilor ori ale indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de apă subterană în cauză sunt luate în considerare atunci când se stabilesc valorile de prag. La stabilirea nivelurilor de fond geochimic, următoarele principii ar trebui luate în considerare:

a) stabilirea nivelurilor de fond geochimic ar trebui să se bazeze pe caracterizarea corpurilor de apă subterană potrivit prevederilor anexei nr. 13 la Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe rezultatele obţinute în urma monitorizării apelor subterane, potrivit prevederilor anexei nr. 11 la Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Strategia de monitorizare şi interpretare a datelor ar trebui să ţină seama de faptul că proprietăţile chimice ale apelor subterane şi condiţiile de curgere ale acestora variază pe direcţie laterală şi verticală;

b) în cazul în care este disponibil un număr limitat de date de monitorizare a apelor subterane, trebuie colectate mai multe date, iar între timp trebuie să fie stabilite niveluri de fond geochimic pe baza acestor date de monitorizare limitate, acolo unde este cazul, printr-o abordare simplificată care utilizează un subset de probe pentru care indicatorii nu arată nicio influenţă a activităţii umane. Informaţiile privind transferurile şi procesele geochimice trebuie, de asemenea, să fie luate în considerare în cazul în care sunt disponibile;

c) în cazurile în care nu există suficiente date de monitorizare a apelor subterane, iar informaţiile privind transferurile şi procesele geochimice sunt insuficiente, trebuie colectate mai multe date şi informaţii, iar între timp trebuie să fie estimate niveluri de fond geochimic, acolo unde este cazul, pe baza rezultatelor statisticilor de referinţă pentru acelaşi tip de acvifere din alte zone care dispun de date de monitorizare suficiente;

4. determinarea valorilor de prag trebuie să se sprijine pe un mecanism de control al datelor colectate, bazat pe evaluarea calităţii datelor, pe consideraţii analitice, precum şi pe nivelurile fondului geochimic pentru substanţele care pot să apară atât natural, cât şi ca urmare a activităţilor umane.

 

PARTEA B

Lista minimală a poluanţilor şi a indicatorilor acestora care trebuie luaţi în considerare la stabilirea valorilor de prag potrivit dispoziţiilor art. 3 din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării

 

 

1. Substanţe sau ioni ori indicatori care pot să apară atât natural, cât şi/sau ca urmare a activităţilor umane:

a) arsen;

b) cadmiu;

c) plumb;

d) mercur;

e) amoniu;

f) cloruri;

g) sulfaţi;

h) nitriţi;

i) fosfor (total)/fosfaţi 1).

2. Substanţe sintetice artificiale:

a) tricloretilenă;

b) tetracloretilenă.

3. Parametri care indică intruziunile saline sau de alt tip 2): conductivitate.

 

PARTEA C

Informaţii cu privire la poluanţii şi indicatorii acestora pentru care s-au stabilit valori de prag

 

Autoritatea de implementare include în planurile de management al districtelor hidrografice care urmează să fie prezentate potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii privind modul în care s-a urmat procedura stabilită în partea A.

Autoritatea de implementare comunică în special:

a) informaţii despre fiecare dintre corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind la risc de neatingere a obiectivelor de mediu, inclusiv următoarele:

(i) dimensiunea corpurilor;

(ii) fiecare poluant sau fiecare indicator de poluare care caracterizează corpuri de apă subterană ca fiind la risc

de neatingere a obiectivelor de mediu;

(iii) obiectivele de calitate a mediului de care este legat riscul, inclusiv utilizările sau funcţiile legitime reale ori potenţiale ale corpului de apă subterană şi relaţia dintre corpurile de apă subterană şi apele de suprafaţă asociate şi ecosistemele terestre direct dependente;

(iv) în cazul substanţelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic natural în corpurile de apă subterană;

(v) informaţii privind depăşirile, atunci când valorile de prag sunt depăşite;

b) valorile de prag, fie că sunt aplicabile la nivel naţional, la nivelul districtului hidrografic sau în partea districtului hidrografic internaţional situată pe teritoriul statului membru ori la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană;

c) relaţia dintre valorile de prag şi fiecare dintre categoriile următoare:

(i) nivelurile de fond geochimic, în cazul substanţelor prezente în stare naturală;

(ii) apele de suprafaţă asociate şi ecosistemele terestre direct dependente;

(iii) obiectivele de calitate a mediului şi alte standarde de protecţie a apelor existente la nivel naţional, comunitar sau internaţional;

(iv) orice informaţii relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistenţa, potenţialul de bioacumulare şi tendinţa de dispersie a poluanţilor;

d) metodologia utilizată pentru stabilirea nivelurilor de fond geochimic pe baza principiilor prevăzute la pct. 3 din partea A;

e) motivele pentru care nu au fost stabilite valori de prag pentru poluanţii şi indicatorii identificaţi în partea B;

f) elementele esenţiale ale evaluării stării chimice a apelor subterane, inclusiv nivelul, metoda şi perioada de agregare a rezultatelor monitorizării, definirea întinderii acceptabile a depăşirilor, precum şi metoda de calculare a acesteia, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) pct. (i) din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi ale pct. 3 din anexa nr. 3 la acesta.

În cazul în care oricare dintre datele prevăzute la lit. a)-f) nu sunt incluse în planurile de management al districtelor hidrografice, autoritatea de implementare motivează această absenţă în planurile respective.

 

1) Autoritatea responsabilă poate decidă să stabilească valori de prag fia pentru fosfor (total), fie pentru fosfaţi, la propunerea autorităţii de implementare.

2) Referitor la concentraţiile saline rezultate în urma activităţilor umane, autoritatea de implementare poate propune valori de prag fie pentru sulfaţi şi cloruri, fie pentru conductivitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judeţul Argeş”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeşte Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judeţul Argeş”, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 517.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judeţul Argeş”

 

Preşedinte:

Cezar Radu Soare, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public»

Membri:

Otilia Sava, secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale

Anca Iordache, director general Ministerul Finanţelor Publice

Constantin Dan Mânu, preşedinte Consiliului Judeţean Argeş

Andreea Cosmina Tache, arhitect-şef al judeţului Argeş

Dănuţ Pintea, director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a Judeţului Argeş

Vasile Bebe Ivan, primarul comunei Băbana, judeţul Argeş

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexă, în vederea construirii unui pilon de radiocomunicaţii şi a instalaţiilor aferente acestuia, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Lucrarea menţionată în cadrul art. 1 alin. (1) se realizează în termen de maximum 18 luni de la data intrării în vigoarea prezentei hotărâri.

(2) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), partea din imobil transmisă în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile art. 1 alin. (1), trece în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Predarea-preluarea bunului în condiţiile art. 2 alin. (2), dacă este cazul, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.

Art. 4 - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, precum şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 20 iulie 2016.

Nr. 518.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Nr. M.F.P.

Cod clasificaţie

Denumirea bunului

Locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului supus transmiterii

Valoarea de inventar

- lei -

121057

(parţial)

8.19.01

Imobil teren

Localitatea Merei, judeţul Buzău

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

CUI 4267230

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii CU116031712

Suprafaţă teren = 400 mp

Număr cadastral: 24419

153

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Ruxandra Elena Gîndu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 27 iulie 2016.

Nr. 528.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016

 

 

Nr. crt.

DENUMIRE INDICATOR

Cod

PREVEDERI 2016

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE, din caro:

 

85.435

1

Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, din care:

 

21.320

1.1

Încasări din valorificarea activelor bancare;

39.10.05

10.000

1.2

încasări din valorificarea creanţelor comerciale;

39.10.50

2.650

1.3

încasări din valorificarea creanţelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice;

39.10.06

20

1.4

încasări din valorificarea creanţelor preluate de la CNAS;

20.10.03

8.650

2

Venituri din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului, din care:

 

64.115

2.1

Venituri din capital, din care:

39.10

64.115

2.1.1

Venituri din privatizare;

39.10.04

22.860

2.1.2

Venituri din operaţiuni de capital;

39.10.04

40.555

2.1.3

Venituri din alte surse;

39.10.04

700

li.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

85.435

1

Cheltuieli curente, din care:

 

85.435

1.1

Cheltuieli de privatizare, administrare şi valorificare a activelor statului

20

69.065

1.1.1

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de valorificare, privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli;

20.30.30

150

1.1.2

Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor executate silit şi a anunţurilor de privatizare;

20.30.30

200

1.1.3

Cheltuieli legate de plata asistenţei juridice pentru reprezentare în instanţele de judecată, plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale şi valorificarea activelor statului;

20.30.30

3.298

1.1.4

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale*)

20.30.30

5.000

1.1,5

Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru despăgubiri acordate în urma procesului de privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conform Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002;

20.30.30

60.417

1.2

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

51

8.160

 

Transferuri curente

51.01

8.160

1.2.1

Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare;

51.01.23

a 100

1.2.2

Vărsăminte către bugetele locale conform prevederilor legale;

51.01.27

60

1.3

Alte transferuri

55

8.210

 

Transferuri interne

55,01

8.210

1.3.1

Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare);

55.01.19

20

1.3.2

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului, creanţelor comerciale şi privatizare;

55.01.20

200

1.3.3

Transfer disponibil către OPSPI conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.13/2009;

55.01.18

7.990

1.3.4

Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004;

55.01.18

0

III.

DATE INFORMATIVE

 

 

 

Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

 

 

- dividende

 

710

 

- dobânzi

 

1


*) Suma include şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi contribuţiile aferente.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.275 din 26 ianuarie 2016 al Direcţiei b io diversitate, ţinând cont de Decizia SEA nr. 57 din 29 noiembrie 2011, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, Avizul Ministerului Culturii nr. 1.818 din 30 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 209.017 din 29 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 36.996 din 5 mai 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/1.M. din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3, - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 februarie 2016.

Nr. 215.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.